Karttreff i Rogaland Vennlige droner for kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karttreff i Rogaland 2014. Vennlige droner for kartlegging"

Transkript

1 Karttreff i Rogaland 2014 Vennlige droner for kartlegging

2 Forretningsområder Bygningsfysikk Energiberegning Termografering og tetthetskontroll av bygg RPAS (UAV) 2010 første multirotor i luften 2011 Støtte fra Innovasjon Norge 2112 Utvikling av egne multirotor 2013 lansering av Camflight konseptet

3 Vennlige droner for klarlegging

4 Drone UAV Unmanned Aerial Vehicle UAS Unmanned Aerial System RPAS Remotely Piloted Air System Fast vinge Multi-rotor

5 Kartlegging med RPAS Rask og kostnadseffektiv metode små og mellomstore prosjekter Åpner nye markeder og bruksområder Ortofoto 3D modeller for Masseberegning Prosjektering og planlegning Anlegg og steinbrudd Rassikring Arkeologi Inspeksjon av konstruksjoner Forskningsprosjekter Katastrofer

6 Lønnsomhet og fleksibilitet Areal Lite UAV Lav Aerial, LIDAR Høy Satellite Fleksibilitet Stort

7 Hva skal til for å starte virksomhet med RPAS? Tillatelse fra NSM for fotografering fra luften Søkes for personer som skal fly Ansvarsforsikring Luftfartsforsikring Tillatelse fra luftfartstilsynet Søknad Operasjonsmanual

8 Hva krever Luftfartstilsynet av dere? AIC-N 14/13 (Informasjonsirkulær for luftfarten ) Risikoanalyse Loggføre alle flygninger Varsle flyplasser innenfor 5 km Alle hendelser eller uhell skal rapporteres Flygning innenfor VLOS Visual Line Of Sight Skal være i stand til å ta over og fly manuelt for å hindre sammenstøt med andre luftfartøy Maks flyhøyde: 400 fot.

9 Uavhengig organisasjon for alle som driver med RPAS i Norge Promoterer norsk RPAS industri Ivaretar operatørers interesser Fremmer og deltar i regelutvikling

10 Prinsipp for kartlegging med fotogrammetri

11 Høyt overlapp Alle objekter sees i flere bilder Enorm mengde med observasjoner Rigid blokk tross av lav kvalitet GNSS/IMU system Gir bedre nøyaktighet Muliggjør gode 3D modeller

12 Planlegning av passpunkter er viktig Minimum 5 pr / flygning Minimum to felles passpunkter i hvert overlapp

13

14 Planlegning Bildetagning Kvalitetskontrol RPAS operasjon RapidProof Bilde matching Passpunktberegning Nivå justering Ortofotoproduksjon RapidStation Punktsky produksjon Data prosessering for fotogrametri RapidTerrain

15 3D Punktsky 3D Overflatemodell 2D ortofoto

16 Hva påvirker nøyaktigheten? Oppløsning på kamera Størrelse på bildebrikke Kvalitet på optikk Innstillinger for kamera Flyhøyde Passpunkter Overlapp Programvare

17 Forventet nøyaktighet med konsumer kamera Avhengig av bildekvalitet RAW format og stor bildesensor anbefales Funksjon og ytelse på RPAS Ytelsen til programvaren Mulig nøyaktighet med bruk av passpunkter Horisontalt: (0,5 til 1 piksel) Vertikalt: (1 1,5 piksel) I praksis 3 til 5 cm vertikalt

18 Utfordringer i prosjekter Multi-rotor kontra fast vinge Lite egnede plasser for landing Vanskelig å opprettholde VLOS Trange daler og høye fjell problematiske GPS forhold Flygning nær fjellsider og høyspentlinjer Vind RPAS må klare sterk vind Viktig med gyrostabilisert kamerafeste Lite lys ved overskyet vær Behov for lav hastighet og langsom lukkertid

19

20

21

22

23

24 Bryn i Bærum Flyhøyde 80 meter Kamera: Samsung NX200 Oppløsning: 20,3 MP Linse: 30 mm Passpunkter oppmålt med totalstasjon

25 Vektoriserte linjer med XYZdata fra drone Grønn: Landmålt kantlinje Rød: Landmålt kantlinje fra Landmålerfirma2 Blått: FKB SOSI data for samme linja Gul: Vektorisert linje fra dronedata (semiautomatisk). Det er 2Dlinje fra ortofoto som høydesettes automatisk fra punktskya. Ortofoto + punktsky fra drone

26 Geometrisk kontroll med Gemini oppmåling Vektor fra teo. punkt Linjekontroll Dx Dy Dz Differanse :Middel: Nøyaktighet innenfor FKB standard Tverrprofilen under viser dronepunktsky for det røde området sett fra siden. Standardavvik: Middel: Minimum: Maksimum: 0.070

27 Project: Kruttverket Point cloud Client: Bygg Control AS Camera: Olympus EP-1 Resolution: 12,3 MP Ground resolution: 2 cm/pixel

28 5 passpunkter brukt til blokk konstruksjon 6 passpunkter brukt til sjekk

29 Bymodell fra Bryne 80 meter flyhøyde 1 flygning med vertikale bilder 2 flygninger med skråbilder

30 Project: Kruttverket Ortho photo Client: Bygg Control AS Camera: Olympus EP-1 Resolution: 12,3 MP Ground resolution: 2 cm/pixel

31 Project: E6 Biri - Otta Client: Statens Vegvesen Camera: Samsung NX mm objective Resolution: 20,3 MP

32 Camflight 8 Autopilot fra Lockheed Martin Redundans for motorsvikt Redundans med fire batterier Kort tid fra ankomst til flygning Fleksibelt valg av kamera

33 Multirotor platform 3 x 3 m landingsplass 50 min flytid Høy stabilitet i vind opp mot 15 m/s Gyrostabilisert kamerafeste Kamera kalibrert for fotogrammetri

34 Camflight X8 Fly med laserskanner 30 min flytid med Riegl VUX-1 8 kg nyttelast Campos-m posisjoneringssystem RTK link til basestasjon eller C-pos Postprosessering av posisjoner Fotogrammetri uten passpunkter

35 Takk for interessen