6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen"

Transkript

1 Årsmøte NHF Halden Aremark 4.februar Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 2 stk 6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen 7. Årsberetning 8. Regnskap 9. Innkomne forslag 10. Godtgjøring 11. Valg 12. Avslutning

2

3 Årsberetning for NHF Halden Aremark Styret har bestått av: Leder Lill Hansen Nestleder Bjørg Karlsen Kasserer Willy K. Aagaard Sekretær Evy G. Hultberg Styremedlem Myrna Windahl Styremedlem Roy Egil Nilsen Styremedlem Magni Sørgaard Fastmøtende vara Svein Martin Johansen 2. Vara Marit Saksæther 3. Vara Odd Bergquist Arrangementskomite Ann Kristin Samuelsen Magni Sørgaard Kjøkkenkomite Berit Jacobsen Bjørg Simensen Kari Gustavsen Basarkomite Turid Eriksen Lill Hansen Inger Johanne Sæther Myrna Windahl Besøkskomite Bjørg Karlsen Inger Johanne Sæther Ann Kristin Samuelsen Øyvor Houmsmoen Revisor Rolf Karlsen Berit Sørensen

4 Valgkomite Turid Eriksen Ann Kristin Samuelsen Tor Hansen. Det har i år vært avholdt 1 årsmøte, 8 styremøter, 8 medlemsmøter sommeravslutning på Bøkevangen og den tradisjonelle juleavslutningen med Frelsesarmeen. Medlemsmøtene og årsmøte har vært på Busterudgatas kafe bortsett fra september, oktober og novembermøtene, de måtte vi ha på Hagegatas Trivselskafe da kafeteriaen i Busterudgata var stengt. Vi har også hatt sosialt samvær annen hver tirsdag formiddag i Biblioteket på Busterudgata. På årsmøte ble badingen nedlagt. Årsmøte ble ledet av Turid Eriksen. Det har vært mellom 25 og 35 medlemmer til stede på møtene. Innslagene på medlemsmøtene har også i år vært varierte. Vi har hatt trekkspill, sang, Brannvern, Seniordansen og Pytt i panne har underholdt oss. På sommeravslutningen underholdt Nils Sollien oss Økonomi Regnskapet viser at vi får et overskudd i år. Besøkskomiteen. Besøkskomiteen har hatt et aktivt år. De har besøkt medlemmer hjemme, i Aremark, på Vaterland og Busterudgata eldresenter. De har også kjørt ut blomster til Påske. Nytt i år var en handledag på Tistasenteret 22.november. den ble meget vellykket. Basarkomiten. Nytt fra i år var at komiteen satt og solgte lodder på lørdagen istedenfor torsdagen. Komiteen har solgt lodder på 4 steder i byen og 2 steder på Svinesundparken. Det er også blitt solgt lodder på medlemsmøtene, fjellturen

5 og privat av medlemmene. Basarkomiteen ønsker og takke alle som har støttet opp med gevinster og solgt lodder. Handikappolitisk arbeid. Mye av arbeidet vårt går gjennom rådet og våre brukerrepresentanter der. Vi har skrevet brev til de politiske partiene i år om hva vi syns er viktig at de skal ha med i partiprogrammet i år. Ønske om å få påvirke det politiske miljøet er blitt sterkere og vi håper det vil bli merkbart fremover. Vi har vært på befaring på Festningshotellet. Det har vært vanskelig å få konkrete saker opp i rådet. Samarbeid med NHF Sarpsborg og NHF Fredrikstad. Vi har hatt en samarbeidskonferanse med NHF Sarpsborg og NHF Fredrikstad i år. Der det ble bestemt at vi skulle ha en fellestur til Storefjell. Det ble også bestemt at vi skulle samarbeide, å prøve og rekruttere nye medlemmer. Det ble nedsatt en komite bestående av Myrna Windahl, Halden Magne Haaland Fredrikstad og Torunn Johansen fra Sarpsborg. Fjelltur. Høsten ligger bak oss og med det også den årlige fjellturen,som i år gikk til Storefjell fra 18 til 21 september. Dette er nok årets høyde punkt. Nytt i år var at det var 3 lag som reiste oppover,vi var 41 deltagere. Vi kjørte innom Tunevannet for å ta med deltakerne fra Sarpsborg. Det var en buss og 4 privat biler som kjørte. Vi stoppet for lunsj på Ringerike Gjestegaard. Vel framme gikk den første kvelden med til å slappe av på hotellet og bli litt mer kjent med hverandre mens andre valgte å ta en tur opp på fjellet Fredagen gikk med til turer i fjellet, noen gikk i bassenget noen satt med håndarbeide og snakket. På kvelden ble det arrangert 20 spørsmål. Dette ble veldig godt mottatt. Det var Ann Kristin Samuelsen og Willy K. Aagaard som arrangerte dette. Vi hadde også en golfturnering. På lørdagen ble det arrangert tur til Gol, mange av oss ble med på turen. Der arrangerte de Fåredagene. Dette var et populært innslag. Noen brukte

6 ettermiddagen til sosialt samvær i foajeen, gikk en tur eller tok en tur i bassenget. Etter middagen var det dans og hyggelig samvær. Søndag var avreisedag og vi startet opp etter en god frokost. Vi stoppet på Ringerike Gjestegaard for en pause med middag. Vi ankom først Sarpsborg og så gikk turen til Halden. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur med mange hyggelige mennesker. Representasjon. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Willy K. Aagaard. Anne Karin Johansen er representant for de politiske partiene. Brukerutvalget det nye sykehuset Østfold Willy Aagaard. Brukerutvalget sykehuset Østfold Willy Aagaard- Region Øst. Willy Aagaard. Evy G. Hultberg er leder av valgkomiteen og Anne Karin Johansen er vara. Interesse politiskutvalg Region Øst. Willy Aagaard og Evy G. Hultberg SAFO Øst. Willy Aagaard og Evy G. Hultberg. Brukerutvalget Nav Halden fra SAFO Evy G. Hultberg. Brukerutvalget Nav hjelpemiddelsentralen i Østfold fra SAFO Evy G. Hultberg. Årsmøte Region Øst, Lill Hansen Årsmøte AOF. Magni Sørgaard. Bingoringen Lill Hansen. Styret vil takke alle sine tillitsvalgte og medlemmer for den jobben som er blitt gjort i Sekretær Evy Gunn Hultberg

7 NHF Halden Aremark Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3150 Egenandeler , , , Halden Sparebank, legat , ,00 0, Annen støtte/gaver ,00-500, , Momsrefusjon , , ,08 SUM Salgsinntekter , , ,92 Andre inntekter 3920 Kontingenter NHF , ,00 105, Bingo , , , Basar , , , Grasrotandelen, Norsk Tipping , , , Kaffepenger , ,00 700, Loddsalg egne møter , ,00-685,00 SUM Andre inntekter , , ,50 SUM Driftsinntekter , , ,42 Driftskostnader Varekostnad 4230 Kontorutstyr 3 576, , ,50 SUM Varekostnad 3 576, , ,50 Andre driftskostnader 6301 Leie lokaler 6 050, ,00 50, Leie, Bading 6 900, ,00 900, Honorar regnskap 2 500, ,00 0, Kontorrekvisita 986, ,00-14, Innkjøp basar 416, , , Data/EDB Kostnad 2 942, ,00 942, Egenandel Kurs/konferanser 7 000, , , Juleavsluttning tillitv , ,00 600, Diverse utgifter 1 300, ,00 300, Telefongodtgjørelse , ,00 400, Porto 1 000, ,00 0, Andre reiseutgifter (transport) , , , Kilometergodtgjørelse 9 192, , , Hotellutgifter (turer) , , , Reklamekostnad 969,00 0,00 969, Representasjon 0, , , Kontingenter / avgifter 635, ,00-365, Blomster / gaver 6 926, , , Besøkstjenesten 0, , , Underholdning 3 600, , , Serveringskostnader , , , Gebyrer 377,00 0,00 377,00 SUM Andre driftskostnader , , ,82 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :16 Side 1

8 NHF Halden Aremark Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Driftskostnader , , ,32 SUM Driftsresultat , , ,74 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Renteinntekter , ,00 158,00 SUM Renteinntekter , ,00 158,00 SUM Finansinntekter , ,00 158,00 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,00 158,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , ,74 0,00 0,00 0, , , ,74 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :16 Side 2

9 Noter til regnskap 2014 Basar inntekter utgifter 3961 Basar Innkjøp Kontorrekvisita Annonsering Blomster/gaver Overskudd Medlemstur inntekter utgifter 3150 Egenandeler Annen støtte/gaver Andre reise og oppholdsutgifter Kjøregodtgjørelse Hotellutgifter Bevertning reise Diverse Underskudd Besøkskomite 7030 Andre reiseutgifter Kilometergodtgjørelse Blomster / gaver Serveringskostnader Medlemsmøter inntekter utgifter 3150 Egenandeler Kaffepenger Loddsalg Leie lokaler Reiseutgifter (Taxi) Blomster / gaver Underholdning Serveringskostnader Underskudd

10 Balanse NHF Halden Aremark Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2014 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1281 Eiendeler (Aktiva) 6,00 0,00 6,00 SUM Varige driftsmidler 6,00 0,00 6,00 Finansielle anleggsmidler 1391 Fordring mva 9 071, ,67 0,00 SUM Finansielle anleggsmidler 9 071, ,67 0,00 SUM Anleggsmidler 9 077, ,67 6,00 Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 3 460, ,00 0,00 SUM Fordringer 3 460, ,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter 3,20 140,00 143, Halden Sparebank 1030, , , , Halden Sparebank , , ,50 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,57 SUM Omløpsmidler , , ,57 SUM Eiendeler , , ,57 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,74 SUM Over-/underskudd 0, , ,74 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital ,83 0, ,83 SUM Opptjent egenkapital ,83 0, ,83 SUM Egenkapital , , ,57 Gjeld Kortsiktig gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld 0, , ,00 SUM Kortsiktig gjeld 0, , ,00 SUM Gjeld 0, , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,57 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :14 Side 1

11

12 Budsjett 2015, NHF Halden og Aremark Kontonr Kontonavn Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 inntekter utgifter inntekter utgifter inntekter utgifter 3150 Egenandeler Halden Sparebank, legat Annen støtte/gaver NHF Øst, øremerket Tilbakebetalt mva Ops! Annen driftsrelatert inntekt Kontingenter Bingo Basar Grasrotandelen Kaffepenger Loddsalg egne møter Kontorutstyr Leie lokaler Leie, bading Honorar regnskap Kontorrekvisita Innkjøp basar Data/EDB kostnad Møter/kurs Juleavsluttning tillitsvalgte Diverse utgifter Telefongodtgjørelse Porto Andre reiseutgifter (transport) Kilometergodtgjørelse Hotellutgifter (turer) Reklamekostnad Representasjon Kontingenter Gaver/blomster Besøkstjenesten Tilskudd andre organisasjoner Underholdning Serveringskostnader Kjøp med 8% mva Gebyrer Annen kostnad Renteinntekter Overskudd Underskudd

13 Forslag til årsmøtet NHF Halden Aremark Årsmøtet i NHF Halden Aremark avholdes fra og med 2016 den første onsdag i måneden mars. Begrunnelse: Tid til avslutning av regnskap og revisjon kan bli knapp da regninger hjemmehørende i avsluttende regnskap kan komme medio januar. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 2. Størrelsen for kjøregodtgjørelse vedtas å følge statens regulativ. Begrunnelse: Størrelse på kjøregodtgjørelsen vil til enhver tid være kjent. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 3. Begrepet «telefongodtgjørelse» erstattes med «godtgjøring». Begrunnelse: I dag har de aller fleste allerede telefonabonnement med mye eller ubegrenset ringetid. Øket bruk av telefon vil da i de fleste tilfeller ikke medføre økte utlegg for tillitsvalgte. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 4. Godtgjøring for ledervervet heves til kr Begrunnelse: Lederen for laget har det overordnede ansvar for lagets drift og forpliktelser. Dette bør gjenspeiles i en høyere godtgjøring enn øvrige tillitsvalgte. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 5. Laget bevilger inntil kr som solidaritetsstøtte til NHF Øst. Støtten utbetales etter søknad og med prosjektformål. Ikke støtte til drift. Begrunnelse: NHF Øst sine prosjekter er aktivitetsfremmende og handikappolitisk arbeid på grasrotplan. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. W. K. Aagaard

14 Telefongodtgjørelse 2014 Leder kr Nestleder kr 700 Sekretær kr Kasserer kr Styremedlem kr Styremedlem kr Styremedlem kr 500 Fastmøtende varamedlem kr 500 Komitemedlemmer kr 500

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo.

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:00 i Kapp Wijk, UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1 ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning SAAVEL 2010 1 Årsberetning for SAAVEL driftsåret 2010 1. Styrets sammensetning: Styret har denne periode bestått av: Jens Krystad, formann (valgt av styret) Hans Edvardsen,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer