Nye trender innen hoftekirurgien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye trender innen hoftekirurgien"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg. Man tar utgangspunkt i den såkalte "Millennium-pasienten" en ung pasient med store krav til funksjonalitet. Hva har moderne ortopedi å tilby en slik pasient med behov for rekonstruksjon av et hofteledd? Kurset er systematisk bygget opp. Man presenterer de nye operative tilganger til hofteleddet, artikulasjoner i hofteproteser og navigasjon ved protesekirurgi. Først gjennomgås relevant anatomi, der man vektlegger anatomisk kunnskap som veileder for de mini-invasive tilganger til hofteleddet. Man får grundig innføring i både bakre tilgang og den fremre modifiserte Fortsettelse neste side Nye trender innen hoftekirurgien 1-2 CAS eller CAOS? Ikke alle computernavigasjons-system er like!! 3-5 Charnley-stipendiet feirer 20 år 6 Gjensyn med vinneren av Charnleystipendiet Current Concepts In Joint Replacement Synvisc, et supplerende behandlingstilbud for mild til middels artrose 9 8. Charnley praktiske hoftekurs Rudolf Innoview endoskoper 12 INNHOLD Utredning og diagnostikk av tretthet på dagtid 13 Arthrex produkter 14 Vertigo Workshop V 15

2 Smith-Petersen tilgang. Forelesningen ved professor Mahadevan (UK) må fremheves som meget lærerik, og tidvis underholdende. En får så en innføring i tribologi der det vektlegges forståelse av ulike artikulasjoner med små og store radier og flater. Elokvent klarer professor Dawson (UK) å forklare hvordan "lubrication", "wear", "clearence" og andre begreper gir ulik tribologi i artikulasjon mellom metall-polyetylen, metall-metall, keramikk-keramikk osv. Det gis også oppdatert viten om problematikken metallioner i kroppen. Man får en grundig innføring i miniinvasive hofteleddstilganger, med trinnvis gjennomgang teoretisk, "live surgery" og tilsist øving på kadaver. Kurset fokuserer også på protesefiksering. Man erkjenner gode resultater med sementerte proteser, og der er en egen workshop med Wrigthingtons sementeringsteknikk som burde interessere de fleste. Det norske hofteleddsregisteret viser gode langtidsresultater for Landos Corail femurstammer, og dette brukes nå i markedsføring både i USA og Storbritannia. Disse protesene er velegnet for de mini-invasive operasjonsteknikker. Fremre tilgang til hofteleddet med såkalt mikrosnitt. Om teknikkene er "mini", så er det tydeligvis moderne at protesehodene er store; i alle fall for metall-metall artikulasjon. Det gir lite "wear" og stor stabilitet. DePuy har sin egen "resurfacing" protese for hofteledd. Der er begrunnede endringer i forhold til andre tilsvarende proteser, og man får god innføring i de teoretiske betraktninger som ligger bak konstruksjon og fiksering av protesen. En får også gjennomgang av operasjonsteknikk, og øvelse på plastben og kadaver. CAS - "computer assisted surgery" - er et eget tema i moderne protesekirurgi. Hvilken posisjon disse apparatene får i fremtidens ortopedi vet vi knapt. På dette kurset fikk man et klart inntrykk at det var lettere å få plassert femurprotesen ved "resurfacing" riktig med CAS enn ved manuell teknikk. Kurset var lagt opp med første dag teori. Andre dag praktiske øvelser: mikrokirurgisk hoftetilgang og "resurfacing", CAS både for vanlig hofteprotese og "resurfacing" på kadaver, sementeringsteknikk for vanlige hofteproteser og "resurfacing", "resurfacing" på plastben og preoperativ planlegging på instruktive casi. Tredje dag var der imponerende direkte "live surgery" fra Cardiff ved Dr. Maheson, og oppsummering av "surgical tips". Det internasjonale publikum møttes til en uforglemmelig middag etter felles praktiske øvelser. Avdelingsoverlege Odd-Geir Skogesal Helse Innlandet Kongsvinger

3 CAS eller CAOS? Ikke alle computer navigasjonssystem er like!! Computerassisted surgery (CAS), computerassisted ortopedic surgey (CAOS), computerkirurgi, navigasjonskirurgi, åpen plattform, lukket system, infrared optical tracking monitors and emitters, electromagnetic tracking, wireless system, LED-system. Hva i all verden betyr alt dette, hva er best, mest økonomisk - i anskaffelse, i bruk? Hvordan skal en orientere seg i dette markedet, og hva skal en velge? CAS er kommet for å bli, har vi sagt flere ganger nå, og det er til og med kommet avkrysningsfelt på skjemaet til leddregisteret (der står det CAOS). OrtoMedic markedsfører hofte - og kneproteser samt instrumenter og utstyr for ortopedisk navigasjonskirurgi. Vi mener det er svært viktig at protesene blir implantert så riktig og nøyaktig som mulig, og derfor har firmaet det siste året investert svært mye arbeid og tid på informasjon og opplæring vedrørende navigasjonsstyrt kirurgi. Dette fordi vi mener at verdien av denne er internasjonalt godt dokumentert. Hovedhensikten med å ta i bruk denne type kirurgi er å oppnå økt nøyaktighet / presisjon i plassering av protesekomponentene, og således håpe på enda lengre levetid for protesen totalt sett. Altså må målet være å få mer nøyaktighet ved bruk av et navigasjonssystem. Det er ikke systemet i seg selv som er hovedsaken, men hvordan du som kirurg kan få informasjon ut av systemet, og som du kan nyttiggjøre deg under operasjonen. Det er tross alt da "slaget står", det er "The Golden Opportunity". Derfor er det viktig at systemet er enkelt i bruk og gir relevant informasjon. Man snakker i dag om to hovedretninger innen CAS, nemlig; åpen og lukket plattform. Med åpen plattform menes et system som kan håndtere alle proteser, spesielt hofte- og kneproteser samt rygg og HT-osteotomier og ACL rekonstruksjoner. (Figur 1) Man sier at det er kun snakk om software, men det er nok bare en del av sannheten. Det kreves for det første mye datakraft for å kunne kjøre flere applikasjoner, og dersom systemet ikke er laget for dette, vil det bare være teoretisk at det kan brukes til alle protesetyper. Dessuten må det finnes produktspesifikk programvare til

4 denne computeren for å kunne navigere en spesiell protese. I tillegg får man ikke med seg alle detaljer på et åpent system. Mange vil ha et åpent system for å kunne bruke det til alle inngrep, men logistikken på sykehuset er vel vanskelig nok, om ikke man skal passe på å ha en ledig computer også. DePuy som er produsent av våre proteser, LCS-kneprotese, Preservation Uni-kne, Corail, ASR og Pinnacle hofteproteser, samarbeider med Brain-Lab når det gjelder computere. De har i tillegg et eget ingeniørteam som videreutvikler våre computere til å gi spesielle egenskaper når det gjelder det som er viktig for våre proteser. Derfor er våre computere, Ci-systemet, et såkalt lukket system, eller produktspesifikt system. Dette systemet kan i prinsippet brukes til andre kneproteser når det gjelder f.eks. alignment og parallellitet i benkuttene, unngå "notching på femur", men man går glipp av måling av "gap", bløtdelsbalanseringen, planleggingsdelen vedrørende størrelser og "finetuning" av kuttene. En annen viktig sak er at alle instrumentene er forhåndskalibrert, dvs. at man slipper å gjøre dette før hvert inngrep, noe som både tar tid og er en mulig feilkilde. Ved et åpent system må man fortelle computeren mye mer før hvert inngrep. Alle våre navigeringsinstrumenter er tilrettelagt for MIS mini-invasiv tilgang. Dette betyr at man kan ha en gradvis overgang fra tradisjonell teknikk til mer "tissuesaving" teknikk dersom man ønsker dette. Total kne ASR Skjermbilder fra fire av våre programmer. UNI Corail Noe av det viktigste innen kneprotese-kirurgi er bløtdelsbalanseringen. Vårt system har gode programfinesser som hjelper kirurgen å oppnå alignment, rotasjonsinnstilling og balanse i ekstensjon og fleksjon. Måling av alignment og håndtering av bløtdelene tillater naturlig rotasjon av femur, noe som sikrer stabilitet i leddet, og balansert ligamenttensjon gjennom hele bevegelsesbanen. Systemene er svært forskjellige når det gjelder måten de presenterer informasjonen på. Ci-system, som vårt system heter, har 3-D grafikk som gir et meget informativt bilde av situasjonen peroperativt. Mange systemer gir kun prikker og streker, noe som gjør at fokus blir tatt bort fra operasjonsfeltet og mot skjermen. Ci-systemet er visuelt, intuitivt og logisk, da det benytter farger, bilder og LYD i presentasjonen. F.eks. gir det lydsignal når man skal gå fra en registrering til en annen slik at man ikke trenger å ta blikket fra såret, men får beskjed via lyd. Opplæring og øvelse er nøkkelord for å lykkes med navigering og vi i OrtoMedic legger særdeles stor vekt

5 Visualisering av situasjonen er meget bra på Ci-systemet. I planleggingsdelen kan man prøve forskjellige størrelser og se konsekvensen av dette før man gjør benkuttene. Infrarød optisk sporing viser den nøyaktige posisjonen for instrumentene i forhold til benet. All registrering foregår direkte på pasienten uten bruk av røntgen eller CT. på opplæringen rundt denne delen. DePuy har en klar "no training-no use" politikk på dette området. De har et meget bra opplæringssenter i Hamburg der kursdeltagerne blir sertifisert. Dette har vi fått meget gode tilbakemeldinger på fra de som har vært der. Kurset er "hands on" basert, der man får trent på mange oppgaver og lærer både computeren og prosedyrene godt nok til å dra hjem og operere. Et åpent system vil sansynligvis være mye mer ressurskrevende når det gjelder opplæring. Vi tror at service, oppfølging og know-how hos leverandøren er et av de kritiske punktene når det gjelder å komme i gang med dette. Derfor er det en fordel at leverandør av computersystem og proteser er den samme. Hvem skal betjene/lære opp en kunde med computer fra firma X, men som opererer protese fra firma Y? Vi er alltid med på de første operasjonene og det trengs ikke mer enn en ortoped, to operasjonssykepleiere og en assistent for å gjøre en slik prosedyre. Noen systemer krever at man er en stor stab for å klare dette, og da kan det bli svært ressurskrevende og kostbart å drive med denne type kirurgi. Ci-systemet er meget kompakt, slik at det tar liten plass på operasjonssalen. Det benytter infrarød optisk sporing, som er et trådløst system uten batterier eller strømførende apparatur på pasienten. Dette gjør det enkelt å installere og helt ufarlig å bruke. Noen systemer krever informasjon fra røntgen og CT. Ci-systemet er røntgen- og CT- fritt da all registrering foregår direkte på pasienten i "real time". Dette gjør det svært kostnadsbesparende og effektivt. Dette var ikke ment som noen begrepsavklaring på de uttrykkene jeg begynte artikkelen med, men heller det å gjøre Fra kursenteret i Hamburg oppmerksom på noe av det man bør vurdere ved et evtuelt valg av system. Som en konklusjon kan man si følgende: tekniske løsninger er kanskje ikke det avgjørende, men hvordan disse påvirker den praktiske gjennomføringen av inngrepet, og hvilken informasjon og hjelp man får av systemet peroperativt.

6 Charnley-stipendiet feirer 20 år Charnley-stipendiet til forskning innen hoftekirurgi ble opprettet i 1986 i henhold til avtale mellom Norsk Ortopedisk Forening og OrtoMedic AS. Stipendiet skulle tildeles medlemmer av Norsk Ortopedisk Forening som økonomisk støtte til: forskningsarbeid, videre- og etterutdannelse, produktutvikling og studiereiser m.m. Stipendiet var de første årene på kr , men ble senere øket til kr Det deles ut en gang i året, og kan deles mellom flere kandidater. I 1986 ble Charnley-stipendiet tildelt professor Norvald Langeland ved Haukeland sykehus for forskningsprosjektet "Nasjonalt register for totalprotese i hofteleddet" I årene som har fulgt har mange interesannte og spennende arbeider blitt belønnet med heder og ære. OrtoMedic vil på sikt ta kontakt med tidligere stipendvinnere og høre om hvordan forskningsarbeidet har gått i ettertid. I denne utgaven av OrtoMedia har vi snakket med vinneren fra 1999 overlege Gunnar Birkeland Flugsrud ved Ullevål Universitetssykeus Stipendvinner i 1986 og 1991, professor Norvald Langeland. Dr. Gunnar B. Flugsrud fotografert etter utdelingen i Den ene vinneren i 2002, overlege Astvaldur Arthurson. Den andre vinneren i 2002, assistentlege Frede Frihagen

7 Gjensyn med vinneren av Charnley-stipendiet 1999 På Kirurgisk Høstmøte 1999 ble Charnley-stipendiet tildelt dr. Gunnar Birkeland Flugsrud, den gang assistentlege ved ortopedisk avdeling ved Ullevål Univeritetssykehus. Han vant prisen med forskningsoppgaven: "Risk Factors for Total Hip Replacement demanding Coxarthrosis and Outcome of Revision with Impaction Bone Grafting". Redaksjonen i OrtoMedia har avtalt møte med dr. Flugsrud for å høre hvordan arbeidet med forskningsoppgaven har gått i ettertid. Det viser seg at vi har vært svært heldige med valg av kandidat. I fjor høst disputerte nemlig Flugsrud med avhandlingen: RISK FACTORS FOR DIS- ABLINGOSTEOARTHRITIS OF THE HIP AND FOR REVISION SURGERY. Han forteller at tildelingen av Charnley-stipendiet og midlene han mottok den gang var med på å gi ham muligheter til lettere å kunne arbeide videre med forsknings prosjektet. Arbeidet har pågått fra 1999 og frem til høsten I nært samarbeid med, og under supervisjon av professor Lars Nordsletten, ortopedisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, og professor Haakon Meyer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, samt en rekke andre fagfolk, har dr. Flugsrud fullført sin doktorgrad. Fra doktoravhandlingen kan vi blant annet trekke fram følgende informasjon og resultater : Årlig får rundt nordmenn operert inn et nytt kunstig hofteledd (hofteprotese). I mer enn 70 % av tilfellene finner ikke legene årsaken Gunnar B. Flugsrud, overlege ved Ortopedisk senter på Ullevål Universitetssykehus. Fotograf: Rune M. Akselsen/ Ullevål-nytt. til at det utvikles slitasjegikt i hofteleddet. Nyere forskning ved Ullevål Universitetssykehus viser at kombinasjonen høy vekt, høy kroppsmasseindeks (BMI ) og tungt arbeid, spesielt blant unge mennesker, bidrar til økt risiko for senere protesoperasjon. Det var en vesentlig økt risiko for kvinner i forhold til menn. Sammenlignet med sine jevnaldrende hadde unge overvektige større relativ risikoøkning for å få hofteprotese enn sine eldre overvektige. Dette reiser spørsmålet om livsstilsforhold i ung voksenalder eller enda tidligere. I tillegg til livstilssforhold påvirker også gener og familiære faktorer våre sjanser for å få hofteplager / lidelser. Til grunn for avhandlingen har Flugsrud blant annet brukt data som Nasjonalt Folkehelseinstitutt har fra Tuberkulosescreeningen ( ), og fra den store Hjerte- og kar undersøkelsen på 70- og 80- tallet. Dette er så igjen kombinert med informasjon fra Nasjonalt Register for Leddproteser i Bergen. Det totale datagrunnlag for undersøkelsen er på 1,2 millioner personer. Prosjektet har utgått fra Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Nasjonalt register for Leddproteser, Haukeland Univeritetssykehus, og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Vi gratulerer overlege Gunnar Flugsrud med avhandlingen og doktorgraden, og ønsker ham lykke til videre både i vitenskapelig- og klinisk arbeid.

8 Current Concepts In Joint Replacement Orlando desember 2005 Vintermøtet til Current Concepts in Joint Replacement 2005 ble tradisjonen tro arrangert i Orlando, i dagene desember. Deltagere fra de fleste kontinenter var på plass, og vi noterte oss at den nordiske kontigenten denne gang var spesielt stor. Konseptet med korte sesjoner med påfølgende dueller/crossfires innen hofte-og knekirurgi er fortsatt det gjeldende opplegget, og det egner seg godt. De kjente veletablerte amerikanske ortopedene foredro om sine erfaringer og de var som vanlig meget godt forberedt. I etterkant av foredragene var det alltid informative og underholdene paneldiskusjoner. Her var det også muligheter for deltakerene i salen til å kommentere og/eller stille spørsmål. Gjesteforeleser var også denne gangen fra Europa, nemlig Professor Karl Zweimuller fra Wien, Østerrike. Han holdt to foredrag om usementerte hofteproteser og om sine erfaringer med sitt konsept. Kort oppsumert kan man si at trenden med usementerte hofteproteser fortsetter i USA både ved primær- og revisjonsoperasjoner. Sement brukes nesten ikke ved hofteproteser i USA. 98 % av acetabularkomponentene og 70 % av femurkomponentene er usementert. I den grad det sementeres, diskuterer man fortsatt bruk av antibiotika i sementen. Ankepunktet mot antibiotika er utvikling av resistens. Antibiotikaholdig sement brukes ved revisjoner, men i liten grad ved primær proteser. Når det gjelder kneproteser er amerikansk praksis ganske lik den som gjelder i Europa. De fleste bruker sement. Ellers var det velkjente temaer som bl.a. mini-invasiv tilgang (MIS), CAS teknikk, alternative bæreflater og crosslink polyethylen som ble diskutert. Vi merket oss videre at det ble fokusert på brusk og artroseproblematikken. I sesjonen "Over the Counter Interventions", fikk vi høre forskjellige synspunkter på medikamentell behandling og hyaluronsyre (HA) injeksjoner. Kort oppsumert når det gjelder HA injeksjoner kan en si at dette ser ut til å vinne økt aksept som et supplerende tilbud ved artrosebehandling.

9 SYNVISC, et supplerende behandlingstilbud for mild til middels artrose Hyaluronan (HA) injeksjoner er nå anbefalt av amerikanske revmatologer og ortopeder som et supplement, eller som en del av et omfattende behandlingstilbud for artrose pasienter. Denne informasjonen kom fram i et foredrag av S. David Stuhlberg, MD fra Northwestern University Hospital, Chicago, ved Current Concepts of Joint Replacement vintermøte i Orlando desember Stuhlberg påpekte at denne type behandling ofte er effektiv, trygg og forbedrer funksjon og smertelindring. Totalt sett kan man si at den er med på å øke pasientens tilfredshet. HA injeksjoner kan være et økonomisk fornuftig alternativ for de leger som driver en ortopedisk praksis. Han sa videre at en optimalisering av behandlingsresultatet kan bestå av; riktig utvelgelse av pasienter, tilfredsstillende injeksjonsteknikk samt en individuell tilpasset treningsplan for pasientene. Flere steder hadde man behandlet hofte-, skulder- og ankelledd med HA injeksjoner og oppnådd tilfredstillende resultater. Ute på markedet finnes det HA produkter med forskjellig oppbygning og konsistens. Selv hadde Stuhlberg bare hatt erfaring med hylan G-F 20 SYNVISC, som hadde virket meget tilfredsstillende i hans praksis. Her hjemme ser vi at bruken av hyaluronansyre / viscosupplementation ved artrose behandling har vært ganske så stabil de senere år, med en stigende tendens i den senere tid.

10 8. Charnley praktiske hoftekurs Trondheim februar dagene 2. til 3. februar 2006 ble I det 8. Charnley praktiske hoftekurs arrangert på Rica Nidelven hotell i Trondheim. 22 deltakere fikk i løpet av disse to dagene en teoretisk og praktisk gjennomgang av bruken av Charnleyprotesen. Møtet ble åpnet torsdag formiddag av Markedssjef Kjell Thygesen, OrtoMedic AS. Professor Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus startet forelesningene med en fin gjennomgang av historikken bak hofteprotesekirurgien og Charnley protesen. Formiddagen ble for øvrig viet hofteleddets biomekanikk, artikulering/slitasje og resultater fra hofteregisteret. I tillegg til fakultetes forelesere, holdt Mr Videsh Raut fra Wrigthington Hospital i England to gjesteforelsninger om langtidsoppfølging av proteser og om Charnely protesen fortsatt er the "Golden Standard". Ettermiddagen ble mer praktisk orientert. Overlege Arild Aamodt fra St. Olavs Hospital holdt et svært matnyttig foredrag om preoperativ planlegging og templatering. Professor Nils R. Gjerdet fra UiB snakket om bensementen og dens egenskaper før overlege Otto Schnell Husby fra St. Olav Hospital avsluttet dagen med et interessant foredrag om sine eksperimentelle studier i sementeringsteknikk og belyste viktigheten av dette. Fredagsmorgen ble det forelest om tilganger, infeksjonsprofylakse og rutiner ved postoperativ mobilisering. Gjesteforeleser: Mr. Videsh Raut fra Wrigthington Hospital i England. Kursets forelesere: Dr. Arild Aamodt, St. Olavs Hospital - Dr. Otto S. Husby, St. Olavs Hospital - Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Astvaldur Arthursson, Colloseumklinikken, Stavanger - Dr. Finnur Snorrason, Ullevål Universitetssykehus - Prof. Nils R. Gjerdet, UiB - Dr. Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus. 10

11 Artikkelforfatter Dr. Marianne Westeberg Ullevål Universitetssykehus instrueres av Prof. Lars Nordsletten og Dr. Astvaldur Arthursson. Dr. Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus instruerer Dr. Mona Badawy, Kysthospitalet i Hagavik og Dr. Geir Jomaas, Sykehuset Vestfold. Overlege Astvaldur Arthursson fra Colloseumsklinikken i Stavanger viste sine studieresultater fra målinger av muskelstyrke i glutealmuskulaturen etter protesekirurgi. Evaluering og oppfølging av pasientene ble også diskutert. Det var spesielt nyttig at det i løpet av kurset ble belyst forskjellige sider ved protesekirurgien ved hjelp av proteseregisterets enestående dokumentasjon. Fakultetet var til stede under hele kurset, hvilket medførte mange opplysende kommentarer og diskusjoner underveis. Avslutningsvis holdt Dr. Otto Schnell Husby en praktisk gjennomgang av sementering og prepareringsteknikk av Charnleyprotesen før deltakerene gruppevis fikk prøve seg på det samme i workshops. Smågrupper med veileder la forholdene til rette for å stille spørsmål vedrørende det praktiske samt å utveksle erfaringer. Alt i alt var det et lærerikt og hyggelig kurs som ga deltakerne en god og solid bakgrunn for sitt videre arbeide med hofteprotesekirurgien. Assistentlege Marianne Westberg Ullevål Universitetssykehus 11

12 Rudolf Innoview endoskoper Nytt produkt på det norske markedet Rudolf Innoview er et resultat av det som i 2002 var fusjonen av Rudolf Medizintechnik og BAHO Innovative Medizintechnik. Dette ble et møte mellom tyngde og friskhet; førstnevntes veletablerte posisjon og gode navn og rykte, med sistnevntes innovative egenskaper. Rudolf Innoview er kjent for sine endoskoper av høyeste kvalitet. Kundeservice: Garanti og reparasjon Rudolf Innoview har 3 års garanti på alle skopene sine. Skulle det oppstå et behov for reparasjon står produsenten klar med en effektiv service uansett fabrikat. Vi ønsker at kommunikasjonen mellom leverandør og kunde skal foregå raskt og profesjonelt. Introduksjonstilbud på Rudolf Innoviews endoskoper OrtoMedic AS tilbyr et utvalg av Rudolf Innoviews optikker til redusert pris ved første kjøp. Dette for at kunden selv skal få prøve produktene og teste kvaliteten under bruk. Vi håper dere vil benytte dere av introduksjonstilbudet som er sendt ut i disse dager. Har du ikke mottat tilbud kan du ta kontakt med vår produktansvarlige, Anne-Mari Lund på tlf: Faksimile av introduksjonstilbudet fra Rudolf Innoview 12

13 Utredning og diagnostikk av tretthet på dagtid Dr. Kobrosvei 37 like bortenfor I Akershus Universitetssykehus sitter en gruppe leger og forsker på tretthet på dagtid og obstruktiv søvnapné. Hilde Bergum-Furuseth er en av to leger som står for datainnsamlingen. Professor Kari J. Kværner er prosjektets overordnede leder og faglig ansvarlig for det som har fått navnet Gråsoneprosjektet. Prosjektet ble iverksatt i 2004 gjennom bevilgninger fra Helse Øst og ledes administrativt og økonomisk fra Akershus Universitetssykehus. Gråsoneprosjektets hovedmål er å undersøke hvilke plager og symptomer pasienter med søvnproblemer og tretthet på dagtid har. Målet er å innhente en så bred og helhetlig kunnskap som mulig om denne store pasientgruppen, og på den måten bedre kunne si hva slags utredning, behandling og oppfølging disse pasientene bør få. Mange av disse pasientene har symptomer i en gråsone der dette ikke er entydig gitt. Når en allmennlege får en pasient på kontoret som sier han plages med tretthet, hva gjør man da? Disse pasientene utgjør en betydelig gruppe der det kan ligge svært mange ulike diagnoser til grunn, og det er viktig for den enkelte pasient å få den mest hensiktsmessige utredning og oppfølging, sier Hilde Bergum- Furuseth. Én del av prosjektet omfatter undersøkelse av øre-nese-hals-relaterte Lege og stipendiat Yngvild Bentdal undersøker gjesteforsker Jula Morrow med RhinoScan. symptomer og i den forbindelse har RhinoScan blitt tatt i bruk for å kartlegge de objektive forholdene i nesen. Tanken er at RhinoScan også skal brukes i medisinsk studentundervisning ved Akershus Universitetssykehus. RhinoScans digitale presisjon har gjort at akustisk rhinometri de senere årene har blitt en veletablert metode innen rhinologisk forskning og praktisk undersøkelse. RhinoScan måler de nasale luftveisdimensjonene i nesen i løpet av 20 sekunder og gir et grafisk bilde av nesens geografi. RhinoScan gjør det mulig å blant annet diagnostisere allergier og dokumentere effekten av kirurgisk og medikamentell behandling. Dagens viten omkring tretthet, søvnproblemer og søvnapné baserer seg vesentlig på forskning gjort på selekterte søvnpopulasjoner. Gråsoneprosjektet er imidlertid en populasjonsbasert studie. Pasientene som undersøkes har ikke selv oppsøkt helsevesenet på grunn av sine søvnplager, men rekrutteres tilfeldig på bakgrunn av et spørreskjema personer i Norge vil motta spørreskjemaet i disse dager og av disse vil 600 personer tilbys undersøkelse og oppfølging. På denne måten håper man å kunne innhente kunnskap som er representativ for befolkningen. 13

14 Vertigo Workshop V Lillehammer februar 2006 For femte året på rad arrangerte OrtoMedic Vertigo Workshop, og med 38 øre-nese-hals-spesialister samlet kunne vi glede oss over rekorddeltagelse. Også i år sto Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg for undervisningen. Selv om kurset er like godt egnet for sykehusleger som privatpraktiserende, var sistnevnte gruppe likevel overrepresentert også i år. Noen nye ansikter dukket opp, men en stor del av deltakerne hadde allerede deltatt på ett eller flere kurs tidligere. Jeg kom til Vertigo Workshop V med store forventninger siden jeg har deltatt tidligere, og det ble ingen skuffelser, sa en av deltakerne etter kursets slutt. Fredag ettermiddag sjekket deltakerne inn på Quality Hotel Hafjell. Mange benyttet anledningen til å ta med familien på fjellet og flere av deltakerne skrev i evalueringsskjemaet at det er flott at det er mulig å gå på ski lørdag ettermiddag. Lillehammer bød Dr. Frode Berre, Dr. Sigurd Grytting. Pasient: Dr. Steinar Johansen Dr. Børge Tryving, Prof. Måns Magnusson, Dr. Birger Mo, Dr. Alf Bjarne Lilleås, Dr. Thor Johannessen, Dr. Greg Jablonski og Dr. Flora Asadi. Pasient: Avdelingssjef Morten Hansen, OrtoMedic AS. på strålende sol og nysnø, og Quality Hotel Hafjells restaurant og pianobar sørget for at både store og små fikk en hyggelig avslutning hver kveld. Kombinasjonen av foredrag, ski og god mat gjorde Vertigo Workshop V til en lærerik og hyggelig helg. Som ved tidligere år bestod foredragene av en fin kombinasjon av teori, kasuistikk og praktiske øvelser. Måns og Mikael underviser i en uformell tone gjennom hele kurset og avbryter gjerne hverandre for å vise at det ikke nødvendigvis er kun ett svar eller én løsning. Måten Måns og Mikael kaster ball til hverandre under foredragene er en fascinerende måte å bli undervist på, sa en av deltakerne. Under den praktiske delen fikk deltakerne anledning til å prøve seg blant annet på impulstest ved bruk av Video Frenzel under instruksjon av foredragsholderne. For å drive med Vertigo-utredning og behandling er Video Frenzel et "must" fordi det er helt nødvendig å se øyebevegelsene, sier Professor Måns Magnusson. Måns Magnusson og Mikael Karlberg står naturligvis i sentrum under hele kurset og presenterer, ifølge en av deltakerne; en god oversikt over Vertigo med meget relevante temaer, lagt opp på en svært pedagogisk måte. En annen sier at; Stoffet blir presentert på en måte som gjør det mulig å forstå for behandlere uten spesialkunnskap innen emnet, og støttes av sin kollega som trekker frem foredragsholdernes evne til å formidle et vanskelig tema på en lettfattelig måte. Noen av deltakerne innrømmet likevel at det til tider ble noe avansert. Vertigo Workshop arrangementene har vist seg populære og med stor sansynlighet blir VERTIGO WORKSHOP VI arrangert i februar

15 Praktiske øvelser: Impulstest og Dix-Hallpike Dosent Mikael Karlberg og Dr. Birger Mo. Pasient: Dr. Alf Bjarne Lilleås. Dr. Theis Børge-Ask, Dr. Børge Tryving, Dr. Magne Skjøstad, Dr. Svein Mjøen, Dr. Sverre Poppe. Pasient: Dr. Olav Skatvedt. Dr. Lorentz Selmer, Dr. Henrik Strøm-Roum, Dr. Pål Brangerud, Dr. Hans Harald Omlamd, Professor Måns Magnusson. Pasient Greg Jablonski. Dr. Kari Tybring-Petersen og Dr. Dag Svendsen. Kursdeltakerne i full aktivitet, med Dr. Mikal Gjellan og Dr. Dag Sunde. Pasient: Dr. Ketil Skjøstad i forgrunnen. 15

16 edelpix.com OrtoMedia ønsker alle sine lesere en God Påske Utgiver: OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS E-post: -

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser*

Nasjonalt register for leddproteser* Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 57-63 57 Nasjonalt register for leddproteser* Til beste for pasienter og det norske helsevesenet Stein Atle Lie 1, Stein Emil Vollset 1, Ove Furnes 2, Leif Ivar Havelin

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Digital røntgen i Norge

Digital røntgen i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS April 2004 - Nr. 53-16. årgang Digital røntgen i Norge Anvendelse av digital radiologi har de siste årene økt i omfang på norske sykehus, men det gjenstår fortsatt et stykke

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret

Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Hvilke muligheter ligger det i å benytte leddproteseregisteret Ove Furnes Klinikkoverlege/professor Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen www.haukeland.no/nrl Lasse Engesæter

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012 Rapport fra evaluering av «PSYK Innføring i psykologi» Høsten 12 Emneansvarlige: Svein Larsen og Eirunn Thun Emnet «PSYK Innføring i psykologi» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014,

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Praksis skal medvirke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal hjelpe til at studenten blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk,

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON(

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON( Vildanden(( Tone(Dietrichson( FRA IBSEN TIL GOALMAPPING VELKOMMEN TIL WORKSHOP LØRDAG 6 - SØNDAG 7. APRIL 2013 KL. 10.00-17.00 STED HOVFARET 17 A KURSHOLDERE : MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON INTRODUKSJONSTILBUD

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar Multi temakurs Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet På kurset får du: Konkrete undervisningstips Lære om nyttige undervisningsverktøy Spennende

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø 1 Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø Kurstittel: Basic 1b (lumbar spine and general principles) Kurset er rettet mot leger & fysioterapeuter. Kursbeskrivelse:

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk

Detaljer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer Informasjon fra OrtoMedic AS Oktober 1998 - Nr. 38-10. årgang Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer En 10 minutter lang instruksjonsfilm i hvordan

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Stephan M Röhrl. Innholdsfortegnelse

Stephan M Röhrl. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse "Norsk forening for hofte og kne kirurgi.... 2 Preliminer styremedlemmer:... 3 Fordeling I landet... 4 Forslag til lover:... 5 1 Navn... 5 2 Forhold til Norsk Ortopedisk Forening...

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene

Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene Vegard Bugten Overlege / Førsteamanuensis ØNH-avd / NTNU 1 Kvalitetsregister og forskning

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2006 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Vertikal Helseassistanse AS Postboks 2803 Solli 0204 Oslo STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Telefon: 23 01 48 00 Faks: 23 01 48 50 post@vertikalhelse.no www.vertikalhelse.no Da Vertikal startet

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Brukerkonferanse Unit4 Current Software

Brukerkonferanse Unit4 Current Software Brukerkonferanse Unit4 Current Software KS Agenda, Oslo Haakon VIIs gate 9 Torsdag 15. september 2016 Velkommen til Brukerkonferansen for Unit4 Current Software Årets Brukerkonferanse gjennomføres som

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Lav temperatur under varmebehandlingen, eller kort prosesstid, sikrer produktets sensoriske

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer