Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over idrettsmedisinsk Høstkongress 5 9. Charnley praktiske hoftekurs 6-7 E-Handel 7 Ny ankelprotese fra DePuy - Mobility Ankle 8-9 Kirurgisk Høstmøte Charnley stipendet CAS teknikk ved ASR hofteprotese 12 International Symposium Shoulder Arthroplasty Indications 13 LCS brukermøte ConMed Corporation 16 Gammex PF HydraSoft 17 Hansker til medisinsk bruk 18 Nytt audiometriutstyr til Forsvaret 19

2 Økt fokus på utlånsinstrumenter Kravene til å ha riktig instrumenter, tilgjengelig til rett tid,er økende. Dette har ført til sterkere fokus på bruk av utlånsinstrumenter. Det var to hovedgrunner til at OrtoMedic AS startet arbeidet med å kvalitetsikre og standardisere rutinene vedrørende utlånsinstrumenter. Første grunnen var økte krav fra sykehusene vedrørende hva som skulle følge med av dokumentasjon ved mottak av instrumentsett. For det andre har OrtoMedic AS fått inspirasjon fra sin hovedleverandør, DePuy i England, som har opparbeidet en veldig høy kompetanse vedrørende håndtering av utlånsinstrumenter. Da OrtoMedic AS begynte å se igjennom hvilken dokumentasjon som fulgte med låneinstrumentene, kom det frem at det var veldig varierende dokumentasjon som ble lagt ved. Lister og bilder var ofte ikke i samsvar med hvilke instrumenter som virkelig ble sendt til sykehusene. Dessuten var det opprettet mange instrumentsett som ble skreddersydd til spesifikke operasjoner. Ved utsendelse av instrumentsett tok en for gitt at en hadde fått i retur fullstendige sett fra foregående sykehus og at instrumentene var rengjorte. Med utgangspunkt i hvilken informasjon DePuy vedlegger sine utlånsett, er det utarbeidet en mal for hvilke dokumenter som skal ligge med utlånsinstrumentene. Det ble opprettet et dokument for hvert utlånsinstrumentsett. Dokumentet inneholder rutinebeskrivelse vedrørende utlånsinstrumenter. Her informeres det om hva som skal kontrolleres ved mottak og retur, dessuten hvem en kan kontakte angående spørsmål vedrørende spesifikke instrumentsett og minstekrav for rengjøring. Videre er Ved hvert instumentsett følger det dokumentasjoner. LÅNEINSTRUMENTER RUTINER FOR LÅNEINSTRUMENTER Global Advantage Dokumenter vedlagt denne forsendelsen: Rutinebeskrivelse for låneinstrumenter Dekontamineringssertifikat Skjema for forbruk av implantater Oversikt over implantater Instrumentliste med artikkelnummer Instrumentliste med bilde Disse instrumentene er utlånt fra OrtoMedic AS og skal etter bruk returneres til følgende adresse OrtoMedic AS Vollsveien 13E 1366 LYSAKER OrtoMedic har kontrollert at instrumentsettet er rent og komplett i henhold til vedlegg Merknader: Signatur: Navn og dato Ved mottak Kontroller at instrumentsettet er komplett når det ankommer. Innholdsfortegnelse ligger vedlagt. Dersom du har spørsmål Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med OrtoMedic Sentralbord : Lager: Produktansvarlig for Global Advantage er John Erik Strømberg som kan treffes på mobiltelefon Forbruk av implantater Forbruk av implantater skal føres på eget skjema som vedlegges ved retur av instrumentsett. Bruk klistrelapp som ligger sammen med implantatet, alternativt kan man notere produktnummer og lot nummer på skjemaet. Rengjøring Etter bruk skal instrumentene rengjøres, dekontamineres og inspiseres i henhold til normale rutiner. Instrumentene skal være autoklavert i minst 134 C i 7 minutter, alternativt 121 C i 20 minutter. Retur Instrumentsettet skal være forsvarlig pakket før det returneres. Om ikke annet er avtalt skal instrumentsettet returneres til: OrtoMedic AS Vollsveien 13E 1366 LYSAKER OrtoMedic AS Postboks 317, 1326 LYSAKER Telefon Telefaks OrtoMedic AS Postboks 317, 1326 LYSAKER Telefon Telefaks

3 Eksempel: Oversiktsbilder viser innhold i et utlånssett. det vedlagt dekontamineringssertifikat, skjema for forbruk av implantater og oversikt over implantatene. Instrumentliste med artikkelnummer og fargebilder følger også med i heftet, som er med utlånsinstrumentsettet. Ved retur av et utlånsinstrumentsett fra sykehus blir alle utlånsett visuelt sjekket, slik at vi er sikre på ingen av instrumentene er ødelagt og at de er rengjort. Dessuten at vi har fått tilbake alt som ble sendt til sykehuset. Når en har kontrollert instrumentsettet blir det pakket og lagt klart til neste utsendelse av. Kontrollen av settene er tidkrevende og derfor har en økt ressursene på lageravdelingen, slik at en har kapasitet til å ivareta den økte arbeidsmengden. For å være sikker på at alle interne rutiner er kvalitetsikret blir innspill fra kunder og ansatte gjennomgått. Prosessflyten blir som vist under. Flytskjema for instrumentsett "ÅrtoMedic" støtter Ålesund Tirsdag kveld 5. des. befant undertegnede seg i Sunnmørshallen utenfor Ålesund. På vegne av OrtoMedic var jeg blitt invitert av overlege Harald Eikrem ved Ålesund sykehus til å overvære bedriftsfotballkampen mellom lagene Pulsen og Kols. Pulsen er navnet på beriftsidrettslaget ved sykehuset i Ålesund, og de spiller i drakter sponset av OrtoMedic. Grunnen til dette var en henvendelse fra bedriftidrettslaget for en tid tilbake om muligheten for sponsing av drakter mot at laget spilte alle sine kamper med vår firmalogo. Dette ble det enighet om og drakter ble anskaffet. Vårt firma så dette som en håndsrekning til en meget god medspiller gjennom 35 år. Litt historikk. Det var i Ålesund høsten 1971 at overlege Kjell Matre opererte inn den første Charnley protesen i Norge, noe som ble starten på en lang og god relasjon. Dette hadde vi lyst til å markere ved å støtte henvendelsen fra bedriftsidrettslaget. Kampen i Sunnmørshallen ble jevn og spennende. Begge lag viste kvaliteter på susende skudd og stor innsats. Det hele endte med en fortjent seier til Pulsen 3 1.

4 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell oktober Fredag 13. oktober står det fire spente og forventningsfulle operasjonssykepleiere fra Ringerike Sykehus HF og venter på bussen fra OrtoMedic som skal skysse oss til Storefjell. Det er god stemning på bussen og den gode stemningen legger et godt grunnlag for en fin helg til både hygge og nytte. Lørdag morgen stiller ca. 90 forventningsfulle operasjonssykepleiere i forelesningssalen. Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus og Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital guider oss gjennom mange områder innenfor sementert protese. Forelesningene belyste temaer rundt den pre-, per-, og postoperative pasienten. Aspekter innenfor leiring, sementerings-teknikk og instrumentering ble gjennomgått. I tillegg ble forskjellige proteser, oprasjonsteknikker, Nasjonalt Register for Leddproteser og revisjonskirurgi nevnt. Lars og Otto klarte gjennom forelesnin- gene å holde fokus mot målgruppen: oss operasjonssykepleiere. I tillegg var det en god porsjon humor, selvironi og selvopplevde erfaringer som spritet opp forelesningene. På slutten av dagen snakket Siri Bjørgen og Vigdis Schnell Husby om sitt pågående mastergradstudie. De forsker på metoder for opptrening av hofteprotesepasienten. Resultatet av denne studien håper og tror vi vil komme hoftepasienten tilgode. Det faglige innholdet ble supplert med en innholdsrik utstil- ling som vi hadde anledning til å besøke mellom forelesningene. Blide gutter veiledet og demonstrerte ivrig oss damene i kjent og ukjent operasjonsutstyr. Søndag var dagen for kneprotese i regi av Overlege Odd Warholm, Ringerike Sykehus. Odd gav oss en inngående og lettfattelig gjennomgang av momenter som er viktig før, under og etter Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell oktober 2006 innsetting av kneprotese. Her var det mye nyttig informasjon for både den erfarne og uerfarne operasjonssykepleier. Det ble på begge undervisningsdagene påpekt hvor viktig det er at pasienten er godt forbredt og informert før operasjonen. Spesielt med hensyn til pasientens opptrening etter inngrepet. Vi takker for en strålende helg sammen med dere alle. Nyttig og lærerikt å kunne utveksle erfaringer med andre. Vellykket sosialt samvær i fine omgivelser og nydelig høstvær. Vi vil med dette rette en stor takk til alle i OrtoMedic for et flott og lærerikt arrangement. Operasjonssykepleier Charity Hammervold, Ringvoll Klinikken registreres av produktsjefene Anne-Mari Lund og Anders A. Sundal. 4

5 Historisk sus over Idrettsmedisinsk Høstkongress Idrettsmedisinsk Høstkongress var i år lagt til Hamar. Et passende sted for en slik kongress. Vikingskipet liggende ved Mjøsa tar imot deg i all sin prakt når man ankommer byen. Nær historie minner om fantastiske dager i dette bygget under OL i `94, med prestasjoner som har gjort disse dagene uforglemmelige. Selve bygget i seg selv bringer frem den mer fjerntliggende historien i landet vårt. Nettopp dette skulle bli noe av rammen rundt Idrettsmedisinsk Høstkongress i år. Kongresskomiteèn, med Fredrik Bendiksen og Halvor Bævre i spissen, hadde satt sammen et faglig godt og bredt program, der faginstansene medisin og fysioterapi overlappet hverandre bra. Mange parallelle foredrag i perioder vitner om en kongress som har vokst seg stor og som er attraktiv for mange. 420 personer på deltagerlisten og 35 utstillende firmaer, vitner om dette. Som utstiller må jeg si det var godt besøk i utstillingsområdene, med stor interesse for de ulike produktene. Idrettsmedisinsk Høstkongress markerte i år Norsk Idrettsmedisinsk Forenings (NIMF) 40 års jubileum og NFF`s 25 års jubileum. Markeringen var et flott tilbakeblikk på kongressene og personene som har vært viktige for idrettsmedisinen frem til i dag. Dette ble ledet på en flott måte av Grethe Myklebust og Inger Holm. De sosiale arrangementer på Idrettsmedisinsk Høstkongress er jo som regel alltid veldig bra. Så også i år. Jeg vil trekke fram fredagskvelden spesielt. På historisk grunn på Domkirkeodden ble vi tatt med tilbake til middelalderen. Hamarkaupangen, som var Norges eneste innlandsby i middelalderen, lå nettopp her. Blant de 950-år gamle domkirkeruinene fikk vi høre vakker korsang. Med slike toner inne i dette store glassbygget som beskytter de gamle ruinene, reiste ihvertfall hårene seg på min rygg. Kvelden ble toppet med en flott sammenkomst i flere lavoer som var koplet sammen til en enhet. Vi kan alle glede oss til neste år da turen går til Oslo. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2007 skal arrangeres på Holmenkollen Rica Park Hotell. Stemningsbilde fra Domkirkeodden. Dr. Agnar Tegnander, St, Olavs hospital besøker produktsjef Ingar Grytnes på OrtoMedics stand. 5

6 9. Charnley praktiske hoftekurs Oslo november Dette er det 9. året OrtoMedic AS arrangerer Charnley praktiske hoftekurs. Kurset går over 2 dager, og er et kurs som jeg kan anbefale for alle som skal lære innsetting av totalproteser i hofteleddet. Professor Lars Nordsletten åpnet med et foredrag om hofteprotesens historie en reise over hundre år tilbake i tid. Vi hørte om proteser av elfenben, kopper av Vitallium, interposisjonsplastikk med f.eks. griseblære, om glass og bakelitt, sementerte og usementerte proteser og forskjellige typer sementer. Sir John Charnley lanserte sin hofteprotese i 1962, og valgte fiksasjon med bensement (PMMA), lite hode og polyetylenkopp. Faktum er, at siden denne protesen kom i 1962, har ingen nye proteser egentlig klart å vise mye bedre resultater. Gjesteforeleser Dr. Peter Kay, fra Wrightington Hospital i England, bekreftet dette i sitt foredrag Long term results of the Charnley. Etter dette ga overlege Otto Schnell Husby, overlege Arild Aamodt, overlege Ove Furnes, overlege Finnur Snorrason og professor Nils R. Gjerdet en grundig gjennomgang i planlegging av det pre-, per- og postoperative forløp. Overlege Ove Furnes presenterte registreringer og statistikk fra Leddregisteret. Et meget viktig register som kan hjelpe oss å bli bedre og kanskje unngå feil gjort tidligere. For å oppnå et best mulig resultat er det viktig å forstå hoftens biomekanikk, vurdere pasientens klinikk, røntgen av bekken og aktuelle hofte. Det er viktig å kjenne protesesystemet man skal bruke. Leddregisteret viser, at per i dag, har den sementerete protesen en bedre langtidsoverlevelse og bedre dokumentasjon enn den usementerte. Om man velger nye proteser, med eller uten sement, bør man tenke seg nøye om. Eventuelt gjøre gode randomiserte studier, slik at vi kan unngå historiske kriser. Et velkjent eksempel er Boneloc sementen. Det er ikke alltid at det nye er bedre. Vi kjenner alle til utrykket: "Et skritt fram og to tilbake". Viktig er også leiring av pasienten og tilgang. Man kan velge mellom side- Dr. Ove Furnes, Haukeland sykehus instruerer sin gruppe i de praktisk øvelsene. Dr. Arild Aamodt, St. Olavs Hospital gir nyttige tips.

7 eller ryggleie. Sideleie har sin fordel ved opplæring. Når det gjelder tilgang, er den laterale den mest brukte i Norge (70 %). Et problem med denne tilgangen kan være faren for svikt av gluteus medius/minimus. Skulle pasienten postoperativt få en Trendelenburg positiv gange, kan man gjøre en artrografi for å vurdere om gluteus er løs eller om det er en nerveskade. Bakre tilgang (20 %) har i følge Leddregisteret en viss økt risiko for flere luksasjoner. En tilgang som forlanger nøyaktig plassering av koppen. Gjør man, ved innsetting av Charnley protesen, tilgang med trochanterosteotomi, er det vist 5 ganger mindre luksasjonsfare sammenlignet med en lateral tilgang. Det er fremdeles enkelte operatører i Norge som bruker denne tilgangen, som også Sir John Charnley brukte. Det er viktig å gjøre en god preparering av acetabelum og femur. Velger man sementering er det påkrevet med god teknikk. Bruk av propp, centrelizer, redusere blødning (bruke kompress med adrenalin), høytrykkspyle (øke sementpenetrasjon og redusere faren for fettemboli) og trykkbehandle sementen. Målet er en jevn sementmantel rundt protesen. Kritiske områder er 1 cm over protesespissen og ved calcar på protesen. Husk sementens arbeidsvindu/tid og ikke rør protesen i stivningsfasen. Antibiotika i sementen og 4 doser intravenøst 1. operative døgn er anbefalt. Vil man ha pasienten raskest mulig mobilisert er det viktig med god informasjon. Altså et godt innarbeidet preog post-operativt regime. Komplikasjoner som proteseløsning, osteolyse og frakturer ble også gjennomgått. Kurset ble avsluttet med Workshop hvor preparerings- og sementeringsteknikk av acetabelum og femur ble nøye gjennomgått. Grunnet den praktiske delen er det satt en grense for maksimalt 24 deltakere, en passe stor gruppe. Dette er et kurs jeg kan anbefale for alle de som ønsker en god innføring i operasjonsteknikk vedrørende protese i hofteleddet. Tilslutt en takk til OrtoMedic AS og dyktige foredragsholdere. Tor-Johannes Stray Slørdahl Assistenlege Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus Satsing på E-Handel i offentlig sektor Regjeringen har med Moderniserings departementet som spissen tatt initativ til økt bruk av e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. For å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal mellom de offentlige logistikkløsningene og leverandørene er IBX AS valgt som systemleverandør. Helse Vest er i gang I Helse Vest har Helse Bergen i løpet av november koblet over sine systemer til å gå via Markedsplassen e- handel.no. De øvrige HF Helse Vest forventes å gjøre det samme i løpet av nær fremtid. Helse Øst på offensiven Etter mye arbeid med å planlegge ny forsyningsstruktur og få på plass nødvendige logistikk og innkjøpssystemer er nå Sykehuset Innlandet HF og Akershus Universitetssykehus HF de to neste helseforetakene til å starte opp med e-handel. Sykehuset Innlandet HF starter opp med noen få utvalgte levererandører allerede nå i desember. Akershus Universitetssykehus planlegger å starte opp i begynnelsen av januar med flere av sine levererandører. Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital demonstrerer praktiske øvelser for alle deltagerne. Artikkel forfatteren i midten foran. Volumet tar seg opp Med store deler av HF ene i Helse Vest RHF og Helse Øst RHF koblet på Markedsplassen, forventes transaksjonsvolumet ta seg kraftig opp i månedene fremover. Det er knyttet usikkerhet til når Helse Sør RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF vil være klare til å gjøre det samme. Den fulle synergi effekten av å gjøre samhandlingen knyttet til innkjøp elektronisk får man først når alle helseregionene sender sine ordrer elektronisk via den offentlige markedsplassen.

8 Ny ankelprotese fra DePuy - Mobility Ankle Den 19. og 20. oktober deltok to ortopeder, Ole Jakop Fretheim og Kjetil Hvaal på kurset Total ankle solutions ved Schultess Klinik i Zurich sammen med Strømberg og Roaas fra OrtoMedic. Temaet på kurset var presentasjon av en nyutviklet ankelprotese fra DePuy, kalt Mobility. Det var forelesninger og workshop på kadaver. To av ortopedene som har deltatt i utviklingen av protesen, Peter Wood fra Wrightington og Pascal Rippstein fra Zurich, var til stede og holdt flertallet av foredragene. En fikk inntrykk av at de hadde en realistisk oppfatning av muligheter og begrensninger ved protesen. Kurset var godt tilrettelagt, vi så videooverføring fra en operasjon før workshop startet. Foreleserne var godt forberedt. Mellom 1. og 2. kursdag var det en hyggelig kursmiddag. Schultess Klinik, Zurich Ankelproteser hadde et oppsving på 80 tallet, for så å komme i miskreditt pga. tidlig løsning og havari. En bedre forståelse av biomekanikken i en ankelprotese har ledet til bedre modeller. I de siste årene av forrige årtusen var prinsippet om 3-komponent mobile bearing med høy tetthet kryssbundet PE etablert, som trolig har bidratt mest i fornyelsen av designet. I ankelen er det andre utfordringer til protesen og ope- rasjonen enn ved hofte og kneproteser. Det er kun plass til en liten protese, og all last må overføres gjennom et lite areal, som gir et høyt stress på materialet. En liten aksefeil ved innsettelsen kan gi markert assymetrisk belastning, og føre til slitasje og polyetylensyke i vevet. Dette problemet er trolig større enn i hofte og kneledd. Det er lite bløtdeler rundt protesen, og kort vei inn ved sårinfeksjon/nekrose, hvilket tilsier at kirurgien må gjøres ytterst nennsomt. I Norge har STAR ankelprotesen vært i bruk siden begynnelsen av tiåret, mest på Diakonhjemmets sykehus. Denne protesen har mobile bearing. I Europa forøvrig har Buechel-Pappas vært brukt i tillegg til bl.a Salto og Hintegra. I USA har Agility vært eneste godkjente protese. Denne medfører stor reseksjon av ben og artrodese i syndesmosen. Det er ingen store produsent uavhengige langtidsstudier av noen protesetype. De studier som finnes indikerer en kortere overlevelse for kunstige ankler sammenlignet med knær og hofter. Utviklerne av Mobility, tre fot-ankelkiurger fra England, USA og Sveits med erfaring fra ulike andre proteser, hadde som mål å videreutvikle mobile bearing 8

9 prinsippet. En siktet mot så lite benreseksjon som mulig, det såkalte resurfacing prinsippet. En forundersøkelse av STAR i USA viste 15% fraktur i mediale malleol. Tibiakomponenten i Mobility smalner derfor av bakover for å redusere problemet under innsettelsen. Ikke desto mindre frakturerte vi den mediale malleolen under innsettelsen på kadaver. Tibiakomponenten har en kort stamme, ikke to, hvilket muliggjør noe justering av posisjonen, både hva gjelder translasjon og rotasjon. Det er pressfit av komponentene mot benet og porous coating, ikke sement, skruer eller HA. Taluskomponenten er smal og går ikke ned på sidene, hvilket reduserer kontakt protese- malleoler som har vært antatt å utløse smerte hos enkelte. Videre har den en v-formet sulcus med mulighet for polyetylenkomponenten å gli noe til siden og samtidig å beholde et rimelig stort kontakt areal. En flat talus gir stort shear stress langs kanten av protesen ved aksefeil og større fare for frie PE partikler. Dette er biomekaniske betraktninger, og det gjenstår å se hvorvidt det fører til mindre løsning. Det er satt inn over 1000 Mobility proteser til nå, men ingen har lengre observasjonstid enn 3 år. Ankelleddet er trangt, og metoden krever mange ostetomier for å tilpasse protesen. Det brukes gjennomlysning for å kontrollere posisjonen. Instrumentariet er intuitivt, men det er flere fallgruber underveis, og selv instruktørene brukte Dr. Pascal Rippstein, Zurich osteotomen på frihånd for justering, dog ikke for aksekorreksjon. Peter Wood gjorde rede for hva en kan gjøre ved løsning av protesen. Revisjon med beinpakking er en mulighet kort tid etter primæroperasjonen, senere vil bentapet oftest være så stort at artrodese blir den eneste muligheten. Det er særlig talus som har begrenset benmasse. Dette problemet er mindre uttalt i hofte og kne. For pasienter som får annen gangs løsning, vil også artodese kunne være vanskelig. Disse risikerer amputasjon. Wood var restriktiv med å sette inn protese på unge aktive under 50 år, nettopp av denne grunn. Rippstein var mer liberal med pasientens alder. Det anbefales 3 uker i gips postoperativt, deretter mobilisering til smertegrense i walker. De fleste går med lite besvær etter 2 månder. Dr. Peter Wood, Wrighton. Indikasjonen for ankelprotese er symptomgivende artritt eller artrose. Kontraindikasjonene omfatter varus/ valgus over 20 grader, under 20%, betydelig bakfotsdeformitet som ikke kan korrigeres, tidligere infeksjon i leddet og bentap fra AVN over 25% av talus. Den ideelle pasienten er således en 70 år gammel ellers frisk person med primær artrose og god bevegelighet. På den annen sine vil en ung pasient med artrose etter pilon tibiale fraktur og svært innskrenket bevegelighet være lite egnet. Ankelproteser synes i denne omgang å være kommet for å bli. Det siste ordet er ikke sagt om design på protesen. Mobility protesen synes å være et godt alternativ idag. Overlege Kjetil Hvaal, Ortopedisk avdeling Ullevål Universitetssykehus. Fra de praktiske øvelsene. Dr. Kjetil Hvaal, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Peter Wood, Wrightington - Dr. Ole Jacob Fretheim, Helse Innlandet, Kongsvinger.

10 Kirurgisk Høstmøte 2006 Holmenkollen Rica Park Hotell oktober Tradisjonen tro ble årets Høstmøte arrangert i uke 43, i dagene oktober. Arrangementet var som vanlig lagt til Holmenkollen Rica Park Hotell og deltagelsen var meget bra alle dager. I forkant av selve møtet ble de vanlige spesialsesjonene avholdt. Mandag var en fagdag for bl.a. reumakirurgene og på tirsdag ble det arrangert forskjellige fagsymposier av industrien. På torsdagen ble det avholdt generalforsamling i Norsk Kirurgisk og Norsk Ortopedisk Forening, og det var spesielt en av sakene på dagsorden som det knyttet seg stor interesse til: ville neste Høstmøte, i 2007, bli arrangert som tidligere år, eller kom det til å skje endringer i arrangementet. Resultatet av avstemningen ble at Norsk Ortopedisk Forening neste år vil arrangere sitt eget møte. Tidspunkt for møtet og møtested vil bli offentliggjort senere. En av høydepunktene for vår del, utdelingen av årets Charnley stipend, ble på tradisjonelt vis også foretatt på generalforsamlingen. Stipendvinner ble overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum (se neste side). OrtoMedic AS er et firma som liker å holde gode tradisjoner i hevd, og en særs vellykket festaften fant derfor sted i Speilsalen på Grand Hotell onsdag kveld. Dr. Tor S. Raugstad, Stavanger Universitetssykehus instrueres i CAS navigereirng av produktsjefene Anders A. Sundal og Arvid Lunde, OrtoMedic. Avslutningsvis vil vi takke Lars Vasli og hans medarbeidere for et godt gjennomført møte, og likeledes en stor takk til alle deltagerne som kom innom og besøkte oss på vår utstilling. Dr. Svein Svenningsen - Sykehuset Sørlandet, Arendal og Dr. Tom C. Ludvigsen Ullevål Universitetssykehus på besøk hos OrtoMedic. Dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital i samtale med Produktsjef Erik H. Johansen. 10

11 Charnley stipendet 2006 Det var kommet inn 4 godt kvalifiserte søknader til stipendstyret. Tre prosjekter gikk ut fra lokalsykehus og et fra en universtetsklinikk. Alle søknadene beskrev arbeider med god vitenskapelig kvalitet og alle søknadene har gjennomgått en grundig evaluering i stipendstyret. Stipendstyret besto av: Avdelingsoverlege Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik og overlege Arild Aamodt, St. Olavs Hospital samt adm. dir. Thormod Dønås og markedssjef Kjell Thygesen, begge fra OrtoMedic AS. Årets stipend pålydende kr ,- ble tildelt: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum for forskningsoppgaven: Prospektiv oppfølging av omvendt hybrid hofteprotese Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum mottok diplomet for Charnleystipendet av Markedssjef Kjell Thygesen og Adm. dir. Thormod Dønas, OrtoMedic AS. I de senere år har rapporter fra Leddprotese Registeret vist oss; at sementerte kopper har bedre overlevelse enn usementerte kopper, og at de beste usementerte stammene har minst like god overlevelse som de beste sementerte. Det blir derfor veldig spennende og interessant å følge denne prospek- Møte i Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening (NAOS) Trondheim/Hurtigruta Juni 2007 tive studien som til nå har inkludert 350 pasienter. Grip sjansen til: Faglig fordypning Etablere kontakter med ortopediske miljøer i USA OrtoMedic AS gratulerer overlege Helge Wangen med tildelingen og ønsker ham lykke til videre med det vitenskapelige forskningsarbeidet. Sosiale og naturmessige opplevelser Møte i Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening (NAOS) Trondheim/Hurtigruta Juni 2007 ARRANGEMENTSKOMITE: Helge Rønningen St. Olavs Hospital (Chairman) Pål Benum St. Olavs Hospital (Scientific Chairman) Kjell Harbo Stavanger Universitessykehus Terje Terjesen Rikshospitalet Torstein Husby Ullevål Universitetssykehus Hvis spørsmål eller ønske om mer informasjon, kontakt oss gjerne: Helge Rønningen, Chairman Pål Benum, Scientific chairman Torstein Husby, Leder NAOS Grip sjansen til: Faglig fordypning Etablere kontakter med ortopediske miljøer i USA Sosiale og naturmessige opplevelser ARRANGEMENTSKOMITE: Helge Rønningen St. Olavs Hospital (Chairman) 11

12 CAS teknikk ved ASR hofteprotese Skjermbilder under computerkirurgi med ASR CAS eller Compter-Assisted Surgery som det er forkortelse for, brer seg sakte men sikkert inn i norsk ortopedi. I løpet av det siste året har en rekke norske sykehus forsøkt denne teknikken med forskjellig utstyr, først og fremst på kneproteser. OrtoMedic har sørget for sertifisering av mange norske ortopeder på denne teknikken i forbindelse med kneproteser, og nå er det hoftene som står for tur. DePuy og OrtoMedic har nå fått program og instrumenter til ASR hofteprotese (resurfacing protese) og til Pinnacle kopp og Corail stamme. ASR (resurfacing) -prosedyren er kanskje den prosedyren hvor man får mest konkret utbytte av CAS-teknikken der og da. Den forkorter operasjonstiden, da en del av målingene blir enklere. Man kan definitivt gjøre et mindre snitt, og man tar så å si bort risikoen med notching, da navigeringen gjør det enkelt å beregne plassering av caputprotesen. Notching på collum er kanskje den viktigste årsaken til failure på denne protesen. Produktsjef for ASR protesen hos OrtoMedic, Anders Sundal, tror flere vil prøve denne teknikken neste år. Dersom man har en computer som kjører dette programmet fra før, vil man ha en større utnyttelsesgrad på utstyret også. Det er mange likheter mellom navigering på knær og navigering på hofter. Man benytter det samme utstyret når det gjelder computer og antenner med reflektorer, og digitale pekere for registrering av anatomiske landemerker. Når man er vant til bruk av navigeringsutstyr, byr ikke dette på noen vanskeligheter, rent teknisk. Det er som ved kneprotese-kirurgi, man blir ikke en bedre kirurg av å bruke computer, men man får mer informasjon peroperativt å forholde seg til. Ellers i Europa er det nå utført noen hundre slike hofteoperasjoner, og responsen og resultatet så langt ser lovende ut. Denne teknikken forandrer ikke på protesens egenskaper på noen måte, så dersom dette gir bedre resultater på sikt, er det fordi plasseringen blir mer presis. Man opererer også her med en nøyaktighet i instrumentene på 0,5 mm og 0,5 grader. OrtoMedic vil også på CAS ved hoftekirurgi, føre en "no training,no use" politikk. Ingen er tjent med å få en kjapp gjennomgang av maskinen, og så sette i gang på pasienter. Vi vil kjøre sertifiseringskurs og trening på stedet, slik vi har gjort på kneprotesene sier produktsjef på CAS, Arvid Lunde. De tilbakemeldingene vi har fått på dette har vært svært positive, og det er hyggelig. OrtoMedic har investert svært mye tid og penger i dette, og kommer fortsatt til å gjøre det. 12

13 International Symposium Shoulder Arthroplasty Indications St. Maartenskliniek, Nijmegen. November 30th December 1st 2006 Skulderprotesekirurgi og frakturbehandling i og omkring skulderledd er noen av de mange ortopediske utfordringene vi ortopeder står overfor. På relativt kort tid har man fått en betydelig økning i antall pasienter i denne gruppen. Ut fra tallene i det Norske Leddproteseregisteret er det færre her i landet som motttar denne type behandling sammenlignet med andre europeiske land. Direktøren av Center of Orthopedics of St. Maartenskliniek, Nijmegen sa det veldig treffende i sin åpningstale; Det er viktig at spesialister fra forskjellige land og klinikker treffer hverandre på slikt symposium for å diskutere de nyeste trender og for å lære av hverandre. Samtidig nevnte han at man i dag, både ved skulderprotese kirurgi og frakturbehandling, støter på problemer der det ennå ikke finnes helt gode løsninger. Deltagerne fra Norge var: Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagevik, Dr. Geir Halland, Haukeland sykehus, Dr. Terje Ugland, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand og undertegnende fra Namsos sykehus. Sammen med oss reiste Øyvind Roaas og John Erik Strømberg fra OrtoMedic. Møtet ble arrangert i den nederlandske byen Nijmegen som er en meget gammel universitetsby med ca innbyggere. Den første dagen av symposiet omhandlet flere aspekter ved skulderarthroplasty. Etter en innledning av Dr. F. Grassi, Italia om Anatomical and Biomechanical requirements in modern shoulder arthroplasty var det spesielt Dr. W. J. Willems fra Holland som ga, med sin imponerende lange erfaring innen det aktuelle området, en oversikt over hva som er mulig og hvordan den historiske utviklingen har vært. Dr. M. C. de Waal Malefit, Nederland viste et vel gjennomtenkt flytskjema som basis for å diskutere Indications and strategy of shoulder arthroplasty. Mangfoldet av skulderproteser spenner fra: resurfacing av leddflaten, via sementerte og usementerte hemiproteser, fraktur- og tumorproteser samt spesielle humeruskomponenter for rotatorcuffdefekter og videre implantasjon av glenoidkomponenten (som totalprotese), til reverse Deltaprotese. I sin presentasjon Hemi -versus total arthroplasty viste Dr. I. Trail, England at funksjonen av totalprotesen er bedre enn av hemiprotesen. Han kom også inn på problemer som: glenoid erosjon hos hemiproteser versus glenoid løsning hos totalproteser. Dr. M. J. de Vos, Nijmegen, som sammen med de Waal Malefit var organisatorer av møtet, demonstrerte Surgical steps in hemi / total shoulder arthroplasty. Dr. Anders Eklund, Sverige fortalte om tips og triks ved Revision in shoulder arthroplasty with Delta prosthesis. Dagens høydepunkt var uten tvil live operasjonen med Delta protesen.den ble utført av Dr. A. Eklund på en meget elegant måte. Den andre dagen sto i frakturbehandlingens tegn. Her finnes det også en mengde terapi muligheter. Filosofien spenner fra lukket reposisjon med pinning via vinkelstabile plater og intramedullær stifting til frakturprotese. Foredragsholderne diskuterte indikasjoner og behandlingsmuligheter, men også hvilke funksjonsbegrensninger og komplikasjoner som kunne oppstå. Live operasjoner ble utført av Dr. Grassi med Global FX protese ved Live surgery cadaver session with artificial proximal humeral fracture, og av Dr. E. Gervasi, Italia med resurfacing av humerus Live surgery Global CAP. Hele symposiet var fullpakket med nyttig viten, og både faglig og sosialt var det meget inspirerende. Jeg ønsker alle kolleger en riktig god jul. Overlege Bernd Wunsche Helse Nord Trøndelag HF, Namsos Dr. Geir Halland, Haukeland Sykehus - Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagavik - Øyvind Roaas, OrtoMedic - Dr. Bernd Wunsche, Helse Nor-Trøndelag, Namsos og Dr. Terje Ugland, Sørlandet Sykehus Kristiansand. FOTO: John Erik Strømberg. 13

14 LCS brukermøte 2006 SAS Radisson Scandinavia Hotel, Oslo 24. og 25. november 2006 OrtoMedic valgte et godt møtested, sentralt i Oslo, med alle fasiliteter for sitt 8. brukermøtet. Det var flere Profix brukere som nå skal konvertere til LCS på møtet. Det er jo ikke "bare-bare" å skifte protese over natten og de fleste av oss vil ha en mer eller mindre ukomfortabel lærekurve den første tiden med det nye produktet. Selv har jeg vært en ganske ivrig Profix- tilhenger, ikke minst fordi vi har fått svært god støtte fra leverandøren, særlig de gangene vi har hatt revisjons-behov. Ny tilnærming Det ble et lærerikt møte. Profix og LCS har nesten motsatte tilnærmingsmåter når det gjelder operasjonsteknikk og balansering, slik jeg ser det. Her kom operasjonstekniske tips på løpende bånd, så det var bare å trekke pusten og henge med. Hovedbudskapet var vel å balansere kneet uten å løse ut sideligamentene. Brukermøtet startet opp svært bra, hvor nederlandske Dr. Hamelynck dro oss gjennom LCS's historie og biomekanikk på en interessent og overbevisende måte. Han er en meget nær og pedagogisk anlagt foreleser og har tydeligvis stor "cred" i miljøet. Jeg forstod raskt at han ville bidra sterkt til at dette kom til å bli et interessent møte. Dr. Beverland, med sin sjarmerende nord-irske dialekt, og med sin enorme produksjon, gav oss poenger godt fundamentert i real life - situasjoner. Det var hold i hans kirurgiske tips. Det var tydelig at Hamelynck og Beverland ble inspirert av hverandres foredrag og kom med gode og utfyllende innspill til hverandres innlegg. Ikke rart vi gikk over tiden i blant. Dr. Hamelynck ble faktisk så ivrig, at han dro fram sine italienske lysbilder. Cross fire "Cross fire" sesjonen mellom å bevare PCL eller ikke, ble ikke en spesielt opphetet debatt, som vi kanskje hadde trodd. Det ble vel egentlig mer en avklaring om at enten ofrer man ACL og PCL, ellers så bevarer man begge, og da blir jo diskusjonen mer i retning av hvilke protesemodell man velger. Sannheten Lørdag morgen la Dr. Beverland fram sine langtidsresultater. Selv "mesteren" har helt opp mot % av sine pasienter som ikke er helt fornøyd. Selv om registrene viser ytterst flotte resultater, så har svakheten vært at de ikke måler funksjonen godt nok. Kjetil Nerhus fulgte fint opp her med sin "Level IV study" fra Martina, som nettopp analyserte funksjon, ROM og smerter, og hva man kan forvente. Slike studier har jo veldig verdi som sammenligningsgrunnlag når man vil undersøke andre subgrupper ( jmf. spinout ) Stig Heir utdypet og gav oss forståelse for komplikasjonen "spinout" og hvordan dette hang sammen med fleksjonsgapinstabilitet og ikke sjeldent kombinert med valgus-knær. Morten Dragland beriket oss med sine erfaringer fra sin store produksjon med revisjonsknær. Meget illustrerende bil- Den norske delen av fakultetet: Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital - Dr. Asbjørn Hjall, Asker og Bærum sykehus - Dr. Morten Dragland, Sykehuset Østfold, Fredrikstad - Dr. Odd Warholm, Ringerike sykehus og Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital 14

15 Produktsjef Erik Johansen i samtale med Dr. Tor Rundèn, Sørlandet sykehus, Arendal og Terje Kleven, Sykehuset Vestfold, Tønsberg. Dr. Andrè Moum,Sykehuset Vestfold, Larvik og Dr. Stig Heir, Martine Hansens Hospital. To av våre gjesteforelsere Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam og Dr. David Beverland, Belfast. Dr. Elisabeth Olsson,Dr. Amund Rudlang, Dr. Bjørg Kiste Bryne alle Sykehuset Buskerud, Drammen. der om hvordan man kan komme ut av vanskelige situasjoner innen revisjonskirurgien (Julegrøten har nærmest fått et faglig tilsnitt). Dragland ønsket seg noe større revisjonssortement, bl.a. med off-set stammer. Hvorvidt det er på gang, ble ikke helt avklart. Framtid Dr. Dirk Ghadamgahi fra DePuy forklarte oss klart og tydelig om computernavigering; "It s a tool!", med sine +/- sider. Jeg synes hans presentasjon var nøktern og informativ. Jeg synes kanskje hans viktigste melding var at han viste sin tydelige skepsis til folk som publiserte resultater med 99,99-100% suksess. Slike resultater er det ingen som tror på, selv om de er aldri så gode med "the new tool". Asbjørn Hjall fulgte opp med sine erfaringer med bruk av CAS. Jeg bet meg merke i hans poeng at computeren gir direkte tilbakemeldinger på det du gjør, var en klar fordel. Jeg måtte dessverre forlate brukermøtet litt før det var slutt. Jeg fikk mye faglig utbytte av møtet, særlig operasjonsteknisk m.h.t. benkuttene og ligamentene. Her må nok jeg, som tidligere Profix bruker, tenke endel annerledes, når vi på nyåret går i gang med LCS på Larvik sykehus. Avslutningsvis må jeg få si at det var litt overraskende av Erik Johansen, men tillittsvekkende, å spørre en Profix-bruker om å skrive artikkel fra LCSs brukermøtet. Overlege André Moum Sykehuset Vestfold Deltagerne i god konsentrasjon 15

16 ConMed Corporation Utstyr for diatermi Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet for ConMed Electrosurgery. ConMed ble grunnlagt i 1973 av Eugene Corasanti og begynte sin virksomhet med produksjon av EKG elektroder. I dag spenner virksomheten til selskapet over diatermi, endoskopi, artroskopi, intergrerte operasjonsystemer og pasient behandlingssystemer. Hovedkontoret er i Utica NY, USA, og firmaet har i dag 3100 ansatte. Disse er fordelt på 11 produksjonssteder. ConMed er i dag representert over hele verden, enten direkte eller igjennom distributører. ConMeds engasjement med diatermi startet ved oppkjøpet av Aspen Labs i 1989, og ved flere oppkjøp av produsenter opp gjennom 1990 årene. Dette gjør at vi i dag kan presentere en meget komplett linje av diatermiapparater og tilbehør til nær sagt alle typer kirurgi. System 7500 Modellutvalget på apparatsiden strekker seg fra System 7500 som er en kombinert diatermi og argon beamer. Den er beregnet til all type kirurgi, også gastro-intestinal, og har en argon beamer funksjon med separate effektinnstillinger ved siden av den ordinære diatermien. Service Salgs- og serviceansvarlig for diatermi hos OrtoMedic er produktsjef Knut Eggestad, som ble ansatt 1. oktober. Han utfører service og kalibrerer diatermiapparatene om det er behov for dette. System 5000 har alle funksjoner, inkludert pulserende cutting og coagulasjon samt spesialinnstillinger for slynge- og laparaskopisk kirurgi. Denne modellen kan skreddersys til alle kirurgiske behov og kan også fås med røykavsug. System 2450, den splitter nye modellen som også kan leveres med to forskjellige typer røykavsug. 16

17 Gammex PF HydraSoft Operasjonshanske med fuktgivende innvendig belegg Gammex PF HydraSoft er en ny, pudderfri operasjonshanske i lateks, fra produsenten Ansell. Dette er den første operasjonshansken hvor den nye HydraSoft -teknologien er benyttet i det innvendige belegget. HydraSoft -belegget er fuktighetsgivende for huden og gjør at hansken er meget enkel å ta på, også når den brukes som ytterhanske ved bruk av doble hansker. Hansken kjennes mykere ut, noe som gir bedre komfort. Gammex PF HydraSoft bygger på den velkjente Gammex PF, som er blitt en standard for effektiv beskyttelse av både pasient og kirurg på operasjonssaler over hele Europa. Førsteklasses grep Gammex PF HydraSoft har en mikroteksturert overflate som gir et sikkert grep om instrumenter - både under fuktige og tørre forhold. Det optimale grepet oppnås gjennom meget nøye dosering i den siste klorineringsfasen. Friksjonsverdier overvåkes og testes kontinuerlig, både under og etter produksjonsprosessen. Lavt allergenniva Hanskens syntetiske belegg på innsiden tjener også som en barriere mot mulig kontakt med lateksallergener. Hanskens meget lave proteininnhold oppnås gjennom omfattende utvaskingsprosesser. Hansken har få kjemiske reststoffer og er fri for thiuramer og MTB (merkaptobenzothiazol). CONMED forsettelse Excalibur, arbeidshesten som har vært levert over hele landet i stort antall i flere år Hyfrecator er den minste generatoren, mono og bipolare utganger for koagulasjon Nyansatt - Knut Eggestad Knut er ingeniørutdannet innen elektronikk svakstrøm, og har medisinskteknisk godkjenning fra Produkt- og Eltilsynet siden Han har arbeidet med diatermi, operasjonslamper og bord siden 1988 (Medisinsk Utstyr AS). Knut Eggestad underviser også om kirurgisk diatermi på Høgskolene i Oslo, Akershus og Hedmark, linje for operasjon / anestesisykepleie. 1

18 Hansker til medisinsk bruk Spørsmål og svar OrtoMedic har fått en del spørsmål om hansker til medisinsk bruk. Vår produktspesialist Tommy Evensen svarer brukerne her. Finnes det hansker uten lateks? Ja, det finnes både undersøkelseshansker og sterile hansker uten lateks. Ansell har produsert en steril hanske i Neoprene som anbefales til personer med lateksallergi (Dermaprene Ultra). Når det gjelder undersøkelseshansker så har man hansker som er laget i vinyl, neoprene og nitril. Finnes det spesielle hansker til håndtering av bensement? Det finnes dessverre ikke noen spesielle hansker som er produsert for behandling av bensement. Bruk derfor to lag med hansker. Hva betyr det, at en hanske er coated? Hansken har et belegg av syntetisk materiale f.eks. polymer på innsiden av hansken. Belegget gjør det lettere å bytte hanske Hva skal jeg se etter, når jeg vil velge den minst allergene latekshansken? Se etter protein- og kjemikalieinnhold. Det er i henhold til EN et krav at latekshansken ikke overstiger <50 mg/g lateksprotein i hansken. Ansell sine hansker ligger godt under kravet til EN Hvorfor produseres de fleste hansker i Østen? Naturgummi (lateks) som de fleste hansker er laget av er tappet fra gummitrær. Gummitrær dyrkes i store plantasjer i Østen, primært i Indonesia, Malaysia og Thailand. Kan jeg skåne mine hender ved at jeg smører dem med krem før jeg tar på hansker? Det anbefales ikke å smøre seg med krem rett før man skal bruke hansker, da dette kan være med på å ødelegge strukturen i hansken. Har man problemer med tørre hender så anbefales det å bruke Gammex PF HydraSoft. Dette er en hanske som har en coating som tilfører huden fuktighet. Kan man vri opp en spritklut når man har på seg latekshanser, uten at hansken tar skade av det? Ja, hansken endres ikke av spriten. Den korte kontakten med sprit og spritens hurtige fordampning betyr at ingen påvirkning skjer. Kan man sprite hendene ved hanskebytte, uten at hanskene tar skade av det? Ja, uten problem. Sprit hendene og tørk godt av, eller la hendene lufttørke. Hvilken type hanske skal man bruke til gipsing? Det anbefales å bruke Nitril hansker. Ansell har testet sine hansker på mange forskjellige stoffer. Ta kontakt med OrtoMedic AS (Tommy Evensen) for å få dette skjema. Nyansatt Tommy Evensen Stilling: Salgskonsulent/ Produktspesialist Arbeidsområde: Tommy jobber med salg av operasjon og undersøkelseshansker fra Ansell. Produktsjef Hilde Kristin Omland Hilde Kristin har vært ansatt i OrtoMedic i 1½ år og har siden juli 2006 vært fast ansatt som produktsjef for audiometri, rhinometri og VNG. Hilde Kristin er utdannet eksportmarkedsfører fra BI Oslo og ESC Grenoble, og holder for tiden på med medisin grunnfag. 18

19 Nytt audiometriutstyr til Forsvaret Forsvarpersonell ved VPV i Kristiansand forbereder seg til sesjon Bakke, Evenstad og Dahlgren ved vernepliktsverket i Harstad tester ut det nye audiometeret Ellingstad, Haugevik, Åkre og Henriksen ved vernepliktsverket i Oslo gjør seg kjent med det nye audiometriutstyret Verneplikstverket i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Harstad, Bergen og Hamar har alle byttet ut de gamle audiometerene sine med audiometer AD226 fra Interacoustics. Audiometer AD226 Produktsjef Hilde Kristin Omland (OrtoMedic) demonstrerer utstyret for svært engasjerte menige og befal fra verneplikstverket på Hamar Produktsjef Hilde Kristin Omland har vært ute hos de respektive Vernepliktsverkene og gitt opplæring til svært engasjert militærpersonell. A D226 er et diagnostisk audiometer som finner høreterskelen ved luft- og benledning. Testen kan gjennomføres automatisk eller manuelt. Audiometeret kan kobles til printer eller PC. AD226 kan leveres med koffert som gjør det enkelt å ta med på reise. AD226 er svært enkelt å bruke og den lette vekten gjør AD226 spesielt godt egnet for kunder som tester pasienter ute i felt i tillegg til stasjonært bruk, som for eksempel bedriftshelsetjenester. 1

20 OrtoMedia ønsker sine lesere En god jul og et godt nytt år! OrtoMedia ønsker sine lesere En god jul og et godt nytt år! edelpix.com Nancy Bundt Utgiver: OrtoMedic AS Telefon Telefaks: E-post: - Besøksadresse: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon

Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET. Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon FORUM Tidsskrift for Yngre legers forening 6 2008 JULENUMMERET Fast jobb rangering klinisk kommunikasjon Et lett valg En lavdosert p-pille 1 med høy preventiv sikkerhet 2 1 Gestagenet drospirenon: 3 4

Detaljer

Vil fjerne gateparkering. Undersjøisk P-hus. Porsgrunn avgiftsparkering. Ny EMVstandard. Nr 3 Desember 2009 03. Årgang

Vil fjerne gateparkering. Undersjøisk P-hus. Porsgrunn avgiftsparkering. Ny EMVstandard. Nr 3 Desember 2009 03. Årgang 032009 Nr 3 Desember 2009 03. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Undersjøisk P-hus 6 Porsgrunn avgiftsparkering og 10 Ny EMVstandard Vil fjerne gateparkering Pocket CONTROL Dagens marked

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer