Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP (perm. Kl 13:00 14:00) Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Bente Orvik Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Bjørg Eva Eliassen Hamsund Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Alf E. Jakobsen Ordfører AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Alvin Vaséli MEDL RØDT Wenche Stenvoll MEDL AP Jonas Valle Paulsen MEDL AP Andreas W. Wiese MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Herold Paul Paulsen MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP Anne-Mette Bæivi MEDL KYST Svein Aspelund MEDL SV Varamedlemmer som møtte:

2 Navn Tom Mortensen Monica Strømme AP Grethe Ernø Johansen Wenche Stenvoll AP Willy Olsen Jonas Valle Paulsen AP Haldis Olsen Andreas W. Wiese AP Lars Ole Ekerhovd Svein Aspelund SV Per-Gunnar Arnesen Herold Paul Paulsen H Kristel Monique Jørgensen Ole Martin Rønning H Mia Hansen Steve Sivertsen FRP André Larssen Anne-Mette Bæivi KYST Malene Kjemsaas Solbjørg Mikkelsen (13: ) Alvin Vaséli Jarle Edvardsen RØDT AP 29 representater (av 29) til stede. Andre Larsen (KP) fikk innvilget permisjon fra kl. 12: (av 29) representanter til stede. Willy Olsen og Berit Hågensen fikk innvilget permisjon under behandling av siste sak. 26 representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, kommunalsjef Odd Edvardsen, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, kommunalsjef Grethe Nissen, økonomisjef Trond Rognlid, Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

3 Saksliste Saksnr PS 97/10 PS 98/10 PS 99/10 PS 100/10 PS 101/10 PS 102/10 PS 103/10 Innhold Økonomiplan Hammerfest havn KF Økonomiplan Hammerfest parkering KF Økonomiplan Hammerfest eiendom KF Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrunnlag Renovasjon Gebyrsatser Feiing PS 104/10 Gebyr og avgiftsregulativ PS 105/10 (PS 106/10 og PS 107/10 PS 108/10 Innkalling godkjent Økonomiplan Hammerfest kommune. Saksnummer ble brukt i kommunestyremøte den ) Interpellasjon: Hammerfest kommune bør overta driften av Hammerfest videregående skole utsatt fra kommunestyremøte den Den ordinære sakslista har sakene 97/10 til og med 105/10. I tillegg til den ordinære sakslista ble utsatt sak fra møte den ført på sakslista. PS 97/10 Økonomiplan Hammerfest havn KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.26,1 mill til følgende investeringer i 2011: a. Ny kai Finnøya kr.15 mill b. Kaiprosjekt Fuglenes kr.10 mill c. Prosjekt ny havneterminal kr.1 mill d. Flytebrygge sentrum kr.0,1 mill 3. Kommunestyre skal behandle prosjekt havneterminal/kommunikasjonssenter i egen sak før endelig godkjennelse. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre reduserer prosjekt ny havneterminal med kr 1. million 2011, låneopptak reduseres tilsvarende.

4 2. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til en sak til formannskapet der en legger frem en strategi for videre behandling og fremdrift av sak ny havneterminal i sentrum. Votering: Innstillingen utenom pkt 2 c ble enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt 2 c fikk 5 stemmer og Høyres forslag fikk 4 stemmer. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.26,1 mill til følgende investeringer i 2011: a. Ny kai Finnøya kr.15 mill b. Kaiprosjekt Fuglenes kr.10 mill c. Prosjekt ny havneterminal kr.1 mill d. Flytebrygge sentrum kr.0,1 mill 3 Kommunestyre skal behandle prosjekt havneterminal/kommunikasjonssenter i egen sak før endelig godkjennelse. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre reduserer prosjekt ny havneterminal med kr 1. million Låneopptak reduseres tilsvarende. 2. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til en sak til formannskapet der en legger frem en strategi for videre behandling og fremdrift av sak ny havneterminal i sentrum. Votering: Innstillingen utenom pkt 2 c ble enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt 2 c fikk 20 stemmer og Høyres forslag fikk 9 stemmer. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.26,1mill til følgende investeringer i 2011: a. Ny kai Finnøya kr.15 mill b. Kaiprosjekt Fuglenes kr.10 mill c. Prosjekt ny havneterminal kr.1 mill d. Flytebrygge sentrum kr.0,1 mill 3. Kommunestyre skal behandle prosjekt havneterminal/kommunikasjonssenter i egen sak før endelig godkjennelse.

5 PS 98/10 Økonomiplan Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett Økonomiplan for Hammerfest parkering KF. Totale driftskostnader blir kr ,00. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Rådmannen korrigerte siste setning: Totale driftskostnader blir kr ,00 for Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner bruk av nødvendige utgifter for daglig drift av Hammerfest Parkering KF inntil 1. februar Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem et budsjettforslag der renter fra parkeringsfondet tilføres fondet, og ikke inngår i drift. 3. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem en strategi og handlingsplan for hvordan foretaket kan drive med overskudd uten bruk av renter fra parkeringsfondet innen 1/7-11. Votering: Innstillingen m/endring fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 2 stemmer. Vedtak Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett Økonomiplan for Hammerfest parkering KF. Totale driftskostnader blir kr. kr ,00 for Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner bruk av nødvendige utgifter for daglig drift av Hammerfest Parkering KF inntil 1. februar Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem et budsjettforslag der renter fra parkeringsfondet tilføres fondet, og ikke inngår i drift. 3. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF legge frem en strategi og handlingsplan for hvordan foretaket kan drive med overskudd uten bruk av renter fra parkeringsfondet innen 1/7-11. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Parkeringsfondet skal endres til også å kunne brukes til bedring av kollektivtilbudet i kommunen. Votering: Innstillingen m/endring fikk 16 stemmer og Høyres forslag fikk 13stemmer.

6 SV`s forslag fikk 6 stemmer for og 23 stemmer mot. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett Økonomiplan for Hammerfest parkering KF. Totale driftskostnader blir kr. kr ,00 for PS 99/10 Økonomiplan Hammerfest eiendom KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom FF sitt budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF skal ta opp lån på til sammen ca. kr ,00 i Endelig låneopptak bestemmes når endelig overtagelsessum for resterende eiendommer fra Hammerfest kommune er fastsatt etter at regnskap 2010 er ferdig. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF sitt budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF skal ta opp lån på til sammen ca. kr ,00 i Endelig låneopptak bestemmes når endelig overtagelsessum for resterende eiendommer fra Hammerfest kommune er fastsatt etter at regnskap 2010 er ferdig. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF sitt budsjett for 2011 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF skal ta opp lån på til sammen ca. kr ,00 i Endelig låneopptak bestemmes når endelig overtagelsessum for resterende eiendommer fra Hammerfest kommune er fastsatt etter at regnskap 2010 er ferdig.

7 PS 100/10 Gebyrgrunnlag Vann Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyret vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For %, 8% og 10%. For %, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til Rådmannens vurdering Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for vann med følgende forutsetninger - Investeringsplan forlenges med 2 år - Drift av området avløp settes ut på anbud 2. Gebyrnivået settes til nivå som følge av innsparingene. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemmer. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For %, 8% og 10%. For %, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til rådmannens vurdering. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for vann med følgende forutsetninger - Investeringsplan forlenges med 2 år - Drift av området avløp settes ut på anbud 2. Prosentvis økning Gebyr vann boliger 9 % 3 % 1 % 5 % Gebyr vann næring/industri 30 % 11 % 1 % 6 % Gebyr vann etter måler 39 % 14 % 5 % 10 % Jarle Edvardsen fremmet på vegne av Ap følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en sak for MU om etterkalkulasjon av selvkostkalkyle senest innen september Votering: Innstillingen fikk 21 stemmer og Høyres forslag fikk 8 stemmer. AP`s tilleggsforslag fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.

8 Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann i 2011 med 12% for bolig, 33% for næring og 42% for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 3%, 10% og 17%. For %, 8% og 10%. For %, 8% og 20%. I tillegg kommer generell prisstigning i Tilknytningsavgift vann reguleres i henhold til rådmannens vurdering. 3. Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en sak for MU om etterkalkulasjon av selvkostkalkyle senest innen september PS 101/10 Gebyrgrunnlag Avløp Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp i 2011 med 16,2 % for bolig, 15,5 % for næring og 15,0 % for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 7,1 %, 7,0 % og 7,1 %. For ,0 %, 6,0 % og 6,0 %. For ,0 %, 2,1 % og 2,2 %. I tillegg kommer generell prisstigning i perioden. 2. Tilknytningsavgift avløp reguleres i henhold til Rådmannens vurdering Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for avløp med følgende forutsetninger - Investeringsplan forlenges med 2 år - Drift av området avløp settes ut på anbud 2. Gebyrnivået settes til nivå som følge av innsparingene Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp i 2011 med 16,2 % for bolig, 15,5 % for næring og 15,0 % for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 7,1 %, 7,0 % og 7,1 %. For ,0 %, 6,0 % og 6,0 %. For ,0 %, 2,1 % og 2,2 %. I tillegg kommer generell prisstigning i perioden. 2. Tilknytningsavgift avløp reguleres i henhold til Rådmannens vurdering Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrregulativ for avløp med følgende forutsetninger - Investeringsplan forlenges med 2 år - Drift av området avløp settes ut på anbud 2. Prosentvis økning Gebyr avløp boliger 9 % 4 % 5 % 5 % Gebyr avløp næring/industri 9,5 % 4,3 % 5,3% 5,1 %

9 Gebyr avløp etter måler 9,5 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % Slamtømming 9 % 4 % 5 % 5 % Votering: Innstillingen fikk 21 stemmer og Høyres forslag fikk 8 stemmer. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp i 2011 med 16,2 % for bolig, 15,5 % for næring og 15,0 % for brukere med vannmåler. Økningen i 2012 blir på henholdsvis 7,1 %, 7,0 % og 7,1 %. For ,0 %, 6,0 % og 6,0 %. For ,0 %, 2,1 % og 2,2 %. I tillegg kommer generell prisstigning i perioden. 2. Tilknytningsavgift avløp reguleres i henhold til Rådmannens vurdering PS 102/10 Gebyrgrunnlag Renovasjon Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstigning. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstigning. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiftene for renovasjon med 5,3 % for I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstigning. PS 103/10 Gebyrsatser Feiing Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avgiften for feiing med kr.30,00 pr pipe for I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstigning. Saksprotokoll i Formannskapet

10 Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyret om å sette feietjenesten ut på anbud. Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å øke feieavgiften med 5 % I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstiging. Votering: Innstillingen fikk 2 stemmer for og 7stemmer mot. AP s forslag fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot. Høyres forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar å øke feieavgiften med 5 % I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstiging. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Rådmannen bes fremme en sak til kommunestyret om å sette feietjenesten ut på anbud. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre Rådmannens innstilling. Votering: Høyres forslag fikk 9 stemmer for og 20 stemmer mot Rådmannens forslag fikk 8 stemmer og formannskapets innstilling fikk 21 stemmer. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar å øke feieavgiften med 5 % I perioden vedtas ingen økning utover normal prisstiging. PS 104/10 Gebyr og avgiftsregulativ Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for Sentraladministrasjon Økonomiavdelingen. Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1 juli 2010 ved forskrift 24 juni 2010 nr. 935.) Servicekontoret

11 Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%). Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra Samfunn og utvikling Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak. Det innføres gebyr for eiendomsmegleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1) Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21) Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt. 3. Barn og unge SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni Søskenmoderasjon barnehager endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn. Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste 4. Helse og pleie Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %. 5. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille. c. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i fire terminer. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for 2011.

12 1. Sentraladministrasjon Økonomiavdelingen. Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1. juli 2010 ved forskrift 24. juni 2010 nr. 935.) Servicekontoret Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%). Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra Samfunn og utvikling Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak. Det innføres gebyr for eiendomsmegleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1) Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21) Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt. 3. Barn og unge SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni Søskenmoderasjon endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn. Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste 4. Helse og pleie Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Jan Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Søskenmoderasjon (SFO) endres ikke. Votering: Innstillingen utenom setningen om SFO i punkt 4 enstemmig vedtatt. Innstillingen med setningen om SFO i punkt 4 fikk 28 stemmer og KRF forslag fikk 1 stemme. Vedtak Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for Sentraladministrasjon Økonomiavdelingen. Morarenten fastsettes til Norges Banks styringsrente til enhver tid tillagt 7 %. (Fastsatt til 9,00 prosent p.a. fra 1. juli 2010 ved forskrift 24. juni 2010 nr. 935.) Servicekontoret Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med kr.34,00 (5%). Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra Samfunn og utvikling

13 Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing behandles i egen sak. Det innføres gebyr for eiendomsmegleropplysninger med kr.750,00. (Kapittel 4,1) Det innføres avgift for norskkurs med kr.3.000,00 for dagtid og kr.1.500,00 for kveldskurs. (Kapittel 4.21) Øvrige avgifter og gebyrer økes med ca.5 % i gjennomsnitt. 3. Barn og unge SFO økes med 9,7 % for heldagsplass og 14,5 % for halvdagsplass. Ref kommunestyrevedtak juni Søskenmoderasjon endres til 30 % for barn nummer 2 og 75 % for øvrige barn. Vaksinekostnader endres i henhold til endringer i folkehelsas prisliste 4. Helse og pleie Prisene endres med mellom 1,9 % og 21,2 %. PS 105/10 Økonomiplan Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag, Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2011 vedtas i balanse. Rådmannen legger frem en revidert økonomiplan innen juni 2011 som er i balanse også for perioden Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr i Løpetid 30 År. Øvrige investeringer finansieres av overførsel fra Hammerfest eiendom KF i forbindelse med overtakelse av pågående byggeprosjekter. Resterende beløp som overføres fra Hammerfest eiendom KF benyttes til nedbetaling av gammel gjeld i Hammerfest kommune. Det legges frem egen sak på dette når regnskap 2010 er avsluttet. Det opptas nye startlån på inntil kr.60 mill. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2011 skal være lovens maksimumssats. 6. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik:

14 Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille. c. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i fire terminer. 7. Driftsendringer Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett Handlingsregler Rådmannen legger innen juni 2011 frem forslag til handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Endringer i drift/beskrivelse SA12 Sommerjobb for ungdom Hammerfest kommune bør profilere seg som arbeidsgiver og synliggjøre mangfoldet kommunen er satt til å løse. Det er viktig å videreutvikle tilbudet om sommerjobber for ungdom på flere områder. Dette ikke minst innenfor park og idrett. I tråd med dette settes det av kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser Hammerfest kommune har 10 lærlingeplasser. Vi trenger ungdommer for å møte framtidens behov for arbeidskraft. Videre trenger vi deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi bør derfor øke antall unge arbeidstakere for å sikre oss framtidig faglært arbeidskraft og foreslår å utvide ordningen med 2 plasser til per år i hele økonomiplanperioden Det settes inn et beløp på kr per år i hele perioden. Tilskudd til venterom på DS-kaia En privat aktør har over en rekke år drevet venterom/oppbevaring og noe kiosksalg på DS-kaia i Hammerfest. Venterommet er åpent allerede fra tidlig morgen før hurtigruta kommer. Dette er et godt tilbud der også buss- og båtpassasjerer til lokale og regionale ruter venter da det heller ikke er noe busskur eller andre venteromsfasiliteter i området. De har de siste årene slitt med å

15 holde virksomheten i gang og vurderer nedlegging. I 2009 gikk kommunen inn med et tilskudd på kr for å holde det i drift. Vi ønsker at driften skal sikres og legger fra kommunens side inn kr per år i to år framover. Det er en dialog med havnevesenet om en deling av tilskuddet slik at de legger inn tilsvarende beløp slik at det samlede tilskuddet blir kr per år. Tilskuddet gjelder for budsjett årene 2011 og SU22 Sommerfeber Administrasjonen har foreslått tilskuddet til sommerfeber redusert med kr ,- fra budsjettåret Hammerfest kommunestyre går inn for en lavere reduksjon slik at kuttet blir på kr ,-. Det settes inn en økning på kr per år i forhold til administrasjonens forslag. Totalt vil det da være et samlet tilskudd på kr per år som videreføres i hele økonomiplanperioden. Prosjektmidler dugnadsinnsats idretten Hammerfest kommunestyre viser til arbeidet med å realisere en overtrykkshall ved tidligere Drikkevann v/forsølhøgda og turnhall i deler av Flerbrukshallen. Det vises videre til at kommunestyret har skjøvet hallprosjektet ut i tid i forhold til gjennomføringstidspunkt. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at en ville få vurdert hvorvidt det var et billigere alternativ å realisere prosjektet ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Det foreligger nå grovkalkyler som viser at dette etter all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn hallprosjektet ved tidligere Drikkevann på Fuglenes. Det foreligger også vedtak om å se nærmere på måten idrettsanleggene er organisert på i Porsanger gjennom PIAS (Porsanger Idrettspark) Status for prosjektet ved Drikkevannet på Fuglenes er nå at utkast til reguleringsplan er ferdigstilt, det samme gjelder skisseprosjekt. Framdriften videre er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles på nyåret og være ferdig før sommeren Det er ønske om at idrettene som vil ha nytte av en ny overtrykkshall og turnidretten som vil få en turnhall i eksisterende flerbrukshall, trekkes inn i prosjektet sammen med andre aktuelle idretter. En sentral oppgave vil bli å se på kombinasjonsmuligheter av ulik typer virksomhet og organisering som kan gi prosjektet økonomis soliditet for gjennomføring. Videre arbeide med alternative finansieringskilder gjennom bidrag fra private bedrifter og organisasjoner. Det settes foreløpig av kr i 2011 der idretten gjennom idrettsrådet sammen med berørte idretter (spesielt turn og fotballmiljøet) kan jobbe med prosjektet for å finne løsninger som bringer disse prosjektene nærmere en realisering. Generelt er det ønske om en sterkere involvering fra idretten selv for realisering av denne type tiltak. Det forutsettes at idretten gjennom idrettsrådet kommer med en tilbakemelding innen 15.mai neste år der det skisseres opplegg for større deltakelse fra idrettens side. Saken behandles deretter politisk innen sommeren 2011 der også det økonomiske aspektet vurderes. SU27 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet til Hammerfest Alpinklubb på ,-. Dette på linje med en rekke andre gode formål. Hammerfest kommunestyre går inn for at tilskuddet delvis videreføres med kr per år i hele økonomiplanperioden. Endringer i investeringer/beskrivelse IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging /Nyanlegg I adminisstrasjonens forslag til budsjett er det foreslått bruttoinvesteringer med 12 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden Vi foreslår at investeringen reduseres med 2 mill.kr per år i hele økomomiplanperioden. Finansiering og netto driftskonsekvenser endres i tråd med dette. IN.SU12 Opparbeidelse av næringsareal Rypklubben

16 Administrasjonen foreslår avsatt 1 mill.kr til utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering for arealet på Rypklubben. Vi foreslår igangsettelse av dette arbeidet forskjøvet med ett år slik at budsjetteringen med 1 mill.kr forskyves fra 2011 til Beløpet som er avsatt til formålet i 2014 beholdes uendret. IN.HE13 Venterom Lotre Her er situasjonen at hytta som skal benyttes som venterom i Lotre er kjøpt og lagret allerede i 2009 da dette ansvaret lå under teknisk drift. Det er også kommet til enighet med grunneier som har avstått grunn til en tomt til venterom. Lotre har veldig utilfredsstillende venteromsfasiliteter. Dette er et falleferdig skur uten toalettforhold. Tiltaket er i administrasjonens forslag ikke prioritert. Det foreslås at venterommet settes opp våren/sommeren Det er anslått at kostnadene til å rive gammel bygning, oppsett av lagret venterom og ordning med sanitære forhold vil beløpe seg til kr Det er forutsatt at Hammerfest eiendom forestår denne investeringen. Kommunens egenandel investeringen i 2011 blir kr Husleie fra 2012 vil beløpe seg til kr per år. IN.HE14 Garasje til brannbil i Akkarfjord Det foreslås at det settes av midler til å bygge ny garasje til brannbil i Akkarfjord i regi av Hammerfest Eiendom. Garasjen bygges fortrinnsvis slik at en bygning kan kombinere garasje og venterom ved ekspedisjonskaia. HE budsjetterer med 0,9 mill.kr til formålet i Kommunens egenandel investeringen blir i 2011 kr Det settes av husleie på kommunens budsjett med kr fra og med budsjettåret Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (1): Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF å fremme en plan for reduksjon av arealbehov i kommunen med opptil 5% i 2011 og ytterligere 5% i Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (2): Rådmannen bes å igangsette prosesser med å sette ut kommunens pensjoner på anbud. Votering: Som fikk 4 stemmer og 5 stemmer mot. Innstillingen m/ap s forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot Høyres forslag (2) - fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot Høyres forslag (1) fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2011 vedtas i balanse. Rådmannen legger frem en revidert økonomiplan innen juni 2011 som er i balanse også for perioden Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

17 4. Låneopptak For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr i Løpetid 30 År. Øvrige investeringer finansieres av overførsel fra Hammerfest eiendom KF i forbindelse med overtakelse av pågående byggeprosjekter. Resterende beløp som overføres fra Hammerfest eiendom KF benyttes til nedbetaling av gammel gjeld i Hammerfest kommune. Det legges frem egen sak på dette når regnskap 2010 er avsluttet. Det opptas nye startlån på inntil kr.60 mill. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2011 skal være lovens maksimumssats. 6. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille. f. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i fire terminer. 7. Driftsendringer Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett Handlingsregler Rådmannen legger innen juni 2011 frem forslag til handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune. Endringer i drift/beskrivelse SA12 Sommerjobb for ungdom Hammerfest kommune bør profilere seg som arbeidsgiver og synliggjøre mangfoldet kommunen er satt til å løse. Det er viktig å videreutvikle tilbudet om sommerjobber for ungdom på flere områder. Dette ikke minst innenfor park og idrett. I tråd med dette settes det av kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet.

18 SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser Hammerfest kommune har 10 lærlingeplasser. Vi trenger ungdommer for å møte framtidens behov for arbeidskraft. Videre trenger vi deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi bør derfor øke antall unge arbeidstakere for å sikre oss framtidig faglært arbeidskraft og foreslår å utvide ordningen med 2 plasser til per år i hele økonomiplanperioden Det settes inn et beløp på kr per år i hele perioden. Tilskudd til venterom på DS-kaia En privat aktør har over en rekke år drevet venterom/oppbevaring og noe kiosksalg på DS-kaia i Hammerfest. Venterommet er åpent allerede fra tidlig morgen før hurtigruta kommer. Dette er et godt tilbud der også buss- og båtpassasjerer til lokale og regionale ruter venter da det heller ikke er noe busskur eller andre venteromsfasiliteter i området. De har de siste årene slitt med å holde virksomheten i gang og vurderer nedlegging. I 2009 gikk kommunen inn med et tilskudd på kr for å holde det i drift. Vi ønsker at driften skal sikres og legger fra kommunens side inn kr per år i to år framover. Det er en dialog med havnevesenet om en deling av tilskuddet slik at de legger inn tilsvarende beløp slik at det samlede tilskuddet blir kr per år. Tilskuddet gjelder for budsjett årene 2011 og SU22 Sommerfeber Administrasjonen har foreslått tilskuddet til sommerfeber redusert med kr ,- fra budsjettåret Hammerfest kommunestyre går inn for en lavere reduksjon slik at kuttet blir på kr ,-. Det settes inn en økning på kr per år i forhold til administrasjonens forslag. Totalt vil det da være et samlet tilskudd på kr per år som videreføres i hele økonomiplanperioden. Prosjektmidler dugnadsinnsats idretten Hammerfest kommunestyre viser til arbeidet med å realisere en overtrykkshall ved tidligere Drikkevann v/forsølhøgda og turnhall i deler av Flerbrukshallen. Det vises videre til at kommunestyret har skjøvet hallprosjektet ut i tid i forhold til gjennomføringstidspunkt. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at en ville få vurdert hvorvidt det var et billigere alternativ å realisere prosjektet ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Det foreligger nå grovkalkyler som viser at dette etter all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn hallprosjektet ved tidligere Drikkevann på Fuglenes. Det foreligger også vedtak om å se nærmere på måten idrettsanleggene er organisert på i Porsanger gjennom PIAS (Porsanger Idrettspark) Status for prosjektet ved Drikkevannet på Fuglenes er nå at utkast til reguleringsplan er ferdigstilt, det samme gjelder skisseprosjekt. Framdriften videre er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles på nyåret og være ferdig før sommeren Det er ønske om at idrettene som vil ha nytte av en ny overtrykkshall og turnidretten som vil få en turnhall i eksisterende flerbrukshall, trekkes inn i prosjektet sammen med andre aktuelle idretter. En sentral oppgave vil bli å se på kombinasjonsmuligheter av ulik typer virksomhet og organisering som kan gi prosjektet økonomis soliditet for gjennomføring. Videre arbeide med alternative finansieringskilder gjennom bidrag fra private bedrifter og organisasjoner. Det settes foreløpig av kr i 2011 der idretten gjennom idrettsrådet sammen med berørte idretter (spesielt turn og fotballmiljøet) kan jobbe med prosjektet for å finne løsninger som bringer disse prosjektene nærmere en realisering. Generelt er det ønske om en sterkere involvering fra idretten selv for realisering av denne type tiltak. Det forutsettes at idretten gjennom idrettsrådet kommer med en tilbakemelding innen 15.mai neste år der det skisseres opplegg for større deltakelse fra idrettens side. Saken behandles deretter politisk innen sommeren 2011 der også det økonomiske aspektet vurderes. SU27 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet til Hammerfest Alpinklubb på ,-. Dette på linje med en rekke andre gode formål. Hammerfest

19 kommunestyre går inn for at tilskuddet delvis videreføres med kr per år i hele økonomiplanperioden. Endringer i investeringer/beskrivelse IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging /Nyanlegg I adminisstrasjonens forslag til budsjett er det foreslått bruttoinvesteringer med 12 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden Vi foreslår at investeringen reduseres med 2 mill.kr per år i hele økomomiplanperioden. Finansiering og netto driftskonsekvenser endres i tråd med dette. IN.SU12 Opparbeidelse av næringsareal Rypklubben Administrasjonen foreslår avsatt 1 mill.kr til utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering for arealet på Rypklubben. Vi foreslår igangsettelse av dette arbeidet forskjøvet med ett år slik at budsjetteringen med 1 mill.kr forskyves fra 2011 til Beløpet som er avsatt til formålet i 2014 beholdes uendret. IN.HE13 Venterom Lotre Her er situasjonen at hytta som skal benyttes som venterom i Lotre er kjøpt og lagret allerede i 2009 da dette ansvaret lå under teknisk drift. Det er også kommet til enighet med grunneier som har avstått grunn til en tomt til venterom. Lotre har veldig utilfredsstillende venteromsfasiliteter. Dette er et falleferdig skur uten toalettforhold. Tiltaket er i administrasjonens forslag ikke prioritert. Det foreslås at venterommet settes opp våren/sommeren Det er anslått at kostnadene til å rive gammel bygning, oppsett av lagret venterom og ordning med sanitære forhold vil beløpe seg til kr Det er forutsatt at Hammerfest eiendom forestår denne investeringen. Kommunens egenandel investeringen i 2011 blir kr Husleie fra 2012 vil beløpe seg til kr per år. IN.HE14 Garasje til brannbil i Akkarfjord Det foreslås at det settes av midler til å bygge ny garasje til brannbil i Akkarfjord i regi av Hammerfest Eiendom. Garasjen bygges fortrinnsvis slik at en bygning kan kombinere garasje og venterom ved ekspedisjonskaia. HE budsjetterer med 0,9 mill.kr til formålet i Kommunens egenandel investeringen blir i 2011 kr Det settes av husleie på kommunens budsjett med kr fra og med budsjettåret 2012.

20 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Formannskapets endringer Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

21 I oversikten under er de som er merket med 1 i kolonnen for prioritet med. De som er merket 0 er ikke med. Drift Prioritert SA.01 Oppgradering av økonomi og lønn- personalsystemet SA.02 Tilskudd Marinor SA.03 Brann, Hybelhus, Krisesenter SA.04 Salg av IT-tjenester til Kvalsund kommune SA.05 Økning i de folkevalgtes godtgjøring SA.06 Kontrollutvalg SA.07 Lisenskostnader m.v SA.08 Økning av kontigent til KS SA.09 Skoleadministrative systemer SA.10 Etterbestilling av profilprodukter SA.11 Servicemedarbeider Rådhus SA.12 Sommerjobb for ungdom SA.13 Inventar/utstyr rådhus SA.14 Økte driftsmidler Servicekontoret SA.15 Opprette flere lærlingplasser SA.16 Økt behov for midler til fellesutgifter - HMS-/rekruterings-tiltak BU.01 Reindalen barnehage BU.02 Skihuset barnehage BU.03 Tyven (lekeplassutvidelse Breidablikk) BU.04 Håja barnehage BU.05 Ny barnehage midtbyen BU.06 Drifts.kons. inv. private barnehager BU.07 Stillinger til flyktninger, funksj.h BU.08 Driftskonsekvens ved investering privat barnehage BU.09 Kommunalt tilskudd private barnehager BU.10 Baksalen skole BU.11 Tomtekostnader barnehage BU.12 Desentralisert førskolelærer/lærerutdanning, frikjøp BU.13 Videreutdanning lærere BU.14 Inntekter som ikke er reelle BU.15 Vakant utekontakt tilbake BU.16 Økte utgifter barnevern HP.01 Pleie og omsorgsenter HP.02 Renovering av krisesenter HP.03 Almed legesenter SU.01 Utskifting av sportsdekke på Isbjørnhallen SU.02 Museet SU.03 Selvkost vann SU.04 Selvkost avløp SU.05 Selvkost renovasjon SU.06 Selvkost feiing SU.07 Stillinger som ble tatt ned i kommunestyrevedtaket i juni SU.08 Ny undervisningsstilling VO SU.09 2 stk hjemler innvandrertjenesten SU.10 Økte utgifter/ref. pga økning i antall brukere SU.11 Forlengelse av prosjekt - Ren havn SU.12 Gebyr eiendomsmegleropplysninger SU.13 Kom Tek SU.14 Stillingshjemmel beredskapsrådgiver SU.15 Prosjektlederstilling - vann 60% SU.16 Prosjektlederstilling - avløp 40% SU.17 Leie og renhold av lokaler SU.18 AKS

22 SU.19 Økte driftsutgifter næringsavdelingen SU.20 Kollektivplan for Hammerfest SU.21 Midler for utredning av nytt magasin/arkiv SU.22 Sommerfeber SU.23 Reduserte bill.inntekter AKS SU.24 Kirka SU.25 Økning i netto driftstilskudd til museet SU.26 Økt el.utgift og red. leieinntekt Idrett SU.27 Tilskudd Hammerfest Alpinklubb SU.28 Økte energiutgifter vei/gatelys SU.29 Økte vedlikeholdsutgifter veilys SU.30 Vedlikehold lekeutstyr/lekeplasser SU.31 Garasje til brannbil i Akkarfjord SU.32 Venterom i Lotre SU.33 Stilling rådgiver AP.01 Sommerjobb for ungdom AP.02 Oppretting av flere lærlingeplasser AP.03 Tilskudd til venterom på DS-kaia AP.04 Sommerfeber AP.05 Prosjektmidler dugnadsinnsats idretten AP.06 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb AP.07 Venterom Lotre AP.08 Garasje til brannbil i Akkarfjord Totalt prioriterte tiltak Totalt ikke prioriterte tiltak Totalt

23 Investeringer Prioritert IN.SA02 Digitalisering av tekniske arkiver IN.SA03 Investeringsbehov IT IN.SU01 Opprusting sentrumsgater IN.SU02 Ny vegbelysning IN.SU03 Større trafikksikringstiltak IN.SU04 Hovedplan vann IN.SU05 Hovedplan avløp IN.SU06 Hovedplan vei IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging/nyanlegg IN.SU08 Nye sneskjermer IN.SU09 Parkeringsplass og bru kirkegård Fjordadalen IN.SU10 Digital kino IN.SU11 3D utstyr til kinoen IN.SU12 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben IN.SU13 Strandpromenaden IN.SU14 Fortau/gatelys Storvannsveien IN.SU15 Storsvingen vest - infrastruktur IN.SU16 Storsvingen - trafikksikkerhetstiltak IN.HP01 Investering Almed legesenter IN.SU17 Maskiner til veivedlikehold IN.SU18 Ny snorkelbil IN.SU19 Nytt elektronisk bokmagasin biblioteket IN.SU20 Utvidelse av lyssetting i Ole Olsensalen IN.SA05 Utsmykking av rådhuset IN.SU21 Støyskjerming FV IN.SU22 Skilting og merking av turstier - Nordre Sørøya IN.SU23 Fotballhall Breidablikk utredning IN.SU24 Adkomst fjellplatået IN.SU25 Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen IN.SU26 Mellomvannet boligfelt AP.01 Skredsikring/rasforebygging/nyanlegg AP.02 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben Totalt prioriterte tiltak Totalt ikke prioriterte tiltak Totalt

24 Driftskonsekvenser av investeringer Prioritert IN.SA02 Digitalisering av tekniske arkiver IN.SA03 Investeringsbehov IT IN.SU01 Opprusting sentrumsgater IN.SU02 Ny vegbelysning IN.SU03 Større trafikksikringstiltak IN.SU04 Hovedplan vann IN.SU05 Hovedplan avløp IN.SU06 Hovedplan vei IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging/nyanlegg IN.SU08 Nye sneskjermer IN.SU09 Parkeringsplass og bru kirkegård Fjordadalen IN.SU10 Digital kino IN.SU11 3D utstyr til kinoen IN.SU12 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben IN.SU13 Strandpromenaden IN.SU14 Fortau/gatelys Storvannsveien IN.SU15 Storsvingen vest - infrastruktur IN.SU16 Storsvingen - trafikksikkerhetstiltak IN.HP01 Investering Almed legesenter IN.SU17 Maskiner til veivedlikehold IN.SU18 Ny snorkelbil IN.SU19 Nytt elektronisk bokmagasin biblioteket IN.SU20 Utvidelse av lyssetting i Ole Olsensalen IN.SA05 Utsmykking av rådhuset IN.SU21 Støyskjerming FV IN.SU22 Skilting og merking av turstier - Nordre Sørøya IN.SU23 Fotballhall Breidablikk utredning IN.SU24 Adkomst fjellplatået IN.SU25 Opprustning Sjøgata/Rådhusplassen IN.SU26 Mellomvannet boligfelt AP.01 Skredsikring/rasforebygging/nyanlegg AP.02 Opparbeidelse næringsareal Rypklubben Totalt prioriterte tiltak Totalt ikke prioriterte tiltak Totalt Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Representant Andre Larsen Kystpartiet fikk innvilget permisjon fra kl. 12: representanter (av 29) til stede. Jarle Edvardsen fikk innvilget permisjon fra kl. 13:00 til 14:00. Solbjørg Mikkelsen møtte i representantens fravær. Ordførerens forslag på foretningsorden under budsjettbehandlingen: Ordfører og gruppeledere gis anledning til hovedinnlegg på inntil 10 min. Deretter generell debatt på inntil 5 min. Andre gangs innlegg settes til 3 min. Det gis anledning til replikkordskifte. Følgende parti benyttet muligheten: Fra Hammerfest Arbeiderparti: Ordfører Alf E. Jakobsen og gruppeleder John Wahl. Fra Høyre: Raymond Robertsen Fra Sosialistisk Venstreparti: Reidar Johansen

25 Fra Fremskrittspartiet: Rolf Fjellstad Fra Kristelig Folkeparti: Jan-Erik Hansen Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følende forslag: Hvileskjær for Hammerfest kommune KrF ønsker en reduksjon av driftskostnader og økt ressursbruk på nødvendig infrastruktur for å fortsette veksten i Hammerfest-samfunnet. Vi oppfatter rådmannens budsjett-forslag å være et steg i denne retningen. Det foreslås tilnærmet ingen store investeringer i 2011, men ferdigstilling av større investeringer. KrFs bekymring er manglende investeringer i tilrettelegging for boliger og i barnehager, som er helt nødvendig for at den positive næringsutviklingen i Hammerfest kan fortsette. Eiendomsskatten på over 160 millioner skulle gjøre slik satsing mulig. Den store gjelden, pr 2010 på hele 1,4 milliarder, beslaglegger rundt 100 millioner i renter og avdrag pr år. Driftsutgifter for øvrig legger beslag på resten av pengene, slik at Hammerfest kommune ikke har nødvendig handlingsrom pr i dag. Vi støtter derfor rådmannens forslag om å gjennomføre en runde med reduksjoner i løpet av neste halvår, slik at driftskostnader blir redusert. På denne bakgrunnen, har KrF ikke ønske om å endre så mye på rådmannens forslag nå. Vi ønsker å gå inn for investeringer i infrastruktur som er viktig for oss. For boligtomter legges det inn investeringer på 10 millioner årlig i 2011 og 2012, mens vi for barnehager avventer situasjonen for å se hvordan de foreslåtte tiltakene virker. KrF er tilfreds med at det nå legges opp til at Vann og Avløp skal være kostnadsdekkende, slik at vi ikke må ta fra andre inntekter for å betale disse kostnadene. Det må da også være en løpende vurdering hvor fort investeringene skal gjøres her, på lik linje med alle andre områder i kommunen. KrF vil ha omsorgssenter igangsatt først, deretter Baksalen skole. I tråd med at vi skal skaffe oss mer handlingsrom for investeringer, vil vi kunne starte opp dette tidligere enn rådmannen foreslår. Oppstart omsorgsenter vil KrF ha i 2012, og avslutte prosessen i årsskiftet 2013/14. Da skal ny Baksalen/Elvetun skole være klart for igangsetting, med ferdigstillelse sommer Dette vil kreve at driftskostnadene reduseres i ordinær drift. KrFs Endringsforslag til budsjettet: SU27 Tilskudd til Hammerfest alpinklubb kr ,- Alpinklubben har tidligere fått et tilskudd. KrF ser betydningen av å ha et ski-anlegg som oppmuntrer til vinter-aktiviteter ute. Det foreslås derfor å legge tiltaket inn igjen. IN.HE13 Venterom Lotre kr ,- Dette venterommet har vært planlagt lenge. Det foreslås at dette tiltaket nå tas inn i Hammerfest Eiendom i 2011, og driftskostnaden legges inn i budsjettet. SA12 Sommerjobb for ungdom kr ,- KrF ønsker at kommunen i tillegg til ordinær inndekning av vikarer på sommeren, tar inn noen ekstra ungdommer til prioriterte sektorer. Sektorer med store fremtidige rekrutteringsutfordringer bør gis av de ekstra midlene. SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser kr ,-

26 KrF har merket seg rådmannens begrunnelse for utvidelse av lærlinge-ordningen, og foreslår i denne omgang å øke med 2 plasser pr år. NY Prosjektmidler utvidelse barnehageplasser i barnehageåret kr Det er et stadig tilbakevendende problem at barnehageplasser deles ut ved skolestart på høsten, mens behovet oppstår gjennom året. KrF foreslår derfor at det opprettes ekstra plasser fra hver 1.januar. Disse plassene kan holdes ledig høsthalvåret, da det er nye Det budsjetteres med 2-3 ekstra stillinger et halvt år. Tiltaket betinger at man finner plass innenfor barnehagene i vårhalvåret. Tiltaket kan gjennomføres ved at nyrekruttering til ledige stillinger fra høsten igangsettes pr 1.januar hver år. Bevilgningen gir budsjettmessig dekning for ekstra rekruttering for vår-halvåret. NY Flytting av ungdomstrinnet fra Forsøl til Breilia skole ,- KrF foreslår at ungdomstrinnet flyttes fra Forsøl til Breilia. Det er få elever fra Forsøl, og noen fra tettstedet Hammerfest. KrF mener at tilbudet for elevene blir bedre i et større skolemiljø, og det er god kapasitet på Breilia skole for tiden. Reiseveien er overkommelig. Elever fra Forsøl skole, ungdomstrinnet, som har behov for ekstra tilbud, må bruke de alternative tilbudene som er etablert for resten av kommunens ungdomsskoleelever. Totalt økt kostnader kr Totalt redusert kostnad kr KrFs endringsforslag til investeringsbudsjettet: Omsorgssenteret flyttes frem til oppstart 2012 og ferdigstilles tidlig i Fra 2014 realiseres nye Baksalen/Elvetun skole. Det legges inn ekstra midler til opparbeidelse av boligtomter HE.08 Omsorgssenter 55 mill. 100 mill. 100 mill. HE 07.Baksalen skole 118 mill. NY Opparbeidelse boligtomter 10 mill. 10 mill. De resterende 100 mill.kr. til Baksalen skole legges inn i KrF anser at det er fornuftig å få disse prosjektene fordelt over tid, både av hensyn til kapasitet i entreprenørmarkedet og egen oppfølging av prosjektene. Vårt forslag vil øke investeringene i 2011, 2012 og 2013, men redusere dem i Den foreslåtte budsjett-revisjonen sommer 2011 må gi rom for denne forskyvningen i investeringene. KRF`s forslag fikk 1 stemme for og 27 stemmer mot. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Se vedlegg. SV`s forslag fikk 4 stemmer for og 24 stemmer mot. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Tabell se vedlegg

27 En kommune i balanse Økonomiplanforslaget til rådmannen viser totalt en underdekning på over 58 millioner i I Høyres forslag er dette dekket inn, men det innebærer at Hammerfest kommune må igjennom omstilling for å tilpasse sitt forbruk i forhold til inntekter. Hammerfest Høyres foreslår en strategi for fremtidige innstramninger i økonomiplanen, der man i størst mulig grad skjermer brukere av tjenester som kommunen tilbyr. Hammerfest Høyre legger til grunn følgende strategier for å få kommuneøkonomien i balanse: Bedre økonomi og budsjettkontroll Fjerne stillingshjemmel som begrep, og gå over til nettobudsjettering for alle enhetene. Profesjonalisering av eiendomsforvaltning, og salg av eiendommer Bedre prosjektering av utbyggingsprosjekter Konkurranseutsetting av vei og verksted, drift av vann og avløp, samt kommunens tjenestepensjoner. Bygging av et fullverdig omsorgssenter som samler flest mulig tjenester for å bidra til en mer effektiv drift Bruke private barnehager for å øke fremtidig kapasitet Praktisere en offensiv næringsutviklingspolitikk Realisere Mellomvannet boligfelt i løpet av 2011 Tiltak Rådmannen ikke har prioritert I økonomiplanforslaget til Rådmannen er en rekke tiltak ikke prioritert i planperioden. Hammerfest Høyre mener mange av disse forslagene er oppgaver som må gjennomføres i planperioden da de enten berøres av avtaler som kommunen har inngått med andre parter, eller er kostnader som er vanskelig å ta ned. Høyre er ikke i mot kutt innenfor noen av disse områdene, men mener at det er urealistisk og uansvarlig og ikke finansiere opp tiltak som man med stor grad av sikkerhet kan medregne kostnader på. Følgende tiltak tas inn igjen i Hammerfest Høyres økonomiplanforslag: SA 05 Økning de folkevalgtes godtgjøring kr ,- SA 06 Kontrollutvalg kr ,- SA 07 Økning lisenskostnader kr ,- SA 08 Økning kontingent KS kr BU 14 Inntekter som ikke er reelle kr ,- BU 16 Økte utgifter Barnevern kr ,- HP 03 Allmed legesenter kr ,- SU 28 Økt energikostnader veilys kr ,- SA 12 Sommerjobb ungdom kr ,- Tiltaket beholdes i økonomiplanperioden da dette bidrar til arbeidstrening for unge, samt at arbeid med forskjønning av Hammerfest prioriteres av Høyre. SA 15 Opprette flere lærlingeplasser kr ,- Hammerfest kommune oppretter 3 nye lærlingeplasser, og går fra 10 til 13 lærlingeplasser. Dette vil sikre kommunen rekrutering av viktig kompetanse i fremtiden, og vil på sikt bidra til lavere personalkostander i kommunen, spesielt innenfor sektoren helse og omsorg. BU 12 Desentralisert førskolelærer/lærerutdanning kr ,- ( ,-) Hammerfest Høyre ønsker å gi flest mulig mulighet til å ta førskolelærer og lærerutdanning. Mange som arbeider i kommunene i dag ønsker å heve sin kompetanse gjennom å utdanne seg

28 til lærere og førskolelærere. Rammen for frikjøp av egne ansatte for å kunne gjøre dette økes. Dette vil etter Høyres mening også redusere rekrutteringskostander for kommunen. BU 13 Videreutdanning lærere kr ,- Videreutdanning av lærere vil etter Høyres mening bedre kvaliteten i grunnskolen i Hammerfest, samt bedre trivsel for lærere som arbeider i skolen. Dette forslaget er en beregnet opptrapping fra 2,5 til 4 studieplasser for lærere i grunnskolen i Hammerfest. Hammerfest Høyre mener dette på sikt kan gi sparte rekrutteringskostnader for kommunen. SU 19 Økte driftsutgifter næringsavdelingen kr ,- ( ,-) Hammerfest kommune er inne i en spennende periode, og det er stort behov for offensiv utviklingsarbeid i samarbeid med ulike aktører i og utenfor Hammerfest. Oppbyggingen av Hammerfest som en petroleumsby, satsning på fiskeri, samt en prioritering av handel og turisme er viktige områder for kommunen. I tillegg er det behov for økt trykk på arbeidet med ny flyplass i Hammerfest. Hammerfest Kommune må ha ubundne midler som kan settes inn i ulike prosjekter og satsninger i årene fremover. Festival og aktivitetsfond skal være ett av tiltakene som styrkes som følge av økt bevilgning. SU 21 Midler til utredning magasin museet kr (0,-) Tiltaket med å utrede et nytt magasin for Gjenreisningsmuseet igangsettes i SU 22 Sommerfeber kr ,- Suksessen med ungdomsfestivalen Sommerfeber bør fortsette med uforminsket styrke, men festivalen bør utvide sine økonomiske rammer med større andel ekstern finansiering. Høyre legger til grunn at den kommunale bevilgningen bør ned på sikt, og da er det viktig at andre finansieringskilder identifiseres, og at man arbeider videre med disse. SU 27 Tilskudd Hammerfest Alpinklubb kr ,- SU 29 Økte vedlikeholdsutgifter veilys kr ,- Veilys er viktig for både trafikksikkerhet og trivsel i kommunen. Etter flere år med forsømt vedlikehold avsettes det midler i økonomiplanen til økt vedlikehold. Tiltaket kan også gi besparelser for kommunen. H 1 Tilskudd leie av garasje brannbil Akkarfjord kr ,- Det stilles et beløp til disposisjon for leie av garasje i Finnelva på Sørøya for brannbil i Akkarfjord. Høyre legger til grunn at fylkesveien til nevnte område vil bli vedlikehold av Finnmark Fylkeskommune dersom området tas i bruk. Annen aktivitet i dette området kan bli aktuelt dersom man bidrar til aktivitet i området. H 2 Økte driftskostnader Barnehager Hammerfest kommune har for liten barnehagekapasitet for å kunne gi et tilbud til alle som ønsker det. Barnehageplasser er viktig for at Hammerfest skal kunne vokse, og økt kapasitet innenfor denne sektoren er vesentlig. Hammerfest Høyre ønsker at fremtidig kapasitetsøkning skal skje gjennom private løsninger. Kommunen skal kun bygge eller utvide kapasitet selv når dette er en raskere og/eller en billigere løsning. Rammene for sektoren økes med kr 6 millioner i 2011, kr 19,2 millioner i 2012, kr 22,7 millioner i 2013 og 31,8 millioner i 2014 for å øke antall barnehageplasser i Hammerfest. H 4 Oppstart renovering Baksalen Skole i 2013 Kommunestyret har vedtatt å legge ned Elvetun Skole og flytte berørte elever til Baksalen. Hammerfest Høyre ønsker å flytte frem byggestart av Baksalen skole ett år til Dette vil

29 bidra til gode arbeidsforhold for elever og ansatte på et tidligere tidspunkt, samt at besparelser for sammenslåing av skolekretser kan realiseres tidligere enn forutsatt. H 5 Økt anslag befolkningsøkning I rådmannens forslag ligger det til grunn en befolkningsøkning i planperioden på 1,5 % hvert år. Hammerfest Høyre mener dette anslaget er for lavt. Sett i lys av Høyres forslag om en offensiv tilrettelegging gjennom satsning på boligtomter, barnehageplasser, samt en offensiv næringspolitikk, kan flere som ønsker å bo i Hammerfest få muligheten til dette. Dette er vesentlig for å kunne hente full effekt av bl.a. ringvirkninger av Goliatutbyggingen og andre prosjekter. Økte utgifter som følge av befolkningsøkning ligger inne i økonomiplanforslaget til Høyre, mens inntektene øker anslagsvis i 2014 med kr 2,8 millioner. Det nye vekstanslaget for Hammerfest er 2 %. H 6 Kommunal overtagelse av fortausvarmeprosjektet For å oppnå en helhetlig løsning for Hammerfest sentrum overtar Hammerfest kommune fortausvarmeprosjektet. Dette innebærer en ekstra investeringskostnad på kr 6 millioner, og en årlig energikostnad på kr ,-. Dette vil medføre at det legges skifer i hele sentrum, og at alle fortau i prosjektet er is og snøfrie om vinteren. Hammerfest Strøm AS skal fortsatt drifte anlegget på vegne av Hammerfest kommune. H 7 Fjerning av reingjerdet Reingjerdet rundt Hammerfest har ikke fungert etter hensiktene, og kostnadene ved å drifte gjerdet er blitt for store. Hammerfest Høyre mener også gjerdet skaper andre langsiktige problemer for Hammerfest kommune, og det er strategisk riktig av kommunen å avvikle tiltaket. Hammerfest Høyre legger til grunn at kommunen bidrar i sterkere grad at reintallet på Kvaløya er i henhold til det som er tillatt, og at gjetingsplikten overholdes av reineierne. Innsparinger Høyre Reduksjon eiendomsmasse i Hammerfest Eiendom KF Hammerfest kommune bruker 114 millioner kroner i året på å betjenes kapitalutgifter og drifte eiendommer man i dag eier. Hammerfest Høyre har ved en rekke anledninger foreslått tiltak for å få areal kommunen benytter til sin tjenesteproduksjon ned. Høyre legger til grunn at antall kvadratmeter kommunen eier og betaler for skal ned med inntil 9,75 % i løpet av planperioden. Rådmannen får i samarbeid med Hammerfest Eiendom i oppgave å omstrukturere slik at eiendom kan selges og/eller avhendes på annen måte for å oppnå disse målene. Total innsparing innen dette formålet i slutten av perioden beregnes til kr 11,9 millioner. Konkurranseutsetting veivedlikehold. Hammerfest kommune driver utstrakt veivedlikehold innenfor egen organisasjon. Beregninger gjort med tall fra Hammerfest kommune viser at man bruker kr pr km vei driftet av Hammerfest kommune, mens man bare bruker ca kr ,- pr km vei som er satt ut på anbud. Hammerfest Høyre foreslår derfor at hele sektoren skal ut på anbud, og legger til grunn at en snittpris på veivedlikehold på kr ,-er tilstrekelig under en slik organisering. Dette vil gi en årlig besparelse på kr 6,75 millioner kroner på drift, i tillegg til en årlig driftsbesparelse på kr ,- som følge av lavere gjeld når utstyr selges. Anbudsutsetting av tjenestepensjoner Rundt 40 kommuner i Norge har valgt å anbudsutsette tjenestepensjonene. Alle disse kommunene melder om besparelser for kommunen ved å gjøre dette. Hammerfest Høyre mener derfor at Hammerfest kommune skal sette dette området ut på anbud. Ytelsene i tjenestepensjonene er lovbestemt, så de som får ytelser derfra vil ikke merke noen forskjell. Vadsø kommune har nylig satt dette området ut på anbud, og sparer totalt 3,5 millioner kroner.

30 Hammerfest Høyre foreslår å sette dette ut på anbud allerede i 2011, med en implementering av ny avtale innen 1.januar Det avsettes kr ,- for å kunne leie inn ekstern bistand i anbudsprosessen i Forventet årlig besparelse fra og med 2012 er kr 4 millioner. I tillegg kan kommunen ta ut sin egenkapital av KLP dersom en annen leverandør velges. Dette utgjør kr 15,4 millioner pr dato (20.desember 2010). Driftsbesparelser innenfor tjenesten for funksjonshemmede Høyre viser til kommunestyresak 86/10 Omsorgsboliger for funksjonshemmede sett i sammenheng med kommunestyresak 85/10 hovedstrategier etter drifts- og ressursanalyse. I forslag fra Rådmannen skisseres det en strukturendring innenfor sektoren og en investeringsløsning som bidrar til besparelser innenfor sektoren på mellom 7 og 12 millioner kroner. Hammerfest Høyre legger til grunn en besparelse på inntil 9 millioner kroner i Flytting av ungdomstrinnet i Forsøl til Breilia Ungdomstrinnet i Forsøl legges ned fra og med skoleåret 2011/12. Tilbudet har forholdsvis lite elever, og er innenfor en akseptabel reisedistanse til nyoppussede Breilia skole. På Breilia skole vil også elevene fra Forsøl få tilgang på spesialrom, samt at større fagmiljø for både elever og ansatte som underviser elevene. Reduksjon bilpark Biler som disponeres av ansatte i Hammerfest kommune har økt betydelig de siste årene. Kommunen har ikke en enhetlig politikk og forvaltning av sin bilpark, samt at behovsprøvingen av bilbehov er mangelfull. Hammerfest Høyre legger til grunn i sitt forslag at rådmannen igangsetter tiltak som medfører bedre drift av bilparken, samt at antall biler i går ned. Forventet årlig besparelse er kr ,-. Avvikling tilskudd Folkets Hus AS Det årlige tilskuddet til folkets Hus AS på kr ,- avvikles fra og med 1.januar Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon prioriteres ikke å gi tilskudd til dette formålet. Investeringer IN SU07 Skredsikring/rasforebyggende/nyanlegg kr ,- Investeringen innenfor dette området reduseres til kr 4 millioner pr år i økonomiplanperioden. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt driftstiltak utover det som ligger i formannskapets flertallsinnstilling. SA.05 Restaurering av maleri bystyresalen (endret tekst og omgjort til driftstiltak) Hammerfest kommunestyret viser til tidligere vedtak i kommunestyret der en skulle komme tilbake til konservering/restaurering av maleri i bystyresalen i forbindelse med budsjettbehandlingen for I tråd med dette avsettes kr til renoveringen i Det forutsettes at resten dekkes med innsamlede midler og eventuelle tilskudd. Kostnaden på kr ,- dekkes ved bruk av avsatte midler på disposisjonsfond. Votering: AP`s forslag fikk 15 stemmer for og 13 stemmer mot. Votering: Formannskapets innstilling m/ tillegg (Frank Hansen AP) foll 15 stemmer for og 13 stemmer mot. VERBALE FORSLAG:

31 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: 1. Rådmannen gjennomfører i tillegg til de vedtatte endringsforslag en full gjennomgang av kommunens og kommunale foretaks budsjetter for å identifisere og foreslå økte inntekter/redusert/endrede investeringer, slik at kommunestyret i juni 2011 får forlagt et budsjett i balanse for hele økonomiplanperioden. 2. Budsejttforslag Votering: SV s forslag fikk 5 stemmer for og 23 stemmer mot. Rolf Fjellsted fremmet på vegne av FRP følende forslag: 1. Ad. Konkurranseutsetting av sykehjem Kommunestyret ber Rådmannen / Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av sykehjem og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Votering: FRP`s forslag fikk 3 stemmer for og 25 stemmer mot 2. Ad. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelptjenester. Kommunestyret ber Rådmannen / Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelptjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Votering: FRP`s forslag fikk 9 stemmer for og 19 stemmer mot 3. Ad. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester. Kommunestyret ber Rådmannen / Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Votering: FRP`s forslag fikk 9 stemmer for og 19 stemmer mot Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Administrasjonen bes å utarbeide alternative forslag til realisering av Mellomvannet boligfelt med oppstart i Saken legges frem for politisk behandling i feb Votering: Høyres forslag fikk 9 stemmer for og 19 stemmer mot. Per Gunnar Arnesen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: H 3 Ny fotballhall i Hammerfest Hammerfest kommunestyre ønsker en realisering av ny fotballhall i Hammerfest så snart som mulig. Dette er viktig for trivsel, og befolkningsveksten samt en yngre befolkning i Hammerfest bidrar til at kapasiteten i treningshaller i Hammerfest er sprengt. Hammerfest kommunestyre mener at Hammerfest kommune ikke alene kan finansiere ny fotballhall i kommunen. Hammerfest kommunestyre foreslår derfor følgende: 1. Hammerfest kommune bidrar med i et investeringstilskudd for aktører som ønsker å bygge ny fotballhall i Hammerfest. Finansieringen av tilskuddet gjøres gjennom bruk av fond. Beløpet avgjøres av kommunestyret.

32 2. Hammerfest kommune stiller seg åpen til å kunne kjøpe tjenester fra utbygger i en driftsfase dersom dette er hensiktsmessig mht. oppgaver kommunen har ansvar for. 3. Endelig godkjenning av et investeringstilskudd skal behandles av kommunestyre. 4. Kommunestyret ser omgjøringen av flerbrukshallen til bl.a. turnhall i sammenheng med realiseringen av ny fotballhall, og vil behandle den økonomiske siden i dette formålet sammen med investeringstilskudd for ny fotballhall. Votering: Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 20 stemmer mot. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Rådmannen bes å igangsette prosesser med å sette ut kommunens tjenestepensjoner på anbud. Votering: Høyres forslag fikk 9 stemmer for og 19 stemmer mot. Snorre Sundquist fremmet på vegne av AP følgende forslag: IN.SU26 Mellomvannet boligfelt Hammerfest kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak om salg av tomter i Mellomvannet boligfelt til selvkost. Kommunestyret ber om at det snarest kommer en egen sak til politisk behandling der en får vurdert løsninger i forbindelse med kostnadene snarest mulig, slik at tomtene kan legges ut for salg i tråd med kommunestyret vedtak. Her må tomtekostnadene vurderes i forhold om det er behov for subsidiering eller ikke. Kommunestyret ber om at en slik vurdering også sees i sammenheng med at dette er ferdig opparbeidede tomter og det er lagt til rette for tilknytning til fjernvarme. Hammerfest kommunestyre er kjent med at kommunens administrasjon har kontakt mot entreprenør som har anleggsporsjekt som starter opp 1.kvartal 2011 og som har behov for masse. Dette for å samkjøre kommunens behov for å fjerne masse i boligfeltet og anleggsprosjektets behov for masse. Kommunestyrets ber om at en slik avklaring gis høy prioritet. Hammerfest kommunestyre er sterkt opptatt av at arbeidet med boligfeltet kommer i gang senest 2.halvår Dette sett i sammenheng med at befolkningsveksten klart viser at det er behov for flere boliger. I tråd med dette, bes administrasjonen senest ved vårens budsjettregulering som er bebudet av rådmannen, fremme forslag i forhold til finansiering av tomtefeltet slik at arbeidet kommer videre. Det tas sikte på at nødvendig finansiering sikres fra høsten 2011 og budsjettåret Votering: AP forslag fikk 16 stemmer for og 12 stemmer mot. Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag: SU29 Økte driftsutgifter næringsavdelinga Avdeling for Samfunn og utvikling redegjør for at forpliktelser i forhold til bindende avtaler og øvrige politiske vedtak er større enn avdelingens budsjett på dette feltet. Det vises til eget notat fra administrasjonen der det framgår at underdekningen på kr kan reduseres ved nedprioritering eller reduksjoner av budsjettposter i forhold til enkelttiltak. Fra politisk siden ønsker vi å legge føringer på tiltak som kan reduseres eller utgå. Dette er følgende: Avsatte midler til Styringsgruppe Goliat reduseres med kr slik at det gjenstår kr Avsatt beløp til Tilskudd festivaler/kulturnæringer økes med kr slik at det

33 samlet budsjetteres med kr Tiltaket på kr til å Videreutvikle Rypefjord som fiskerihavn utgår i 2011 da det foreløpig er byggeforbud i området som følge av arbeidet med vei og tunnelløsninger. Tiltaket tas inn igjen når bygge- og deleforbudet oppheves. Prosjektet i forhold til Utvikling av ny industri basert på avfallshåndtering reduseres til kr Omdømmeprosjektet reduseres med kr slik at det gjenstår kr Votering: AP forslag fikk 15 stemmer for og 13 stemmer mot. Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: HE.10 Museet Det vises til at det er avsatt 3,5 mill kr til å kle inn museet slik at det blir tett. Av disse midlene disponeres kr ,- til prosjektering (utredning) i tilknytning til magasinet i Museet. Votering: AP forslag fikk 16 stemmer for og 12 stemmer mot. Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag: BU15 Vakant utekontakt tilbake Etter tidligere vedtak i kommunestyret skal stillingen som utekontakt holdes vakant til og med Utfordringene i Hammerfest i forhold til narkotika og rus for øvrig, viser tydelig at det er behov for denne stillingen. Hammerfest kommunestyre ber ut fra dette om at administrasjonen finner midler innenfor egne rammer og det forutsettes at stillingen besettes fra 1.september Votering: AP forslag fikk 21 stemmer for og 7 stemmer mot. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: HE? Endringer i investeringsprioritering barnehager Det er et økende behov for barnehageplasser som følge av befolkningsøkning og fødselstall. Utviklingen viser det allerede neste år vil bygge seg opp ventelister dersom en ikke finner snarlige løsninger for å øke antall plasser. Det er mulig å sette opp modulbarnehager med til sammen 4 eller 5 avdelinger Dersom en forutsetter en leietid på 3 år er dette rimeligere enn å bygge om Skihuset til barnehage og flytte Båthuset skole. Kostnadene per plass ved Båthuset beregnes til kr per plass, mens de er kr per plass ved modulbarnehager. Et eller flere modulbygg kan ha inntil 90 plasser, mens Båthuset gir en økning på 36 plasser. I tråd med dette vedtar Hammerfest kommunestyre at en går bort fra alternativet ved bruk av Båthuset og utsetter renoveringen og utvidelsen av Reindalen barnehage (HE.01) Investeringsmidlene som er avsatt til disse to prosjektene i 2011 rettes inn mot modulbarnehagen. Modulbarnehagene med inntil 5 avdelinger plasseres ved eksisterende barnehager. Plasseringen skjer samleteller delt i forhold til arealets beskaffenhet. Det er beregnet av kostnadene ved modulbarnehager vil beløpe seg til ca. 12,5 mill. kr. Investeringsmidler i 2011 omdisponeres slik for å ha dekning for dette: HE.01 Reindalen barnehage utsettes, omdisponering 4 mill. kr HE.02 Skihuset barnehage utgår, omdisponering 6 mill. kr HP.06 Tomtek. barnehage, noe omdisp mill. kr HE.03 Tyvenutvidelse Breidablikk utsettes 0,6 mill. kr Rådmannen kommer tilbake til saken i sin budsjettregulering våren 2011 dersom det er behov for driftsmidler for modulbarnehager fra medio august dersom det er behov for driftsmidler utover det som er lagt inn i budsjettet. Votering: AP forslag fikk 20 stemmer for og 8 stemmer mot.

34 Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2011 vedtas i balanse. Rådmannen legger frem en revidert økonomiplan innen juni 2011 som er i balanse også for perioden Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på kr i Løpetid 30 År. Øvrige investeringer finansieres av overførsel fra Hammerfest eiendom KF i forbindelse med overtakelse av pågående byggeprosjekter. Resterende beløp som overføres fra Hammerfest eiendom KF benyttes til nedbetaling av gammel gjeld i Hammerfest kommune. Det legges frem egen sak på dette når regnskap 2010 er avsluttet. Det opptas nye startlån på inntil kr.60 mill. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2011 skal være lovens maksimumssats. 6. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i kommunestyrevedtak av (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: g. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. h. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille. i. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i fire terminer. 7. Driftsendringer

35 Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett Handlingsregler Rådmannen legger innen juni 2011 frem forslag til handlingsregler for økonomistyringen i Hammerfest kommune. Endringer i drift/beskrivelse SA12 Sommerjobb for ungdom Hammerfest kommune bør profilere seg som arbeidsgiver og synliggjøre mangfoldet kommunen er satt til å løse. Det er viktig å videreutvikle tilbudet om sommerjobber for ungdom på flere områder. Dette ikke minst innenfor park og idrett. I tråd med dette settes det av kr per år i hele økonomiplanperioden til dette formålet. SA15 Oppretting av flere lærlingeplasser Hammerfest kommune har 10 lærlingeplasser. Vi trenger ungdommer for å møte framtidens behov for arbeidskraft. Videre trenger vi deres kreativitet og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi bør derfor øke antall unge arbeidstakere for å sikre oss framtidig faglært arbeidskraft og foreslår å utvide ordningen med 2 plasser til per år i hele økonomiplanperioden Det settes inn et beløp på kr per år i hele perioden. Tilskudd til venterom på DS-kaia En privat aktør har over en rekke år drevet venterom/oppbevaring og noe kiosksalg på DS-kaia i Hammerfest. Venterommet er åpent allerede fra tidlig morgen før hurtigruta kommer. Dette er et godt tilbud der også buss- og båtpassasjerer til lokale og regionale ruter venter da det heller ikke er noe busskur eller andre venteromsfasiliteter i området. De har de siste årene slitt med å holde virksomheten i gang og vurderer nedlegging. I 2009 gikk kommunen inn med et tilskudd på kr for å holde det i drift. Vi ønsker at driften skal sikres og legger fra kommunens side inn kr per år i to år framover. Det er en dialog med havnevesenet om en deling av tilskuddet slik at de legger inn tilsvarende beløp slik at det samlede tilskuddet blir kr per år. Tilskuddet gjelder for budsjett årene 2011 og SU22 Sommerfeber Administrasjonen har foreslått tilskuddet til sommerfeber redusert med kr ,- fra budsjettåret Hammerfest kommunestyre går inn for en lavere reduksjon slik at kuttet blir på kr ,-. Det settes inn en økning på kr per år i forhold til administrasjonens forslag. Totalt vil det da være et samlet tilskudd på kr per år som videreføres i hele økonomiplanperioden. Prosjektmidler dugnadsinnsats idretten Hammerfest kommunestyre viser til arbeidet med å realisere en overtrykkshall ved tidligere Drikkevann v/forsølhøgda og turnhall i deler av Flerbrukshallen. Det vises videre til at kommunestyret har skjøvet hallprosjektet ut i tid i forhold til gjennomføringstidspunkt. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og at en ville få vurdert hvorvidt det var et billigere alternativ å realisere prosjektet ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Det foreligger nå grovkalkyler som viser at dette etter all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn hallprosjektet ved tidligere Drikkevann på Fuglenes. Det foreligger også vedtak om å se nærmere på måten idrettsanleggene er organisert på i Porsanger gjennom PIAS (Porsanger Idrettspark) Status for prosjektet ved Drikkevannet på Fuglenes er nå at utkast til reguleringsplan er ferdigstilt, det samme gjelder skisseprosjekt. Framdriften videre er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles på nyåret og være ferdig før sommeren 2011.

36 Det er ønske om at idrettene som vil ha nytte av en ny overtrykkshall og turnidretten som vil få en turnhall i eksisterende flerbrukshall, trekkes inn i prosjektet sammen med andre aktuelle idretter. En sentral oppgave vil bli å se på kombinasjonsmuligheter av ulik typer virksomhet og organisering som kan gi prosjektet økonomis soliditet for gjennomføring. Videre arbeide med alternative finansieringskilder gjennom bidrag fra private bedrifter og organisasjoner. Det settes foreløpig av kr i 2011 der idretten gjennom idrettsrådet sammen med berørte idretter (spesielt turn og fotballmiljøet) kan jobbe med prosjektet for å finne løsninger som bringer disse prosjektene nærmere en realisering. Generelt er det ønske om en sterkere involvering fra idretten selv for realisering av denne type tiltak. Det forutsettes at idretten gjennom idrettsrådet kommer med en tilbakemelding innen 15.mai neste år der det skisseres opplegg for større deltakelse fra idrettens side. Saken behandles deretter politisk innen sommeren 2011 der også det økonomiske aspektet vurderes. SU27 Tilskudd til Hammerfest Alpinklubb I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet til Hammerfest Alpinklubb på ,-. Dette på linje med en rekke andre gode formål. Hammerfest kommunestyre går inn for at tilskuddet delvis videreføres med kr per år i hele økonomiplanperioden. SA.05 Restaurering av maleri bystyresalen (endret tekst og omgjort til driftstiltak) Hammerfest kommunestyret viser til tidligere vedtak i kommunestyret der en skulle komme tilbake til konservering/restaurering av maleri i bystyresalen i forbindelse med budsjettbehandlingen for I tråd med dette avsettes kr til renoveringen i Det forutsettes at resten dekkes med innsamlede midler og eventuelle tilskudd. Kostnaden på kr ,- dekkes ved bruk av avsatte midler på disposisjonsfond. Endringer i investeringer/beskrivelse IN.SU07 Skredsikring/rasforebygging /Nyanlegg I adminisstrasjonens forslag til budsjett er det foreslått bruttoinvesteringer med 12 mill.kr per år i hele økonomiplanperioden Vi foreslår at investeringen reduseres med 2 mill.kr per år i hele økomomiplanperioden. Finansiering og netto driftskonsekvenser endres i tråd med dette. IN.SU12 Opparbeidelse av næringsareal Rypklubben Administrasjonen foreslår avsatt 1 mill.kr til utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering for arealet på Rypklubben. Vi foreslår igangsettelse av dette arbeidet forskjøvet med ett år slik at budsjetteringen med 1 mill.kr forskyves fra 2011 til Beløpet som er avsatt til formålet i 2014 beholdes uendret. IN.HE13 Venterom Lotre Her er situasjonen at hytta som skal benyttes som venterom i Lotre er kjøpt og lagret allerede i 2009 da dette ansvaret lå under teknisk drift. Det er også kommet til enighet med grunneier som har avstått grunn til en tomt til venterom. Lotre har veldig utilfredsstillende venteromsfasiliteter. Dette er et falleferdig skur uten toalettforhold. Tiltaket er i administrasjonens forslag ikke prioritert. Det foreslås at venterommet settes opp våren/sommeren Det er anslått at kostnadene til å rive gammel bygning, oppsett av lagret venterom og ordning med sanitære forhold vil beløpe seg til kr Det er forutsatt at Hammerfest eiendom forestår denne investeringen. Kommunens egenandel investeringen i 2011 blir kr Husleie fra 2012 vil beløpe seg til kr per år. IN.HE14 Garasje til brannbil i Akkarfjord

37 Det foreslås at det settes av midler til å bygge ny garasje til brannbil i Akkarfjord i regi av Hammerfest Eiendom. Garasjen bygges fortrinnsvis slik at en bygning kan kombinere garasje og venterom ved ekspedisjonskaia. HE budsjetterer med 0,9 mill.kr til formålet i Kommunens egenandel investeringen blir i 2011 kr Det settes av husleie på kommunens budsjett med kr fra og med budsjettåret Verbale forslag: IN.SU26 Mellomvannet boligfelt Hammerfest kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak om salg av tomter i Mellomvannet boligfelt til selvkost. Kommunestyret ber om at det snarest kommer en egen sak til politisk behandling der en får vurdert løsninger i forbindelse med kostnadene snarest mulig, slik at tomtene kan legges ut for salg i tråd med kommunestyret vedtak. Her må tomtekostnadene vurderes i forhold om det er behov for subsidiering eller ikke. Kommunestyret ber om at en slik vurdering også sees i sammenheng med at dette er ferdig opparbeidede tomter og det er lagt til rette for tilknytning til fjernvarme. Hammerfest kommunestyre er kjent med at kommunens administrasjon har kontakt mot entreprenør som har anleggsporsjekt som starter opp 1.kvartal 2011 og som har behov for masse. Dette for å samkjøre kommunens behov for å fjerne masse i boligfeltet og anleggsprosjektets behov for masse. Kommunestyrets ber om at en slik avklaring gis høy prioritet. Hammerfest kommunestyre er sterkt opptatt av at arbeidet med boligfeltet kommer i gang senest 2.halvår Dette sett i sammenheng med at befolkningsveksten klart viser at det er behov for flere boliger. I tråd med dette, bes administrasjonen senest ved vårens budsjettregulering som er bebudet av rådmannen, fremme forslag i forhold til finansiering av tomtefeltet slik at arbeidet kommer videre. Det tas sikte på at nødvendig finansiering sikres fra høsten 2011 og budsjettåret SU29 Økte driftsutgifter næringsavdelinga Avdeling for Samfunn og utvikling redegjør for at forpliktelser i forhold til bindende avtaler og øvrige politiske vedtak er større enn avdelingens budsjett på dette feltet. Det vises til eget notat fra administrasjonen der det framgår at underdekningen på kr kan reduseres ved nedprioritering eller reduksjoner av budsjettposter i forhold til enkelttiltak. Fra politisk siden ønsker vi å legge føringer på tiltak som kan reduseres eller utgå. Dette er følgende: Avsatte midler til Styringsgruppe Goliat reduseres med kr slik at det gjenstår kr Avsatt beløp til Tilskudd festivaler/kulturnæringer økes med kr slik at det samlet budsjetteres med kr Tiltaket på kr til å Videreutvikle Rypefjord som fiskerihavn utgår i 2011 da det foreløpig er byggeforbud i området som følge av arbeidet med vei og tunnelløsninger. Tiltaket tas inn igjen når bygge- og deleforbudet oppheves. Prosjektet i forhold til Utvikling av ny industri basert på avfallshåndtering reduseres til kr Omdømmeprosjektet reduseres med kr slik at det gjenstår kr HE.10 Museet Det vises til at det er avsatt 3,5 mill kr til å kle inn museet slik at det blir tett. Av disse midlene disponeres kr ,- til prosjektering (utredning) i tilknytning til magasinet i Museet. BU15 Vakant utekontakt tilbake Etter tidligere vedtak i kommunestyret skal stillingen som utekontakt holdes vakant til og med Utfordringene i Hammerfest i forhold til narkotika og rus for øvrig, viser tydelig at det er behov for denne stillingen. Hammerfest kommunestyre ber ut fra dette om at administrasjonen finner midler innenfor egne rammer og det forutsettes at stillingen besettes fra 1.september 2011.

38 HE? Endringer i investeringsprioritering barnehager Det er et økende behov for barnehageplasser som følge av befolkningsøkning og fødselstall. Utviklingen viser det allerede neste år vil bygge seg opp ventelister dersom en ikke finner snarlige løsninger for å øke antall plasser. Det er mulig å sette opp modulbarnehager med til sammen 4 eller 5 avdelinger Dersom en forutsetter en leietid på 3 år er dette rimeligere enn å bygge om Skihuset til barnehage og flytte Båthuset skole. Kostnadene per plass ved Båthuset beregnes til kr per plass, mens de er kr per plass ved modulbarnehager. Et eller flere modulbygg kan ha inntil 90 plasser, mens Båthuset gir en økning på 36 plasser. I tråd med dette vedtar Hammerfest kommunestyre at en går bort fra alternativet ved bruk av Båthuset og utsetter renoveringen og utvidelsen av Reindalen barnehage (HE.01) Investeringsmidlene som er avsatt til disse to prosjektene i 2011 rettes inn mot modulbarnehagen. Modulbarnehagene med inntil 5 avdelinger plasseres ved eksisterende barnehager. Plasseringen skjer samleteller delt i forhold til arealets beskaffenhet. Det er beregnet av kostnadene ved modulbarnehager vil beløpe seg til ca. 12,5 mill. kr. Investeringsmidler i 2011 omdisponeres slik for å ha dekning for dette: HE.01 Reindalen barnehage utsettes, omdisponering HE.02 Skihuset barnehage utgår, omdisponering HP.06 Tomtek. barnehage, noe omdisp.2011 HE.03 Tyvenutvidelse Breidablikk utsettes 4 mill. kr 6 mill. kr 2 mill. kr 0,6 mill. kr Rådmannen kommer tilbake til saken i sin budsjettregulering våren 2011 dersom det er behov for driftsmidler for modulbarnehager fra medio august dersom det er behov for driftsmidler utover det som er lagt inn i budsjettet. Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

39 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kommunestyrets vedtak Nytt netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) PS 108/10 Hammerfest kommune bør overta driften av Hammerfest videregående skole Interpellasjon Hammerfest Høyre v/ Raymond Robertsen mottatt torsdag den 9. desember 2010 Hammerfest kommune bør overta driften av Hammerfest Videregående skole Hammerfest videregående skole har en viktig rolle i Hammerfestsamfunnet, og i Hammerfestregionen. Skolens bidrag i å utdanne ungdom og voksne til å kunne arbeide i både privat og offentlig sektor er avgjørende for vekst og trivsel i Hammerfest. Denne erkjennelsen tror jeg alle i samfunnet har, og vi har alle store ambisjoner og engasjement for Hammerfest Videregående skole. Finnmark Fylkeskommune eier og driver denne skolen i dag. Finnmark Fylkeskommune er inne en vanskelig økonomisk situasjon bl.a. som følge av overtagelse av riksveier i Finnmark, samt at fylkeskommunen har hatt en usunn økonomi i en årrekke. Dette medfører at de videregående skolene i Finnmark er under press, og Hammerfest videregående skole har opplevd dette i høst. Vedtaket i kompetanseutvalget om å kutte en halv klasse i realfag ved skolen, er direkte skadelig

40 for Hammerfest og bedriftene som er kommunen. Dersom forslaget gjennomføres kan man ikke ta studiespesialisering i Hammerfest som gir elever adgang til bl.a. sivilingeniør- og medisinstudie. Dette vil på lang sikt bidra til rekrutteringsutfordringer både for petroleumsnæringen i kommunen og Hammerfest Sykehus. Hammerfest Høyre mener Hammerfest videregående skole bør spille en viktigere rolle i lokalsamfunnet. Høyre ønsker en tettere integrering mellom ungdomsskolen og videregående skole, og Høyre ønsker bedre samarbeid og integrering mellom videregående skole og næringsliv i kommunen. Vi mener Hammerfest kommune har bedre kjennskap til lokale behov, og man kjenner aktørene i regionen mye bedre enn Finnmark Fylkeskommune. Hammerfest Høyre ønsker derfor at Hammerfest videregående skole bør overtas av Hammerfest kommune. Kommunen bør søke støtte hos sentrale myndigheter og i Finnmark Fylkeskommune for at man kan overta skolen, og ressursene som er hører til driften av dette tilbudet. Gjennom å gjøre dette ønsker Hammerfest Høyre å løfte Hammerfest videregående skole, slik at det blir en attraktiv skole for ungdom i hele regionen, og at den utdanner fremtidig arbeidskraft for viktige næringer i Hammerfest. Hammerfest Høyre vil derfor utfordre ordføreren på følgende: 1. Er ordføreren enig med Hammerfest Høyre at man bør igangsette prosesser, der målet er at den videregående skole i Hammerfest blir drevet av Hammerfest kommune? 2. Er ordføreren enig med Hammerfest Høyre at en kommunal videregående skole vil gi viktige synergier mellom ungdomsskolen og videregående skole? 3. Er ordføreren enig med Hammerfest Høyre i at en kommunalt drevet skole raskere vil fange opp lokale behov, og kan utvikle den videregående skole til å bli en mer skreddersydd skole for de behov som næringsliv og offentlig sektor har i denne regionen? Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Interpellant Raymond Robertsen ble forhindret til å møte på grunn av uvær. Interpellasjonen behandles på møte den Saken utsettes. Vedtak Saken utsettes. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Willy Olsen og Berit Hågensen fikk innvilget permisjon ut dagen.

41 26 representanter (av 29) til stede. Ordførers svar til interpellasjon fra Høyre ved Raymond Robertsen. Jeg og det partiet jeg representerer er for et fylkeskommunalt/regionalt nivå og regional styring med videregående opplæring. Det fylkeskommunale nivået er svært viktig for kommunene også i et perspektiv som driver og skoleeiere. Hammerfest videregående skole har de siste årene utviklet seg på en positiv måte i et næringsutviklingsperkspektiv. Fra å være en skole som langt på vei hadde fokus på ren skoledrift til å bli en skole som i Finnmark sammenheng er blitt en av de viktigste regionale og lokale samfunnsaktørene i samspillet med næringslivet og i den sammenheng også en betydelig regionalutvikler. For noen år siden var det en bekymring i Hammerfest miljøet om skolen skulle klarte å omstille seg i forhold til utviklingen innenfor olje og gass. Det var sågar reist kritikk i forhold til at Finnmark fylkeskommune ikke greide å legge til rette for at den videregående utdanning skulle makte å sikre nok fagarbeidere til Melkøya. I dag har skolen i stor grad motbevist denne kritikken. Skolen er den viktigste samarbeidspartneren til Statoil og etter hvert andre store selskap med tilknytning til petroleumsaktiviteten. Skolen har gjort en veldig god jobb og leverer fagarbeidere innenfor fagene som ikke minst Statoil etterspør. Jeg minner om oppslagene i lokale og nasjonale medier i vår hvor en hel klasse på kjemi og prosess kapret alle lærlingeplassene i konkurranse med flere hundre søkere på landsbasis. Skolen har hvert år mellom 20 0g 30 lærlinger i Statoilsystemet og også flere lærlinger blant underleverandører og vedlikeholds operatører. Og hvordan er dette mulig: Skolen og fylkeskommunen har bevisst fokusert på å arbeide i nettverk i næringslivet, ha en bred kontakt med kommunen, og delta på messer, delta på næringslivsmøter og også selv utvikle og gjennomføre egne arrangement. Jeg kan her nevne inngåelse av meget viktige og også omfattende partnerskapsavtaler med bla. Statoil, ENI, Aibel og andre. I tillegg til omfattende samarbeid med elektrobransjen, bygge-bransjen, helse og sosialsektoren, barnehager, skoler, andre videregående skoler og ulike organisasjoner. Gjennomfører et betydelig antall møter med enkeltbedrifter, gjennomføring av frokost og lunsjmøter med næringsliv osv. Her har kommunen vært invitert til å delta både på administrativt og politisk nivå. Skolen arrangerer Fylkesutdanningsmessa hvert år som har utviklet seg til å bli en av Nord Norges største møtearenaer for bedrifter og utdanningssøkende ungdommer. Skolen etablerte Arktisk læringssenter for energi (ALE) som er et løpende prosjekt. Akkurat nå er skolen i sluttfasen med et samarbeidsprosjekt med Statoil hvor det planlegges å bygge en prosessfabrikk i miniskala på skolen. Neste steg er å få dette finansiert og bygd. Fylkeskommunen v /skolen er representert i styret til Energi Campus Nord og det er bevilger flere millioner kroner fra FFK for blant annet å få etablert ingeniørutdanning i Hammerfest. Dette tiltross for at det ikke er deres ansvarsområde. Skolen legger mye vekt på overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Det er tett samarbeid i forkant av Fylkesutdanningsmessa. I tillegg er grunnskoleelevene flere ganger innom skolen i faget utdanningsvalg og hvor elevene får prøve seg innom tilbudene som skolen har. Fylkeskommunen sammen med kunnskapsdepartementet, planlegger en storstilt satsing i det som heter NY GIV eller overgangsprosjektet. Hensikten er å intensivere oppfølgingen og opplæringen rettet mot de skolesvake elevene i grunnskolen (10.klasse) slik at flere består videregående opplæring. De samme elevene vil få en helt spesiell oppfølging i videregående opplæring. Alle kommuner i Finnmark skal innfases i dette prosjektet i løpet av 2011 og 2012.

42 Flere kommuner har i årenes løp vurdert å overta videregående opplæring. Av de store kan nevnes Bergen kommune som har vurdert dette. Overtakelse har imidlertid ikke skjedd. Hammerfest kommune er en relativt liten kommune i den store sammenheng til å overta videregående opplæring. Jeg tror ikke at vi vil få noe bedre vekstvilkår ved å stå utenfor det fylkeskommunale fellesskapet i videregående skoleverk. Dette gjelder både økonomiske hensyn, faglige hensyn og samhandlingshensyn mht. oppgaver som fylke i dag har. Jeg skal komme litt tilbake til det. I realiteten så er det også slik at det ikke er åpnet for permanent kommunal drift. I Finnmark har Båtsfjord kommune fått lov til dette i et forsøk over tre år. Dette forsøket er nå avsluttet. Begrunnelsen for at Båtsfjord kommune fikk lov til dette var at de ikke hadde et videregående opplæringstilbud. Det er imidlertid åpnet for private videregående skoler. Men jeg kan ikke tenke meg at Robertsen ser for seg at vi skal starte opp et konkurrerende tilbud i kommunen i forhold til videregående opplæring. Hammerfest kommune tar inn elever fra denne regionen som består av Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Hasvik og Berlevåg. I tillegg og ikke minst, elever fra resten av fylket. Vi vet at mange elever får lærekontrakt i Hammerfest og at mange blir her etter at fagbrevet er bestått. Færre lokale lærlinger kan bety flaskehalser for bedrifter som er avhengig av fagkompetanse. Finnmark fylkeskommunen investerer for tiden stort i elevhybler i tilknytning til skolen. - En kommunal videregående skole, må kjøpe tjenester fra fylkeskommunen bla. Innenfor spesialundervisning m. men antakelig på andre områder også. - Synergien med mye av planarbeidet som foregår regionalt med alle avdelinger og med alle rektorer vil bli forbeholdt fylkeskommunen. Synergiene for Hammerfest kommune vil bli borte. - Faglig samarbeid som foregår mellom de fylkeskommunale vgs. vil fortsette uten at Hammerfest får delta. Dette gjelder både på regionalt nivå og på lokalt nivå. - Store utdanningsprosjekter på regionalt nivå vil selvsagt bli forbehold fylkeskommunens skoler. - Kommunen må etter alle solemerker overta fylkeskommunale oppgaver uten at det følger med tilstrekkelig finansiering. I praksis å bygge opp en stor lokal administrasjon i tillegg til skolens ledelse som er på skolen i dag. Ut fra det som nevnt overfor er ordførerens svar på de 3 spørsmålene følgende: 1.) Ordføreren er ikke enig i at det bør igangsettes prosesser, der målet er at Hammerfest skal drive videregående skole. Hammerfest har nok utfordringer å bruke administrasjonens tid og penger på i forhold til å utvikle lokalsamfunnet uten å påta seg nye oppgaver som ligger på andre forvaltningsnivåer. 2.) De synergier som representanten Robertsen nevner i samspillet mellom ungdomsskolen og videregående skole oppnås i stor grad i dag ved den måten samarbeidet er organisert på som nevnt tidligere. Det er ganske sikkert mulighet til å ytterligere styrke dette samspillet. 3.) Hammerfest videregående skole er slik jeg ser det godt rustet til å fange opp lokale behov i samspillet med næringsliv og offentlige instanser. Samarbeidsarenaene er der og en må se helheten ikke bare i Hammerfest, men i hele fylket. Jeg er stygt rett for at Hammerfest kommune påtar seg merutgifter en ikke har midler til dersom en skulle overta driften av skolen. Vi får ikke mer midler til dette, heller tvert i mot er min påstand. Avslutningsvis regner jeg med at dette utspillet i sterk grad er motivert av Høyres ønske om å få lagt ned fylkeskommunen.

43 Vedlegg: Sak 105/11 Budsjettbehandlingen - Tabell fra SV og Høyre SV s forslag:

44

45

46

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 22.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 03.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.02.2010 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT John Wahl Medlem AP Wenche

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer