Nye trender innen hoftekirurgien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye trender innen hoftekirurgien"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg. Man tar utgangspunkt i den såkalte "Millennium-pasienten" en ung pasient med store krav til funksjonalitet. Hva har moderne ortopedi å tilby en slik pasient med behov for rekonstruksjon av et hofteledd? Kurset er systematisk bygget opp. Man presenterer de nye operative tilganger til hofteleddet, artikulasjoner i hofteproteser og navigasjon ved protesekirurgi. Først gjennomgås relevant anatomi, der man vektlegger anatomisk kunnskap som veileder for de mini-invasive tilganger til hofteleddet. Man får grundig innføring i både bakre tilgang og den fremre modifiserte Fortsettelse neste side Nye trender innen hoftekirurgien 1-2 CAS eller CAOS? Ikke alle computernavigasjons-system er like!! 3-5 Charnley-stipendiet feirer 20 år 6 Gjensyn med vinneren av Charnleystipendiet Current Concepts In Joint Replacement Synvisc, et supplerende behandlingstilbud for mild til middels artrose 9 8. Charnley praktiske hoftekurs Rudolf Innoview endoskoper 12 INNHOLD Utredning og diagnostikk av tretthet på dagtid 13 Arthrex produkter 14 Vertigo Workshop V 15

2 Smith-Petersen tilgang. Forelesningen ved professor Mahadevan (UK) må fremheves som meget lærerik, og tidvis underholdende. En får så en innføring i tribologi der det vektlegges forståelse av ulike artikulasjoner med små og store radier og flater. Elokvent klarer professor Dawson (UK) å forklare hvordan "lubrication", "wear", "clearence" og andre begreper gir ulik tribologi i artikulasjon mellom metall-polyetylen, metall-metall, keramikk-keramikk osv. Det gis også oppdatert viten om problematikken metallioner i kroppen. Man får en grundig innføring i miniinvasive hofteleddstilganger, med trinnvis gjennomgang teoretisk, "live surgery" og tilsist øving på kadaver. Kurset fokuserer også på protesefiksering. Man erkjenner gode resultater med sementerte proteser, og der er en egen workshop med Wrigthingtons sementeringsteknikk som burde interessere de fleste. Det norske hofteleddsregisteret viser gode langtidsresultater for Landos Corail femurstammer, og dette brukes nå i markedsføring både i USA og Storbritannia. Disse protesene er velegnet for de mini-invasive operasjonsteknikker. Fremre tilgang til hofteleddet med såkalt mikrosnitt. Om teknikkene er "mini", så er det tydeligvis moderne at protesehodene er store; i alle fall for metall-metall artikulasjon. Det gir lite "wear" og stor stabilitet. DePuy har sin egen "resurfacing" protese for hofteledd. Der er begrunnede endringer i forhold til andre tilsvarende proteser, og man får god innføring i de teoretiske betraktninger som ligger bak konstruksjon og fiksering av protesen. En får også gjennomgang av operasjonsteknikk, og øvelse på plastben og kadaver. CAS - "computer assisted surgery" - er et eget tema i moderne protesekirurgi. Hvilken posisjon disse apparatene får i fremtidens ortopedi vet vi knapt. På dette kurset fikk man et klart inntrykk at det var lettere å få plassert femurprotesen ved "resurfacing" riktig med CAS enn ved manuell teknikk. Kurset var lagt opp med første dag teori. Andre dag praktiske øvelser: mikrokirurgisk hoftetilgang og "resurfacing", CAS både for vanlig hofteprotese og "resurfacing" på kadaver, sementeringsteknikk for vanlige hofteproteser og "resurfacing", "resurfacing" på plastben og preoperativ planlegging på instruktive casi. Tredje dag var der imponerende direkte "live surgery" fra Cardiff ved Dr. Maheson, og oppsummering av "surgical tips". Det internasjonale publikum møttes til en uforglemmelig middag etter felles praktiske øvelser. Avdelingsoverlege Odd-Geir Skogesal Helse Innlandet Kongsvinger

3 CAS eller CAOS? Ikke alle computer navigasjonssystem er like!! Computerassisted surgery (CAS), computerassisted ortopedic surgey (CAOS), computerkirurgi, navigasjonskirurgi, åpen plattform, lukket system, infrared optical tracking monitors and emitters, electromagnetic tracking, wireless system, LED-system. Hva i all verden betyr alt dette, hva er best, mest økonomisk - i anskaffelse, i bruk? Hvordan skal en orientere seg i dette markedet, og hva skal en velge? CAS er kommet for å bli, har vi sagt flere ganger nå, og det er til og med kommet avkrysningsfelt på skjemaet til leddregisteret (der står det CAOS). OrtoMedic markedsfører hofte - og kneproteser samt instrumenter og utstyr for ortopedisk navigasjonskirurgi. Vi mener det er svært viktig at protesene blir implantert så riktig og nøyaktig som mulig, og derfor har firmaet det siste året investert svært mye arbeid og tid på informasjon og opplæring vedrørende navigasjonsstyrt kirurgi. Dette fordi vi mener at verdien av denne er internasjonalt godt dokumentert. Hovedhensikten med å ta i bruk denne type kirurgi er å oppnå økt nøyaktighet / presisjon i plassering av protesekomponentene, og således håpe på enda lengre levetid for protesen totalt sett. Altså må målet være å få mer nøyaktighet ved bruk av et navigasjonssystem. Det er ikke systemet i seg selv som er hovedsaken, men hvordan du som kirurg kan få informasjon ut av systemet, og som du kan nyttiggjøre deg under operasjonen. Det er tross alt da "slaget står", det er "The Golden Opportunity". Derfor er det viktig at systemet er enkelt i bruk og gir relevant informasjon. Man snakker i dag om to hovedretninger innen CAS, nemlig; åpen og lukket plattform. Med åpen plattform menes et system som kan håndtere alle proteser, spesielt hofte- og kneproteser samt rygg og HT-osteotomier og ACL rekonstruksjoner. (Figur 1) Man sier at det er kun snakk om software, men det er nok bare en del av sannheten. Det kreves for det første mye datakraft for å kunne kjøre flere applikasjoner, og dersom systemet ikke er laget for dette, vil det bare være teoretisk at det kan brukes til alle protesetyper. Dessuten må det finnes produktspesifikk programvare til

4 denne computeren for å kunne navigere en spesiell protese. I tillegg får man ikke med seg alle detaljer på et åpent system. Mange vil ha et åpent system for å kunne bruke det til alle inngrep, men logistikken på sykehuset er vel vanskelig nok, om ikke man skal passe på å ha en ledig computer også. DePuy som er produsent av våre proteser, LCS-kneprotese, Preservation Uni-kne, Corail, ASR og Pinnacle hofteproteser, samarbeider med Brain-Lab når det gjelder computere. De har i tillegg et eget ingeniørteam som videreutvikler våre computere til å gi spesielle egenskaper når det gjelder det som er viktig for våre proteser. Derfor er våre computere, Ci-systemet, et såkalt lukket system, eller produktspesifikt system. Dette systemet kan i prinsippet brukes til andre kneproteser når det gjelder f.eks. alignment og parallellitet i benkuttene, unngå "notching på femur", men man går glipp av måling av "gap", bløtdelsbalanseringen, planleggingsdelen vedrørende størrelser og "finetuning" av kuttene. En annen viktig sak er at alle instrumentene er forhåndskalibrert, dvs. at man slipper å gjøre dette før hvert inngrep, noe som både tar tid og er en mulig feilkilde. Ved et åpent system må man fortelle computeren mye mer før hvert inngrep. Alle våre navigeringsinstrumenter er tilrettelagt for MIS mini-invasiv tilgang. Dette betyr at man kan ha en gradvis overgang fra tradisjonell teknikk til mer "tissuesaving" teknikk dersom man ønsker dette. Total kne ASR Skjermbilder fra fire av våre programmer. UNI Corail Noe av det viktigste innen kneprotese-kirurgi er bløtdelsbalanseringen. Vårt system har gode programfinesser som hjelper kirurgen å oppnå alignment, rotasjonsinnstilling og balanse i ekstensjon og fleksjon. Måling av alignment og håndtering av bløtdelene tillater naturlig rotasjon av femur, noe som sikrer stabilitet i leddet, og balansert ligamenttensjon gjennom hele bevegelsesbanen. Systemene er svært forskjellige når det gjelder måten de presenterer informasjonen på. Ci-system, som vårt system heter, har 3-D grafikk som gir et meget informativt bilde av situasjonen peroperativt. Mange systemer gir kun prikker og streker, noe som gjør at fokus blir tatt bort fra operasjonsfeltet og mot skjermen. Ci-systemet er visuelt, intuitivt og logisk, da det benytter farger, bilder og LYD i presentasjonen. F.eks. gir det lydsignal når man skal gå fra en registrering til en annen slik at man ikke trenger å ta blikket fra såret, men får beskjed via lyd. Opplæring og øvelse er nøkkelord for å lykkes med navigering og vi i OrtoMedic legger særdeles stor vekt

5 Visualisering av situasjonen er meget bra på Ci-systemet. I planleggingsdelen kan man prøve forskjellige størrelser og se konsekvensen av dette før man gjør benkuttene. Infrarød optisk sporing viser den nøyaktige posisjonen for instrumentene i forhold til benet. All registrering foregår direkte på pasienten uten bruk av røntgen eller CT. på opplæringen rundt denne delen. DePuy har en klar "no training-no use" politikk på dette området. De har et meget bra opplæringssenter i Hamburg der kursdeltagerne blir sertifisert. Dette har vi fått meget gode tilbakemeldinger på fra de som har vært der. Kurset er "hands on" basert, der man får trent på mange oppgaver og lærer både computeren og prosedyrene godt nok til å dra hjem og operere. Et åpent system vil sansynligvis være mye mer ressurskrevende når det gjelder opplæring. Vi tror at service, oppfølging og know-how hos leverandøren er et av de kritiske punktene når det gjelder å komme i gang med dette. Derfor er det en fordel at leverandør av computersystem og proteser er den samme. Hvem skal betjene/lære opp en kunde med computer fra firma X, men som opererer protese fra firma Y? Vi er alltid med på de første operasjonene og det trengs ikke mer enn en ortoped, to operasjonssykepleiere og en assistent for å gjøre en slik prosedyre. Noen systemer krever at man er en stor stab for å klare dette, og da kan det bli svært ressurskrevende og kostbart å drive med denne type kirurgi. Ci-systemet er meget kompakt, slik at det tar liten plass på operasjonssalen. Det benytter infrarød optisk sporing, som er et trådløst system uten batterier eller strømførende apparatur på pasienten. Dette gjør det enkelt å installere og helt ufarlig å bruke. Noen systemer krever informasjon fra røntgen og CT. Ci-systemet er røntgen- og CT- fritt da all registrering foregår direkte på pasienten i "real time". Dette gjør det svært kostnadsbesparende og effektivt. Dette var ikke ment som noen begrepsavklaring på de uttrykkene jeg begynte artikkelen med, men heller det å gjøre Fra kursenteret i Hamburg oppmerksom på noe av det man bør vurdere ved et evtuelt valg av system. Som en konklusjon kan man si følgende: tekniske løsninger er kanskje ikke det avgjørende, men hvordan disse påvirker den praktiske gjennomføringen av inngrepet, og hvilken informasjon og hjelp man får av systemet peroperativt.

6 Charnley-stipendiet feirer 20 år Charnley-stipendiet til forskning innen hoftekirurgi ble opprettet i 1986 i henhold til avtale mellom Norsk Ortopedisk Forening og OrtoMedic AS. Stipendiet skulle tildeles medlemmer av Norsk Ortopedisk Forening som økonomisk støtte til: forskningsarbeid, videre- og etterutdannelse, produktutvikling og studiereiser m.m. Stipendiet var de første årene på kr , men ble senere øket til kr Det deles ut en gang i året, og kan deles mellom flere kandidater. I 1986 ble Charnley-stipendiet tildelt professor Norvald Langeland ved Haukeland sykehus for forskningsprosjektet "Nasjonalt register for totalprotese i hofteleddet" I årene som har fulgt har mange interesannte og spennende arbeider blitt belønnet med heder og ære. OrtoMedic vil på sikt ta kontakt med tidligere stipendvinnere og høre om hvordan forskningsarbeidet har gått i ettertid. I denne utgaven av OrtoMedia har vi snakket med vinneren fra 1999 overlege Gunnar Birkeland Flugsrud ved Ullevål Universitetssykeus Stipendvinner i 1986 og 1991, professor Norvald Langeland. Dr. Gunnar B. Flugsrud fotografert etter utdelingen i Den ene vinneren i 2002, overlege Astvaldur Arthurson. Den andre vinneren i 2002, assistentlege Frede Frihagen

7 Gjensyn med vinneren av Charnley-stipendiet 1999 På Kirurgisk Høstmøte 1999 ble Charnley-stipendiet tildelt dr. Gunnar Birkeland Flugsrud, den gang assistentlege ved ortopedisk avdeling ved Ullevål Univeritetssykehus. Han vant prisen med forskningsoppgaven: "Risk Factors for Total Hip Replacement demanding Coxarthrosis and Outcome of Revision with Impaction Bone Grafting". Redaksjonen i OrtoMedia har avtalt møte med dr. Flugsrud for å høre hvordan arbeidet med forskningsoppgaven har gått i ettertid. Det viser seg at vi har vært svært heldige med valg av kandidat. I fjor høst disputerte nemlig Flugsrud med avhandlingen: RISK FACTORS FOR DIS- ABLINGOSTEOARTHRITIS OF THE HIP AND FOR REVISION SURGERY. Han forteller at tildelingen av Charnley-stipendiet og midlene han mottok den gang var med på å gi ham muligheter til lettere å kunne arbeide videre med forsknings prosjektet. Arbeidet har pågått fra 1999 og frem til høsten I nært samarbeid med, og under supervisjon av professor Lars Nordsletten, ortopedisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, og professor Haakon Meyer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, samt en rekke andre fagfolk, har dr. Flugsrud fullført sin doktorgrad. Fra doktoravhandlingen kan vi blant annet trekke fram følgende informasjon og resultater : Årlig får rundt nordmenn operert inn et nytt kunstig hofteledd (hofteprotese). I mer enn 70 % av tilfellene finner ikke legene årsaken Gunnar B. Flugsrud, overlege ved Ortopedisk senter på Ullevål Universitetssykehus. Fotograf: Rune M. Akselsen/ Ullevål-nytt. til at det utvikles slitasjegikt i hofteleddet. Nyere forskning ved Ullevål Universitetssykehus viser at kombinasjonen høy vekt, høy kroppsmasseindeks (BMI ) og tungt arbeid, spesielt blant unge mennesker, bidrar til økt risiko for senere protesoperasjon. Det var en vesentlig økt risiko for kvinner i forhold til menn. Sammenlignet med sine jevnaldrende hadde unge overvektige større relativ risikoøkning for å få hofteprotese enn sine eldre overvektige. Dette reiser spørsmålet om livsstilsforhold i ung voksenalder eller enda tidligere. I tillegg til livstilssforhold påvirker også gener og familiære faktorer våre sjanser for å få hofteplager / lidelser. Til grunn for avhandlingen har Flugsrud blant annet brukt data som Nasjonalt Folkehelseinstitutt har fra Tuberkulosescreeningen ( ), og fra den store Hjerte- og kar undersøkelsen på 70- og 80- tallet. Dette er så igjen kombinert med informasjon fra Nasjonalt Register for Leddproteser i Bergen. Det totale datagrunnlag for undersøkelsen er på 1,2 millioner personer. Prosjektet har utgått fra Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Nasjonalt register for Leddproteser, Haukeland Univeritetssykehus, og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Vi gratulerer overlege Gunnar Flugsrud med avhandlingen og doktorgraden, og ønsker ham lykke til videre både i vitenskapelig- og klinisk arbeid.

8 Current Concepts In Joint Replacement Orlando desember 2005 Vintermøtet til Current Concepts in Joint Replacement 2005 ble tradisjonen tro arrangert i Orlando, i dagene desember. Deltagere fra de fleste kontinenter var på plass, og vi noterte oss at den nordiske kontigenten denne gang var spesielt stor. Konseptet med korte sesjoner med påfølgende dueller/crossfires innen hofte-og knekirurgi er fortsatt det gjeldende opplegget, og det egner seg godt. De kjente veletablerte amerikanske ortopedene foredro om sine erfaringer og de var som vanlig meget godt forberedt. I etterkant av foredragene var det alltid informative og underholdene paneldiskusjoner. Her var det også muligheter for deltakerene i salen til å kommentere og/eller stille spørsmål. Gjesteforeleser var også denne gangen fra Europa, nemlig Professor Karl Zweimuller fra Wien, Østerrike. Han holdt to foredrag om usementerte hofteproteser og om sine erfaringer med sitt konsept. Kort oppsumert kan man si at trenden med usementerte hofteproteser fortsetter i USA både ved primær- og revisjonsoperasjoner. Sement brukes nesten ikke ved hofteproteser i USA. 98 % av acetabularkomponentene og 70 % av femurkomponentene er usementert. I den grad det sementeres, diskuterer man fortsatt bruk av antibiotika i sementen. Ankepunktet mot antibiotika er utvikling av resistens. Antibiotikaholdig sement brukes ved revisjoner, men i liten grad ved primær proteser. Når det gjelder kneproteser er amerikansk praksis ganske lik den som gjelder i Europa. De fleste bruker sement. Ellers var det velkjente temaer som bl.a. mini-invasiv tilgang (MIS), CAS teknikk, alternative bæreflater og crosslink polyethylen som ble diskutert. Vi merket oss videre at det ble fokusert på brusk og artroseproblematikken. I sesjonen "Over the Counter Interventions", fikk vi høre forskjellige synspunkter på medikamentell behandling og hyaluronsyre (HA) injeksjoner. Kort oppsumert når det gjelder HA injeksjoner kan en si at dette ser ut til å vinne økt aksept som et supplerende tilbud ved artrosebehandling.

9 SYNVISC, et supplerende behandlingstilbud for mild til middels artrose Hyaluronan (HA) injeksjoner er nå anbefalt av amerikanske revmatologer og ortopeder som et supplement, eller som en del av et omfattende behandlingstilbud for artrose pasienter. Denne informasjonen kom fram i et foredrag av S. David Stuhlberg, MD fra Northwestern University Hospital, Chicago, ved Current Concepts of Joint Replacement vintermøte i Orlando desember Stuhlberg påpekte at denne type behandling ofte er effektiv, trygg og forbedrer funksjon og smertelindring. Totalt sett kan man si at den er med på å øke pasientens tilfredshet. HA injeksjoner kan være et økonomisk fornuftig alternativ for de leger som driver en ortopedisk praksis. Han sa videre at en optimalisering av behandlingsresultatet kan bestå av; riktig utvelgelse av pasienter, tilfredsstillende injeksjonsteknikk samt en individuell tilpasset treningsplan for pasientene. Flere steder hadde man behandlet hofte-, skulder- og ankelledd med HA injeksjoner og oppnådd tilfredstillende resultater. Ute på markedet finnes det HA produkter med forskjellig oppbygning og konsistens. Selv hadde Stuhlberg bare hatt erfaring med hylan G-F 20 SYNVISC, som hadde virket meget tilfredsstillende i hans praksis. Her hjemme ser vi at bruken av hyaluronansyre / viscosupplementation ved artrose behandling har vært ganske så stabil de senere år, med en stigende tendens i den senere tid.

10 8. Charnley praktiske hoftekurs Trondheim februar dagene 2. til 3. februar 2006 ble I det 8. Charnley praktiske hoftekurs arrangert på Rica Nidelven hotell i Trondheim. 22 deltakere fikk i løpet av disse to dagene en teoretisk og praktisk gjennomgang av bruken av Charnleyprotesen. Møtet ble åpnet torsdag formiddag av Markedssjef Kjell Thygesen, OrtoMedic AS. Professor Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus startet forelesningene med en fin gjennomgang av historikken bak hofteprotesekirurgien og Charnley protesen. Formiddagen ble for øvrig viet hofteleddets biomekanikk, artikulering/slitasje og resultater fra hofteregisteret. I tillegg til fakultetes forelesere, holdt Mr Videsh Raut fra Wrigthington Hospital i England to gjesteforelsninger om langtidsoppfølging av proteser og om Charnely protesen fortsatt er the "Golden Standard". Ettermiddagen ble mer praktisk orientert. Overlege Arild Aamodt fra St. Olavs Hospital holdt et svært matnyttig foredrag om preoperativ planlegging og templatering. Professor Nils R. Gjerdet fra UiB snakket om bensementen og dens egenskaper før overlege Otto Schnell Husby fra St. Olav Hospital avsluttet dagen med et interessant foredrag om sine eksperimentelle studier i sementeringsteknikk og belyste viktigheten av dette. Fredagsmorgen ble det forelest om tilganger, infeksjonsprofylakse og rutiner ved postoperativ mobilisering. Gjesteforeleser: Mr. Videsh Raut fra Wrigthington Hospital i England. Kursets forelesere: Dr. Arild Aamodt, St. Olavs Hospital - Dr. Otto S. Husby, St. Olavs Hospital - Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Astvaldur Arthursson, Colloseumklinikken, Stavanger - Dr. Finnur Snorrason, Ullevål Universitetssykehus - Prof. Nils R. Gjerdet, UiB - Dr. Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus. 10

11 Artikkelforfatter Dr. Marianne Westeberg Ullevål Universitetssykehus instrueres av Prof. Lars Nordsletten og Dr. Astvaldur Arthursson. Dr. Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus instruerer Dr. Mona Badawy, Kysthospitalet i Hagavik og Dr. Geir Jomaas, Sykehuset Vestfold. Overlege Astvaldur Arthursson fra Colloseumsklinikken i Stavanger viste sine studieresultater fra målinger av muskelstyrke i glutealmuskulaturen etter protesekirurgi. Evaluering og oppfølging av pasientene ble også diskutert. Det var spesielt nyttig at det i løpet av kurset ble belyst forskjellige sider ved protesekirurgien ved hjelp av proteseregisterets enestående dokumentasjon. Fakultetet var til stede under hele kurset, hvilket medførte mange opplysende kommentarer og diskusjoner underveis. Avslutningsvis holdt Dr. Otto Schnell Husby en praktisk gjennomgang av sementering og prepareringsteknikk av Charnleyprotesen før deltakerene gruppevis fikk prøve seg på det samme i workshops. Smågrupper med veileder la forholdene til rette for å stille spørsmål vedrørende det praktiske samt å utveksle erfaringer. Alt i alt var det et lærerikt og hyggelig kurs som ga deltakerne en god og solid bakgrunn for sitt videre arbeide med hofteprotesekirurgien. Assistentlege Marianne Westberg Ullevål Universitetssykehus 11

12 Rudolf Innoview endoskoper Nytt produkt på det norske markedet Rudolf Innoview er et resultat av det som i 2002 var fusjonen av Rudolf Medizintechnik og BAHO Innovative Medizintechnik. Dette ble et møte mellom tyngde og friskhet; førstnevntes veletablerte posisjon og gode navn og rykte, med sistnevntes innovative egenskaper. Rudolf Innoview er kjent for sine endoskoper av høyeste kvalitet. Kundeservice: Garanti og reparasjon Rudolf Innoview har 3 års garanti på alle skopene sine. Skulle det oppstå et behov for reparasjon står produsenten klar med en effektiv service uansett fabrikat. Vi ønsker at kommunikasjonen mellom leverandør og kunde skal foregå raskt og profesjonelt. Introduksjonstilbud på Rudolf Innoviews endoskoper OrtoMedic AS tilbyr et utvalg av Rudolf Innoviews optikker til redusert pris ved første kjøp. Dette for at kunden selv skal få prøve produktene og teste kvaliteten under bruk. Vi håper dere vil benytte dere av introduksjonstilbudet som er sendt ut i disse dager. Har du ikke mottat tilbud kan du ta kontakt med vår produktansvarlige, Anne-Mari Lund på tlf: Faksimile av introduksjonstilbudet fra Rudolf Innoview 12

13 Utredning og diagnostikk av tretthet på dagtid Dr. Kobrosvei 37 like bortenfor I Akershus Universitetssykehus sitter en gruppe leger og forsker på tretthet på dagtid og obstruktiv søvnapné. Hilde Bergum-Furuseth er en av to leger som står for datainnsamlingen. Professor Kari J. Kværner er prosjektets overordnede leder og faglig ansvarlig for det som har fått navnet Gråsoneprosjektet. Prosjektet ble iverksatt i 2004 gjennom bevilgninger fra Helse Øst og ledes administrativt og økonomisk fra Akershus Universitetssykehus. Gråsoneprosjektets hovedmål er å undersøke hvilke plager og symptomer pasienter med søvnproblemer og tretthet på dagtid har. Målet er å innhente en så bred og helhetlig kunnskap som mulig om denne store pasientgruppen, og på den måten bedre kunne si hva slags utredning, behandling og oppfølging disse pasientene bør få. Mange av disse pasientene har symptomer i en gråsone der dette ikke er entydig gitt. Når en allmennlege får en pasient på kontoret som sier han plages med tretthet, hva gjør man da? Disse pasientene utgjør en betydelig gruppe der det kan ligge svært mange ulike diagnoser til grunn, og det er viktig for den enkelte pasient å få den mest hensiktsmessige utredning og oppfølging, sier Hilde Bergum- Furuseth. Én del av prosjektet omfatter undersøkelse av øre-nese-hals-relaterte Lege og stipendiat Yngvild Bentdal undersøker gjesteforsker Jula Morrow med RhinoScan. symptomer og i den forbindelse har RhinoScan blitt tatt i bruk for å kartlegge de objektive forholdene i nesen. Tanken er at RhinoScan også skal brukes i medisinsk studentundervisning ved Akershus Universitetssykehus. RhinoScans digitale presisjon har gjort at akustisk rhinometri de senere årene har blitt en veletablert metode innen rhinologisk forskning og praktisk undersøkelse. RhinoScan måler de nasale luftveisdimensjonene i nesen i løpet av 20 sekunder og gir et grafisk bilde av nesens geografi. RhinoScan gjør det mulig å blant annet diagnostisere allergier og dokumentere effekten av kirurgisk og medikamentell behandling. Dagens viten omkring tretthet, søvnproblemer og søvnapné baserer seg vesentlig på forskning gjort på selekterte søvnpopulasjoner. Gråsoneprosjektet er imidlertid en populasjonsbasert studie. Pasientene som undersøkes har ikke selv oppsøkt helsevesenet på grunn av sine søvnplager, men rekrutteres tilfeldig på bakgrunn av et spørreskjema personer i Norge vil motta spørreskjemaet i disse dager og av disse vil 600 personer tilbys undersøkelse og oppfølging. På denne måten håper man å kunne innhente kunnskap som er representativ for befolkningen. 13

14 Vertigo Workshop V Lillehammer februar 2006 For femte året på rad arrangerte OrtoMedic Vertigo Workshop, og med 38 øre-nese-hals-spesialister samlet kunne vi glede oss over rekorddeltagelse. Også i år sto Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg for undervisningen. Selv om kurset er like godt egnet for sykehusleger som privatpraktiserende, var sistnevnte gruppe likevel overrepresentert også i år. Noen nye ansikter dukket opp, men en stor del av deltakerne hadde allerede deltatt på ett eller flere kurs tidligere. Jeg kom til Vertigo Workshop V med store forventninger siden jeg har deltatt tidligere, og det ble ingen skuffelser, sa en av deltakerne etter kursets slutt. Fredag ettermiddag sjekket deltakerne inn på Quality Hotel Hafjell. Mange benyttet anledningen til å ta med familien på fjellet og flere av deltakerne skrev i evalueringsskjemaet at det er flott at det er mulig å gå på ski lørdag ettermiddag. Lillehammer bød Dr. Frode Berre, Dr. Sigurd Grytting. Pasient: Dr. Steinar Johansen Dr. Børge Tryving, Prof. Måns Magnusson, Dr. Birger Mo, Dr. Alf Bjarne Lilleås, Dr. Thor Johannessen, Dr. Greg Jablonski og Dr. Flora Asadi. Pasient: Avdelingssjef Morten Hansen, OrtoMedic AS. på strålende sol og nysnø, og Quality Hotel Hafjells restaurant og pianobar sørget for at både store og små fikk en hyggelig avslutning hver kveld. Kombinasjonen av foredrag, ski og god mat gjorde Vertigo Workshop V til en lærerik og hyggelig helg. Som ved tidligere år bestod foredragene av en fin kombinasjon av teori, kasuistikk og praktiske øvelser. Måns og Mikael underviser i en uformell tone gjennom hele kurset og avbryter gjerne hverandre for å vise at det ikke nødvendigvis er kun ett svar eller én løsning. Måten Måns og Mikael kaster ball til hverandre under foredragene er en fascinerende måte å bli undervist på, sa en av deltakerne. Under den praktiske delen fikk deltakerne anledning til å prøve seg blant annet på impulstest ved bruk av Video Frenzel under instruksjon av foredragsholderne. For å drive med Vertigo-utredning og behandling er Video Frenzel et "must" fordi det er helt nødvendig å se øyebevegelsene, sier Professor Måns Magnusson. Måns Magnusson og Mikael Karlberg står naturligvis i sentrum under hele kurset og presenterer, ifølge en av deltakerne; en god oversikt over Vertigo med meget relevante temaer, lagt opp på en svært pedagogisk måte. En annen sier at; Stoffet blir presentert på en måte som gjør det mulig å forstå for behandlere uten spesialkunnskap innen emnet, og støttes av sin kollega som trekker frem foredragsholdernes evne til å formidle et vanskelig tema på en lettfattelig måte. Noen av deltakerne innrømmet likevel at det til tider ble noe avansert. Vertigo Workshop arrangementene har vist seg populære og med stor sansynlighet blir VERTIGO WORKSHOP VI arrangert i februar

15 Praktiske øvelser: Impulstest og Dix-Hallpike Dosent Mikael Karlberg og Dr. Birger Mo. Pasient: Dr. Alf Bjarne Lilleås. Dr. Theis Børge-Ask, Dr. Børge Tryving, Dr. Magne Skjøstad, Dr. Svein Mjøen, Dr. Sverre Poppe. Pasient: Dr. Olav Skatvedt. Dr. Lorentz Selmer, Dr. Henrik Strøm-Roum, Dr. Pål Brangerud, Dr. Hans Harald Omlamd, Professor Måns Magnusson. Pasient Greg Jablonski. Dr. Kari Tybring-Petersen og Dr. Dag Svendsen. Kursdeltakerne i full aktivitet, med Dr. Mikal Gjellan og Dr. Dag Sunde. Pasient: Dr. Ketil Skjøstad i forgrunnen. 15

16 edelpix.com OrtoMedia ønsker alle sine lesere en God Påske Utgiver: OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS E-post: -

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Informasjon fra OrtoMedic AS April 2005 - Nr. 56-17. årgang CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Surgery), som det ofte blir forkortet, er kommet for

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer