Opplæringskontoret for håndverk og industrifag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringskontoret for håndverk og industrifag"

Transkript

1 o Opplæringskontorenes rolle i yrkesutdanning o Hvordan jobber vi o Begrepsavklaring o Gjennomgående dokumentasjon o Utfordringer skole/næringsliv o Forankring av fagbrev i næringslivet o Fremtidig behov for arbeidskraft

2 Fag- og yrkesopplæringen i Norge foregår på to likeverdige opplæringsarenaer; To år i skole og to år i bedrift. Disse to læringsarenaene omfattes av samme lovverk, det samme læreplanverket, og samme krav til systematisk opplæring og dokumentasjon

3 Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag Gjøvik Toten Land (OKHI) Opprettet i 1991 Oppland og Hedmark Tverrfaglig kontor 3 fast ansatte, 1 samarbeidspartner 170 medlemsbedrifter Ca 230 løpende kontrakter i 2014

4 Oppland Fylkeskommune fagopplæring Opplæringskontor (styre) Elektriker - bedrifter Tømrer - bedrifter Salgs - bedrifter Produksjonsbedrifter Industribedrifter Eiere

5 Tilskudd fra fylkeskommunen Opplæringskontoret, ca 30 % Elektriker - bedrifter Tømrer - bedrifter Salgs - bedrifter Produksjonsbedrifter Industribedrifter

6 Pr i dag er vi godkjent i følgende fag: Elektrikerfaget Salgsfaget CNC-maskineringsteknikk Glassfaget IKT-Servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Låsesmedfaget Mediegrafikerfaget Murerfaget Produksjonselektronikerfaget Reiselivsfaget Sveisefaget Telekommunikasjonsmontørfaget Betongfaget Tømrerfaget Anleggsgartnerfaget Dataelektronikerfaget Glasshåndverkerfaget Industrimekanikerfaget Kulde og varmepumpemontørfaget Malerfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Platearbeiderfaget Produksjonsteknikk Resepsjonsfaget Taktekkerfaget Ventilasjons og blikkenslagerfaget

7 Samarbeidspartnere Oppland og Hedmark Fylkeskommune Medlemsbedriftene Ungdoms- og videregående skoler Bransjeorganisasjoner (BNL, NELFO etc) Andre opplæringskontor NAV Karrieresenteret Oppland Internasjonalt Servicekontor

8 OFK Bransjeorg. Opplærings- kontor Næringsliv NAV Skoler (LUT) Internasjonalt Servicekontor

9 LUT Lærings- og Utviklings Team samarbeid skole bedrift Dokka Videregående, bygg og anlegg, TIP, elektro Gjøvik Videregående, bygg og anlegg, salg Valle Videregående, anleggsgartner Raufoss Videregående, elektro (og TAF-rådet) Vargstad Videregående, elektro Valdres Videregående, elektro Rekrutteringsteam ungdomsskolene/rådgivere

10 Rekrutteringsprosjekter 2015 BNL Speed date, lærlingpatruljer NHO - verkstedkurs for ungdomsskolelærere etter modell fra "Bolig ABC for skoleungdom" Samarbeid Gjøvik Videregående OKHI rådgivningstjenesten

11 En helhetlig prosess Rekruttering: trinn ungdomskolen Informasjon: VG1 og VG2 (PtF) Inntak av lærlinger Oppfølging kursing Fag-/ svenneprøve

12 Dette gjør vi for bedriften: Tar det juridiske ansvaret for opplæringen Gjennomfører oppstartmøter med kontraktskriving Foretar vurderinger og veiledning med bedrift og lærling gjennom hele læretiden Bidrar ved konflikter Hjelper til med å søke eventuelle ekstra midler Bruker godkjent og gjennomprøvde dokumentasjonsordninger (nettbaserte oppfølgingssystemer, logg, vurderingsskjemaer osv) Bedriften deltar i et sort nettverk av andre lærebedrifter Legger til rette for hospiteringsordninger (lærling ut i andre bedrifter eller ansatte som ønsker å hospitere i bedrifter og/eller skolen) Assisterer om flere i bedriften ønsker å ta fagbrev Samarbeider med Internasjonalt Servicekontor for å ta deler av læretiden i utlandet (ordninger også for bedrifter som ønsker språkskole eller hospitere i utlandet) Deltar i flere fagfora til nytte for bedriften (LUT, bransjemøter, møter i fylket osv) Er et bindeledd mellom skole, fylket, bransjeorganisasjoner og din bedrift Utbetaler lærlingtilskudd Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori Kurser lærlingene i f.eks varme arbeider, lift, farlig verktøy, førstehjelp, kommunikasjonskurs, fallsikring, F-Gass, stillas/stiger, FSE osv Følger opp endringer i lover og regler Arrangerer kurs for faglig leder/instruktør/veileder (uten kostnader for deg som bedrift) Jobber med rekruttering inn til fagene Hjelper bedriftene med å finne egnede kandidater Forbereder lærlingen til fag-/svenneprøve Melder lærlingen opp til svenneprøve

13 Kurs: VG3 restteori Førstehjelp Varme arbeider F-gass Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr Personløfter ABC Fallsikring Brukerkurs stillas og stiger FSE Kommunikasjonskurs Salgskurs Instruktørkurs Miniseminarer

14 Begrepsavklaring Lærling (bestått alle fag fagbrev) Lærekandidat (egen læreplan kompetanseprøve) Praksiskandidat Skriver kontrakter hele året Alle yrkes-utdanningsløp Alle aldre Alle kan bli lærling

15 Oppfølging av lærlinger: Læreplan med egenvurdering Logg Helhetsvurdering Delfagprøver Fagprøveinfo

16

17 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar Vi som òg vil kjem til bidra uttrykk i ulike religionar til å og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. skape gangs Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle mennesker kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

18 Utfordringer i dagens yrkesopplæring For få velger yrkesfag hvorfor? Status yrkesfag (status lærebedrift!) Rådgivere med yrkesfaglig bakgrunn/- kjennskap Dimensjonering Hva trenger samfunnet av arbeidskraft kontra inntak i skolene

19 Elever med stryk i ett eller flere fag; sommerskole eller iverksette tiltak tidligere i skoleløpet? Fleksible opplæringsløp føre til at flere fullfører videregående opplæring? "Vekslingsmodellen - positive og fornøyde elever og lærere

20 Oppdatert utstyr i skolene kompetanse til å bruke det Prioritere PtF Engasjerte faglærere se 4-års løpet Motivasjon - større fokus på hospitering? Fokus på yrkesteori matematikk på byggeplassen/i butikken/på verkstedet

21 Krav til læreplass? Informasjon om lærlingordningen Tilbakemeldinger fra bedriftene de kan ikke nok Oppdatere læreplanverket i VG3

22 Elever med utfordringer i skolen informasjon til bedrift/opplæringskontor Læreplasser innen barne-/ungdomsarbeider, kontor-/ administrasjon og sikkerhetsfaget Kommunale læreplasser Mer fokus på fagbrev innen salg- og helse-/ og oppvekstfag må forankres i næringslivet

23

24 Politiske debatter: Utgiftsdekning ved deltagelse i LUT for private bedrifter Økt lærlingtilskudd kontra stimuleringstilskudd Fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger Lærlingtilskudd på 2,5 års-fag Like rabattordinger for læringer som for studenter

25 Stabile læreplasser Elektrikerfaget Tømrer Salgsfaget Telekommunikasjon Kulde-/ varmepumpeteknikk Utfordring Kontor- og administrasjon Barne- og ungdomsarbeiderfaget Reiseliv-/resepsjonsfaget Mur/maler Betong Sveisefaget Sikkerhetsfaget Taktekker Mediegrafikerfaget

26 NHOs kompetansebarometer: «Stor etterspørsel etter bygg, elektro og industriell produksjon»

27

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/1085-2 Arkiv: A20 &20 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 Forslag til vedtak: 1. Stranden

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag NOU Norges offentlige utredninger 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole Et kunnskapsgrunnlag Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer