Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over idrettsmedisinsk Høstkongress 5 9. Charnley praktiske hoftekurs 6-7 E-Handel 7 Ny ankelprotese fra DePuy - Mobility Ankle 8-9 Kirurgisk Høstmøte Charnley stipendet CAS teknikk ved ASR hofteprotese 12 International Symposium Shoulder Arthroplasty Indications 13 LCS brukermøte ConMed Corporation 16 Gammex PF HydraSoft 17 Hansker til medisinsk bruk 18 Nytt audiometriutstyr til Forsvaret 19

2 Økt fokus på utlånsinstrumenter Kravene til å ha riktig instrumenter, tilgjengelig til rett tid,er økende. Dette har ført til sterkere fokus på bruk av utlånsinstrumenter. Det var to hovedgrunner til at OrtoMedic AS startet arbeidet med å kvalitetsikre og standardisere rutinene vedrørende utlånsinstrumenter. Første grunnen var økte krav fra sykehusene vedrørende hva som skulle følge med av dokumentasjon ved mottak av instrumentsett. For det andre har OrtoMedic AS fått inspirasjon fra sin hovedleverandør, DePuy i England, som har opparbeidet en veldig høy kompetanse vedrørende håndtering av utlånsinstrumenter. Da OrtoMedic AS begynte å se igjennom hvilken dokumentasjon som fulgte med låneinstrumentene, kom det frem at det var veldig varierende dokumentasjon som ble lagt ved. Lister og bilder var ofte ikke i samsvar med hvilke instrumenter som virkelig ble sendt til sykehusene. Dessuten var det opprettet mange instrumentsett som ble skreddersydd til spesifikke operasjoner. Ved utsendelse av instrumentsett tok en for gitt at en hadde fått i retur fullstendige sett fra foregående sykehus og at instrumentene var rengjorte. Med utgangspunkt i hvilken informasjon DePuy vedlegger sine utlånsett, er det utarbeidet en mal for hvilke dokumenter som skal ligge med utlånsinstrumentene. Det ble opprettet et dokument for hvert utlånsinstrumentsett. Dokumentet inneholder rutinebeskrivelse vedrørende utlånsinstrumenter. Her informeres det om hva som skal kontrolleres ved mottak og retur, dessuten hvem en kan kontakte angående spørsmål vedrørende spesifikke instrumentsett og minstekrav for rengjøring. Videre er Ved hvert instumentsett følger det dokumentasjoner. LÅNEINSTRUMENTER RUTINER FOR LÅNEINSTRUMENTER Global Advantage Dokumenter vedlagt denne forsendelsen: Rutinebeskrivelse for låneinstrumenter Dekontamineringssertifikat Skjema for forbruk av implantater Oversikt over implantater Instrumentliste med artikkelnummer Instrumentliste med bilde Disse instrumentene er utlånt fra OrtoMedic AS og skal etter bruk returneres til følgende adresse OrtoMedic AS Vollsveien 13E 1366 LYSAKER OrtoMedic har kontrollert at instrumentsettet er rent og komplett i henhold til vedlegg Merknader: Signatur: Navn og dato Ved mottak Kontroller at instrumentsettet er komplett når det ankommer. Innholdsfortegnelse ligger vedlagt. Dersom du har spørsmål Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med OrtoMedic Sentralbord : Lager: Produktansvarlig for Global Advantage er John Erik Strømberg som kan treffes på mobiltelefon Forbruk av implantater Forbruk av implantater skal føres på eget skjema som vedlegges ved retur av instrumentsett. Bruk klistrelapp som ligger sammen med implantatet, alternativt kan man notere produktnummer og lot nummer på skjemaet. Rengjøring Etter bruk skal instrumentene rengjøres, dekontamineres og inspiseres i henhold til normale rutiner. Instrumentene skal være autoklavert i minst 134 C i 7 minutter, alternativt 121 C i 20 minutter. Retur Instrumentsettet skal være forsvarlig pakket før det returneres. Om ikke annet er avtalt skal instrumentsettet returneres til: OrtoMedic AS Vollsveien 13E 1366 LYSAKER OrtoMedic AS Postboks 317, 1326 LYSAKER Telefon Telefaks OrtoMedic AS Postboks 317, 1326 LYSAKER Telefon Telefaks

3 Eksempel: Oversiktsbilder viser innhold i et utlånssett. det vedlagt dekontamineringssertifikat, skjema for forbruk av implantater og oversikt over implantatene. Instrumentliste med artikkelnummer og fargebilder følger også med i heftet, som er med utlånsinstrumentsettet. Ved retur av et utlånsinstrumentsett fra sykehus blir alle utlånsett visuelt sjekket, slik at vi er sikre på ingen av instrumentene er ødelagt og at de er rengjort. Dessuten at vi har fått tilbake alt som ble sendt til sykehuset. Når en har kontrollert instrumentsettet blir det pakket og lagt klart til neste utsendelse av. Kontrollen av settene er tidkrevende og derfor har en økt ressursene på lageravdelingen, slik at en har kapasitet til å ivareta den økte arbeidsmengden. For å være sikker på at alle interne rutiner er kvalitetsikret blir innspill fra kunder og ansatte gjennomgått. Prosessflyten blir som vist under. Flytskjema for instrumentsett "ÅrtoMedic" støtter Ålesund Tirsdag kveld 5. des. befant undertegnede seg i Sunnmørshallen utenfor Ålesund. På vegne av OrtoMedic var jeg blitt invitert av overlege Harald Eikrem ved Ålesund sykehus til å overvære bedriftsfotballkampen mellom lagene Pulsen og Kols. Pulsen er navnet på beriftsidrettslaget ved sykehuset i Ålesund, og de spiller i drakter sponset av OrtoMedic. Grunnen til dette var en henvendelse fra bedriftidrettslaget for en tid tilbake om muligheten for sponsing av drakter mot at laget spilte alle sine kamper med vår firmalogo. Dette ble det enighet om og drakter ble anskaffet. Vårt firma så dette som en håndsrekning til en meget god medspiller gjennom 35 år. Litt historikk. Det var i Ålesund høsten 1971 at overlege Kjell Matre opererte inn den første Charnley protesen i Norge, noe som ble starten på en lang og god relasjon. Dette hadde vi lyst til å markere ved å støtte henvendelsen fra bedriftsidrettslaget. Kampen i Sunnmørshallen ble jevn og spennende. Begge lag viste kvaliteter på susende skudd og stor innsats. Det hele endte med en fortjent seier til Pulsen 3 1.

4 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell oktober Fredag 13. oktober står det fire spente og forventningsfulle operasjonssykepleiere fra Ringerike Sykehus HF og venter på bussen fra OrtoMedic som skal skysse oss til Storefjell. Det er god stemning på bussen og den gode stemningen legger et godt grunnlag for en fin helg til både hygge og nytte. Lørdag morgen stiller ca. 90 forventningsfulle operasjonssykepleiere i forelesningssalen. Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus og Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital guider oss gjennom mange områder innenfor sementert protese. Forelesningene belyste temaer rundt den pre-, per-, og postoperative pasienten. Aspekter innenfor leiring, sementerings-teknikk og instrumentering ble gjennomgått. I tillegg ble forskjellige proteser, oprasjonsteknikker, Nasjonalt Register for Leddproteser og revisjonskirurgi nevnt. Lars og Otto klarte gjennom forelesnin- gene å holde fokus mot målgruppen: oss operasjonssykepleiere. I tillegg var det en god porsjon humor, selvironi og selvopplevde erfaringer som spritet opp forelesningene. På slutten av dagen snakket Siri Bjørgen og Vigdis Schnell Husby om sitt pågående mastergradstudie. De forsker på metoder for opptrening av hofteprotesepasienten. Resultatet av denne studien håper og tror vi vil komme hoftepasienten tilgode. Det faglige innholdet ble supplert med en innholdsrik utstil- ling som vi hadde anledning til å besøke mellom forelesningene. Blide gutter veiledet og demonstrerte ivrig oss damene i kjent og ukjent operasjonsutstyr. Søndag var dagen for kneprotese i regi av Overlege Odd Warholm, Ringerike Sykehus. Odd gav oss en inngående og lettfattelig gjennomgang av momenter som er viktig før, under og etter Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell oktober 2006 innsetting av kneprotese. Her var det mye nyttig informasjon for både den erfarne og uerfarne operasjonssykepleier. Det ble på begge undervisningsdagene påpekt hvor viktig det er at pasienten er godt forbredt og informert før operasjonen. Spesielt med hensyn til pasientens opptrening etter inngrepet. Vi takker for en strålende helg sammen med dere alle. Nyttig og lærerikt å kunne utveksle erfaringer med andre. Vellykket sosialt samvær i fine omgivelser og nydelig høstvær. Vi vil med dette rette en stor takk til alle i OrtoMedic for et flott og lærerikt arrangement. Operasjonssykepleier Charity Hammervold, Ringvoll Klinikken registreres av produktsjefene Anne-Mari Lund og Anders A. Sundal. 4

5 Historisk sus over Idrettsmedisinsk Høstkongress Idrettsmedisinsk Høstkongress var i år lagt til Hamar. Et passende sted for en slik kongress. Vikingskipet liggende ved Mjøsa tar imot deg i all sin prakt når man ankommer byen. Nær historie minner om fantastiske dager i dette bygget under OL i `94, med prestasjoner som har gjort disse dagene uforglemmelige. Selve bygget i seg selv bringer frem den mer fjerntliggende historien i landet vårt. Nettopp dette skulle bli noe av rammen rundt Idrettsmedisinsk Høstkongress i år. Kongresskomiteèn, med Fredrik Bendiksen og Halvor Bævre i spissen, hadde satt sammen et faglig godt og bredt program, der faginstansene medisin og fysioterapi overlappet hverandre bra. Mange parallelle foredrag i perioder vitner om en kongress som har vokst seg stor og som er attraktiv for mange. 420 personer på deltagerlisten og 35 utstillende firmaer, vitner om dette. Som utstiller må jeg si det var godt besøk i utstillingsområdene, med stor interesse for de ulike produktene. Idrettsmedisinsk Høstkongress markerte i år Norsk Idrettsmedisinsk Forenings (NIMF) 40 års jubileum og NFF`s 25 års jubileum. Markeringen var et flott tilbakeblikk på kongressene og personene som har vært viktige for idrettsmedisinen frem til i dag. Dette ble ledet på en flott måte av Grethe Myklebust og Inger Holm. De sosiale arrangementer på Idrettsmedisinsk Høstkongress er jo som regel alltid veldig bra. Så også i år. Jeg vil trekke fram fredagskvelden spesielt. På historisk grunn på Domkirkeodden ble vi tatt med tilbake til middelalderen. Hamarkaupangen, som var Norges eneste innlandsby i middelalderen, lå nettopp her. Blant de 950-år gamle domkirkeruinene fikk vi høre vakker korsang. Med slike toner inne i dette store glassbygget som beskytter de gamle ruinene, reiste ihvertfall hårene seg på min rygg. Kvelden ble toppet med en flott sammenkomst i flere lavoer som var koplet sammen til en enhet. Vi kan alle glede oss til neste år da turen går til Oslo. Idrettsmedisinsk Høstkongress 2007 skal arrangeres på Holmenkollen Rica Park Hotell. Stemningsbilde fra Domkirkeodden. Dr. Agnar Tegnander, St, Olavs hospital besøker produktsjef Ingar Grytnes på OrtoMedics stand. 5

6 9. Charnley praktiske hoftekurs Oslo november Dette er det 9. året OrtoMedic AS arrangerer Charnley praktiske hoftekurs. Kurset går over 2 dager, og er et kurs som jeg kan anbefale for alle som skal lære innsetting av totalproteser i hofteleddet. Professor Lars Nordsletten åpnet med et foredrag om hofteprotesens historie en reise over hundre år tilbake i tid. Vi hørte om proteser av elfenben, kopper av Vitallium, interposisjonsplastikk med f.eks. griseblære, om glass og bakelitt, sementerte og usementerte proteser og forskjellige typer sementer. Sir John Charnley lanserte sin hofteprotese i 1962, og valgte fiksasjon med bensement (PMMA), lite hode og polyetylenkopp. Faktum er, at siden denne protesen kom i 1962, har ingen nye proteser egentlig klart å vise mye bedre resultater. Gjesteforeleser Dr. Peter Kay, fra Wrightington Hospital i England, bekreftet dette i sitt foredrag Long term results of the Charnley. Etter dette ga overlege Otto Schnell Husby, overlege Arild Aamodt, overlege Ove Furnes, overlege Finnur Snorrason og professor Nils R. Gjerdet en grundig gjennomgang i planlegging av det pre-, per- og postoperative forløp. Overlege Ove Furnes presenterte registreringer og statistikk fra Leddregisteret. Et meget viktig register som kan hjelpe oss å bli bedre og kanskje unngå feil gjort tidligere. For å oppnå et best mulig resultat er det viktig å forstå hoftens biomekanikk, vurdere pasientens klinikk, røntgen av bekken og aktuelle hofte. Det er viktig å kjenne protesesystemet man skal bruke. Leddregisteret viser, at per i dag, har den sementerete protesen en bedre langtidsoverlevelse og bedre dokumentasjon enn den usementerte. Om man velger nye proteser, med eller uten sement, bør man tenke seg nøye om. Eventuelt gjøre gode randomiserte studier, slik at vi kan unngå historiske kriser. Et velkjent eksempel er Boneloc sementen. Det er ikke alltid at det nye er bedre. Vi kjenner alle til utrykket: "Et skritt fram og to tilbake". Viktig er også leiring av pasienten og tilgang. Man kan velge mellom side- Dr. Ove Furnes, Haukeland sykehus instruerer sin gruppe i de praktisk øvelsene. Dr. Arild Aamodt, St. Olavs Hospital gir nyttige tips.

7 eller ryggleie. Sideleie har sin fordel ved opplæring. Når det gjelder tilgang, er den laterale den mest brukte i Norge (70 %). Et problem med denne tilgangen kan være faren for svikt av gluteus medius/minimus. Skulle pasienten postoperativt få en Trendelenburg positiv gange, kan man gjøre en artrografi for å vurdere om gluteus er løs eller om det er en nerveskade. Bakre tilgang (20 %) har i følge Leddregisteret en viss økt risiko for flere luksasjoner. En tilgang som forlanger nøyaktig plassering av koppen. Gjør man, ved innsetting av Charnley protesen, tilgang med trochanterosteotomi, er det vist 5 ganger mindre luksasjonsfare sammenlignet med en lateral tilgang. Det er fremdeles enkelte operatører i Norge som bruker denne tilgangen, som også Sir John Charnley brukte. Det er viktig å gjøre en god preparering av acetabelum og femur. Velger man sementering er det påkrevet med god teknikk. Bruk av propp, centrelizer, redusere blødning (bruke kompress med adrenalin), høytrykkspyle (øke sementpenetrasjon og redusere faren for fettemboli) og trykkbehandle sementen. Målet er en jevn sementmantel rundt protesen. Kritiske områder er 1 cm over protesespissen og ved calcar på protesen. Husk sementens arbeidsvindu/tid og ikke rør protesen i stivningsfasen. Antibiotika i sementen og 4 doser intravenøst 1. operative døgn er anbefalt. Vil man ha pasienten raskest mulig mobilisert er det viktig med god informasjon. Altså et godt innarbeidet preog post-operativt regime. Komplikasjoner som proteseløsning, osteolyse og frakturer ble også gjennomgått. Kurset ble avsluttet med Workshop hvor preparerings- og sementeringsteknikk av acetabelum og femur ble nøye gjennomgått. Grunnet den praktiske delen er det satt en grense for maksimalt 24 deltakere, en passe stor gruppe. Dette er et kurs jeg kan anbefale for alle de som ønsker en god innføring i operasjonsteknikk vedrørende protese i hofteleddet. Tilslutt en takk til OrtoMedic AS og dyktige foredragsholdere. Tor-Johannes Stray Slørdahl Assistenlege Ortopedisk avdeling, Ålesund sykehus Satsing på E-Handel i offentlig sektor Regjeringen har med Moderniserings departementet som spissen tatt initativ til økt bruk av e-handel i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbudsprosesser og anskaffelsesprosesser til stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er både en portal og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. For å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal mellom de offentlige logistikkløsningene og leverandørene er IBX AS valgt som systemleverandør. Helse Vest er i gang I Helse Vest har Helse Bergen i løpet av november koblet over sine systemer til å gå via Markedsplassen e- handel.no. De øvrige HF Helse Vest forventes å gjøre det samme i løpet av nær fremtid. Helse Øst på offensiven Etter mye arbeid med å planlegge ny forsyningsstruktur og få på plass nødvendige logistikk og innkjøpssystemer er nå Sykehuset Innlandet HF og Akershus Universitetssykehus HF de to neste helseforetakene til å starte opp med e-handel. Sykehuset Innlandet HF starter opp med noen få utvalgte levererandører allerede nå i desember. Akershus Universitetssykehus planlegger å starte opp i begynnelsen av januar med flere av sine levererandører. Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital demonstrerer praktiske øvelser for alle deltagerne. Artikkel forfatteren i midten foran. Volumet tar seg opp Med store deler av HF ene i Helse Vest RHF og Helse Øst RHF koblet på Markedsplassen, forventes transaksjonsvolumet ta seg kraftig opp i månedene fremover. Det er knyttet usikkerhet til når Helse Sør RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF vil være klare til å gjøre det samme. Den fulle synergi effekten av å gjøre samhandlingen knyttet til innkjøp elektronisk får man først når alle helseregionene sender sine ordrer elektronisk via den offentlige markedsplassen.

8 Ny ankelprotese fra DePuy - Mobility Ankle Den 19. og 20. oktober deltok to ortopeder, Ole Jakop Fretheim og Kjetil Hvaal på kurset Total ankle solutions ved Schultess Klinik i Zurich sammen med Strømberg og Roaas fra OrtoMedic. Temaet på kurset var presentasjon av en nyutviklet ankelprotese fra DePuy, kalt Mobility. Det var forelesninger og workshop på kadaver. To av ortopedene som har deltatt i utviklingen av protesen, Peter Wood fra Wrightington og Pascal Rippstein fra Zurich, var til stede og holdt flertallet av foredragene. En fikk inntrykk av at de hadde en realistisk oppfatning av muligheter og begrensninger ved protesen. Kurset var godt tilrettelagt, vi så videooverføring fra en operasjon før workshop startet. Foreleserne var godt forberedt. Mellom 1. og 2. kursdag var det en hyggelig kursmiddag. Schultess Klinik, Zurich Ankelproteser hadde et oppsving på 80 tallet, for så å komme i miskreditt pga. tidlig løsning og havari. En bedre forståelse av biomekanikken i en ankelprotese har ledet til bedre modeller. I de siste årene av forrige årtusen var prinsippet om 3-komponent mobile bearing med høy tetthet kryssbundet PE etablert, som trolig har bidratt mest i fornyelsen av designet. I ankelen er det andre utfordringer til protesen og ope- rasjonen enn ved hofte og kneproteser. Det er kun plass til en liten protese, og all last må overføres gjennom et lite areal, som gir et høyt stress på materialet. En liten aksefeil ved innsettelsen kan gi markert assymetrisk belastning, og føre til slitasje og polyetylensyke i vevet. Dette problemet er trolig større enn i hofte og kneledd. Det er lite bløtdeler rundt protesen, og kort vei inn ved sårinfeksjon/nekrose, hvilket tilsier at kirurgien må gjøres ytterst nennsomt. I Norge har STAR ankelprotesen vært i bruk siden begynnelsen av tiåret, mest på Diakonhjemmets sykehus. Denne protesen har mobile bearing. I Europa forøvrig har Buechel-Pappas vært brukt i tillegg til bl.a Salto og Hintegra. I USA har Agility vært eneste godkjente protese. Denne medfører stor reseksjon av ben og artrodese i syndesmosen. Det er ingen store produsent uavhengige langtidsstudier av noen protesetype. De studier som finnes indikerer en kortere overlevelse for kunstige ankler sammenlignet med knær og hofter. Utviklerne av Mobility, tre fot-ankelkiurger fra England, USA og Sveits med erfaring fra ulike andre proteser, hadde som mål å videreutvikle mobile bearing 8

9 prinsippet. En siktet mot så lite benreseksjon som mulig, det såkalte resurfacing prinsippet. En forundersøkelse av STAR i USA viste 15% fraktur i mediale malleol. Tibiakomponenten i Mobility smalner derfor av bakover for å redusere problemet under innsettelsen. Ikke desto mindre frakturerte vi den mediale malleolen under innsettelsen på kadaver. Tibiakomponenten har en kort stamme, ikke to, hvilket muliggjør noe justering av posisjonen, både hva gjelder translasjon og rotasjon. Det er pressfit av komponentene mot benet og porous coating, ikke sement, skruer eller HA. Taluskomponenten er smal og går ikke ned på sidene, hvilket reduserer kontakt protese- malleoler som har vært antatt å utløse smerte hos enkelte. Videre har den en v-formet sulcus med mulighet for polyetylenkomponenten å gli noe til siden og samtidig å beholde et rimelig stort kontakt areal. En flat talus gir stort shear stress langs kanten av protesen ved aksefeil og større fare for frie PE partikler. Dette er biomekaniske betraktninger, og det gjenstår å se hvorvidt det fører til mindre løsning. Det er satt inn over 1000 Mobility proteser til nå, men ingen har lengre observasjonstid enn 3 år. Ankelleddet er trangt, og metoden krever mange ostetomier for å tilpasse protesen. Det brukes gjennomlysning for å kontrollere posisjonen. Instrumentariet er intuitivt, men det er flere fallgruber underveis, og selv instruktørene brukte Dr. Pascal Rippstein, Zurich osteotomen på frihånd for justering, dog ikke for aksekorreksjon. Peter Wood gjorde rede for hva en kan gjøre ved løsning av protesen. Revisjon med beinpakking er en mulighet kort tid etter primæroperasjonen, senere vil bentapet oftest være så stort at artrodese blir den eneste muligheten. Det er særlig talus som har begrenset benmasse. Dette problemet er mindre uttalt i hofte og kne. For pasienter som får annen gangs løsning, vil også artodese kunne være vanskelig. Disse risikerer amputasjon. Wood var restriktiv med å sette inn protese på unge aktive under 50 år, nettopp av denne grunn. Rippstein var mer liberal med pasientens alder. Det anbefales 3 uker i gips postoperativt, deretter mobilisering til smertegrense i walker. De fleste går med lite besvær etter 2 månder. Dr. Peter Wood, Wrighton. Indikasjonen for ankelprotese er symptomgivende artritt eller artrose. Kontraindikasjonene omfatter varus/ valgus over 20 grader, under 20%, betydelig bakfotsdeformitet som ikke kan korrigeres, tidligere infeksjon i leddet og bentap fra AVN over 25% av talus. Den ideelle pasienten er således en 70 år gammel ellers frisk person med primær artrose og god bevegelighet. På den annen sine vil en ung pasient med artrose etter pilon tibiale fraktur og svært innskrenket bevegelighet være lite egnet. Ankelproteser synes i denne omgang å være kommet for å bli. Det siste ordet er ikke sagt om design på protesen. Mobility protesen synes å være et godt alternativ idag. Overlege Kjetil Hvaal, Ortopedisk avdeling Ullevål Universitetssykehus. Fra de praktiske øvelsene. Dr. Kjetil Hvaal, Ullevål Universitetssykehus - Dr. Peter Wood, Wrightington - Dr. Ole Jacob Fretheim, Helse Innlandet, Kongsvinger.

10 Kirurgisk Høstmøte 2006 Holmenkollen Rica Park Hotell oktober Tradisjonen tro ble årets Høstmøte arrangert i uke 43, i dagene oktober. Arrangementet var som vanlig lagt til Holmenkollen Rica Park Hotell og deltagelsen var meget bra alle dager. I forkant av selve møtet ble de vanlige spesialsesjonene avholdt. Mandag var en fagdag for bl.a. reumakirurgene og på tirsdag ble det arrangert forskjellige fagsymposier av industrien. På torsdagen ble det avholdt generalforsamling i Norsk Kirurgisk og Norsk Ortopedisk Forening, og det var spesielt en av sakene på dagsorden som det knyttet seg stor interesse til: ville neste Høstmøte, i 2007, bli arrangert som tidligere år, eller kom det til å skje endringer i arrangementet. Resultatet av avstemningen ble at Norsk Ortopedisk Forening neste år vil arrangere sitt eget møte. Tidspunkt for møtet og møtested vil bli offentliggjort senere. En av høydepunktene for vår del, utdelingen av årets Charnley stipend, ble på tradisjonelt vis også foretatt på generalforsamlingen. Stipendvinner ble overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum (se neste side). OrtoMedic AS er et firma som liker å holde gode tradisjoner i hevd, og en særs vellykket festaften fant derfor sted i Speilsalen på Grand Hotell onsdag kveld. Dr. Tor S. Raugstad, Stavanger Universitetssykehus instrueres i CAS navigereirng av produktsjefene Anders A. Sundal og Arvid Lunde, OrtoMedic. Avslutningsvis vil vi takke Lars Vasli og hans medarbeidere for et godt gjennomført møte, og likeledes en stor takk til alle deltagerne som kom innom og besøkte oss på vår utstilling. Dr. Svein Svenningsen - Sykehuset Sørlandet, Arendal og Dr. Tom C. Ludvigsen Ullevål Universitetssykehus på besøk hos OrtoMedic. Dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital i samtale med Produktsjef Erik H. Johansen. 10

11 Charnley stipendet 2006 Det var kommet inn 4 godt kvalifiserte søknader til stipendstyret. Tre prosjekter gikk ut fra lokalsykehus og et fra en universtetsklinikk. Alle søknadene beskrev arbeider med god vitenskapelig kvalitet og alle søknadene har gjennomgått en grundig evaluering i stipendstyret. Stipendstyret besto av: Avdelingsoverlege Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik og overlege Arild Aamodt, St. Olavs Hospital samt adm. dir. Thormod Dønås og markedssjef Kjell Thygesen, begge fra OrtoMedic AS. Årets stipend pålydende kr ,- ble tildelt: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum for forskningsoppgaven: Prospektiv oppfølging av omvendt hybrid hofteprotese Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum mottok diplomet for Charnleystipendet av Markedssjef Kjell Thygesen og Adm. dir. Thormod Dønas, OrtoMedic AS. I de senere år har rapporter fra Leddprotese Registeret vist oss; at sementerte kopper har bedre overlevelse enn usementerte kopper, og at de beste usementerte stammene har minst like god overlevelse som de beste sementerte. Det blir derfor veldig spennende og interessant å følge denne prospek- Møte i Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening (NAOS) Trondheim/Hurtigruta Juni 2007 tive studien som til nå har inkludert 350 pasienter. Grip sjansen til: Faglig fordypning Etablere kontakter med ortopediske miljøer i USA OrtoMedic AS gratulerer overlege Helge Wangen med tildelingen og ønsker ham lykke til videre med det vitenskapelige forskningsarbeidet. Sosiale og naturmessige opplevelser Møte i Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening (NAOS) Trondheim/Hurtigruta Juni 2007 ARRANGEMENTSKOMITE: Helge Rønningen St. Olavs Hospital (Chairman) Pål Benum St. Olavs Hospital (Scientific Chairman) Kjell Harbo Stavanger Universitessykehus Terje Terjesen Rikshospitalet Torstein Husby Ullevål Universitetssykehus Hvis spørsmål eller ønske om mer informasjon, kontakt oss gjerne: Helge Rønningen, Chairman Pål Benum, Scientific chairman Torstein Husby, Leder NAOS Grip sjansen til: Faglig fordypning Etablere kontakter med ortopediske miljøer i USA Sosiale og naturmessige opplevelser ARRANGEMENTSKOMITE: Helge Rønningen St. Olavs Hospital (Chairman) 11

12 CAS teknikk ved ASR hofteprotese Skjermbilder under computerkirurgi med ASR CAS eller Compter-Assisted Surgery som det er forkortelse for, brer seg sakte men sikkert inn i norsk ortopedi. I løpet av det siste året har en rekke norske sykehus forsøkt denne teknikken med forskjellig utstyr, først og fremst på kneproteser. OrtoMedic har sørget for sertifisering av mange norske ortopeder på denne teknikken i forbindelse med kneproteser, og nå er det hoftene som står for tur. DePuy og OrtoMedic har nå fått program og instrumenter til ASR hofteprotese (resurfacing protese) og til Pinnacle kopp og Corail stamme. ASR (resurfacing) -prosedyren er kanskje den prosedyren hvor man får mest konkret utbytte av CAS-teknikken der og da. Den forkorter operasjonstiden, da en del av målingene blir enklere. Man kan definitivt gjøre et mindre snitt, og man tar så å si bort risikoen med notching, da navigeringen gjør det enkelt å beregne plassering av caputprotesen. Notching på collum er kanskje den viktigste årsaken til failure på denne protesen. Produktsjef for ASR protesen hos OrtoMedic, Anders Sundal, tror flere vil prøve denne teknikken neste år. Dersom man har en computer som kjører dette programmet fra før, vil man ha en større utnyttelsesgrad på utstyret også. Det er mange likheter mellom navigering på knær og navigering på hofter. Man benytter det samme utstyret når det gjelder computer og antenner med reflektorer, og digitale pekere for registrering av anatomiske landemerker. Når man er vant til bruk av navigeringsutstyr, byr ikke dette på noen vanskeligheter, rent teknisk. Det er som ved kneprotese-kirurgi, man blir ikke en bedre kirurg av å bruke computer, men man får mer informasjon peroperativt å forholde seg til. Ellers i Europa er det nå utført noen hundre slike hofteoperasjoner, og responsen og resultatet så langt ser lovende ut. Denne teknikken forandrer ikke på protesens egenskaper på noen måte, så dersom dette gir bedre resultater på sikt, er det fordi plasseringen blir mer presis. Man opererer også her med en nøyaktighet i instrumentene på 0,5 mm og 0,5 grader. OrtoMedic vil også på CAS ved hoftekirurgi, føre en "no training,no use" politikk. Ingen er tjent med å få en kjapp gjennomgang av maskinen, og så sette i gang på pasienter. Vi vil kjøre sertifiseringskurs og trening på stedet, slik vi har gjort på kneprotesene sier produktsjef på CAS, Arvid Lunde. De tilbakemeldingene vi har fått på dette har vært svært positive, og det er hyggelig. OrtoMedic har investert svært mye tid og penger i dette, og kommer fortsatt til å gjøre det. 12

13 International Symposium Shoulder Arthroplasty Indications St. Maartenskliniek, Nijmegen. November 30th December 1st 2006 Skulderprotesekirurgi og frakturbehandling i og omkring skulderledd er noen av de mange ortopediske utfordringene vi ortopeder står overfor. På relativt kort tid har man fått en betydelig økning i antall pasienter i denne gruppen. Ut fra tallene i det Norske Leddproteseregisteret er det færre her i landet som motttar denne type behandling sammenlignet med andre europeiske land. Direktøren av Center of Orthopedics of St. Maartenskliniek, Nijmegen sa det veldig treffende i sin åpningstale; Det er viktig at spesialister fra forskjellige land og klinikker treffer hverandre på slikt symposium for å diskutere de nyeste trender og for å lære av hverandre. Samtidig nevnte han at man i dag, både ved skulderprotese kirurgi og frakturbehandling, støter på problemer der det ennå ikke finnes helt gode løsninger. Deltagerne fra Norge var: Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagevik, Dr. Geir Halland, Haukeland sykehus, Dr. Terje Ugland, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand og undertegnende fra Namsos sykehus. Sammen med oss reiste Øyvind Roaas og John Erik Strømberg fra OrtoMedic. Møtet ble arrangert i den nederlandske byen Nijmegen som er en meget gammel universitetsby med ca innbyggere. Den første dagen av symposiet omhandlet flere aspekter ved skulderarthroplasty. Etter en innledning av Dr. F. Grassi, Italia om Anatomical and Biomechanical requirements in modern shoulder arthroplasty var det spesielt Dr. W. J. Willems fra Holland som ga, med sin imponerende lange erfaring innen det aktuelle området, en oversikt over hva som er mulig og hvordan den historiske utviklingen har vært. Dr. M. C. de Waal Malefit, Nederland viste et vel gjennomtenkt flytskjema som basis for å diskutere Indications and strategy of shoulder arthroplasty. Mangfoldet av skulderproteser spenner fra: resurfacing av leddflaten, via sementerte og usementerte hemiproteser, fraktur- og tumorproteser samt spesielle humeruskomponenter for rotatorcuffdefekter og videre implantasjon av glenoidkomponenten (som totalprotese), til reverse Deltaprotese. I sin presentasjon Hemi -versus total arthroplasty viste Dr. I. Trail, England at funksjonen av totalprotesen er bedre enn av hemiprotesen. Han kom også inn på problemer som: glenoid erosjon hos hemiproteser versus glenoid løsning hos totalproteser. Dr. M. J. de Vos, Nijmegen, som sammen med de Waal Malefit var organisatorer av møtet, demonstrerte Surgical steps in hemi / total shoulder arthroplasty. Dr. Anders Eklund, Sverige fortalte om tips og triks ved Revision in shoulder arthroplasty with Delta prosthesis. Dagens høydepunkt var uten tvil live operasjonen med Delta protesen.den ble utført av Dr. A. Eklund på en meget elegant måte. Den andre dagen sto i frakturbehandlingens tegn. Her finnes det også en mengde terapi muligheter. Filosofien spenner fra lukket reposisjon med pinning via vinkelstabile plater og intramedullær stifting til frakturprotese. Foredragsholderne diskuterte indikasjoner og behandlingsmuligheter, men også hvilke funksjonsbegrensninger og komplikasjoner som kunne oppstå. Live operasjoner ble utført av Dr. Grassi med Global FX protese ved Live surgery cadaver session with artificial proximal humeral fracture, og av Dr. E. Gervasi, Italia med resurfacing av humerus Live surgery Global CAP. Hele symposiet var fullpakket med nyttig viten, og både faglig og sosialt var det meget inspirerende. Jeg ønsker alle kolleger en riktig god jul. Overlege Bernd Wunsche Helse Nord Trøndelag HF, Namsos Dr. Geir Halland, Haukeland Sykehus - Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagavik - Øyvind Roaas, OrtoMedic - Dr. Bernd Wunsche, Helse Nor-Trøndelag, Namsos og Dr. Terje Ugland, Sørlandet Sykehus Kristiansand. FOTO: John Erik Strømberg. 13

14 LCS brukermøte 2006 SAS Radisson Scandinavia Hotel, Oslo 24. og 25. november 2006 OrtoMedic valgte et godt møtested, sentralt i Oslo, med alle fasiliteter for sitt 8. brukermøtet. Det var flere Profix brukere som nå skal konvertere til LCS på møtet. Det er jo ikke "bare-bare" å skifte protese over natten og de fleste av oss vil ha en mer eller mindre ukomfortabel lærekurve den første tiden med det nye produktet. Selv har jeg vært en ganske ivrig Profix- tilhenger, ikke minst fordi vi har fått svært god støtte fra leverandøren, særlig de gangene vi har hatt revisjons-behov. Ny tilnærming Det ble et lærerikt møte. Profix og LCS har nesten motsatte tilnærmingsmåter når det gjelder operasjonsteknikk og balansering, slik jeg ser det. Her kom operasjonstekniske tips på løpende bånd, så det var bare å trekke pusten og henge med. Hovedbudskapet var vel å balansere kneet uten å løse ut sideligamentene. Brukermøtet startet opp svært bra, hvor nederlandske Dr. Hamelynck dro oss gjennom LCS's historie og biomekanikk på en interessent og overbevisende måte. Han er en meget nær og pedagogisk anlagt foreleser og har tydeligvis stor "cred" i miljøet. Jeg forstod raskt at han ville bidra sterkt til at dette kom til å bli et interessent møte. Dr. Beverland, med sin sjarmerende nord-irske dialekt, og med sin enorme produksjon, gav oss poenger godt fundamentert i real life - situasjoner. Det var hold i hans kirurgiske tips. Det var tydelig at Hamelynck og Beverland ble inspirert av hverandres foredrag og kom med gode og utfyllende innspill til hverandres innlegg. Ikke rart vi gikk over tiden i blant. Dr. Hamelynck ble faktisk så ivrig, at han dro fram sine italienske lysbilder. Cross fire "Cross fire" sesjonen mellom å bevare PCL eller ikke, ble ikke en spesielt opphetet debatt, som vi kanskje hadde trodd. Det ble vel egentlig mer en avklaring om at enten ofrer man ACL og PCL, ellers så bevarer man begge, og da blir jo diskusjonen mer i retning av hvilke protesemodell man velger. Sannheten Lørdag morgen la Dr. Beverland fram sine langtidsresultater. Selv "mesteren" har helt opp mot % av sine pasienter som ikke er helt fornøyd. Selv om registrene viser ytterst flotte resultater, så har svakheten vært at de ikke måler funksjonen godt nok. Kjetil Nerhus fulgte fint opp her med sin "Level IV study" fra Martina, som nettopp analyserte funksjon, ROM og smerter, og hva man kan forvente. Slike studier har jo veldig verdi som sammenligningsgrunnlag når man vil undersøke andre subgrupper ( jmf. spinout ) Stig Heir utdypet og gav oss forståelse for komplikasjonen "spinout" og hvordan dette hang sammen med fleksjonsgapinstabilitet og ikke sjeldent kombinert med valgus-knær. Morten Dragland beriket oss med sine erfaringer fra sin store produksjon med revisjonsknær. Meget illustrerende bil- Den norske delen av fakultetet: Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital - Dr. Asbjørn Hjall, Asker og Bærum sykehus - Dr. Morten Dragland, Sykehuset Østfold, Fredrikstad - Dr. Odd Warholm, Ringerike sykehus og Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital 14

15 Produktsjef Erik Johansen i samtale med Dr. Tor Rundèn, Sørlandet sykehus, Arendal og Terje Kleven, Sykehuset Vestfold, Tønsberg. Dr. Andrè Moum,Sykehuset Vestfold, Larvik og Dr. Stig Heir, Martine Hansens Hospital. To av våre gjesteforelsere Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam og Dr. David Beverland, Belfast. Dr. Elisabeth Olsson,Dr. Amund Rudlang, Dr. Bjørg Kiste Bryne alle Sykehuset Buskerud, Drammen. der om hvordan man kan komme ut av vanskelige situasjoner innen revisjonskirurgien (Julegrøten har nærmest fått et faglig tilsnitt). Dragland ønsket seg noe større revisjonssortement, bl.a. med off-set stammer. Hvorvidt det er på gang, ble ikke helt avklart. Framtid Dr. Dirk Ghadamgahi fra DePuy forklarte oss klart og tydelig om computernavigering; "It s a tool!", med sine +/- sider. Jeg synes hans presentasjon var nøktern og informativ. Jeg synes kanskje hans viktigste melding var at han viste sin tydelige skepsis til folk som publiserte resultater med 99,99-100% suksess. Slike resultater er det ingen som tror på, selv om de er aldri så gode med "the new tool". Asbjørn Hjall fulgte opp med sine erfaringer med bruk av CAS. Jeg bet meg merke i hans poeng at computeren gir direkte tilbakemeldinger på det du gjør, var en klar fordel. Jeg måtte dessverre forlate brukermøtet litt før det var slutt. Jeg fikk mye faglig utbytte av møtet, særlig operasjonsteknisk m.h.t. benkuttene og ligamentene. Her må nok jeg, som tidligere Profix bruker, tenke endel annerledes, når vi på nyåret går i gang med LCS på Larvik sykehus. Avslutningsvis må jeg få si at det var litt overraskende av Erik Johansen, men tillittsvekkende, å spørre en Profix-bruker om å skrive artikkel fra LCSs brukermøtet. Overlege André Moum Sykehuset Vestfold Deltagerne i god konsentrasjon 15

16 ConMed Corporation Utstyr for diatermi Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet for ConMed Electrosurgery. ConMed ble grunnlagt i 1973 av Eugene Corasanti og begynte sin virksomhet med produksjon av EKG elektroder. I dag spenner virksomheten til selskapet over diatermi, endoskopi, artroskopi, intergrerte operasjonsystemer og pasient behandlingssystemer. Hovedkontoret er i Utica NY, USA, og firmaet har i dag 3100 ansatte. Disse er fordelt på 11 produksjonssteder. ConMed er i dag representert over hele verden, enten direkte eller igjennom distributører. ConMeds engasjement med diatermi startet ved oppkjøpet av Aspen Labs i 1989, og ved flere oppkjøp av produsenter opp gjennom 1990 årene. Dette gjør at vi i dag kan presentere en meget komplett linje av diatermiapparater og tilbehør til nær sagt alle typer kirurgi. System 7500 Modellutvalget på apparatsiden strekker seg fra System 7500 som er en kombinert diatermi og argon beamer. Den er beregnet til all type kirurgi, også gastro-intestinal, og har en argon beamer funksjon med separate effektinnstillinger ved siden av den ordinære diatermien. Service Salgs- og serviceansvarlig for diatermi hos OrtoMedic er produktsjef Knut Eggestad, som ble ansatt 1. oktober. Han utfører service og kalibrerer diatermiapparatene om det er behov for dette. System 5000 har alle funksjoner, inkludert pulserende cutting og coagulasjon samt spesialinnstillinger for slynge- og laparaskopisk kirurgi. Denne modellen kan skreddersys til alle kirurgiske behov og kan også fås med røykavsug. System 2450, den splitter nye modellen som også kan leveres med to forskjellige typer røykavsug. 16

17 Gammex PF HydraSoft Operasjonshanske med fuktgivende innvendig belegg Gammex PF HydraSoft er en ny, pudderfri operasjonshanske i lateks, fra produsenten Ansell. Dette er den første operasjonshansken hvor den nye HydraSoft -teknologien er benyttet i det innvendige belegget. HydraSoft -belegget er fuktighetsgivende for huden og gjør at hansken er meget enkel å ta på, også når den brukes som ytterhanske ved bruk av doble hansker. Hansken kjennes mykere ut, noe som gir bedre komfort. Gammex PF HydraSoft bygger på den velkjente Gammex PF, som er blitt en standard for effektiv beskyttelse av både pasient og kirurg på operasjonssaler over hele Europa. Førsteklasses grep Gammex PF HydraSoft har en mikroteksturert overflate som gir et sikkert grep om instrumenter - både under fuktige og tørre forhold. Det optimale grepet oppnås gjennom meget nøye dosering i den siste klorineringsfasen. Friksjonsverdier overvåkes og testes kontinuerlig, både under og etter produksjonsprosessen. Lavt allergenniva Hanskens syntetiske belegg på innsiden tjener også som en barriere mot mulig kontakt med lateksallergener. Hanskens meget lave proteininnhold oppnås gjennom omfattende utvaskingsprosesser. Hansken har få kjemiske reststoffer og er fri for thiuramer og MTB (merkaptobenzothiazol). CONMED forsettelse Excalibur, arbeidshesten som har vært levert over hele landet i stort antall i flere år Hyfrecator er den minste generatoren, mono og bipolare utganger for koagulasjon Nyansatt - Knut Eggestad Knut er ingeniørutdannet innen elektronikk svakstrøm, og har medisinskteknisk godkjenning fra Produkt- og Eltilsynet siden Han har arbeidet med diatermi, operasjonslamper og bord siden 1988 (Medisinsk Utstyr AS). Knut Eggestad underviser også om kirurgisk diatermi på Høgskolene i Oslo, Akershus og Hedmark, linje for operasjon / anestesisykepleie. 1

18 Hansker til medisinsk bruk Spørsmål og svar OrtoMedic har fått en del spørsmål om hansker til medisinsk bruk. Vår produktspesialist Tommy Evensen svarer brukerne her. Finnes det hansker uten lateks? Ja, det finnes både undersøkelseshansker og sterile hansker uten lateks. Ansell har produsert en steril hanske i Neoprene som anbefales til personer med lateksallergi (Dermaprene Ultra). Når det gjelder undersøkelseshansker så har man hansker som er laget i vinyl, neoprene og nitril. Finnes det spesielle hansker til håndtering av bensement? Det finnes dessverre ikke noen spesielle hansker som er produsert for behandling av bensement. Bruk derfor to lag med hansker. Hva betyr det, at en hanske er coated? Hansken har et belegg av syntetisk materiale f.eks. polymer på innsiden av hansken. Belegget gjør det lettere å bytte hanske Hva skal jeg se etter, når jeg vil velge den minst allergene latekshansken? Se etter protein- og kjemikalieinnhold. Det er i henhold til EN et krav at latekshansken ikke overstiger <50 mg/g lateksprotein i hansken. Ansell sine hansker ligger godt under kravet til EN Hvorfor produseres de fleste hansker i Østen? Naturgummi (lateks) som de fleste hansker er laget av er tappet fra gummitrær. Gummitrær dyrkes i store plantasjer i Østen, primært i Indonesia, Malaysia og Thailand. Kan jeg skåne mine hender ved at jeg smører dem med krem før jeg tar på hansker? Det anbefales ikke å smøre seg med krem rett før man skal bruke hansker, da dette kan være med på å ødelegge strukturen i hansken. Har man problemer med tørre hender så anbefales det å bruke Gammex PF HydraSoft. Dette er en hanske som har en coating som tilfører huden fuktighet. Kan man vri opp en spritklut når man har på seg latekshanser, uten at hansken tar skade av det? Ja, hansken endres ikke av spriten. Den korte kontakten med sprit og spritens hurtige fordampning betyr at ingen påvirkning skjer. Kan man sprite hendene ved hanskebytte, uten at hanskene tar skade av det? Ja, uten problem. Sprit hendene og tørk godt av, eller la hendene lufttørke. Hvilken type hanske skal man bruke til gipsing? Det anbefales å bruke Nitril hansker. Ansell har testet sine hansker på mange forskjellige stoffer. Ta kontakt med OrtoMedic AS (Tommy Evensen) for å få dette skjema. Nyansatt Tommy Evensen Stilling: Salgskonsulent/ Produktspesialist Arbeidsområde: Tommy jobber med salg av operasjon og undersøkelseshansker fra Ansell. Produktsjef Hilde Kristin Omland Hilde Kristin har vært ansatt i OrtoMedic i 1½ år og har siden juli 2006 vært fast ansatt som produktsjef for audiometri, rhinometri og VNG. Hilde Kristin er utdannet eksportmarkedsfører fra BI Oslo og ESC Grenoble, og holder for tiden på med medisin grunnfag. 18

19 Nytt audiometriutstyr til Forsvaret Forsvarpersonell ved VPV i Kristiansand forbereder seg til sesjon Bakke, Evenstad og Dahlgren ved vernepliktsverket i Harstad tester ut det nye audiometeret Ellingstad, Haugevik, Åkre og Henriksen ved vernepliktsverket i Oslo gjør seg kjent med det nye audiometriutstyret Verneplikstverket i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Harstad, Bergen og Hamar har alle byttet ut de gamle audiometerene sine med audiometer AD226 fra Interacoustics. Audiometer AD226 Produktsjef Hilde Kristin Omland (OrtoMedic) demonstrerer utstyret for svært engasjerte menige og befal fra verneplikstverket på Hamar Produktsjef Hilde Kristin Omland har vært ute hos de respektive Vernepliktsverkene og gitt opplæring til svært engasjert militærpersonell. A D226 er et diagnostisk audiometer som finner høreterskelen ved luft- og benledning. Testen kan gjennomføres automatisk eller manuelt. Audiometeret kan kobles til printer eller PC. AD226 kan leveres med koffert som gjør det enkelt å ta med på reise. AD226 er svært enkelt å bruke og den lette vekten gjør AD226 spesielt godt egnet for kunder som tester pasienter ute i felt i tillegg til stasjonært bruk, som for eksempel bedriftshelsetjenester. 1

20 OrtoMedia ønsker sine lesere En god jul og et godt nytt år! OrtoMedia ønsker sine lesere En god jul og et godt nytt år! edelpix.com Nancy Bundt Utgiver: OrtoMedic AS Telefon Telefaks: E-post: - Besøksadresse: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Medinor AS Postboks 94 Bryn 0611 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2009/236 20.09.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus

Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus Hva måler vi for å sikre faglig kvalitet og effektiv drift? Lukas Månsson Drammen Sykehus 07.12.10 Vi må måle, ellers blir vi. Vi må måle det som betyr noe Så må vi skjønne våre resultater Mål Målbare,

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Norsk pacemaker- og ICD-statistikk for 2011 Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Den nasjonale statistikken er, som tidligere, basert på

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner

Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner Leveringsforhold; Helse Sør-Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner Dokumentet gir informasjon om leveringsforholdene ved Helse Sør Øst Forsyningssenter og Helseforetakenes hovedlokasjoner

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Sluttrapport. Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM

Sluttrapport. Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM Sluttrapport Innstilling til nasjonal jobbkoding for MTU/BHM 2. mai 2011 1. Oppsummering...3 2. Prosjektbakgrunn...3 3. Prosjektdeltakere...4 4. Mandat...5 5. Historikk...5 6. Prosjektbeskrivelse...5 7.

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS

LASIKTUR TIL VILNIUS LASIKTUR TIL VILNIUS Individuell tur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 8.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. KONTAKT OSS: Telefonnummer: 41395057 E-postadresse: info@spaoghelse.no

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 22. november 2007 klokka 10 16 Sted: Rica Holberg Hotell Til stede: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

GA EFFEKT ETTER 10 UKER

GA EFFEKT ETTER 10 UKER 12% Økning i utstrekk 17% Effektiviserte landinger 19% Reduksjon Overcrossing LSK KVINNER satset i forkant av skadene: GA EFFEKT ETTER 10 UKER ANALYSE: Gjennom riktige tiltak, opptrening og behandling

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Status regionalt traumesystem 2015

Status regionalt traumesystem 2015 Status regionalt traumesystem 2015 Region Helse Sør-Øst Regional traumekoordinator Rannveig Anderson 1 Innhold Status regionalt traumesystem... 1 1.0 Innledning... 3 1.1 Hovedtrekk ved besøkene i 2013...

Detaljer