Microsoft Dynamics NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsoft Dynamics NAV"

Transkript

1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med Microsoft Dynamics NAV kan du erstatte ditt eksisterende system med en fullt ut integrert løsning som via Internett knytter hele bedriften opp mot kunder, leverandører og partnere når som helst og hvor som helst. Dette er årsaken til at mer enn bedrifter i over 50 land bruker Microsoft Dynamics NAV hver dag. Frihet til å fokusere på virksomheten Det å velge riktig forretningsløsning betyr at du må veie langsiktige og kortsiktige forretningsmål opp mot de økonomiske ressursene. Med Microsoft Dynamics NAV lykkes du med dette, fordi forretningsløsningen tilpasses bedriftens behov og budsjett. Microsoft Dynamics NAV er utformet spesielt med tanke på mellomstore bedrifter som er på utkikk etter én løsning som øker produktiviteten, uten å forstyrre den daglige driften. Løsningen vi tilbyr inneholder integrert funksjonalitet som støtter løsninger for: Viktige fordeler: Økt produktivitet. Styrket konkurransefortrinn. Utvidet virksomhet. Integrering av ansatte, kunder og partnere. Økonomistyring Styring av forsyningskjeder (SCM) CRM E-handel Løsningen er enkel å tilpasse, bruke og vedlikeholde. Det åpne utviklingsmiljøet og de mange funksjonene i Microsoft Dynamics NAV gjør det enkelt å ta raske beslutninger, slik at du kommer raskere på banen når det oppstår nye konkurransemessige utfordringer og markedsmuligheter. Med Microsoft Dynamics NAV kan de ansatte klikke seg frem til informasjon om alt fra produksjonsplaner til lagernivå, ordrer og markedsføringskampanjer, og alt foregår i én sikker database. Informasjon som angis i databasen i én modul blir umiddelbart tilgjengelig i andre moduler, slik at du kan optimalisere arbeidsoppgavene og få større utbytte av informasjonen i systemet. Det er du som bidrar til at virksomheten lykkes, ikke forretningsløsningen. Men velger du riktig løsning, kan du oppleve utvidede forretningsmuligheter og rask vekst. Ved å velge Microsoft Dynamics NAV overlater du teknologien til oss, slik at du kan konsentrere deg om forretningsdriften.

2 Økonomistyring Hvis du ønsker å være i forkant, trenger du en forretningsløsning som hjelper deg med å finne nye inntektsmuligheter og til å komme raskt på banen. Med Microsoft Dynamics NAV har du til enhver tid oversikt over forretningsdriften. Den oppdaterte forretnings- og økonomiinformasjonen er integrert med salgs- og markedsføringsinformasjon, slik at du lett finner frem til den informasjonen du trenger når du skal ta en beslutning. I tillegg til å være et utmerket regnskapsverktøy, er Microsoft Dynamics NAV uunnværlig når du skal forstå hva som ligger bak tallene. Med Microsoft Dynamics NAV plukker du lett opp nye utviklingstrender og får økt innsikt i virksomhetens aktiviteter. Fordi du kan bruke kunnskapen aktivt, oppdager du lettere forretningsmuligheter som du ellers kanskje ville gått glipp av. Du kan automatisere en rekke prosedyrer og angi ønsket kontrollnivå. Med Microsoft Dynamics NAV er det enklere å utføre sentrale regnskapsoppgaver. Du kan for eksempel reversere bokføringer i kladder uten at dette går på bekostning av sporingsevnen, og opprette og bruke delbetalinger. Gjennom funksjonalitet for konserninterne posteringer gjør Microsoft Dynamics NAV det enkelt å knytte sammen transaksjoner og informasjon på tvers av søsterselskap og ulike lokasjoner. Du kan lett følge transaksjoner i Microsoft Dynamics NAV, for eksempel gjennom integrerte betalings- og bestillingsdata og komplette drilldown- og filterfunksjoner. Styring av forsyningskjeder (SCM) Effektivitet står klart øverst på enhver bedrifts ønskeliste, men for at dette ønsket skal bli realisert, må du velge en løsning som håndterer produksjons- og distribusjonsoppgavene på en effektiv måte. Med Microsoft Dynamics NAV Supply Chain Management kan du tilpasse deg mulighetene som ligger i et stadig skiftende marked. Med produksjons- og distribusjonsfunksjonaliteten i Microsoft Dynamics NAV kan du lettere imøtekomme kundenes behov og dermed øke kundetilfredsheten, styrke samarbeidet med viktige forretningspartnere og komme raskt på banen når det oppstår muligheter i markedet. Produksjon Microsoft Dynamics NAV Produksjon støtter implementering av anerkjente produksjonsfilosofier. Løsningen inneholder funksjonalitet for effektiv håndtering av produksjonen, for eksempel produksjonsordrer, stykklister, forsyningsplanlegging og kapasitetsplanlegging. Produksjonsmodulen kan forbedre resultatet ditt gjennom effektiviserte produksjonsprosesser og bedre utnyttelse av inntektsmuligheter. Du kan endre produksjonsmetoder og rutiner i takt med endrede kundebehov. Ved mindre komplekse produksjonsprosesser vil produksjonsbasisen for Microsoft Dynamics NAV gi deg den kjernefunksjonaliteten du trenger for planlegging og prosesshåndtering. Mindre produsenter får et tilgangspunkt, og moduler og funksjonalitet legges til i eget tempo. Produksjonsmodulen kan implementeres uten at produksjonsrutinene forstyrres i særlig grad. Du kan starte med en grunnleggende installasjon, og bygge på med flere funksjoner etter hvert som nye behov oppstår. Distribusjon Hvis du ønsker et konkurransefortrinn, må du sørge for at kundene er fornøyde, og det lar seg ikke gjøre uten et effektivt og fleksibelt distribusjonssystem. Med Microsoft Dynamics NAV Distribusjon kan du imøtekomme kundenes behov, spore og følge med på aktiviteter og prosesser på tvers av forsyningskjeden, og kutte lager- og distribusjonskostnadene. Funksjonaliteten for avansert lagerstyring i Microsoft Dynamics NAV Distribusjon hjelper deg med å redusere kostnadene og øke effektiviteten i lageret. Microsoft Dynamics NAV Distribusjon gjør det også enklere å få nøyaktig oversikt over lagerdata, gjennom funksjoner for blant annet varesporing og automatisert datafangstsystem (ADFS). Med brukerspesifikk varsling og meldinger får du fullt ut kontroll over distribusjonsprosessene. Du kan for eksempel spore og overvåke kritiske ledd, mulig varemangel, produksjonsprosesser og kontantstrøm. Når kundene vet at du bruker distribusjonsressursene dine for å tilfredsstille deres behov, er du ikke lenger en tilfeldig leverandør, men en langsiktig partner. CRM CRM er en forretningsstrategi som hjelper deg med å øke lønnsomheten ved å sette kundenes behov i sentrum. Hvor vellykket CRM-løsningen er, avhenger av i hvor stor grad bedriften benytter seg av mulighetene i løsningen.

3 Salg og markedsføring Med Microsoft Dynamics NAV Salg og markedsføring er du sikret komplett og nøyaktig informasjon, og kan fokusere på kundesegmenter med høy prioritet. Gode salgs- og markedsføringsrutiner handler om å ta de riktige beslutningene til rett tid, og for å kunne ta bedre forretningsbeslutninger er det viktig å beholde fokus og ha oversikt over alle deler av markedsføring og salg. Salg og markedsføring hjelper deg med å ta raske og intelligente beslutninger, basert på korrekt kontaktinformasjon. Med bare noen få tastetrykk får du detaljert kontaktinformasjon og kan arbeide effektivt, og samtidig få mer tilfredse medarbeidere og kunder. Salg og markedsføring er en suveren CRM-løsning som hjelper deg med å utføre jobben både raskere og bedre. Med Salg og markedsføring kan du styrke samarbeidet med kundene, og dermed øke produktiviteten oppnå konkurransefortrinn ved å ta velinformerte beslutninger om kunder skreddersy løsningen til din virksomhet og utvide forretningsvirksomheten Service Microsoft Dynamics NAV Service gjør det lønnsomt å tilby kundene førsteklasses service og imøtekomme og overgå deres forventninger, få bedre oversikt over kostnadene og organisere serviceressursene på en effektiv måte. Ved å bruke de mange rapportene får du bedre oversikt over lønnsomheten i serviceoperasjonene. I tillegg inneholder løsningen statistikk- og analyseverktøy for langsiktige og kortsiktige analyser. med Microsoft Dynamics NAV, som gir bedriftens kunder og forretningspartnere en internettbasert nettportal med handelstransaksjonsinformasjon og -tjenester. For å kunne bruke Handelsportal med Microsoft Dynamics NAV 4.0, må du bruke de nettbaserte synkroniseringstjenestene og demoene for Handelsportal (frigitt i Microsoft Dynamics NAV 3.70). Kontakt din lokale Microsoft-partner hvis du vil ha mer informasjon. Andre funksjoner: Dimensjoner Med Microsoft Dynamics NAV Dimensjoner er det enklere å filtrere og sortere data. Med denne funksjonen kan du legge til et ubegrenset antall dimensjoner, for eksempel områder, perioder eller avdelinger, og bruke dem i alle transaksjoner. Du kan definere regler for hvordan dimensjonene og dimensjonsverdiene skal kombineres i modulen. Du kan dessuten kontrollere bruken av dimensjoner slik at du får større utbytte av dem. Du kan også imøtekomme bestemte forretningsbehov ved å definere dimensjonsregler for prioritering av standardverdier og analysevisninger. Valutaer og språk Bedrifter som opererer på tvers av landegrensene, må kunne håndtere flere valutaer. Med Microsoft Dynamics NAV kan du opprette og bruke flere valutaer overalt i løsningen, for eksempel i forbindelse med kunde- og leverandørkonti, finansrapporter, bankkonti og ressurs- /lagervarer. Microsoft Dynamics NAV gjør det også enklere å drive et flernasjonalt selskap og imøtekomme behovene til kunder, leverandører og ansatte. Med funksjonalitet for flere språk kan brukerne velge hvilket språk de vil bruke overfor kunder, partnere og andre forretningskontakter. E-handel Brukere får tilgang til Microsoft Dynamics NAV gjennom for eksempel PC-en og Internett. Løsningen støtter internettbaserte funksjoner som Microsoft Dynamics NAV Commerce Gateway og Microsoft Dynamics NAV Handelsportal. Med Commerce Gateway og Handelsportal kan du effektivisere samarbeidet med leverandører og kunder via Internett. Commerce Gateway åpner Microsoft Dynamics NAV for elektronisk utveksling av handelsdokumenter med andre systemer. Denne løsningen reduserer både feilmarginen og tiden som går med til å registrere data, for eksempel bestillinger og ordrer uten komplekse EDI-systemer. Den internettbaserte handelsportalløsningen er integrert Business Analytics Med Business Analytics for Microsoft Dynamics NAV kan du gjøre vanlige data om til viktig forretningsinformasjon. Business Analytics støtter OLAPtjenester med interaktive grafiske visninger for nøkkelindikatorer (KPI), og visualiserer utviklingstrender, mønstre og sammenhenger. Business Analytics gjør det enkelt å bruke Microsoft Dynamics NAV, blant annet fordi informasjonen presenteres med et Microsoft Outlook-liknende grensesnitt som er kjent for de fleste, og fordi verktøyene er så enkle å bruke at alle i bedriften kan utføre dynamiske analyser og rapportere på tvers av forretningsområdene i virksomheten.

4 Systemhåndtering Med Microsoft Dynamics NAV Systemhåndtering kan du opprette og definere aktiviteter i Microsoft Dynamics NAV-databasen. På samme måte som i Microsoft Outlook, har hovedmenyen i Microsoft Dynamics NAV en navigeringsvisning med menyinformasjon som er enkel å få tilgang til og tilpasse. Du kan knytte egendefinerte menyer og vinduer til bestemte brukere, slik at brukerne bare har tilgang til den funksjonalitet de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver. I tillegg kan en administrator gi og kontrollere tilgangsrettigheter til datterselskaper og brukere, og dessuten gi internettilgang. Adresse: Microsoft Norge AS Lilleakerveien Oslo Norge Tlf Faks C/SIDE C/SIDE (Client/Server Integrated Development Environment) er et grafisk integrert utviklingsmiljø som er en vesentlig del av Microsoft Dynamics NAV. C/SIDE er utviklet for klient/server-arkitekturen, og er bygd rundt et RDBMS-høyytelsessystem (Relational Database Management System) som kan tilpasses. Microsoft Dynamics NAV kjøres på Microsoft SQL Server eller Microsoft Dynamics NAV Database Server. Begge databasealternativene kjøres på Microsoft Windows Server RDBMS-systemet er integrert med C/AL, som er et hendelsesstyrt, fjerdegenerasjons utviklingsspråk. Ved siden av den omfattende regnskaps- og forretningsfunksjonaliteten, inneholder C/SIDE kraftige tilpasningsverktøy for utvikling av kundespesifikke løsninger, og komplette vertikale løsninger fra forhandlere og uavhengige programvareleverandører. Microsoft Dynamics NAV forener en rekke unike funksjoner fra områder som økonomistyring og CRM, avansert forsyningskjedestyring og e-handel, slik at du kan innhente, organisere, utveksle og bruke viktig informasjon aktivt både internt i bedriften og overfor nøkkelpartnere og -kunder. Spør din samarbeidspartner Hvis du vil vite mer om Microsoft Dynamics NAV, kan du kontakte din lokale Microsoft-partner. De har ekspertisen som kreves for å utforme en løsning som dekker dine forretningsbehov. Du kan også besøke oss på Internett:

5

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel

Microsoft Dynamics AX 2012. kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX 2012 kraftfull. fleksibel. enkel Microsoft Dynamics AX er en ERP løsning fra Microsoft med spesialtilpasset funksjonalitet for fem ulike bransjer. Ved å kombinere omfattende ERPfunksjonalitet

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll på regnskap og fakturering

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: L&L 2007-05:1 09-05-07 15:25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse 5. - 6. juni har fått navnet ERP-systemer 2007. De fleste ERPleverandørene

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer