Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser'"

Transkript

1 Statens'rolle'i'arbeidet'' med'å'0lby'flere'læreplasser' ' ' 'Hvordan'jobber'OK'stat'proak0vt'for'å'skaffe' flere'lærlinger'og'læreplasser'i'staten'?' TorAÅge'Brekkvassmo' prosjektleder' ' 1"

2 " Fra'ansvarliggjøring'' 0l'' forpliktelse' Side" 2"

3 Etablering'av'OK'stat' Etablert' ' Organisert'som''et'prosjekt''ut'2015' fullfinansiering''av'kd'og'kmd' KMD'har'arbeidsgiveransvaret'' Lærlinger'i:' KontorA'og'administrasjonfaget' IKTAservicefaget' Sikkerhetsfaget'(fra'2016)' Byggdri\erfaget'(fra'2016'?)' Andre'fag'?' 3"

4 Nye'lærekontrakter'per.'1.'oktober'2014' "25"000"" "20"000"" "15"000"" "10"000"" "5"000"" "*"""" Statlig' Kommunal' Privat' Ukjent' Totalt' 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 4"

5 5"

6 Hvordan'jobbe'proak0vt'for'å'skaffe'flere' lærlinger'og'læreplasser'?'' Jobbe'langsik0g'A'Ikke'vært'noe' mål'om'å'raskest'mulig'skaffe' flest'mulig'læreplasser'og' medlemsbedri\er' Jobbe'ak0vt'med' markedsføring'ut'mot'skoler'og' elever' ' Jobbe'ak0vt'mot'nye'statlige' virksomheter'som'ikke'har'hab' lærlinger'0dligere' 6"

7 Fra'baktropp'0l'fortropp' God'drahjelp'fra'våre' poli0kere' Regjeringen'har'ambisjoner' om'å'iverksebe'en'strategi' for'å'øke'antall'lærlinger'i' statsforvaltningen' Det'tas'sikte'på'å'gjøre' ordningen'permanent'fra' ' " 7"

8 Strategi'for'å'øke'antall'lærlinger'i' statsforvaltningen' Det'tas'sikte'på'å'videreføre'OK'stat' som'en'permanent'ordning'fra'2017'' Lærlingklausuler'i'offentlige'anbud' Administra0vt'styringskrav'0l' underliggende'virksomheter' Profesjonalisere'kunnskapen'0l' faglig'ledere'og'instruktører'og' kartlegge'hva'lærlinger'kan'bidra' med'i'den'daglige'dri\en' Prisutdeling'for'beste'statlige' lærebedri\' Vurdere'å'0lby'påbygging'0l' generell'studiekompetanse'i'løpet' av'lære0den' " 8"

9 Bygge'opp'et'godt'fellesskap'og' stolthet'over'å'være'lærling'i'staten' Visjon:''Bygge'opp'en'stolthet''og' felles'iden0tet'i'å'være'en'abrak0v' lærebedri\' Bruker'lærlingene'ak0vt'' Lærlingene'er'med'på'skolebesøk' og'utdanningsmesser' Arrangerer'lærlingtreff'på' rundgang'i'virksomhetene'hvor' lærlingen/e'er'medarrangør'' 2.'års'lærlinger'arrangerer'kurs'for' 1.'årslærlinger'i'bruk'av' opplæringsplahormen'olkweb' Lærlingportrebet' OK'stat'er'på'facebook ' 9"

10 Suksessfaktorer' " Bygge'OK'stat'0l'å'bli'en' merkevare' Helt'avgjørende'med'gode'og' tebe'relasjoner'mellom'skole'og' OK'stat' Utdanningsprogrammet'service' og'samferdsel'må'bli'mer' abrak0vt'å'søke'seg'0l' 10"

11 9000' 8000' 7000' 6000' 5000' 4000' 3000' 2000' 1000' Søkere'0l'yrkesfaglige'utdanningsprogrammer'på'Vg1" HO' EL' TP' BA' SS' MK' RM' DH' NA' 0' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015' 11"

12 Vik0g'at'vi'bidrar'inn'med'innspill'0l' Utdanningsdirektoratets'gjennomgang'av' 0lbudsstrukturen' Trenger'vi'fagbrev'i'kontorA'og' administrasjonsfaget'eller'er'det' behov'for'å'fornye/endre' faget'?' Eget'arkivfag'?' Eget'regnskapsfag'?' Eget'topplederassistenmag'?' Er'det'greit'at'vi'"akademiserer"' kontora'og'administrasjonsfaget' ved'at'vi'markedsfører'faget' som'et'yrkesfaglig' utdanningsløp'0l'høyere' utdanning?' Salgsfaget" KontorA'og'adm.faget' Sikkerhetsfaget" Reiselivsfaget" Resepsjonsfaget" Yrkessjåførfaget" LogisDkkfaget" IKT*servicefaget" 12"

13 Endring'i'søkere'0l'påbygg'sammenlignet'med'2008' 2500" 2000" Påbygg'eber' yrkeskompetanse' 1500" 1000" Påbygging'totalt' 500" 0" *500" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" Vg3'påbygging'0l' generell' studiekompetanse' *1000" 13"

14 Hva'utdanner'vi'ungdommen'0l'?' I'staten'er'det'en'svært'liten'andel' som'0lbys'jobb'eber'avlagt' fagprøve' Ingen'tradisjon'for'å'rekrubere'via' lærlingordningen' Andelen'med'universitetsA'og' høyskoleutdanning'har'økt'betydelig' sam0dig'som'det'utlyses'betydelig'færre' antall'kontors0llinger' ' OK'stat'vil'følge'lærlingene'som'tar' fagbrev'2a3'år'framover'for'å'få' bedre'kunnskap'om'deres'vei' videre' ' 14"

15 Fagbrev'i'staten'gir'gode'muligheter' Et'fagbrev'i'KAAfaget'gir' en'god'plahorm'å'bygge' videre'på.'enten'en'søker' jobb'eller'videre'studier'' 15"

16 Et'par'suksesshistorier'' 16"

17 Side" 17"

18 " Oppsummering' Statlige'virksomheter'har'gåb' fra'ansvarliggjøring'0l' forpliktelse' Vi'må'sammen'jobbe'for'å'gjøre' utdanningsprogrammet'service' og'samferdsel'mer'abrak0vt'å' søke'seg'0l' ''' Vi'må'sammen'delta'i'debaben' om'å'fornye'fagene'slik'at'de' blir'0lpasset'et'fram0dig' arbeidsmarked'og'den' kompetansen'ungdom'søker' Opplæring der det skjer! 18" "

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Velkommen til. 14. april 2011

Velkommen til. 14. april 2011 Velkommen til Bjørgvin videregående skole Bjørgvin videregående skole 14. april 2011 Utdanningsprogram for Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel

Mitt yrkesvalg. VG1 Service og samferdsel Mitt yrkesvalg VG1 Service og samferdsel DIN TRYGGHET ER VÅR UTFORDRING Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder vil være din trygghet for at din bedrift blir ivaretatt på en profesjonell, faglig

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 18. september 2013 Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem - skole Hvem er vi? Ledelsen: Rektor: Ellen Winstrup/Kristine

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer