LRSK brukermanual for artsobs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LRSK brukermanual for artsobs"

Transkript

1 LRSK brukermanual for artsobs Guide for administrering og redigering av lokaliteter, funn og observasjoner Rev. 01A 31. mars

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Informasjon om LRSK-medlemmer og rapportører Redigere info om LRSK-medlemmene Finne kontakt info om rapportører Funnstatus og rapporteringsmal Funnstatus Rapporteringsmal Samtlige observasjoner skal rapporteres Hekkefunn skal rapporteres Store antall skal rapporteres Funn fra spesifikke tidsrom skal rapporteres Lokalitetsredigering Redigere lokaliteter Lokalitetsnavn Overordnet lok Utstrekning Kommune, landskapsregion og havområde Allmenngjøre private lokaliteter Slå sammen duplikater Slå sammen duplikat-lokaliteter opprettet med koordinater Slette duplikat-lokaliteter uten funn Flytte en lokalitet Administrering av funn og observasjoner Administrering ved hjelp av Fuglerapport Slå sammen observasjoner til funn Sortere rekkefølge på observatører Redigere opplysninger i funn og observasjoner Administrering ved hjelp av Vis funn Validering av funn og vurdering av sjeldenhetsrapporter Tags/LRSK-status Validering av funn som ikke krever dokumentasjon Validering ved hjelp av Fuglerapport Validering ved hjelp av Vis funn Behandling og vurdering av sjeldenhetsrapporter Videresende funn til NSKF Vurdere rapporter på LRSK-arter Tilbakemelding om underkjente funn Skjemaarkivet Skrive LRSK-rapporten

3 1 Innledning Denne manualen ble først påbegynt kun med tanke på bruk internt i LRSK Rogaland. Men siden andre LRSK kan slite med samme utfordringer og spørsmål som LRSK RO sendes denne manualen ut til alle LRSK i landet. I og med at manualen i utgangspunktet kun er beregnet for Rogaland vil det være opp til hvert enkelt LRSK å velge om de vil følge anbefalingene gitt her. For eksempel når det kommer til lokalitetsredigering ønsker kanskje ikke alle å følge de samme retningslinjer som er valgt i Rogaland. Beskrivelsen av hvordan de ulike funksjonene fungerer vil uansett være den samme for alle. Denne manualen er tenkt å dekke alt arbeid som LRSK skal/kan utføre i Med alle funksjoner beskrevet kan det virke som en noe overveldende jobb. Imidlertid er flere av disse arbeidsoppgavene mer å anse som en engangsoppgave enn en kontinuerlig jobb. Oppdatering og redigering av informasjon om LRSK-medlemmene vil det kun være behov for når man begynner å bruke artsobs og ved evt. endringer i komiteens sammensetning eller ansvarsfordeling. Oppdatering av funnstatus og rapporteringsmalen er også arbeidsoppgaver som nærmest kan anses som en engangsjobb. Etter at status er satt første gang er det kun mindre oppdateringer som er nødvendig. Lokalitetsredigering er en kontinuerlig oppgave, men arbeidsmengden her vil reduseres i takt med at nettet av allmenne lokaliteter kompletteres. De to største oppgavene for LRSK er administrering og validering av observasjoner og funn. Dette er en kontinuerlig oppgave som det bør jobbes med gjennom hele året. Til sist kommer den årlige rapporten. Dette vil være en årlig tilbakevendende oppgave. For å navigere enkelt og fort frem og tilbake i denne manualen har jeg lagt inn en god del linker. All blå og understreket tekst er en link til et annet sted i manualen. Likeledes er innholdsfortegnelsen også linket mot de forskjellige overskriftene. For å følge en lenke hold inne CTRL-knappen og klikk på linken. 3

4 2 Informasjon om LRSK-medlemmer og rapportører Det er en stor fordel å fordele arbeidet i komiteen slik at jobben med å administrere observasjoner og lokaliteter blir mest mulig effektiv. Hvordan man skal fordele arbeidet er det for så vidt ingen fasit på. En måte å gjøre det på er å fordele kommunene mellom LRSKmedlemmene når det gjelder lokalitetsadministrering og fordele artene mellom seg i forhold til administrering av funn. Her vil lokalkjennskap og interesser være avgjørende for hvordan ansvaret best fordeles. Uansett hvordan man velger å fordele arbeidsoppgavene er det en fordel at opplysningene blir gjort tilgjengelig for alle rapportørene slik at folk vet hvilket LRSK-medlem som har ansvaret for administrering av lokaliteter i et spesifikt område eller for redigering av observasjoner av en spesiell art. 2.1 Redigere info om LRSK-medlemmene For å legge inn info om de forskjellige LRSK-medlemmenes ansvarsområder trykk Administrer -> LRSK-medlemmer Rekkefølge på medlemmene velges i rullegardin lengst til venstre, høyest tall kommer øverst. I feltet Arbeidsoppgave skriver man en kort tekst, se eksempel fra Rogaland over. I feltet Roller velger man rapportmottaker (vanligvis = sekretæren) og hvem som skal være med å vurdere skjema med beskrivelser av de sjeldneste artene. I feltet LRSK-konto tilordner man riktig mail-adresse til det enkelte medlem. 4

5 For rapportørene vil da denne informasjonen bli tilgjengelig som vist under (boksen arbeidsoppgaver blir synlig når man holder pekeren over den blå i-en bak hvert navn). 2.2 Finne kontakt info om rapportører I noen tilfeller kan det være nyttig å kontakte observatører, for eksempel ved lokalitetsredigering. For LRSK-medlemmer er kontaktinfo tilgjengelig for alle rapportører som har rapportert fra ditt fylke/område. Kontaktinfo til observatører finner man ved å trykke Administrer i øverste menylinje. Klikk på linken Rapportører som har rapportert. Vær oppmerksom på at all kontaktinfo er konfidensiell og ikke skal deles eller brukes til formål som ikke er direkte relatert til artsobservasjoner.no/fugler. 5

6 3 Funnstatus og rapporteringsmal Rapporteringsmalen danner grunnlaget for filtrerings- og vurderingsfunksjonene i artsobs. Denne må oppdateres og tilpasses for hvert enkelt LRSK. Å sette opp rapporteringsmalen må gjøres i to omganger; først oppdatere Funnstatus og deretter sette Rapporteringsmal for hver art/underart/hybridkombinasjon. 3.1 Funnstatus Funnstatus velges på knappen lengst til venstre på den nederste menylinja. Ved å klikke på artsnavn får man opp boksen hvor artens funnstatus skal settes. Man velger riktig status for sitt fylke på radioknappene. For de sjeldneste artene er det også mulig å skrive antall funn inn. De forskjellige funnstatusene er definert som vist under. Det anbefales å legge inn alle arter, underarter og hybrid-kombinasjoner, også de som ikke er påtruffet i fylket. Dette for at artene skal komme med i rapporteringsmalen. 6

7 3.2 Rapporteringsmal Etter at funnstatus er definert kan man sette status i Rapporteringsmalen. Merk at hver enkelt art må ha en definert funnstatus før den kommer opp i rapporteringsmalen. For å definere rapportkriterier må man klikke på hver enkelt navn i listen. Har her brukt sangsvane i Rogaland som et eksempel. Sangsvane skal i Rogaland rapporteres ved sikre eller mulige hekkefunn, alle observasjoner i perioden 1. juni til 31. august samt alle flokker på over 150 ind Samtlige observasjoner skal rapporteres Rapportmalen er delt inn i fire deler. Øverst ligger valg hvis samtlige funn skal rapporteres (rød kule på Dagens Observasjoner). For NSKF-arter (se Norgeslisten) krysses det av for NSKF-art. For arter der LRSK krever beskrivelser krysses det av for LRSK-art, beskrivelse/omstendigheter. For rapporteringsarter der LRSK ønsker alle funn innsendt, men (vanligvis) ikke stiller krav til dokumentasjon krysses det av for Samtlige observasjoner. De øvrige valgene er for de tilfellene der kun funn fra spesielle geografiske områder skal rapporteres/publiseres. Dette henger sammen med parametre som blir gitt til de forskjellige lokalitetene. Disse vises med en gul kule på Dagens observasjoner. 7

8 Tilbake til eksempelet med sangsvane i Rogaland så er det kun funn fra spesielle tidsrom, store antall og hekkefunn som skal rapporteres. Det krysses da av for Funn behøver ikke å rapporteres som vist i screenshot over Hekkefunn skal rapporteres For å få med hekkefunn i rapporteringsmalen må man bevege seg litt nedover. Hekking blir definert ut fra atlas-kodene som velges i rubrikken Aktivitet når man rapporterer. Disse valgene forklarer stort sett seg selv. Hvis man kun ønsker rapporter på kolonier kan man sette et minimumstall for antall par/reir i den nederste boksen. I eksempelet med sangsvane ønskes det rapportert både mulige og konstaterte hekkinger fra alle landskapstyper. Slike funn vil bli markert med en grønn kule på Dagens observasjoner Store antall skal rapporteres Hvis det kun er store antall som skal publiseres av LRSK legger man inn minimumsantall under delen for hekkefunn. For Rogalands del ønskes alle observasjoner med min. 150 ind. rapportert. Disse vil da bli vist med en lilla kule på Dagens observasjoner. Man kan også velge å kun få inn observasjoner som har fått aktivitet Rastende. Det anbefales at alle arter får satt et antall i rapporteringsmalen. Det vil bidra til at feiltastinger lettere blir oppdaget, for eksempel hvis man ved en feiltakelse taster en null for mye når man rapporterer observasjoner Funn fra spesifikke tidsrom skal rapporteres 8

9 Hvis det kun er funn fra spesielle tidsrom som skal publiseres setter man første og siste dato nederst i rapporteringsmalen, som vist over med sangsvane som i Rogaland ønskes rapportert fra 1. juni til 31. august. Det anbefales å legge inn et tidsrom på alle trekkfugler. Det kan være nyttig for lettere å bli oppmerksom på feiltastinger. For eksempel vil da en feiltastet løvsanger i januar dukke opp på Dagens observasjoner. Helt nederst kan man også legge inn en kommentar til rapporteringsmalen for aktuell art, for eksempel hvis man ønsker å markere at vinterfunn av tropikktrekkere krever en beskrivelse. Jobben med å definere rapporteringsmalen er relativt tidkrevende, men trenger bare å gjøres en gang. Når man har vært gjennom alle artene vil resultatet se noe slikt ut: 9

10 4 Lokalitetsredigering Lokalitetene er selve kjernen i artsobs. Alle registrerte observasjoner er knyttet til en lokalitet. De aller fleste lokalitetene har blitt definert av brukerne av systemet. Man må derfor være ytterst varsom hvis man velger å endre på noen lokaliteter og gjerne kontakte rapportører før man gjør endringer. For å komme til lokalitetsadministrering velger man Rapportere på forsiden av artsobs. Deretter velger man Funnsted (Ny). Kryss av for LRSK lokalitetsadministrasjon i det nye vinduet som kommer opp. Man kan så zoome seg inn på kartet til høyre. 10

11 4.1 Redigere lokaliteter Lokalitetsredigering omfatter både endring av navn, allmenngjøring, definering av naturtype og i noen tilfeller flytting eller sammenslåing av lokaliteter. For å komme til vindu for å kunne redigere en lokalitet følger man fremgangsmåte som vist her Lokalitetsnavn Navn på lokalitet kan endres i dette feltet. Generelt sett bør offentlig godkjente navn brukes så langt det er mulig på de allmenne lokalitetene. Merk at man får opp navn på mange små vann, viker, nes og lignende hvis man zoomer helt inn på kartene. Typiske navn fra fuglekikkermiljøet ( Bombehagen etc.) bør unngås der andre offentlige navn finnes. Utover dette må man rette opp skrivefeil, manglende stor forbokstav i lokalitetsnavn, kun store bokstaver i navn osv. ihht. vanlige rettskrivningsnormer. Underlokaliteter kan gjerne ha navn som er beskrivende for lokaliteten uten at dette er noe offisielt navn Overordnet lok Overordnet lokalitet (eller superlokalitet) tilordnes i rullegardin. Man får opp de ti nærmeste allmenne lokalitetene som valg når man åpner rullegardinet. Typiske superlokaliteter kan være en innsjø, en øy, en gård, et fjell osv. Det finnes ingen fasit på hvordan lokaliteter skal ordnes i superlokaliteter og underlokaliteter. Som en pekepinn kan man tenke forvaltningsmessig. Forskjellige lokaliteter innenfor et verneområde kan for eksempel samles under en superlokalitet. Alle private lokaliteter (gule prikker) bør knyttes opp mot en allmenn superlokalitet. Dette for at observasjoner knyttet til den private lokaliteten skal bli enklere å søke opp Utstrekning Her velges utstrekning på lokaliteten. Vær tilbakeholdne med å bruke de største utstrekningene, som regel er det ikke behov for å bruke større radius enn 1500 meter. Men større radius kan være fornuftig å bruke på større sammenhengende områder som for 11

12 eksempel fjellområder. I mange tilfeller fungerer en lokalitet uten utstrekning best. Hvis man for eksempel har en lokalitet som dekker en lang og smal innsjø vil en sirkulær lokalitet fungere dårlig Kommune, landskapsregion og havområde Kommune: Kryss av her får at kommunenavn automatisk skal bli inkludert i rapportmodulen. Landskapsregion: Her velges landskapstype. Valgt landskapstype her bestemmer hvilke funn som blir automatisk filtrert ut i rapporteringsmalen. Havområde: På samme måte som for landskapsregion velges her aktuelt havområde. Dette valget er selvfølgelig kun aktuelt hvis landskapstype er Kyst Allmenngjøre private lokaliteter For å gjøre en privat lokalitet allmenn krysser man av i boksen Gjør denne lokaliteten allment tilgjengelig (se screenshot over). De fleste private lokaliteter kan med fordel gjøres allmenne slik at andre rapportører også kan bruke de. Før man gjør en privat lokalitet allment tilgjengelig må man imidlertid undersøke nærmere hva slags observasjoner som er linket til funnet. Private hager og lignende med lokalitetsnavn som er en gateadresse skal ikke allmenngjøres. Disse kan imidlertid med fordel knyttes mot en naturlig tilhørende superlokalitet. Private lokaliteter som er opprettet for å nøyaktig kartfeste hekkefunn trenger i de fleste tilfeller ikke allmenngjøres. Dette gjelder i høyeste grad for hekkefunn av rødlistede og sårbare arter. Typiske fjellveggslokaliteter som kan være hekkeplasser for rovfugl bør man vurdere nøye om skal allmenngjøres. 12

13 4.2 Slå sammen duplikater Over et eksempel fra Skeisvatnet i Haugesund. Her finnes det en allmenn lokalitet (grønn prikk), men også en privat lokalitet (gul prikk med rød kant) med samme navn. Slike duplikatlokaliteter kan med fordel slås sammen med den allmenne lokaliteten. Før man slår sammen, eller på noen annen måte redigerer en lokalitet, er det meget viktig å sjekke hvilke observasjoner som knyttet opp mot denne lokaliteten. Klikk på linken som er ringet inn med rødt over. Man får da opp en ny boks med alle observasjoner som er knyttet mot denne lokaliteten. ALDRI slå sammen eller flytt lokaliteter som har hekkefunn av rødlistede, fåtallige eller på andre måter hensynskrevende arter. For å markere en lokalitet bruker man markeringsknappen (pil). I dette eksemplet var det ingen spesielle observasjoner knyttet til lokaliteten. Den kan da slås sammen med den allmenne lokaliteten med samme navn. Klikk på knappen Flytt funn. Man får da opp forslag til lokaliteter funnene skal flyttes til. Hvis man ikke får opp riktig lokalitet 13

14 kan man øke radius i rullegardinet til høyre. Vær imidlertid svært forsiktig med å flytte funn lenger enn de 500 meterne som er standard innstilling for radius. Når ny lokalitet er valgt må man krysse av i boksen Slett gammel lokalitet og så klikke på knappen Flytt til valgt lokalitet Slå sammen duplikat-lokaliteter opprettet med koordinater Av en eller annen grunn er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten forklart over for å slå sammen duplikat-lokaliteter som er opprettet med funksjonen Excel import med koordinater For å slå sammen slike duplikatlokaliteter må man først flytte observasjonene til ønsket lokalitet (se kap ) for deretter å slette duplikatlokaliteten som nå er uten funn. 4.3 Slette duplikat-lokaliteter uten funn Noen duplikat-lokaliteter har ingen funn knyttet opp. Disse kan slettes. Etter å ha markert den aktuelle lokaliteten (bruk markeringsverktøyet) klikker man på knappen Rediger. I vinduet som nå kommer opp klikker man enkelt og greit på knappen Slett og lokaliteten er slettet. Å slette lokaliteter brukes kun for tomme duplikat-lokaliteter. I de fleste tilfeller vil det være bedre å redigere og allmenngjøre lokaliteten. Se mer om dette over. 14

15 4.4 Flytte en lokalitet I noen få tilfeller kan det være aktuelt å flytte en lokalitet. Prikken kan av ulike årsaker være plassert feil av rapportør eller kan prikk for lokalitet være plassert litt ugunstig. Før man flytter på en lokalitet er det ytterst viktig at man sjekker hva slags observasjoner som ligger knyttet mot lokaliteten, ref. kap Marker aktuell lokalitet som skal flyttes og åpne denne for redigering som forklart i kap For å flytte lokaliteten bruker man Ny lokalitet-knappen (uglesymbolet) mens man har aktuell lokalitet åpen for redigering. Etter at ugle-knappen er trykt inn klikker man på kartet dit man vil flytte lokaliteten og trykker Lagre-knappen. Lokaliteten er nå flyttet til dit man klikket på kartet. 15

16 5 Administrering av funn og observasjoner Administrasjon av observasjoner og funn omfatter både sammenslåing av observasjoner til funn og redigering av observasjoner og funn samt observatørnavn. Disse oppgavene kan man gjøre fra to ulike deler av artsobs; enten fra Fuglerapport eller fra Vis funn. Disse to mulighetene har sine fordeler og ulemper. Begge to mulighetene blir nærmere forklart under. 5.1 Administrering ved hjelp av Fuglerapport Fuglerapport finner man på den nederste menylinja, se rød markering på screenshot over. Klikk så på ønsket år i kolonnen Administrasjonsverktøyet og man får opp en skjerm som vist under. For å administrere funn av en art klikker man enkelt og greit på artsnavnet. Man får da opp følgende bilde. 16

17 I første omgang er det knappen Observasjoner som vi tar for oss. Når man klikker på denne knappen kommer alle funn av arten dette året opp i en observasjonsliste som under Slå sammen observasjoner til funn Det første som man kan merke seg er at man kan vise opptil 100 observasjoner av gangen ved å velge i rullegardinet nederst til venstre. For å slå sammen flere observasjoner til et funn krysser man av i boksene lengst til venstre, se rød markering over. Man har så flere valg hvordan observasjonene skal slås sammen, se rullegardin i bunnen av observasjonslisten. Funn: Denne muligheten brukes for å slå sammen observasjoner av samme individ(er) på samme lokalitet. Sum: Denne muligheten brukes for å summere flere observasjoner av ulike individer fra samme lokalitet (samme dag). Typiske eksempler kan være trekkende eller ringmerkede fugler. Evt. kan funksjonen brukes til å summere funn av samme art fra ulike underlokaliteter på samme superlokalitet, for eksempel summere antall snadderand i hele Orrevatnet. Maks: Denne muligheten brukes hvis flere ulike antall har blitt rapportert fra en lokalitet, fortrinnsvis samme dag, men kan også brukes over flere dager. Individ sett på flere lokaliteter: Denne muligheten brukes der samme fugl(er) har blitt sett på flere ulike lokaliteter. Merk at man må spesifisere hvilke lokaliteter som skal vises. Etter at to eller flere observasjoner er slått sammen med denne funksjonen vil funnet se slik ut i observasjonslisten: 17

18 For å velge lokaliteter som skal vises klikker man på linken Lokal måste väljas. Man får da opp følgende vindu: Man krysser av for de lokalitetene som skal vises og setter rekkefølge (lavest tall kommer først). Klikk lagre for å lagre! Det sammenslåtte funnet vises nå med lokaliteter: Denne funksjonen kan også brukes for å summere opp tellinger av samme art fra flere lokaliteter. For eksempel telling av islom langs Jærstrendene. Flokk: Denne muligheten brukes for å slå sammen observasjoner av ulike kjønn og aldre. Brukes kun for observasjoner fra samme lokalitet og dato. Merk at denne muligheten også er tilgjengelig for vanlige rapportører. Slå sammen flere observasjoner til hekking: Brukes kun for hekkefunn. Merk at denne muligheten også er tilgjengelig for vanlige rapportører. Hvis denne sammenslåingsmuligheten benyttes må man etter at observasjonene er slått sammen organisere funnet. Det gjøres ved å trykke på linken Hekking, se screenshot under: Man får da opp følgende boks er antall kull må fylles inn. Hvilke observasjoner som skal slås sammen til funn er det i prinsippet ingen begrensing på. Som et minimum må alle observasjoner som krever beskrivelse/dokumentasjon for godkjenning av LRSK/NSKF slås sammen til funn. Observasjoner av arter som skal ha tag/lrsk-status Godkjent av LRSK, skal publiseres og Kan publiseres nasjonalt ifølge LRSK bør også slås sammen til funn. Utover dette er det kun tiden/lysten som begrenser hvilke arter man kan administrere funn på. 18

19 Det er også verdt å merke seg at man kan slette et sammenslått funn uten at dette har noen betydning for observasjonene som utgjør funnet. Dvs. har man gjort en feil når man slo sammen observasjoner kan man markere funnet (krysse av i boks til venstre i observasjonslisten) og trykke på Rediger-knappen. Man får da opp følgende boks. Trykk Slett-knappen og funnet blir slettet, men ingen av observasjonene som utgjør funnet vil bli påvirket Sortere rekkefølge på observatører Etter at observasjoner er slått sammen til funn må rekkefølgen på observatører sorteres. Dette gjelder uavhengig av hvilken funksjon som er brukt til å slå sammen observasjonene. Observatørnavnene er vist med rød skrift når de ikke har blitt sortert. For å sortere observatørene klikker man på dette ikonet. Man får da opp en ny boks som ser ut som vist under: Hovedobservatør markeres ved å krysse av i boksen Observatøren er oppdager. Rekkefølgen på observatørene bestemmes ut fra siffer, høyeste siffer presenteres først. Man kan søke opp og legge til andre observatører ved å klikke på denne linken. Det kan ligge flere medobservatører her nede. Disse blir lagt til ved å klikke på navnet. 19

20 Man bør sortere observatørnavn på alle funn som skal publiseres med komplette funndetaljer i LRSK/NFKF/NSKF-rapportene Redigere opplysninger i funn og observasjoner Når man slår sammen flere observasjoner til et funn er det ikke alltid alle opplysninger om kjønn, alder, aktivitet osv. blir automatisk overført fra observasjonene til funnet. Marker funnet som skal redigeres og klikk Rediger-knappen. Man får da opp samme vindu som vist nederst i kap Her kan all informasjon knyttet til funnet redigeres. Merk at det også er mulig å redigere informasjon direkte i observasjonene, men det er ikke mulig for LRSK å slette en observasjon som er lagt inn av andre. 5.2 Administrering ved hjelp av Vis funn Som et alternativ til Fuglerapport kan man også utføre administrering av funn ved hjelp av funksjonen Vis funn. Med Vis funn kan man søke på arter/underarter, dato/tidsperioder, geografiske avgrensninger og en rekke andre søkekriterier Man kan også lagre søk som det kan tenkes man får bruk for senere, for eksempel ved vurdering av sjeldenhetsrapporter. For å lagre et søk definerer man først søkeparametrene og velger deretter Lagre søket. Det lagrede søket vil da være tilgjengelig sene under Mine søk. Fordelen med å bruke Vis funn i forhold til Fuglerapport er at man her kan søke opp nøyaktig de observasjonene man ønsker å redigere uavhengig av år eller art. For eksempel kan man 20

21 søke opp alle funn av en art uavhengig av underart, som vist under med ringgås som et eksempel. I Fuglerapport kan man kun jobbe med et takson av gangen. Når man har spesifisert søkekriterier klikker man på Rrk-admin (se screenshot over) for å komme til vindu for å administrere funn. Videre redigering av observasjoner og funn utføres som vist i kap. 5.1 over. Samme funksjon kan også brukes for validering av funn, se kap Merk at det også er mulig å bruke funksjonen Administrer funn. Funksjonen Rrk-admin er imidlertid langt å foretrekke så Administrer funn forklares ikke nærmere her. 21

22 6 Validering av funn og vurdering av sjeldenhetsrapporter Validering av funn kan deles i to. De artene som godkjennes uten dokumentasjon og de artene hvor det kreves dokumentasjon for at funnet skal godkjennes. Før man validerer funn må observasjoner slås sammen som beskrevet i kapittel Tags/LRSK-status En rekke ulike tags/lrsk-statuser er tilgjengelig for å markere funn og observasjoner, se screenshot til venstre. Tags for underkjente funn: Ufullstendig rapportering: Denne status brukes for å tagge ut funn som krever dokumentasjon/beskrivelse for godkjenning. Det gjelder funn som skal beskrives for NSKF eller LRSK jfr. rapporteringsmalen, men hvor slik dokumentasjon ikke foreligger. Kan også brukes for å tagge ut andre funn, for eksempel funn avgitt som usikker bestemming, funn uten antall og lignende. Underkjent av NSKF: Denne status settes automatisk når en sak blir underkjent av NSKF og skal ikke benyttes av LRSK. Eneste unntak er hvis det er lagt inn eldre observasjoner som allerede er underkjent av NSKF. Underkjent av LRSK: Brukes på funn som det har blitt sendt inn rapport på og som har blitt vurdert av LRSK, men hvor identifikasjonen ikke er tilstrekkelig dokumentert. Se vurdering av sjeldenhetsrapporter, kap Tags for funn under behandling: LRSK-art, må dokumenteres: Denne status settes automatisk på funn som ligger i Rapporteringsmalen med status LRSK-art, beskrivelse/omstendigheter. I tillegg kan den settes manuelt på funn som LRSK krever nærmere informasjon om, for eksempel løvsanger i mars måned, uvanlig høye/lite sannsynlige antall og lignende. De øvrige tags/statuser for saker under behandling settes automatisk av systemet og skal ikke være nødvendig å bruke til å markere funn med manuelt. Tags for godkjente funn: Kontrollert av LRSK: NA, ikke bruk denne som endelig tag. Kan brukes for å markere funn midlertidig. Godkjent av LRSK: Brukes for funn som er validert/godkjent av LRSK, men hvor detaljer ikke skal listes opp i LRSK-rapporten. Brukes typisk for de artene det er relativt mange funn av i løpet av et år slik at det ikke er hensiktsmessig å liste alle i rapporten. 22

23 Godkjent av LRSK, skal publiseres: Denne taggen brukes for de funnene der detaljer skal publiseres i LRSK-rapporten. Detaljene for hvert enkelt funn som får denne taggen blir da tilgjengelig under knappen Tekst ifølge status, ref. kap. 7. Kan publiseres nasjonalt ifølge LRSK: Alle funn som står på listen til NFKF skal tagges opp med denne taggen. Godkjent av NSKF: Denne taggen settes automatisk når et funn blir godkjent av NSKF. Den skal i utgangspunktet ikke benyttes av LRSK. Unntak er for å tagge opp eldre funn som allerede er godkjent av NSKF eller for å tagge opp funn der en eller flere av observasjonene i funnet er godkjent av NSKF. Godkjent i kategori D: Godkjente funn av arter/individer som er plassert i kategori D. Godkjent i kategori E: Godkjente funn av rømte parkfugler og lignende. 6.2 Validering av funn som ikke krever dokumentasjon Hvilke arter/underarter/former som krever dokumentasjon for godkjenning er definert i Rapporteringsmalen. Dette omfatter i utgangspunktet alle former som ikke er definert som NSKF-art eller LRSK-art, beskrivelse/omstendigheter ref. kap Som for administrering av funn kan validering utføres enten ved hjelp av Fuglerapport eller Vis funn, begge mulighetene beskrives under Validering ved hjelp av Fuglerapport Velg ønsket art i Fuglerapport som beskrevet i kapittel 4.1. Øverst i observasjonslisten finner man linken Endre utvalg/innstillinger. Når man klikker på denne linken Endre utvalg/innstillinger får man opp en boks som brukes til å filtrere/sortere funnene og observasjonene. Her kan man for eksempel velge å filtrere med rapporteringsmalen fra rullegardinet Filtrera. I dette eksempelet blir funn av sangsvane i Rogaland i 2010 filtrert ihht. rapporteringsmalen. Dvs. hekkefunn, sommerfunn og funn av mer enn 150 ind. blir sortert ut. I screenshot over er funnene allerede tagget opp med taggen Godkjent av LRSK. Det er imidlertid flere forskjellige tagger å velge mellom, se kap

24 For å gi et funn en tag, kryss av i boksen til venstre for artsnavn og velg tag fra rullegardinet Velg LRSK-status. Klikk så på knappen Avgjør for å sette valgt status. Maksimalt 25 funn/observasjoner kan tagges om gangen Validering ved hjelp av Vis funn Søk opp funn som skal valideres som beskrevet i kapittel 5.2. Validering av funn gjøres så på samme måte som beskrevet i kap over. 6.3 Behandling og vurdering av sjeldenhetsrapporter Arter og underarter som ifølge rapporteringsmalen krever beskrivelse for godkjenning dukker automatisk opp på rapportørens og medobservatørenes restanseliste. Når det blir laget en rapport på slike funn dukker denne opp i LRSKs innboks. Man kommer til denne siden ved på klikke på NSKF/LRSK skjema i den nederste menylinjen Videresende funn til NSKF De artene som er markert som NSKF-art i rapporteringsmalen havner først i innboksen til LRSK. LRSK må lese gjennom rapporten før denne videresendes til NSKF. 24

25 Klikk på linken Les og vurder for å åpne selve rapporten. I bunnen av rapporten kan man så gi sin vurdering og evt. kommentarer. Avslutt med å klikke på knappen Gi stemme. Man kan evt. la rapporten ligge til alle LRSK-medlemmene har gitt sin stemme. Det er imidlertid ikke et krav. For å videresende rapporten til NSKF må man klikke på linken Vurdering for NSKF (se screenshot øverst på siden). Man får da opp denne boksen: I dette eksempelet har alle fire LRSKmedlemmene avgitt sin stemme og mener funnet er godt nok dokumentert for godkjenning. Man kan da skrive inn evt. kommentarer til NSKF her. Dette kan være alle slags opplysninger til nytte for NSKF ved vurdering av funnet. For å sende rapporten til NSKF krysser man av Send funet til NSKF og klikker Lagre. Klikk OK i den boksen som kommer opp og funnet er videresendt til NSKF for vurdering. Skulle rapporten være uten verdi (noen observatører sender inn tomme rapporter for at funnet skal forsvinne fra restanselisten) eller hvis det allerede er sendt inn en rapport på samme funn kan man legge rapporten rett i arkivet. Man krysser da av Legg rapporten i arkivet uten å være ferdigstilt og klikk på Lagre-knappen. Klikk OK i den boksen som kommer opp. 25

LRSK brukermanual for artsobs

LRSK brukermanual for artsobs LRSK brukermanual for artsobs Guide for administrering og redigering av lokaliteter, funn og observasjoner Rev. 02 18. januar 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Informasjon om LRSK-medlemmer

Detaljer

Referat fra møte i LRSK Vest-Agder.

Referat fra møte i LRSK Vest-Agder. Referat fra møte i LRSK Vest-Agder. Sted: Lunde, Farsund Tid: 19. januar kl. 16:30 22:30 Til stede: Gunnar Gundersen(GGU) Thomas Bentsen (TBE) Runar Jåbekk (RJÅ) Knut S Olsen (KSO) Inge Flesjå (IFL) Klaus

Detaljer

3. Personlige lokaliteter vs. allment tilgjengelige lokaliteter

3. Personlige lokaliteter vs. allment tilgjengelige lokaliteter Retningslinjer for administrasjon av lokaliteter, «Rapportsystemet for fugler»: www.artsobservasjoner.no/fugler (AO). LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 15.02.14 1. Forutsetninger a) AO er primært

Detaljer

Artsobservasjoner. rapporteringen eller ved innsending av et belegg til et universitetsmuseum.

Artsobservasjoner. rapporteringen eller ved innsending av et belegg til et universitetsmuseum. Artsobservasjoner Denne tjenesten er, som Artskart, en karttjeneste for stedfestet informasjon over arter i Norge, men her er det den personen som legger inn sine funn som selv bestemmer hva som skal rapporteres.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Brukerveiledning ElProsess

Brukerveiledning ElProsess Brukerveiledning ElProsess Bannere i ElProsess Hvilke bannere du har i ElProsess er styrt av hvilke tilganger du har, og vil variere etter type ansvar i selskapet. F.eks. vil bare noen få ha «Brannetterforskning»,

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge Brukermanual Retriever Monitor Retriever Norge Innhold Logg inn i Monitor 3 Oversikt over artikler i Monitor 4 Å lagre et utvalg nyheter 6 Å skrive ut et utvalg nyheter 7 Å sende et utvalg nyheter per

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer