OrtoMedia jubilerer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrtoMedia jubilerer!"

Transkript

1 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig vekst i antall leverandører, produkter og kunder. Vi følte derfor ganske snart behov for en kontaktkanal i tillegg til telefon, telefax, personlig kundebesøk og brev og valget falt på et informasjonsblad hvor vi på en enkel og hurtig måte kunne informere våre kontaktpersoner, spesielt våre kunder, om temaer av særlig interesse, bl.a.: Produkter Agenturer Leverandører Gode kunder Utstillinger Møter og seminarer Studier Egne ansatte Det første nummeret av OrtoMedia ble utgitt i mai 1989 Forsettelse neste side OrtoMedia jubilerer 15 år - Nummer Duraloc studien 2-3 Current conceps in joint replacement, Winter Bipolar hemiprotese for 28 mm caput 5 INNHOLD AAOS New Orleans 6 C-stem 7 ACE Trokanter nagler 8 Det odontologiske fakultet, UiO, har satt inn sin første distraktor fra W.Lorenz 9 Vertigo Workshop II Nytt produktområde - Leica Microsystems 11 Vertigo Workshop III 11

2 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 2 Duraloc studien Iforbindelse med symposiumet «Usementerte kopper; hva har vi og hvor går vi?» som ble holdt i desember 2001 ble tanken om en multisenterstudie på artikulasjon mellom keramikk/keramikk og keramikk/polyetylen lansert. I forbindelse med at denne studien nå er i gang har OrtoMedia møtt studieansvarlig Professor Olav Reikerås og stilt ham noen spørsmål om studien. Professor Olav Reikerås Hva er bakgrunnen for denne studien? Totalprotese i hofteleddet er en veldokumentert og innarbeidet behandling for hofteslitasje ved alle norske sykehus. Gjennom års forskning har vi i stor grad kommet frem til riktig form på stammen i lårbenet og også på skålen i leddkoppen. De senere år har det innen hoftekirurgien vært fokusert mer og mer på artikulasjonsflatene mellom leddhode og skål. De fleste proteser har en artikulasjonsflate av metall mot plast fordi dette gir liten friksjon. Forsettelse neste side Fortsettelse fra forrige side Vi tok sikte på å komme ut med 2-4 eksemplarer av OrtoMedia pr. år, og nå 15 år og 50 nummer senere kan vi med glede registrere at vår målsetting ble innfridd. I denne perioden har vi her i OrtoMedia omtalt bl.a. 130 møter og seminarer, 95 produktnyheter, 25 kunder foruten resultater fra en rekke medisinske studier, samt presentasjoner av leverandører og egne ansatte. Tilbakemeldingen og interessen for OrtoMedia blant våre kunder og øvrige kontaktpersoner har vært meget positiv, og vi er ikke i tvil om at vårt informasjonsblad er en viktig del av vår kommunikasjon med våre omgivelser. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre bidragsytere gjennom disse 15 årene. Rapporter fra mange seminarer og konferanser, skrevet av deltagere, har bidratt til et mer interessant informasjonsblad. Faksimile fra utgivelse i

3 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 3 De teknologiske problemene ved keramikk mot keramikk er nå overvunnet. Derfor har nå keramikk mot keramikk i tiltagende grad blitt brukt som artikulasjonsflate de siste årene, og særlig hos yngre med stor aktivitet og slitasje av hofteprotesen. Denne kombinasjonen settes inn både internasjonalt og nasjonalt. Dog foreligger det imidlertid ingen grundige kliniske studier over år med en slik artikulasjon. Hvilken pasientgruppe er det snakk om? Personene som inngår i studien er pasienter under 70 år. Pasientene vil bli randomisert i to grupper. Alle vil få leddhode av keramikk, men den ene gruppen får et polyetyleninnlegg og den andre gruppen vil få et innlegg i keramikk. Betyr det at den eneste forskjellen mellom de to gruppene er innlegget i acetabularkomponenten? Ja, alle pasientene vil få samme femurkomponent; Corail med keramisk hode i 28 mm diameter, og samme acetabulularkomponent; Duraloc Option. Duraloc Option; polyetylen eller keramisk innlegg. Imidlertid har det ved langtidsstudier vist seg at det gjennom år slites av plastpartikler som skaper en kronisk fremmedlegemereaksjon; osteolyse, rundt protesen med bentap og løsning på sikt. Dette problemet har ført til at man i tiltagende grad har fokusert på andre artikulasjoner. Gjennom de siste 10 årene har vi således brukt keramikkhode mot plast, men også dette fører til plastslitasje. Hvor mange pasienter skal innlemmes i studien? Statistisk har vi beregnet at vi trenger 400 pasienter, og disse vil bli fulgt etter vanlige retningslinjer ved de enkelte sykehus over 2, 5, 7 og 10 år. Hva ønsker dere å finne svar på? Resultatene av denne studien vil bli vurdert i forhold til overlevelse av protesen og med målbar slitasje av artikulasjonen av keramikk mot plast versus keramikk mot keramikk. I tillegg vil biologiske parametere som bentap bli vurdert; og selvsagt pasientens subjektive besvær/fornøydhet. Corail med keramisk hode, 28 mm I tillegg vil det bli gjort stereorøntgen som en del av studien. Hvor mange er med på denne multisenterstudien? 5 norske sykehus er med på denne undersøkelsen. Vi takker Professor Olav Reikerås for denne orienteringen og ønsker både ham og de andre deltagerne i studien lykke til. Vi ser frem til den dagen da resultatene på studien publiseres. 3

4 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 4 Current concepts in joint replacement, Winter 2002 Current concept ble i år arrangert for 19. gang i Orlando Florida. Fra å være et lite møte om hofte og kneproteser, har det utviklet seg til å bli en kongress som i år talte 1800 deltagere. Kongressen går over tre dager likt fordelt på hofter og knær. OrtoMedic AS har hatt med brukere på denne kongressen i flere år. På årets kongress deltok representanter fra sykehusene Rjukan, Martina Hansens Hospital, Drammen og Elverum. Turen var lagt opp med avreise Gardermoen 9. desember og hjemkomst 17. desember. Kongressen har hatt sitt faste tilholdssted på Cypress Garden Hotel, hvor vi også bodde. Et fantastisk fint sted. Møtet startet med registrering og mottakelse onsdag, mens det faglige startet torsdag. Kongressen er kun viet hofte og kneproteser og er lagt opp uten parallelle seanser. Som alltid imponerer amerikanerne med det organisatoriske og audiovisuelle. Det var gode muligheter for spørsmålsstilling både direkte muntlig eller skriftlig. Foredragsholderne var vesentlig amerikanere, og alle de «store gutta» var tilstede og utgjorde til sammen et imponerende «faculty». De første sesjonene omhandlet hofteproteser. Det var alt fra planlegging av en primærprotese til mer avansert revisjonskirurgi. Mye av kongressen er viet «crossfire discussions», en form som er underholdende og engasjerende, men hvor det akademiske/faglige av og til kan gå til mer show. Artikellforfatteren Dr. Helge Wangen Sementfritt står fortsatt meget sterkt både ved primær- og revisjonskirurgi i hoften. Den skepsisen og de spørsmålene det etterhvert stilles her hjemme til sementfrie kopper eksisterer ikke. Hvorfor det er slik kan man bare spekulere over. Det som overrasket var det antall operasjoner eller snarere manglende antall den enkelte hoftekirurg hadde pr år. Det ble vist tall hvor det fremgikk at 80 % av primærprotesene ble satt inn av kirurger som opererte 10 eller mindre proteser pr år. På andre felt innen hofteproteser vedr. takling av komplikasjoner som luksasjoner og infeksjoner, var det mye kjent stoff. Av kuriositeter kan nevnes pre- Forsettelse neste side Dr. Harald Hovind, Rjukan sykehus, Dr. Amund Rudlang, Buskerud sykehus, Dr. Elling Alvik, Martina Hansens Hospital, Produktsjef Thor Arne Valle, OrtoMedic AS, Dr. Odd Warholm, Vestfold sykehus, Dr. Helge Wangen, Hedmark sykehus og Markedsjef Kjell Thygesen OrtoMedic AS. Dr. Arvid Høgberg, Rogaland sykehus, CCJR primus motor og direktør Prof. Seth Greewald, Dr. Henrik Hofgaard, Omnia og Markedssjef Kjell Thygesen OrtoMedic AS. 4

5 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 5 Bipolar hemiprotese for 28 mm caput Charnley/Hastings har vært et begrep innen hemiproteser. Hofteregisteret viser at antallet modulære proteser med 28 mm caput har økt de senere årene. Dette har ført til at behovet for en bipolar hemiprotese for 28 mm har meldt seg. Vår bipolare hemiprotese har vært brukt på Titan i mer enn 10 år og kan kombineres med så vel Elite Plus og C-stem i tillegg til Titan. Vår bipolare hemiprotese har et enkelt instrumentarium og protesene finnes fra 39 mm-57 mm ytre diameter. Dette gjør at OrtoMedic AS har et hemialternativ både for 22 mm og 28 mm. Ønsker du ytterligere informasjon om våre hemialternativ er det bare å ta kontakt med oss. Titan - 28 mm med bipolar hemiprotese Charnley - 22,225 mm med Hasting hemiprotese Forsettelse fra forrige side sentasjon av miniinvasiv teknikk for innsetting av hofteproteser. Knesesjonen var lagt opp på samme måte som hofter og omhandlet alt fra planlegging til håndtering av revisjonsknær. Knesesjonen utgjorde siste halvdel av kongressen. Det som slår en, er at mange av de problemene som blir presentert, i stor grad må betegnes som ekstreme i hjemlig målestokk. Hovedårsaken til dette kan nok ligge i den liberale holdningen som eksisterer i forhold til proteser, samt den ekstreme belastningen protesen utsettes for av velfødde amerikanere. Bruken av uniproteser ble diskutert og hadde sine tilhengere samt de som ikke så nytten, noe som vel også er situasjonen her i landet. Sement versus ikke går i retning mer sementfritt, selv om sementerte knær har en langt større utbredelse enn sementerte hofter i USA. Av kuriositeter på dette området var det menisk innlegg som alternativ til protese, som ble presentert. Det skal sies med noe varierende resultater. Generelt ble nytten eller manglende nytte av antikoagulasjon ved protesekirurgi viet en post på programmet. Hovedinntrykket var at mange amerikanere på dette området overraskende nok, er mer tilbakeholden med bruk av kostbar antikoagulasjon enn det man er i Norge. Generelt sett var det en kongress med bra organisering, tidsskjema ble fulgt og det faglige innholdet var bra. Man sitter også igjen med et inntrykk av at det innen protesekirurgien er store ulikheter mellom USA og Europa. Florida bød ellers på svært vekslende vær. Turist attraksjoner som Epcot senteret og Kennedy Space Center ble besøkt. De golfinteresserte fikk også tilfredsstilt sine behov. Takk for flott tur og opplegg til OrtoMedic AS. Dr. Helge Wangen Ass. Lege Hedmark sentralsykehus 5

6 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 6 AAOS New Orleans Etter noen år hvor interessen for AAOS har vært klart nedadgående, var det flott å registrere at interessen igjen var på topp. Noe av skylden for dette skal nok selve stedet ha. Det var mange av deltagerne, både amerikanske og internasjonale, som deltok på kongressen nettopp på grunn av at den var lagt til New Orleans. Slike møter fortjener virkelig en by som både er ettertraktet og har særpreg. Aldri har så mange nordmenn reist mer eller mindre samlet over Atlanteren for å delta på kongress. Det var med ca. 60 norske ortopeder, og hvis vi legger til ledsagere og deltagere fra industrien, var den norske kontigenten på rundt 100 personer. Ser vi på industriens bidrag til AAOS i år, var det ny rekord. Aldri har så mange forskjellige firmaer deltatt med utstilling, noe som viser mangfoldet på denne kongressen. Blant de norske deltagerne var det flere som deltok på AAOS for første gang. Vi har snakket litt med overlege Henrik Moen fra Ringerike Sykehus, som var i denne kategorien. Hva var ditt inntrykk av en slik kjempekongress? AAOS ga et fantastisk inntrykk. I Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS, Dr. John Olav Drogseth, St.Olavs Hospital og Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS løpet av 5 hektiske dager fikk jeg med meg et meget lærerikt og inspirerende program. De første dagene brukte jeg på Instructional Courses med forskjellige emner, hvor jeg kan nevne: Techniques in Hallux Valgus Surgery. Arthroscopic Rotator Cuff Repair, Indication & Technique Arthroscopic Management of Glenohumoral Instability. Hip Arthroscopy Intramedullary Nailing of the Femur. Common Patellofemoral Problems: What to do and why? Som dere skjønner et kjærkomment faglig påfyll til en, til daglig arbeidende kliniker. Ut over det faglige ga New Orleans meg mange gode opplevelser og da ikke minst Jazzkveldene rundt Borboun street. Så AAOS ga mersmak? Ja. uten tvil. Ikke minst anbefaler jeg dette på det varmeste til ortopeder som ikke har fått deltatt på dette tidligere. Det er viktig å gjøre sine forberedelser før man reiser, for da blir utbyttet klart størst, avslutter overlege Henrik Moen. Neste års AAOS vil gå av stabelen i San Francisco. 6

7 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 7 C-stem Professor Mike Wroblewski: «C-stem is a better understanding of the function of a cemented stem» C-stem er en trippel taper stamme, hvor den tredje taperen øker trykket mot calcar regionen. Problemet med all implantatkirurgi i hoften er bentap som starter proksimalt. Ideen bak C-stem er å fordele belastningen i femur mer lik det normale ben. Dette fører til benremodellering istedenfor bentap. Professor Mike Wroblewski ved Wrightington Hospital har hatt C-stem i bruk i mer enn 10 år. I 2001 publiserte han det første materialet som var en 7 års oppfølgingsstudie. Studien viser så langt glimrende resultater. (ref.: The Journal of Arthroplasty vol. 16 no ) Protesen er i dag i bruk ved flere sykehus i England og i andre europeiske land. C-stem er nå også tatt i bruk i Norge hvor det er satt opp en multisenter studie. Den første norskeopererte C-stem protesen ble satt inn ved sykehuset i Ålesund i oktober Vi vil også nevne at det var sykehuset Ålesund som i sin tid startet med Charnley i Norge. I dag er det 8 sykehus som deltar i den norske multisenter studien, og det er flere som ønsker å knytte seg opp i mot denne. I tillegg til denne studien vil det bli gjennomført en RSA studie ved Ullevål Univeritetssykehus. C- stem med 22,225 mm caput. Bildene viser forskjellen på belastningsfordelingen mellom en dobbel-taper og en trippel-taper stamme som C-stem. Professor Mike Wroblewski i samtale med overlege Bjarne Grøgaard, Ullevål Universitetssykehus. 7

8 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 8 ACE Trokanter nagler OrtoMedic AS kan nå tilby ACE Trokanter nagle fra DePuy. Naglen fås i både kort og lang versjon, og det er samme instrumentarium for begge nagletypene. Det er et vidt spekter av lengder halsvinkler og diametre (9-11 og 13 mm) i systemet slik at man kan oppnå best mulig tilpassing for ulike anatomiske forhold. Naglene er (som de andre ACE naglene) laget i TiMax som er en titanlegering med en unik overflatebehandling. Dette gjør naglene sterkere og man kan gå ned i dimensjon sammenlignet med stålnagler uten at det går på bekostning av naglens styrke. Den kannulerte Lag-skruen på 10,5 mm diameter gir et godt feste i caput uten å hindre blodtilførselen til femur hodet. I tillegg kan man sette en antirotasjonsskrue (5 mm diameter) parallelt med Lag- skruen. Denne skruen vil hindre rotasjon av ustabile fragmenter. Avstanden mellom Lag-skruen og antirotasjonsskruen er svært kort slik at man kan benytte begge skruene også på pasienter med «slanke» femur-halser. Monteringsjiggen for naglen brukes både til proksimal og distal sperring på den korte versjonen av naglen. Jiggen er gjennomlysbar og gir en presis og sikker fiksasjon av nagle og skruer med minimal røntgen eksponering. Instrumentariet er logisk oppbygd med fargekoder som letter arbeidet under operasjon. Alle nagler, skruer, og end-caps er sterilt pakket. Lang og kort versjon av ACE Trokanter nagle, samt monteringsjigg. 8

9 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 9 Det odontologiske fakultet, UiO, har satt inn sin første distraktor fra W.Lorenz Oralkirurgene Eivind Andersen og Anne- Karine Røynesdal, som utførte operasjonen, har sendt OrtoMedia følgende kasustikk: Oralkirurgene Eivind Andersen og Anne- Karine Røynesdal ved Det odontologiske fakultet, UiO. En 23 år gammel jente ble utsatt for en ulykke. Hun ble sparket av en hest og fikk bløtvevsskade i ansiktet, kjevefraktur og tap av en rekke tenner med deler av alveolærprosessen i underkjevens front og overkjevens venstre side som følge. Hun ønsket oral rehabilitering, hvor implantatforankret protetikk inngår. Det var tap av benhøyde i aktuelle regioner, og kjevekamsaugmentasjon var derfor indisert Det ble utført bentransplantasjon fra ramus mandibula til reg og osteodistraksjon reg , hvor nærmest hele alveolærprosessen var borte. Erfaringsmessig er det vanskelig å oppnå tilfredstillende resultat med onlay-grafts i områder med betydelig arrvevsdannelse. Distraksjonsapparatur festes etter at det er gjort osteotomier (klinisk bilde). Så følger en latensperiode på 5 dager. Det skrus så 1/2 omdreining (5 mm) 2 x pr dag. Distraksjonperioden var på 10 dager med 1 cm høydegevinst (bestemt av dimensjonen på apparaturen) (OPG). Mucoperiost ligger fint over segmentet. Konsolideringsfasen anbefales fra 6 til 8 uker, men vi valgte å vente i 12 uker før implantatoperasjon (OPG bildet). Osteotomispalten var da mineralisert, og bredden tilstrekkelig. Distraksjonen er fiksert med 10 stk. 1,5 mm skruer. OPG bildet viser utført distraksjon. 4 stk. implantater satt inn umiddelbart etter at distraktoren er fjernet. 9

10 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 10 Vertigo Workshop II Vertigo Workshop II ble avholdt februar 2003 på Skeikampen. 30 øre-nese-halsleger, både fra sykehus og privat praksis, deltok. Kursleder ved workshopen var øre-nese-halslege Thor Johannessen fra Horten, som har vært en ildsjel når det gjelder utredning og behandling av balansesykdommer her i Norge. Professor Måns Magnusson og dosent Mikael Karlberg fra Universitetet i Lund var foredragsholdere. De er kapasiteter på dette området. Deres pedagogiske evner er magiske og de klarer å forklare dette litt vanskelige temaet på en strålende måte. Vi gjennomgikk anatomi, fysiologi og de vanligste metoder for undersøkelse og utredning, deriblant videonystagmografi. Det var lagt stor vekt på praktiske øvelser med blant annet impulstest, undersøkelse og behandling av benign paroxysmal posisjons vertigo (BPPV) og praktisk gjennomgang av videonystagmografi. Professor Måns Magnusson med «pasient» Dr. Erik Zadig (Vesterålen). Det var bred enighet om at denne workshopen har ført til en helt annen interesse og forståelse for vertigoproblemer. Vi vil ta med oss denne nye kunnskapen og interessen tilbake til våre arbeidsplasser og dette vil komme våre svimle pasienter til gode. Forsettelse neste side Praktiske øvelser: Dr. Svein Mjøen (Oslo) behandler Dr. Olav Mjølsnes (Stavanger) mens Dr. Sverre Dølvik (Asker) følger med. Vinterstemning fra Skeikampen Foredragsholderne Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg demonstrerer. 10

11 OrtoMedia Nr. 50/ :23 Side 11 Nytt produktområde! OrtoMedic AS overtar i disse dager som distributør for Leica Microsystems; diagnostiskog operasjonsmikroskop i Norge. Leica, et sveitsisk selskap, er en av verdens ledende produsenter av mikroskop. Mikroskopene dekker fagområdene: Øye Øre nese hals Nevrokirurgi Mikrokirurgi Produktene vil bli i avdeling Hospital, med egen nyansatt produktsjef. OrtoMedic AS ser overtagelsen som en spennende utfordring, og produktområdet gjør oss til en mer komplett leverandør innenfor vårt område. Operasjonsmikroskop Leica OHS-1 et av de nye produktene fra Leica Microsystems. Forsettelse fra forrige side OrtoMedic var teknisk arrangør og vi takker Morten Hansen og Heidi Østby for en særdeles dyktig gjennomføring. Vi hadde kjempeutbytte av dette kurset. Oppholdet, samværet og et utmerket vær, bidro også til å gjøre dette til en svært hyggelig opplevelse. Nils Egge, prakt. spesialist Linderud øre-nese-hals Vertigo Workshop III På bakgrunn av alle positive tilbakemeldinger vi har fått etter årets Vertigo Workshop, er vi allerede i gang med planleggingen av Vertigo Workshop III. Vi ser at det er stor interesse for fagområdet, og OrtoMedic AS ønsker å bidra til å heve kunnskapsnivået på dette området i Norge. Responsen på årets foredragsholdere har vært udelt positiv og vi er derfor i dialog med professor Magnusson og dosent Karlberg med tanke på neste års workshop. Vi ønsker å legge opp til samme konsept som i år. Hvis alt går etter planen, vil Vertigo Workshop III arrangeres helgen februar Invitasjoner vil bli sendt ut i god tid, og vi håper på like god respons som i år. 11

12 OrtoMedia Nr. 50/ :23 Side 12 OrtoMedia ønsker alle sine lesere en God Påske! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Digital røntgen i Norge

Digital røntgen i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS April 2004 - Nr. 53-16. årgang Digital røntgen i Norge Anvendelse av digital radiologi har de siste årene økt i omfang på norske sykehus, men det gjenstår fortsatt et stykke

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nye trender innen hoftekirurgien

Nye trender innen hoftekirurgien Informasjon fra OrtoMedic AS April 2006 - Nr. 59-18. årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg.

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

OrtoMedic en traumaleverandør!

OrtoMedic en traumaleverandør! Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2000 - Nr. 43-12. årgang OrtoMedic en traumaleverandør! OrtoMedic er vel kjent av de fleste som leverandør av forskjellige leddproteser, men vi har også en rekke produkter

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Hansker fra australske Ansell.

Hansker fra australske Ansell. Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2003 - Nr. 52-15. årgang Hansker fra australske Ansell. Et nytt produkt i OrtoMedic AS sin produktportefølje. Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet på

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2007 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.298 Referat fra 17. februar

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Prosjektet Kartlegging og behandling angst hos barn og voksne Vi ønsker i de+e nyhetsbrevet å informere om status for barne- og

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2006 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 12. -13. september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juni 2014. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juni 2014 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med Informasjon fra OrtoMedic AS April 1999 - Nr. 39-11. årgang Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med symposier under Ortopedisk Høstmøte i samarbeide med medisinske firmaer med foredragsholdere fra

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

WORKMENTOR PROSJEKTMØTE I NANTES I FRANKRIKE

WORKMENTOR PROSJEKTMØTE I NANTES I FRANKRIKE WORKMENTOR PROSJEKTMØTE I NANTES I FRANKRIKE Skrevet av Bente Elisabeth Ryen Nasjonale mål tar sikte på at skolen skal arbeide aktivt opp mot bedrifter i næringen for å gi elevene en bred og yrkesrettet

Detaljer

Vi starer hver dag med morgensamling med sang og bønn. Siste dagen besøker vi et veldig fint katolsk sykehus med bla. Tb, lepra og HIV pasienter.

Vi starer hver dag med morgensamling med sang og bønn. Siste dagen besøker vi et veldig fint katolsk sykehus med bla. Tb, lepra og HIV pasienter. Rapport fra helseteam til India oktober 2012 Av Elisabeth Aukrust Dette er ikke bare informasjon, men en invitasjon for leger og sykepleiere til å delta på helseteam i oktober 2015. Jeg er fastlege i Bærum,

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Elisabeth Wiken Telenius PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Agenda Hvorfor? Hva er trening? EXDEM-fakta HIFE Hvorfor styrketrening? Styrketrening

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER Foto: Kaitlin Bailey / Matador Network Foto: CH - visitnorway.com Preliminært program KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER 2. 4. juni 2016 Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 005 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer