Primus Endringer fra versjon til Primus 5.6.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5. Primus 5.6.5"

Transkript

1 Primus Endringer fra versjon til Primus 5.6.5

2 Primus Endringer fra versjon til Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra til Dette styrer nå hva en bruker kan gjøre i Primus... 3 Visning av ugyldige verdier... 4 Fotograf hentet fra EXIF feltet Artist... 4 Ved innlesning av enkeltbilder... 5 Ved masseimport av bilder... 6 Hierarkiske lister... 7 Registrering... 7 Søk... 7 Administrasjon... 8 Etter oppdatering... 9 Feltet farge har fått forvalgsliste... 9 Hvit infofelt Hurtigtaster Plassering i eksemplartabell Kunsthistorisk skole på juridisk person Global innstilling for publiseringsnivå Styrt formatering ved visning av midlertidig plassering Grupperingsfanen er tilgjengelig i bygningsmodulen Høyreklikk lag mappe Utlisting av søkeresultat i utlån og utstilling Avansert søk på film og lyd Valuta har blitt liste Paneler i objektsøk Klassifikasjonshierarki... 9 Mediaserver Oppsett av Primus mot mediaserver Registrering og opplasting av film- og lydfiler Publisering av mediafiler Velge kolonner i utstillings- og utlånssøk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruke Primus som bildelager Endringslogg... 20

3 Primus Endringer fra versjon til Endringer fra til Vi har endret ikoner og fonter gjennomgående i hele Primus. Fontene er de samme som Microsoft benytter i Windows 7. Skjermbilder som har samme funksjon skal nå se like ut. Det vil si at alle søkvinduer har fått arkfaner med søkeparametere og resultat. Alle dialogvinduer, vinduer der du må fylle inn informasjon for å gå videre, har fått en informasjonsrute med forklaring av hvordan dialogen skal fylles ut. For søk i fritekstfelter har vi gjort endringer slik at søket forhåpentlig vis går raskere. Vi har innført flere høyreklikk funksjoner i listebokser. Brukerrettigheter er også endret med at det er innført rettigheter på funksjoner som knyttes direkte til den enkelte bruker. Hva kan en bruker gjøre i Primus Brukere deles inn i tre nivåer. Bruker, Superbruker og Administrator. Oversikt over hva en bruker kan gjøre med de forskjellige brukernivåene er: Brukernivå Har tilgang til: Bruker Superbruker Administrator Har grunnleggende tilgang til å registrere objekter i samlinger der du har skrivetilgang, søk i samlinger med lesetilgang. Kan legge inn nye navneposter og steder ved behov. Kan editere sine egne navn og stedsposter, men ikke poster registrert av andre. Har grunnleggende tilgang til å registrere objekter i samlinger der du har skrivetilgang, søk i samlinger med lesetilgang. Kan legge inn nye navneposter og steder ved behov. Kan editere sine egne navn og stedsposter, men ikke poster registrert av andre. Kan bruke metaoperasjoner hvis du har tilgang til mappe. Kan administrere institusjonsspesifikke registre og lister. Har tilgang til alt. I tillegg har Primus tilgangskontroll til noen moduler og funksjoner i Primus. Dette er utbedret til versjon slik at du får større kontroll på hvilke brukere som har tilgang til hvilken funksjoner uten at brukeren må få superbruker eller administrator rettigheter. Her er en oversikt over Modultilganer: Modultilgang Har tilgang til: Person Tilgang til å vedlikeholde personposter, og endre poster man ikke har registrert selv. Sted Tilgang til å vedlikeholde stedsposter, også de du ikke har registrert selv. Magasin Tilgang til magasinmodulen, og sette plasseringer på objekter Utstilling Tilgang til å registrere utstillinger Utlån Tilgang til å registrere utlån Mappe Tilgang til å bruke mappe funksjonene. Tilgang til metaoperasjoner styres av brukernivå. Bildeinnlegging Tilgang til å legge inn bilder på objekter registrert av andre og bruke masseimport av bilder.

4 Primus Endringer fra versjon til Funksjonstilgang: Funksjon Samlingstilhørighet Kjøpesum Forsikring Identifikasjonsnummer Publisere Har tilgang til: Mulighet til å endre samlingstilhørighet på objekter. Mulighet til å jobbe med museumshendelsene Kjøp på andre objekter enn dem du har registrert selv. Mulighet til å jobbe med museumshendelsen Forsikring. Dette gir tilgang til å se hendelser registrert av andre og eventuelt endre disse. Tilgang til å endre identifikasjonsnummer på et objekt du ikke har registrert selv. Tilgang til å bruke funksjoner for å publisere eller avpublisere alle objekter i et søkeresultat eller i en mappe. (Alle brukernivå har tilgang til å publisere enkeltobjeker brukeren har skrivetilgang på) I tillegg styres tilgangen til å endre objekter av samlingstilgangen knyttet til den enkelte brukeren. Oversikt over hva de forskjellige nivåene betyr: Nivå Har tilgang til: Lese Har tilgang til å se på objekter knytte til denne samlingen, men kan ikke se klausulert materiale eller plassering. Lese alt Har tilgang til å se på objekter knytte til denne samlingen. Skrive Har tilgang til å jobbe med, registrere nye og oppdatere tidligere registrerte objekter som ikke har klausulering. Skrive alt Har tilgang til å jobbe med, registrere nye og oppdatere tidligere registrerte objekter. Visning av ugyldige verdier I alle institusjonsstyrte lister kan superbrukere eller administratorer sette en verdi til ugyldig. En verdi med status ugyldig kan ikke legges til på nye objekter. Er en verdi som allerede er knyttet til et objekt satt ugyldig vil dette vises slik i objektposten: Figur 1: Eksempel på listeverdi med status ugyldig knyttet til et objekt Fotograf hentet fra EXIF feltet Artist Ved import av bilder leser Primus ut informasjon fra EXIF fetlet Artist og legger til verdien i feltet Fotograf knyttet til bildet. Først en kort beskrivelse av hvordan feltet Fotograf skal benyttes. For et gjenstands- eller bygningsbilder legges den faktiske fotografen inn. For et fotomotiv som er digitalisert fra en analog

5 Primus Endringer fra versjon til kilde er det navnet på den som har gjort digitaliseringsjobben som skal legges inn i fotograf feltet. Er det en digitaloriginal er det fotografen som legges inn. Ved innlesning av enkeltbilder Når du legger inn ett og ett bilde i Primus fungerer dette slik. Se Figur 2 Hvis feltet Fotograf er tomt når du velger bildet forsøker Primus å lese informasjon fra bildet sitt metadatafeltet EXIF Artist. Teksten vi finner i EXIF Artist sammenlignes med Personregistret i Primus. Finnes det ingen lik post får du en melding om det. Finnes flere like poster får du opp en listeboks der du må velge riktig person. Figur 2: Skjermbilde for import av enkeltbilder. Har du fylt ut feltet Fotograf så sjekkes ikke metadatafeltet EXIF Artist ved innlesing. Feltet Fotograf knyttes til bildet ved publisering på DigitaltMuseum og vises sammen med bildet. Se eksempel her:

6 Primus Endringer fra versjon til Figur 3: Eksempel på hvordan fotograf knyttet til bilde i Primus vises i DigitaltMuseum Ved masseimport av bilder Ved masseimport av bilder er muligheten for å lese ut EXIF Artist fra bildefilene knyttet til en ny funksjon som er tilgjengelig via høyreklikk på lista som viser bildene.

7 Primus Endringer fra versjon til Ved høyreklikk forsøker Primus å hente EXIF Artist i alle valgte bildefiler. Finnes ikke fotografen får du en feilmelding pr bilde. Finnes fotografen en gang foreslås navnet direkte i fotograffeltet. Finnes det flere like får du opp et dialogvindu der du kan velge den du vil bruke. Vil du hente et navn fra Personmodulen i Primus så kan du gjøre det med å velge Legg til... Da får du opp den vanlige søkemodulen for Personer i Primus. Hierarkiske lister For materiale, teknikk, dekorteknikk og klassifikasjon er det nå innført hierarkiske lister. Registrering For materiale, teknikk og dekorteknikk er det nå laget nye skjermbilder. Disse er i hovedsak like ut. Under ser du skjermbildet for å registrere materialer. Figur 4: Nytt skjermbilde for registrering av materiale. Spesielt for materialer er Materiale, kode boksen der du angir om du registrerer et hovedmateriale eller et bimateriale. For å velge materiale begynner du å skrive i boksen filter. Da vil Primus foreslå verdier som er sammenfallende med det du har skrevet. Så må du velge verdien du vil registrere i lista. Så trykker du på lagre og lukk. Eksemplet her er Jern, som ligger som et undernivå under metall. Gjennomgående er det en god regel å velge så spesielt du har kunnskap om når du registrerer. Søk De hierarkiske listene er bygd opp slik at et søk på et høyre nivå vil ta med alle poster som er registrert med større spesialisering vil gi søketreff. Det vil da si at hvis en kollega av deg søker på

8 Primus Endringer fra versjon til Metall valgt i lista over så vil han eller hun få treff på objektet du registrerte som Jern i eksemplet over. Søkefeltene for materiale, teknikk og dekorteknikk ser nå slik ut: Figur 5: Søkefelter for hierarkiske lister. Her kan du skrive direkte inn hva du vil søke på i tekstboksen, eller velge via samme skjermbilde som ved registrering, da klikker du på knappen med ( ). Avkrysningsboksen Eksakt søk gjør at du ikke får treff på objekter som er registrert med verdier som ligger under i hierarkiet. Administrasjon De hierarkiske listene har administrativ styring på om de kan utvides mens du registrerer eller om det må gjøres i administrasjonsmodulen. Etter oppgradering til må vedlikehold skje i administrasjonsmodulen. Administrasjonsskjermbildet ser slik ut: Figur 6: Skjermbilde for administrasjon av hierarkiske lister. Høyreklikkmeny aktivert. Funksjonene i Administrasjonsskjermbildet er disse: Filter: Begrenser utvalget i lista. Avkrysningsboksen Vise alle gjør at lista også viser ugyldige verdier. Avkrysningsboksen Tillat opprettelse av nye verdier ved registrering avgjør om vanlige brukere kan legge til nye elementer i hierarkiet ved registrering.

9 Primus Endringer fra versjon til Opprydding i Materiale, funksjonen Bytt ut id med id fungerer slik at du legger inn id til det elementet du vil fjerne med det elementet du vil beholde. Alle objekter som har registrert en verdi på den første id en får nå verdien til den andre id en. Elementet med den første id en slettes. Id ene finner du med å høyreklikke på elementene. Funksjonene på høyreklikkmenyen er disse: Nytt element : Oppretter et nytt element på høyeste nivå. Nytt underelement : Oppretter et nytt element under det elementet som er markert. Endre : Åpner et dialogvindu der du kan rette skrivefeil i elementet eller elementets beskrivelse. Slette : Fjerner elementet fra databasen. Merke gyldig/ugyldig : Da settes status på objektet til det motsatte av dagens verdi. Gyldig blir ugyldig og motsatt. Ugyldige verdier kan brukes for å søke fram objekter, men ikke registrere på verdiene på nye objekter. Bytt ut : Velger du dette menyvalget så legges id verdien inn i Bytt fra feltet. Hvis du så klikker på den verdien du ønsker å bytte ut med så velges denne. Etter oppdatering Ved oppdatering tar vi alle verdier i feltene materiale, teknikk og dekorteknikk og legger disse inn som grunnelementer. I tillegg installerer vi standard materialliste, teknikkliste og dekorteknikkliste fra feltkatalogen Da materiale, teknikk og dekorteknikk har vært fritekstfelter tidligere vil ingen gamle verdier overføres til listene fra feltkatalogen. En administrator på hver institusjon bør bruke litt tid på å sette opp et hierarki som passer institusjonen. I tillegg bør det gjøres en større oppdateringsjobb etter at oppdateringen er ferdig. Ta kontakt hvis du lurer på noe når du begynner med denne jobben. Klassifikasjonshierarki I skjermbildet der du velger klassifikasjonskoder har vi gjort om på skjermbildet. Vi har skjult den interne søkemuligheten i klassifikasjonskodene inntil du ber om å få se den. Da klikker du på teksten Klikk her for å søke etter klassifikasjonskoder. Da får du opp dette skjermbildet:

10 Primus Endringer fra versjon til Figur 7: Skjermbilde for valg av klassifikasjonskoder. Hvis du er usikker på hvilken klassifikasjonskode du kan bruke fyller du inn et søkeord i Filter boksen oppe til høyre. Da får du treff på klassifikasjonskoder som inneholder det ordet. I mitt eksempel er det drakt som er lagt inn. Feltet farge har fått forvalgsliste Ved registrering av farge er det nå lagt til en forvalgsliste. Denne er enkel og baserer seg på alle tidligere registreringer og tar ut de unike verdiene fra tidligere registrerte verdier. Hvit infofelt Alle dialogvinduer i Primus har nå fått et informasjonsfelt i toppen. Dette feltet gir en kort innføring i hvordan skjermbildet du er inne skal benyttes og hvilke verdier som er forventet i de forskjellige feltene. Her er et eksempel på det hvite feltet, fra dialogvinduet for Alternativ betegnelse. Figur 8: Eksempel på hvit infofelt. Finner du en feil eller noe merkelig i disse tekstene så setter jeg pris på en tilbakemelding via

11 Primus Endringer fra versjon til Hurtigtaster Her er en oversikt over gjeldende hurtigtaster i versjon 5.6.5: Felt popup meny Ctrl + N eg. Ny betegnelse Ctrl + E eg. Endre betegnelse Ctrl + D eg. Slett betegnelse Shift + O eg. Flytt opp Avbilded person Shift + N eg. Flytt Ned Avbilded person Shift + T eg. Gå til Avbilded objekt Shift + P eg. Vis personpost Shift + S eg. Vis stedpost Objekt verktøylinje meny Shift + Ctrl + N eg. Ny Gjenstand Ctrl + B eg. Siste søk Ctrl + G eg. Utvidet søk Ctrl + M eg. Minesiste søk Shift + Ctrl + C eg. Kopier Ctrl + K eg. Koble Ctrl + P eg. Skrive ut F2 eg. Open F3 eg. save F4 eg. Avbryt F5 eg. Close Shift + Ctrl + V eg. vis alle bilder Shift + Ctrl + U eg. List UnderPoster med bilder Shift + Ctrl + M eg. to mini reg Shift + Ctrl + O eg. to max reg Shift + Ctrl + S eg. Strekkodeutskrift Shift + Ctrl + L eg. Legg inn bilde Shift + Ctrl + D eg. Slett posten Shift + Ctrl + E eg. Enkelt søk Shift + Ctrl + K eg. Konfig Ctrl + F4 Eg. Avslutt Mappe verktøy meny Shift + Ctrl + N Ctrl + B Ctrl + M F2 F3 F4 F5 eg. Ny Mappe eg. Enkelt søk eg. Mappe søk eg. Open eg. Save eg. Avbryt eg. Close

12 Primus Endringer fra versjon til Shift + Ctrl + D Ctrl + K Ctrl + F Ctrl + H Shift + Ctrl + X Ctrl + F4 eg. Slett Mappe eg. vis Katalogbilder eg. vis frimerkebilder eg. vis helbilder eg. Eksport til xmlfil eg Avslutt Utlån verktøy meny Shift + Ctrl + N eg. Ny Utlån Ctrl + B eg. Enkelt søk Ctrl + M eg. Enkelt F2 eg. Open F3 eg. save F4 eg. Avbryt F5 eg. Close Ctrl + R eg. Menu Avansert rapport Shift + Ctrl + R eg. Avansert rapport Ctrl + P eg. Skriv ut enkelt ulåns rapport Ctrl + L eg. Liste med valgfrie fleter Ctrl + F4 Eg. Avslutt Utstilling verktøy meny Shift + Ctrl + N F2 F3 F4 F5 Shift + Ctrl + L Ctrl + F4 eg. Ny Utlån eg. Open eg. save eg. Avbryt eg. Close eg. Legg inn bilde eg Avslutt Plassering i eksemplartabell I motiv/foto skjermbildet under Eksemplar kan du nå få opp plasseringsdialogen direkte i motivbildet uten å åpne eksemplarbildet. Det eneste som kreves er at du har opprettet et eksemplarobjekt (trykket på den hvite boken en gang). Kunsthistorisk skole på juridisk person For Navnposter/Juridiske personer har feltet skole kommet igjen. Det har nå fått ledeteksten Kunsthistorisk skole. Feltet er tenkt brukt for kunstnere for å beskrive hvilken kunsthistorisk bevegelse/gruppering/skole kunstneren er påvirket av. Se Getty sin beskrivelse av nesten tilsvarende felt: ty

13 Primus Endringer fra versjon til Global innstilling for publiseringsnivå Alle objekttyper som publiseres på DigitaltMuseum har nå fått muligheter til å sette Publiseringsnivå. Publiseringsnivå brukes ved overføring til DigitaltMuseum for å styre hvilken informasjon som overføres fra Primus til DigitaltMuseum på et objekt. Museet kan selv velge hvilket nivå man ønsker at Primus skal foreslå når publisering slås på. Dette gjøres i skjermbildet Globaleinnstillinger under Admin modulen i Primus. Styrt formatering ved visning av midlertidig plassering I feltet Midlertidig plassering vises forskjellige data avhengig av hvilken type midlertidig plassering et objekt har. Har et objekt flere sammenfallende registreringer som alle vises som midlertidige plasseringer vises utstillinger inntil datoene for utstillingen er passert. Så vil utlån vises. Til slutt vises midlertidige plasseringer registrert som midlertidige plasseringer. Er objektet i en utstilling vises teksten Utstilling: etterfulgt av utstillingens tittel og utstiller. Om det vises Utstilling styres av datofeltene for objektet i utstillingen, etterfulgt av utstillingen hvis objektet ikke har egne datoer registrert i feltene Fra og Til under Objekter i Utstillingsskjermbildet. For et utlån så vises teksten Utlånt sammen med Låneinstitusjon. Hvis objektet er i et utlån og det ikke er registrert tilbakelevert vil teksten vises med rød farge. For vanlige midlertidige plasseringer er det ingen endring. Grupperingsfanen er tilgjengelig i bygningsmodulen Du kan nå bygge opp hierarkier ved registrering av bygninger hvis det er ønskelig. Et eksempel kan være at man registrerer en eiendom som overordnet post og knytter sammen bygningene på eiendommen i grupperingsfanen. Grupperingsfanen fungerer likt i alle skjermbilder der den vises. Høyreklikk lag mappe Nå kan du samle objekter i mapper fra flere lister i Primus. Alle lister som viser objekter har fått muligheter for å markere et utvalg og så høyreklikke i mappen og velge overfør til mappe. Fra søk juridisk person og sted søkebildene så er det bare objektene som blir overført til mappen. Navnposter, aksesjoner og steder overføres ikke til mappen. I Navn/Personsøk kan du nå velge hvilke relasjoner som skal vises under relasjonsfanen. Høyreklikk på objektvisningen i Søk og velg hvilke relasjoner du vil se. Antallet relasjoner som vises kan også styres. Velg antallet i boksen Antall objekter I tillegg er det en funksjon der som gir muligheten for å vise alle objektene til alle eller et utvalg av personene i søkeresultatet. Marker de du vil se objektene til, høyreklikk på utvalget og velg Vis detaljer for utvalgte personer.

14 Primus Endringer fra versjon til Utlisting av søkeresultat i utlån og utstilling. Ved å høyreklikke på lista som viser søkeresultatet for utstilling og utlån kan du nå velge kolonner som skal vises. Alle ekstrakolonner som skal vises vil påvirke hvor lang tid det tar å liste ut et søkeresultat. I tillegg kan du eksportere et søkeresultat til Excel. Ved overføring til Excel kan du velge om du vil ha med objektene. Avansert søk på film og lyd Film og lydmodulen har fått et avansert søkebilde. Du må åpne registreringsbildet for Film/Lyd så kan du velge Avansert søk. Alle felter i registreringsmodulen skal finnes i søkemodulen. Valuta har blitt liste. I aksesjon og administrative hendelser så har valuta lista blitt en fast liste. Lista kan forvaltes via Administrasjon og menyvalget Lister Lister. Du må velge lista Valuta når du kommer inn i skjermbildet. Verdiene til lista er hentet fra denne kilden: Paneler i objektsøk I Objektsøk alle objekter har vi lagt til paneler slik at skjermbildet ikke skal bli for stort på skjermer med lav oppløsning. Det enkelte panelet kan åpnes og lukkes ved at du klikker på overskriften til panelet.

15 Primus Endringer fra versjon til Figur 9: Nye paneler i objektsøk, panel med Registrert endret av er aktivisert Mediaserver I versjon kan du bruke mediaserver for å lagre film og lydfiler. Tanken da er at alle film og lydfiler lagres i en sentralisert serverløsning hos KulturIT. Filmene og lydfilene blir da tilgjengelig for avspilling i Primus, og hvis posten publiseres blir det tilgjengelig på DigitaltMuseum. Filmene konverteres til hensiktsmessige avspillingsformater ved opplasting. Oppsett av Primus mot mediaserver. For å endre innstillingene må du logge inn med Primus brukeren. Har du ikke passordet til Primus brukeren så sender du en e-post til med informasjon om at du ønsker å bruke mediaserver løsningen i Primus. Åpne skjermbildet Administrasjon. Velg menyvalget Administrasjon Globale Innstillinger. Velg arkfanen Innstillinger for mediaserver. Da får du opp dette skjermbildet:

16 Primus Endringer fra versjon til Figur 10: Skjermbilde for oppsett av mediaservertilkobling i Primus. Ved første gangs registrering så fyller du inn feltene host, sitename, sitedomain og e-post. Feltene fylles ut slik: Host Her legger du inn adressen til mediaservermiljøet hos KulturIT ANS Pr i dag er denne adressen Sitename Dette er en tekststreng som identifiserer hvem det er som bruker serveren og hvilken tjeneste som bruker mediaserveren. Bruk gjerne teksten Primus <ditt museumsnavn> i dette feltet. Eksempel: Primus Norsk folkemuseum eller Primus Stiftelsen Lillehammer museum. Sitedomain Unik identifikator for hvem som bruker mediaserveren. Her skal du legge inn adressen til hjemmesiden til museet. Eksempel som passer til verdiene over: og E-post E-postadresse til museet dit vi kan sende meldinger ved behov. Når du har lagt inn opplysningene i feltene over må du trykke på lagre for å opprette en knytning til en mediaserver. Etter lagre må du be om en sitekey fra mediaserveren. Høyreklikk på raden i lista som viser de siste verdiene du la til. Velg Register site. Da sendes det en forespørsel til mediaserveren om de opplysningene du har lagt inn er unike og kan benyttes. Hvis det er OK får du tilbake en Sitekey. Denne verdien benyttes ved all kommunikasjon med mediaserveren. Uten denne får du ikke tak i din informasjon.

17 Primus Endringer fra versjon til Etter at du har fått en mediakey må du høyreklikke på raden og velge Set Status Aktiv. Nå kan du begynne å legge til film og lydfiler. Siste menyvalg når du høyreklikker på en rad i lista er Ping sitekey!. Den sender en melding til mediaserveren og sjekker om sitekey er gyldig i forhold til opplysningene som ligger på samme linje. Du kan ha flere mediaservere listet opp i lista, men bare en aktiv for nyregistrering. Registrering og opplasting av film- og lydfiler. Registreringen av mediafiler gjøres i modulen for Film/Lyd. Du registrerer som vanlig og eneste nye funksjon er når du skal knytte opp filmen eller lydfila. Når du har opprettet posten i Primus og ønsker å knytte opp en mediafil går du inn i arkfanen Opptak i Lyd/Film skjermbildet. Der har vi lagt til en listeboks som inneholder Multimediafiler knyttet til en registreringspost. Figur 11: Registrering av mediafiler på mediaserveren.

18 Primus Endringer fra versjon til For å laste opp en mediafil bruker vi mediaserveren sitt grensesnitt. Dette åpnes i nettleseren på din maskin. Høyreklikk på listeboksen Multimedia. Velg Legg til multimediafil og ett av undervalgene Via nettleseren eller Via lenke kopiert til utklippstavlen. Hvis du har mediafila på samme maskin som du jobber på så velger du Via nettleseren. Jobber du på en terminalserverløsning og har fila liggende på din lokale maskin kan du bruke valget Via lenke kopiert til utklippstavlen. Da kan du overføre fila direkte til mediaserveren uten å gå via terminalserveren. Etter at du har valgt Via lenke kopiert til utklippstavlen åpner du en nettleser på din maskin, klikker i adressefeltet, høyreklikker i adressefeltet og velger Lim inn. Opplastingsdialogen ser lik ut uansett hvilken måte du velger. Figur 12: Dialog i nettleser for opplasting av mediafil. Denne er fra Windows 8 og IE10 Når du har trykket last opp vil filen overføres til mediaserveren hos KulturIT. Da ser det slik ut i Primus: Figur 13: Oversikt over multimediafiler knyttet til en Primus post. Da Primus ikke vet når overføringen av fila til mediaserveren er ferdig må du som bruker sørge for at Primus henter informasjon om status på fila som er overført til mediaserveren. Høyreklikk på raden for den sist opplastede mediafila og velg menyvalget Oppdatere informasjon fra mediaserver. Da vil status på fila oppdateres avhengig av hvor langt mediafila har kommet i behandlingen på mediaserveren. En fil kan ha disse statusene ved behandling på mediaserveren: Status Forklaring Under opplasting Filen overføres til mediaserveren. I kø Filen er lastet opp, og ligger i kø for konvertering. Konverteres Mediaserveren jobber med konvertering til nødvendige formater. Ferdig Filen er ferdig opplastet og ferdig konvertert. Kan spilles av.

19 Primus Endringer fra versjon til Feil ved opplasting Status som angir at mediafilen ikke ble lastet over, eller at behandlingen av filen feilet. Avspilling av filene gjøres på samme måte som opplasting. Høyreklikk på filen du vil spille av og velg Spill av film. Avspillingslenken er tilgjengelig for en gangs avspilling. Avspillingslenken varer i 15 minutter. Publisering av mediafiler. En post som har mediafiler knyttet til seg publiseres på vanlig måte til DigitaltMuseum. Filene som er knyttet til posten må også publiseres. Publisering av mediafiler gjør du ved å høyreklikke på fila og velge Publisere Av eller Publisere På. En publisert fil er kun tilgjengelig på digitaltmuseum hvis posten er publisert. Primus som bildelager Nå kan du sette opp Primus som master store for dine bilder. Primus kan nå settes opp slik at masterfilene dine kan lagres og hentes ut fra Primus ved behov. Ta kontakt hvis dette er av interesse for din institusjon så setter vi det opp sammen.

20 Primus Endringer fra versjon til Endringslogg Dato Status Sign Opprettet dokument. AIN Lagt til kapitler som dekker de siste oppdateringene. AIN Revisjon av hele dokumentet AIN

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6 Brukermanual mittdomene.no. Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innlegg... 6 Tekst... 6 Tekst som aktive linker... 6 Bilder... 8 Enkeltbilder... 9 Flere bilder, gallerier.... 9 Kategorier... 9 Tidsbestemt

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer