Primus Endringer fra versjon til Primus 5.6.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5. Primus 5.6.5"

Transkript

1 Primus Endringer fra versjon til Primus 5.6.5

2 Primus Endringer fra versjon til Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra til Dette styrer nå hva en bruker kan gjøre i Primus... 3 Visning av ugyldige verdier... 4 Fotograf hentet fra EXIF feltet Artist... 4 Ved innlesning av enkeltbilder... 5 Ved masseimport av bilder... 6 Hierarkiske lister... 7 Registrering... 7 Søk... 7 Administrasjon... 8 Etter oppdatering... 9 Feltet farge har fått forvalgsliste... 9 Hvit infofelt Hurtigtaster Plassering i eksemplartabell Kunsthistorisk skole på juridisk person Global innstilling for publiseringsnivå Styrt formatering ved visning av midlertidig plassering Grupperingsfanen er tilgjengelig i bygningsmodulen Høyreklikk lag mappe Utlisting av søkeresultat i utlån og utstilling Avansert søk på film og lyd Valuta har blitt liste Paneler i objektsøk Klassifikasjonshierarki... 9 Mediaserver Oppsett av Primus mot mediaserver Registrering og opplasting av film- og lydfiler Publisering av mediafiler Velge kolonner i utstillings- og utlånssøk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruke Primus som bildelager Endringslogg... 20

3 Primus Endringer fra versjon til Endringer fra til Vi har endret ikoner og fonter gjennomgående i hele Primus. Fontene er de samme som Microsoft benytter i Windows 7. Skjermbilder som har samme funksjon skal nå se like ut. Det vil si at alle søkvinduer har fått arkfaner med søkeparametere og resultat. Alle dialogvinduer, vinduer der du må fylle inn informasjon for å gå videre, har fått en informasjonsrute med forklaring av hvordan dialogen skal fylles ut. For søk i fritekstfelter har vi gjort endringer slik at søket forhåpentlig vis går raskere. Vi har innført flere høyreklikk funksjoner i listebokser. Brukerrettigheter er også endret med at det er innført rettigheter på funksjoner som knyttes direkte til den enkelte bruker. Hva kan en bruker gjøre i Primus Brukere deles inn i tre nivåer. Bruker, Superbruker og Administrator. Oversikt over hva en bruker kan gjøre med de forskjellige brukernivåene er: Brukernivå Har tilgang til: Bruker Superbruker Administrator Har grunnleggende tilgang til å registrere objekter i samlinger der du har skrivetilgang, søk i samlinger med lesetilgang. Kan legge inn nye navneposter og steder ved behov. Kan editere sine egne navn og stedsposter, men ikke poster registrert av andre. Har grunnleggende tilgang til å registrere objekter i samlinger der du har skrivetilgang, søk i samlinger med lesetilgang. Kan legge inn nye navneposter og steder ved behov. Kan editere sine egne navn og stedsposter, men ikke poster registrert av andre. Kan bruke metaoperasjoner hvis du har tilgang til mappe. Kan administrere institusjonsspesifikke registre og lister. Har tilgang til alt. I tillegg har Primus tilgangskontroll til noen moduler og funksjoner i Primus. Dette er utbedret til versjon slik at du får større kontroll på hvilke brukere som har tilgang til hvilken funksjoner uten at brukeren må få superbruker eller administrator rettigheter. Her er en oversikt over Modultilganer: Modultilgang Har tilgang til: Person Tilgang til å vedlikeholde personposter, og endre poster man ikke har registrert selv. Sted Tilgang til å vedlikeholde stedsposter, også de du ikke har registrert selv. Magasin Tilgang til magasinmodulen, og sette plasseringer på objekter Utstilling Tilgang til å registrere utstillinger Utlån Tilgang til å registrere utlån Mappe Tilgang til å bruke mappe funksjonene. Tilgang til metaoperasjoner styres av brukernivå. Bildeinnlegging Tilgang til å legge inn bilder på objekter registrert av andre og bruke masseimport av bilder.

4 Primus Endringer fra versjon til Funksjonstilgang: Funksjon Samlingstilhørighet Kjøpesum Forsikring Identifikasjonsnummer Publisere Har tilgang til: Mulighet til å endre samlingstilhørighet på objekter. Mulighet til å jobbe med museumshendelsene Kjøp på andre objekter enn dem du har registrert selv. Mulighet til å jobbe med museumshendelsen Forsikring. Dette gir tilgang til å se hendelser registrert av andre og eventuelt endre disse. Tilgang til å endre identifikasjonsnummer på et objekt du ikke har registrert selv. Tilgang til å bruke funksjoner for å publisere eller avpublisere alle objekter i et søkeresultat eller i en mappe. (Alle brukernivå har tilgang til å publisere enkeltobjeker brukeren har skrivetilgang på) I tillegg styres tilgangen til å endre objekter av samlingstilgangen knyttet til den enkelte brukeren. Oversikt over hva de forskjellige nivåene betyr: Nivå Har tilgang til: Lese Har tilgang til å se på objekter knytte til denne samlingen, men kan ikke se klausulert materiale eller plassering. Lese alt Har tilgang til å se på objekter knytte til denne samlingen. Skrive Har tilgang til å jobbe med, registrere nye og oppdatere tidligere registrerte objekter som ikke har klausulering. Skrive alt Har tilgang til å jobbe med, registrere nye og oppdatere tidligere registrerte objekter. Visning av ugyldige verdier I alle institusjonsstyrte lister kan superbrukere eller administratorer sette en verdi til ugyldig. En verdi med status ugyldig kan ikke legges til på nye objekter. Er en verdi som allerede er knyttet til et objekt satt ugyldig vil dette vises slik i objektposten: Figur 1: Eksempel på listeverdi med status ugyldig knyttet til et objekt Fotograf hentet fra EXIF feltet Artist Ved import av bilder leser Primus ut informasjon fra EXIF fetlet Artist og legger til verdien i feltet Fotograf knyttet til bildet. Først en kort beskrivelse av hvordan feltet Fotograf skal benyttes. For et gjenstands- eller bygningsbilder legges den faktiske fotografen inn. For et fotomotiv som er digitalisert fra en analog

5 Primus Endringer fra versjon til kilde er det navnet på den som har gjort digitaliseringsjobben som skal legges inn i fotograf feltet. Er det en digitaloriginal er det fotografen som legges inn. Ved innlesning av enkeltbilder Når du legger inn ett og ett bilde i Primus fungerer dette slik. Se Figur 2 Hvis feltet Fotograf er tomt når du velger bildet forsøker Primus å lese informasjon fra bildet sitt metadatafeltet EXIF Artist. Teksten vi finner i EXIF Artist sammenlignes med Personregistret i Primus. Finnes det ingen lik post får du en melding om det. Finnes flere like poster får du opp en listeboks der du må velge riktig person. Figur 2: Skjermbilde for import av enkeltbilder. Har du fylt ut feltet Fotograf så sjekkes ikke metadatafeltet EXIF Artist ved innlesing. Feltet Fotograf knyttes til bildet ved publisering på DigitaltMuseum og vises sammen med bildet. Se eksempel her:

6 Primus Endringer fra versjon til Figur 3: Eksempel på hvordan fotograf knyttet til bilde i Primus vises i DigitaltMuseum Ved masseimport av bilder Ved masseimport av bilder er muligheten for å lese ut EXIF Artist fra bildefilene knyttet til en ny funksjon som er tilgjengelig via høyreklikk på lista som viser bildene.

7 Primus Endringer fra versjon til Ved høyreklikk forsøker Primus å hente EXIF Artist i alle valgte bildefiler. Finnes ikke fotografen får du en feilmelding pr bilde. Finnes fotografen en gang foreslås navnet direkte i fotograffeltet. Finnes det flere like får du opp et dialogvindu der du kan velge den du vil bruke. Vil du hente et navn fra Personmodulen i Primus så kan du gjøre det med å velge Legg til... Da får du opp den vanlige søkemodulen for Personer i Primus. Hierarkiske lister For materiale, teknikk, dekorteknikk og klassifikasjon er det nå innført hierarkiske lister. Registrering For materiale, teknikk og dekorteknikk er det nå laget nye skjermbilder. Disse er i hovedsak like ut. Under ser du skjermbildet for å registrere materialer. Figur 4: Nytt skjermbilde for registrering av materiale. Spesielt for materialer er Materiale, kode boksen der du angir om du registrerer et hovedmateriale eller et bimateriale. For å velge materiale begynner du å skrive i boksen filter. Da vil Primus foreslå verdier som er sammenfallende med det du har skrevet. Så må du velge verdien du vil registrere i lista. Så trykker du på lagre og lukk. Eksemplet her er Jern, som ligger som et undernivå under metall. Gjennomgående er det en god regel å velge så spesielt du har kunnskap om når du registrerer. Søk De hierarkiske listene er bygd opp slik at et søk på et høyre nivå vil ta med alle poster som er registrert med større spesialisering vil gi søketreff. Det vil da si at hvis en kollega av deg søker på

8 Primus Endringer fra versjon til Metall valgt i lista over så vil han eller hun få treff på objektet du registrerte som Jern i eksemplet over. Søkefeltene for materiale, teknikk og dekorteknikk ser nå slik ut: Figur 5: Søkefelter for hierarkiske lister. Her kan du skrive direkte inn hva du vil søke på i tekstboksen, eller velge via samme skjermbilde som ved registrering, da klikker du på knappen med ( ). Avkrysningsboksen Eksakt søk gjør at du ikke får treff på objekter som er registrert med verdier som ligger under i hierarkiet. Administrasjon De hierarkiske listene har administrativ styring på om de kan utvides mens du registrerer eller om det må gjøres i administrasjonsmodulen. Etter oppgradering til må vedlikehold skje i administrasjonsmodulen. Administrasjonsskjermbildet ser slik ut: Figur 6: Skjermbilde for administrasjon av hierarkiske lister. Høyreklikkmeny aktivert. Funksjonene i Administrasjonsskjermbildet er disse: Filter: Begrenser utvalget i lista. Avkrysningsboksen Vise alle gjør at lista også viser ugyldige verdier. Avkrysningsboksen Tillat opprettelse av nye verdier ved registrering avgjør om vanlige brukere kan legge til nye elementer i hierarkiet ved registrering.

9 Primus Endringer fra versjon til Opprydding i Materiale, funksjonen Bytt ut id med id fungerer slik at du legger inn id til det elementet du vil fjerne med det elementet du vil beholde. Alle objekter som har registrert en verdi på den første id en får nå verdien til den andre id en. Elementet med den første id en slettes. Id ene finner du med å høyreklikke på elementene. Funksjonene på høyreklikkmenyen er disse: Nytt element : Oppretter et nytt element på høyeste nivå. Nytt underelement : Oppretter et nytt element under det elementet som er markert. Endre : Åpner et dialogvindu der du kan rette skrivefeil i elementet eller elementets beskrivelse. Slette : Fjerner elementet fra databasen. Merke gyldig/ugyldig : Da settes status på objektet til det motsatte av dagens verdi. Gyldig blir ugyldig og motsatt. Ugyldige verdier kan brukes for å søke fram objekter, men ikke registrere på verdiene på nye objekter. Bytt ut : Velger du dette menyvalget så legges id verdien inn i Bytt fra feltet. Hvis du så klikker på den verdien du ønsker å bytte ut med så velges denne. Etter oppdatering Ved oppdatering tar vi alle verdier i feltene materiale, teknikk og dekorteknikk og legger disse inn som grunnelementer. I tillegg installerer vi standard materialliste, teknikkliste og dekorteknikkliste fra feltkatalogen Da materiale, teknikk og dekorteknikk har vært fritekstfelter tidligere vil ingen gamle verdier overføres til listene fra feltkatalogen. En administrator på hver institusjon bør bruke litt tid på å sette opp et hierarki som passer institusjonen. I tillegg bør det gjøres en større oppdateringsjobb etter at oppdateringen er ferdig. Ta kontakt hvis du lurer på noe når du begynner med denne jobben. Klassifikasjonshierarki I skjermbildet der du velger klassifikasjonskoder har vi gjort om på skjermbildet. Vi har skjult den interne søkemuligheten i klassifikasjonskodene inntil du ber om å få se den. Da klikker du på teksten Klikk her for å søke etter klassifikasjonskoder. Da får du opp dette skjermbildet:

10 Primus Endringer fra versjon til Figur 7: Skjermbilde for valg av klassifikasjonskoder. Hvis du er usikker på hvilken klassifikasjonskode du kan bruke fyller du inn et søkeord i Filter boksen oppe til høyre. Da får du treff på klassifikasjonskoder som inneholder det ordet. I mitt eksempel er det drakt som er lagt inn. Feltet farge har fått forvalgsliste Ved registrering av farge er det nå lagt til en forvalgsliste. Denne er enkel og baserer seg på alle tidligere registreringer og tar ut de unike verdiene fra tidligere registrerte verdier. Hvit infofelt Alle dialogvinduer i Primus har nå fått et informasjonsfelt i toppen. Dette feltet gir en kort innføring i hvordan skjermbildet du er inne skal benyttes og hvilke verdier som er forventet i de forskjellige feltene. Her er et eksempel på det hvite feltet, fra dialogvinduet for Alternativ betegnelse. Figur 8: Eksempel på hvit infofelt. Finner du en feil eller noe merkelig i disse tekstene så setter jeg pris på en tilbakemelding via

11 Primus Endringer fra versjon til Hurtigtaster Her er en oversikt over gjeldende hurtigtaster i versjon 5.6.5: Felt popup meny Ctrl + N eg. Ny betegnelse Ctrl + E eg. Endre betegnelse Ctrl + D eg. Slett betegnelse Shift + O eg. Flytt opp Avbilded person Shift + N eg. Flytt Ned Avbilded person Shift + T eg. Gå til Avbilded objekt Shift + P eg. Vis personpost Shift + S eg. Vis stedpost Objekt verktøylinje meny Shift + Ctrl + N eg. Ny Gjenstand Ctrl + B eg. Siste søk Ctrl + G eg. Utvidet søk Ctrl + M eg. Minesiste søk Shift + Ctrl + C eg. Kopier Ctrl + K eg. Koble Ctrl + P eg. Skrive ut F2 eg. Open F3 eg. save F4 eg. Avbryt F5 eg. Close Shift + Ctrl + V eg. vis alle bilder Shift + Ctrl + U eg. List UnderPoster med bilder Shift + Ctrl + M eg. to mini reg Shift + Ctrl + O eg. to max reg Shift + Ctrl + S eg. Strekkodeutskrift Shift + Ctrl + L eg. Legg inn bilde Shift + Ctrl + D eg. Slett posten Shift + Ctrl + E eg. Enkelt søk Shift + Ctrl + K eg. Konfig Ctrl + F4 Eg. Avslutt Mappe verktøy meny Shift + Ctrl + N Ctrl + B Ctrl + M F2 F3 F4 F5 eg. Ny Mappe eg. Enkelt søk eg. Mappe søk eg. Open eg. Save eg. Avbryt eg. Close

12 Primus Endringer fra versjon til Shift + Ctrl + D Ctrl + K Ctrl + F Ctrl + H Shift + Ctrl + X Ctrl + F4 eg. Slett Mappe eg. vis Katalogbilder eg. vis frimerkebilder eg. vis helbilder eg. Eksport til xmlfil eg Avslutt Utlån verktøy meny Shift + Ctrl + N eg. Ny Utlån Ctrl + B eg. Enkelt søk Ctrl + M eg. Enkelt F2 eg. Open F3 eg. save F4 eg. Avbryt F5 eg. Close Ctrl + R eg. Menu Avansert rapport Shift + Ctrl + R eg. Avansert rapport Ctrl + P eg. Skriv ut enkelt ulåns rapport Ctrl + L eg. Liste med valgfrie fleter Ctrl + F4 Eg. Avslutt Utstilling verktøy meny Shift + Ctrl + N F2 F3 F4 F5 Shift + Ctrl + L Ctrl + F4 eg. Ny Utlån eg. Open eg. save eg. Avbryt eg. Close eg. Legg inn bilde eg Avslutt Plassering i eksemplartabell I motiv/foto skjermbildet under Eksemplar kan du nå få opp plasseringsdialogen direkte i motivbildet uten å åpne eksemplarbildet. Det eneste som kreves er at du har opprettet et eksemplarobjekt (trykket på den hvite boken en gang). Kunsthistorisk skole på juridisk person For Navnposter/Juridiske personer har feltet skole kommet igjen. Det har nå fått ledeteksten Kunsthistorisk skole. Feltet er tenkt brukt for kunstnere for å beskrive hvilken kunsthistorisk bevegelse/gruppering/skole kunstneren er påvirket av. Se Getty sin beskrivelse av nesten tilsvarende felt: ty

13 Primus Endringer fra versjon til Global innstilling for publiseringsnivå Alle objekttyper som publiseres på DigitaltMuseum har nå fått muligheter til å sette Publiseringsnivå. Publiseringsnivå brukes ved overføring til DigitaltMuseum for å styre hvilken informasjon som overføres fra Primus til DigitaltMuseum på et objekt. Museet kan selv velge hvilket nivå man ønsker at Primus skal foreslå når publisering slås på. Dette gjøres i skjermbildet Globaleinnstillinger under Admin modulen i Primus. Styrt formatering ved visning av midlertidig plassering I feltet Midlertidig plassering vises forskjellige data avhengig av hvilken type midlertidig plassering et objekt har. Har et objekt flere sammenfallende registreringer som alle vises som midlertidige plasseringer vises utstillinger inntil datoene for utstillingen er passert. Så vil utlån vises. Til slutt vises midlertidige plasseringer registrert som midlertidige plasseringer. Er objektet i en utstilling vises teksten Utstilling: etterfulgt av utstillingens tittel og utstiller. Om det vises Utstilling styres av datofeltene for objektet i utstillingen, etterfulgt av utstillingen hvis objektet ikke har egne datoer registrert i feltene Fra og Til under Objekter i Utstillingsskjermbildet. For et utlån så vises teksten Utlånt sammen med Låneinstitusjon. Hvis objektet er i et utlån og det ikke er registrert tilbakelevert vil teksten vises med rød farge. For vanlige midlertidige plasseringer er det ingen endring. Grupperingsfanen er tilgjengelig i bygningsmodulen Du kan nå bygge opp hierarkier ved registrering av bygninger hvis det er ønskelig. Et eksempel kan være at man registrerer en eiendom som overordnet post og knytter sammen bygningene på eiendommen i grupperingsfanen. Grupperingsfanen fungerer likt i alle skjermbilder der den vises. Høyreklikk lag mappe Nå kan du samle objekter i mapper fra flere lister i Primus. Alle lister som viser objekter har fått muligheter for å markere et utvalg og så høyreklikke i mappen og velge overfør til mappe. Fra søk juridisk person og sted søkebildene så er det bare objektene som blir overført til mappen. Navnposter, aksesjoner og steder overføres ikke til mappen. I Navn/Personsøk kan du nå velge hvilke relasjoner som skal vises under relasjonsfanen. Høyreklikk på objektvisningen i Søk og velg hvilke relasjoner du vil se. Antallet relasjoner som vises kan også styres. Velg antallet i boksen Antall objekter I tillegg er det en funksjon der som gir muligheten for å vise alle objektene til alle eller et utvalg av personene i søkeresultatet. Marker de du vil se objektene til, høyreklikk på utvalget og velg Vis detaljer for utvalgte personer.

14 Primus Endringer fra versjon til Utlisting av søkeresultat i utlån og utstilling. Ved å høyreklikke på lista som viser søkeresultatet for utstilling og utlån kan du nå velge kolonner som skal vises. Alle ekstrakolonner som skal vises vil påvirke hvor lang tid det tar å liste ut et søkeresultat. I tillegg kan du eksportere et søkeresultat til Excel. Ved overføring til Excel kan du velge om du vil ha med objektene. Avansert søk på film og lyd Film og lydmodulen har fått et avansert søkebilde. Du må åpne registreringsbildet for Film/Lyd så kan du velge Avansert søk. Alle felter i registreringsmodulen skal finnes i søkemodulen. Valuta har blitt liste. I aksesjon og administrative hendelser så har valuta lista blitt en fast liste. Lista kan forvaltes via Administrasjon og menyvalget Lister Lister. Du må velge lista Valuta når du kommer inn i skjermbildet. Verdiene til lista er hentet fra denne kilden: Paneler i objektsøk I Objektsøk alle objekter har vi lagt til paneler slik at skjermbildet ikke skal bli for stort på skjermer med lav oppløsning. Det enkelte panelet kan åpnes og lukkes ved at du klikker på overskriften til panelet.

15 Primus Endringer fra versjon til Figur 9: Nye paneler i objektsøk, panel med Registrert endret av er aktivisert Mediaserver I versjon kan du bruke mediaserver for å lagre film og lydfiler. Tanken da er at alle film og lydfiler lagres i en sentralisert serverløsning hos KulturIT. Filmene og lydfilene blir da tilgjengelig for avspilling i Primus, og hvis posten publiseres blir det tilgjengelig på DigitaltMuseum. Filmene konverteres til hensiktsmessige avspillingsformater ved opplasting. Oppsett av Primus mot mediaserver. For å endre innstillingene må du logge inn med Primus brukeren. Har du ikke passordet til Primus brukeren så sender du en e-post til med informasjon om at du ønsker å bruke mediaserver løsningen i Primus. Åpne skjermbildet Administrasjon. Velg menyvalget Administrasjon Globale Innstillinger. Velg arkfanen Innstillinger for mediaserver. Da får du opp dette skjermbildet:

16 Primus Endringer fra versjon til Figur 10: Skjermbilde for oppsett av mediaservertilkobling i Primus. Ved første gangs registrering så fyller du inn feltene host, sitename, sitedomain og e-post. Feltene fylles ut slik: Host Her legger du inn adressen til mediaservermiljøet hos KulturIT ANS Pr i dag er denne adressen Sitename Dette er en tekststreng som identifiserer hvem det er som bruker serveren og hvilken tjeneste som bruker mediaserveren. Bruk gjerne teksten Primus <ditt museumsnavn> i dette feltet. Eksempel: Primus Norsk folkemuseum eller Primus Stiftelsen Lillehammer museum. Sitedomain Unik identifikator for hvem som bruker mediaserveren. Her skal du legge inn adressen til hjemmesiden til museet. Eksempel som passer til verdiene over: og E-post E-postadresse til museet dit vi kan sende meldinger ved behov. Når du har lagt inn opplysningene i feltene over må du trykke på lagre for å opprette en knytning til en mediaserver. Etter lagre må du be om en sitekey fra mediaserveren. Høyreklikk på raden i lista som viser de siste verdiene du la til. Velg Register site. Da sendes det en forespørsel til mediaserveren om de opplysningene du har lagt inn er unike og kan benyttes. Hvis det er OK får du tilbake en Sitekey. Denne verdien benyttes ved all kommunikasjon med mediaserveren. Uten denne får du ikke tak i din informasjon.

17 Primus Endringer fra versjon til Etter at du har fått en mediakey må du høyreklikke på raden og velge Set Status Aktiv. Nå kan du begynne å legge til film og lydfiler. Siste menyvalg når du høyreklikker på en rad i lista er Ping sitekey!. Den sender en melding til mediaserveren og sjekker om sitekey er gyldig i forhold til opplysningene som ligger på samme linje. Du kan ha flere mediaservere listet opp i lista, men bare en aktiv for nyregistrering. Registrering og opplasting av film- og lydfiler. Registreringen av mediafiler gjøres i modulen for Film/Lyd. Du registrerer som vanlig og eneste nye funksjon er når du skal knytte opp filmen eller lydfila. Når du har opprettet posten i Primus og ønsker å knytte opp en mediafil går du inn i arkfanen Opptak i Lyd/Film skjermbildet. Der har vi lagt til en listeboks som inneholder Multimediafiler knyttet til en registreringspost. Figur 11: Registrering av mediafiler på mediaserveren.

18 Primus Endringer fra versjon til For å laste opp en mediafil bruker vi mediaserveren sitt grensesnitt. Dette åpnes i nettleseren på din maskin. Høyreklikk på listeboksen Multimedia. Velg Legg til multimediafil og ett av undervalgene Via nettleseren eller Via lenke kopiert til utklippstavlen. Hvis du har mediafila på samme maskin som du jobber på så velger du Via nettleseren. Jobber du på en terminalserverløsning og har fila liggende på din lokale maskin kan du bruke valget Via lenke kopiert til utklippstavlen. Da kan du overføre fila direkte til mediaserveren uten å gå via terminalserveren. Etter at du har valgt Via lenke kopiert til utklippstavlen åpner du en nettleser på din maskin, klikker i adressefeltet, høyreklikker i adressefeltet og velger Lim inn. Opplastingsdialogen ser lik ut uansett hvilken måte du velger. Figur 12: Dialog i nettleser for opplasting av mediafil. Denne er fra Windows 8 og IE10 Når du har trykket last opp vil filen overføres til mediaserveren hos KulturIT. Da ser det slik ut i Primus: Figur 13: Oversikt over multimediafiler knyttet til en Primus post. Da Primus ikke vet når overføringen av fila til mediaserveren er ferdig må du som bruker sørge for at Primus henter informasjon om status på fila som er overført til mediaserveren. Høyreklikk på raden for den sist opplastede mediafila og velg menyvalget Oppdatere informasjon fra mediaserver. Da vil status på fila oppdateres avhengig av hvor langt mediafila har kommet i behandlingen på mediaserveren. En fil kan ha disse statusene ved behandling på mediaserveren: Status Forklaring Under opplasting Filen overføres til mediaserveren. I kø Filen er lastet opp, og ligger i kø for konvertering. Konverteres Mediaserveren jobber med konvertering til nødvendige formater. Ferdig Filen er ferdig opplastet og ferdig konvertert. Kan spilles av.

19 Primus Endringer fra versjon til Feil ved opplasting Status som angir at mediafilen ikke ble lastet over, eller at behandlingen av filen feilet. Avspilling av filene gjøres på samme måte som opplasting. Høyreklikk på filen du vil spille av og velg Spill av film. Avspillingslenken er tilgjengelig for en gangs avspilling. Avspillingslenken varer i 15 minutter. Publisering av mediafiler. En post som har mediafiler knyttet til seg publiseres på vanlig måte til DigitaltMuseum. Filene som er knyttet til posten må også publiseres. Publisering av mediafiler gjør du ved å høyreklikke på fila og velge Publisere Av eller Publisere På. En publisert fil er kun tilgjengelig på digitaltmuseum hvis posten er publisert. Primus som bildelager Nå kan du sette opp Primus som master store for dine bilder. Primus kan nå settes opp slik at masterfilene dine kan lagres og hentes ut fra Primus ved behov. Ta kontakt hvis dette er av interesse for din institusjon så setter vi det opp sammen.

20 Primus Endringer fra versjon til Endringslogg Dato Status Sign Opprettet dokument. AIN Lagt til kapitler som dekker de siste oppdateringene. AIN Revisjon av hele dokumentet AIN

Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4. Primus 5.6.4

Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4. Primus 5.6.4 Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4 Primus 5.6.4 Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.3 til 5.6.4... 3 Utstilling... 3

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Registreringsveiledning for FILM i Primus

Registreringsveiledning for FILM i Primus Registreringsveiledning for FILM i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Registreringsveiledning for LYD i Primus

Registreringsveiledning for LYD i Primus Illustrasjon fra Wikimedia Commons. Registreringsveiledning for LYD i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning til personkortet

Brukerveiledning til personkortet Brukerveiledning personkort-versjon 10_150612.doc Brukerveiledning til personkortet Versjon 10 Oppdatert 15.6.2012 Av Odd-Arne Olsen, Ståle Liljedal, Bent Svinnung, Bjørn-Håkon Solberg, Jan Höper og Poul

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Innhold. Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Innhold. Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Innhold Innhold... 1 Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Pålogging... 2 1.3. Åpningssiden... 3 1.4. Hvordan lage en snarvei til samlingen man skal arbeide med...

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer