OrtoMedia jubilerer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrtoMedia jubilerer!"

Transkript

1 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig vekst i antall leverandører, produkter og kunder. Vi følte derfor ganske snart behov for en kontaktkanal i tillegg til telefon, telefax, personlig kundebesøk og brev og valget falt på et informasjonsblad hvor vi på en enkel og hurtig måte kunne informere våre kontaktpersoner, spesielt våre kunder, om temaer av særlig interesse, bl.a.: Produkter Agenturer Leverandører Gode kunder Utstillinger Møter og seminarer Studier Egne ansatte Det første nummeret av OrtoMedia ble utgitt i mai 1989 Forsettelse neste side OrtoMedia jubilerer 15 år - Nummer Duraloc studien 2-3 Current conceps in joint replacement, Winter Bipolar hemiprotese for 28 mm caput 5 INNHOLD AAOS New Orleans 6 C-stem 7 ACE Trokanter nagler 8 Det odontologiske fakultet, UiO, har satt inn sin første distraktor fra W.Lorenz 9 Vertigo Workshop II Nytt produktområde - Leica Microsystems 11 Vertigo Workshop III 11

2 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 2 Duraloc studien Iforbindelse med symposiumet «Usementerte kopper; hva har vi og hvor går vi?» som ble holdt i desember 2001 ble tanken om en multisenterstudie på artikulasjon mellom keramikk/keramikk og keramikk/polyetylen lansert. I forbindelse med at denne studien nå er i gang har OrtoMedia møtt studieansvarlig Professor Olav Reikerås og stilt ham noen spørsmål om studien. Professor Olav Reikerås Hva er bakgrunnen for denne studien? Totalprotese i hofteleddet er en veldokumentert og innarbeidet behandling for hofteslitasje ved alle norske sykehus. Gjennom års forskning har vi i stor grad kommet frem til riktig form på stammen i lårbenet og også på skålen i leddkoppen. De senere år har det innen hoftekirurgien vært fokusert mer og mer på artikulasjonsflatene mellom leddhode og skål. De fleste proteser har en artikulasjonsflate av metall mot plast fordi dette gir liten friksjon. Forsettelse neste side Fortsettelse fra forrige side Vi tok sikte på å komme ut med 2-4 eksemplarer av OrtoMedia pr. år, og nå 15 år og 50 nummer senere kan vi med glede registrere at vår målsetting ble innfridd. I denne perioden har vi her i OrtoMedia omtalt bl.a. 130 møter og seminarer, 95 produktnyheter, 25 kunder foruten resultater fra en rekke medisinske studier, samt presentasjoner av leverandører og egne ansatte. Tilbakemeldingen og interessen for OrtoMedia blant våre kunder og øvrige kontaktpersoner har vært meget positiv, og vi er ikke i tvil om at vårt informasjonsblad er en viktig del av vår kommunikasjon med våre omgivelser. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre bidragsytere gjennom disse 15 årene. Rapporter fra mange seminarer og konferanser, skrevet av deltagere, har bidratt til et mer interessant informasjonsblad. Faksimile fra utgivelse i

3 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 3 De teknologiske problemene ved keramikk mot keramikk er nå overvunnet. Derfor har nå keramikk mot keramikk i tiltagende grad blitt brukt som artikulasjonsflate de siste årene, og særlig hos yngre med stor aktivitet og slitasje av hofteprotesen. Denne kombinasjonen settes inn både internasjonalt og nasjonalt. Dog foreligger det imidlertid ingen grundige kliniske studier over år med en slik artikulasjon. Hvilken pasientgruppe er det snakk om? Personene som inngår i studien er pasienter under 70 år. Pasientene vil bli randomisert i to grupper. Alle vil få leddhode av keramikk, men den ene gruppen får et polyetyleninnlegg og den andre gruppen vil få et innlegg i keramikk. Betyr det at den eneste forskjellen mellom de to gruppene er innlegget i acetabularkomponenten? Ja, alle pasientene vil få samme femurkomponent; Corail med keramisk hode i 28 mm diameter, og samme acetabulularkomponent; Duraloc Option. Duraloc Option; polyetylen eller keramisk innlegg. Imidlertid har det ved langtidsstudier vist seg at det gjennom år slites av plastpartikler som skaper en kronisk fremmedlegemereaksjon; osteolyse, rundt protesen med bentap og løsning på sikt. Dette problemet har ført til at man i tiltagende grad har fokusert på andre artikulasjoner. Gjennom de siste 10 årene har vi således brukt keramikkhode mot plast, men også dette fører til plastslitasje. Hvor mange pasienter skal innlemmes i studien? Statistisk har vi beregnet at vi trenger 400 pasienter, og disse vil bli fulgt etter vanlige retningslinjer ved de enkelte sykehus over 2, 5, 7 og 10 år. Hva ønsker dere å finne svar på? Resultatene av denne studien vil bli vurdert i forhold til overlevelse av protesen og med målbar slitasje av artikulasjonen av keramikk mot plast versus keramikk mot keramikk. I tillegg vil biologiske parametere som bentap bli vurdert; og selvsagt pasientens subjektive besvær/fornøydhet. Corail med keramisk hode, 28 mm I tillegg vil det bli gjort stereorøntgen som en del av studien. Hvor mange er med på denne multisenterstudien? 5 norske sykehus er med på denne undersøkelsen. Vi takker Professor Olav Reikerås for denne orienteringen og ønsker både ham og de andre deltagerne i studien lykke til. Vi ser frem til den dagen da resultatene på studien publiseres. 3

4 OrtoMedia Nr. 50/ :21 Side 4 Current concepts in joint replacement, Winter 2002 Current concept ble i år arrangert for 19. gang i Orlando Florida. Fra å være et lite møte om hofte og kneproteser, har det utviklet seg til å bli en kongress som i år talte 1800 deltagere. Kongressen går over tre dager likt fordelt på hofter og knær. OrtoMedic AS har hatt med brukere på denne kongressen i flere år. På årets kongress deltok representanter fra sykehusene Rjukan, Martina Hansens Hospital, Drammen og Elverum. Turen var lagt opp med avreise Gardermoen 9. desember og hjemkomst 17. desember. Kongressen har hatt sitt faste tilholdssted på Cypress Garden Hotel, hvor vi også bodde. Et fantastisk fint sted. Møtet startet med registrering og mottakelse onsdag, mens det faglige startet torsdag. Kongressen er kun viet hofte og kneproteser og er lagt opp uten parallelle seanser. Som alltid imponerer amerikanerne med det organisatoriske og audiovisuelle. Det var gode muligheter for spørsmålsstilling både direkte muntlig eller skriftlig. Foredragsholderne var vesentlig amerikanere, og alle de «store gutta» var tilstede og utgjorde til sammen et imponerende «faculty». De første sesjonene omhandlet hofteproteser. Det var alt fra planlegging av en primærprotese til mer avansert revisjonskirurgi. Mye av kongressen er viet «crossfire discussions», en form som er underholdende og engasjerende, men hvor det akademiske/faglige av og til kan gå til mer show. Artikellforfatteren Dr. Helge Wangen Sementfritt står fortsatt meget sterkt både ved primær- og revisjonskirurgi i hoften. Den skepsisen og de spørsmålene det etterhvert stilles her hjemme til sementfrie kopper eksisterer ikke. Hvorfor det er slik kan man bare spekulere over. Det som overrasket var det antall operasjoner eller snarere manglende antall den enkelte hoftekirurg hadde pr år. Det ble vist tall hvor det fremgikk at 80 % av primærprotesene ble satt inn av kirurger som opererte 10 eller mindre proteser pr år. På andre felt innen hofteproteser vedr. takling av komplikasjoner som luksasjoner og infeksjoner, var det mye kjent stoff. Av kuriositeter kan nevnes pre- Forsettelse neste side Dr. Harald Hovind, Rjukan sykehus, Dr. Amund Rudlang, Buskerud sykehus, Dr. Elling Alvik, Martina Hansens Hospital, Produktsjef Thor Arne Valle, OrtoMedic AS, Dr. Odd Warholm, Vestfold sykehus, Dr. Helge Wangen, Hedmark sykehus og Markedsjef Kjell Thygesen OrtoMedic AS. Dr. Arvid Høgberg, Rogaland sykehus, CCJR primus motor og direktør Prof. Seth Greewald, Dr. Henrik Hofgaard, Omnia og Markedssjef Kjell Thygesen OrtoMedic AS. 4

5 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 5 Bipolar hemiprotese for 28 mm caput Charnley/Hastings har vært et begrep innen hemiproteser. Hofteregisteret viser at antallet modulære proteser med 28 mm caput har økt de senere årene. Dette har ført til at behovet for en bipolar hemiprotese for 28 mm har meldt seg. Vår bipolare hemiprotese har vært brukt på Titan i mer enn 10 år og kan kombineres med så vel Elite Plus og C-stem i tillegg til Titan. Vår bipolare hemiprotese har et enkelt instrumentarium og protesene finnes fra 39 mm-57 mm ytre diameter. Dette gjør at OrtoMedic AS har et hemialternativ både for 22 mm og 28 mm. Ønsker du ytterligere informasjon om våre hemialternativ er det bare å ta kontakt med oss. Titan - 28 mm med bipolar hemiprotese Charnley - 22,225 mm med Hasting hemiprotese Forsettelse fra forrige side sentasjon av miniinvasiv teknikk for innsetting av hofteproteser. Knesesjonen var lagt opp på samme måte som hofter og omhandlet alt fra planlegging til håndtering av revisjonsknær. Knesesjonen utgjorde siste halvdel av kongressen. Det som slår en, er at mange av de problemene som blir presentert, i stor grad må betegnes som ekstreme i hjemlig målestokk. Hovedårsaken til dette kan nok ligge i den liberale holdningen som eksisterer i forhold til proteser, samt den ekstreme belastningen protesen utsettes for av velfødde amerikanere. Bruken av uniproteser ble diskutert og hadde sine tilhengere samt de som ikke så nytten, noe som vel også er situasjonen her i landet. Sement versus ikke går i retning mer sementfritt, selv om sementerte knær har en langt større utbredelse enn sementerte hofter i USA. Av kuriositeter på dette området var det menisk innlegg som alternativ til protese, som ble presentert. Det skal sies med noe varierende resultater. Generelt ble nytten eller manglende nytte av antikoagulasjon ved protesekirurgi viet en post på programmet. Hovedinntrykket var at mange amerikanere på dette området overraskende nok, er mer tilbakeholden med bruk av kostbar antikoagulasjon enn det man er i Norge. Generelt sett var det en kongress med bra organisering, tidsskjema ble fulgt og det faglige innholdet var bra. Man sitter også igjen med et inntrykk av at det innen protesekirurgien er store ulikheter mellom USA og Europa. Florida bød ellers på svært vekslende vær. Turist attraksjoner som Epcot senteret og Kennedy Space Center ble besøkt. De golfinteresserte fikk også tilfredsstilt sine behov. Takk for flott tur og opplegg til OrtoMedic AS. Dr. Helge Wangen Ass. Lege Hedmark sentralsykehus 5

6 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 6 AAOS New Orleans Etter noen år hvor interessen for AAOS har vært klart nedadgående, var det flott å registrere at interessen igjen var på topp. Noe av skylden for dette skal nok selve stedet ha. Det var mange av deltagerne, både amerikanske og internasjonale, som deltok på kongressen nettopp på grunn av at den var lagt til New Orleans. Slike møter fortjener virkelig en by som både er ettertraktet og har særpreg. Aldri har så mange nordmenn reist mer eller mindre samlet over Atlanteren for å delta på kongress. Det var med ca. 60 norske ortopeder, og hvis vi legger til ledsagere og deltagere fra industrien, var den norske kontigenten på rundt 100 personer. Ser vi på industriens bidrag til AAOS i år, var det ny rekord. Aldri har så mange forskjellige firmaer deltatt med utstilling, noe som viser mangfoldet på denne kongressen. Blant de norske deltagerne var det flere som deltok på AAOS for første gang. Vi har snakket litt med overlege Henrik Moen fra Ringerike Sykehus, som var i denne kategorien. Hva var ditt inntrykk av en slik kjempekongress? AAOS ga et fantastisk inntrykk. I Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS, Dr. John Olav Drogseth, St.Olavs Hospital og Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS løpet av 5 hektiske dager fikk jeg med meg et meget lærerikt og inspirerende program. De første dagene brukte jeg på Instructional Courses med forskjellige emner, hvor jeg kan nevne: Techniques in Hallux Valgus Surgery. Arthroscopic Rotator Cuff Repair, Indication & Technique Arthroscopic Management of Glenohumoral Instability. Hip Arthroscopy Intramedullary Nailing of the Femur. Common Patellofemoral Problems: What to do and why? Som dere skjønner et kjærkomment faglig påfyll til en, til daglig arbeidende kliniker. Ut over det faglige ga New Orleans meg mange gode opplevelser og da ikke minst Jazzkveldene rundt Borboun street. Så AAOS ga mersmak? Ja. uten tvil. Ikke minst anbefaler jeg dette på det varmeste til ortopeder som ikke har fått deltatt på dette tidligere. Det er viktig å gjøre sine forberedelser før man reiser, for da blir utbyttet klart størst, avslutter overlege Henrik Moen. Neste års AAOS vil gå av stabelen i San Francisco. 6

7 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 7 C-stem Professor Mike Wroblewski: «C-stem is a better understanding of the function of a cemented stem» C-stem er en trippel taper stamme, hvor den tredje taperen øker trykket mot calcar regionen. Problemet med all implantatkirurgi i hoften er bentap som starter proksimalt. Ideen bak C-stem er å fordele belastningen i femur mer lik det normale ben. Dette fører til benremodellering istedenfor bentap. Professor Mike Wroblewski ved Wrightington Hospital har hatt C-stem i bruk i mer enn 10 år. I 2001 publiserte han det første materialet som var en 7 års oppfølgingsstudie. Studien viser så langt glimrende resultater. (ref.: The Journal of Arthroplasty vol. 16 no ) Protesen er i dag i bruk ved flere sykehus i England og i andre europeiske land. C-stem er nå også tatt i bruk i Norge hvor det er satt opp en multisenter studie. Den første norskeopererte C-stem protesen ble satt inn ved sykehuset i Ålesund i oktober Vi vil også nevne at det var sykehuset Ålesund som i sin tid startet med Charnley i Norge. I dag er det 8 sykehus som deltar i den norske multisenter studien, og det er flere som ønsker å knytte seg opp i mot denne. I tillegg til denne studien vil det bli gjennomført en RSA studie ved Ullevål Univeritetssykehus. C- stem med 22,225 mm caput. Bildene viser forskjellen på belastningsfordelingen mellom en dobbel-taper og en trippel-taper stamme som C-stem. Professor Mike Wroblewski i samtale med overlege Bjarne Grøgaard, Ullevål Universitetssykehus. 7

8 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 8 ACE Trokanter nagler OrtoMedic AS kan nå tilby ACE Trokanter nagle fra DePuy. Naglen fås i både kort og lang versjon, og det er samme instrumentarium for begge nagletypene. Det er et vidt spekter av lengder halsvinkler og diametre (9-11 og 13 mm) i systemet slik at man kan oppnå best mulig tilpassing for ulike anatomiske forhold. Naglene er (som de andre ACE naglene) laget i TiMax som er en titanlegering med en unik overflatebehandling. Dette gjør naglene sterkere og man kan gå ned i dimensjon sammenlignet med stålnagler uten at det går på bekostning av naglens styrke. Den kannulerte Lag-skruen på 10,5 mm diameter gir et godt feste i caput uten å hindre blodtilførselen til femur hodet. I tillegg kan man sette en antirotasjonsskrue (5 mm diameter) parallelt med Lag- skruen. Denne skruen vil hindre rotasjon av ustabile fragmenter. Avstanden mellom Lag-skruen og antirotasjonsskruen er svært kort slik at man kan benytte begge skruene også på pasienter med «slanke» femur-halser. Monteringsjiggen for naglen brukes både til proksimal og distal sperring på den korte versjonen av naglen. Jiggen er gjennomlysbar og gir en presis og sikker fiksasjon av nagle og skruer med minimal røntgen eksponering. Instrumentariet er logisk oppbygd med fargekoder som letter arbeidet under operasjon. Alle nagler, skruer, og end-caps er sterilt pakket. Lang og kort versjon av ACE Trokanter nagle, samt monteringsjigg. 8

9 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 9 Det odontologiske fakultet, UiO, har satt inn sin første distraktor fra W.Lorenz Oralkirurgene Eivind Andersen og Anne- Karine Røynesdal, som utførte operasjonen, har sendt OrtoMedia følgende kasustikk: Oralkirurgene Eivind Andersen og Anne- Karine Røynesdal ved Det odontologiske fakultet, UiO. En 23 år gammel jente ble utsatt for en ulykke. Hun ble sparket av en hest og fikk bløtvevsskade i ansiktet, kjevefraktur og tap av en rekke tenner med deler av alveolærprosessen i underkjevens front og overkjevens venstre side som følge. Hun ønsket oral rehabilitering, hvor implantatforankret protetikk inngår. Det var tap av benhøyde i aktuelle regioner, og kjevekamsaugmentasjon var derfor indisert Det ble utført bentransplantasjon fra ramus mandibula til reg og osteodistraksjon reg , hvor nærmest hele alveolærprosessen var borte. Erfaringsmessig er det vanskelig å oppnå tilfredstillende resultat med onlay-grafts i områder med betydelig arrvevsdannelse. Distraksjonsapparatur festes etter at det er gjort osteotomier (klinisk bilde). Så følger en latensperiode på 5 dager. Det skrus så 1/2 omdreining (5 mm) 2 x pr dag. Distraksjonperioden var på 10 dager med 1 cm høydegevinst (bestemt av dimensjonen på apparaturen) (OPG). Mucoperiost ligger fint over segmentet. Konsolideringsfasen anbefales fra 6 til 8 uker, men vi valgte å vente i 12 uker før implantatoperasjon (OPG bildet). Osteotomispalten var da mineralisert, og bredden tilstrekkelig. Distraksjonen er fiksert med 10 stk. 1,5 mm skruer. OPG bildet viser utført distraksjon. 4 stk. implantater satt inn umiddelbart etter at distraktoren er fjernet. 9

10 OrtoMedia Nr. 50/ :22 Side 10 Vertigo Workshop II Vertigo Workshop II ble avholdt februar 2003 på Skeikampen. 30 øre-nese-halsleger, både fra sykehus og privat praksis, deltok. Kursleder ved workshopen var øre-nese-halslege Thor Johannessen fra Horten, som har vært en ildsjel når det gjelder utredning og behandling av balansesykdommer her i Norge. Professor Måns Magnusson og dosent Mikael Karlberg fra Universitetet i Lund var foredragsholdere. De er kapasiteter på dette området. Deres pedagogiske evner er magiske og de klarer å forklare dette litt vanskelige temaet på en strålende måte. Vi gjennomgikk anatomi, fysiologi og de vanligste metoder for undersøkelse og utredning, deriblant videonystagmografi. Det var lagt stor vekt på praktiske øvelser med blant annet impulstest, undersøkelse og behandling av benign paroxysmal posisjons vertigo (BPPV) og praktisk gjennomgang av videonystagmografi. Professor Måns Magnusson med «pasient» Dr. Erik Zadig (Vesterålen). Det var bred enighet om at denne workshopen har ført til en helt annen interesse og forståelse for vertigoproblemer. Vi vil ta med oss denne nye kunnskapen og interessen tilbake til våre arbeidsplasser og dette vil komme våre svimle pasienter til gode. Forsettelse neste side Praktiske øvelser: Dr. Svein Mjøen (Oslo) behandler Dr. Olav Mjølsnes (Stavanger) mens Dr. Sverre Dølvik (Asker) følger med. Vinterstemning fra Skeikampen Foredragsholderne Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg demonstrerer. 10

11 OrtoMedia Nr. 50/ :23 Side 11 Nytt produktområde! OrtoMedic AS overtar i disse dager som distributør for Leica Microsystems; diagnostiskog operasjonsmikroskop i Norge. Leica, et sveitsisk selskap, er en av verdens ledende produsenter av mikroskop. Mikroskopene dekker fagområdene: Øye Øre nese hals Nevrokirurgi Mikrokirurgi Produktene vil bli i avdeling Hospital, med egen nyansatt produktsjef. OrtoMedic AS ser overtagelsen som en spennende utfordring, og produktområdet gjør oss til en mer komplett leverandør innenfor vårt område. Operasjonsmikroskop Leica OHS-1 et av de nye produktene fra Leica Microsystems. Forsettelse fra forrige side OrtoMedic var teknisk arrangør og vi takker Morten Hansen og Heidi Østby for en særdeles dyktig gjennomføring. Vi hadde kjempeutbytte av dette kurset. Oppholdet, samværet og et utmerket vær, bidro også til å gjøre dette til en svært hyggelig opplevelse. Nils Egge, prakt. spesialist Linderud øre-nese-hals Vertigo Workshop III På bakgrunn av alle positive tilbakemeldinger vi har fått etter årets Vertigo Workshop, er vi allerede i gang med planleggingen av Vertigo Workshop III. Vi ser at det er stor interesse for fagområdet, og OrtoMedic AS ønsker å bidra til å heve kunnskapsnivået på dette området i Norge. Responsen på årets foredragsholdere har vært udelt positiv og vi er derfor i dialog med professor Magnusson og dosent Karlberg med tanke på neste års workshop. Vi ønsker å legge opp til samme konsept som i år. Hvis alt går etter planen, vil Vertigo Workshop III arrangeres helgen februar Invitasjoner vil bli sendt ut i god tid, og vi håper på like god respons som i år. 11

12 OrtoMedia Nr. 50/ :23 Side 12 OrtoMedia ønsker alle sine lesere en God Påske! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Markedsføring av tannimplantater

Markedsføring av tannimplantater Institutt for klinisk odontologi Markedsføring av tannimplantater Et etisk perspektiv Line Kalstad Aronsen og Marianne Lund Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof. Dr. Odont. Asbjørn Jokstad

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nakkeslengen. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene

Nakkeslengen. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene Nakkeslengen Nr. 1-2003.Tidsskrift for nakkeslengskadde - tilsluttet Norges Handikapforbund - 9 årg. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene Utvalgt

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no Landsmøte 2010 Vi har fått ny logo Audiodag på HiST Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik Audiografen nr. 4-2010 Leder Medlemsblad for Norsk Audiografforbund

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR.

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 1 2009 Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no NYHET:

Detaljer

Høstnummer 2013. Nr. 2-2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Høstnummer 2013. Nr. 2-2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Høstnummer 2013 Asklepios eller Æskulap var legekunstens gud i det gamle Hellas. Mange myter og legender finnes om ham. I følge hellenerne var han sønn av Apollon, men kanskje var han en egyptisk ingeniør?

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum.

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum. Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 2/ 2005 Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61 Følg med på www.momentum.nu Mye spennende å lese se selv!

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer