SUPPLY CHAIN 50KOLLEGAER. Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden NOTES FROM THE FIELD RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUPPLY CHAIN 50KOLLEGAER. Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden NOTES FROM THE FIELD RÅD"

Transkript

1 NOTES FROM THE FIELD RÅD FRA DINE 50KOLLEGAER SUPPLY CHAIN Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden PRAKTISKE RÅD fra eksperter innen forsyningskjede

2 HVA ER NOTES FROM THE FIELD? For å hjelpe selskaper med noen av de viktigste problemområdene har Columbus spurt eksperter innen forsyningskjede Hvilke råd ville du gitt dine kollegaer for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden? Eksperter fra våre kunder innen forsyningskjede, våre ansatte, analytikere, konsulenter og partnere fra hele verden har gitt direkte tilbakemelding til Columbus eller via våre kanaler for sosiale medier for å gi deres Notes from the Field. Vi mottok hundrevis av svar som ble komprimert ned til dette dokumentet som vi håper du vil finne både nyttig og interessant. SUPPLY CHAIN Selskaper i dag står ovenfor raskt skiftende lagerbeholdning, varierende leveransetider, markeder og behovet for å omfavne nye krav økende global konkurranse og en overflod av for å kunne vokse. Målet er relativt enkelt: informasjon som må håndteres. gi dine kunder produktene som de vil ha, når de vil ha dem. Likevel kan dette målet bli begravd av krevende kunder, omfattende

3 NOTES FROM THE FIELD Q: Hvilke råd ville du gitt dine kollegaer for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden? En metode som jeg vil anbefale vil være å eliminere svinn i prosessen. Dårlige og defragmenterte prosesser er kostbare og resulterer vanligvis i dårlige data som ikke nøyaktig reflekterer ytelsen til din bedrift. LISA HAMMOND, Storbritannia Pålitelighet, og å ha systemer på plass som håndhever dette. NATASHA PIJUAN, USA Oppretthold optimale lagernivåer på lageret. Baser din forsyning, logistikk og lagerfornyelse på langsiktige prognoser. ERNESTAS ZABURAS, Litauen Returer er kostbare, men ofte ikke styrt på en bra måte. Organisasjoner må tildele ansvar for å gjennomgå grunner for ordrereturer. Deretter må årsaken spores, for eksempel skader på grunn av dårlige pakkerutiner, plukkfeil, feil ved ordresporing etc. Til slutt må planene bli satt ut i livet for å adressere årsakene og for å spore suksessen til de korrektive tiltakene. JEFF POWELL, USA I lagerstyringsmiljøer er det fremdeles rom for forbedringer. Ved å videre automatisere oppgaver og aktiviteter som kan bli automatisert, øker du arbeidskapasiteten til dine ansatte uten å ansette flere. Task Management gjør det mulig å tildele oppgaver automatisk (push) til lageransatte. På denne måten vil du være i stand til å fokusere på forventninger, i stedet for daglig drift. Automatisering er alltid det beste valget, men forsikre deg om at du ikke mister kvalitet. ANONYM, Russland GUIDO VANOSCH, Nederland

4 Gå totalt bort ifra gamle manuelle og individuelle prosesser. Kast ut alle dine Excel-ark og papirbaserte rapporter og finn felles grunn i organisasjonen med et sentralisert system. Deling av data skaper mer ansvarlige ansatte og mangedobler verdien av informasjonen. Etabler kommunikasjonslinjer og samarbeid med flere lag i forsyningskjeden. ANONYM, Norge THOMAS HAUGE, USA 1. Ordentlig segmentering av produkter, selgere og kunder for å guide samsvare av selskapets mål med distribusjonsstrategien. 2. Punktet ovenfor handler om å nøyaktig fange de nødvendige detaljene om en vare, selger eller kunde i ERP-systemets database. 3. Strategisk nettverksoptimalisering, inkludert nummer, lokasjon og størrelsen på lager og beholdning. Dette driller ned til nøyaktig design av lagerstyringssystemet over alt hvor dette er nødvendig. NIRAJ NANDA, INDIA Forsikre deg om at rapportering og KPIer blir brukt for å evaluere kostnader og deres trender, som gir din bedrift muligheten til å reagere på økte kostnader og redusere svinn i forsyningskjeden. Forsikre deg om at IT-systemene er tilstrekkelig i stand til å automatisk generere passende presenterte data slik at tid blir brukt på å evaluere og reagere på data, i stedet for at tid blir kastet bort på å lage rapporter og tiltak. KEVIN BULL, Storbritannia Forsikre deg om at ditt ERP-system er satt opp på en ordentlig måte, slik at du bare bestiller det du trenger når du trenger det. Se også opp for ekstra kostnader på leveranser du kanskje ikke fanger opp. Reduser kostnader ved å optimalisere ditt lagernivå og redusere fraktkostnader. Adopter et godt verktøy for ressursplanlegging for å styre dine ressurser, inkludert arbeidskraft, distribusjonskapasitet og lagerbeholdning mer effektivt. EMAD AKHTAR, UAE Få konkurransedyktige prisestimater for dine mest kjøpte varer ofte for å forsikre deg om at dine nåværende selgere er ærlige i sin prising. JOSH SANDERS, USA STUART MACKAY, Storbritannia Invester i et moderne ERP-system for å erstatte en omfattende del av dine IT-applikasjoner som er designet for å gi hver enkelt ansatt umiddelbar tilgang til relevant informasjon i hver eneste prosess, og for å sømløst koble sammen alle interessenter i forsyningskjeden. PER CHRISTENSEN, Danmark

5 Optimaliser lagernivået i selskapets lager og signer direkte kontrakter med leverandører. ANONYM, Latvia Analyser ditt selskaps innkjøp og hold styr på leverandørytelse når det gjelder pris, kvalitet og servicenivå. Velg bare en av leverandørene som yter bra opp imot disse målene og jobb direkte med leverandørene for å oppnå forbedringer. TONY CARLISLE, Storbritannia Forbedre effektivitet ved å bedre planlegge og styre dine innkommende og utgående prosesser med forbedrede lagerstyringsprosesser. Automatiserte løsninger kan dekke alle lagerstyringsprosesser, fra mottak, put away, transfer, plukk, pakking og forsendelse. Styring av last og leveranseregler optimaliserer innkommende og utgående flyt, reduserer tid du bruker på innkommende last og optimaliser leveransen av ordrer til kunder. DEBORAH VERMILLION, USA Reduser antall kjøpstransaksjoner til et minimum og høst fordelene av innkjøp i storskala dersom mulig. Å forhandle handelsavtaler kan være en stor del av denne prosessen. HENRIK DALL, USA Synlighet og rapportering er nøkkelen til å finne muligheter for kostnadsreduksjon som kan gjøre en forskjell mellom suksess og fiasko. Et verktøy for forretningsintelligens burde være i stand til å gi oppdatert informasjon for å drive innsats rundt kostnadsreduksjon i alle områder av forretningen: Vendor Performance (pris, presise leveranser og kvalitet), Labor Efficieny, Order Fulfillment, Substitutions, Product Rotation, Inventory Turns listen er uendelig. Nøkkelen er synlighet og rapportering. Hver organisasjon burde fokusere på sine nøkkelkostnadsdrivere og forsikre seg om at de har de riktige verktøyene på plass for effektiv rapportering/dashbord som setter søkelyset på mulighetene for forbedring. Og at rapportering og synlighet ideelt burde utvides til hele forsyningskjeden, slik at oppstrøms og nedstrøms handelspartnere sammen kan identifisere muligheter for kostnadsreduksjon. JIM BRESLER, USA

6 Etabler en robust Sales & Operations Planning Process, mål nøyaktigheten på lagerbeholdningen (antall syklusopptellinger som matcher balansen i ERP-systemet ikke mål nøyaktig basert på lagerbeholdningsverdi), mål leverandørers presise leveranser, mål presise forsendelser av salgsordrer, mål lagerendringer, eliminer overflødige og trege produkter og lagerbeholdning. CHRISTOPHER JOHNSTON, USA Fokuser på kvalitetsaktiviteter som reduserer og formilder risiko i forhold til leverandørkvalitet, Root Cause Analysis og compliance. ANONYM, Norge Ta i bruk Kanban-prosessen og fokuser mer på dette konseptet. Ha den nøyaktige ledetiden satt for materiale som er importert. Dette er for å unngå transportkostnader og varemangel. ANTONY PRABHATH, UAE Dersom du ikke har et godt datautstyrt materialplanleggingssystem, sett det opp i morgen. MIKE MAKELA, USA Dersom du arbeider med varer med serienummer på ditt lager, må du ha spurt deg selv: Jeg har valgt et serienummer i denne linjen, hvorfor må jeg velge lager og batchnummer, er ikke dette åpenbart? Mine varer kan ikke være på to steder på en gang! Noen løsninger vil automatisk oppta resten av linjen basert på serienummer og du vil være i stand til å skape lagerjournaler minst tre ganger raskere! ALEKSANDAR JOVANOVIC, USA Hele forsyningskjeden og kostnadene trenger å bli analysert lagerkostnader, flyttekostnader (inkludert økte drivstoffkostnader), toll, alle indirekte og direkte variable og faste kostnader, i tillegg til startkostnader. Å forstå de totale kostnadene av produktet vil gjøre det mulig for selskapet å kunne ta bedre beslutninger angående kostnader. Selskaper fokuserer kanskje på kundedelen av forsyningskjeden, men dette forsømmer innkjøpssiden hvor det ofte er enklere å oppnå kostnadsbesparelser og effektiviteter og hvor disse har en større påvirkning på den generelle avkastningen. Å holde et høyt nivå på lagerbeholdningen er ikke løsningen på å levere til kundeelementet i forsyningskjeden, dette øker bare kostnadene. Å gjøre forsyningskjeden fleksibel for å levere produkter raskt og kostnadseffektivt er nøkkelen. Kontaktpunktene i forsyningskjeden må bli evaluert for å sikre at forretningen viser at den kan reagere på endring samtidig som den leverer produkter av høy kvalitet i et uforutsigbart marked. For den internasjonale forretningen er nye markeder et område som kan redusere kostnader gjennom hele forsyningskjeden, selv om nye markeder tar med seg risiko og usikkerhet som krever sterk ledelse og kontroll. Å forstå og visualisere forsyningskjeden og den overgangsbaserte naturen av kostnader er nøkkelen til å være i stand til å redusere kostnader ved å implementere effektiviteter, uansett om disse effektivitetene er geografisk rejustering, endring i lagringsrutiner eller gjennomgang av transportoutsourcing. Uten kunnskapen og informasjonen til å støtte disse beslutningene, er det lite sannsynlig at et forsøk på å forbedre effektiviteter vil resultere i en reduksjon av kostnader. STEVE WEAVER, Storbritannia

7 HVORDAN KAN COLUMBUS HJELPE? COLUMBUS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS ColumbusSCS gir produsenter og distributører omfattende og innovativ støtte for planlegging, utførelse og overvåkning av lager, inngående og utgående prosesser fra lagerstyring til distribusjonsstyring. En moduldrevet arkitektur lar deg utvide og skalere forsyningskjeden steg for steg eller å bygge en helhetsløsning som automatiserer logistikk for mottak, put-away, intern transport, plukk, pakking og forsendelse. FORDELER 1. ØK DIN PRODUKTIVITET FRA STARTEN Lever løsninger som dine ansatte kan lære å bruke i løpet av minutter, på flere enheter. Forenklede brukerskjermer gir dine ansatte den presise informasjonen og verktøyene de trenger for å utføre oppgaver på en effektiv og nøyaktig måte. 2. SIKRE AT DIN LØSNING SAMSVARER MED DIN FORRETNINGSMODELL Lager og distribusjon er nøkkelprosesser i forsyningskjeden. Våre løsninger tilbyr integrert modellering av forretningsprosesser for å definere din optimale forretningsmodell (strategi, organisasjon) og prosessmodell (prosesser, flyt, aktiviteter) på en strukturert måte fullt integrert i din ERP-løsning. 3. FORBEDRE NØYAKTIGHET OG DRIV KUNDETILFREDSHET Automatiserte prosesser og informasjonsflyt i sanntid sikrer rask og feilfri lagerallokering, plukk- og pakkeprosesser, og fullførelse av ordrer. 4. DRIV HURTIGHET PÅ TVERS AV HELE FORSYNINGSKJEDEN Støtte av transport- og distribusjonsprosesser, inkludert integrasjon med frakt, elektronisk datautveksling (EDI) og transportplanlegging for forsendelser. 5. MØT KOMPLEKSE KUNDEKRAV FOR HÅNDTERING AV VARER Utnytt leveringsrutiner, faseplanlegging og pakkestasjoner. Støtt standardisert integrasjon med utstyr for materialhåndtering. 6. TA AUTOMATISERING TIL NYE EFFEKTIVITETSNIVÅER Løsningen kombinerer standardiserte løsninger for håndholdte terminaler og terminaler for gaffeltruck, og støtter Auto-ID (strekkodeskanning). 7. STØTT CROSS-CHANNEL DETALJDRIFT Forenkle overgangen fra tradisjonell detaljhandel til detaljhandel på tvers av kanalers med fleksibel logistikk som støtter flere kanaler og sikrer nøyaktig leveranser til butikker og kunder. Den fullstendige Supply Chain Solution inkluderer vår modellering av beste praksis forretningsprosesser med RapidValue, vår egen Supply Chain Solution-modul, Microsoft Dynamics AX, og vår anerkjente implementeringsmetode, SureStep+.

8 En stor TAKK til alle som har bidratt til ColumbusSCS Notes from the Field, inkludert: Aleksandar Jovanovic, Antony Prabhath, Arvind Ramesh, Bjørn Pedersen, Christopher Johnston, Claus Christensen, Deborah Vermillion, Don Tyler, Emad Akhtar, Ernestas Zaburas, Guido van Osch, Henrik Dall, Henrik Oxlund, Jeff Powell, Jim Bresler, John Robinson, Jon Wells, Jørgen Gjerde, Josh Sanders, Kevin Bull, Kurt Hatlevik, Lisa Hammond, Luciano Cunha, Mike Makela, Natasha Pijuan, Niels Skjoldager, Niraj Nanda, Norman Carmichael, Olav Bækken Natvik, Pål Linde, Per Christensen, Philip Bruns, Ruta Grigiene, Steve Weaver, Stuart Mackay, Svetlana Kondakova, Thomas Hauge, Tom Nall, Tony Carlisle og Wim Pluimers ColumbusSCS Notes From The Field-serien: Volume 1 Volume 2 For mer informasjon om Columbus, våre kunders erfaringer og våre løsninger, besøk OM COLUMBUS: Columbus er den foretrukne forretningspartneren for ambisiøse selskaper over hele verden innen Food, Retail og Manufacturing. Vi har mer enn 20 års erfaring og suksessfulle prosjekter, og vi er stolte av å kunne tilby våre kunder solid bransjekunnskap, løsninger av høy kvalitet og global rekkevidde. Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

SUPPLY CHAIN. Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden NOTES FROM THE FIELD. PRAKTISKE RÅD fra eksperter innen forsyningskjede

SUPPLY CHAIN. Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden NOTES FROM THE FIELD. PRAKTISKE RÅD fra eksperter innen forsyningskjede NOTES FROM THE FIELD 50 RÅD FRA DINE KOLLEGAER SUPPLY CHAIN Reduser kostnader og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden PRAKTISKE RÅD fra eksperter innen forsyningskjede HVA ER NOTES FROM THE FIELD?

Detaljer

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX 2012 kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX er en ERP løsning fra Microsoft med spesialtilpasset funksjonalitet for fem ulike bransjer. Ved å kombinere omfattende ERPfunksjonalitet

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem

vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem vekst Arbeid raskt og effektivt med et rollebasert forretningssystem AX 2009 Gå fremtiden i møte med Microsoft Dynamics AX Forretning uten grenser Grenser brytes ned mellom markeder, bransjer, selskaper

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

NETTHANDEL FOR AMIBISIØSE B2B- OG B2C-SELSKAPER MODERNE, AVANSERT NETTHANDEL: EN PERFEKT MULIGHET FOR PRODUSENTER OG DETALJISTER

NETTHANDEL FOR AMIBISIØSE B2B- OG B2C-SELSKAPER MODERNE, AVANSERT NETTHANDEL: EN PERFEKT MULIGHET FOR PRODUSENTER OG DETALJISTER NETTHANDEL FOR AMIBISIØSE B2B- OG B2C-SELSKAPER MODERNE, AVANSERT NETTHANDEL: EN PERFEKT MULIGHET FOR PRODUSENTER OG DETALJISTER Dagens netthandel vs. gårsdagens netthandel For ikke-tradisjonelle detaljister,

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS)

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Lexmarks globale tjenester Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Spesialtilpassede løsninger for å redusere kostnader og forbedre forretningsprosesser gjennom hele det globale foretaket. Kjøpere

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Hvordan maksimere fortjenesten

Hvordan maksimere fortjenesten Lokale løsninger Hvordan maksimere fortjenesten ved å strømlinjeforme dokumentbaserte prosesser www.esker.com ESKER DELIVERYWARE Innhold Overblikk... 3 Dagens utfordrende forretningskommunikasjon.... 5

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Få et komplett kundebilde på tvers av bedriften med Microsoft Dynamics CRM 4.0

Få et komplett kundebilde på tvers av bedriften med Microsoft Dynamics CRM 4.0 Få et komplett kundebilde på tvers av bedriften med Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mange organisasjoner har lenge innsett viktigheten av å bygge sterke relasjoner med sine kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv

ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv Lars Tovsen Veileder Eli Hustad & Dag H. Olsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del

Detaljer