RPAS Flyskolehåndboka. Utgave 1.2. Utgitt: 20. april Side 1 av 27 Copyright AIRwatch AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RPAS Flyskolehåndboka. Utgave 1.2. Utgitt: 20. april 2015. Side 1 av 27 Copyright AIRwatch AS"

Transkript

1 RPAS Flyskolehåndboka Utgave 1.2 Utgitt: 20. april 2015 Side 1 av 27

2 2 INNHOLD 3 Målsetning Status og betraktninger om fremtiden Krav til flyskolen Krav til Ledelse (utdannelse og bakgrunn) Hvem består AIRwatch AS av pr. 1. april Pedagogiske evner Sosiale evner Teoretisk kunnskap Praktisk kunnskap Krav til elever Pensum for elever Teoretisk del Aerodynamikk og flygelære Lover og regler Lover og regler Lover og regler Systemteknikk og elektronikk (NYTT FAG) Meteorologi MET 1 Mikrometeorologi (ROC 1 /2) MET 2 Standard Meteorologi (ROC 3) BLOS operasjoner (Nytt fag) HMS og førstehjelp (NYTT FAG) Flytelefoni Crew Resource management og interkommunikasjon (NYTT FAG) Operasjonelle Prosedyrer for RPAS (NYTT FAG) Luftfartøy og motorlære Praktisk del VLOS/EVLOS Flytreningsprogram for multikopter/helikopter Flytreningsprogram for fly (fixed-wing) BLOS flytreningsprogram (30 timer) Skala for bedømming av øvelsene Luftdyktighet, drift og vedlikehold (6 timer) Side 2 av 27

3 9.4.1 Lodding og konnektering Kalibrering Programvareoppdatering Typerating Forkortelser og forklaringer Side 3 av 27

4 3 MÅLSETNING Pr. i dag eksisterer det ikke et reelt utdanningstilbud for RPAS operatører og piloter i Norge. I skrivende stund finnes heller ingen offentlig eller formell sertifikatordning for RPL (Remote Pilot Licence). Likevel har AIRwatch AS sett at det er et stort behov for et opplæringstilbud, spesielt for multikopter operatører og piloter. Multikopter har det unike særpreg som luftfartøy, at det krever omtrent ingen kunnskap å få opp i luften. Dette har i de senere årende resultert i mange uheldige situasjoner som har vært nær ved å ta menneskeliv. Av risikohensyn har vi et ønske om at det blir brakt inn i offentlige regulatoriske ordninger og godkjenninger, med rettlingslinjer fra LT. I fravær av en offisiell utdannings- og sertifikatordning for RPAS, har AIRwatch med sin flyskolehåndbok utviklet et rettledende dokument i et forsøk på å levere et kvalitetssikret et utdanningsprogram til fremtidige RPAS operatører og piloter. Ikke bare er dette laget for multikopter operatører og piloter, men også for andre innen de øvrige konstruksjonsmessige RPAS variantene (fly, helikopter, ballong, parafoil, hybrid m.m.), i alle vektklasser og operasjonsmodi (VLOS, EVLOS, BLOS, BRLOS m.m.) AIRwatch vil selvsagt justere skoleprogrammet i h.h.t. de retningslinjene vi forhåpentligvis snart vil få, fra Luftfartstilsynet. Vi følger også med stor interesse hva som skjer innen RPAS fra ICAO, EASA, FAA m.fl. Kapittel 3 Historikk og fremtid er en kort fremstilling av «status» og flyskolens betraktninger rundt de foreslåtte kompetansekrav som i dag ligger i «høringen». I tillegg har vi dristet oss til og komme med en fagplan vi mener er bedre tilpasset ubemannet luftfart i Norge, enn forslaget som er ute på høring. Vi håper derfor LT tar dette inn som konstruktive innspill til høringsrunden. Side 4 av 27

5 4 STATUS OG BETRAKTNINGER OM FREMTIDEN Luftfartstilsynet (LT) har frem til 21. april 2015 lagt ut på høring, et forslag til en RPAS forskrift. Forslaget går i korthet ut på å benytte etablert praksis fra bemannet luftfart, som formelle krav til operatører og piloter. Dette er bl.a. manifestert gjennom å ta utgangspunkt i en mal tilpasset en operasjonsmanual for mindre helikopterselskaper (JAR OPS 3). I høringsforslaget ligger det også føringer i en eventuell utdanning, som hovedsakelig er basert på bemannet luftfart. Kunnskapskravet i forslaget er basert på PPL teori eller høyere (ROC 2 og 3). Ubemannet luftfart i de nærmeste årene vil ha særlig stor utvikling i antall operatører og piloter, basert på batteridrevet (elektrisk) multikopterbaserte plattformer. De klassiske flyfagene som Flymedisin og Flypsykologi er eksempelvis uaktuelle i denne sammenheng. Deler av fag som Operasjonelle prosedyrer, Meteorologi er aktuelle, men da må stoffet tilpasses i stor grad. Fagene Navigasjon og Fly- og Motorlære er lite relevante for ROC 1 og ROC 2, men er aktuelt for operatører som skal fly BLOS/BRLOS og kanskje for noen ROC 3 operatører. Grunnleggende Aerodynamikk og Flygelære vil være viktige fag for både ROC 2 og ROC 3. Dog må stoffet i mange av disse fagene uansett tilpasses ubemannet luftfart. Derimot er fag som Lover og regler og Systemteknikk og Elektronikk (nytt fag) etter vår mening høyaktuelt for alle RO er, av sikkerhetsmessige årsaker. Og i tillegg er faget Flytelefoni viktig for alle RO er som trenger å operere innenfor kontrollert luftrom og/eller i TIA/TIZ. I tillegg ser AIRwatch at andre viktige fagområder for å utøve sikker bruk av RPAS er fullstending fraværende. Derfor har vi foreslått nye fag i tillegg. Det er spesielt fagene Systemteknikk og Elektronikk og HMS og førstehjelp, men også Crew Management og Interkommunikasjon, som etter vårt syn vil svært betydningsfulle. Ledelsen i AIRwatch AS mener derfor at kunnskapskravet i høringsforslaget ikke er tilpasset RPAS virksomhet i tilstrekkelig grad og har derfor utarbeidet en alternativ fagplan som vi mener både er modernisert i forhold til nye undervisningsmetoder, en oppdatering av klassisk PPL stoff som faktisk er egnet til bruk innen RPAS, samt helt nye fagområder som er en klar nødvendighet for både å ivareta sikkerhet og økt systemforståelse. Vi har valgt å definere et klart skille mellom piloter som skal operere innenfor VLOS/EVLOS og BLOS (og alle underkategorier (BRLOS m.fl.). Derfor er vår fagplan utarbeidet i forhold til dette, både når det gjelder lover og regler og navigasjon. VLOS/EVLOS vil foregå i relativt lave høyder (typisk <1500ft AGL) og i synlig nærhet av fartøysjef og assistenter, mens for BLOS operasjoner likner dette mer på det vi kjenner fra bemannet luftfart. Vi har tatt utgangspunkt i at ROC-begrepet defineres som en vektklasse, mens BLOS/BRLOS er en «kompetanse» (utsjekk) utover kravene for VLOS/EVLOS. Fordelen med denne måten å definere dette på, er at f.eks. mediabransjen kan «løfte» mer enn 25 kg, uten å være ROC 3 operatører og uten å måtte «kunne» BLOS. Dessuten åpner vi for at en ROC 2 pilot kan operere i BLOS. BLOS kunne f.eks. deles inn i to underkategorier en «low level» og en «high level» med et skille mellom disse på forslagsvis 2000ft. Side 5 av 27

6 Spesielt for selskaper som driver med linjeinspeksjon i områder med lite bebyggelse og mennesker, en MTOW < 25 kg og lav flyfart, som med relativt lav kinetisk energi, derav kunne ligge innenfor akseptabel risiko. Dermed kunne slike fremtidige operasjoner foregå mer effektivt, uten at piloter nødvendigvis må gjennomgå en full BLOS teori/praktisk flyging, slik vi har foreslått den her i Flyskolehånboken, eller i verste fall inneha en full IFR rating, slik det ligger i høringsforslaget. Det kan noen ganger synes som om kun tre RO-klasser blir for snevert. Ser vi noen år fremover i tid, er det overveiende sannsynlig at ubemannet luftfart også omfatter luftfartøyer på størrelse med de største airlinere, noe som kanskje skulle tilsi både en ROC 4 og ROC 5 klasse. Vi håper at LT, i høringsrunden, ser de ulempene ved utelukkende å benytte de teori- og kompetansekrav som i dag er tilpasset bemannet luftfart, slik det står i «forslag til forskrift». Vårt forslag er også å «outsource» både opplæring, kompetansekrav, eksamen og typerating for en fremtidig sertifikatordning (RPL-M, RPL-H og RPL-A), til profesjonelle RPAS kompetansebedrifter og flyskoler. Det må selvsagt ligge en faglig evaluering og godkjenningsordning fra LT, som kan sikre et kvalitetsmessig forsvarlig opplegg, som et fundament for dette. Om vi i tillegg trekker inn erfaringene Sjøfartsdirektoratet har gjort i de senere årene (der brukmønsteret ikke er så ulik luftfart), så har det foregått en innskjerping av reglementet, økte sanksjonsmuligheter og innført obligatorisk Båtførerprøve, fridtidsskipper (dekksoffiserklasse 5L), i tillegg til de øvrige dekksoffiserklassene. Jeg tror RPAS miljøet kan trekke lærdom av dette på relevante, sammenliknbare områder. RPAS Flyskolehåndboken er i så måte et dokument vi ønsker at RPAS seksjonen i LT skal gjennomgå, før beslutningen om en ny RPAS forskrift foreligger. Side 6 av 27

7 5 KRAV TIL FLYSKOLEN 5.1 KRAV TIL LEDELSE (UTDANNELSE OG BAKGRUNN) Ledelsen ved skolen må ha relevant bakgrunn i forhold til pedagogikk og aeronautisk kompetanse. Den kan enten være av kommersiell art (trafikkflygerbakgrunn) eller være av privat karakter (PPL, modellflyging etc.). Ledelse og instruktører må ha langvarig bakgrunn i kompetanseoverføring til voksne, gjennom tekniske fag (på ingeniørnivå) eller ha mangeårig ledererfaring med dokumenterte resultater. Ledelsen, som kan bestå av flere enn én person bør minimum ha følgende bakgrunn: PPL med minimum 100 timer logget flytid og minimum 30 av disse som fartøysjef. I tillegg bør minst én person i ledelsen ha drevet med modellflyging i minimum 2 år. I tillegg må skolesjef ha erfaring med instruksjon og bedriftsledelse i mer enn 10 år (her kan annen relevant realkompetanse kompensere for evt. manglende erfaring). 5.2 HVEM BESTÅR AIRWATCH AS AV PR. 1. APRIL 2015 Det teamet som i dag er tilknyttet AIRwatch AS består av følgende personer: Navn Funksjon Relevant bakgrunn Knut Steinar Larsen Skolesjef Nåværende kaptein i SAS, med bakgrunn som flyger, instruktør og skvadronsjef i Luftforsvaret. Sertifikater: CPL-H, CPL-A, JAR FCL ATPL-A, samt IR(A)ME. Patrick Isdahl-Engh Flyinstruktør Yrke: Bilmekaniker og logistikkansvarlig. Mangeårig modellflyger, EOC-operatør fra Luftforsvaret. Tove Isdahl-Engh Leder for Praktisk pedagogikk i 20 år, økonomi og kursadministrasjon administrasjon Øivind Isdahl-Engh Daglig Leder, Modellflyger i 50 år, paragliding PP-2, tidl. grunnlegger PPL-A og praktisk pedagogikk i 35 år Pedagogiske evner Det er grunnleggende at alle som skal holde kurs eller være instruktører på del-kursene har følgende egenskaper: God empati Evne til å lytte og faktisk forstå hva som kan være en utfordring for en elev God muntlig formidlingsevne Ha solid kunnskap om de emner det skal holdes kurs og instruksjon i. Side 7 av 27

8 5.2.2 Sosiale evner For å skape et godt læringsmiljø, særlig i de praktiske fagene, må instruktøren ha gode sosiale evner. Med dette menes: Å opptre oppmuntrende og motiverende Ha konstruktiv og målrettet dialog Å opptre som leder når det trengs Teoretisk kunnskap Det er avgjørende å ha solid teoretisk, aeronautisk bakgrunn for de fagene som dette er relatert til, både for å kunne vise og forklare de enkelte elementene i undervisningen, men også for å fremstå som troverdig overfor kursdeltakerne. Det vil ofte være et behov fra kursdeltakerne om å få dypere forklaring eller hjelp for å kunne forstå en problemstilling Praktisk kunnskap Det er selvsagt også viktig at man selv behersker de praktiske sidene av de fagene man skal instruere i. Her vil det f.eks. i praktisk flyinstruksjon være behov for at instruktøren først viser hvordan en øvelse skal gjennomføres, før eleven skal gjennomføre dette selv. I tillegg er det viktig at instruktøren har god evne til å analysere eleven både mentalt, for ikke å øke eventuell prestasjonsangst, men også motorisk for å kunne se eventuelle feil eleven gjør under øvelsene. Side 8 av 27

9 6 KRAV TIL ELEVER Det er i utgangspunktet ingen formelle krav til elevene, verken i forkunnskaper eller annet. Erfaringsmessig ser vi at grunnleggende kunnskapsnivå tilsvarende allmenfaglig videregående skole gir et godt fundament for å forstå, og lære fagene ved skolen. Annen realkompetanse kan også være et godt bidrag. Vi ønsker selvsagt at våre elever har et minimumsnivå av sosiale evner. Elevene må også forholde seg til det regelverket som til enhver tid er gjeldende for skolens elever. Dette er følgende: Undertegne en taushetserklæring før eleven formelt er innrullert. Elevens brukerkonto er strengt personlig og skal ikke brukes av andre. Eleven får innsyn i AIRwatch AS sine dokumenter og metoder, men disse skal ikke deles med andre. Kursdeltakeren forplikter seg til: Å overholde taushetsplikten Ikke å kopiere dokumenter, kursmateriale og annet skriftlig materiale i forhold til Lov om opphavsrett. Kursdeltakeren er klar over: At brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar At taushetsplikten også gjelder etter at kurs er avsluttet Side 9 av 27

10 7 PENSUM FOR ELEVER For RPAS piloter som allerede har gyldig PPL-teori, så mener vi disse kvalifiserer for å være ROC 2/3 pilot, forutsatt at de går igjennom faget Systemteknikk og elektronikk og består eksamen evt. med BLOS påbygging (se under). For nye elever som gjennomgår et komplett utdanningsløp i AIRwatch sin regi, deles fagsammensetning i to hovedgrupper: Teoretisk del o Aerodynamikk og flygelære o Lover og regler (2 nivåer) o Systemteknikk og elektronikk (NYTT FAG) o Meteorologi (2 nivåer) o BLOS operasjoner (NYTT FAG) o Førstehjelp og HMS (NYTT FAG) o Flytelefoni o Crew Resouce Management og interkommunikasjon (NYTT FAG) o Operasjonelle prosedyrer for RPAS (sterkt revidert i forhold til PPL) Praktisk del o Flyoperativt (praktisk flyging) o 30 timer praktisk BLOS flyging o Luftdyktighet, drift og vedlikehold Eksamen og oppflyging For å bestå minstekravet, må eleven bestå den praktiske eksamen med oppflyging, senest 12 måneder etter at den teoretiske eksamen er bestått. Vi ser for oss følgende fagsammensetning i forhold til operatørklassene: Teoretiske fag Praktiske fag FAG ROC 1 (1 2,5kg) ROC 2 (2,5 25 kg) ROC 3 (> 25kg) Aerodynamikk og flygelære Ikke krav OBLIGATORISK OBLIGATORISK Lover og regler 1 OBLIGATORISK OBLIGATORISK OBLIGATORISK Lover og regler 2 Ikke krav Ikke krav 1 Ikke krav 1 Systemteknikk og elektronikk OBLIGATORISK OBLIGATORISK OBLIGATORISK Meteorologi MET 1 OBLIGATORISK OBLIGATORISK OBLIGATORISK Meteorologi MET 2 Ikke krav Ikke krav 1 OBLIGATORISK BLOS operasjoner Ikke krav Ikke krav 1 Ikke krav 1 Førstehjelp og HMS Ikke krav OBLIGATORISK 2 OBLIGATORISK 2 Flytelefoni Valgfritt 3 Valgfritt 3 OBLIGATORISK CRM og interkommunikasjon Ikke krav OBLIGATORISK OBLIGATORISK Operasjonelle Prosedyrer Ikke krav OBLIGATORISK OBLIGATORISK Flyferdighetstest Ikke krav OBLIGATORISK OBLIGATORISK Praktisk BLOS flyging (30 timer) Ikke krav Ikke krav 1 Ikke krav 1 Luftdyktighet, drift og vedlikehold Ikke krav OBLIGATORISK OBLIGATORISK 1 Obligatorisk for piloter som skal fly BLOS 2 Kan fravikes om eleven kan godtgjøre førstehjelpskurs fra annet godkjent kurssted (NLA, Røde Kors m.fl.) 3 Obligatorisk ved flyging i kontrollert luftrom og/eller TIZ/TIA. Side 10 av 27

11 8 TEORETISK DEL Vi tar sikte på både å gi et utdanningstilbud både til de som skal fly både rotor- (multikopter) og fixedwing. 8.1 AERODYNAMIKK OG FLYGELÆRE Hva får et fly til å fly Atmosfære, temperatur, trykk og tetthet Bernoullis lov, Relativ vind Laminær og turbulent luft Hvordan skapes løft, aerodynamiske krefter o Angrepsvinkel o Hastighet o Vingeprofilens form o Vingeareal, sideforhold o Flaps o Rotorgeometri o Luftmotstand o Vingetippvirvler (Vortex) o Totalmotstand, Parasittmotstand Krefter som virker på luftfartøyet o Lastfaktor o Krenging og koordinerte svinger Rorvirkning (primære og sekundære) o Stabilitet o Steiling Propelleren og rotorens aerodynamikk Retreating blade stall og vortex ring state Collectiv-pitch, cyclic og tailrotor funksjon Driftsbegrensninger Ytelser o Flyfart o Karakteristiske hastigheter (Vx, Vy, Vr, Vne, Vno, Va, Vs, Vl/d) Faktorer som påvirker stigeevne, avgangs- og landingdistansen Cruisehastighet Glideevne Vekt og balanse o Referanseplan o MTOW o CG o Tomvekt o Moment o Tyngepunktområde o Vekt og balansekontroll Side 11 av 27

12 8.2 LOVER OG REGLER Mange av de lover og regler som gjelder for bemannet luftfart, gjelder også for den ubemannede delen av luftfarten. All RPAS virksomhet er underlagt Luftfartsloven, visse deler av Bestemmelser for sivil luftfart (BSL), og gjeldende AIC N. Det er ønskelig å ha to nivåer på hvor omfattende kunnskapen om lovverket skal være. Basert på uønskete hendelser i de senere årene, er det grunn til å anta at det er et behov for en minimumskunnskap vedrørende lover og regler i norsk luftrom, uansett hvilken RO piloten (eller operatøren) tilhører. De to nivåene er: Lover og regler 1 Gjennomgangen legger vekt på de lover og regler som gjelder for ubemannet luftfart under VLOS / EVLOS Lovhierarkiet for luftfart o ICAO o EASA o Nasjonale forskrifter og informasjon Lov om luftfart ( 2-2 pkt 4, 8-8 og 15-1 ang. RPAS operasjonstillatelser) AIC N 14/13 Forskrift om RPAS BSL A 1-3 Varsling og rapporteringsplikt BSL A 1-4 Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart. BSL A 1-5 Forskrift om registrering av luftfartøy m.m BSL C 5-2a Forskrift om flytelefonistsertifikat BSL D 5-6 Forskrift om fotoflyging BSL F (SERA) Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer AIP Norge Forsikringkrav EC785/2004 Andre relevante lover og regler o Motorisert ferdsel ved utmark og vassdrag o Personvernloven ( 36 41) o Vern av den personlige frihet og fred ( 266, 267, 268, 269) Lover og regler 2 Øvrige lover og regler i h.h.t. PPL teori Side 12 av 27

13 8.3 SYSTEMTEKNIKK OG ELEKTRONIKK (NYTT FAG) For at man skal være en sikkerhetsbevisst RPAS-pilot, og heller ikke tape penger på luftfartøyer med status «inoperativ», må man egentlig kunne mye mer om den tekniske og vedlikeholdsmessige siden av luftfartøyene, enn det en flykaptein på en airliner må kjenne til. Grunnen er selvsagt at innen bemannet luftfart så er det ganske enkelt ikke lov for en flykaptein å foreta reparasjoner, programvareoppdateringer i systemet eller endre flykarakteristikk. Det har man avionikere og flymekanikere til. En RPAS pilot må derimot selv være i stand til å være «egen flymekaniker», om man skal oppnå høy driftsstabilitet på egen fartøypark. Piloten må være i stand til å feilsøke og skifte ut komponenter selv, og gjerne i en «feltsituasjon». Det er selvsagt ganske store strukturelle og styrekontrollmessige forskjeller mellom en fixed-wing, multirotor og de øvrige variantene, men elektronikken er basert på mye av de samme prinsippene. Derfor skal eleven kunne følgende: Strukturell oppbygging Grunnleggende elektronikk, Ohms lov, dimensjonering av kabel Miljø- og værmessige forhold, IP-klassifisering Batteriteknologi og lading MCU IMU ESC PMU GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO m.fl.) nøyaktighet og begrensninger o Solstormaktivitet o RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) o HDOP/VDOP (Horizontal/Vertical Dilusion of Precicion) Transponder (forskjellige modi) Motorteknologi (forbrenning og elektrisk) Radioteknikk o Fjernkontroll o Mottakere o Antenner o Lovlige kanaler, frekvensområde og utstrålt effekt i Norge Videolink og FPV Telemetri, eksterne sensorer og sanntids flygedata o Pitot o Temperatur o Sonar o Annet Flightrecorder og rekonstruksjon av data Normale flygemoduser (GNSS, trykkhøydebasert, manuell/gyro, autopilot) Nødmodus (øyeblikkelig landing, retur til avgangspunkt, GPS hold, Alt-hold, intelligent orientering) Bruk av autopilot og bakkestasjon (PC) Side 13 av 27

14 o HUD, Kunstig horisont, SOG, ALT, IAS o Batteristatus o GNSS status (HDOP etc.) o Veipunkter og automatiske flygemønstre o Feilindikasjoner Oppdatering av programvare for autopilot (firmware MCU, IMU m.m.) Kalibrering av accelerometer, kompass etc. Oppførselsmønstre, geofence, automatisk høydebegrenser Avansert parameterjustering Payloads og gimbals o EO-kamera o NIR/IR o LiDAR o Sniffere og sensorer (radioaktive, partikkel, gass etc,) Programmering av automatiske flygemønstre for praktisk bruk Side 14 av 27

15 8.4 METEOROLOGI Ikke bare for flyging utenfor VLOS/EVLOS spiller meteorologiske faktorer inn. RPAS er forholdsvis små luftfartøyer og påvirkes først og fremst av vindforholdene, men også av temperatur og nedbør. Alle piloter i samtlige RO-klasser bør derfor har en minimumskunnskap av meteorologi. Grunnen er at meteorologiske faktorer er noe vi ikke kan påvirke som operatører og piloter, men må ha et bevisst forhold til. Fordi vi også opererer i et land der det er store variasjoner i temperatur, vind og nedbør, gjennom fire årstider, mener vi grunnleggende meteorologi er et «must» for alle som skal operere i luften. Vi ønsker likevel å skille mellom det absolutt grunnleggende som «alle» RO-piloter skal igjennom altså typisk VLOS/EVLOS som vi regner som «nærflyging» (avstanden mellom pilot og fartøy) og fartøyet har MTOW < 25 kg (MET 1) og ROC 3, som skal ha MET 2 i tillegg. MET 1 og MET 2 tilsammen, tilsvarer det teoretiske kravet som ligger for PPL MET 1 Mikrometeorologi (ROC 1 /2) Vind, turbulens og virkning Barometrisk måling, feilkilder Topografisk innvirkning Nedbør, tåke, sikt og isingsforhold Værvarslingstjenester for RPAS (TAF, METAR) MET 2 Standard Meteorologi (ROC 3) Synoptisk meteorologi (hva styrer været, værsystemer) Trykk, tetthet, temperatur Fronter, Skysystemer og klassifisering Mer om værvarslingstjenester (IGA, ATIS og andre MET tjenester) Side 15 av 27

16 8.5 BLOS OPERASJONER (NYTT FAG) Selv om det ikke sitter en fysisk person i cockpit, så må også RPAS piloter har et grunnleggende forhold til navigasjon. Særlig er dette viktig ved BLOS operasjoner (herunder BRLOS) og derfor har navigasjonsfaget fått stor plass. For BLOS flyginger er god planlegging, riktige prosedyrer og navigasjon underveis, en åpenbar forutsetning for å gjennomføre sikker flyging. Nettopp fordi det ikke sitter en flyger i cockpit, flys det «blindt» og altså på en måte er under IFR-regler (Instrument Flight Rules). Derfor tar denne kursmodulen elevene gjennom teorien, prosedyrene og reglene for dette. Opplegget skiller deg derfor vesentlig, sammenliknet kurs og opplæring for piloter innen bemannet luftfart, fordi piloter i ubemannet luftfart unngår de fysiologiske påvirkningene (vertigo, manglende visuelle referanser, balansenerven, G-krefter, etc.) siden pilotene befinner seg på bakken. Vi anser det derfor unødvendig at operatører og pilotene trenger full praktisk IFR-rating beregnet for bemannet luftfart for gjennomføring av praktisk BLOS. Derimot anser vi det som viktig at pilotelever som skal fly BLOS, også gjennomgår en praktisk opplæring på 30 timer, med oppflyging (se BLOS, under pkt. 9.3 Praktisk del). En annen ting som skiller sterkt fra bemannet luftfart er pilotens arbeidsbelastning. Det har selvsagt sammenheng med at piloten fysisk og psykisk sett, «slipper å sitte som gissel» i turbulens, dårlig vær og siktforhold. I praksis vil dette bety at selve oppdraget (enroute) normalt vil opereres under autopilot, og er således svært forutsigbart med hensyn på track, mens avgang og landing foretas manuelt. Grunnet relativ kort flytid for multikopter, vil fixedwing-, ballong- og parafoilkonstruksjoner, i overveiende grad, være mest egnet for BLOS. Dette er systemer som gjerne benyttes for forskning, inspeksjonsflyging, miljøovervåkning m.m. Segregert/ikke-segregert luftrom, luftromsklasser, kontrollert- /ikke kontrollert flyging. Radiofrekvenser for «command&control», telemetri og video. Standardprosedyrer ved en flyplass, VFR, IFR (SID/STAR), Flygeplan, m.m. LTT kommunikasjon Bruk av FPV Kartprojeksjoner og koordinatsystem (WGS-84 m.fl.) Avionikk, gyro, sensorer i fartøyet (pitot, temperatur etc.) og telemetri GNSS virkemåte og begrensninger GNSS feilkilder og driftsforstyrrelser (VDOP, HDOP, RAIM, solstormaktivitet m.m.) Bakkestasjon (PC) o Programvare o Funksjoner Programmering av autopilot Avstandsregler VFR/IFR, Høyde minima/maksima Terrengfølgende mønster, Detect & Avoid Høydereferanser (QFE, QNH og QNE) Fartøyets, ytelser og begrensinger Posisjonsrapportering Transpondermodi Nødprosedyrer Side 16 av 27

17 8.6 HMS OG FØRSTEHJELP (NYTT FAG) En RPAS kan først og fremt representere fare for mennesker enten ved en funksjonssvikt der fartøyet kan ramme mennesker på bakken, men også kunne volde skade for pilot eller assistent fordi disse er i umiddelbar nærhet av fartøyet under avgang og landing. I tillegg kan LiPo batterier være brannfarlige under spesielle omstendigheter. Følgende tema er aktuelle: Klassisk førstehjelp o Kuttskader, blødninger og stansing av disse o Bevistløshet, sjokk- og hypotermibehandling o Frie luftveier og stabilt sideleie o Hode-, nakke og ryggskader o Brudd o Brannskader Brann og brannslukking o Branntriangelet o Farlige gasser o Slukkemidler 8.7 FLYTELEFONI Flytelefoni er et oppdatert kurs med henblikk på korrekt fraseologi og «best practise» i Norge. Her har vi sett behovet for en kraftig modernisering av måten kurset bør formidles på til deltakeren og nye metoder for innlæring. Flytelefoni praktiseres best med engelsk fraseologi, fordi det sikrer at alle som hører meldingene forstår hva som blir sagt, noe vi mener er av avgjørende betydning for flysikkerheten. I tillegg har vi, etter råd fra lufttrafikktjenesten tatt inn fraseologi som er relatert til ubemannet luftfart. 8.8 CREW RESOURCE MANAGEMENT OG INTERKOMMUNIKASJON (NYTT FAG) Fordi mange operatører har behov for å være flere personer (crew) som er involvert under et oppdrag, f.eks. piloter, operatører og assistenter, så må disse kunne samarbeide og kommunisere på en sikker og hensiktsmessig måte. CRM har vært et viktig tema i bemannet luftfart, men måten det gjennomføres best i RPAS-sammenheng skiller seg vesentlig. I kommunikasjonen mellom pilot, fartøysjef, systemoperatører og assistenter (f.eks. spottere under EVLOS operasjoner), enten med landbasert VHF/UHF (gjerne kalt PMR), walkie-talkie eller mobiltelefonkonferanse, har vi tatt inn en egen fraseologi, som effektivt sørger for at interkommunikasjonen mellom crew-medlemmene er klar og entydig. Det er et klart skille fra måten det kommuniseres på med LTT, særlig i måten man adresserer meldingene, fordi det er viktig at ikke interkommunikasjon blandes sammen med evt. kommunikasjon med lufttrafikktjenesten. Likevel er mye av tankegodset som er lagt ned og mangeårig erfaring med LTT-kommunikasjon benyttet som fundament i utviklingen av frasene. Side 17 av 27

18 8.9 OPERASJONELLE PROSEDYRER FOR RPAS (NYTT FAG) Forberedelser og lovmessig gjennomføring av et RPAS oppdrag er et viktig sikkerhetsmoment, spesielt i forhold til annen lufttrafikk, men også i forhold til personer på bakken. Operasjonelle prosedyrer er en gjennomgang av alle de momentene som er obligatoriske ved typiske oppdrag. Det setter eleven i stand til å se tingene i en praktisk sammenheng, fra forberedelsene som starter på egen base (kontoret), selve gjennomføringen av et oppdrag og etterarbeidet. I hver av oppdragets faser er det viktig å lære inn faste, gode prosedyrer. Ikke bare letter det arbeidsbelastningen, men også er et viktig sikkerhetselement. Denne kursmodulen tar direkte utgangspunkt i de generelle punktene som skal være med i Part A og C i operasjonsmanualen. Delelementene i et flyoppdrag Nødvendige godkjenningskriterier (økonomisk, grunneier, kommune, politi, LTT) Generelle prosedyrer Innhenting av data o NOTAM o METAR, TAF, IGA, ATIS og andre MET tjenester o Kommunale begrensninger o Luftromskategori i operasjonsområdet o Evt. LTT frekvenser eller telefonnummer MEL Sjekklister Operativ flygeplan o Ansvarsfordeling (pilot, fartøysjef, systemoperatør, sikkerhetsansvarlig, assistenter m.m.) o Viktige data (LTT frekvenser, NOTAM, operasjonstype, farekategori m.m.) o Beskrivelse av oppdraget o TEM (Threat Error Management) o Nødlandingsområder o Plassering av assistenter o Evt. stedlige faremomenter og risikovurdering av oppdraget o Briefing av personell og evt. oppdragsgiver Logging Prosedyrer ved uønskete hendelser og ulykker Side 18 av 27

19 8.10 LUFTFARTØY OG MOTORLÆRE Fordi mange operatører i ROC 3 både vil fly BLOS i lengre tid og benytte både fly, helikopter, ballong, parafoil og benytte forbrenningsmotorer, har vi sett nødvendigheten av en grunnleggende gjennomgang av forskjellige luftfartøytyper og motorer. Grunnleggende konstruksjoner og kontroll- og styremekanismer o Fly o Multikopter (frie og «tethered») o Helikopter o Ballong (frie og «tethered») o Parafoil o Hybridfartøy (Fixed/VTOL, m.fl.) Motortyper o Klassiske forbrenningsmotorer Firetakt/Totakt Rekke, bokser og stjernemotor o Turbinmotorer o Effektområde og forhold o Brennstoff og smøremidler o Tenningssystemer Stabiliseringssystemer og gyroer Sensorer og transducere for telemetri Side 19 av 27

20 9 PRAKTISK DEL Noe av det aller viktigste med kurs- og opplæring innen flyging er selvsagt pilotens praktiske flygeferdighet. Vi skiller klart mellom operasjoner som gjennomføres under VLOS/EVLOS og de som gjennomføres BLOS. BLOS regnes som avansert flyging. Derfor er det ikke tilstrekkelig med kun teoretisk bakgrunn for å gjennomføre slike. Eleven må gjennom et 30 timer obligatorisk opplæringsprogram i praktisk gjennomføring av BLOS operasjoner, fly opp og bestå en ferdighetsprøve og årlig ha en «proficiency check». For VLOS/EVLOS regner vi med at elevene trener på egenhånd etter å ha bestått kravet til A-moment (se Pkt ). Det stilles krav til at eleven både kan det flyoperative og i tillegg holde RPAS luftdyktig. Om en feilsituasjon skulle oppstå på oppdrag i felt, må eleven kunne feilsøke og utbedre enklere feil som blir funnet. Side 20 av 27

21 9.1 VLOS/EVLOS Vi har satt opp tre ferdighetsklassifiseringer (momenter), for at både helt ferske og mer erfarne piloter skal ha et utviklingspotensial. A-moment er å oppnå elevbevis for at man deretter kan trene på egenhånd. En RPAS er selvsagt ikke bygget for akrobatikk. Likevel anser vi disse øvelsene som gode for å utvikle flyferdighetene, luftromsorientering og godt airmanship, med sikkerhet i fokus. Den praktiske delen skal også sette eleven i stand til å foreta selvstendinge luftoperasjoner (B-moment) i felt på oppdragsbasis. For enkelte operatører vil nærflyging av mennesker (under 30 meter) være en del av oppdragsinnholdet (fim, media, taktisk flyging, ettersøk og redning etc.). Fordi dette i seg selv er risikoøkende i forhold til menneskene det flys i nærheten av, er det viktig med opplæring på risikoreduserende tiltak og en øket flygeferdighet til pilotene. Her ser vi for oss en «utsjekk» for dette (kommer på sikt). Side 21 av 27

Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3

Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3 Send til: postmottak@caa.no Skjema må fylles ut elektronisk Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3 Førstegangssøknad 1 Mindre endringer/revisjoner i samme kategori Endring til ny kategori

Detaljer

BSL B. Flytekniske bestemmelser

BSL B. Flytekniske bestemmelser BSL B Flytekniske bestemmelser FARTØYDOKUMENTER Luftdyktighetsbevis Vedlikeholdsrapport Flygehåndbok Masse- og balanseunderlag Radiosertifikat fra Post- og teletilsynet Miljødyktighetsbevis Reisejournal

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør Droner, utfordringer og regelverk Bente Heggedal flyoperativ inspektør . AIC 19/15- Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede

Detaljer

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging Geomatikkdagene, Stavanger: 29-30.09.2016 Ørjan Ladsten Salgssjef orjan@aeroview.no Håkon Kjerkreit Prosjektingeniør hakon@aeroview.no Agenda Kort om Aeroview

Detaljer

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. 1 av 13 14.02.2016 09.49 Dato Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Departement FOR-2015-11-30-1404 Samferdselsdepartementet Publisert I 2015 hefte 13 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret

Detaljer

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1 PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB 1 DRAMMEN FLYKLUBB - MOTORFLYSKOLEN Skoletillatelse gitt av Luftfartstilsynet som omfatter: Teoriutdannelse til privatflygersertifikat Praktisk utdannelse

Detaljer

FLYRAPPORTHEFTE TIL PPL(A) for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORTHEFTE TIL PPL(A) for FLYKLUBBSKOLER TIL for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund/ Kopiering, salg eller distribusjon er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Norges Luftsportsforbund/ Side 2 0 Flyrapporthefte

Detaljer

Hei, 2 Virkeområde. 4 Definisjoner og forkortelser

Hei, 2 Virkeområde. 4 Definisjoner og forkortelser Hei, DEFINISJON: Vi mener at definisjon mellom RPAS og Modellfly må presiseres klarere. I lovteksten må RPAS defineres som luftfartøy med styringsautomatikk, autopilot eller andre avanserte systemer som

Detaljer

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 15/01232-6 11.04.2015 Deres ref. Deres dato: 21.01.2015 Vår saksbehandler: Leif Johansen Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS -

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2015

Periodisk Flygetrening 2015 Periodisk Flygetrening 2015 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Sikkerhetsmøte. Velkommen til. Sikkerhetsmøte for våre medlemmer. Kjeller Sportsflyklubb. 19. April Kompetanse og holdninger. Side 1 av?

Sikkerhetsmøte. Velkommen til. Sikkerhetsmøte for våre medlemmer. Kjeller Sportsflyklubb. 19. April Kompetanse og holdninger. Side 1 av? Sikkerhetsmøte 1 Velkommen til Sikkerhetsmøte for våre medlemmer Kjeller Sportsflyklubb 19. April 2016 Side 1 av? Sikkerhetsmøte 2 Agenda for møtet: Hendelsesrapporter hva kan vi lære Treningsbarometer

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Brief 29 september 2015 Maj Anders Lie Stabsoffiser UAS Luftoperativt inspektorat 03.11.2015 2015.11.03 1 Status på internasjonalt arbeid for å lovregulere

Detaljer

Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka.

Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka. PROGRESJONSKORT MIKROFLYSEKSJONEN for ELEVBEVIS TRE-AKSE NLF nr.: Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD

HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO HELGELAND POLICE DISTRICT Deres referanse: 201500353 Vår referanse: 201500240-2 008 Sted, Dato Herøy, 19.03.2015 HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET

Detaljer

FLYRAPPORT HEFTE Mørkeflyging. for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORT HEFTE Mørkeflyging. for FLYKLUBBSKOLER Mørkeflyging for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Motorflyseksjon Kopiering, salg eller distribusjon av skoleprogrammet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Side 2 TIL PPL (A) FOR KLUBBSKOLE

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4.1 Generelt Utdannelsesprogrammet Speed Pro er en omarbeidelse av progresjonsprogrammene Safe Pro og Para Pro, som brukes innen

Detaljer

Formålet med denne rapporteringen er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, ikke å angi straffeansvar og skyld.

Formålet med denne rapporteringen er å forebygge ulykker og forbedre flysikkerheten, ikke å angi straffeansvar og skyld. NF-2007 Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Dette skjemaet skal bare brukes for rapportering av ulykker og hendelser i henhold til BSL A 1-3 (forskrift 2006-12-08 nr. 1393 om varslings-

Detaljer

Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift

Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift Luftfartstilsynet Dato: 21 april 2015 Sjøgata 45-47 Vår ref: D001894 8006 Bodø Deres ref: 13/03676 Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift Innledning Prox Dynamics ønsker velkommen

Detaljer

S/U-BULLETENG 1 11 Teorikunnskap rett hjem til deg SVINGER I MEDVIND

S/U-BULLETENG 1 11 Teorikunnskap rett hjem til deg SVINGER I MEDVIND S/U-BULLETENG 1 11 Teorikunnskap rett hjem til deg SVINGER I MEDVIND Sikkerhets- og utdanningskomiteen Motorflyseksjonen Hei klubbflyger! Som en del av NLF-crewet er du en viktig ressurs, og vi i Sikkerhets-

Detaljer

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund/ AS Kopiering, salg eller distribusjon av flyrapportheftet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Flyrapportheftet

Detaljer

PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1

PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1 PRESENTASJON AV SKOLEHÅNDBOK V 6.1 Skolehåndbok versjon 6.1 med LAPL Introduksjon Introduction Organisasjon Treningsarkiv Vær og høyder Kreditering Denne skolehåndboken er utgitt av Norges Luftsportforbund

Detaljer

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER

FLYRAPPORTHEFTE. Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Akroutsjekk for FLYKLUBBSKOLER Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund/ AS Kopiering, salg eller distribusjon av flyrapportheftet er ikke tillatt uten tillatelse fra NLF/NAK. Flyrapportheftet

Detaljer

Demoflyging / Introduksjonsflyging under

Demoflyging / Introduksjonsflyging under Demoflyging / Introduksjonsflyging under Innføring av felleseuropeiske operative driftsregler (EASA OPS) medfører en del lempelser sammenlignet med tidligere gjeldene regelverk: Det tillates deling av

Detaljer

Litt om Mikroflyging I utlandet

Litt om Mikroflyging I utlandet Litt om Mikroflyging I utlandet Av Finn Hugo Zahl LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED Det kreves radiokommunikasjonsutstyr, og flytelefonisertifikat uten begrensninger hvis du skal

Detaljer

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv."

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv. nnc Luftfartstilsynet Att. Hege Aalstad postboks 343 8001Bod0 Var ref.: Dato: ROJ 63-15 30. april 2015 Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv." NRK Luftfoto NRK Luftfoto

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

PROGRESJONSKORT for ELEVBEVIS (TRE-AKSE)

PROGRESJONSKORT for ELEVBEVIS (TRE-AKSE) 1 Versjon april 2004 MIKROFLYSEKSJONEN Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb PROGRESJONSKORT for ELEVBEVIS (TRE-AKSE) NLF nr. Kortet oppbevares av eleven sammen med flygetidsboka, og ajourføres av

Detaljer

Revisjon: 1.0 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.0 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.0 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

Flysertifikat i Rygge Flyklubb

Flysertifikat i Rygge Flyklubb Flysertifikat i Del 1 Introduksjon side 2 Del 2 Hva kreves for å ta flysertifikat side 2 Del 3 Teoriundervisning side 3 Del 4 Praktisk flyvning side 6 Del 5 Kostnader side 8 Del 6 Etter du har tatt sertifikat

Detaljer

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1

1080 OPERASJONELLE PROSEDYRER BSL D 3-1 INFORMASJON TIL OMBORDVÆRENDE PERSONER: Fartøysjefen skal sørge for at besetningsmedlemmer og passasjerer er gjort kjent med plassering og bruk av: Sikkerhetsbelter Nødutganger Redningsvester, hvis medføring

Detaljer

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 Agenda Om MFH Prosessen Hendelser innspill Hva er nytt i versjon 1.2 Prosessen videre Spørsmål og svar Sikkerhetsutvalget i tingperioden 13-15 Består av Fagsjef, Magne Hegstad,

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

Nordre Vestfold Mikroflyklubb. Lover og regler

Nordre Vestfold Mikroflyklubb. Lover og regler Nordre Vestfold Mikroflyklubb Lover og regler Vi skal lære Hvilke lover som gjelder for deg Hvilke regler du må etterleve Når og hvor du kan og ikke kan fly Hvilke dokumenter du må ha iorden for å fly

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

Sikkerhetsmøte Faktorer som påvirker Steile hastighet.

Sikkerhetsmøte Faktorer som påvirker Steile hastighet. Sikkerhetsmøte 2014 Faktorer som påvirker Steile hastighet. Faktorer som påvirker Steile hastighet. De fleste flyulykker skjer under take- off og landings fase av flygingen. Kollisjoner med hindringer

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Anbefalt rekkefølge: 1. Fly en prøvetur før du bestemmer deg. 2. Gå til flylege for å få slått fast at du kan få legeattest. 3. Meld deg på kurs i Bergen

Detaljer

Flysertifikat i Rygge Flyklubb

Flysertifikat i Rygge Flyklubb Flysertifikat i Del 1 Introduksjon side 2 Del 2 Hva kreves for å ta flysertifikat side 3 Del 3 Teoriundervisning side 4 Del 4 Praktisk flyvning side 8 Del 5 Kostnader side 10 Del 6 Etter du har tatt sertifikat

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN:

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1 PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1. Bestemme rute for flyturen 2. Alternativ flyplass 3. Væreopplysninger for ruten, destinasjonen og alternativ flyplass 4. Sjekke NOTAM 5. Lage en operasjonell navigasjonsplan

Detaljer

LOVER OG BESTEMMELSER. Bok 5

LOVER OG BESTEMMELSER. Bok 5 LOVER OG BESTEMMELSER Bok 5 Michael Katz Nedre Romerike Flyklubb michael@katz.no 6. august 2009 Innhold 1 Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) 3 1.1 Visuelle Flygeregler (BSL-F)..............................

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE

Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE Dette loggheftet tilhører: Dette loggheftet er en veiledning gjennom O-kurset til hjelp for å gi kontrollinstruktøren et inntrykk av hvordan kandidaten egner seg

Detaljer

Beholde: Utvikle: Fase ut: Notater:

Beholde: Utvikle: Fase ut: Notater: O4 Moment 6 Parkering/fortøyning i hangar og avsluttende arbeid. Kandidaten skal vise eleven hvordan en skal parkere og fortøye flyet, hvor på flyet fortøyningen kan festes samt vise til bruk av forskjellig

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 30.08.2007 SL Rapport: 2007/27 Denne

Detaljer

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014

NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 NLF skolesjefsseminar 8. november 2014 Wiggo Nystuen Operativ utdanning FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter (b) Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal

Detaljer

Teori til trinn SP 2

Teori til trinn SP 2 Teori til trinn SP 2 Tema: Regelverk. SP 1 - Bakkeglidning SP 2 - Høydeglidning Aerodynamikk og praktisk flygning Trekkraft, stabilitet, manøvrering, mikrometeorologi og regelverk Høydeflygning Regelverk

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Karttreff i Rogaland 2014. Vennlige droner for kartlegging

Karttreff i Rogaland 2014. Vennlige droner for kartlegging Karttreff i Rogaland 2014 Vennlige droner for kartlegging Forretningsområder Bygningsfysikk Energiberegning Termografering og tetthetskontroll av bygg RPAS (UAV) 2010 første multirotor i luften 2011 Støtte

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE Avgitt august 2009 RAPPORT SL 2009/17 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE UNDER INNFLYGING TIL TROMSØ 5. FEBRUAR 2009 MED BOEING 737, LN-RRG OPERERT AV SAS NORGE Statens havarikommisjon for transport Postboks 213,

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb

Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Privatflygersertifikat, PPL(A) i Bergen Aero Klubb Anbefalt rekkefølge: 1. Fly en prøvetur før du bestemmer deg. 2. Gå til flylege for å få slått fast at du kan få legeattest. 3. Meld deg på kurs i Bergen

Detaljer

Teori til trinn SP 2

Teori til trinn SP 2 Teori til trinn SP 2 Tema: Høydeflygning. SP 1 - Bakkeglidning SP 2 - Høydeglidning Aerodynamikk og praktisk flygning Trekkraft, stabilitet, Manøvrering, mikro- Meteorologi og regelverk Høydeflygning Regelverk

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Avgitt mai 2010 RAPPORT SL 2010/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 23. MAI 2007 MED ROLLADEN-SCHNEIDER LS3-A, LN-GHC Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2017

Periodisk Flygetrening 2017 Periodisk Flygetrening 2017 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG. 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS. Godkjent i Instituttstyret

STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG. 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS. Godkjent i Instituttstyret STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG 180 studiepoeng TROMSØ OG BARDUFOSS Godkjent i Instituttstyret 18.09.2012 Studieplanen er godkjent av styret ved Naturvitenskap og teknologi den 27.09.2012 Navn: Bokmål:

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM Avgitt november 2013 RAPPORT SL 2013/27 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS 15. SEPTEMBER 2012 MED CESSNA P210N, LN-TFM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Teknologidagene 6-10 oktober 2014, ITS Gunne Håland TMT, Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for dronetestene som er gjort i Statens vegvesen Problemstilling

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN Avgitt april 2016 RAPPORT SL 2016/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN English summary included Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Lokal sikkerhetsvurdering (LSV) Aktiviteter ved ENJB

Lokal sikkerhetsvurdering (LSV) Aktiviteter ved ENJB Lokal sikkerhetsvurdering i.f.m. Aktiviteter ved ENJB 19. mars 2013 Utgitt av: TORP KONTROLLTÅRN HANGARVEIEN 17 3241 SANDEFJORD VERSJON DATO BESKRIVELSE PRODUSERT AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 1.0 2013-03-19

Detaljer

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Forskrift

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

Revisjon: 1.2 Dato: Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Dato: Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 41/2001 Telefaks: Avgitt: 25. oktober 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 41/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 25. oktober 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk Luftambulanse AS

Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk Luftambulanse AS Luftfartstilsynet v/ Hege Aalstad Postboks 243 8001 Bodø Deres referanse: 13/03676-38 Vår referanse: EN Dato: 17.04.2015 Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk

Detaljer

Et PPL refresher kurs

Et PPL refresher kurs Et PPL refresher kurs En gjennomgang av operative temaer (klasserom) Et sted å få oppdatert operativ info etter vinteren Åpent for alle I etterkant av klubbkvelden flyr man en klubb-pft (eller annen trening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Avgitt oktober 2016 RAPPORT SL 2016/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 31. MAI 2016 MED DEHAVILLAND DH-82A TIGER MOTH, LN-BDM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

Questionaires PA-28 LN-FSA

Questionaires PA-28 LN-FSA Questionaires PA-28 LN-FSA Navn: Instruktør: Dato: (signer for godkjent gjennomgang) 1. Hva er maksimal avgangsvekt? 2. Hvilken type motor er installert? 3. Hvor mange hestekrefter (BHP) utvikler den ved

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

Bardufoss Flyklubb UTSJEKKSPROGRAM SKIFLYGNING PA-18. Krav til erfaring:

Bardufoss Flyklubb UTSJEKKSPROGRAM SKIFLYGNING PA-18. Krav til erfaring: UTSJEKKSPROGRAM SKIFLYGNING PA-18 Krav til erfaring: Minimum 100 timer total flygetid, hvorav minimum 20 timer på halehjul, før treningen starter. Det kreves utsjekk på PA-18 før treningen starter. Teori

Detaljer

Dette er historien om de fundamentale spørsmålene i livet til en PPG freak

Dette er historien om de fundamentale spørsmålene i livet til en PPG freak Dette er historien om de fundamentale spørsmålene i livet til en PPG freak For å finne fred i sjela og få sove om natta, trenger en PPG pilot å vite alt om Hva som avgjør hvor mye ytelse motoren din gir.

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I

STUDIEPLAN BACHELOR I STUDIEPLAN BACHELOR I LUFTFARTSFAG - 180 studiepoeng Gjeldende fra høst 2014 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent i Instituttstyret IIS: 18.09.2012 Godkjent i Studieutvalget

Detaljer

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON Klubb: Oppdal flyklubb Følgende funksjoner/navn var til stede: Sted/dato: Oppdal flyplass, Fagerhaug 3. juli 2017, kl 12:00 Otto Vollan, operativ leder Odd Nyberg, skolesjef Erlend Eithun, teknisk leder

Detaljer

Sikkerhetsseminar 06 februar 2016

Sikkerhetsseminar 06 februar 2016 Sikkerhetsseminar 06 februar 2016 Sikkerhetsseminar Ulykker og hendelser eksternt (Thore) Gjennomgang av hendelser og sikkerhetsobservasjoner ACN relatert aktivitet (Ivar og Thore) Motorkutt under avgang

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Avgitt november 2015 RAPPORT SL 2015/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ ELVERUM FLYPLASS STARMOEN 20. JUNI 2015 MED NORD 1002, LN-WNM Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer