Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160"

Transkript

1 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 121

2 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 121

3 Innhold 1 Feltets status Generelt Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelser Overskridelser av utslippstillatelser / avvik Kjemikalier prioritert for substitusjon Status for nullutslippsarbeidet Brønnstatus Boring Boring med vannbaserte borevæsker Boring med oljebaserte borevæsker Boring med syntetiske borevæsker Borekaks importert fra felt Oversikt over boreaktiviteter i rapporteringsåret Utslipp av oljeholdig vann inkl oljeholdige komponenter og tungmetaller Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Utslippsstrømmer og vannbehandling Analyse og prøvetaking av oljeholdig vann Utslipp av olje Utslipp av løste komponenter i produsert vann Utslipp av tungmetaller Utslipp av radioaktive komponenter Bruk og utslipp av kjemikalier Samlet forbruk og utslipp - Osebergfeltet Bore- og brønnkjemikalier - Osebergfeltet Produksjonskjemikalier Osebergfeltet Injeksjonsvannkjemikalier - Osebergfeltet Rørledningskjemikalier - Osebergfeltet Gassbehandlingskjemikalier - Osebergfeltet Hjelpekjemikalier - Osebergfeltet Kjemikalier som går med eksportstrømmen - Osebergfeltet Kjemikalier fra andre produksjonssteder - Osebergfeltet Reservoarstyring - Osebergfeltet Vannsporstoffer - Osebergfeltet Forbruk og utslipp fra Oseberg C Bore- og brønnkjemikalier Oseberg C Produksjonskjemikalier Oseberg C Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg C Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier Oseberg C Hjelpekjemikalier Oseberg C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 3 av 121

4 4.2.7 Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg C Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg C Forbruk og utslipp fra Oseberg Feltsenter Bore- og brønnkjemikalier Oseberg Feltsenter Produksjonskjemikalier Oseberg Feltsenter Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg Feltsenter Rørledningskjemikalier Oseberg Feltsenter Gassbehandlingskjemikalier Oseberg Feltsenter Hjelpekjemikalier Oseberg Feltsenter Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg Feltsenter Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg Feltsenter Reservoarstyring Oseberg Feltsenter Vannsporstoffer Oseberg Feltsenter Forbruk og utslipp fra Deepsea Delta Bore- og brønnkjemikalier Deepsea Delta Hjelpekjemikalier Deepsea Delta Evaluering av kjemikalier Oppsummering av kjemikaliene - Osebergfeltet Bore- og brønnkjemikalier - Osebergfeltet Produksjonskjemikalier - Osebergfeltet Injeksjonsvannkjemikalier - Osebergfeltet Rørledningskjemikalier - Osebergfeltet Gassbehandlingskjemikalier - Osebergfeltet Hjelpekjemikalier - Osebergfeltet Kjemikalier som går med eksportstrømmen - Osebergfeltet Kjemikalier fra andre produksjonssteder - Osebergfeltet Reservoarstyring - Osebergfeltet Miljøvurdering av kjemikaliene på Oseberg C Bore- og brønnkjemikalier Oseberg C Produksjonskjemikalier Oseberg C Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg C Rørledningskjemikalier Oseberg C Gassbehandlingskjemikalier Oseberg C Hjelpekjemikalier Oseberg C Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg C Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg C Reservoarstyring Oseberg C Miljøvurdering av kjemikaliene på Oseberg Feltsenter Bore- og brønnkjemikalier Oseberg Feltsenter Produksjonskjemikalier Oseberg Feltsenter Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg Feltsenter Rørledningskjemikalier Oseberg Feltsenter Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 4 av 121

5 5.3.5 Gassbehandlingskjemikalier Oseberg Feltsenter Hjelpekjemikalier Oseberg Feltsenter Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg Feltsenter Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg Feltsenter Reservoarstyring Oseberg Feltsenter Miljøvurdering av kjemikaliene på Deepsea Delta Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Miljøfarlige forbindelser som tilsetninger og forurensninger i produkter Utslipp til luft Forbrenningsprosesser Utslipp ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Bruk og utslipp av gassporstoffer Akutt forurensning Akutt oljeforurensning Akutt forurensning av borevæsker og kjemikalier Akutt forurensning til luft Avfall Farlig avfall Avfall Vedlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 5 av 121

6 1 Feltets status 1.1 Generelt 1 PUD for Oseberg Fase1 ble godkjent Feltet ble satt i produksjon Oseberg Fase 2, utbygging av den nordlige delen av feltet, ble godkjent Oseberg Fase 3, gassfase med installasjon av gassprosesseringsinnretning, ble godkjent og tatt i bruk i oktober Oseberg er et oljefelt med en overliggende gasskappe. Oljedelen av Oseberg er bygd ut i to faser. Første fase av utbyggingen av Oseberg omfattet et feltsenter i sør bestående av to innretninger, Oseberg A og B. Oseberg A er en prosess- og boliginnretning. Oseberg B er en bore- og vanninjeksjonsinnretning. Fase 2 omfatter utbygging av den nordlige delen av feltet. Oseberg C-innretningen er en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ). Fase 3 omfatter utbygging av gassdelen på feltet. Oseberg D-innretningen er en gassprosesseringsinnretning som er knyttet til Oseberg Feltsenter. Oseberg Vestflanken er bygd ut med en havbunnsramme som er knyttet til Oseberg B. Tune er bygd ut med en havbunnsramme som er knyttet til Oseberg D. Oseberg Delta er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Oseberg D og ble satt i produksjon i Innretningene på feltsenteret blir også benyttet for behandling av olje og gass fra feltene Oseberg C (MTS), Oseberg Øst, Oseberg Sør, Oseberg Vest, Tune og Vestflanken. Oljen blir transportert gjennom rørledningen i Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Oseberg A og Oseberg C er utstyrt med målestasjoner for fiskal måling av stabilisert olje. Gasseksport fra Oseberg Feltsenter startet høsten 2000 gjennom en ny rørledning, Oseberg Gasstransport (OGT), til Statpipesystemet via Heimdal. Fiskale målestasjoner for gass og kondensat er installert. Feltet består av flere reservoarer i Brentgruppen av mellomjura alder og er delt inn i tre hovedstrukturer. Hovedreservoaret ligger i Oseberg- og Tarbertformasjonene, men det produseres også fra Etive- og Nessformasjonene. Feltet har generelt gode reservoaregenskaper og det oppnås en høy utvinningsgrad fra feltet. Osebergfeltet blir produsert ved trykkvedlikehold med både gass-, vann- og VAG-injeksjon (vann-/alternerende gassinjeksjon). Massiv oppflanks gassinjeksjon har gitt en svært god fortrengning av oljen, og det er nå utviklet en stor gasskappe som skal produseres i årene fremover. Injeksjonsgass ble tidligere importert fra Troll Øst (TOGI). TOGI ble nedstengt i 2002 i henhold til avtale om leveranse av gass. 1 Kilder: ODs interaktive faktasider, Faktaheftet 2003 fra OED, underlagsinformasjon fra RNB2004 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 6 av 121

7 Bruk av horisontale-, og avanserte brønner, sammen med massiv gassinjeksjon og VAG, har bidratt til en høy oljeutvinning fra Osebergfeltet. Utfordringen fremover blir å produsere gjenværende olje mellom gasskappen og vannsonen og å balansere gassuttaket med hensyn til gjenværende oljeproduksjon fra feltet. Denne årsrapporten gjelder følgende installasjoner: Oseberg Feltsenter (Oseberg A, B og D) Oseberg C Deepsea Delta (Boring, komplettering og P&A) 1.2 Produksjon av olje/gass Tabell 1.1 gir status forbruk av gass/diesel og injeksjon av gass/sjøvann for Oseberg. Tabell 1.2 gir status for produksjonen på Oseberg. Data i begge tabellene er gitt av OD basert på tall rapportert løpende fra StatoilHydro i forbindelse med produksjonsrapportering og rapportering relatert til CO 2 -avgift. Tabell 1.1 Status forbruk (EW Tabell nr 1.0a) Måned Injisert gass (m3) Injisert sjøvann (m3) Brutto faklet gass (m3) Brutto brenngass (m3) Diesel (l) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 7 av 121

8 Tabell 1.2 Status produksjon (EW Tabell nr 1.0b) Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Brutto Olje er definert som eksportert olje fra plattformene inkl. vann og kondensat ** Netto Olje er definert som salgbar olje *** Brutto gass er definert som Total gass produsert fra brønnene. **** Netto gass er definert som salgbar gass Figur 1.1 gir en historisk oversikt over produksjon av olje og gass fra feltet. Data for prognoser er hentet fra Revidert nasjonalbudsjett 2009 (RNB2009, Ressursklasse 0 2) som operatørene leverer til Oljedirektoratet hvert år. Prognosen inkluderer Vestflanken og Delta. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 8 av 121

9 Sm3 olje Mill Sm3 gass Oljeproduksjon, Sm3 Prognose oljeproduksjon, m3 Gassproduksjon, Mill Sm3 Prognose gass, mill m Figur 1.1 Historisk produksjon fra feltet På Oseberg forventer man at gassproduksjonen flater ut de kommende årene. 1.3 Gjeldende utslippstillatelser Tabell Følgende utslippstillatelser har vært gjeldende på Oseberg i 2008 Utslippstillatelse Dato Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Osebergfeltet Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Osebergfeltet Overskridelser av utslippstillatelser / avvik Tabell 1.4 oppsummerer eventuelle avvik i forhold til myndighetenes miljøkrav og utslippstillatelsenes vilkår. Tabell 1.4 Overskridelser utslippstillatelser/avvik Ref. Myndighetskrav Avvik Kommentar Ingen avvik registrert. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 9 av 121

10 1.5 Kjemikalier prioritert for substitusjon Tabell 1.5 gir en oversikt over kjemikalier som er prioritert for substitusjon. Tabell 1.5 Kjemikalier som er prioritert for substitusjon Innretning Oseberg Feltsen ter Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) Driftskjemikalier DF Oseberg Feltsenter planlegger test for å redusere / avslutte bruk av DF-510. Silikonbaserte produkter. Funksjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. Frist Q DF Silikonbaserte produkter. Funksjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. Frist Q EB Q Test av gule emulsjonsbrytere på OSC Q ga ikke ønsket resultat (økning i OIV-verdier) og EB-8528 videreføres inntil videre. Castrol Brayco Micronics SV / Ny hydraulikkolje etterfylles i linjene. Oljen i linjene vil byttes fullstendig ut. Foreløpige planer indikerer utskifting ifbm RS2011 eller ved tidligere anledning, men endelig avgjørelse er ikke tatt. Castrol Brayco Micronics SV / B Brønnbehandling CC Q Ikke registrert bruk i Gjengefett Jet Lube Kopr Kote Benyttes på borestreng grunnet gjentatte utfordringer med utbrekking og arbeid i rød sone. Frist for utfasing gitt til , ref. 2008/ Jet Lube API Modified Benyttes kun på Det jobbes kontinuerlig med å erstatte dette med produkter i gul kategori Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 10 av 121

11 Innretning Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) stålkvaliteten superkrom på casingrør. Oseberg C Deepsea Delta Kun beredskap Jet-Lube Seal-Gard ECF Borekjemikalier Bentone Pågående Versatrol Pågående VG Supreme Pågående Versapro P/S Pågående Flowzan Liquid Pågående EMI-1769 skal erstatte Flowzan Liquid i løpet av Beredskapskjemikalie Ecotrol Ikke benyttet i 2008 Versapac Ikke benyttet i 2008 Driftskjemikalier DF Silikonbaserte produkter. Funskjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. EB-8528 Intern vurdering Fullskala test Q ga ikke ønsket resultat. Rød EB beholdes inntil videre. Brønnbeh.kjemikalier Diesel Dielsel er i svart kategori pga fargestoff tilsatt avgiftsfri diesel. Dette etter pålegg fra Tollog Avgiftsdirektoratet. Gjengefett Jet-lube NSC 30 ECF Boring Bentone Pågående Versatrol Pågående Flowzan Liquid Pågående Versavert PE Utfaset i Endret fargekategori fra rød til gul. Versavert SE Utfaset i Endret fargekategori fra rød til gul. Boring Utført test med gul skumdemper i april Resultatene fra testen viste at vannkvaliteten ble forringet ved bruk av gult produkt. Besluttet å beholde rød skumdemper inntil videre. Test av gule emulsjonsbrytere på OSC Q ga ikke ønsket resultat (økning i OIV-verdier) og EB-8528 videreføres inntil videre. Parawet Paramul Bentone Pågående Ikke identifisert Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 11 av 121

12 Innretning Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) Bentone Pågående Ikke identifisert Safe Surf E Utfaset ECF-1739 Versatrol Pågående Alternativ for medium og høy temperatur ikke identifisert. 1.6 Status for nullutslippsarbeidet Oseberg har arbeidet med nullutslipp i mange år og en rekke tiltak er implementert. De viktigste referansene til Statens forurensningstilsyn (SFT) med tilknytning til nullutslippsarbeidet: Nullutslippsrapport til SFT, 28.mai 2003 (Norsk Hydro, Drift og Utvinning Norge) Oppdatert status på nullutslippsarbeidet, 2005 Status i årsrapportene til SFT for 2003, 2004, 2005, 2006 og Nullutslippsrapport 2008 Oseberg (September 2008) Forpliktelser mht nullutslippsarbeidet for Boring i tidligere Hydro er oppfylt og rapportert i årsrapportene for Tabell 1.6 gir tiltak knyttet til Oseberg C. Tabell 1.6 Tiltak knyttet til Oseberg C Tiltak Reduksjon Sonekontroll i brønner Allerede implementert Konklusjon Besluttet implementert Videre arbeid, mulighetsstudier Status Kontinuerlig, gjennomført på noen brønner Kjemikalieutfasing Kontinuerlig Kontinuerlig Reduksjon av vedheng på kaks ved å sende kaks over shaker og sentrifuger Deponering Injeksjon av borekaks og slop Rensing Separatorinnmat Online overvåkning OiV Studie av optimalisering av hydrosyklondrift Implementert Implementert Skiftet for å forbedre separasjonseffektivitet og gassbehandlingskapasitet Det er gjennomført flere tester av hydrosykloner i 2005 som har medført endringer på drift av syklonene Online overvåking OIV benyttes som støtteverktøy i drift og prosessoptimalisering. Gjennomført. Har redusert OIV med >50%. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 12 av 121

13 Tiltak knyttet til Oseberg Feltsenter er listet i Tabell 1.7. Tabell 1.7 Tiltak knyttet til Oseberg Feltsenter Tiltak Reduksjon Sonekontroll i brønner Kjemikalieutfasing Avvasking av lagringsdop på land og ikke offshore for borerør og foringsrør Deponering Reinjeksjon av produsert vann til Utsira formasjonen Injeksjon av borekaks og slop Rensing Separatorinnmat Allerede implementert Kontinuerlig, gjennomført på noen brønner Kontinuerlig Implementert, reduserer utslipp av tungmetaller til sjø Implementert Implementert Skiftet for å forbedre separasjonseffektivitet Besluttet implementert Konklusjon Videre arbeid, mulighetsstudier Status Andel vann reinjisert: 2007: 98,1% 2008: 99,1% Pågående for flere separatorer. Det ble implementert reinjeksjon av produsert vann på Oseberg feltsenter fra månedskiftet februar-mars Oseberg Feltsenter har i 2008 hatt en regularitet på reinjeksjonsanlegget på 99,1 %. Tabell 1.8 viser status for EIF (Environmental Impact Factor). Tabell 1.8 EIF informasjon EIF, OSF * 37 EIF, OSC * EIF modellering gjort for perioden april til desember 2006 for OSF EIF-beregninger er utført i henhold til EIF Guidelines (OLF 2003), basert på årsgjennomsnitt av volum produsert vann til sjø, samt analyserte nivåer av naturlige komponenter og kjemikalier i det produserte vannet. Figur 1.2 og 1.3 viser enkeltkomponenters bidrag til EIF i utslippsvannet fra henholdsvis Oseberg Feltsenter og Oseberg C i EIF beregninger for 2007 ble utført fra mars 2008 for alle StatoilHydro felt. EIFberegningene for Oseberg Feltsenter og Oseberg C er ikke oppdatert for Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 13 av 121

14 Weighted contribution to risk, EIF =37 CC-115-komp2 1% CC-5143-komp1 6% Disp.olje 1% TRIETHYLENE GLYCOL 1% R-MC-G-21 1% MB544C 88% Figur 1.2 Enkeltkomponenters bidrag til EIF for utslippsvann fra Oseberg Feltsenter i Weighted contribution to risk, EIF =61 BTEX 2% Napthalenes 1% PAH 2-3 ring 3% Phenols C0-C3 3% Phenols C4-C5 1% Disp.olje 3% SD % MB544C 78% Figur 1.3 Enkeltkomponenters bidrag til EIF for utslippsvann fra Oseberg C i Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 14 av 121

15 1.7 Brønnstatus Tabell 1.9 gir en oversikt over brønnstatus pr Tabell 1.9 Brønnstatus 2008 antall brønner i aktivitet Innretning Gassprodusent Oljeprodusent Vanninjektor Gassinjektor VAG 2 -injektor Oseberg Feltsenter Oseberg C Vann, Alternerende Gass 3 De fire Tune-brønnene er ikke inkludert. 4 Inkl. B-16, reinjeksjon av produsertvann i Utsiraformasjonen (PVRI). 5 B-48 og B-19 kan koples om mellom vann og gassinjeksjon. B-48 er gassinjektor og B-19 er vanninjektor 6 1 brønn som ikke var i drift 1. halvår,og som ble boret på 2. halvår. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 15 av 121

16 2 Boring Det er boret og ferdigstilt 3 brønner på Oseberg Feltsenter i I tillegg er det utført boring av et sidesteg på en fjerde brønn og to P&A jobber på eksisterende brønner. På Oseberg C er det boret 2 brønner i Det er i tillegg på begynt boreoperasjoner på ytterligere ett sidesteg. Den flytende enheten Deepsea Delta har utført Re-entry og P&A jobber på brønnen 30/9-B- 50 H. Den er nå permanent plugget og forlatt. Kapittel 2 gir en oversikt over borevæsker benyttet under boring samt oversikt over disponering av kaks. Ved beregning av mengde utboret borekaks er det anvendt en faktor som representerer forholdet mellom teoretisk hullvolum boret og kaksmengden. 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker Tabell 2.1 gir en oversikt over boring med vannbaserte borevæsker. Tabell 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker (EW Tabell nr 2.1) Borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske Utslipp av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land etterlatt i hull eller tapt til formasjon Gjenbrukt borevæske Eksportert borevæske Innretning 30/9-B-21 B 30/9-B-26 C 30/9-B-30 B 30/6-C-24 A OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 16 av 121

17 m Forbruk Utslipp Figur 2.1 Forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker Figur 2.1 gir en oversikt over forbruk og utslipp av vannbasert borevæske i perioden Forbruk av vannbasert borevæske i 2005 skyldes boring av topphull på Vestflanken og boring av brønn B-16 på Oseberg B. I 2006 er det boret mindre med vannbasert borevæske enn i For 2007 så skyldes økt forbruk og utslipp av vannbasert borevæske at det har blitt boret topphullseksjoner på Oseberg Delta med riggen Deepsea Delta. I tillegg har det blitt boret et 36 topphull på brønn 30/9-B-28 på Oseberg B. I 2008 har det blitt utført en boreoperasjon på 17 ½ seksjon og flere P&A jobber på Oseberg B. På Oseberg Sør har det blitt utført Re-entry og kompletteringsjobber. Både Oseberg Feltsenter og Oseberg C injiserer avfall fra boring med vannbaserte systemer. Tabell 2.2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske (EW Tabell nr 2.2) Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt Utslipp av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Innretning 30/9-B-21 B 30/9-B-26 C 30/9-B-30 B 30/6-C-24 A OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 17 av 121

18 2.2 Boring med oljebaserte borevæsker Tabell 2.3 gir en oversikt over boring med oljebaserte borevæsker. Tabell 2.3 Boring med oljebaserte borevæsker (EW Tabell nr 2.3) Borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske Utslipp av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land etterlatt i hull eller tapt til formasjon Gjenbrukt borevæske Eksportert borevæske Innretning 30/9-B-26 C 30/9-B-30 C 30/6-C-21 A 30/6-C-24 A 30/6-C-24 BY OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C OSEBERG C OSEBERG C Figur 2.2 gir en oversikt over forbruk av oljebaserte borevæsker m Forbruk Figur 2.2 Forbruk av oljebaserte borevæsker Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 18 av 121

19 Tabell 2.4 Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske (EW Tabell nr 2.4) Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt Utslipp av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) Utslipp av basevæske som vedheng på kaks Innretning 30/9-B-26 C 30/9-B-30 C 30/6-C-21 A 30/6-C-24 A 30/6-C-24 BY OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C OSEBERG C OSEBERG C Både Oseberg Feltsenter og Oseberg C injiserer avfall fra boring med oljebaserte systemer. 2.3 Boring med syntetiske borevæsker Syntetiske borevæsker har ikke vært i bruk på Osebergfeltet i rapporteringsåret. 2.4 Borekaks importert fra felt Det har ikke blitt importert borekaks fra andre felt i Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 19 av 121

20 2.5 Oversikt over boreaktiviteter i rapporteringsåret Tabell 2.5 Bore- og brønnaktiviteter Oseberg Feltsenter Innretning Brønnbane Type Vannbasert Oljebasert Oseberg B 30/9-B-28 T3 Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-26 B Brønnops Oseberg B 30/9-B-28 T4 Komplettering Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Glydrill 17 ½ Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-26 C Komplettering Oseberg B 30/9-B-30 BT2 Perm P&A Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 17 ½ Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT2 Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Temp P&A Oseberg B 30/9-B-21 B Perm P&A Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Komplettering Oseberg B 30/9-B-21 B Perm P&A Oseberg B 30/9-B-21 C Boring Glydril 17 ½ Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 20 av 121

21 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl oljeholdige komponenter og tungmetaller Utslipp i form av akutte utslipp er rapportert i kapittel 8 og disse er ikke inkludert i kapittel Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Utslippsstrømmer og vannbehandling Oljeholdig vann fra produksjonsplattformene kommer fra følgende hovedkilder: Produsert vann Drenert vann Jettevann Oseberg Feltsenter Rensing av produsert vann foregår i to trinn. Første rensetrinn er produsertvannseparatorer der grovrensing og avgassing skjer. Separatorene fungerer i tillegg som en buffer til å ta opp svingninger i vannproduksjonen. Andre rensetrinn består av flotasjonspakker der finrensingen skjer ved hjelp av indusert gassflotasjon. Parallelt til flotasjonspakkene er det installert et Epconanlegg. Det rensede vannet fra flotasjonspakkene og Epconanlegget går via ratemålere til injeksjon i Utsiraformasjonen. Deler av vannet fra drenssystemet går inn i produsertvannsystemet mens det resterende renses i egen tank før vannet slippes til sjø. Det er ikke ratemåling av drensvann til sjø. Jetting av 2.trinnsseparatorer og produsertvannseparatorer skjer under normal produksjon. Det forsøkes å rute brønner med mest vann mot det oljetog som ikke jettes for å redusere mengden produsertvann som går til sjø med jettevannet. Oseberg C Produsert vann på Oseberg C tas ut i 1. og 2. trinnsseparator. Vannbehandlingsanlegget på Oseberg C er designet for å behandle 8000 m 3 produsert vann pr døgn. Renseanlegget består av hydrosykloner og avgassingstank. 100 % av den totale produserte vannmengden blir sluppet til sjø. Oseberg C har installert online olje-i-vann analysator som er et godt hjelpemiddel i den daglige drift mtp. å optimalisere prosessen (driftsbetingelser på hydrosykloner, kjemikaliedosering, etc) for å oppnå best mulig vann. Oseberg C har en del brønner med høyt vanninnhold som belaster vannrensesystemet mye ifm oppstart. I slike tilfeller blir vannet sendt sammen med oljestrømmen til Sture. Deler av drenasjevannet fra avløpssystemet går inn i produsertvannsystemet mens det resterende samles på egne tanker og slippes til sjø etter rensing ved hjelp av sentrifuge. Mengde avløpsvann som slippes til sjø logges manuelt. På Oseberg C jettes 1. trinn, 2. trinn, testseparator samt avgassingstanken. Separatorene på Oseberg C tas ut av drift ifm jetting. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 21 av 121

22 3.1.2 Analyse og prøvetaking av oljeholdig vann Generell beskrivelse/krav: Kapittel gir en generell beskrivelse av hvordan analyse og prøvetaking av oljeholdig vann er foretatt i 2008: Måleprogram for produsert vann - olje i vann analyser; Kontroll av hydrokarbonholdig avløpsvann gjennomføres daglig og analyse av vannprøver utføres i henhold til standard GC-analyse, OSPAR Reference method Usikkerhet knyttet til olje i vann analysemetode er ± 15%. Deteksjonsgrensen er 0,2 mg/l. Usikkerhet knyttet til prøvetaking er ikke med i denne usikkerheten. Det skal tas prøve av hver avløpsstrøm separat. Prøvetakingspunktene skal plasseres slik at prøver er representative for det reelle utslippet. Total mengde produsert vann sluppet ut skal bestemmes ved kontinuerlige målinger, og registreres hvert døgn. Døgnblandprøver bestående av 4 representative prøver analyseres. Dersom analysen viser høyere enn 30 mg/l tas ytterligere prøver for umiddelbar analyse. Måleprogram for drenasjevann; Den enkelte installasjon skal etablere og vedlikeholde egne rutiner for kontroll av drenasjevann fra områder der det kan forekomme olje. Både vannmengde og oljekonsentrasjon kan estimeres på basis av regelmessig prøvetaking og analyser. Prøvetaking og analyse skal skje i henhold til lab.håndbok. Prøvetaking skal skje nedstrøms renseenhet. Årlig karakterisering av produsert vann I 2008 ble det gjennomføret en full karakterisering av produsert vann i henhold til OLFs veiledning. Dette gjelder aromatiske hydrokarboner, alkylfenoler, organiske syrer, samt metaller. Disse analysene koordineres fra HMS og Tilsyn v/ Ytre Miljø slik at alle feltene benytter samme laboratorium. Analyseresultatene fra denne årlige karakteriseringen blir lagt inn i Miljøregnskapsdatabasen (TEAMS) som grunnlag for beregning av utslipp av komponenter i produsert vann. Analyseprosedyre for jetteoperasjoner; Ved første gangs sandrensing eller jetspyling skal det, i samråd med HMS og Tilsyn v/ Ytre Miljø, utarbeides program for prøvetaking av vann/sand i perioden arbeidsoperasjonen pågår. Ved senere jetteoperasjoner skal program for prøvtaking baseres på erfaring fra tidligere operasjoner og gjennomføres slik at de beskriver utslippsforholdene så representativt som mulig. Prøvetaking og analyser skal foretas i henhold til lab.håndbok. Vannvolum og mengde sand sluppet til sjø skal måles (eventuelt estimeres dersom måling ikke er mulig). Analyseresultatene skal innrapporteres til Miljøregnskapsdatabasen (TEAMS) i etterkant av hver jetteoperasjon. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 22 av 121

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 27 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-116 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO TUNE Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 3 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. Oseberg

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. Oseberg Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 Oseberg Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00162

Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00162 Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport AU-EPN OWE OSE-00162 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 75 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 75 Innhold

Detaljer

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00067

Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00067 Utslipp fra Oseberg Sør - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00067 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2009-01-29 Side 1 av 70 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2009-01-29 Side 2 av 70 Innhold

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Gradering: al Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 59 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje/gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 25 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2011

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2011 fra Oseberg - Årsrapport AU-DPN OE OSE-00083 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2013-03-01 Side 1 av 99 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2013-03-01 Side 2 av 99 Innhold 1 Feltets status...

Detaljer

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 26 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Årsrapport 2008 Utslipp fra Sleipner Øst feltet

Årsrapport 2008 Utslipp fra Sleipner Øst feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 66 Innhold 1 Status...6 1.1 Feltets status...6 1.2 Status nullutslippsarbeidet...10 2 Utslipp fra boring...11 3 Utslipp av oljeholdig

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Sør Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet AU-OSE-00006

Utslipp fra Oseberg Sør Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet AU-OSE-00006 fra Oseberg Sør Årsrapport til Miljødirektoratet AU-OSE-00006 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 50 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass...

Detaljer

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674 Årsrapport 2010 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Øst - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00068

Utslipp fra Oseberg Øst - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00068 fra Oseberg Øst - Årsrapport 27 AU-EPN OWE OSE-68 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 29-3-1 Side 1 av 65 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 29-3-1 Side 2 av 65 Innhold 1 Feltets status...

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO ÅSG MYN 0148 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.: 2004-03-15 0 Forfatter(e)/Kilde

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012 Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune Gradering: Open Side 1 av 6 Årsrapport 2016 for Tune Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser...

Detaljer

Utslipp fra Granefeltet Årsrapport 2007 AU-EPN ONS GRA-00026

Utslipp fra Granefeltet Årsrapport 2007 AU-EPN ONS GRA-00026 Utslipp fra Granefeltet AU-EPN ONS GRA-26 Tittel: Utslipp fra Granefeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-EPN ONS GRA-26 Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Fritt i StatoilHydrokonsernet

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 26 HYDRO TROLL Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 8 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line Fiber optic cable

Detaljer

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 4 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112 Årsrapport 2011 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk AU-HVF-00002

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk AU-HVF-00002 Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk Gradering: Åpen Page 1 of 68 Tittel: Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato:

Detaljer

Årsrapport 2009 Visund AU-EPN ONS VIS-00148

Årsrapport 2009 Visund AU-EPN ONS VIS-00148 1 av 72 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-02-08 1 Feltets status... 6 1.1 Produksjon av olje og gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 9 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensingstilsyn 2008 StatoilHydro BRAGE

Årsrapport til Statens forurensingstilsyn 2008 StatoilHydro BRAGE Årsrapport til Statens forurensingstilsyn 28 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-439 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5 1.3 Gjeldende utslippstillatelse...7 1.4

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 BRAGE Brage Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 Responsible Party Wintershall

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219 Årsrapport Sleipner Øst Gradering: Open Status: Final Side 1 av 50 Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 8 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 26 HYDRO Brage Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 6 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Norne Årsrapport 2007 AU-UPN HNO NORN Gradering: Open Status: Draft Utløpsdato: Side 1 av 77

Norne Årsrapport 2007 AU-UPN HNO NORN Gradering: Open Status: Draft Utløpsdato: Side 1 av 77 Gradering: Open Status: Draft Utløpsdato: 2009-02-04 Side 1 av 77 Tittel: Norne Årsrapport 2007 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Distribusjon: Fritt i StatoilHydrokonsernet Utløpsdato:

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 9 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 10 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 10 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport 2010 Brage AU-EPN ONS MAS-00670

Årsrapport 2010 Brage AU-EPN ONS MAS-00670 Årsrapport Brage Innhold INNLEDNING... 5 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje/gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik...

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Utslipp fra Granefeltet Årsrapport 2009 AU-EPN ONS GRA-00067

Utslipp fra Granefeltet Årsrapport 2009 AU-EPN ONS GRA-00067 fra Granefeltet Årsrapport 2009 1 av 61 AU-EPN ONS GRA-00067 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-12-23 Innhold 1 Feltets status...6 2 fra boring...11 2.1 Bruk og utslipp av vannbasert borevæske...11

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Dato Rev. nr. Innhold 1 STATUS... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Status for nullutslippsarbeidet... 12 2 UTSLIPP FRA BORING... 16 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 16 2.2 Boring med oljebasert borevæske...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN 28 februar, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept...

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport Utslipp fra Sleipner Vest feltet

Årsrapport Utslipp fra Sleipner Vest feltet Årsrapport Utslipp fra Sleipner Vest feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 58 Innhold Innledning...5 1 Status...1 1.1 Feltets status...1 1.2 Status nullutslippsarbeidet...5

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Hydro Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 1.4

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2012 AU-DPN OE OSE-00183

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2012 AU-DPN OE OSE-00183 fra Oseberg Årsrapport 2012 AU-DPN OE OSE-00183 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser...8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008 Utslippsrapport for Valhallfeltet 28 Forus, 1. mars 29 Utarbeidet av: Godkjent av: Utslippsrapport Valhall 28 Side 1 av 54 Generell informasjon Denne utslippsrapporten omfatter utslipp til luft og sjø

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Gjøa-feltet 2011

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Gjøa-feltet 2011 Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Gjøa-feltet 2011 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2011 Forbruk og utslipp på Gjøa-feltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status...............

Detaljer

Utslippsrapport for 2015

Utslippsrapport for 2015 Utslippsrapport for 2015 15. mars 2016 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL OG USIKKERHET

Detaljer

Årsrapport 2004 Utslipp fra Åsgardfeltet HNO ÅSG MYN 0246

Årsrapport 2004 Utslipp fra Åsgardfeltet HNO ÅSG MYN 0246 Årsrapport Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 75 Årsrapport Gradering: Open Status: Final Side 2 av 75 Årsrapport Innhold 1 Status... 6 1.1 Oppfølging av utslippstillatelsen... 7 1.2 Olje,

Detaljer

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Urd... 9

Detaljer

Årsrapport 2010 Glitne AU-EPN ONS MAS-00672

Årsrapport 2010 Glitne AU-EPN ONS MAS-00672 Årsrapport Glitne Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje/gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Utslipp fra Tune - Årsrapport 2009

Utslipp fra Tune - Årsrapport 2009 1 av 23 Utslipp fra Tune - Årsrapport 2009 AU-EPN OWE OSE-00237 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Innhold 1 Feltets status...4

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport 2008 Utslipp fra Kvitebjørn feltet

Årsrapport 2008 Utslipp fra Kvitebjørn feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 50 Innhold 1 Status...5 1.1 Feltets status...5 1.2 Status nullutslippsarbeidet....8 2 Utslipp fra boring...9 3 Utslipp av oljeholdig

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 17. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Norne årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00086. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68

Norne årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00086. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport 2009 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00199

Årsrapport 2009 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00199 Status: Final Utløpsdato: 2010-11-3001 Side 1 av 62 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltets status... 6 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert vannløselige oljekomponenter

Detaljer

Årsrapport til i l Miljlødi d r i e r k e t k o t r o a r t a e t t e Gj G ø j a-felt l et 2013

Årsrapport til i l Miljlødi d r i e r k e t k o t r o a r t a e t t e Gj G ø j a-felt l et 2013 Årsrapport til Miljødirektoratet Gjøa-feltet 2013 ÅRSRAPPORT TIL MILJØDIREKTORATET 2013 Forbruk og utslipp på Gjøa-feltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1 Feltets status... 6 1.2 Olje,

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet Gjøa-feltet 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet Gjøa-feltet 2014 Årsrapport til Miljødirektoratet Gjøa-feltet 2014 ÅRSRAPPORT TIL MILJØDIREKTORATET 2014 Forbruk og utslipp på Gjøa-feltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1 Feltets status... 6 1.2 Olje,

Detaljer