Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS September Nr årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS UNI-kneprotese OrthoPulse Lavage System 13 1 st Artic Circle Shoulder Conference 14

2 DePuy internasjonale skuldersymposium Sorrento april 2007 Sorrento er en fascinerende gammel italiensk by. Den klorer seg til klippene på Amalfikysten en times kjøretur sør for Napoli og Pompei, med utsikt mot Vesuv på den andre siden av bukten. Enrico Ibsen var der i 1867 og skrev ferdig Peer Gynt. 5 norske ortopeder og 2 representanter fra OrtoMedic AS var der i april. Her hadde DePuy valgt å holde skuldersymposium, med et imponerende fakultet. Tema for møtet var protesekirurgi. Man drøftet ulike kirurgiske tilganger til skulderleddet, bløtdelsbehandling og ulike måter å refiksere subscapularissenen. Ikke minst ble det diskusjon rundt indikasjonsstilling for de ulike skulderprotesene; resurfacing, hemi- eller totalprotese, CTA-hode, reversert protese og frakturprotese. En sesjon var viet frakturbehandling, både sequeler og akutt fraktur. mulig å vinkle leddhodet 15 grader i alle retninger. Rasjonalet for dette er at man har sett at der er individuell variasjon i inklinasjon og versjon i skulderleddet. Med denne endringen, i tillegg til de eksentriske leddhodene, skal det bli mulig å oppnå større grad av anatomisk rekonstruksjon. Den reverserte protesen Delta ble designet av Dr. Grammond for mer enn 20 år siden. Protesen har ikke fungert optimalt til nå på grunn av; dels mekaniske problemer og dels høy infeksjonsrate. Man har erfart at protesen kan dissosieres, luksere og gi impingement under glenoid, såkalt scapular notching. Protesen har hatt mye dødrom, som kan gi økt infeksjonsrisiko. Protesen er derfor nå endret i design og instrumentering. De viktigste endringene er variabel vinkel på festeskruene av glenoid, Global- og Deltasystemet har utviklet seg over lang tid, og det blir nå gjort vesentlige endringer både på den anatomiske protesen og på den reverserte. På den anatomiske protesen blir det nå Dr. Tobias Franke, Nordlandsykehuset HF, Bodø - Dr. Carl J. Basamania, Durham, USA - Dr. Tom Clement Ludvigsen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Odd-Geir Skogesal, Sykehuset InnlandetHF, Kongsvinger. Dr. Jan Mjørud, Diakonhjemmets sykehus - Produktsjef John Erik Strømberg, OrtoMedic AS, Dr. Leif Persen, St. Olavs Hospital.

3 ny stamme, og mulighet for eksentrisk plassering både av epifysedelen på stammen og av glenoiddelen. På mange måter var symposiet et lanseringsmøte for de nye protesene, men man var kanskje ikke helt klare til lansering likevel. Operasjonsmanualene og instrumentene var ikke helt ferdige. Det ble derfor ikke noen work-shops som man skulle forvente på et slikt møte. Møtet ble rundet av med skulderkirurgiens framtidsvyer. Vil forskningen nå dit at vi kan få regenerasjon av bruskog senevev til praktisk bruk? Hvilken plass får computere og navigasjon i skulderkirurgien? I det hele tatt mange spennende tanker å ta med hjem. Odd-Geir Skogesal Avdelingssjef Ortopedisk- / revmakirurgisk avdeling Sykehuset Innlandet HF divisjon Kongsvinger experience: 20 years of clinical heritage extra range of motion & reduced risk of scapular notching expected complex indications: always an appropriat answer excellent surgical precision Satsing på E-Handel i offentlig sektor Regjeringen har med Moderniseringsdepartementet som spissen tatt initativ til økt bruk av e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. For å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal mellom de offentlige logistikkløsningene og leverandørene er IBX AS valgt som systemleverandør. Flere og flere HF integrerer seg mot Markedsplassen Sykehuset Innlandet HF har anskaffet nytt innkjøps og logistikksystem som ble operativt i slutten av Systemet deres er nå integrert mot IBX for et utvalg av leverandørene. OrtoMedic har vært en av de første som har skrevet samhandlingsavtale med Sykehuset Innlandet HF og de første ordrene har gått over markedsplassen nå i august. Status for OrtoMedic nå er at vi mottar elektroniske ordre over den offentlige markedsplassen fra alle HF i Helse Vest og de fleste HF i Helse Øst. KGV - nytt elektroniske anbudsverktøy E-handelssekretariatet har på vegne av Kommunenes Sentralforbund, KS, og Fornyings- og administrasjonsdepartementet gjennomført en prosess for anskaffelse av nye verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp, såkalt KGV (Konkurranse Gjennomførings Verktøy). De nye verktøyene blir tilgjengelig på en nasjonal portal og brukes for gjennomføring av anbud for innkjøpere i stat og kommune. Leverandørene vil også kunne svare på anbud elektronisk og delta i e- auksjoner på den samme portalen. Gevinstene ved å ta i bruk denne type verktøy er at det forenkler hele arbeidsprosessen med å gjennomføre et anbud og det vil være integrasjon mot Doffin.no. Systemet vil ha en rekke maler tilgjengelig og man vil kunne gjenbruke materiale fra anbud til anbud. To aktører kommer til å være leverandør av KGV og det er Visma Unique og Mercell. Les mer om dette på: 3

4 Møte om ankelproteser Ullevål Universitetssykehus, 24. april 2007 D en 24. april inviterte Fot- og ankelseksjon på Ullevål Universtetssykehus til et møte om ankelproteser. Dette i forbindelse med at Ullevål nå skal starte opp med proteser på artrose-pasienter.

5 Invitert foreleser var Dr. Pascal Rippstein fra Schultes Klinik i Zürich. Han holdt foredrag om De Puy`s nye ankelprotese Mobility Total Ankle System. Han har selv vært med å utvikle protesen, som har visse likhetstrekk med LCS kneprotese fra De Puy. Først presenterte han selve protesen og de biomekaniske betraktninger som ligger til grunn for designet. Videre tok han for seg utviklingstrender i Europa og USA på dette feltet i ortopedien. Han viste også eksempler på mekaniske svakheter ved tidligere brukte proteser i ankelleddet. Etter en kort gjennomgang av instrumentarium og selve operasjonsteknikken, fikk vi så se to video-overførte operasjoner som Dr. Rippstein og seksjonsoverlege Kjetil Hvaal utførte. Møtet var særs interessant og aktuelt. Interessen og bruken av ankelprotese ved post-traumatiske artroser er økende i Europa, og det virker som om det samme er tilfelle i Norge. Ullevål universitetssykehus skal nå begynne å bruke Mobility-protesen. Fra tidligere er Link sin STAR-protese i bruk i Norge. Selv har jeg god erfaring med Newdeal sin Hintegra ankelprotese, utviklet av Dr. Hinterman i Basel. Korttidsresultatene på de nye protesene gode, men en mangler selvsagt langtidsresultater. Det hele virker imidlertid lovende, og det skal bli interessant å følge utviklingen videre. Takk til Kjetil Hvaal og OrtoMedic for et interessant møte! Overlege Johannes Brattebø Kirurgisk avdeling, Voss sjukehus Artikkelforfatteren Dr. Johannes Brattebø, Voss sjukehus. Dr. Kjetil Hvaal, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Pascal Rippstein og opr. sykepleier Mia Balzer, begge fra Schultes Klinik, Zurich. 5

6 OrtoMedic hoftesymposium Sandefjord 31. mai og 1. juni 2007 ORTOMEDIC HOFTEMØTE 2007 Min barndoms sjarmerende hvalfangerby Sandefjord var arena for årets hoftesymposium. Foran inngangen på ærverdige Park Hotell er underkjeven fra en blåhval satt opp som en portal, minst 4 meter høy. Øvre femur hos et menneske er i en slik sammenheng forbausende liten. Men var det noe nytt å lære denne gangen også? Professor Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus hadde som chairman satt opp et interessant program med mange gode forelesere. Hovedtemaene var artikulasjon og tribologi, usementerte og sementerte primære hofteproteser, hemiproteser og revisjonskirurgi. Dr. I. Learmonth fra Bristol diskuterte fordeler og ulemper med metall mot metall artikulasjon. Jeg merket meg at økende diameter ikke bare ga økt stabilitet, men faktisk også mindre slitasje. Væskesjiktet mellom caput og acetabularkomponenten gjør at friksjonen blir minimal. Keramikk mot metall vil det bli fremtiden innen artikulasjon? Uansett blir det frigjort en del metallio- ner og disse er til en viss grad toxiske, mutagene og cancerogene. Klinisk betydning? Metall mot metall hos kvinner og også menn i fertil alder er foreløpig ikke å anbefale inntil man vet mer? Dr. Graham Isaac, fra Leeds, viste at inklinasjon på acetabularkomponenten på mer enn 55 grader gir 10 ganger mer slitasje! Dr. Manjit Bhamra, fra Sheffield mente at pasienter med nyresvikt ikke burde få metall mot metall artikulasjon. Han anbefalte lateral bakre tilgang ved mini invasiv kirurgi med en hudsnittlengde tilsvarende diameteren på caput, +2 cm. Dr. Geir Hallan fra Haukeland Universitetssykehus presenterte Leddproteseregisterets resultat av usementerte femurstammer. Den mest brukte stammen Corail, 5416 stk., hadde en overlevelse på 98% etter 10 år og 97 % etter 15 år. Dr. Helge Wangen fra Helse Innlandet, Elverum la fram et materiale på omvendte hybridproteser. Ogee kopp 31. MAI OG 1. JUNI 2007 SANDEFJORD mot Corail stamme og 7 - årsresultatene var oppløftende. Prof. Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus argumenterte for Charnley Modular protese. Blant annet med følgende begrunnelser: Det store innføringsinstrumentet som mange bruker til standard Charnley er ikke nødvendig med det nye modul systemet. Dette forenkler operasjonsteknikken og man kan bruke større hodediameter etter behov. Systemet er mer opplæringsvennlig. Dr. Otto Schnell Husby fra St. Olavs Hospital understreket viktigheten av riktig sementeringsteknikk og verdien av god komprimering og konstant trykk på sementen. Høyviskøs sement er bedre og lettere å arbeide med grunnet kortere miksetid. Den går raskere opp i viskositet og har lang arbeidstid med samme kvalitet og konsistens. Ved vurdering av sement er det viktig med dokumentasjon på statisk og dynamisk styrke. Andre egenskaper man bør merke seg er; endringer av sementen ved belastning over tid og krymping. Han anbefaler å spyle godt i femur, ikke bare etter innsetting av pluggen, men også før innsetting. Dette reduserer fettembolier fra marghulen. 6

7 Fakultetet samt deler av arrangementstaben samlet etter et godt gjennomført møte. Bak: Produktsjef Anders Sundal, OrtoMedic - Dr. Wender Figved, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Tore Heier, Diakonhjemmet Sykehus - Dr. Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus - Dr. Jon Dahl, Ullevål Universitetssykehus - Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Frede Frihagen Ullevål Universitetssykehus - Dr. Graham Isaac, Leeds - Produktsjef Tor Arne Valle, OrtoMedic. Foran: Dr. Ian Learmonth, Bristol - Dr. Jean-Pierre Vidalain, Lyon - Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Dr. Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus. Dr. Amund Rudlang, Sykehuset Buskerud og artikkelforfatter Dr. Herman Luhr, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Dag to ble innledet av Dr. Frede Frihagen fra Ullevål Universitetssykehus. Han la fram en randomisert studie på disloserte FCF. Gjennomsnittsalder på pasientene var 83 år. 73% var kvinner. Det var 40% reoperasjoner ved bruk av skruer, og 12% reoperasjoner ved innsetting av hemiprotese. De som fikk hemiprotese greide seg bedre hjemme og Harris Hip score var i gjennomsnitt 10 poeng bedre enn i gruppen som fikk osteosynthese. Det viste seg også at de som ble reoperert for ostesynthesesvikt kom dårligere ut enn de som ble operert primært med hemiprotese. Ullevål Universitetssykehus har tatt konsekvens av studien og setter i prinsippet inn hemiproteser på de fleste pasienter med disloserte FCF. Mortaliteten er for øvrig i de fleste studier lik etter 12 mnd. Er det så enda bedre med usementert hemiprotese for disse pasientene? Dr. Wender Figved fra Ullevål Universitetssykehus hadde sammenlignet 100 pasienter som fikk Corail stamme med 100 som fikk sementert Spectron. Operasjonstiden på usementerte hemiproteser var i snitt 11 min. kortere. Det var 3 dødsfall i den sementerte gruppen. ADL og HHS og livskavalitet var lik etter 3 mnd. Dr. Tore Heier fra Diakonhjemmet Sykehus la fram deres erfaringer. De har brukt sementfri Corail fra Fortsettelse neste side

8 Dr. Helge Træland, Stavanger Universitetssykehus - Dr. Frode Guldal, Helse Sunnmøre, Ålesund - Dr. Erling Gjengedal, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Arne Ekeland, Martina Hansen Hospital - Dr. Ole Jakob Fretheim, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger - Dr. Berte Bøe og Dr. Bjørn Olav Thoresen, begge fra Diakonhjemmet Sykehus. Dr. André Moum og Dr. Jan-Erik Borge, begge Helse Vestfold, Larvik. Dr. Lars Thure Tande Olsen, Nordland sykehuset, Bodø - Dr. Milos Soukup og Dr. Robert Dokke, begge sykehuset Østfold, Fredrikstad. Protesen synker noe etter 3 mnd. En tredjedel av pasientene har positiv Trendelenburg. Det er meget viktig å ha primær stabilitet. Sementfrie proteser er foreløpig noe dyrere enn sementerte. Dr. Jean-Pierre Vidalain fra Lyon la fram sine erfaringer med 201 stk.kar revisjonsproteser. Han hadde 98.7% overlevelse etter syv år, og også han påpekte viktigheten av primær stabilitet. Hvis det er utført en osteotomi, må pasienten postoperativt kunne avlaste. Erfaringen til dr. Vidalain med REEF revisjonsprotese var også meget gode. Av 49 pasienter med gjennomsnittlig 8 års oppfølging var 90.2% satisfied. Dr. Geir Hallan fra Haukeland Universitetssykehus la fram et materiale fra Leddproteseregisteret på revisjonskirurgi. På femursiden fant han følgende: Sementerte revisjoner uten beinpakking kommer dårligere ut enn med beinpakking. Sementerte revisjoner uten beinpakking kommer dårligere ut enn usementerte revisjoner. Usementert revisjoner med eller uten beinpakking kom omtrent likt ut. Mange av re-revisjonene skyldes luksasjon. Ved slitt liner synes det å være lønnsomt å skifte både liner og kopp fordi det er større risiko for ny kopprevisjon ved kun skifte av liner. Avslutningsvis ble det diskutert vanskelige kasus, noe som alltid er lærerikt. Jeg bet meg merke i at Parkinson pasienter ikke bør få en standard kopp grunnet betydelig luksasjonsfare. Avantage, eller metall metall konseptet kan være en løsning. Alt i alt et lærerikt symposium for oss som ønsker faglig påfyll innen hoftekirurgien. Etter en god lunch var det tid for hjemreise, men da flyet gikk på ettermiddagen rakk jeg en tur innom Hvalfangermuseet, og det var vel vært et besøk. Imponerende å se blant annet en eskimoanorakk sydd av tarmen fra en sel. Den var til og med gjennomsiktig! Den skulle Birgitte Bardot brukt i sin ungdom tenkte jeg stille! Overlege Herman Luhr Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

9 ISAKOS Firence mai 2007 D et var med stor glede og ikke så rent lite norsk stolthet, å kunne overvære Program Chairman Prof. Lars Engebretsen åpne ISAKOS Firenze Vel 2500 kirurger hvorav vel 40 norske, samt vel 500 fysioterapeuter og sykepleiere var registrert og dette var ny rekord en rekord som ser ut til å sprenges for hvert ISAKOS møte. I tillegg var industrien rikt representert med bl.a. 76 utstillinger fra 30 selskaper og rundt 400 registrerte firmadeltakere. Professor Engebretsen kunngjorde at programmet for kongressen hadde Dr. Rune Moan, St. Olavs Hospital. følgende ledetråder: Evidenced based medicine New developments the newest technology in surgery and sportsmedicine. Strategies for the next 10 years where are we in 2020? Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansen Hospital - Dr. Thorbjørn Grøntvedt, Rosenborgklinikken - Dr. Stig Heir, Martina Hansen Hospital - Dr. Steinar Johansen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Trygve Kase, Ringvollklinikken (delvis skjult). I de neste fire dagene ble det presentert minutters foredrag, 600 eposters, 35 symposier, 28 instructional course lectures og 14 live-presentasjoner. Et imponerende program med et variert tilbud til alle. Firenze er også en meget vakker by med storslåtte bygninger og musèer, samt en spennende historie. Selv om været kunne ha vært bedre, ble det tid til både sightseeing og andre forlystelser for de fleste. Den 7de ISAKOS- kongressen blir i Osaka, Japan vel kjent fra siste ukers sportsbevivenheter. Tar dere utfordringen? 9

10 NAOS 2007 Trondheim - Tromsø, juni Deltagerne samlet foran Erkebispegården i Trondheim Den åttende kongressen i Norsk - Amerikansk ortopedisk forening ble åpnet i Trondheim 5. juni.vertskapet bestående av: Torstein Husby, Pål Benum og Helge Rønningen startet hele arrangementet med et Get Together Party ute på gamle erverdige Munkholmen i Trondheimsfjorden. Det var meget god oppslutning om møtet både fra amerikansk og norsk side med en fin blanding av forskjellige aldersgrupperinger. Den vitenskapelige sesjonen ble avholdt på Hotell Rica, Nidelven, så lenge man var i Stiftsstaden, og deretter forflyttet man det hele over på nordgående hurtigrute Midnattsol. Kl. 13:00 torsdag 7. juni, i praktfullt sommervær, seg båten langsomt ut fra kai i Trondheim, og begynte på en fantastisk sjøreise langs denne kystens små og store perler. Det var så optimale værmessige forhold som en bare kunne drømme om. Hurtigruta passerer Munkholmen på vei ut fra Trondheim Enkelte av deltakerne var kanskje noe skeptiske til eventuelle etterdønninger av Noroviruset som hadde herjet på båten i noen dager i forkant av møtet. Det hele gikk, imidlertid, meget bra på alle måter. Vi dampet nordover trøndelagkysten, passerte etter hvert Polarsirkelen og ankom Bodø i rute og vel så det. Igjen var det en meget vellykket kongress, og det var bare lovord å høre både om den faglige og den sosiale delen av programmet. 10

11 Dr. Leif Havelin, Haukeland Sykehus og Prof. Lars Engebretsen, Ullevål Universitetssykehus. Dr. Lage Aarseth og Dr. Harald Eikrem, begge Helse Sunnmøre, Ålesund. Dr. Kjell Harbo, Stavanger Universitetssykehus. Dr.Warren Kramer, California, USA. Dr. Arnulf Swendsen og Dr. Lyle Johnson, begge Minnesota USA. I Lofoten- og Vesterålspartiet av seilasen kom omtrent alt av foto og filmapparater ombord i bruk. Fredag 9. juni ankom vi Tromsø ved middagstider og den offisielle delen av møtet var over. Mange ble over i Tromsø og gjorde seg kjent i Ishavsbyen, mens noen ble med hurtigruta videre nordover. Atter andre satte kursen hjemover. Neste møte i USA i 2009 er tenkt lagt til Seattle, og fra pålitelig hold nevnes Ålesund som arrangør i Norge i OrtoMedic hjalp også denne gang til med sekreteriattjenester og som teknisk arrangør. Er du interessert i å bli medlem i foreningen kan du henvende deg til: Kasserer/sekretær Dr. Svein Ausdal, Stavanger Universitetssykehus. Styret i NAOS består av: Fra USA: Arnulf Swendsen Lyle Johnson Glenn Oren Fra Norge: Harald Eikrem President Kasserer/ sekretær Styremedlem Vice president Svein Austdal Kasserer / sekretær Tor Steinar Raugstad Styremedlem 11

12 UNI- kneproteser Skal vi bruke det? Hvem skal vi bruke det på? Hvem skal bruke det? Hva skal vi bruke? Interessen for UNI-proteser i Norge har variert noe de siste årene. For øyeblikket er den stigende. Flere steder tar i bruk teknikken og antallet i forhold til totalproteser har steget fra 5% i 1994 til ca 15% i Dette gir et antall på ca 400 proteser pr. år. Bruken av UNI-proteser er svært forskjellig i ulike deler av verden, (Fig. 1). Bruken er for eksempel 7 ganger høyere i Sverige enn i Spania og dobbelt så høy i Australia som i USA. Nylig publiserte Furnes & al. en artikkel som viser at resultatene i Norge har vært relativt dårlige, sammenliknet med totalproteser (Furnes & al. JBJS Am. 89: , 2007). De fleste protese-typene har like resultater, og det er heller ingen signifikant forskjell med hensyn til aldersgrupper når man sammenlikner med TKR, (Fig. 2 ). Det finnes imidlertid enkelt-studier som viser noe annet, men de går ofte på spesifikke protesetyper satt inn på sentra hvor ofte designeren av protesen er med. De norske tallene er et gjennomsnitt av det som ble gjort på norske sykehus av norske kirurger i perioden I sin studie fant Furnes & al. høyere grad av aseptisk løsning og periprostetiske frakturer på UNI enn på totalproteser. Revisjonsraten var omtrent dobbelt så høy som for TKR. UNI har allikevel noen fordeler som må veies opp mot den høye revisjonsraten. Det er bl.a. mindre smerteproblemer, kortere sykehusopphold og raskere rehabilitering. Det var også signifikant lavere infeksjonsrisiko ved UNI-protese enn ved totalprotese. Furnes & al. har også publisert en annen studie i JBJS som viser at UNI-protese kan være en kostnadseffektiv operasjon for enkelte pasientgrupper. Disse tallene er historien om; de gamle protesene, de gamle instrumentene og de gamle teknikkene på UNI. Årsakene til disse resultatene var bl.a.; tynn polyetylen, for store benreseksjoner, for dårlige instrumenter som ga dårlig plassering av komponentene og dermed feil alignment. En var ikke så opptatt av / visste ikke nok om, konsekvensene av feil tibia-slope, over- / underkorrigering etc. Nyere studier viser at en del av disse problemene er blitt adressert. (Perlick, Bathis & al. International Orthopedics (SICOT) 28: , 2004) og (Keblish P., Briard JL. JOA, Vol 19 No7, Suppl 2, 2004). Fortsettelse neste side % Figur 1 Bruk av UNI-protese i prosent av kneprotese-operasjoner Singapore Spania Sør Afrika USA Skandinavia Australia Figur 2 12

13 OrthoPulse Lavage System OrthoPulse er et luftdrevet spyleog sugesystem til bruk ved blant annet protese- og traumekirurgi, samt ved sår- og brannskadebehandling. Det produseres av det svenske selskapet SQI / Promeduc i Uppsala og har vært markedsført i Norge av OrtoMedic AS siden 2002 / Systemet er meget enkelt, pålitelig og robust. Det består av et håndstykke og luftslange til flergangsbruk, samt engangs spyle- og sugesett. OrthoPulse er et system laget med tanke på sikkerhet, og det er fritt for stoffene: ftalater, PVC og latex. I engangsutstyret har produsenten valgt å bruke polyuretan, et plaststoff som er meget sterkt / flexibelt, miljø og pasientvennlig. Systemet er kjent for å produsere et tilstrekkelig sterkt og stabilt trykk som kan være med på å redusere fettembolier i marghulen ved for eksempel forskjellige former for protesekirurgi. Tilbakemeldingene fra markedet og alle brukerne våre er meget oppmuntrende. Ta gjerne kontakt med oss i OrtoMedic AS for mer informasjon om OrthoPulse. Polyuretan omtales gjerne som et non- fracturing material, noe som øker tryggheten til pasient og operatør, samt minimaliserer faren for plast brekkasje i operasjonsfeltet. UNI-kneprotese, forsettels Nøyaktig alignment og naturlig kinematikk gir bedre utsikter for langtidsoverlevelse. (Der Orhopaede- Springer medizin Verlag 2004). Alignment kan også bedres ved bruk av CAS, men man skal nok gjøre en del ordinære operasjoner før en gjør det med CAS teknikk, da begge deler er krevende å lære seg. Ifølge både det Norske og det Svenske registeret (JBJS 83B : 45-49), er det en sammenheng mellom antall operasjoner per år, og resultatene. Dette bringer nye poeng inn i diskusjonen. OrtoMedic markedsfører Preservation UNI fra DePuy. Denne protesen har ca 10 % av det norske markedet i dag. Den kan brukes på både medial og lateral artrose. Den leveres med fast tibia ( All-Poly) og med glidende menisk som på LCS. LCS har for øvrig 30 års jubileum i år, så dette er en velprøvd løsning. Femur- og tibia reseksjonen er meget benbevarende samtidig som det ikke er for tynn plast. En eventuell revisjon til en TKR vil i de fleste tilfeller være som en vanlig primæroperasjon. Vi vil fokusere på UNI-protesen i tiden fremover og vil også ha det som tilleggstema på vårt LCS-brukermøte i år. Vi tar gjerne imot synspunkter og tips om temaet. Kontakt Produktsjef Arvid Lunde, CAS / Preservation, OrtoMedic AS. Vi ønsker alle en UNI(k) høst. 13

14 1st Artic Circle Shoulder Conference Bodø june Landegod utenfor Bodø Det ble i år for første gang avholdt Artic Circle Shoulder Conference i Bodø. Møte ble avholdt på Radisson SAS Hotell, Bodø. Omgivelsene for møtet kunne ikke vært bedre. Under et besøk på Kjerringøy den første kvelden kom solen frem. Solen ble værende hos oss resten av møtet, natt som dag. Omgitt av denne flotte naturen og hyggelige sosiale tilstevninger, ble rammen for dette møtet helt utmerket. Komiteen som har jobbet med dette møte bestod av Chairman Tobias Franke, Scientific Coordinator Abbas Karladani. I tillegg gjorde sekretærene Grete Sveum Stake og Dagny Harberg Kristoffersen en flott jobb. De hadde satt sammen et fakultet bestående av blant annet navn som Dr. Anders Eklund og Dr. Copeland. Av norske leger i fakultet var Dr. Cecilie Schrøder, Dr. Jone Segadal, Dr. Sigurd Liavåg og Dr. Jan Erik Madsen. Det var et 40-talls deltagere fra inn- og utland. I tillegg var industrien meget godt representert Programmet for møte skulle favne hele skulderkirurgien med arthroskopi, arthroplastier og frakturer. Første dag ble viet frakturer på proximal humerus og artroplastier. Dag to tok for seg rotator cuff og instabiliteter. Siste dag var satt av til kasuistikker/problem cases. Dette var første utgave av Artic Circle Shoulder Conference. Vi håper at dette er et møte som vil bli arrangert igjen, og vi ønsker lykke til med planleggingen av neste møte! Fra paneldebatten: Dr. Copeland, England - og Dr. Anders Ekelund, Sverige. Dr. A. Fieves, Nederland og Dr. Houman Charani, Hammerfest Sykehus. Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic og kursleder Dr. Tobias Franke Nordlandsykehuset, Bodø. 14

15 CORAIL 97% Overlevelse etter 15 år pasienter. Kilde: Nasjonalt Register for Leddproteser , publisert "Corail (HA belagt) stamme er den mest brukte og har færrest revisjoner med endepunkt alle stammerevisjoner." Fra Årsrapport

16 mens vi venter på neste sommer... Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 LINK LUBINUS SPII H I P 642-Aen2003(2)06.05Link The LINK SPII Unsurpassed in Clinical Outcomes!

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter

Detaljer

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011

informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjonsbulletin Årgang 17. Nr 1. 2011 informasjon fra ledelsen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon fra ledelsen... 3 Nord-norsk psykoterapiforum, kort historikk Stig Olaussen... 4 Hva er det med studenters

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer