Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS September Nr årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS UNI-kneprotese OrthoPulse Lavage System 13 1 st Artic Circle Shoulder Conference 14

2 DePuy internasjonale skuldersymposium Sorrento april 2007 Sorrento er en fascinerende gammel italiensk by. Den klorer seg til klippene på Amalfikysten en times kjøretur sør for Napoli og Pompei, med utsikt mot Vesuv på den andre siden av bukten. Enrico Ibsen var der i 1867 og skrev ferdig Peer Gynt. 5 norske ortopeder og 2 representanter fra OrtoMedic AS var der i april. Her hadde DePuy valgt å holde skuldersymposium, med et imponerende fakultet. Tema for møtet var protesekirurgi. Man drøftet ulike kirurgiske tilganger til skulderleddet, bløtdelsbehandling og ulike måter å refiksere subscapularissenen. Ikke minst ble det diskusjon rundt indikasjonsstilling for de ulike skulderprotesene; resurfacing, hemi- eller totalprotese, CTA-hode, reversert protese og frakturprotese. En sesjon var viet frakturbehandling, både sequeler og akutt fraktur. mulig å vinkle leddhodet 15 grader i alle retninger. Rasjonalet for dette er at man har sett at der er individuell variasjon i inklinasjon og versjon i skulderleddet. Med denne endringen, i tillegg til de eksentriske leddhodene, skal det bli mulig å oppnå større grad av anatomisk rekonstruksjon. Den reverserte protesen Delta ble designet av Dr. Grammond for mer enn 20 år siden. Protesen har ikke fungert optimalt til nå på grunn av; dels mekaniske problemer og dels høy infeksjonsrate. Man har erfart at protesen kan dissosieres, luksere og gi impingement under glenoid, såkalt scapular notching. Protesen har hatt mye dødrom, som kan gi økt infeksjonsrisiko. Protesen er derfor nå endret i design og instrumentering. De viktigste endringene er variabel vinkel på festeskruene av glenoid, Global- og Deltasystemet har utviklet seg over lang tid, og det blir nå gjort vesentlige endringer både på den anatomiske protesen og på den reverserte. På den anatomiske protesen blir det nå Dr. Tobias Franke, Nordlandsykehuset HF, Bodø - Dr. Carl J. Basamania, Durham, USA - Dr. Tom Clement Ludvigsen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Odd-Geir Skogesal, Sykehuset InnlandetHF, Kongsvinger. Dr. Jan Mjørud, Diakonhjemmets sykehus - Produktsjef John Erik Strømberg, OrtoMedic AS, Dr. Leif Persen, St. Olavs Hospital.

3 ny stamme, og mulighet for eksentrisk plassering både av epifysedelen på stammen og av glenoiddelen. På mange måter var symposiet et lanseringsmøte for de nye protesene, men man var kanskje ikke helt klare til lansering likevel. Operasjonsmanualene og instrumentene var ikke helt ferdige. Det ble derfor ikke noen work-shops som man skulle forvente på et slikt møte. Møtet ble rundet av med skulderkirurgiens framtidsvyer. Vil forskningen nå dit at vi kan få regenerasjon av bruskog senevev til praktisk bruk? Hvilken plass får computere og navigasjon i skulderkirurgien? I det hele tatt mange spennende tanker å ta med hjem. Odd-Geir Skogesal Avdelingssjef Ortopedisk- / revmakirurgisk avdeling Sykehuset Innlandet HF divisjon Kongsvinger experience: 20 years of clinical heritage extra range of motion & reduced risk of scapular notching expected complex indications: always an appropriat answer excellent surgical precision Satsing på E-Handel i offentlig sektor Regjeringen har med Moderniseringsdepartementet som spissen tatt initativ til økt bruk av e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. For å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal mellom de offentlige logistikkløsningene og leverandørene er IBX AS valgt som systemleverandør. Flere og flere HF integrerer seg mot Markedsplassen Sykehuset Innlandet HF har anskaffet nytt innkjøps og logistikksystem som ble operativt i slutten av Systemet deres er nå integrert mot IBX for et utvalg av leverandørene. OrtoMedic har vært en av de første som har skrevet samhandlingsavtale med Sykehuset Innlandet HF og de første ordrene har gått over markedsplassen nå i august. Status for OrtoMedic nå er at vi mottar elektroniske ordre over den offentlige markedsplassen fra alle HF i Helse Vest og de fleste HF i Helse Øst. KGV - nytt elektroniske anbudsverktøy E-handelssekretariatet har på vegne av Kommunenes Sentralforbund, KS, og Fornyings- og administrasjonsdepartementet gjennomført en prosess for anskaffelse av nye verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp, såkalt KGV (Konkurranse Gjennomførings Verktøy). De nye verktøyene blir tilgjengelig på en nasjonal portal og brukes for gjennomføring av anbud for innkjøpere i stat og kommune. Leverandørene vil også kunne svare på anbud elektronisk og delta i e- auksjoner på den samme portalen. Gevinstene ved å ta i bruk denne type verktøy er at det forenkler hele arbeidsprosessen med å gjennomføre et anbud og det vil være integrasjon mot Doffin.no. Systemet vil ha en rekke maler tilgjengelig og man vil kunne gjenbruke materiale fra anbud til anbud. To aktører kommer til å være leverandør av KGV og det er Visma Unique og Mercell. Les mer om dette på: 3

4 Møte om ankelproteser Ullevål Universitetssykehus, 24. april 2007 D en 24. april inviterte Fot- og ankelseksjon på Ullevål Universtetssykehus til et møte om ankelproteser. Dette i forbindelse med at Ullevål nå skal starte opp med proteser på artrose-pasienter.

5 Invitert foreleser var Dr. Pascal Rippstein fra Schultes Klinik i Zürich. Han holdt foredrag om De Puy`s nye ankelprotese Mobility Total Ankle System. Han har selv vært med å utvikle protesen, som har visse likhetstrekk med LCS kneprotese fra De Puy. Først presenterte han selve protesen og de biomekaniske betraktninger som ligger til grunn for designet. Videre tok han for seg utviklingstrender i Europa og USA på dette feltet i ortopedien. Han viste også eksempler på mekaniske svakheter ved tidligere brukte proteser i ankelleddet. Etter en kort gjennomgang av instrumentarium og selve operasjonsteknikken, fikk vi så se to video-overførte operasjoner som Dr. Rippstein og seksjonsoverlege Kjetil Hvaal utførte. Møtet var særs interessant og aktuelt. Interessen og bruken av ankelprotese ved post-traumatiske artroser er økende i Europa, og det virker som om det samme er tilfelle i Norge. Ullevål universitetssykehus skal nå begynne å bruke Mobility-protesen. Fra tidligere er Link sin STAR-protese i bruk i Norge. Selv har jeg god erfaring med Newdeal sin Hintegra ankelprotese, utviklet av Dr. Hinterman i Basel. Korttidsresultatene på de nye protesene gode, men en mangler selvsagt langtidsresultater. Det hele virker imidlertid lovende, og det skal bli interessant å følge utviklingen videre. Takk til Kjetil Hvaal og OrtoMedic for et interessant møte! Overlege Johannes Brattebø Kirurgisk avdeling, Voss sjukehus Artikkelforfatteren Dr. Johannes Brattebø, Voss sjukehus. Dr. Kjetil Hvaal, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Pascal Rippstein og opr. sykepleier Mia Balzer, begge fra Schultes Klinik, Zurich. 5

6 OrtoMedic hoftesymposium Sandefjord 31. mai og 1. juni 2007 ORTOMEDIC HOFTEMØTE 2007 Min barndoms sjarmerende hvalfangerby Sandefjord var arena for årets hoftesymposium. Foran inngangen på ærverdige Park Hotell er underkjeven fra en blåhval satt opp som en portal, minst 4 meter høy. Øvre femur hos et menneske er i en slik sammenheng forbausende liten. Men var det noe nytt å lære denne gangen også? Professor Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus hadde som chairman satt opp et interessant program med mange gode forelesere. Hovedtemaene var artikulasjon og tribologi, usementerte og sementerte primære hofteproteser, hemiproteser og revisjonskirurgi. Dr. I. Learmonth fra Bristol diskuterte fordeler og ulemper med metall mot metall artikulasjon. Jeg merket meg at økende diameter ikke bare ga økt stabilitet, men faktisk også mindre slitasje. Væskesjiktet mellom caput og acetabularkomponenten gjør at friksjonen blir minimal. Keramikk mot metall vil det bli fremtiden innen artikulasjon? Uansett blir det frigjort en del metallio- ner og disse er til en viss grad toxiske, mutagene og cancerogene. Klinisk betydning? Metall mot metall hos kvinner og også menn i fertil alder er foreløpig ikke å anbefale inntil man vet mer? Dr. Graham Isaac, fra Leeds, viste at inklinasjon på acetabularkomponenten på mer enn 55 grader gir 10 ganger mer slitasje! Dr. Manjit Bhamra, fra Sheffield mente at pasienter med nyresvikt ikke burde få metall mot metall artikulasjon. Han anbefalte lateral bakre tilgang ved mini invasiv kirurgi med en hudsnittlengde tilsvarende diameteren på caput, +2 cm. Dr. Geir Hallan fra Haukeland Universitetssykehus presenterte Leddproteseregisterets resultat av usementerte femurstammer. Den mest brukte stammen Corail, 5416 stk., hadde en overlevelse på 98% etter 10 år og 97 % etter 15 år. Dr. Helge Wangen fra Helse Innlandet, Elverum la fram et materiale på omvendte hybridproteser. Ogee kopp 31. MAI OG 1. JUNI 2007 SANDEFJORD mot Corail stamme og 7 - årsresultatene var oppløftende. Prof. Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus argumenterte for Charnley Modular protese. Blant annet med følgende begrunnelser: Det store innføringsinstrumentet som mange bruker til standard Charnley er ikke nødvendig med det nye modul systemet. Dette forenkler operasjonsteknikken og man kan bruke større hodediameter etter behov. Systemet er mer opplæringsvennlig. Dr. Otto Schnell Husby fra St. Olavs Hospital understreket viktigheten av riktig sementeringsteknikk og verdien av god komprimering og konstant trykk på sementen. Høyviskøs sement er bedre og lettere å arbeide med grunnet kortere miksetid. Den går raskere opp i viskositet og har lang arbeidstid med samme kvalitet og konsistens. Ved vurdering av sement er det viktig med dokumentasjon på statisk og dynamisk styrke. Andre egenskaper man bør merke seg er; endringer av sementen ved belastning over tid og krymping. Han anbefaler å spyle godt i femur, ikke bare etter innsetting av pluggen, men også før innsetting. Dette reduserer fettembolier fra marghulen. 6

7 Fakultetet samt deler av arrangementstaben samlet etter et godt gjennomført møte. Bak: Produktsjef Anders Sundal, OrtoMedic - Dr. Wender Figved, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Tore Heier, Diakonhjemmet Sykehus - Dr. Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus - Dr. Jon Dahl, Ullevål Universitetssykehus - Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Frede Frihagen Ullevål Universitetssykehus - Dr. Graham Isaac, Leeds - Produktsjef Tor Arne Valle, OrtoMedic. Foran: Dr. Ian Learmonth, Bristol - Dr. Jean-Pierre Vidalain, Lyon - Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Dr. Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus. Dr. Amund Rudlang, Sykehuset Buskerud og artikkelforfatter Dr. Herman Luhr, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Dag to ble innledet av Dr. Frede Frihagen fra Ullevål Universitetssykehus. Han la fram en randomisert studie på disloserte FCF. Gjennomsnittsalder på pasientene var 83 år. 73% var kvinner. Det var 40% reoperasjoner ved bruk av skruer, og 12% reoperasjoner ved innsetting av hemiprotese. De som fikk hemiprotese greide seg bedre hjemme og Harris Hip score var i gjennomsnitt 10 poeng bedre enn i gruppen som fikk osteosynthese. Det viste seg også at de som ble reoperert for ostesynthesesvikt kom dårligere ut enn de som ble operert primært med hemiprotese. Ullevål Universitetssykehus har tatt konsekvens av studien og setter i prinsippet inn hemiproteser på de fleste pasienter med disloserte FCF. Mortaliteten er for øvrig i de fleste studier lik etter 12 mnd. Er det så enda bedre med usementert hemiprotese for disse pasientene? Dr. Wender Figved fra Ullevål Universitetssykehus hadde sammenlignet 100 pasienter som fikk Corail stamme med 100 som fikk sementert Spectron. Operasjonstiden på usementerte hemiproteser var i snitt 11 min. kortere. Det var 3 dødsfall i den sementerte gruppen. ADL og HHS og livskavalitet var lik etter 3 mnd. Dr. Tore Heier fra Diakonhjemmet Sykehus la fram deres erfaringer. De har brukt sementfri Corail fra Fortsettelse neste side

8 Dr. Helge Træland, Stavanger Universitetssykehus - Dr. Frode Guldal, Helse Sunnmøre, Ålesund - Dr. Erling Gjengedal, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Arne Ekeland, Martina Hansen Hospital - Dr. Ole Jakob Fretheim, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger - Dr. Berte Bøe og Dr. Bjørn Olav Thoresen, begge fra Diakonhjemmet Sykehus. Dr. André Moum og Dr. Jan-Erik Borge, begge Helse Vestfold, Larvik. Dr. Lars Thure Tande Olsen, Nordland sykehuset, Bodø - Dr. Milos Soukup og Dr. Robert Dokke, begge sykehuset Østfold, Fredrikstad. Protesen synker noe etter 3 mnd. En tredjedel av pasientene har positiv Trendelenburg. Det er meget viktig å ha primær stabilitet. Sementfrie proteser er foreløpig noe dyrere enn sementerte. Dr. Jean-Pierre Vidalain fra Lyon la fram sine erfaringer med 201 stk.kar revisjonsproteser. Han hadde 98.7% overlevelse etter syv år, og også han påpekte viktigheten av primær stabilitet. Hvis det er utført en osteotomi, må pasienten postoperativt kunne avlaste. Erfaringen til dr. Vidalain med REEF revisjonsprotese var også meget gode. Av 49 pasienter med gjennomsnittlig 8 års oppfølging var 90.2% satisfied. Dr. Geir Hallan fra Haukeland Universitetssykehus la fram et materiale fra Leddproteseregisteret på revisjonskirurgi. På femursiden fant han følgende: Sementerte revisjoner uten beinpakking kommer dårligere ut enn med beinpakking. Sementerte revisjoner uten beinpakking kommer dårligere ut enn usementerte revisjoner. Usementert revisjoner med eller uten beinpakking kom omtrent likt ut. Mange av re-revisjonene skyldes luksasjon. Ved slitt liner synes det å være lønnsomt å skifte både liner og kopp fordi det er større risiko for ny kopprevisjon ved kun skifte av liner. Avslutningsvis ble det diskutert vanskelige kasus, noe som alltid er lærerikt. Jeg bet meg merke i at Parkinson pasienter ikke bør få en standard kopp grunnet betydelig luksasjonsfare. Avantage, eller metall metall konseptet kan være en løsning. Alt i alt et lærerikt symposium for oss som ønsker faglig påfyll innen hoftekirurgien. Etter en god lunch var det tid for hjemreise, men da flyet gikk på ettermiddagen rakk jeg en tur innom Hvalfangermuseet, og det var vel vært et besøk. Imponerende å se blant annet en eskimoanorakk sydd av tarmen fra en sel. Den var til og med gjennomsiktig! Den skulle Birgitte Bardot brukt i sin ungdom tenkte jeg stille! Overlege Herman Luhr Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

9 ISAKOS Firence mai 2007 D et var med stor glede og ikke så rent lite norsk stolthet, å kunne overvære Program Chairman Prof. Lars Engebretsen åpne ISAKOS Firenze Vel 2500 kirurger hvorav vel 40 norske, samt vel 500 fysioterapeuter og sykepleiere var registrert og dette var ny rekord en rekord som ser ut til å sprenges for hvert ISAKOS møte. I tillegg var industrien rikt representert med bl.a. 76 utstillinger fra 30 selskaper og rundt 400 registrerte firmadeltakere. Professor Engebretsen kunngjorde at programmet for kongressen hadde Dr. Rune Moan, St. Olavs Hospital. følgende ledetråder: Evidenced based medicine New developments the newest technology in surgery and sportsmedicine. Strategies for the next 10 years where are we in 2020? Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansen Hospital - Dr. Thorbjørn Grøntvedt, Rosenborgklinikken - Dr. Stig Heir, Martina Hansen Hospital - Dr. Steinar Johansen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Trygve Kase, Ringvollklinikken (delvis skjult). I de neste fire dagene ble det presentert minutters foredrag, 600 eposters, 35 symposier, 28 instructional course lectures og 14 live-presentasjoner. Et imponerende program med et variert tilbud til alle. Firenze er også en meget vakker by med storslåtte bygninger og musèer, samt en spennende historie. Selv om været kunne ha vært bedre, ble det tid til både sightseeing og andre forlystelser for de fleste. Den 7de ISAKOS- kongressen blir i Osaka, Japan vel kjent fra siste ukers sportsbevivenheter. Tar dere utfordringen? 9

10 NAOS 2007 Trondheim - Tromsø, juni Deltagerne samlet foran Erkebispegården i Trondheim Den åttende kongressen i Norsk - Amerikansk ortopedisk forening ble åpnet i Trondheim 5. juni.vertskapet bestående av: Torstein Husby, Pål Benum og Helge Rønningen startet hele arrangementet med et Get Together Party ute på gamle erverdige Munkholmen i Trondheimsfjorden. Det var meget god oppslutning om møtet både fra amerikansk og norsk side med en fin blanding av forskjellige aldersgrupperinger. Den vitenskapelige sesjonen ble avholdt på Hotell Rica, Nidelven, så lenge man var i Stiftsstaden, og deretter forflyttet man det hele over på nordgående hurtigrute Midnattsol. Kl. 13:00 torsdag 7. juni, i praktfullt sommervær, seg båten langsomt ut fra kai i Trondheim, og begynte på en fantastisk sjøreise langs denne kystens små og store perler. Det var så optimale værmessige forhold som en bare kunne drømme om. Hurtigruta passerer Munkholmen på vei ut fra Trondheim Enkelte av deltakerne var kanskje noe skeptiske til eventuelle etterdønninger av Noroviruset som hadde herjet på båten i noen dager i forkant av møtet. Det hele gikk, imidlertid, meget bra på alle måter. Vi dampet nordover trøndelagkysten, passerte etter hvert Polarsirkelen og ankom Bodø i rute og vel så det. Igjen var det en meget vellykket kongress, og det var bare lovord å høre både om den faglige og den sosiale delen av programmet. 10

11 Dr. Leif Havelin, Haukeland Sykehus og Prof. Lars Engebretsen, Ullevål Universitetssykehus. Dr. Lage Aarseth og Dr. Harald Eikrem, begge Helse Sunnmøre, Ålesund. Dr. Kjell Harbo, Stavanger Universitetssykehus. Dr.Warren Kramer, California, USA. Dr. Arnulf Swendsen og Dr. Lyle Johnson, begge Minnesota USA. I Lofoten- og Vesterålspartiet av seilasen kom omtrent alt av foto og filmapparater ombord i bruk. Fredag 9. juni ankom vi Tromsø ved middagstider og den offisielle delen av møtet var over. Mange ble over i Tromsø og gjorde seg kjent i Ishavsbyen, mens noen ble med hurtigruta videre nordover. Atter andre satte kursen hjemover. Neste møte i USA i 2009 er tenkt lagt til Seattle, og fra pålitelig hold nevnes Ålesund som arrangør i Norge i OrtoMedic hjalp også denne gang til med sekreteriattjenester og som teknisk arrangør. Er du interessert i å bli medlem i foreningen kan du henvende deg til: Kasserer/sekretær Dr. Svein Ausdal, Stavanger Universitetssykehus. Styret i NAOS består av: Fra USA: Arnulf Swendsen Lyle Johnson Glenn Oren Fra Norge: Harald Eikrem President Kasserer/ sekretær Styremedlem Vice president Svein Austdal Kasserer / sekretær Tor Steinar Raugstad Styremedlem 11

12 UNI- kneproteser Skal vi bruke det? Hvem skal vi bruke det på? Hvem skal bruke det? Hva skal vi bruke? Interessen for UNI-proteser i Norge har variert noe de siste årene. For øyeblikket er den stigende. Flere steder tar i bruk teknikken og antallet i forhold til totalproteser har steget fra 5% i 1994 til ca 15% i Dette gir et antall på ca 400 proteser pr. år. Bruken av UNI-proteser er svært forskjellig i ulike deler av verden, (Fig. 1). Bruken er for eksempel 7 ganger høyere i Sverige enn i Spania og dobbelt så høy i Australia som i USA. Nylig publiserte Furnes & al. en artikkel som viser at resultatene i Norge har vært relativt dårlige, sammenliknet med totalproteser (Furnes & al. JBJS Am. 89: , 2007). De fleste protese-typene har like resultater, og det er heller ingen signifikant forskjell med hensyn til aldersgrupper når man sammenlikner med TKR, (Fig. 2 ). Det finnes imidlertid enkelt-studier som viser noe annet, men de går ofte på spesifikke protesetyper satt inn på sentra hvor ofte designeren av protesen er med. De norske tallene er et gjennomsnitt av det som ble gjort på norske sykehus av norske kirurger i perioden I sin studie fant Furnes & al. høyere grad av aseptisk løsning og periprostetiske frakturer på UNI enn på totalproteser. Revisjonsraten var omtrent dobbelt så høy som for TKR. UNI har allikevel noen fordeler som må veies opp mot den høye revisjonsraten. Det er bl.a. mindre smerteproblemer, kortere sykehusopphold og raskere rehabilitering. Det var også signifikant lavere infeksjonsrisiko ved UNI-protese enn ved totalprotese. Furnes & al. har også publisert en annen studie i JBJS som viser at UNI-protese kan være en kostnadseffektiv operasjon for enkelte pasientgrupper. Disse tallene er historien om; de gamle protesene, de gamle instrumentene og de gamle teknikkene på UNI. Årsakene til disse resultatene var bl.a.; tynn polyetylen, for store benreseksjoner, for dårlige instrumenter som ga dårlig plassering av komponentene og dermed feil alignment. En var ikke så opptatt av / visste ikke nok om, konsekvensene av feil tibia-slope, over- / underkorrigering etc. Nyere studier viser at en del av disse problemene er blitt adressert. (Perlick, Bathis & al. International Orthopedics (SICOT) 28: , 2004) og (Keblish P., Briard JL. JOA, Vol 19 No7, Suppl 2, 2004). Fortsettelse neste side % Figur 1 Bruk av UNI-protese i prosent av kneprotese-operasjoner Singapore Spania Sør Afrika USA Skandinavia Australia Figur 2 12

13 OrthoPulse Lavage System OrthoPulse er et luftdrevet spyleog sugesystem til bruk ved blant annet protese- og traumekirurgi, samt ved sår- og brannskadebehandling. Det produseres av det svenske selskapet SQI / Promeduc i Uppsala og har vært markedsført i Norge av OrtoMedic AS siden 2002 / Systemet er meget enkelt, pålitelig og robust. Det består av et håndstykke og luftslange til flergangsbruk, samt engangs spyle- og sugesett. OrthoPulse er et system laget med tanke på sikkerhet, og det er fritt for stoffene: ftalater, PVC og latex. I engangsutstyret har produsenten valgt å bruke polyuretan, et plaststoff som er meget sterkt / flexibelt, miljø og pasientvennlig. Systemet er kjent for å produsere et tilstrekkelig sterkt og stabilt trykk som kan være med på å redusere fettembolier i marghulen ved for eksempel forskjellige former for protesekirurgi. Tilbakemeldingene fra markedet og alle brukerne våre er meget oppmuntrende. Ta gjerne kontakt med oss i OrtoMedic AS for mer informasjon om OrthoPulse. Polyuretan omtales gjerne som et non- fracturing material, noe som øker tryggheten til pasient og operatør, samt minimaliserer faren for plast brekkasje i operasjonsfeltet. UNI-kneprotese, forsettels Nøyaktig alignment og naturlig kinematikk gir bedre utsikter for langtidsoverlevelse. (Der Orhopaede- Springer medizin Verlag 2004). Alignment kan også bedres ved bruk av CAS, men man skal nok gjøre en del ordinære operasjoner før en gjør det med CAS teknikk, da begge deler er krevende å lære seg. Ifølge både det Norske og det Svenske registeret (JBJS 83B : 45-49), er det en sammenheng mellom antall operasjoner per år, og resultatene. Dette bringer nye poeng inn i diskusjonen. OrtoMedic markedsfører Preservation UNI fra DePuy. Denne protesen har ca 10 % av det norske markedet i dag. Den kan brukes på både medial og lateral artrose. Den leveres med fast tibia ( All-Poly) og med glidende menisk som på LCS. LCS har for øvrig 30 års jubileum i år, så dette er en velprøvd løsning. Femur- og tibia reseksjonen er meget benbevarende samtidig som det ikke er for tynn plast. En eventuell revisjon til en TKR vil i de fleste tilfeller være som en vanlig primæroperasjon. Vi vil fokusere på UNI-protesen i tiden fremover og vil også ha det som tilleggstema på vårt LCS-brukermøte i år. Vi tar gjerne imot synspunkter og tips om temaet. Kontakt Produktsjef Arvid Lunde, CAS / Preservation, OrtoMedic AS. Vi ønsker alle en UNI(k) høst. 13

14 1st Artic Circle Shoulder Conference Bodø june Landegod utenfor Bodø Det ble i år for første gang avholdt Artic Circle Shoulder Conference i Bodø. Møte ble avholdt på Radisson SAS Hotell, Bodø. Omgivelsene for møtet kunne ikke vært bedre. Under et besøk på Kjerringøy den første kvelden kom solen frem. Solen ble værende hos oss resten av møtet, natt som dag. Omgitt av denne flotte naturen og hyggelige sosiale tilstevninger, ble rammen for dette møtet helt utmerket. Komiteen som har jobbet med dette møte bestod av Chairman Tobias Franke, Scientific Coordinator Abbas Karladani. I tillegg gjorde sekretærene Grete Sveum Stake og Dagny Harberg Kristoffersen en flott jobb. De hadde satt sammen et fakultet bestående av blant annet navn som Dr. Anders Eklund og Dr. Copeland. Av norske leger i fakultet var Dr. Cecilie Schrøder, Dr. Jone Segadal, Dr. Sigurd Liavåg og Dr. Jan Erik Madsen. Det var et 40-talls deltagere fra inn- og utland. I tillegg var industrien meget godt representert Programmet for møte skulle favne hele skulderkirurgien med arthroskopi, arthroplastier og frakturer. Første dag ble viet frakturer på proximal humerus og artroplastier. Dag to tok for seg rotator cuff og instabiliteter. Siste dag var satt av til kasuistikker/problem cases. Dette var første utgave av Artic Circle Shoulder Conference. Vi håper at dette er et møte som vil bli arrangert igjen, og vi ønsker lykke til med planleggingen av neste møte! Fra paneldebatten: Dr. Copeland, England - og Dr. Anders Ekelund, Sverige. Dr. A. Fieves, Nederland og Dr. Houman Charani, Hammerfest Sykehus. Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic og kursleder Dr. Tobias Franke Nordlandsykehuset, Bodø. 14

15 CORAIL 97% Overlevelse etter 15 år pasienter. Kilde: Nasjonalt Register for Leddproteser , publisert "Corail (HA belagt) stamme er den mest brukte og har færrest revisjoner med endepunkt alle stammerevisjoner." Fra Årsrapport

16 mens vi venter på neste sommer... Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med Informasjon fra OrtoMedic AS April 1999 - Nr. 39-11. årgang Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med symposier under Ortopedisk Høstmøte i samarbeide med medisinske firmaer med foredragsholdere fra

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 82-9847-06-

Detaljer

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale Infeksjoner etter hofteprotesekirurgi Hva viser registrene? Håvard Dale Hvem er vi? Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Hofteproteser (1987-) 1 295 / 147 307 Andre leddproteser,

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Hofte- og kneproteser samt bensement

Hofte- og kneproteser samt bensement Hofte- og kneproteser samt bensement Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34584107.aspx External tender reference id 8-12 Tender type Cancelled Publish date 8/28/2012 8:41 AM Bid due date

Detaljer

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen www.haukeland.no/nrl Lasse Engesæter

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nye trender innen hoftekirurgien

Nye trender innen hoftekirurgien Informasjon fra OrtoMedic AS April 2006 - Nr. 59-18. årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg.

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2006 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser*

Nasjonalt register for leddproteser* Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 57-63 57 Nasjonalt register for leddproteser* Til beste for pasienter og det norske helsevesenet Stein Atle Lie 1, Stein Emil Vollset 1, Ove Furnes 2, Leif Ivar Havelin

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Hansker fra australske Ansell.

Hansker fra australske Ansell. Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2003 - Nr. 52-15. årgang Hansker fra australske Ansell. Et nytt produkt i OrtoMedic AS sin produktportefølje. Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet på

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE. Tromsø. 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel. www.ncsvårmøte.no

UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE. Tromsø. 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel. www.ncsvårmøte.no UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSØ 11. JUNI - 13. JUNI 2015 Vi ønsker sponsorer og utstillere velkommen til NCS vårmøte

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere.

Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere. Sluttrapport: Prosjekt nr 2010/3/0372, Rehabilitering Prosjektnavn: Anal inkontinens - hverdagens utfordringer Samlivskurs - for personer som lever med anal inkontinens og deres partnere. Vi arrangert

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 00 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 8-987-08-8 ISSN:

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus https://www.facebook.com/leddregisteret/

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus  https://www.facebook.com/leddregisteret/ RAPPORT Juni 27 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER Foto: Kaitlin Bailey / Matador Network Foto: CH - visitnorway.com Preliminært program KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER 2. 4. juni 2016 Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Detaljer

Kan ergoterapi utsette eller redusere behovet for kirurgi ved CMC-artrose? Prosjektleder: Ingvild Kjeken Stipendiat: Else Marit H.

Kan ergoterapi utsette eller redusere behovet for kirurgi ved CMC-artrose? Prosjektleder: Ingvild Kjeken Stipendiat: Else Marit H. Kan ergoterapi utsette eller redusere behovet for kirurgi ved CMC-artrose? Prosjektleder: Ingvild Kjeken Stipendiat: Else Marit H. Gravås Forskning viser at Ergoterapi ved håndartroser har effekt i form

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer