«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris januar 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid med European Society for Shoulder and Elbow Surgery (ESSE). Honorary Chairman for møtet var Robert Cofield fra Mayo-klinikken, mens pioneren i moderne skulderkirurgi, Charles Neer II fra Vinita i USA var æresgjest. Et imponerende internasjonalt fakultet var sammensatt av skulderkirurger fra Frankrike, USA, Sveits, Tyskland, Skottland, Italia, Danmark, England og Australia. Fra Norge var Kristiansand, Trondheim og Ullevål sykehus representert ved Oddgeir Skogesal, Tobias Bredland og undertegnede. John Erik Strømberg og Kjell Thygesen fra OrtoMedic hadde arrangert turen på beste måte. Programmet var bredt sammensatt, og omhandlet de viktigste og mest kontroversielle temaer i skulderprotesekirurgien. Mandag 24. januar holdt en meget vital Charles Neer innledningsforedraget «The shoulder prosthesis», hvor han presenterte sine resultater med Neerprotesen. Mayoklinikken har vist en survival på 93 % etter 10 år og 87 % etter 15 år med Neersprotese. Han påpekte viktigheten av korrekt kirurgisk teknikk ved artroplastikk etter frakturer, og benyttet alltid sement for å få stabilitet i humerus, og bengrafting for å oppnå tilheling av tuberculum majus og minus. Neer uttrykte fortsatt stor tro på monobloc-konseptet, og mente at «complex components invite complications»! Preoperativ planlegging, tilganger, bløtdelsbehandling, postoperativ rehabilitering og ulike metoder for funksjonsevaluering ble diskutert. De fleste benytter fortsatt Constant score i oppfølgingen av pasientene og i publikasjoner, mens særlig amerikanerne var opptatt av «self-asessment» som kvalitetsmål. I opptreningen av pasientene er tidlig, assistert passiv bevegelighet av størst viktighet for det funksjonelle resultat, men noen amerikanske sentra baserte faktisk hele INNHOLD Side Skuldermøtet i Paris 1-2 S-ROM hofteprotese 3 Nordic Cemented Hip Meeting Oslo Rørosmøtet 4 Kurz mellomøreprotese 5 AAOS Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 7

2 rehabiliteringen på egentreningsprogrammer. Denis Huten fra Paris snakket om protesekirurgi ved proximale humerusfrakturer, og fokuserte på mulige «pitfalls». Særlig ble den anatomiske rekonstruksjon betonet, dvs. korrekt «høyde» på protesen (5-10 mm over tuberculum majus), og adekvat fiksasjon av tuberklene til hverandre. Ca. 20 graders retroversjon ble anbefalt, og alltid sementering av protesen. Indikasjonen for protesekirurgi ved frakturer ble angitt å være dislokert 4-fragmentfraktur hos samarbeidende pasient over 60 år. Videre omtalte Ralph Hertel fra Bern problemet med «vanishing tuberosities» etter protese for fraktur. Hos 41 pasienter operert akutt for fraktur fant han tilheling av tuberklene hos bare 50 %, og klar sammenheng mellom god funksjonelt resultat og tilheling av tuberklene. For fiksjasjon ble cerclage eller wire anbefalt, fordi det var sterkere en #5 sutur. Ved primær artrose ble glenoidkomponent anbefalt, da funksjonen etter hemiprotese blir dårligere med tiden pga. glenoid degenerasjon. Problemene med posttraumatisk artrose ble også omtalt, foreleserne var enige om at resultatene var dårlige, selv om smertene nok kunne bedres noe. Av andre indikasjoner for skulderprotese ble rotator cuff artropati mye diskutert. Ved stadium I (cuffruptur med proximal migrasjon og glenohumeral artrose) og stadium II (med acromiohumaral artrose i tillegg) presenterte Andre Apoil (Paris) og Louis Bigliani (New York) bipolar protese som det beste alternativ. Proteser med glenoidkomponent, muligens også Deltaprotesen, vil pga. glenoidløsning ha dårligere prognose ved denne vanskelige tilstanden. Tirsdag 26. januar var fokusert på komplikasjoner og utvikling av nye protesealternativer. Proteseløsning er særlig et problem i glenoid, hvor revisjon er meget krevende og beheftet med dårlige resultater. Behandling av dype infeksjoner vil oftest bli håndtert med revisjon i to seanser etter de prinsipper vi ellers kjenner i protesekirurgien, selv om Charles Neer ofte anbefalte reseksjonsartroplastikken som det endelige resultatet ved infeksjoner. Kontroversielle temaer som sementert/- usementert stamme og glenoidkomponent, og bruk av hemieller totalprotese ble likeledes debattert. Tilhengerne av usementerte alternativer følger samme argumentasjonsrekke som hofteprotesekirurger, bl.a. hevdes de usementerte protesene å være lettere å revidere, iallefall i humerus. Imidlertid er det ut fra foreliggende litteratur sannsynlig at sementerte proteser har lavere løsningsfrekvens. I en randomisert studie med 36 pasienter fant Emmanuel Baulot (Dijon) glenoidløsning hos 3 pasienter i usementert gruppe, og konkluderte med at sementert glenoidkomponent må anses som gullstandard. Periprostetiske frakturer forekom med prevalens 3 % i Joseph Ianottis materiale fra Philadelphia. Langt de fleste var perioperative frakturer, og de ble håndtert etter prinsippene for hofteproteserelaterte frakturer. Andre komplikasjoner som sekundære cuffrupturer, instabilitet og stivhet ble også solid gjennomgått. Dr. Jan Erik Madsen Ullevål sykehus, Dr. Oddgeir Skogesal Vest-Agder Sentralsykehus, Dr. Tobias Bredland Regionsykehuset i Trondheim og Kjell Thygesen OrtoMedic Som protesealternativ ved rotator cuff artropati ble Deltaprotesen presentert med flere multisenterstudier. Det har vært høye revisjonsrater i de initiale studier, spesielt pga. «glenosphere unscrewing» som forekom hos 9/44 pasienter i Francois Sirveaux s studie fra Nancy. Bipolare proteser ble anbefalt av ved denne vanskelige traktable tilstanden av flere, bl.a. hadde Richard Worland (Richmond) bare 1 reoperasjon i sin serie med 47 pasienter. 2

3 S-ROM Constrained Acetabular Liner OrtoMedic AS forhandler nå S-ROM usementert hofteprotese. Innen dette konseptet er det mulighet for å sette en constrained liner i acetabulum. Med en constrained liner låses femurhodet i acetabulum slik at hoften ikke kan luksere. Lineren skal kun brukes i helt spesielle tilfeller hvor faren for luksasjon er stor. Dette kan være på grunn av tidligere luksasjoner, laksitet i leddet, atrofi av muskulatur, og / eller historikk med flere tidligere revisjoner. S-ROM constrained Liner finnes i 0 o og 10 o offset til 28 og 32 mm hoder. S-ROM protesen er mye brukt i bl.a. Danmark både som primær og revisjonsprotese. Her i Norge er constrained liner satt inn på noen få pasienter ved 3 sykehus. S-ROM protesen med Constrained Liner Fortsettelse neste side Fortsettelse fra side 2 Onsdag den 26. Januar holdt DePuy lanseringsmøte for sin nye frakturprotese, Global Fx. Protesen er konstruert for bruk ved proksimale humerusfrakturer, med modulært hode og et slankere design proksimalt for å unngå problemer med "overstuffing" og derved optimalisere tilhelingsmuligheten for tuberklene. God workshop var organisert, og glimrende forelesninger fra Ianotti og Wirth (San Antonio) skisserte utviklingsarbeid og tidlige resultater med protesen. Operasjonsteknikk ble detaljert gjennomgått, med vekt på å unngå de vanligste «pitfalls». Deltoidløsning, forkortning malrotasjon og nonunion av tuberklene. 3

4 Nordic Cemented Hip Meeting OSLO 2000 Til høsten står OrtoMedic foran et nytt stort arrangement på hoftesiden. I samarbeid med DePuy International vil vi arrangere Nordic Cemented Hip Meeting Dette vil skje på : SAS Raddison Scandinavia Hotell i Oslo. Torsdag 24. august Lørdag 26. august 2000 Faglig ansvarlige for møtet vil være Professor Dr. med. Lars Nordsletten og Overlege Dr. med. Otto Schnell Husby. De fleste viktige felter innen den sementerte hofteprotesen vil bli tatt opp: Sementeringsteknikk Materialer Slitasje og overflater Problemfylte acetabulum Revisjoner Langtids oppfølging Forelesere til symposiet kommer fra England, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Vi forventer meget stor oppslutning om dette møtet, med deltagere fra hele Europa. samt Sør-Afrika. Antall møtedeltakere er begrenset til 200. Ønsker du flere opplysninger eller å melde deg på møtet, kan du kontakte Kjell Thygesen i OrtoMedic. Invitasjonsbrev vil bli sendt ut om kort tid. Røroskurset 2000 Det fjerde Røroskurset I hoftekirurgi ble avviklet på Røros Hotel mars i år. Kurset er som kjent obligatorisk for kirurger som tar videreutdannelse innen spesialiteten ortopedi. Antall kursdeltakere var 30, og disse ble godt tatt hånd om av ti rutinerte forelesere/instruktører fra våre universitetsklinikker og høyskoler. Den ortopediske bransjen var også godt representert med hele 9 firmaer. Kurset ble av alle deltagende parter vurdert som utbytterikt og godt gjennomført. Røros Hotel som kurs- og konferansesenter svarte også meget godt til forventningene. Etter fire dager med mye teoretisk informasjon og dokumentasjon, en god del praktiske øvinger, samt avsluttende kursprøve, håper og tror jeg samtlige er klar for nye daglige utfordringer med fornyet entusiasme og kunnskap. 4

5 Vario TTP Tübingen Titanium Protese Den nye KURZ Vario TTP er en regulerbar mellomøreprotese, som reduserer lagerholdningen til et minimum, og samtidig gir full fleksibilitet ved operasjoner. På bakgrunn av en unik design kan protesen justeres i lengden, med 0,25 millimeters intervall. Vario TTP er en utvidelse av Kurz sitt fulle sortiment av standard titanium mellomøreproteser. Titanium er et velkjent bio-kompatibelt metall, som blir brukt med stor suksess i implantater innenfor mange forskjellige medisinske disipliner. TTP Bell Partial protese: Lengde: 1,75-4,5 mm TTP Aerial Total protese: Lengde: 3,0-7,0 mm TTP Bell TTP Aerial Vario - TTP instrument sett Kurz sizer sett 5

6 AAOS Årets AAOS ble arrangert i Orlando Florida, og dette med meget stor deltagelse. Mange med oss har vel gått med de tanker at AAOS kanskje hadde mistet noe av sin interesse i Europa. Særlig etter at det europeiske EFFORT- møte virkelig har fått rotfeste blant ortopedene i Europa. Fjorårets AAOS, som var arrangert i California, ga god grobunn for ovennevnte spekulasjoner, men dette var tydeligvis helt feil. I år strømmet ortopedene fra hele verden tilbake til AAOS. Og det ble anslått at godt over delegater var til stede. Den norske kontingenten hadde også økt med flere 100% fra i fjor. Vi anslo vel tallet av norske ortopeder til å være rundt 40 stykker i år. Årets utstilling var også på høyde med de store årene, over 350 firmaer var representert og i tillegg kom en meget bra plakat utstilling. Det var gledelig å registrere at Det Norske Leddprotese Registeret hadde sin egen poster utstilling. Leif Havelin, Lasse Engesæter og Ove Furnes hadde nok å gjøre med å betjene en godt besøkt stand. Det er flott å se hvor positivt vårt norske register blir oppfattet ute i den store verden. Så en stor takk til Leif Havelin og hans team for det arbeidet som nedlegges i registeret. Blant de over 300 foredragene som ble presentert (i tillegg til en Dr. Leif Havelin, Dr. Lars Engesæter og Dr. Ove Furnes hadde en meget vellykket presentasjon av Det Norske Leddprotese Registeret mengde symposier) var Norge representert med Professor Lars Nordsletten fra Ullevål Sykehus. Nordsletten presenterte sitt arbeide med å sammenligne Gamma naglen med glideskruen på pertrochantere fracturer. Dette var et fordrag som fikk meget god mottagelse, og som kunne vise at glideskruen ga vesentlig mindre refracturer. Vårt inntrykk var at hele den norske kontingenten, det være ortopeder eller fra næringslivet, stortrivdes med sitt opphold i Florida. Det skulle for øvrig bare mangle med en mars-temperatur på grader og sol fra en nesten skyfri himmel. Neste års AAOS vil bli arrangert i San Fransisco og da er det vel bare å glede seg til dette. Dr. Ludvig Fjell Solheim Diakonhjemmets sykehus og Kjell Thygesen OrtoMedic 6

7 Thor Arne Valle OrtoMedic og Dr. Geir O. Abrahamsen Regionsykehuset i Tromsø Thor Arne Valle OrtoMedic, Dr. Tore Kristiansen Sentralsykehuset i Hedmark og Dr. Sven Ture Andersen Sykehuset Østfold Halden Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell 29. september - 1. oktober 2000 OrtoMedic vil også i år arrangere symposium for operasjonssykepleiere på Storefjell Høyfjellshotell. Nytt av året er at vi vil ta for oss både hofte og kneproteser. Årsaken til dette er at innsettelsen av kneproteser har økt enormt i Norge de siste årene. Programmet vil ta for seg de fleste aspektene innen protesekirurgien for såvel kne som hofteledd, av disse kan vi nevne: Biomekanikk og indikasjoner Leiring av pasienten Sementeringsteknikk Revisjonskirurgi Preparering av ben Infeksjonsproblematikk Post-operativ behandling Forelesere ved symposiet vil være: Overlege Otto Schnell Husby, Regionsykehuset i Trondheim Overlege Arne Skoglund, Oppland sentralsykehus i Gjøvik Overlege Odd Warholm, Vestfold sentralsykehus Oversykepleier Gro Langnes, Regionsykehuset i Trondheim Avd. sykepleier Mona Figenschow, Regionsykehuset i Trondheim Deltageravgiften vil være den samme som i 1998, kr , Dette dekker alt kursmateriell samt 2 overnattinger med full pensjon, eskl. drikkevarer. Antallet er begrenset til 100 deltagere. Påmelding innen 1 august, sendes: OrtoMedic v/ Anne-Mari Lund eller Kjell Thygesen Postboks 317, 1326 Lysaker 7

8 OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Mesna-Trykk AS

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke?

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang. Nakkeoperasjon. Skal - skal ikke? Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2005 11. årgang Nakkeoperasjon Skal - skal ikke? Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og

Detaljer

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 LINK LUBINUS SPII H I P 642-Aen2003(2)06.05Link The LINK SPII Unsurpassed in Clinical Outcomes!

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging

NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI. Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2005 20. ÅRGANG Albueskader Skuldersmerter Skadeforebygging Forskningspriser Dopingbruk Styrene 2006 MINDRE SMERTE OG STØRRE

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000 Å leve med GLAUKOM Utgave 2 2014, årgang 15 - Medlemsbladet til Norsk Glaukomforening STEINAR ELIASSEN (63): DRÅPEFRI etter 22 år Side 4-6 NYHETER FAGFOLK Vellykket undersøkelse Nytt og nyttig fra øyelegen

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer