Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om kundetilfredshet 2009"

Transkript

1 Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Høytytende tetningsteknologi

2 Velkommen til James Walkers tredje spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Da vi satte i gang med vår første spørreundersøkelse i 2006, var markedet i generell positiv utvikling. I dag står disse forretningsområdene overfor nye utfordringer, ettersom etterspørselen avtar og den generelle økonomiske situasjonen har blitt mer ustabilt. James Walker mener at for å vokse er det viktigere enn noensinne å møte kundenes forventninger og behov. Jeg er glad for at årets undersøkelse viser at JW-selskaper verden over anerkjennes av kundene som en leverandør som leverer gode tjenester, og på noen områder, svært gode tjenester. Denne fremgangen har imidlertid ikke blitt fulgt opp av alle våre avdelinger, og for å være ærlig har vi ikke nådd det nivået av forbedring som vi ønsker. Jeg tror at en del av våre kunder fortsatt har til gode å se resultatene av de anstrengelser og investeringer vi har gjort det siste året. Fortjenesten fra disse og fra nye planlagte investeringer for 2009, vil hjelpe oss å oppnå fremgang i forhold til faktisk kundetilfredshet. Peter Needham Chairman & Chief Executive Bakgrunn James Walker Group har alltid prioritert det å forstå og møte kundens behov. Den voksende suksessen til våre bedrifter avhenger av at vi gir deg og alle våre andre kunder akkurat det dere vil ha, og når dere vil ha det. Dette er spesielt viktig i disse økonomiske ustabile tider, hvor vi står overfor nye utfordringer og større press. For tre år siden kontaktet vi The Leadership Factor et uavhengig markedsføringsselskap til å foreta undersøkelsen og innhente nøytrale og solide tilbakemeldinger. Vi ønsket en åpen og ærlig mening for å kunne ta riktige og strategiske avgjørelser omkring kunders behov. Vi mente at en upartisk tredjepart ville være best egnet til å samle inn disse opplysningene. I 2008 utførte vi den tredje årlige undersøkelsen. Vi utvidet også spørreundersøkelsens område for å sikre at våre kunder over hele verden fikk muligheten til å delta i undersøkelsen. Vi vil gjerne takke de kundene som har gitt tilbakemelding til The Leadership Factor. Ifølge selskapets anbefalinger ble deltakerne tilfeldig utvalgt. Hvis du ikke ble valgt ut ved denne anledningen, tror vi allikevel at resultatene vil være av interesse. Målet med undersøkelsen Målet med undersøkelsen var å tilegne oss enda bedre forståelse av: Hva som er viktig for våre kunder Hvor godt vi tilfredsstiller disse behovene Hvilke områder som krever mer innsats fra vår side for å få enda mer tilfredse kunder I korthet spurte vi våre kunder om de ville hjelpe oss å identifisere hvordan vi kan levere enda bedre tjenester til dem. Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

3 Hvem var med i undersøkelsen? The Leadership Factor utførte telefonintervjuer med over 1100 av våre kunder rundt omkring i verden. Undersøkelsens omfang garanterte statistisk pålitelige resultater som kan brukes i planleggingsprosessen. Det ble utvist stor forsiktighet for å sikre at utvalget av deltakere skulle være så variert som mulig. Dette ga oss muligheten til å identifisere trender og bestemte behov. I tidligere undersøkelser identifiserte vi, ved hjelp av dyptgående intervjuer, hva kundene krever av en leverandør som James Walker. I den siste undersøkelsen ble kundene spurt om hvor vesentlige disse kravene er, for å få en relativ forståelse av hva som betyr mest og hvor tilfredse de er med James Walker-selskapets ytelse. I tillegg til viktighet og tilfredshet, ble deltakerne bedt om å forklare, dersom relevant, hva som gjør dem misfornøyde, og Hvem var med i undersøkelsen? nøyaktig hva vi må gjøre for å oppnå garantert tilfredshet. Kundene ble oppmuntret til å gi tilbakemelding på alle aspekter ved James Walkers ytelser og tjenester. Utskriftene av disse kommentarene har gitt, en mer verdifull innsikt. Noen av kundene ga selskapet som utførte undersøkelsen tillatelse til å dele opplysningene mer detaljert med oss. I disse tilfellene prøver vi å diskutere tilbakemeldingen direkte med kunden. Vi har erfart at dette er spesielt nyttig. I tillegg, siden vi nå har utført undersøkelsen i flere år, kan vi sammenlikne deres behov og vår innsats med resultatene i 2006 og Tilfredshet Vi jobber for at du skal bli helt fornøyd. Diagrammet nedenfor viser hvor godt vi gjør det på de områdene som er viktigst for deg. Dette er en skala fra en til ti, hvor en står for helt utilfreds og ti står for helt tilfreds Holde lovnader og forpliktelser Produktkvalitet Ærlighet/åpenhet når ting går galt Produktytelse Reagere på nødsituasjoner Leveringspålitelighet Ansattes reaksjonsevne Leverandørintegritet Ansattes servicegrad Ansattes ekspertise Klagebehandling Klare kontaktpunkter Kvalitetssikringssystemer, f.eks. ISO 9001 Formidling av informasjon ved ordrelevering Leveringstid Prisgunstighet Enkelt å bestille Pristilbud (f.eks. behandlingstid) Forstå dine forretningsbehov Tydelig prisprofil Konkurransedyktige priser Etablere et forhold Proaktiv i kostnadsreduksjon Produktutvalg

4 Resultatene fra undersøkelsen viser at som i 2007 er våre kunder fortsatt godt tilfredse med våre produkter og våre ansatte. Dette er gode nyheter for oss, fordi du også har fortalt oss at kvaliteten på produktene fortsatt betyr svært mye for deg. Vi vet at for å kunne få virksomheten til å vokse må vi levere produkter i verdensklasse og som møter dine konkrete spesifikasjoner. Du har også fortalt oss at du er tilfreds med våre ansattes imøtekommenhet og ekspertise. Dette er oppmuntrende, da vi vet at mange av dere er i stadig kontakt med en rekke av våre ansatte. Resultatene fra undersøkelsen forteller oss også at våre kunder er minst tilfredse med oss på områdene proaktivitet i forhold til kostnadsreduksjoner samt konkurransedyktige priser. James Walker har, i mange år, produsert produkter av høy kvalitet for å møte konkrete krav og vi er stolte av å kunne levere prisgunstige tjenester. Imidlertid så forteller resultatene oss at vi ikke alltid lykkes i å demonstrere produktenes kostnadseffektivitet, sammenliknet med det våre konkurrenter tilbyr. din tilfredshet. For å avgjøre hva som er hovedområder, tas en rekke analyser i betraktning. Vi tar ikke kun hensyn til hvordan vi ligger an ytelsesmessig, men også til hva som betyr mest for deg. Kundetilfredshet handler om å være best på det som betyr mest, og du får mest ut av oss ved å legge vekt på det som betyr mest for deg. Resultatene fra 2008-undersøkelsen forteller oss at for å bli bedre må vi fortsette å legge fokus på følgende: Reagere på nødssituasjoner Ærlighet/åpenhet når noe går galt Formidling av informasjon ved ordrelevering Holde lovnader og forpliktelser I tillegg til disse generelle punktene som er relevante for alle konsernets selskaper, har hvert enkelt selskap identifisert spesifikke forbedringstiltak som svar på resultatene fra undersøkelsen i deres egen kundebase. I løpet av året har vi satt av mye tid og ressurser på å foreta endringer for å forbedre produktene og tjenestene vi leverer til våre kunder. I 2009 vil vi fortsette å fokusere på denne utviklingen og på at du skal bli enda mer tilfreds med James Walker. Vi har forståelse for at det å øke tilfredsheten ikke lar seg gjøre raskt og enkelt, og at det vil kreve kontinuerlig og langsiktig innsats og investering fra vår side. Hva vi må gjøre Ved å sammenlikne viktighets- og tilfredshetsrangeringer, kan vi identifisere områder hvor James Walker overskrider, imøtekommer eller ikke imøtekommer kundens behov. Vårt mål er naturligvis å møte dine behov og sørge for at du som kunde blir tilfreds. Det kan hende vi ikke klarer å oppnå full tilfredshet over natten, men dette vil fortsette å være vårt mål for Hva skal vi gjøre? Opplysningene du har gitt oss vil hjelpe oss å identifisere hovedområder for forbedring (PFI Priorities For Improvement), områder hvor vi må foreta endringer for å øke Diagram over manglende tilfredshet Holde lovnader og forpliktelser Produktkvalitet Ærlighet/åpenhet når ting går galt Produktytelse Reagere på nødsituasjoner Leveringspålitelighet Ansattes reaksjonsevne Leverandørintegritet Ansattes servicegrad Ansattes ekspertise Klagebehandling Klare kontaktpunkter Kvalitetssikringssystemer, f.eks. ISO 9001 Formidling av informasjon ved ordrelevering Leveringstid Prisgunstighet Enkelt å bestille Pristilbud (f.eks. behandlingstid) Forstå dine forretningsbehov Tydelig prisprofil Konkurransedyktige priser Etablere et forhold Proaktiv i kostnadsreduksjon Produktutvalg Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

5 Forpliktet til forbedring Hvordan skal vi gjøre dette? Reagere på nødssituasjoner Vi vet at nødssituasjoner ikke forekommer ofte. Du har imidlertid fortalt oss at når en nødssituasjon oppstår, må vi svare raskt og på en passende måte. I fjor introduserte vi en mengde forbedringer som blant annet utvidet kontakt informasjon, dele opplysninger om lagerbeholdning over et større område, investere i nye forretnigsområder og ITsystemer, samt mer beredskapsplanlegging. Det er med glede vi ser at mange kunder har anerkjent disse forbedringene og bemerket dette i undersøkelsen. Det er tydelig at vi trenger å gjøre mer, bl.a. må vi fortsette med installering av nytt produksjonsutstyr, og i noen selskaper må det settes av mer tid til planlegging av produksjon med korte tidsfrister og nødsarbeid. Økt produksjonskapasitet og -dyktighet gir oss også sjansen til å møte flere krav når det gjelder standard leveringstid. Ærlighet/åpenhet når ting går galt Vi jobber hardt med å hindre at ting skal gå galt, men fra tid til annen går ikke ting etter planen. Dette kan føre til problemer Hvordan skal vi gjøre dette? Reagere på nødssituasjoner med et produkt eller en levering. Når ting går galt, har du behov for å få vite om det så raskt som mulig. I slike situasjoner må vi kommunisere mer effektivt for å minimere ettervirkningene. Som følge av resultatene av den forrige undersøkelsen, foretok hvert enkelt av James Walkerselskapene i fjor en evaluering av ytelsen på dette området. Mange av selskapene har introdusert mer effektive og strømlinjeformede prosedyrer for å forbedre kvaliteten på slik informasjon, samt redusere den tiden det tar å formidle informasjonen frem til deg. Vi har mottatt svært positiv tilbakemelding fra kunder som har bemerket endringene. Formidling av informasjon ved ordrelevering Du trenger å vite når du kan forvente at en ordre blir levert. Dette gjelder alltid, men enda viktigere er det når det oppstår forsinkelser eller problemer. I 2008 fortsatte vi investeringen i driftsutstyr, IT-infrastruktur og leveringsadministrasjon i et forsøk på å forbedre ytelse og effektivitet rundt en levering. Vi er klar over at vi må sikre at du mottar ordren innen tidsfristen og at informasjonen knyttet til leveringen er nøyaktig. Vi planlegger store IT-forbedringer som vil gi oss bedre oversikt over tilgjengelig kapasitet. Endringene som har blitt nevnt tidligere har som mål å gjøre kommunikasjonen mer effektiv og betimelig, og forbedre videresending av informasjon om ordreleveringen. Holde lovnader og forpliktelser Når vi forteller deg at vi skal gjøre noe, må du kunne forvente deg at vi gjør det. Dine kommentarer forteller oss at du forventer at ordrene blir levert i tide og uten mangler. Du forventer også at vi ringer deg tilbake innen rimelig tid. Disse forventningene er svært overkommelige, og i løpet av de siste årene har vi iverksatt initiativer som skal gi forbedret ytelse på disse områdene. Vi fortsetter med utviklingen av slanke - prinsippene og strømlinjeforme og effektivisere prosessene våre. Ønsket om å forbedre ytelsen vår forblir uendret. Investering i utstyr, både til produksjon og IT, støttes av en aktiv innsats i opplæring av ansatte. NÅR VI SER FREMOVER Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

6 2009-undersøkelsen Vi planlegger en ny kundeundersøkelse for Om du blir en av de utvalgte til å delta i 2009 undersøkelsen vil dine svar bety mye for oss. Undersøkelsen utføres i samsvar med Market Research Societys regler for god forretningsetikk, og du kan velge å være anonym. Vi vil imidlertid spørre deg om du er villig til å oppgi navnet ditt. Dette er rett og slett fordi vi kan ønske å kontakte deg direkte for å diskutere tilbakemeldingene i videre detalj. I løpet av de siste to årene har vi greid å avklare flere bekymringer som har blitt uttrykt i undersøkelsen. Hvordan kan du hjelpe? Uavhengig av om du ble invitert til å ta del i undersøkelsen denne gangen, kan du likevel bidra til å forbedre kundetilfredsheten. Hvis du har tilbakemeldinger eller ønsker å kommentere produktene eller tjenestene våre, ser vi gjerne at du deler dine meninger med oss. Ta kontakt med Heather Grisedale på +44 (0) Din tilbakemelding betyr mye for oss. Større kundetilfredshet er et hovedmål for selskapet vårt, og vi arbeider hardt for å oppnå betydelige forbedringer. Vi har tro på at vi kan levere store fordeler til deg, vår kunde, ved å kombinere dette med den gode innsatsen ingeniørene våre gjør samt gjennom innovativ produktutvikling og unik materialteknologi. Dette er lettere sagt enn gjort og vi arbeider for å oppnå mer tilfredse kunder. Våre ansatte er svært engasjerte i prosjektet, og vi kan se forbedringer på noen viktige områder. Vi vil fortsette med denne oppgaven og jeg har stor tro på at vi vil utvikle oss enda mer før neste undersøkelse. Peter Needham Chairman & Chief Executive For mer informasjon om undersøkelsen eller endringene, ta kontakt med Kevin Ingram (Ansvarlig for kundetilfredshet) på eller Vi vil personlig svare på alle meldinger og e-poster. Registered Office: Lion House Oriental Road Woking, Surrey GU22 8AP England Reg. No England James Walker 2008

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset

Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset kundeopplevelse. Ettersom selvbetjening blir mer gjennomgående, sliter

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

- Bennett Reklamebyrå AS -

- Bennett Reklamebyrå AS - Adrian Alexander Habberstad Holdbakk Ørjan Åsmul Harald Brustad Greiff Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Bennett Reklamebyrå AS - Eksamenskode og navn: BTH 3203 Salgsledelse & Personlig Salg Innleveringsdato:

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer