Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus ISBN: ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405"

Transkript

1 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus ISBN: ISSN:

2 Rapport 20 2

3 INNHOLD Forord... 9 Nasjonalt Register for Leddproteser Hofteproteser Forord... Overlevelseskurver for hofteproteser... 3 Overlevelseskurver for sementerte hofteproteser i periodene og Antall hofteproteseoperasjoner per år... 7 Insidens av primærproteser etter kjønn, alder og operasjonsår... 7 Primæroperasjonsårsaker... 8 Alder ved primæroperasjon... 8 Reoperasjonsårsaker... 9 Reoperasjonstyper Bentransplantasjon... 2 Tilgang Trochanterosteotomi Systemisk antibiotikaprofylakse Fiksasjon ved primæroperasjoner Fiksasjon ved reoperasjoner Fiksasjon og bentransplantasjon ved reoperasjoner Sementtyper acetabulum Sementtyper femur Sementerte primærproteser (De 45 mest brukte kombinasjonene) Usementerte primærproteser (De 45 mest brukte kombinasjonene) Hybride primærproteser (De 20 mest brukte)... 3 Acetabulumproteser ved primæroperasjon Acetabulumproteser ved reoperasjon Femurproteser ved primæroperasjon Femurproteser ved reoperasjon Fast/modulær caput (Primær- og reoperasjoner) Caputdiameter på modulære proteser Caputproteser (Primær- og reoperasjoner) ASA-klasse Tromboseprofylakse Mini invasiv kirurgi... 4 Computernavigering... 4 Bentap ved reoperasjoner Artikulasjon (Primæroperasjoner) Proteser i kne og andre ledd Forord Overlevelseskurver for kneproteser Overlevelseskurver for proteser i andre ledd enn hofte og kne Kneproteser Antall kneproteseoperasjoner per år Insidens av primærproteser etter kjønn, alder og operasjonsår Alder ved primæroperasjon Protesetype ved primæroperasjon Klassifisering av primære totalproteser Primæroperasjonsårsaker Fiksasjon ved primæroperasjoner

4 Rapport 20 Fiksasjon ved reoperasjoner Protesenavn Reoperasjonsårsaker Reoperasjonstyper ASA-klasse Tromboseprofylakse Mini invasiv kirurgi Computernavigering Albueproteser Antall albueproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn Reoperasjonsårsaker Ankelproteser Antall ankelproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn... 8 Reoperasjonsårsaker... 8 Fingerproteser Antall fingerproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn Reoperasjonsårsaker Håndleddsproteser Antall håndleddsproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn Reoperasjonsårsaker... 9 Håndrotsproteser (CMC I) Antall håndrotsproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn Reoperasjonsårsaker Leddproteser i rygg Antall leddproteser i rygg per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn Skulderproteser Antall skulderproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering

5 Protesenavn...00 Reoperasjonsårsaker Tåleddsproteser Antall tåleddsproteseoperasjoner per år Primæroperasjonsårsaker Fiksering Protesenavn...05 Reoperasjonsårsaker Nasjonalt Hoftebruddregister Forord Pasientdødelighet etter hoftebrudd Dislokerte lårhalsbrudd behandlet med 2 skruer og hemiprotese EQ-5D for pasienter med dislokerte lårhalsbrudd EQ-5D for pasienter med udislokerte lårhalsbrudd Reoperasjon Overlevelseskurver etter hoftebrudd for hoftebruddoperasjoner... 0 Antall hoftebruddsoperasjoner per år... 3 Insidens av primære hoftebrudd (2006)... 3 Antall primæroperasjoner i de ulike aldersgruppene (2006)... 3 Tid fra brudd til operasjon primæroperasjoner... 4 Demens... 5 Anestesitype... 5 ASA klasse...6 Type primærbrudd... 7 Årsak til reoperasjon... 8 Antall reoperasjonsårsaker per primæroperasjonsårsak... 9 Antall type primæroperasjon vs. type primærbrudd Type primæroperasjon alle brudd... 2 Type reoperasjon Første reoperasjon etter primær uni/bipolar hemiprotese Første reoperasjon etter primær skrue Hemiproteser...25 Skruer Glideskruer Nagler Fiksasjon Brudd Tilgang Komplikasjoner Systemisk antibiotikaprofylakse... 3 Tromboseprofylakse Appendix Nasjonalt Korsbåndregister Forord KOOS ved primære ACL rekonstruksjoner KOOS ved revisjoner Overlevelseskurver for korsbåndsoperasjoner... 4 Alle operasjonstyper Antall korsbåndsoperasjoner per år Insidens av primær rekonstruksjon etter kjønn og operasjonsår Fordeling av andre prosedyrer

6 Rapport 20 Peroperative komplikasjoner...46 Primær rekonstruksjon av korsbånd Alder ved primæroperasjon Aktivitet ved skade Aktuell skade Ytterligere skader Tilleggsskader...49 Graftvalg Fiksasjon Menisklesjon Fiksasjon menisk Brusklesjon Bruskskader...63 Dagkirurgisk operasjon Peroperative komplikasjoner...65 Systemisk antibiotikaprofylakse Tromboseprofylakse NSAID s Revisjonsrekonstruksjon Alder ved revisjonsrekonstruksjon Aktivitet ved skade Aktuell skade Tidligere skade...69 Ytterligere skader Tilleggsskader...70 Årsak til revisjonsrekonstruksjon... 7 Graftvalg... 7 Fiksasjon Menisklesjon Fiksasjon menisk Brusklesjon Bruskskader...82 Dagkirurgisk operasjon Peroperative komplikasjoner...84 Systemisk antibiotikaprofylakse Tromboseprofylakse NSAID s Andre prosedyrer Alder ved operasjon Aktivitet ved skade Aktuell skade Tidligere skade...88 Ytterligere skader Tilleggsskader...89 Menisklesjon Fiksasjon menisk... 9 Brusklesjon Bruskskader...96 Dagkirurgisk operasjon Peroperative komplikasjoner...98 Systemisk antibiotikaprofylakse Tromboseprofylakse

7 NSAID s Nasjonalt Barnehofteregister Forord Hoftedysplasi Epifysiolysis Capitis Femoris Calvè-Legg-Perthes Publikasjonsliste Skjema fra 200 grunnlaget for denne rapporten Hofteproteser Kneproteser og andre leddproteser Hoftebrudd Korsbånd KOOS Barnehofte Nye skjema - 20 Hofteproteser Kneproteser og andre leddproteser Hoftebrudd Korsbånd

8 Rapport 20 8

9 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Nasjonalt Register for Leddproteser gir informasjon om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsoperasjoner og barnehoftelidelser i Norge. I 200 endret vi noe på årsrapporten i det hvert av registrene fikk sin egen innledning hvor sentrale funn og figurer ble presentert. I årets rapport har vi tatt inn enda flere analyser og figurer. På denne måten håper vi at rapporten blir mer interessant og lettere å lese. Rapporten er som tidligere år vesentlig deskriptiv statistikk. Vi mener fortsatt at hovedmåten registerets funn skal offentliggjøres på, bør være vitenskapelige artikler og foredrag hvor en redegjør for materiale og metode og diskuterer svakhet og styrke ved metoden og betydningen av funnene (se referanselisten). Årets rapport inneholder for første gang data fra Barnehofteregisteret (BHR) som. januar 200 startet registreringen av hofteleddsdysplasi (hos barn over 3 måneder), samt Calvé-Legg-Perthes sykdom og epifysiolysis capitis femoris. Samarbeidet med registrene i de andre nordiske landene gjennom NARA (Nordic Arthroplasty Register Association) er ytterligere blitt styrket i løpet av det siste året. Også avidentifiserte standardiserte data fra det finske registeret er nå inkludert i en felles analysefil for operasjoner utført i perioden Flere artikler er allerede publisert, og enda flere er underveis. NARA (Nordic Arthroplasty Register Association) samarbeidet har medført to artikler om statistisk metode (Ranstam J, Acta Orthop 20) som anbefales både til de som skal lese registerstudier og de som skal forske på data. Av økonomiske grunner sender vi nå årsrapporten til ortopedene i Norge i en elektronisk utgave og ikke i papir. Denne er enklere å kopiere fra hvis en skal bruke figurer eller tabeller i rapporten til f.eks. en Power Point presentasjon. På Leddregisterets nettside ( finnes alle årsrapportene i registeret og dessuten referansene til vitenskapelige artikler og foredrag. Sykehusvise årsrapporter blir i oktober hvert år sendt til kontaktpersonene våre på sykehusene. Vi oppfordrer alle til å bruke rapportene til fortsatt forbedringsarbeid. Vi vil minne om at samtykkeerklæringen skal signeres av pasienten før operasjonen og at Datatilsynet krever at denne lagres i pasientjournalen. Vi takker alle landets ortopediske kirurger for flott rapportering. Vi takker også for det gode samarbeidet vi har hatt med Helse Bergen, Helse Vest, utstyrsleverandørene, Universitetet i Bergen, Senter for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøyskole, Norsk pasientregister, Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Bergen, Lasse Engesæter Professor/overlege Leder for NRL Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Leif I. Havelin Overlege/professor 99

10 Rapport 20 0

11 Nasjonalt Register for Leddproteser ÅRSRAPPORT HOFTEPROTESEREGISTERET Data i årets rapport er fra 5. september 987 og ut året 200. inneholder registeret hofteproteseoperasjoner, derav primære operasjoner og revisjoner, der proteser eller deler av proteser er skiftet eller fjernet. NYE TRENDER OG ØKT FOREKOMST AV TIDLIGE REVISJONER Overlevelseskurvene viser at i tidsperioden er økningen av tidlige revisjoner (innen de 6 første postoperative måneder) blitt enda tydeligere enn det vi viste i fjorårets rapport. Dette funnet gjelder både for usementerte og sementerte proteser, men er tydeligst for usementerte proteser. Samme tendens påviste vi i fjor, og siden forrige rapport har vi studert dette fenomenet. For tidsperioden fant vi at disse tidlige revisjonene hovedsakelig skyldtes infeksjon, luksasjon og periprostetiske frakturer. Økningen i revisjoner fant vi i alle pasientkategorier, men mest uttalt for eldre pasienter og hos pasienter med usementerte proteser. Som en ser av Figur 3 i årets rapport, endres pasientmaterialet gradvis. Praksis i hofteprotesekirurgien har også endret seg. For eksempel har bruken av lateralt operasjonssnitt avtatt, mens både fremre og bakre operasjonstilgang har fått økende popularitet. Bruk av usementerte proteser og omvendte hybrider øker, også i eldre pasienter. De sementtypene som brukes nå er ikke de samme som ble brukt før Artikulasjoner med metall-på-metall, keramikk-på-keramikk, kryssbundet polyetylen og store hoder har blitt mer populære. Videre dominerer nå andre protesetyper. Vi har også hatt anbudsprosesser og mange kirurger har måttet gå over til nye proteser. Det kan altså være flere enn én årsak til våre funn om økt forekomst av tidlige revisjoner. Selv om de tidlige revisjonene har økt, er resultatene fortsatt gode for hofteprotesekirurgien, og i statistisk sammenheng er antallet tidlige revisjoner relativt lavt innen de gruppene vi sammenligner. Med et større tallmateriale nå, spesielt på operasjoner gjennom fremre tilgang og for nyere implantater, vil vi i tiden frem til årets høstmøte utforske problematikken videre. Fokus vil være på usementert femurprotese i eldre pasienter, operasjonstilganger og artikulasjoner. OPPSUMMERING AV DE VIKTIGSTE VITENSKAPELIGE FUNN SISTE ÅR: Siden forrige årsrapport har Leddproteseregisteret hatt 6 publikasjoner om hofteprotesekirurgi i internasjonale pubmed noterte tidsskrift. Se publikasjonsliste i årsrapporten og registerets hjemmeside ( De fleste artiklene kan hentes frem direkte fra hjemmesiden. Siste års artikler beskriver blant annet: økt risiko for revisjon av resurfacing hofteproteser sammenlignet med konvensjonelle proteser (Johansson PE et al.), bedring i hofteproteseresultater i Norge over tid (Fevang BT et al.), livskvaliteten for Hofte

12 Rapport 20 unge pasienter med totalproteser pga dysplasi og validering av dysplasidiagnosen (88% av dysplasipasienter var korrekt registrert) (Engesæter IØ et al.), økt risiko for senere å måtte bli operert med hofteprotese ved vektøkning i ung alder ( Apold H et al.), infeksjonsprofylakse ved protesekirurgi (Jämsen E et al.), best resultat med revisjon for infeksjon i to etapper, men godt resultat også med debridement (Engesæter LB et al. In press). Bergen, Leif Ivar Havelin Birgitte Espehaug Tor Egil Sørås Overlege/professor Statistiker/forsker IT-konsulent Ansvarlig for hofteproteser 2 Hofte

13 Nasjonalt Register for Leddproteser Overlevelseskurver for hofteproteser a) Alle b) Sementert Prosent intakte proteser RR (p-verdi).3 (<0.00) 0.9 (<0.00) 0.7 (<0.00) 0.5 (<0.00) 0.6 (<0.00).0 (0.4) RR (p-verdi).6 (<0.00). (0.0) 0.9 (0.004) 0.8 (<0.00) 0.8 (<0.00).3 (<0.00) c) Usementert d) Hybrid sementering Sem. acetab./ usem. femur (få obs. før år 2000) Prosent intakte proteser RR (p-verdi) 0.9 (0.0) 0.6 (<0.00) 0.3 (<0.00) 0.2 (<0.00) 0.4 (<0.00) 0.8 (0.03) Sem. femur/ usem. acetab. Hy brid (sementert f emur/usementert acetabulum): RR (p-verdi) (0.8) 0.8 (0.03) 0.7 (0.0) 0.5 (<0.00) 0.3 (<0.00) 0.5 (0.04) År etter primær operasjon År etter primær operasjon Kaplan-Meier estimerte overlevelseskurver (ujustert). Rate ratio (RR) er justert for alder, kjønn og diagnose. I figur med Hybrid sementering gis overlevelsesprosent så lenge > 20 proteser er under risiko for revisjon. Hofte 3

14 Rapport 20 Overlevelseskurver for hofteproteser e) Sementert, <=60 år f) Sementert, >60 år Prosent intakte proteser RR (p-verdi).6 (<0.00).3 (0.03).0 (0.7) 0.7 (0.007) 0.7 (0.004). (0.8) RR (p-verdi).6 (<0.00). (0.05) 0.9 (0.002) 0.8 (<0.00) 0.8 (0.003).3 (<0.00) g) Usementert, <=60 år h) Usementert, >60 år Prosent intakte proteser RR (p-verdi) 0.9 (0.2) 0.6 (<0.00) 0.3 (<0.00) 0.2 (<0.00) 0.4 (<0.00) 0.8 (0.03) RR (p-verdi) 0.7 (0.00) 0.5 (<0.00) 0.3 (<0.00) 0.3 (<0.00) 0.4 (<0.00) 0.7 (0.004) År etter primær operasjon År etter primær operasjon Kaplan-Meier estimerte overlevelseskurver (ujustert). Rate ratio (RR) er justert for alder, kjønn og diagnose. 4 Hofte

15 Nasjonalt Register for Leddproteser Prosent intakte proteser i) Overlevelseskurver for hofteproteser Hybrid sementering, <=60 år RR (p-verdi).7 (0.05).5 (0.) 0.8 (0.4) 0.6 (0.05) 0.4 (0.05) 0.6 (0.5) j) Hybrid sementering, >60 år RR (p-verdi) 0.9 (0.4) 0.6 (<0.00) 0.7 (0.04) 0.5 (<0.00) 0.4 (0.0) 0.5 (0.) Omvendt hybrid sementering, k) <=60 år l) Omvendt hybrid sementering, >60 år Prosent intakte proteser RR (p-verdi).6 (0.2).3 (0.5) RR (p-verdi).6 (0.4) 2.4 (0.) År etter primær operasjon År etter primær operasjon Hybrid: sem. femur/usem. acetabulum. Omvendt hybrid: usem. femur/sem. acetabulum Kaplan-Meier estimerte overlevelseskurver (ujustert). Rate ratio (RR) er justert for alder, kjønn og diagnose. Hofte 5

16 Rapport 20 Overlevelseskurver for sementerte hofteproteser for periodene og Prosent intakte proteser Gjennomsnitt alle sykehus Alle sykehus enkeltvis i perioden Gjennomsnitt alle sykehus Alle sykehus enkeltvis i perioden År etter primær operasjon År etter primær operasjon 6 Hofte

17 Hofteproteser Tabell : Antall operasjoner per år År Figur : Antall operasjoner per år Primæroperasjoner Reoperasjoner (85,3%) 250 (4,7%) (85,5%) 207 (4,5%) (85,9%) 2 (4,%) (86,4%) 05 (3,6%) (86,3%) 007 (3,7%) (86,2%) 058 (3,8%) (86,9%) 940 (3,%) (87,7%) 990 (2,3%) (86,6%) 956 (3,4%) (87,0%) 922 (3,0%) (85,4%) 975 (4,6%) (85,3%) 943 (4,7%) (83,5%) 050 (6,5%) (84,0%) 0 (6,0%) (82,8%) 004 (7,2%) (83,8%) 985 (6,2%) (83,5%) 90 (6,5%) (85,%) 845 (4,9%) (86,4%) 769 (3,6%) (85,2%) 783 (4,8%) (86,9%) 732 (3,%) (87,5%) 74 (2,5%) (85,8%) 65 (4,2%) (88,0%) 79 (2,0%) 496 Komplett registrering fra 989 Nasjonalt Register for Leddproteser (85,7%) (4,3%) Antall operasjoner Primæroperasjoner Reoperasjoner 55, % av alle operasjoner er utført på høyre side. 68,2 % av alle operasjoner er utført på kvinner. Gjennomsnittlig alder for alle opererte: 69,3 år. Figur 2: Insidens av primære hofteleddsproteser Antall operasjoner per innbyggere Kvinner 995 Menn 2000 Kvinner 2000 Menn 2005 Kvinner 2005 Menn 200 Kvinner 200 Menn Alder: Hofte 7

18 Rapport 20 Primæroperasjonsårsaker Tabell 2: Primæroperasjonsårsaker År Figur 3: Alder ved primæroperasjon 50 Idiopatisk coxartrose Rheumatoid artritt Seqv. fraktur colli fem. Seqv. dysplasi Seqv. dysplasi m/luks. Seqv. Perthes/ epifysiolyse Mer enn en årsak til operasjon er mulig Bechterew Akutt fraktur colli fem. Caputnekrose Seqv. acetabularfraktur Annet Mangler Andel (%) av primæroperasjoner Operasjonsår Alder: < > 79 8 Hofte

19 Nasjonalt Register for Leddproteser Reoperasjonsårsaker Tabell 3: Reoperasjonsårsaker Løs femurkomponent Reoperasjonsår Løs acetabularkomponent Luksasjon Dyp infeksjon Fraktur (ved protesen) Mer enn en årsak til reoperasjon er mulig Smerter Osteolyse i acet. uten løsning Osteolyse i femur uten løsning Slitasje av plast Tidligere Girdlestone Annet Mangler Figur 4: Reoperasjonsårsaker 00 % Mangler Annet Andel av reoperasjoner (%) 80 % 60 % 40 % 20 % Smerter Osteolyse i femur uten løsning Osteolyse i acet. uten løsning Osteolyse i acet. og femur uten løsning Luksasjon Fraktur (ved protesen) Løsning 0 % Dyp infeksjon Operasjonsår Diagrammet er hierarkisk, slik at en reoperasjon registrert med f.eks. både 'Dyp infeksjon' og 'Løsning', bare teller som 'Dyp infeksjon'. Hierarkiet følger rekkefølgen i forklaringen, med 'Dyp infeksjon' som høyeste nivå og 'Annet' som laveste. Hofte 9

20 Rapport 20 Reoperasjonstyper Tabell 4: Reoperasjonstyper Reoperasjonsår Bytte, acetabulum Bytte, caput Bytte, caput og acetabulum Bytte, femur Bytte, hele protesen Bytte, plastforing Bytte, plastforing og caput % 8% 20% 4% 26% 0% 4% % 0% 5% % 4% % % 9% 28% 2% 25% % 5% % % 5% 2% % 0% % 7% 25% 3% 27% 0% 4% % 0% 7% 2% 2% 0% % 6% 27% 3% 26% 0% 4% % 0% 5% % 3% 0% % 3% 2% 4% 26% % 6% % 0% 6% 2% % 0% % 3% 6% 3% 30% % 4% 2% 0% 5% 2% 3% % % 4% 20% 4% 29% % 5% 2% 0% 7% 2% % % % 3% 3% 7% 28% % 5% 2% 0% 6% 2% % % % 2% 5% 9% 3% % 6% 2% % 5% 3% 2% % % 2% 9% 2% 3% % 5% 2% 5% 3% % 0% % 2% 20% 2% 3% % 7% % 0% 4% 3% 0% 0% % 2% 4% 2% 37% 0% 5% % 0% 5% 3% % 0% % % 6% 20% 37% % 4% 2% 0% 4% 4% % % % % 22% 40% % 3% % 0% 4% 4% 0% 0% % % % 23% 42% 0% % 0% 0% 6% 3% % 0% % % 9% 24% 42% 0% % 0% 0% 4% 4% % % 0% 2% 28% 44% 0% % 0% % 4% 2% % % 0% % 28% 45% 0% 0% 0% 4% % 0% 0% % % % 26% 49% 0% 0% 0% 0% 5% % % 0% % 0% 0% 25% 49% 0% % 5% 0% % % % % 25% 55% 0% 0% 3% 0% 0% 2% % 0% 0% 24% 58% 0% 2% 0% 0% % % % 20% 63% 0% 0% 2% 2% 0% % % % 2% 63% % % % % 3% 4% 9% 37% 0% 3% % 0% 5% 2% % % Bytte, plastforing og femur Fjernet femurprotesen Girdlestone Innsetting etter Girdlestone Annen operasjon Mangler 20 Hofte

21 Nasjonalt Register for Leddproteser Bentransplantasjon ved reoperasjoner Tabell 5: Bentransplantasjon i acetabulum ved reoperasjoner År Ja Nei Benpakking Mangler (0,2 %) 783 (62,6 %) 85 (4,8 %) 55 (2,4 %) 2009 (9,2 %) 73 (59, %) 245 (20,3 %) 38 (,4 %) (9,8 %) 666 (59,4 %) 2 (8,8 %) 34 (2 %) (2,6 %) 593 (56,4 %) 93 (8,4 %) 33 (2,7 %) (,4 %) 554 (55 %) 20 (20 %) 37 (3,6 %) (5,2 %) 527 (49,8 %) 230 (2,7 %) 40 (3,2 %) (7, %) 570 (60,6 %) 62 (7,2 %) 47 (5 %) (6,4 %) 65 (65,8 %) 47 (4,8 %) 30 (3 %) (22, %) 62 (65 %) 86 (9 %) 38 (4 %) (9,7 %) 578 (62,7 %) 32 (4,3 %) 30 (3,3 %) (22,2 %) 60 (6,6 %) 36 (3,9 %) 22 (2,3 %) (20,3 %) 593 (62,9 %) 4 (5 %) 8 (,9 %) (2,5 %) 642 (6, %) 60 (5,2 %) 22 (2, %) (2,6 %) 636 (62,9 %) 34 (3,3 %) 23 (2,3 %) (25,2 %) 639 (63,6 %) 82 (8,2 %) 30 (3 %) (3,8 %) 64 (65, %) 4 (0,4 %) 27 (2,7 %) (3,6 %) 607 (66,7 %) 0 (0 %) 5 (,6 %) (3,4 %) 558 (66 %) 0 (0 %) 22 (2,6 %) (26,9 %) 54 (70,4 %) 0 (0 %) 2 (2,7 %) (27,2 %) 555 (70,9 %) 0 (0 %) 5 (,9 %) (29 %) 506 (69, %) 0 (0 %) 4 (,9 %) (26,7 %) 535 (72,2 %) 0 (0 %) 8 (, %) (25 %) 477 (73,3 %) 0 (0 %) (,7 %) (9 %) 44 (80,4 %) 0 (0 %) (0,6 %) (20,2 %) 3 93 (63, %) (, %) 23 (5,6 %) Tabell 6: Bentransplantasjon i femur ved reoperasjoner År Ja Nei Benpakking Mangler (9,2 %) 792 (63,4 %) 45 (3,6 %) 298 (23,8 %) (0,7 %) 750 (62, %) 45 (3,7 %) 283 (23,4 %) (2,8 %) 675 (60,2 %) 70 (6,2 %) 232 (20,7 %) (,9 %) 600 (57, %) 70 (6,7 %) 256 (24,4 %) (4,4 %) 598 (59,4 %) 8 (8 %) 83 (8,2 %) (7, %) 57 (54 %) 86 (8, %) 220 (20,8 %) (3,3 %) 647 (68,8 %) 9 (2,7 %) 49 (5,2 %) (3,8 %) 726 (73,3 %) 97 (9,8 %) 30 (3 %) (8, %) 646 (67,6 %) 99 (0,4 %) 38 (4 %) (7, %) 584 (63,3 %) 50 (6,3 %) 30 (3,3 %) (22,2 %) 57 (58,6 %) 66 (7 %) 22 (2,3 %) (2,7 %) 534 (56,6 %) 86 (9,7 %) 8 (,9 %) (20,9 %) 603 (57,4 %) 206 (9,6 %) 22 (2, %) (2,5 %) 58 (57,5 %) 90 (8,8 %) 23 (2,3 %) (23,4 %) 65 (6,3 %) 24 (2,4 %) 30 (3 %) (37,3 %) 586 (59,5 %) 5 (0,5 %) 27 (2,7 %) (30,3 %) 69 (68 %) 0 (0 %) 5 (,6 %) (27,6 %) 590 (69,8 %) 0 (0 %) 22 (2,6 %) (6 %) 625 (8,3 %) 0 (0 %) 2 (2,7 %) (,5 %) 678 (86,6 %) 0 (0 %) 5 (,9 %) (6,9 %) 594 (8, %) 0 (0 %) 4 (,9 %) (8, %) 599 (80,8 %) 0 (0 %) 8 (, %) (3,8 %) 550 (84,5 %) 0 (0 %) (,7 %) (7,9 %) 46 (8,6 %) 0 (0 %) (0,6 %) (8, %) (65,6 %) 739 (7,9 %) 868 (8,5 %) "Benpakking" eget punkt på skjema fra 996. Hofte 2

22 Rapport 20 Tilgang Tabell 7: Tilgang ved primæroperasjoner Fremre (Smith- År Petersen) Anterolateral Lateral Posterolateral Annen Mangler (8, %) 463 (6,4 %) (53,5 %) 2 40 (29,6 %) 57 (0,8 %) 6 (,6 %) (4,5 %) 340 (4,8 %) (6,3 %) 963 (27,6 %) (0,2 %) 8 (,7 %) ( %) 387 (5,7 %) (63,7 %) 929 (28,2 %) 7 (0, %) 97 (,4 %) (0,2 %) 404 (6, %) 4 45 (66,3 %) 7 (25,7 %) 0 (0,2 %) 05 (,6 %) (0 %) 452 (7,2 %) (67,6 %) 482 (23,5 %) 3 (0 %) 0 (,7 %) (0, %) 52 (7,9 %) 4 49 (67 %) 534 (23,3 %) 4 (0, %) 2 (,7 %) (0, %) 463 (7,4 %) (68,9 %) 437 (23, %) 5 (0, %) 20 (0,3 %) (0,2 %) 59 (8,4 %) (68,8 %) 558 (22, %) 3 (0 %) 33 (0,5 %) (0,2 %) 44 (6,7 %) (69,6 %) 400 (22,7 %) 7 (0,3 %) 33 (0,5 %) (0, %) 40 (6,6 %) (69,3 %) 448 (23,5 %) 8 (0, %) 24 (0,4 %) (0,3 %) 437 (7,7 %) (67,6 %) 379 (24,2 %) 2 (0 %) 3 (0,2 %) (0, %) 455 (8,3 %) (67 %) 325 (24,2 %) 8 (0, %) 4 (0,3 %) (0,2 %) 395 (7,4 %) (69 %) 237 (23,2 %) 0 (0 %) 2 (0,2 %) (0, %) 37 (7 %) 3 77 (69,9 %) 96 (22,5 %) (0 %) 26 (0,5 %) (0, %) 366 (7,6 %) 3 57 (65,5 %) 264 (26,2 %) 3 (0, %) 26 (0,5 %) (0, %) 3 (6, %) (66,3 %) 389 (27,2 %) 8 (0,2 %) 0 (0,2 %) (0,2 %) 88 (4, %) 3 82 (69, %) 220 (26,5 %) 2 (0 %) 6 (0, %) (0,9 %) 226 (4,7 %) 3 43 (7,2 %) 084 (22,5 %) 2 (0,2 %) 23 (0,5 %) (0,7 %) 283 (5,8 %) (69,3 %) 22 (23 %) 9 (0,2 %) 52 (, %) 99 6 (0, %) 260 (5,8 %) 3 04 (69, %) 082 (24, %) (0 %) 37 (0,8 %) (0, %) 323 (6,7 %) 3 22 (66,3 %) 26 (26 %) 0 (0 %) 49 ( %) (0,2 %) 380 (7,3 %) 3 89 (6,3 %) 590 (30,6 %) 0 (0 %) 35 (0,7 %) (0,2 %) 262 (6,7 %) (63, %) 39 (29 %) (0 %) 39 ( %) 987 (0, %) 9 (9 %) 840 (63,8 %) 350 (26,6 %) 2 (0,2 %) 5 (0,4 %) 96 (0,9 %) 8 82 (6,7 %) (66,3 %) (25, %) 74 (0, %) 5 (0,8 %) Tabell 8: Tilgang ved reoperasjoner Fremre (Smith- År Petersen) Anterolateral Lateral Posterolateral Annen Mangler (, %) 6 (,3 %) 832 (66,6 %) 347 (27,8 %) 9 (,5 %) 22 (,8 %) (,9 %) 42 (3,5 %) 770 (63,8 %) 34 (28,3 %) 2 ( %) 9 (,6 %) (0,3 %) 52 (4,6 %) 786 (70, %) 25 (22,4 %) 0 (0,9 %) 9 (,7 %) 2007 (0, %) 55 (5,2 %) 705 (67, %) 273 (26 %) 2 (0,2 %) 5 (,4 %) 2006 (0, %) 6 (6, %) 699 (69,4 %) 23 (22,9 %) 2 (0,2 %) 3 (,3 %) (0,3 %) 44 (4,2 %) 790 (74,7 %) 98 (8,7 %) 4 (,3 %) 9 (0,9 %) (0,2 %) 52 (5,5 %) 732 (77,9 %) 34 (4,3 %) (0, %) 9 (2 %) 2003 (0, %) 85 (8,6 %) 738 (74,5 %) 4 (,5 %) 6 (0,6 %) 46 (4,6 %) (0,2 %) 68 (7, %) 722 (75,5 %) 37 (4,3 %) 8 (0,8 %) 9 (2 %) (0,5 %) 83 (9 %) 673 (73 %) 3 (4,2 %) 0 (, %) 20 (2,2 %) (0,3 %) 90 (9,2 %) 737 (75,6 %) 29 (3,2 %) (, %) 5 (0,5 %) (0,3 %) 83 (8,8 %) 728 (77,2 %) 4 (2, %) 8 (0,8 %) 7 (0,7 %) (0,2 %) 73 (7 %) 827 (78,8 %) 37 (3 %) 6 (0,6 %) 5 (0,5 %) (0,2 %) 55 (5,4 %) 777 (76,9 %) 68 (6,6 %) 4 (0,4 %) 5 (0,5 %) (0 %) 73 (7,3 %) 72 (70,9 %) 202 (20, %) 5 (0,5 %) 2 (,2 %) 995 (0, %) 60 (6, %) 738 (74,9 %) 78 (8, %) 5 (0,5 %) 3 (0,3 %) 994 (0, %) 48 (5,3 %) 685 (75,3 %) 74 (9, %) (0, %) (0, %) 993 (0, %) 38 (4,5 %) 624 (73,8 %) 73 (20,5 %) 4 (0,5 %) 5 (0,6 %) (0,4 %) 40 (5,2 %) 536 (69,7 %) 79 (23,3 %) 5 (0,7 %) 6 (0,8 %) 99 (0, %) 36 (4,6 %) 526 (67,2 %) 26 (27,6 %) 0 (0 %) 4 (0,5 %) 990 (0, %) 43 (5,9 %) 464 (63,4 %) 220 (30, %) (0, %) 3 (0,4 %) (0,4 %) 5 (6,9 %) 49 (56,5 %) 26 (35,2 %) (0, %) 6 (0,8 %) (0,9 %) 5 (7,8 %) 347 (53,3 %) 242 (37,2 %) 0 (0 %) 5 (0,8 %) 987 (0,6 %) 23 (2,8 %) 94 (52,5 %) 6 (34, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 83 (0,4 %) 322 (6 %) 5 66 (70,9 %) 4 6 (20,9 %) 35 (0,6 %) 268 (,2 %) Fremre (Smith-Petersen): Tilgang mellom tensor fascia lata og m. sartorius Anterolateral: Tilgang anteriort/inferiort for m. gluteus medius Lateral: Tilgang gjennom m. gluteus medius enten med eller uten trochanterosteotomi Posterolateral: Tilgang posteriort for m. gluteus medius 22 Hofte

23 Nasjonalt Register for Leddproteser Trochanterosteotomi Tabell 9: Trochanterosteotomi År Primæroperasjoner Nei Ja Mangler Nei Ja Mangler Systemisk antibiotikaprofylakse Reoperasjoner (9,3 %) 37 (0,5 %) 595 (8,2 %) 053 (84,2 %) 04 (8,3 %) 93 (7,4 %) (92,5 %) 59 (0,8 %) 470 (6,6 %) 02 (83,8 %) 20 (9,9 %) 75 (6,2 %) (9,3 %) 59 (0,9 %) 539 (7,9 %) 952 (84,9 %) 07 (9,5 %) 62 (5,5 %) (9,7 %) 75 (, %) 48 (7,2 %) 866 (82,4 %) 2 (0,7 %) 73 (6,9 %) (90,5 %) 87 (,4 %) 54 (8, %) 836 (83 %) 04 (0,3 %) 67 (6,7 %) (90,7 %) 2 (,7 %) 500 (7,6 %) 865 (8,8 %) 02 (9,6 %) 9 (8,6 %) (96,5 %) 30 (2, %) 90 (,4 %) 808 (86 %) 99 (0,5 %) 33 (3,5 %) (95,3 %) 23 (3 %) 2 (,7 %) 862 (87, %) 97 (9,8 %) 3 (3, %) (95,4 %) 94 (3, %) 89 (,4 %) 824 (86,2 %) 04 (0,9 %) 28 (2,9 %) (96,3 %) 57 (2,5 %) 74 (,2 %) 776 (84,2 %) 20 (3 %) 26 (2,8 %) (96,8 %) 2 (2, %) 59 ( %) 842 (86,4 %) 8 (2, %) 5 (,5 %) (96,2 %) 76 (3,2 %) 30 (0,5 %) 8 (86 %) 2 (2,8 %) (,2 %) (94, %) 282 (5,3 %) 3 (0,6 %) 904 (86, %) 3 (2,5 %) 5 (,4 %) (93,5 %) 302 (5,7 %) 46 (0,9 %) 88 (87, %) 5 (,4 %) 5 (,5 %) (92,4 %) 3 (6,4 %) 54 (, %) 882 (87,8 %) 98 (9,8 %) 24 (2,4 %) (90 %) 49 (9,6 %) 7 (0,3 %) 827 (84 %) 54 (5,6 %) 4 (0,4 %) (89 %) 495 (0,7 %) (0,2 %) 78 (85,8 %) 20 (3,2 %) 9 ( %) (86,8 %) 593 (2,3 %) 44 (0,9 %) 723 (85,6 %) 3 (3,4 %) 9 (, %) (85,6 %) 630 (2,9 %) 73 (,5 %) 656 (85,3 %) 03 (3,4 %) 0 (,3 %) (8,2 %) 790 (7,6 %) 54 (,2 %) 626 (79,9 %) 46 (8,6 %) (,4 %) (76,9 %) 064 (2,9 %) 54 (, %) 553 (75,5 %) 69 (23, %) 0 (,4 %) (76, %) 67 (22,4 %) 76 (,5 %) 539 (72,7 %) 97 (26,6 %) 5 (0,7 %) (73,2 %) 997 (25,4 %) 54 (,4 %) 434 (66,7 %) 206 (3,6 %) (,7 %) (72,9 %) 338 (25,7 %) 9 (,4 %) 26 (70,4 %) 52 (29, %) (0,6 %) (90,2 %) (6,7 %) (3, %) (83,5 %) 2 92 (3,2 %) 729 (3,3 %) Tabell 0: Systemisk antibiotikaprofylakse Primæroperasjoner År Nei Ja Mangler Nei Reoperasjoner Ja Mangler (0, %) 7 94 (99,5 %) 29 (0,4 %) 47 (3,8 %) 92 (95,4 %) (0,9 %) (0,5 %) (99,5 %) (0 %) 37 (3, %) 68 (96,8 %) 2 (0,2 %) (0,6 %) (99,4 %) 5 (0, %) 38 (3,4 %) 076 (96 %) 7 (0,6 %) (0,4 %) (99,5 %) 7 (0, %) 30 (2,9 %) 04 (96,5 %) 7 (0,7 %) (0,6 %) 6 28 (99,4 %) 0 (0 %) 28 (2,8 %) 979 (97,2 %) 0 (0 %) (0,4 %) (99,6 %) 0 (0 %) 8 (,7 %) 040 (98,3 %) 0 (0 %) 2004 (0 %) 6 27 (00 %) 0 (0 %) 6 (0,6 %) 929 (98,8 %) 5 (0,5 %) 2003 (0 %) (00 %) (0 %) 8 (0,8 %) 975 (98,5 %) 7 (0,7 %) (0, %) 6 67 (99,9 %) 2 (0 %) 0 ( %) 943 (98,6 %) 3 (0,3 %) (0,2 %) 6 55 (99,8 %) 2 (0 %) 3 (0,3 %) 98 (99,6 %) (0, %) (0,2 %) (99,8 %) (0 %) 6 (0,6 %) 969 (99,4 %) 0 (0 %) (0, %) (99,9 %) (0 %) 5 (0,5 %) 935 (99,2 %) 3 (0,3 %) (0,2 %) (99,8 %) (0 %) 6 (0,6 %) 044 (99,4 %) 0 (0 %) (0, %) 5 3 (99,9 %) 0 (0 %) 5 (0,5 %) 004 (99,3 %) 2 (0,2 %) (0, %) 4 85 (99,9 %) 0 (0 %) 0 ( %) 993 (98,9 %) (0, %) (0,2 %) (99,7 %) (0 %) 3 (0,3 %) 982 (99,7 %) 0 (0 %) (0,6 %) (99,4 %) (0 %) 2 (,3 %) 898 (98,7 %) 0 (0 %) (,2 %) (98,8 %) 3 (0, %) 2 (,4 %) 832 (98,5 %) (0, %) (2,2 %) (97,7 %) 5 (0, %) 6 (2, %) 746 (97 %) 7 (0,9 %) (3, %) (96,7 %) 3 (0,3 %) 24 (3, %) 755 (96,4 %) 4 (0,5 %) (4,8 %) 4 63 (95,2 %) 4 (0, %) 8 (2,5 %) 7 (97, %) 3 (0,4 %) (8,8 %) (9, %) 6 (0, %) 36 (4,9 %) 703 (94,9 %) 2 (0,3 %) (4 %) (85,8 %) 9 (0,2 %) 45 (6,9 %) 602 (92,5 %) 4 (0,6 %) (6,9 %) 090 (82,8 %) 5 (0,4 %) 3 (7,3 %) 64 (9,6 %) 2 (, %) (,5 %) (98,4 %) 97 (0, %) 436 (2 %) (97,7 %) 72 (0,3 %) Hofte

24 Rapport 20 Fiksasjon ved primæroperasjoner Figur 5: Fiksasjon ved primæroperasjoner - Alle pasienter Andel av primæroperasjoner 00 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Figur 6: Fiksasjon ved primæroperasjoner - Pasienter under 60 år 00 % Andel av primæroperasjoner 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Figur 7: Fiksasjon ved primæroperasjoner - Pasienter 60 år eller eldre 00 % Andel av primæroperasjoner 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Mangler/Annet Hybrid (sementert femur) Omvendt hybrid (sementert acetabulum) Usementert acetabulum og femur Sementert acetabulum og femur u/antibiotika Sementert acetabulum og femur m/antibiotika 24 Hofte

25 Nasjonalt Register for Leddproteser Fiksasjon ved reoperasjoner Tabell : Fiksasjon ved reoperasjoner - Acetabulum Sement med antibiotika Sement uten antibiotika Usementert Mangler >=60 år <60 år Alle >=60 år <60 år Alle >=60 år <60 år Alle >=60 år <60 år Alle >=60 år <60 år Alle % 5% 57% 0% 0% 0% 40% 4% 39% 4% 8% 3% % 4% 60% 0% 0% 0% 43% 59% 40% 0% 0% 0% % 54% 46% 0% 0% 0% 53% 46% 54% 0% 0% 0% % 50% 58% 0% 0% 0% 43% 50% 42% 0% 0% 0% % 54% 6% 0% 0% 0% 40% 46% 39% 0% 0% 0% % 60% 64% 0% 0% 0% 37% 40% 36% 0% 0% 0% % 58% 68% 0% 0% 0% 33% 42% 32% 0% 0% 0% % 66% 68% 0% 0% % 32% 34% 3% 0% 0% 0% % 68% 63% % % % 35% 3% 36% 0% 0% 0% % 53% 6% 3% 5% 2% 38% 42% 37% 0% 0% 0% % 52% 63% 0% % 0% 39% 47% 37% 0% % 0% % 5% 65% 0% % 0% 37% 48% 34% 0% 0% 0% % 55% 66% % 0% % 35% 45% 33% 0% 0% 0% % 44% 58% 0% % 0% 45% 56% 42% 0% 0% 0% % 35% 56% % 0% % 46% 65% 42% 0% 0% % % 34% 58% 0% 0% % 46% 66% 4% % 0% % % 30% 53% % 0% % 49% 70% 45% 0% 0% 0% % 9% 52% % 2% % 53% 79% 46% 0% 0% 0% % 32% 65% 3% 0% 3% 37% 64% 3% % 3% % % 34% 63% 3% % 4% 36% 62% 3% 3% 2% 3% % 32% 68% 2% 0% 2% 34% 65% 27% 3% 3% 3% % 36% 73% 3% 0% 4% 29% 6% 22% % 3% % % 46% 74% 4% 0% 5% 24% 5% 8% 2% 4% 2% % 50% 76% 3% 0% 3% 23% 50% 9% % 0% 2% % 46% 62% % 0% % 39% 52% 37% % % % Tabell 2: Fiksasjon ved reoperasjoner - Femur Sement med antibiotika Sement uten antibiotika Usementert Mangler År Alle <60 år >=60 år Alle <60 år >=60 år Alle 200 2% 22% 2% 0% 2% 0% 75% 72% 76% 3% 4% 3% % 35% 22% 0% 0% 0% 77% 65% 78% 0% 0% 0% % 8% 27% 0% 0% 0% 74% 82% 72% 0% 0% 0% % 24% 35% 0% 0% 0% 66% 76% 65% 0% 0% 0% % 20% 39% 0% 0% 0% 63% 80% 6% 0% 0% 0% % 35% 4% 0% 0% 0% 60% 65% 59% 0% 0% 0% % 3% 57% 0% 0% 0% 47% 69% 43% 0% 0% 0% % 52% 6% 0% 0% 0% 39% 48% 38% 0% 0% 0% % 67% 60% % 2% % 38% 3% 39% 0% 0% 0% % 42% 62% % 0% % 39% 58% 37% 0% 0% 0% % 59% 64% 0% 0% 0% 36% 4% 35% % 0% % % 48% 69% 0% 0% 0% 34% 52% 3% 0% 0% 0% % 52% 68% 0% 0% 0% 33% 47% 3% % % % % 53% 65% 0% 0% % 36% 47% 34% 0% 0% 0% % 43% 67% 2% % 2% 34% 56% 30% % 0% % % 40% 65% 3% 3% 3% 35% 57% 3% % 0% % % 3% 6% 5% 2% 5% 38% 67% 33% % 0% % % 28% 6% 3% 3% 4% 4% 69% 36% 0% 0% 0% % 52% 75% 4% 3% 5% 23% 43% 9% 2% % 2% % 50% 74% 5% 2% 6% 2% 45% 6% 4% 3% 4% % 40% 75% 3% 2% 4% 23% 54% 6% 5% 5% 6% % 44% 80% 4% % 4% 2% 52% 3% 2% 3% 2% % 46% 80% 4% 0% 4% 9% 46% 3% 4% 9% 3% % 42% 80% 5% 0% 5% 7% 47% 3% 3% % 2% % 4% 59% 2% % 2% 40% 56% 38% % % % <60 år >=60 år Alle <60 år >=60 år Alle <60 år >=60 år Hofte 25

26 Rapport 20 Fiksering og bentransplantasjon ved reoperasjoner Tabell 3: Fiksering og bentransplantasjon ved reoperasjoner - Acetabulum Sementert acetabulum Usementert acetabulum Ja Nei Mangler Benpakking Benpakking Ja Nei Mangler % 0% 49% 4% 472 3% 22% 67% 8% % 8% 43% 4% 469 9% 20% 64% 6% % 7% 40% 6% 347 2% 20% 63% 4% % 8% 43% 7% 42 5% 29% 6% 4% % 0% 38% 7% 405 5% 23% 63% 9% % % 4% 5% 474 8% 34% 50% 9% % 7% 46% % 423 5% 37% 55% 3% % 8% 5% % 446 3% 35% 60% % % 28% 52% 0% 402 3% 39% 56% 2% % 20% 47% % 366 7% 45% 47% % % 24% 45% 0% 375 7% 48% 43% % % 20% 49% 0% 389 0% 45% 44% % % 20% 5% 0% 457 0% 48% 40% % % 20% 52% % 374 9% 45% 45% % % 20% 63% % 359 8% 57% 35% % % 36% 60% 3% 36 0% 59% 39% 2% % 34% 65% % 300 0% 62% 36% 2% % 29% 69% 2% 265 0% 62% 35% 3% % 28% 7% % 326 0% 58% 38% 4% % 20% 80% 0% 335 0% 74% 26% % % 27% 72% % 334 0% 63% 35% 2% % 23% 76% 2% 374 0% 67% 33% 0% % 20% 78% % 372 0% 67% 30% 3% % 3% 87% 0% 07 0% 59% 4% 0% 32 24% 9% 55% 2% % 44% 48% 3% Tabell 4: Fiksering og bentransplantasjon ved reoperasjoner - Femur Sementert femur Usementert femur Ja Nei Mangler Benpakking Benpakking Ja Nei Mangler % 5% 59% 7% 0 2% 23% 67% 8% % 5% 50% 7% 3 % 25% 64% 0% % 3% 49% 8% 27 4% 29% 59% 8% % 0% 48% 4% 47 4% 29% 58% 9% % 0% 48% 6% 57 4% 37% 54% 4% % 9% 54% 2% 202 4% 40% 50% 6% % 6% 48% % 245 4% 37% 56% 3% % % 62% % 299 6% 42% 50% 2% % 2% 6% % 34 6% 5% 42% % % 0% 53% % 38 6% 46% 37% 2% % 7% 4% 0% 347 9% 62% 28% % % 8% 46% 0% 389 2% 49% 28% 2% % 7% 45% % 444 7% 54% 29% 0% % 6% 54% 0% % 52% 22% 2% % 8% 60% % 456 % 6% 27% % % 4% 55% 4% 452 % 7% 26% 2% % 28% 72% 0% 409 0% 62% 37% % % 6% 82% 2% 370 0% 66% 33% % % 8% 9% % 445 0% 62% 35% 3% % 3% 95% 2% 452 0% 55% 44% % % 6% 92% 3% 435 0% 66% 34% 0% % 8% 9% 2% 476 0% 7% 29% 0% % 5% 94% % 438 0% 64% 34% 2% % 7% 93% 0% 23 0% 8% 9% 0% 26 8% 3% 67% 2% % 47% 44% 4% "Benpakking" eget punkt på skjema fra Hofte

27 Nasjonalt Register for Leddproteser Sementtyper acetabulum Tabell 5: Sementtyper ved primær- og reoperasjon - Acetabulum År Boneloc Cemex System Genta Cemex System Genta FAST CMW I CMW I m/gentamicin CMW III Optipac Palacos Palacos m/gentamicin 200 4% 24% 0% 0% 46% 4% % % 0% 0% % % 3% 0% 4% 0% 53% 4% % 4% 0% % 4% 3% 54% 24% 0% 0% 2% 2% 0% 0% % 2% 0% 56% 26% 0% 0% 4% 0% 0% % 0% 56% 29% 2% % 0% 0% 0% 0% % 46% % 5% 26% 3% 0% 8% 0% % 82% 9% 5% 0% 4% 0% % 0% 92% 0% % 0% 7% 0% % 2% 9% 0% 2% 0% 5% 0% 0% % % 90% 0% 2% 6% 0% 0% % 2% 84% 0% 2% 8% 0% 0% % % 3% 76% 0% 2% 7% 0% 0% % 5% 4% 73% 0% 2% 6% 0% % 7% 6% 67% 0% 4% 4% 0% 0% % 0% 0% 0% 65% 0% 9% % 0% 0% % 9% 2% 0% % 64% 0% 3% 0% 0% 0% % 2% 2% % 8% 52% 4% % 0% % 4% 2% 3% 3% 42% 2% 6% % % 0% % 0% % 5% 2% 4% 6% 0% % 0% % 2% % 5% 4% 42% 6% % 0% 0% % % 3% 4% 49% 6% 2% 0% 0% % 3% 5% 45% 8% 4% 0% 0% % 0% 2% 5% 44% 20% % 0% 0% % 4% 2% 49% 9% 0% 0% 92 % 0% % 4% 3% % 2% 5% 49% 4% 5% 2% 0% 6% 2% 4% 0% 0% 0% 6 74 Palacos R + G Refobacin Bone Cement R Refobacin-Palacos Refobacin Revision Simplex Simplex m/erythr. + colistin Simplex m/tobramycin SmartSet GHV Annet Mangler Figur 8: Sementtyper ved primær- og reoperasjon - Acetabulum Annet/Mangler SmartSet GHV Simplex m/tobramycin Simplex m/erythr.+colistin Simplex Refobacin-Palacos Refobacin Bone Cement R 3000 Palacos R + G Palacos m/gentamicin Palacos Optipac CMW III CMW I m/gentamicin CMW I 0 Cemex System Genta FAST Operasjonsår Cemex System Genta Boneloc Hofte 27

28 Rapport 20 Sementtyper femur Tabell 6: Sementtyper ved primær- og reoperasjon - Femur År Boneloc Cemex System Genta Cemex System Genta FAST CMW I CMW I m/gentamicin CMW III Optipac Palacos Palacos m/gentamicin Palacos R + G 200 7% 2% 0% 0% 49% 7% 0% 0% 5% 0% 0% % 4% 0% 2% 55% 3% 0% 5% 0% 0% % 4% 0% 3% 54% 24% 0% 0% 3% 2% 0% 0% % 2% 0% 0% 56% 25% % 4% 0% 0% % 0% 0% 0% 56% 29% 2% % % 0% 0% % 43% % 5% 28% 3% 0% 9% 0% % 8% 9% 5% 0% 4% 0% % 0% 9% 0% % 0% 7% 0% % 2% 90% 0% 2% 0% 5% 0% % % 89% 0% 3% 7% 0% 0% % % 84% 0% 2% 8% 0% % 0% 2% 2% 75% 0% 2% 8% 0% 0% % 4% 3% 73% 0% 3% 7% 0% 0% % 6% 6% 68% 0% 4% 5% 0% 0% % 9% 0% 0% 66% 0% 9% 2% 0% % 8% 2% 0% % 63% 0% 3% 2% 0% 0% % 0% 2% % 7% 53% 5% % 0% 0% % 2% 2% 4% 3% 42% 2% 6% % % 0% % 7% % 7% % 4% 6% % 3% 0% % 0% % 9% % 42% 6% % % 0% % % 8% % 50% 6% % 0% 0% % 6% 2% 46% 7% 3% 0% 0% % 0% 6% 4% 45% 8% % 0% % % 0% 8% 2% 49% 8% 0% 0% 0% 28 % 0% % 4% 3% 2% % 5% 53% % 4% 2% 0% 7% 2% 4% 0% 0% 0% Refobacin Bone Cement R Refobacin-Palacos Refobacin Revision Simplex Simplex m/erythr. + colistin Simplex m/tobramycin SmartSet GHV Annet Mangler Figur 9: Sementtyper ved primær- og reoperasjon - Femur Boneloc 28 Hofte Operasjonsår Annet/Mangler SmartSet GHV Simplex m/tobramycin Simplex m/erythr.+colistin Simplex Refobacin-Palacos Refobacin Bone Cement R Palacos R + G Palacos m/gentamicin Palacos Optipac CMW III CMW I m/gentamicin CMW I Cemex System Genta FAST Cemex System Genta

29 Nasjonalt Register for Leddproteser Sementerte primærproteser Tabell 7: Sementerte primærproteser (De 45 mest brukte kombinasjonene) Acetabulum Femur CHARNLEY CHARNLEY EXETER EXETER REFLECTION CEMENTED A SPECTRON-EF TITAN TITAN CONTEMPORARY EXETER IP SP II SPECTRON ITH KRONOS TITAN ELITE TITAN ELITE CHARNLEY REFLECTION CEMENTED A ITH REFLECTION CEMENTED A BIO-FIT WEBER ALLO PRO MS ELITE EXETER ZCA CPT CHARNLEY CHARNLEY MODULAR IP IP LUBINUS ELITE ELITE CHARNLEY EXETER TITAN FJORD MARATHON CHARNLEY MODULAR SPECTRON IP MODULAR HIP SYSTEM BIO-FIT SPECTRON TITAN 4 4 CHARNLEY C-STEM CHARNLEY ELITE ELITE CHARNLEY MODULAR OPERA SPECTRON-EF ELITE MS PEARL TITAN MODULAR HIP SYSTEM ITH SPECTRON BIO-FIT IP IP LMT LMT 9 9 ELITE CPT MÜLLER TYPE MÜLLER TYPE ZCA CPS-PLUS PE-PLUS CPS-PLUS ELITE C-STEM MODULAR HIP SYSTEM SP II ELITE SPECTRON-EF WATSON FARRAR LMT 2 2 REFLECTION CEMENTED A TITAN EUROPEAN CUP SYSTEM LMT 7 7 ZCA TITAN 7 7 Hofte 29

30 Rapport 20 Usementerte primærproteser Tabell 8: Usementerte primærproteser (De 45 mest brukte kombinasjonene) Acetabulum Femur TROPIC CORAIL IGLOO FILLER TRILOGY CORAIL ATOLL CORAIL REFLECTION UNCEMENTED CORAIL DURALOC CORAIL BICON-PLUS ZWEYMÜLLER TRILOGY SCP/UNIQUE PINNACLE SPIROFIT CORAIL TRILOGY HACTIV GEMINI PROFILE BICON-PLUS HACTIV DURALOC PROFILE REFLECTION UNCEMENTED OMNIFIT DURALOC SCP/UNIQUE ENDLER ZWEYMÜLLER REFLECTION UNCEMENTED SECURFIT EUROPEAN CUP SYSTEM TAPERLOC PLASMACUP BICONTACT LMT TAPERLOC TI-FIT BIO-FIT REFLECTION UNCEMENTED SCP/UNIQUE REFLECTION UNCEMENTED SL-PLUS MIA SECURFIT OMNIFIT ABG I ABG I HARRIS/GALANTE HARRIS/GALANTE TRILOGY FILLER ABG II ABG II COXA FEMORA PARHOFER PARHOFER BICON-PLUS CORAIL TRILOGY OMNIFIT TITAN CORAIL 5 6 REFLECTION UNCEMENTED BICONTACT MORSCHER OMNIFIT REFLECTION UNCEMENTED ZWEYMÜLLER OMNIFIT OMNIFIT 9 9 IGLOO CORAIL TRILOGY BICONTACT TRI-LOCK PLUS PROFILE 8 8 REFLECTION UNCEMENTED TI-FIT ABG II ABG I TRILOGY ANATOMIC HIP IGLOO KAREY AVANTAGE CORAIL OPTI-FIX TI-FIT Hofte

31 Nasjonalt Register for Leddproteser Hybride primærproteser Tabell 9: Hybride primærproteser, sementert femur (De 20 mest brukte) Acetabulum Femur TROPIC TITAN MORSCHER MS TRILOGY CHARNLEY TRILOGY EXETER ENDLER TITAN DURALOC CHARNLEY REFLECTION UNCEMENTED BIO-FIT REFLECTION UNCEMENTED SPECTRON-EF ATOLL TITAN IP IP 0 0 TRIDENT EXETER TRILOGY CPT HG II ANATOMIC CC GEMINI CHARNLEY TI-FIT BIO-FIT TROPIC EXETER AVANTAGE SPECTRON-EF TRILOGY CENTRALIGN 4 4 TRILOGY LONGEVITY TITAN TITAN COXA CHARNLEY Tabell 20: Omvendt hybride primærproteser, usementert femur (De 20 mest brukte) Acetabulum Femur ELITE CORAIL MARATHON CORAIL REFLECTION CEMENTED A CORAIL TITAN CORAIL KRONOS CORAIL CONTEMPORARY CORAIL REFLECTION CEMENTED A HACTIV EXETER ABG II EXETER CORAIL IP CORAIL REFLECTION CEMENTED A TAPERLOC REFLECTION CEMENTED A FILLER CHARNLEY CORAIL ELITE SCP/UNIQUE OPERA CORAIL REFLECTION CEMENTED A ECHELON ELITE HACTIV SHP TAPERLOC CHARNLEY FILLER CHARNLEY SCP/UNIQUE Hofte 3

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juni 2014 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2006 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 005 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 82-9847-06-

Detaljer

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus ISBN: (Online)

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus  ISBN: (Online) RAPPORT Juni 2016 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser

Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 00 Nasjonalt Register for Leddproteser Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 8-987-08-8 ISSN:

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT Juni 2001. Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 200 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus https://www.facebook.com/leddregisteret/

Juni Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus  https://www.facebook.com/leddregisteret/ RAPPORT Juni 27 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery Haukeland University Hospital

June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery Haukeland University Hospital REPORT June 2010 Centre of excellence of joint replacements The Norwegian Arthroplasty Register The Norwegian Cruciate Ligament Register The Norwegian Hip Fracture Register Helse Bergen HF, Department

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

RAPPORT. Mai 2000. Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT. Mai 2000. Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Mai 2000 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Mai 2000 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus

RAPPORT Juni Nasjonalt Register for Leddproteser. Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus RAPPORT Juni 2002 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus Nasjonalt Register for Leddproteser RAPPORT Juni 2002 Nasjonalt Register for Leddproteser Ortopedisk avdeling

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret

Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret Nytte og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre belyst med Nasjonalt register for leddproteser og Hoftebruddregisteret Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser

Detaljer

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital REPORT June 2016 Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures Norwegian Arthroplasty Register Norwegian Cruciate Ligament Register Norwegian Hip Fracture Register Norwegian Paediatric

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser*

Nasjonalt register for leddproteser* Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 57-63 57 Nasjonalt register for leddproteser* Til beste for pasienter og det norske helsevesenet Stein Atle Lie 1, Stein Emil Vollset 1, Ove Furnes 2, Leif Ivar Havelin

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale Infeksjoner etter hofteprotesekirurgi Hva viser registrene? Håvard Dale Hvem er vi? Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Hofteproteser (1987-) 1 295 / 147 307 Andre leddproteser,

Detaljer

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital

REPORT. June Helse Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital REPORT June 2015 Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures Norwegian Arthroplasty Register Norwegian Cruciate Ligament Register Norwegian Hip Fracture Register Norwegian Paediatric

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen www.haukeland.no/nrl Lasse Engesæter

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

SMM-rapport Nr. 6/2002. Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge

SMM-rapport Nr. 6/2002. Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge SMM-rapport Nr. 6/2002 Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) ble kontaktet av et medlem av SMMs Fagpanel vedrørende

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Hoften fra kirurgens ståsted. Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Hoften fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus Bedre i fjor- Den Trønderske Foten Hofter (og knær) fra kirurgens ståsted Palli van Buren Ortopedisk avdeling Namsos Sykehus

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:..

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Registreringsskjema/HOFTE Initialer DEL 1; Protesepoliklinikk Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Navn Kvinne Mann Høyde (cm). Vekt (kg). Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Antall tidligere

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Hoftebruddregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak LARS BIRGER ENGESÆTER JAN-ERIK GJERTSEN LISE B. KVAMSDAL Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen HF 01.10.2014 1 Bakgrunn

Detaljer

Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Hoftebruddregister Norsk Epidemiologi 2006; 16 (2): 89-94 89 Nasjonalt Hoftebruddregister Jan-Erik Gjertsen 1, Jonas Fevang 1, Tarjei Vinje 1, Lars Birger Engesæter 1,2, Kjersti Steindal 1 og Ove Furnes 1 1) Nasjonalt Register

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak OVE FURNES 1, GEIR HALLAN 1, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESEN 1 og ANNE MARIE FENSTAD 1 1 Haukeland universitetssjukehus,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Infeksjon og hofteproteser

Infeksjon og hofteproteser Infeksjon og hofteproteser Marianne Westberg Seksjonsoverlege PhD Seksjon for protesekirurgi Ortopedisk avdeling, OUS 09. mars 2016 Hvorfor hofteprotese? Lårhalsbrudd Hofteleddsartrose Hvorfor hofteprotese?

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

KNEPROTESER og andre leddproteser

KNEPROTESER og andre leddproteser APPENDICES Appendix I Appendix II Appendix III Operation form from the Norwegian Arthroplasty Register (Norwegian) Self-reported Questionnaire and Information letter (both in Norwegian) Ethical approval

Detaljer

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister Introduksjon Bakgrunn Coxartrose og andre hoftelidelser er et betydelig folkehelseproblem og behovet for hofteprotese er 140 per 100.000 personer per

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. nrl@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Møllendalsbakken 11. 5021 Bergen

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. nrl@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Møllendalsbakken 11. 5021 Bergen Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Barnehofteregister Registeransvarlig Daglig leder av registeret er Ola Wiig, Overlege PhD, Nasjonalt

Detaljer

Hoftebrudd. Kurs i klinisk kirurgi 16/ Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon

Hoftebrudd. Kurs i klinisk kirurgi 16/ Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon Hoftebrudd Kurs i klinisk kirurgi 16/9-2015 Kristian Sandén Sydnes LIS, Ortopedisk seksjon Agenda Presentasjon av Diakonhjemmets behandling Inndeling av hoftebrudd Omfang Pasientforløp Populasjon Resultater

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak OVE FURNES 1, GEIR HALLAN 1, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESEN 1 og ANNE MARIE FENSTAD 1 1 Haukeland universitetssykehus,

Detaljer

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR =

1-2b og 3-7. Formler for dekningsgrad kun NBHR + begge registre Dekningsgrad NBHR = kun NPR + kun NBHR + begge registre. Dekningsgrad NPR = Dekningsgradsanalyse Nasjonalt barnehofteregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets navn Databehandlingsansvarlig Leder i registeret Øvrige

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Direktøren Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Saksbehandler: Børre Johnsen, Øystein R Johansen, Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2701 Dato: 02.11.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Preliminære

Detaljer

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Dekningsgradsanalyse. Nasjonalt hoftebruddregister (N HBR ) 1 Oversikt. Kategori. Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt hoftebruddregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kvalitetsregisterets navn

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus NORDAF-Vintermøte 12.januar 2013 Hvorfor meg? HD Nasjonal retningslinje for antibiotikaprofylakse

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Medinor AS Postboks 94 Bryn 0611 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2009/236 20.09.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Forskning fra registre hvorfor er det viktig?

Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Bergen 19 20. april Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Stein Emil Vollset Folkehelseinstituttet Universitetet i Bergen vollset registerforskning kvalitetsregisterkonferansen

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL

HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL HOFTEBRUDD FRA ORTOPEDENS SYNSVINKEL Jan-Erik Gjertsen Overlege, PhD Ortopedisk avd Haukeland universitetssykehus Agenda Bakgrunn Diagnostikk av skader i hofteregionen Peri- og postoperativt forløp, opptrening

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR =

Formler for dekningsgrad kun NRL + begge registre Dekningsgrad NRL = kun NPR + kun NRL + begge registre. Dekningsgrad NPR = Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjo nalt register for leddproteser 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016 Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader Registerdata 2015/2016 Innledning Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader ble etablert ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2210 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Hoftebruddregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2015 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen, Eva Dybvik og Lise B. Kvamsdal 20.09.2016 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn

Detaljer

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus 07.12.10 Vi må måle, ellers blir vi. Vi må måle det som betyr noe Så må vi skjønne våre resultater Mål Målbare,

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak NASJONALT HOFTEBRUDDREGISTER Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Lars B. Engesæter, Jan-Erik Gjertsen og Lise B. Kvamsdal 20.09.2015 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Utredning av smertefull ho3eprotese

Utredning av smertefull ho3eprotese Utredning av smertefull ho3eprotese Vårmøte Trondheim 2014 Per Olav Østbyhaug, St Olav Historisk oversikt Ho3eprotese: The operahon of the Century 1891: T Gluck, hemiprotese, elfenbenhode 1923: M N Smith-

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register 136 11.APPENDICES Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register Appendix 2 Clinical investigation plan (Norwegian) Appendix 3 Questionnaire to hospitals regarding surgeon volume for

Detaljer

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Når kniven må til - operativ behandling av trykksår Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn Definisjon: Sår som oppstår når vev overliggende ben får

Detaljer

Hofte- og kneproteser samt bensement

Hofte- og kneproteser samt bensement Hofte- og kneproteser samt bensement Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34584107.aspx External tender reference id 8-12 Tender type Cancelled Publish date 8/28/2012 8:41 AM Bid due date

Detaljer

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1 Fast-track bygger på Lean Principles

Detaljer

NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett. Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett. Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 NOIS 2005; NOIS etablert, avidentifisert sentralt helseregister Hva som overvåkes

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer