Traumer og analge,ca Torvind Næsheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Traumer og analge,ca Torvind Næsheim"

Transkript

1 Traumer og analge,ca Torvind Næsheim Overlege Anestesiavdelingen, UNN Overlege Akuttmedisinsk avdeling, UNN Stipendiat Cardiovaskulær forskingsgruppe, IKM, UiT

2 Nocisepsjon er en del av overlevelsesmekanismen: "Stopp vevsødeleggelse"

3 Nocisepsjon er en del av overlevelsesmekanismen: "Iverkse9 skadebegrensende ;ltak" Traume Vevsødeleggelse Nocisepsjon Truede vitale funksjoner Sympaticusaktivering Analgetica

4 Pain is inevitable.suffering is op,onal. Smerte er en fortolkning av nocisepsjon

5 Det ideelle analge;cum for den ustabile pasienten lindrer uten å drepe Flere mulige administrasjonsveier Monoterapi Hurtig anaslagstid Kort virketid Ingen sympaticushemmende effekt Ingen respirasjonsdepresjon Bevarte reflekser Forutsigbar dose-respons Ingen alvorlige bivirkninger

6 Utendørs kan det være vanskelig å komme ;l og gi smertes;llende

7 De ulike administrasjonsveiene har sine fordeler og ulemper Enkelt og raskt Biotilgjen gelighet Raskt anslag Kort varighet God dose/ resp i.v. i.m. i.o. i.n p.o

8 Intranasal administrasjon Høy vaskulær tetthet Stor overflate ca 200 cm 2 Høy blodgjennomstrømning Mucocilliær transport Maks volum 0,15 ml/nares Egnede medikameter tas opp raskt og med høy biotilgjengelighet Dale, European Journal of Pain Supplements 4 (2010)

9 Egnede stoffer kan diffundere ;l cerebrum ekstravasalt Direkte overgang fra olfaktorisk mukosa til CSF uten å passere blod/hjernebarriæren Talegaonkar, 2004 Constantino, 2007 Illum, 2004 Dale, European Journal of Pain Supplements 4 (2010)

10 Atomizer 0,1 ml primingvolum

11 Smerte

12 Oppads;gende smerteimpulser moduleres av nedavs;gende nervebaner

13 Smertebaner

14 Internevroner

15 Det ascenderende neuronet er virkested for opiater PO IV IM IN IO EPI SPI

16 Opiater ØNSKET UØNSKET Potent analgesi Moderat analgesi Eufori Mild analgesi Beroligende mg?? Markert respirasjonsdepresjon Sympatikolyse Synsforstyrrelser Kvalme Målbar resp.depr. Plasmakonsentrasjon Munntørrhet Psykomot. svekkelse

17 Morfin Individuell dose-respons med en faktor på 10-20! Maksimal respirasjonsdepresjon etter 10 minutter Umiddelbar effekt etter i.v. administrasjon, maks effekt etter minutter. Effekt etter minutter etter s.c. eller i.m. Injeksjon, maks effekt etter 45 minutter Varighet 4-5 timer Antidot: Naloxone Kortere halveringstid enn morfin gitt i.v. Anslag 1 minutt

18 Fentanyl intransalt Biotilgjengeligehte 50-70% Dosering 1.5 µg/kg Terapeutisk konsentrasjon i løpet av 2 minutter Makseffekt i løpet av 10 minutter Varighet 40 minutter Veldokumentert sikkerhet og effektivitet Undersøkt fra 1-års alder til voksne Lim, J. Pharm. Pract. Res. 2003; 33: Borland, Emerg. Med. 2002; 14: Cole, EMA, 2009, 21(5),

19 Ketamin

20 Oppadgående smerteimpulser kan moduleres av ketamin (i alle fall i ro9er...)

21 NMDA- reseptoren er i hovedsak lokalisert cererbralt i mennesker 98% supraspinalt i mennesker Spinal effekt Cerebral effekt

22 Det limbiske system utgjør "urhjernen" og beskjeqiger seg med læring og emosjoner Hoveddelen av NMDA-reseptorene i menneske ligger i det limbiske system

23 Smerte er en subjek;v opplevelse

24 Ketamin modulerer det emosjonelle innholdet i smerten Thalamus - Emosjoner Cortex Fakta Limbiske system Fakta Impuls Fortolkning

25 Blokkering av NMDA- reseptoren Andel bundne NMDA-reseptorer 100% 50% 0,5 mg/kg i.v. 2-5 mg/kg i.v. i.n: x 3 i.m: x5 p.o: x 10 ½ dosen hvert 15. min Analgesi Hallusinasjoner Amnesi Anestesi Dose av antagonist I høye (suprakliniske doser) bindes også andre reseptorer liten klinisk betydning

26 Ketamin - effekter C-fiber analgesi Dissosiativ anestesi Pasienten kan ha åpne øyne (nystagmus) og bevege seg. Adams, Anaesthesist 1997,46:

27 S(+) Ketamin Et phencyclidinderivat R(-) Norketamine

28 Enan;omerer Racematet vanligst Noen land leverer S-enatiomeren S(+)-ketamin Fire ganger så høy affinitet for NMDA-reseptoren Binder til µ- og κ-reseptorer Hurtigere redistribusjon Samme bivirkninger ved samme plasmakonsentrasjon R(-)-ketamin Høyere affinitet for glatt luftveismuskulatur

29 Bio;lgjengelighet i.v 90% 1-5 min 16% min p.o 3 x høyere norketaminnivå etter po. adm.

30 Ketamin hemmer noradrenergt reopptak og gir dermed en noradrenerg effekt Adams, Anaesthesist 1997,46:

31 Cardielle effekter Økning i puls, blodtrykk Økning i coronarperfusjon Økning i oksygenforbruk Økt pulmonal vaskulær motstand Antiarrytmisk effekt? Negativ direkte inotrop effekt (R-) Gooding JM,Dimick AR,Tavakoli M,Corssen G (1977) A physiologic analysis of cardiopulmonary responses to ketamine anesthesia in noncardiac patients. Anesth Analg 56:

32 Respiratorisk effekt Reduserer CO2-sensitiviteten 15-20% Særlig ved høye induksjonsdoser Forbigående apnoe ved hurtig induksjon Luftveistonus er bevart Luftveisreflekser er bevart Bronchodilatator Økt tracheobronkial sekresjon Hemmes av atropin Bergmann, Anesth Prog 1999, 46:10-201

33 Ketamin - analgesi Premedisinering med anticholinergicum og benzodiasepin. I.v. 0,5 mg/kg Anslag 30 s., varighet 5-15 minutter Gis ideelt før smerte Ikke vekk pasienten Pasienten vil fremdeles kjenne berøring I.m. 2 mg/kg Anslag 3-4 minutter, varighet minutter Oralt, rektalt 10 mg/kg (høy førstepassasjemetabolisme!) Kort analgesi, langvarige bivirkninger Nasalt

34 Ketamin - anestesi I.v. 2 mg/kg Anslag på 30 sekunder Varighet minutter Vedlikehold 1 mg/kg hvert 15 minutt I.m 10 mg/kg Anslag 3-4 minutter Varighet minutter Vedlikehold 5 mg/kg hvert 20 minutt

35 Ketanest S(+) intranasalt er enkelt og effek;vt MAD 35% biotilgjengelighet 4x høyere affinitet enn R(-)enantiomeren Unngår førstepasasjemetabolisme i lever Nese-hjernebariæren opptak via luktemukosa Anslag og effekt sammenlignbart med i.v administrasjon Lavt volum (1ml x 2), høy konsetrasjon ( mg/ml) Voksen dosering mg for analgesi Barn 1-2 mg/kg for analgesi Bør gis som aerosol Gjenta hvert 15. minutt Huge, Eur J Pain, 2010 Apr;14(4): Christensen, Acute Pain, 2007 Dec;9(4) Hempelmann, (1997). Der Anaesthesist, 46 Suppl 1, S3-7.

36 Ketamin ved hodeskader ICP Kan trygt gis til sirkulatorisk ustabile hodetraumer uten hernieringstegn Lett økning i ICP, men mer uttalt økning av MAP Økt CPP MAP Bourgoin, Crit Care Med 2005; 33:

37

38 Hallusinose Ingen sammenheng mellom ketalardose og hallusinose Mareritt: 2,4% vs 0,8% (NNH 62) Positive drømmer: 18% vs 9,7% (NNT 12) N. Elia, M.R. Trame`r / Pain 113 (2005) 61 70

39

40

41

42 Norske narko;kabeslag 2011: LSD forsvinnende lite problem https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/vedlegg_1580.pdf

43 Nå også ;lgjengelig for ikke anestesiologer i Norge og Sverige Norge: Under ledelse av en lege med erfaring med medikamentet

44 Ketamin: Guds gave ;l aku9medisinen hodeskade Lavt overvåkningsbehov Trygt ved KETAMIN Analgesi

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips

Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips Septocaine Septocaine Forte Scandonest Plain Denamed - en del av Plandent Septodont Septodont ble etablert i 1932 og er siden da blitt verdensleder

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse,

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 160 70. Per Løkken og Kari Gravem Kvakestad Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, viser

Detaljer

Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på

Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Marianne Arnestad, kst. overlege, dr.med. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Divisjon for

Detaljer

4-åring - gutt Vegrer seg aktivt ved forsøk på behandling (lokalanestesi og boring)

4-åring - gutt Vegrer seg aktivt ved forsøk på behandling (lokalanestesi og boring) Professor Magne Raadal Det odontologiske fakultet Universitetet i Bergen 4-åring - gutt Vegrer seg aktivt ved forsøk på behandling (lokalanestesi og boring) Hva er tannlegeskrekk? Har han tannlegeskrekk?

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

SMERTELINDRING VED FØDSEL

SMERTELINDRING VED FØDSEL SMERTELINDRING VED FØDSEL Velkommen til kvinneklinikken, avdeling for fødsel/barsel Dette er informasjon om de ulike metodene for smertelindring som tilbys på fødeavdelingen ved vårt sykehus. Fødeavdelingen

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg.

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 4 mg og 8 mg, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. For fullstendig

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat.

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 0,8 mg/ml, mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid (tilsvarende

Detaljer

Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis Behandling av psoriasis Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer