Styret for miljø og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for miljø og utvikling"

Transkript

1 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Herold Paul Paulsen Medlem H Anne-Mette Bæivi Medlem FELLES Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Anita Steigre MEDL SV Wenche Stenvoll NESTL AP Berit Hågensen MEDL AP Stina Halvorsen MEDL H Lars Mathisen MEDL FRP Varamedlemmer som møtte: Navn John Wahl Berit Hågensen AP Reidar Johansen Anita Steigre SV Ted Rune Paulsen Wenche Stenvoll AP 9 representanter (av 11) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, Kommunalsjef Odd Edvardsen, Bjarne Hammervoll, Maria Wirkola, Trond Rismo og Tom Erik Ness. Barne- og unges representant meldte i forkant av møte at det ikke var relevante saker. Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 62/09 PS 63/09 PS 64/09 PS 65/09 Innhold Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrunnlag Renovasjon Gebyrgrunnlag Feiing PS 66/09 Gebyr og avgiftsregulativ 2010 PS 67/09 Økonomiplan Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag PS 68/09 Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Fuglenes, Felt B5 og B6, Del 2 PS 69/09 PS 70/09 PS 71/09 PS 72/09 PS 73/09 PS 74/09 PS 75/09 Klage på vedtak om utvidelse av snøscooterbane i Kvalfjorden 22/100 Storfjellveien 122 Klage på vedtak om oppføring av garasje 22/365 Jenny Kummeneiesvei 14: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i Fuglenesåsen midt Orientering om bindinger knyttet til tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsog fiskerifond Skiltvedtekter i byggeskikksveilederen Innføring av fellingspremie på rødrev og kråkefugl i Hammerfest kommune Forespørsel om etablering av felles plankontor PS 76/09 Strategisk næringsplan: Handlingsplan PS 77/09 PS 78/09 Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Innstillingen enstemmig vedtatt. Saksliste/dagsorden: Sakene 62/09 til og med 78/09 godkjent. PS 62/09 Gebyrgrunnlag Vann Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for 2010, 20 % for 2011, 20 % for 2012 og 20 % for Nye gebyrsatser: Gebyr boliger etter målt vannforbruk: Årsgebyr eks. mva Endring Vann - Fast gebyr bolig 1 239, ,50 206,50 Vann - Målerleie per boenhet 89,00 74,00 15,00 Vann - Pris kr. Per m3 5,20 4,26 0,94 Gebyr boliger målt etter areal

3 Årsgebyr eks. mva Endring Vann - Leilighet, over eller lik 50 m2 BRA 2 099, ,00 350,00 Vann - Leilighet under 50 m2 BRA 1 598, ,00 267,00 Vann - Bolig med to boenheter, begge over 50 m2 BRA 2 959, ,50 493,50 Vann - Bolig med to boenheter, en over og en under 50 m , ,50 409,50 BRA Vann - Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 699,00 582,50 116,50 Vann - Fritidsbolig, under 50 m2 BRA 533,00 444,00 89,00 Gebyr næringsbygg Årsgebyr eks. mva Endring Vann - Etter areal, per m2 25,00 20,45 4,55 Vann - Etter måler per m3 5,20 4,26 0,94 Vann - Fast gebyr næringsbygg forbruk < m3 per år 3 719, ,50 620,50 Vann - Fast gebyr næringsbygg forbruk m3 per år 8 676, , ,00 Tilknytningsgebyrer vann og avløp Samlet gebyr eks. mva. Minstesats Endring Inntil 100 m , , ,00 Inntil 150 m , , ,00 Inntil 200 m , , ,00 Inntil 250 m , , ,00 Inntil 300 m , , ,00 Inntil 350 m , , ,00 Inntil 400 m , , ,00 Deretter betales det pr. påbegynte 50 m , , ,00 Påbygg / tilbygg Samlet gebyr eks. mva Endring Inntil 100 m , , ,00 Deretter betales det pr. påbegynte 50 m , , ,00 Fordelingen av tilknytningsgebyret er 60 % på vann og 40 % på avløp. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i Votering: Innstillingen falt og AP s forslag ble enstemmig vedtak. MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for vann med 15 % for 2010, 12 % i 2011, 12 % i 2012 og 12 % i PS 63/09 Gebyrgrunnlag Avløp Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 30 % for 2011, 30 % for 2012 og 30 % for Nye gebyrsatser:

4 Gebyr boliger etter målt vannforbruk: Årsgebyr eks. mva Endring Avløp - Fast gebyr boliger 791,00 608,00 183,00 Avløp - Pris per m3 3,10 2,37 0,73 Gebyr boliger målt etter areal Årsgebyr eks. mva Endring Avløp - Leilighet., over eller lik 50 m2 BRA 1 305, ,50 301,50 Avløp - Leilighet, under 50m2 BRA 1 006,00 773,50 232,50 Avløp - Bolig med to enheter, begge over 50m2 BRA 1 822, ,50 420,50 Avløp - Bolig med to enheter, en over og en under 50m2 BRA 1 521, ,00 351,00 Avløp - Fritidsbolig, over eller lik 50m2 BRA 436,00 335,00 101,00 Avløp - Fritidsbolig, under 50m2 BRA 337,00 258,50 78,50 Gebyr næringsbygg Årsgebyr eks. mva Endring Avløp - Etter areal, per m2 14,80 11,32 3,48 Avløp - Etter måler per m3 3,10 2,37 0,73 Avløp - fast gebyr næringsbygg forbruk < m3 per år 2 372, ,50 547,50 Avløp - Fast gebyr næringsbygg forbruk m3 per år 5 535, , ,00 Tilknytningsgebyrer vann og avløp Samlet gebyr eks. mva. Minstesats Endring Inntil 100 m , , ,00 Inntil 150 m , , ,00 Inntil 200 m , , ,00 Inntil 250 m , , ,00 Inntil 300 m , , ,00 Inntil 350 m , , ,00 Inntil 400 m , , ,00 Deretter betales det pr. påbegynte 50 m , , ,00 Påbygg / tilbygg Samlet gebyr eks. mva Endring Inntil 100 m , , ,00 Deretter betales det pr. påbegynte 50 m , , ,00 Fordelingen av tilknytningsgebyret er 60 % på vann og 40 % på avløp. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i Votering: Innstillingen falt og MU s forslag ble enstemmig vedtatt. MU foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre å øke gebyrene for avløp med 30 % for 2010, 24 % i 2011, 24 % i 2012 og 24 % i 2013.

5 PS 64/09 Gebyrgrunnlag Renovasjon Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011, 3 % for 2012 og 3 % for Årsavgift for renovasjon Arsavgift eks mva. med statlig deponiavgift Endring Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet 679,00 659,00 20,00 Fast gebyr per boenhet 1 606, ,50 47,50 Gebyr boliger per dunk: 140 liter 1 112, ,00 33,00 Gebyr boliger per dunk: 240 liter 1 359, ,50 40,50 Gebyr boliger per dunk: 360 liter 2 100, ,00 62,00 Felleskonteiner Arsavgift eks mva Endring Fast renovasjonsgebyr 1 606, ,50 47,50 Gebyr per boenhet per år 1 112, ,00 33,00 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 3 % for 2010, 3 % for 2011, 3 % for 2012 og 3 % for Årsavgift for renovasjon Arsavgift eks mva. med statlig deponiavgift Endring Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet 679,00 659,00 20,00 Fast gebyr per boenhet 1 606, ,50 47,50 Gebyr boliger per dunk: 140 liter 1 112, ,00 33,00 Gebyr boliger per dunk: 240 liter 1 359, ,50 40,50 Gebyr boliger per dunk: 360 liter 2 100, ,00 62,00 Felleskonteiner Arsavgift eks mva Endring Fast renovasjonsgebyr 1 606, ,50 47,50 Gebyr per boenhet per år 1 112, ,00 33,00 PS 65/09 Gebyrgrunnlag Feiing Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for Feieavgift Arsavgift eks mva Endring Per pipe 196,00 178,00 18,00

6 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing med 10 % for 2010, 10 % for 2011, 10 % for 2012 og 10 % for Feieavgift Arsavgift eks mva Endring Per pipe 196,00 178,00 18,00 PS 66/09 Gebyr og avgiftsregulativ 2010 Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for Sentraladministrasjonen Servicekontoret Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator. Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra Samfunn og utvikling Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert i henhold til kommunestyrevedtak 18/ med henholdsvis 20 %, 30 %, 3 % og 10 %. Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %. Gebyr ved behandling etter matrikkelloven. Dette kapittelet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ. Leiesatser AKS økes med 15 %. Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %.

7 3. Barn og oppvekst Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats. SFO satsene foreslås øket med 6,7 % (halvdagsplass 5,7 %) Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %. 4. Helse og pleie Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelsa. Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 % Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Mu foreslår overfor Hammerfest kommune at tilknytningsavgiften for 2010 ikke økes utover nivået for MU mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for MU som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende KOU styrets forslag: SFO satsene beholdes på samme nivå som i dag. MU, s forslag enstemmig vedtatt. KOU s styrets forslag enstemmig vedtatt. Som innstillingen m/endringer enstemmig vedtatt. Kommunestyret fastsetter følgende endringer i gebyr og avgifter for Sentraladministrasjonen Servicekontoret Gebyr for ekspedering av gravemelding økes med 4,1 %, tilsvarende kommunal deflator. Bevilgningsgebyrer fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikke 6-2. Det er ingen endringer i gebyrene fra Samfunn og utvikling Avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing er regulert jfr. i sakene 062 og 063/09 henholdsvis 15 %, 30 %, 3 % og 10 % for Leiesatser på AKS foreslås øket med 15 %. Gebyr ved behandling etter matrikkelloven. Dette kapittelet erstatter tidligere kapittel gebyr behandlet etter delingsloven. Satsene her kan ikke sammenlignes med satsene i gammelt kapittel. Nye satser fremgår av vedlagte gebyr og avgiftsregulativ. Leiesatser AKS økes med 15 %. Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %. 4. Barn og oppvekst

8 Barnehagesatsene økes med 3,6 % til maksimumssats. SFO satsene beholdes på samme nivå som i dag (2009). Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 %. 5. Helse og pleie Vaksinepriser er endret i henhold til prisliste fra folkehelsa. Øvrige avgifter og gebyrer økes med kommunal deflator 4,1 % Styret for miljø og utvikling foreslår overfor Hammerfest kommune at tilknytningsavgiften for 2010 ikke økes utover nivået for Styret for miljø og utvikling mangler kunnskap om hva som er selvkost for tilknytningsavgiften. Vi vil derfor be administrasjon så snart som mulig å utarbeide en sak for MU som viser grunnlaget for beregningene av tilvirkningsgebyrene. PS 67/09 Økonomiplan Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag Hammerfest kommunestyre vedtar: 1. Budsjettbalanse Økonpmiplan inklusiv årsbudsjett 2010 vedtas i balanse. 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innefor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr (eks. Startlån) i lån som nedbetales over 20 år. 5. Startlån Det opptas i 2010 kr ,00 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2010 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2010 slik: Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. Det foreslås ingen endringer i bunnfradrag og skattesatser. 8. Driftsendringer Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett 2010.

9 Saken tas til orientering enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. PS 68/09 Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Fuglenes, Felt B5 og B6, Del 2 Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Fuglenes, Felt B5 og B6, Del 2, slik den foreligger til behandling. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Fuglenes, Felt B5 og B6, Del 2, slik den foreligger til behandling. PS 69/09 Klage på vedtak om utvidelse av snøscooterbane i Kvalfjorden Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klagen fra Hammerfest Racing Club ikke tas til følge, og at avslaget på utvidelse av snøscootercrossbane i Kvalfjorden på Kvaløya til helårsdrift opprettholdes. Dette fordi at søknad om helårsdrift ikke er i samsvar med reguleringsplan for snøscootercrossbane ved Kvalfjorden på Kvaløya, stadfestet av Miljøverndepartementet den , hvor det da det kun er gitt tillatelse til drift i tidsrommet til Saken sendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse

10 Reidar Johansen fremmet på følgende AP, H, SV og KP: Saken utsettes. Racingklubben bes om å gå i dialog med Reinbeitedistrikt 20. Klubben vurderer om administrasjonen og politikere i Hammerfest kommune skal være med i møtet med distriktet. Votering: Innstillingen falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Racingklubben bes om å gå i dialog med Reinbeitedistrikt 20. Klubben vurderer om administrasjonen og politikere i Hammerfest kommune skal være med i møtet med distriktet. PS 70/09 22/100 Storfjellveien 122 Klage på vedtak om oppføring av garasje Styret for Miljø og utvikling vedtar at klagen på vedtak om avslag på søknad om oppføring av garasje avvises, og at administrativt vedtak om avslag på søknad opprettholdes. Dette begrunnes med at garasjens plassering vil føre til at atkomst til bakenforliggende bebyggelse vil bli forringet og hugging av trærne vil åpne for mer innsyn til nabo. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og utvikling vedtar at klagen på vedtak om avslag på søknad om oppføring av garasje avvises, og at administrativt vedtak om avslag på søknad opprettholdes. Dette begrunnes med at garasjens plassering vil føre til at atkomst til bakenforliggende bebyggelse vil bli forringet og hugging av trærne vil åpne for mer innsyn til nabo. PS 71/09 22/365 Jenny Kummeneiesvei 14: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i Fuglenesåsen midt I medhold av Pbl. 7 vedtar styret for Miljø og utvikling at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for oppføring av denne boligen i Jenny Kummeneies vei 14.

11 Dette fordi bygningens utforming bryter med den øvrige bebyggelsen i gata hva angår takform, den store glassfasaden, bygningens uttrykk og fasadekledning. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: I medhold av Pbl. 7 vedtar styret for Miljø og utvikling at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for oppføring av denne boligen i Jenny Kummeneies vei 14. Dette fordi det allerede er gitt tillatelse og oppført boliger med flatt tak i samme reguleringsområde. Og at nærmere nabobygg har fått dispensasjon for bygging av tre etasjer med sokkel. Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og AP s forslag fikk 8 stemmer. I medhold av Pbl. 7 vedtar styret for Miljø og utvikling at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for oppføring av denne boligen i Jenny Kummeneies vei 14. Dette fordi det allerede er gitt tillatelse og oppført boliger med flatt tak i samme reguleringsområde. Og at nærmere nabobygg har fått dispensasjon for bygging av tre etasjer med sokkel. PS 72/09 Orientering om bindinger knyttet til tilskudd fra Hammerfest kommunes nærings- og fiskerifond Saken tas til orientering. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken tas til orientering med følgende tillegg. MU ber administrasjonen utarbeide gode rutiner for å følge opp vilkåret om forholdsmessig tilbakebetaling av utbetalte tilskudd / lån. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. AP forslag enstemmig vedtatt.

12 Saken tas til orientering. MU ber administrasjonen utarbeide gode rutiner for å følge opp vilkåret om forholdsmessig tilbakebetaling av utbetalte tilskudd / lån. PS 73/09 Skiltvedtekter i byggeskikksveilederen Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen om å legge frem byggeskikksveilederen til ny behandling uten endringer. MU ber samtidig administrasjonen vurdere prosessen rundt det å lage en bindende skiltplan etter ny plan og bygningslov og legge dette frem som egen sak for utvalget. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forsag: Styret for Miljø og utvikling vedtar byggeskikkveilederen slik den var forelagt på MU møte den Votering: Innstillingens 1. setning Innstillingen falt og AP s forslag enstemmig vedtatt. Innstillingens 2. setning enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og utvikling vedtar byggeskikkveilederen slik den var forelagt på MU møte den MU ber samtidig administrasjonen vurdere prosessen rundt det å lage en bindende skiltplan etter ny plan og bygningslov og legge dette frem som egen sak for utvalget. PS 74/09 Innføring av fellingspremie på rødrev og kråkefugl i Hammerfest kommune Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling går inn for at det innføres en permanent skuddpremieordning på rødrev og kråke i Hammerfest kommune f.o.m Formålet med tiltaket er å redusere bestanden av rev og kråke spesielt på Kvaløya ettersom de utgjør en stor trussel mot småviltet, og er en fare for spredning av reveskabb. Skuddpremien for rødrev settes til kr pr. individ og til kr. 200 pr. individ kråke. Tiltaket dekkes innfor ordinært budsjett. MU- styret ber administrasjon om å søke fylkesmannen om tillatelse for innføring av fellingspremie på rødrev umiddelbart. Forslag til vilkår for skuddpremieordning godkjennes av MU- styret.

13 Kommunalsjef Odd Edvardsen fremmet et tillegg i 2. avsnitt: Ordningen gjelder kun for kommunens innbyggere. Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av Kystpartiet følgende forslag: MU går inn for at det innføres en skuddpremie på mink fra og med Dette dyret er en trussel mot vår fauna da den er en innført art og utgjør fare for fuglebestanden i kommunen. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. Kystpartiets forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling går inn for at det innføres en permanent skuddpremieordning på rødrev og kråke i Hammerfest kommune f.o.m Formålet med tiltaket er å redusere bestanden av rev og kråke spesielt på Kvaløya ettersom de utgjør en stor trussel mot småviltet, og er en fare for spredning av reveskabb. Skuddpremien for rødrev settes til kr pr. individ og til kr. 200 pr. individ kråke. Tiltaket dekkes innfor ordinært budsjett. Ordningen gjelder kun for kommunens innbyggere. MU- styret ber administrasjon om å søke fylkesmannen om tillatelse for innføring av fellingspremie på rødrev umiddelbart. Forslag til vilkår for skuddpremieordning godkjennes av MU- styret. MU går inn for at det innføres en skuddpremie på mink fra og med Dette dyret er en trussel mot vår fauna da den er en innført art og utgjør fare for fuglebestanden i kommunen PS 75/09 Forespørsel om etablering av felles plankontor Hammerfest kommune har god kompetanse på arealplanlegging, og er i ferd med å bemanne opp planavdelingen til et forsvarlig nivå. Dersom vi lykkes i å etablere en stabil kompetent bemanning, vil det på noe sikt kunne være mulig å samarbeide med andre kommuner i en eller annen form. Det mest sannsynlige vil da være at Hammerfest påtar seg en vertskommunerolle i et samarbeid med en eller flere av kommunene i regionen. På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig/aktuelt å inngå et samarbeid med andre kommuner, verken i en vertskommunerolle eller i form av etablering av felles plankontor. Dette på grunn av svært stor arbeidsmengde, og behov for stabilisering av bemanningssituasjonen. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:

14 Slikt samarbeid er et mål og bør forsøkes realisert som ei forsøksordning i løpet av kommende økonomiplanperioden. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt SV s forslag fikk 2 stemme for og 6 stemmer mot. Hammerfest kommune har god kompetanse på arealplanlegging, og er i ferd med å bemanne opp planavdelingen til et forsvarlig nivå. Dersom vi lykkes i å etablere en stabil kompetent bemanning, vil det på noe sikt kunne være mulig å samarbeide med andre kommuner i en eller annen form. Det mest sannsynlige vil da være at Hammerfest påtar seg en vertskommunerolle i et samarbeid med en eller flere av kommunene i regionen. På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig/aktuelt å inngå et samarbeid med andre kommuner, verken i en vertskommunerolle eller i form av etablering av felles plankontor. Dette på grunn av svært stor arbeidsmengde, og behov for stabilisering av bemanningssituasjonen. PS 76/09 Strategisk næringsplan: Handlingsplan Hammerfest kommunestyre vedtar strategisk næringsplans handlingsplan Handlingsplanen skal finansieres etter følgende finansieringsplan: belastes / belastes næringsavdelingens driftsbudsjett belastes årlig belastes årlig belastes ubenyttet fondsmidler 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre designmessig justering for tilpassing til strategidokumentet 4. Styre for miljø og utvikling orienteres om fremdrift i handlingsplan hvert halvår i perioden. Vedleggene til saken ble ettersendt pr. e-post den 16. november Jarle Edvardsen fremmet på vegne av MU følgende forslag: Saken tas til orientering. Votering: Saken tas til orientering enstemmig vedtatt.

15 Saken tas til orientering. PS 77/09 Diverse referatsaker RS 09/30 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. PS 78/09 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjent enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den godkjent.

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer