Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160"

Transkript

1 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 121

2 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 121

3 Innhold 1 Feltets status Generelt Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelser Overskridelser av utslippstillatelser / avvik Kjemikalier prioritert for substitusjon Status for nullutslippsarbeidet Brønnstatus Boring Boring med vannbaserte borevæsker Boring med oljebaserte borevæsker Boring med syntetiske borevæsker Borekaks importert fra felt Oversikt over boreaktiviteter i rapporteringsåret Utslipp av oljeholdig vann inkl oljeholdige komponenter og tungmetaller Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Utslippsstrømmer og vannbehandling Analyse og prøvetaking av oljeholdig vann Utslipp av olje Utslipp av løste komponenter i produsert vann Utslipp av tungmetaller Utslipp av radioaktive komponenter Bruk og utslipp av kjemikalier Samlet forbruk og utslipp - Osebergfeltet Bore- og brønnkjemikalier - Osebergfeltet Produksjonskjemikalier Osebergfeltet Injeksjonsvannkjemikalier - Osebergfeltet Rørledningskjemikalier - Osebergfeltet Gassbehandlingskjemikalier - Osebergfeltet Hjelpekjemikalier - Osebergfeltet Kjemikalier som går med eksportstrømmen - Osebergfeltet Kjemikalier fra andre produksjonssteder - Osebergfeltet Reservoarstyring - Osebergfeltet Vannsporstoffer - Osebergfeltet Forbruk og utslipp fra Oseberg C Bore- og brønnkjemikalier Oseberg C Produksjonskjemikalier Oseberg C Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg C Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier Oseberg C Hjelpekjemikalier Oseberg C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 3 av 121

4 4.2.7 Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg C Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg C Forbruk og utslipp fra Oseberg Feltsenter Bore- og brønnkjemikalier Oseberg Feltsenter Produksjonskjemikalier Oseberg Feltsenter Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg Feltsenter Rørledningskjemikalier Oseberg Feltsenter Gassbehandlingskjemikalier Oseberg Feltsenter Hjelpekjemikalier Oseberg Feltsenter Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg Feltsenter Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg Feltsenter Reservoarstyring Oseberg Feltsenter Vannsporstoffer Oseberg Feltsenter Forbruk og utslipp fra Deepsea Delta Bore- og brønnkjemikalier Deepsea Delta Hjelpekjemikalier Deepsea Delta Evaluering av kjemikalier Oppsummering av kjemikaliene - Osebergfeltet Bore- og brønnkjemikalier - Osebergfeltet Produksjonskjemikalier - Osebergfeltet Injeksjonsvannkjemikalier - Osebergfeltet Rørledningskjemikalier - Osebergfeltet Gassbehandlingskjemikalier - Osebergfeltet Hjelpekjemikalier - Osebergfeltet Kjemikalier som går med eksportstrømmen - Osebergfeltet Kjemikalier fra andre produksjonssteder - Osebergfeltet Reservoarstyring - Osebergfeltet Miljøvurdering av kjemikaliene på Oseberg C Bore- og brønnkjemikalier Oseberg C Produksjonskjemikalier Oseberg C Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg C Rørledningskjemikalier Oseberg C Gassbehandlingskjemikalier Oseberg C Hjelpekjemikalier Oseberg C Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg C Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg C Reservoarstyring Oseberg C Miljøvurdering av kjemikaliene på Oseberg Feltsenter Bore- og brønnkjemikalier Oseberg Feltsenter Produksjonskjemikalier Oseberg Feltsenter Injeksjonsvannkjemikalier Oseberg Feltsenter Rørledningskjemikalier Oseberg Feltsenter Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 4 av 121

5 5.3.5 Gassbehandlingskjemikalier Oseberg Feltsenter Hjelpekjemikalier Oseberg Feltsenter Kjemikalier som går med eksportstrømmen Oseberg Feltsenter Kjemikalier fra andre produksjonssteder Oseberg Feltsenter Reservoarstyring Oseberg Feltsenter Miljøvurdering av kjemikaliene på Deepsea Delta Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Miljøfarlige forbindelser som tilsetninger og forurensninger i produkter Utslipp til luft Forbrenningsprosesser Utslipp ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Bruk og utslipp av gassporstoffer Akutt forurensning Akutt oljeforurensning Akutt forurensning av borevæsker og kjemikalier Akutt forurensning til luft Avfall Farlig avfall Avfall Vedlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 5 av 121

6 1 Feltets status 1.1 Generelt 1 PUD for Oseberg Fase1 ble godkjent Feltet ble satt i produksjon Oseberg Fase 2, utbygging av den nordlige delen av feltet, ble godkjent Oseberg Fase 3, gassfase med installasjon av gassprosesseringsinnretning, ble godkjent og tatt i bruk i oktober Oseberg er et oljefelt med en overliggende gasskappe. Oljedelen av Oseberg er bygd ut i to faser. Første fase av utbyggingen av Oseberg omfattet et feltsenter i sør bestående av to innretninger, Oseberg A og B. Oseberg A er en prosess- og boliginnretning. Oseberg B er en bore- og vanninjeksjonsinnretning. Fase 2 omfatter utbygging av den nordlige delen av feltet. Oseberg C-innretningen er en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ). Fase 3 omfatter utbygging av gassdelen på feltet. Oseberg D-innretningen er en gassprosesseringsinnretning som er knyttet til Oseberg Feltsenter. Oseberg Vestflanken er bygd ut med en havbunnsramme som er knyttet til Oseberg B. Tune er bygd ut med en havbunnsramme som er knyttet til Oseberg D. Oseberg Delta er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Oseberg D og ble satt i produksjon i Innretningene på feltsenteret blir også benyttet for behandling av olje og gass fra feltene Oseberg C (MTS), Oseberg Øst, Oseberg Sør, Oseberg Vest, Tune og Vestflanken. Oljen blir transportert gjennom rørledningen i Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Oseberg A og Oseberg C er utstyrt med målestasjoner for fiskal måling av stabilisert olje. Gasseksport fra Oseberg Feltsenter startet høsten 2000 gjennom en ny rørledning, Oseberg Gasstransport (OGT), til Statpipesystemet via Heimdal. Fiskale målestasjoner for gass og kondensat er installert. Feltet består av flere reservoarer i Brentgruppen av mellomjura alder og er delt inn i tre hovedstrukturer. Hovedreservoaret ligger i Oseberg- og Tarbertformasjonene, men det produseres også fra Etive- og Nessformasjonene. Feltet har generelt gode reservoaregenskaper og det oppnås en høy utvinningsgrad fra feltet. Osebergfeltet blir produsert ved trykkvedlikehold med både gass-, vann- og VAG-injeksjon (vann-/alternerende gassinjeksjon). Massiv oppflanks gassinjeksjon har gitt en svært god fortrengning av oljen, og det er nå utviklet en stor gasskappe som skal produseres i årene fremover. Injeksjonsgass ble tidligere importert fra Troll Øst (TOGI). TOGI ble nedstengt i 2002 i henhold til avtale om leveranse av gass. 1 Kilder: ODs interaktive faktasider, Faktaheftet 2003 fra OED, underlagsinformasjon fra RNB2004 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 6 av 121

7 Bruk av horisontale-, og avanserte brønner, sammen med massiv gassinjeksjon og VAG, har bidratt til en høy oljeutvinning fra Osebergfeltet. Utfordringen fremover blir å produsere gjenværende olje mellom gasskappen og vannsonen og å balansere gassuttaket med hensyn til gjenværende oljeproduksjon fra feltet. Denne årsrapporten gjelder følgende installasjoner: Oseberg Feltsenter (Oseberg A, B og D) Oseberg C Deepsea Delta (Boring, komplettering og P&A) 1.2 Produksjon av olje/gass Tabell 1.1 gir status forbruk av gass/diesel og injeksjon av gass/sjøvann for Oseberg. Tabell 1.2 gir status for produksjonen på Oseberg. Data i begge tabellene er gitt av OD basert på tall rapportert løpende fra StatoilHydro i forbindelse med produksjonsrapportering og rapportering relatert til CO 2 -avgift. Tabell 1.1 Status forbruk (EW Tabell nr 1.0a) Måned Injisert gass (m3) Injisert sjøvann (m3) Brutto faklet gass (m3) Brutto brenngass (m3) Diesel (l) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 7 av 121

8 Tabell 1.2 Status produksjon (EW Tabell nr 1.0b) Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Brutto Olje er definert som eksportert olje fra plattformene inkl. vann og kondensat ** Netto Olje er definert som salgbar olje *** Brutto gass er definert som Total gass produsert fra brønnene. **** Netto gass er definert som salgbar gass Figur 1.1 gir en historisk oversikt over produksjon av olje og gass fra feltet. Data for prognoser er hentet fra Revidert nasjonalbudsjett 2009 (RNB2009, Ressursklasse 0 2) som operatørene leverer til Oljedirektoratet hvert år. Prognosen inkluderer Vestflanken og Delta. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 8 av 121

9 Sm3 olje Mill Sm3 gass Oljeproduksjon, Sm3 Prognose oljeproduksjon, m3 Gassproduksjon, Mill Sm3 Prognose gass, mill m Figur 1.1 Historisk produksjon fra feltet På Oseberg forventer man at gassproduksjonen flater ut de kommende årene. 1.3 Gjeldende utslippstillatelser Tabell Følgende utslippstillatelser har vært gjeldende på Oseberg i 2008 Utslippstillatelse Dato Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Osebergfeltet Tillatelse etter forurensningsloven for boring og produksjon på Osebergfeltet Overskridelser av utslippstillatelser / avvik Tabell 1.4 oppsummerer eventuelle avvik i forhold til myndighetenes miljøkrav og utslippstillatelsenes vilkår. Tabell 1.4 Overskridelser utslippstillatelser/avvik Ref. Myndighetskrav Avvik Kommentar Ingen avvik registrert. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 9 av 121

10 1.5 Kjemikalier prioritert for substitusjon Tabell 1.5 gir en oversikt over kjemikalier som er prioritert for substitusjon. Tabell 1.5 Kjemikalier som er prioritert for substitusjon Innretning Oseberg Feltsen ter Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) Driftskjemikalier DF Oseberg Feltsenter planlegger test for å redusere / avslutte bruk av DF-510. Silikonbaserte produkter. Funksjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. Frist Q DF Silikonbaserte produkter. Funksjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. Frist Q EB Q Test av gule emulsjonsbrytere på OSC Q ga ikke ønsket resultat (økning i OIV-verdier) og EB-8528 videreføres inntil videre. Castrol Brayco Micronics SV / Ny hydraulikkolje etterfylles i linjene. Oljen i linjene vil byttes fullstendig ut. Foreløpige planer indikerer utskifting ifbm RS2011 eller ved tidligere anledning, men endelig avgjørelse er ikke tatt. Castrol Brayco Micronics SV / B Brønnbehandling CC Q Ikke registrert bruk i Gjengefett Jet Lube Kopr Kote Benyttes på borestreng grunnet gjentatte utfordringer med utbrekking og arbeid i rød sone. Frist for utfasing gitt til , ref. 2008/ Jet Lube API Modified Benyttes kun på Det jobbes kontinuerlig med å erstatte dette med produkter i gul kategori Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 10 av 121

11 Innretning Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) stålkvaliteten superkrom på casingrør. Oseberg C Deepsea Delta Kun beredskap Jet-Lube Seal-Gard ECF Borekjemikalier Bentone Pågående Versatrol Pågående VG Supreme Pågående Versapro P/S Pågående Flowzan Liquid Pågående EMI-1769 skal erstatte Flowzan Liquid i løpet av Beredskapskjemikalie Ecotrol Ikke benyttet i 2008 Versapac Ikke benyttet i 2008 Driftskjemikalier DF Silikonbaserte produkter. Funskjonelle bionedbrytbare alternativer er pt. ikke tilgjengelige. Lav utslippsmengde. EB-8528 Intern vurdering Fullskala test Q ga ikke ønsket resultat. Rød EB beholdes inntil videre. Brønnbeh.kjemikalier Diesel Dielsel er i svart kategori pga fargestoff tilsatt avgiftsfri diesel. Dette etter pålegg fra Tollog Avgiftsdirektoratet. Gjengefett Jet-lube NSC 30 ECF Boring Bentone Pågående Versatrol Pågående Flowzan Liquid Pågående Versavert PE Utfaset i Endret fargekategori fra rød til gul. Versavert SE Utfaset i Endret fargekategori fra rød til gul. Boring Utført test med gul skumdemper i april Resultatene fra testen viste at vannkvaliteten ble forringet ved bruk av gult produkt. Besluttet å beholde rød skumdemper inntil videre. Test av gule emulsjonsbrytere på OSC Q ga ikke ønsket resultat (økning i OIV-verdier) og EB-8528 videreføres inntil videre. Parawet Paramul Bentone Pågående Ikke identifisert Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 11 av 121

12 Innretning Kjemikalie for substitusjon (handelsnavn) Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie (handelsnavn) Bentone Pågående Ikke identifisert Safe Surf E Utfaset ECF-1739 Versatrol Pågående Alternativ for medium og høy temperatur ikke identifisert. 1.6 Status for nullutslippsarbeidet Oseberg har arbeidet med nullutslipp i mange år og en rekke tiltak er implementert. De viktigste referansene til Statens forurensningstilsyn (SFT) med tilknytning til nullutslippsarbeidet: Nullutslippsrapport til SFT, 28.mai 2003 (Norsk Hydro, Drift og Utvinning Norge) Oppdatert status på nullutslippsarbeidet, 2005 Status i årsrapportene til SFT for 2003, 2004, 2005, 2006 og Nullutslippsrapport 2008 Oseberg (September 2008) Forpliktelser mht nullutslippsarbeidet for Boring i tidligere Hydro er oppfylt og rapportert i årsrapportene for Tabell 1.6 gir tiltak knyttet til Oseberg C. Tabell 1.6 Tiltak knyttet til Oseberg C Tiltak Reduksjon Sonekontroll i brønner Allerede implementert Konklusjon Besluttet implementert Videre arbeid, mulighetsstudier Status Kontinuerlig, gjennomført på noen brønner Kjemikalieutfasing Kontinuerlig Kontinuerlig Reduksjon av vedheng på kaks ved å sende kaks over shaker og sentrifuger Deponering Injeksjon av borekaks og slop Rensing Separatorinnmat Online overvåkning OiV Studie av optimalisering av hydrosyklondrift Implementert Implementert Skiftet for å forbedre separasjonseffektivitet og gassbehandlingskapasitet Det er gjennomført flere tester av hydrosykloner i 2005 som har medført endringer på drift av syklonene Online overvåking OIV benyttes som støtteverktøy i drift og prosessoptimalisering. Gjennomført. Har redusert OIV med >50%. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 12 av 121

13 Tiltak knyttet til Oseberg Feltsenter er listet i Tabell 1.7. Tabell 1.7 Tiltak knyttet til Oseberg Feltsenter Tiltak Reduksjon Sonekontroll i brønner Kjemikalieutfasing Avvasking av lagringsdop på land og ikke offshore for borerør og foringsrør Deponering Reinjeksjon av produsert vann til Utsira formasjonen Injeksjon av borekaks og slop Rensing Separatorinnmat Allerede implementert Kontinuerlig, gjennomført på noen brønner Kontinuerlig Implementert, reduserer utslipp av tungmetaller til sjø Implementert Implementert Skiftet for å forbedre separasjonseffektivitet Besluttet implementert Konklusjon Videre arbeid, mulighetsstudier Status Andel vann reinjisert: 2007: 98,1% 2008: 99,1% Pågående for flere separatorer. Det ble implementert reinjeksjon av produsert vann på Oseberg feltsenter fra månedskiftet februar-mars Oseberg Feltsenter har i 2008 hatt en regularitet på reinjeksjonsanlegget på 99,1 %. Tabell 1.8 viser status for EIF (Environmental Impact Factor). Tabell 1.8 EIF informasjon EIF, OSF * 37 EIF, OSC * EIF modellering gjort for perioden april til desember 2006 for OSF EIF-beregninger er utført i henhold til EIF Guidelines (OLF 2003), basert på årsgjennomsnitt av volum produsert vann til sjø, samt analyserte nivåer av naturlige komponenter og kjemikalier i det produserte vannet. Figur 1.2 og 1.3 viser enkeltkomponenters bidrag til EIF i utslippsvannet fra henholdsvis Oseberg Feltsenter og Oseberg C i EIF beregninger for 2007 ble utført fra mars 2008 for alle StatoilHydro felt. EIFberegningene for Oseberg Feltsenter og Oseberg C er ikke oppdatert for Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 13 av 121

14 Weighted contribution to risk, EIF =37 CC-115-komp2 1% CC-5143-komp1 6% Disp.olje 1% TRIETHYLENE GLYCOL 1% R-MC-G-21 1% MB544C 88% Figur 1.2 Enkeltkomponenters bidrag til EIF for utslippsvann fra Oseberg Feltsenter i Weighted contribution to risk, EIF =61 BTEX 2% Napthalenes 1% PAH 2-3 ring 3% Phenols C0-C3 3% Phenols C4-C5 1% Disp.olje 3% SD % MB544C 78% Figur 1.3 Enkeltkomponenters bidrag til EIF for utslippsvann fra Oseberg C i Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 14 av 121

15 1.7 Brønnstatus Tabell 1.9 gir en oversikt over brønnstatus pr Tabell 1.9 Brønnstatus 2008 antall brønner i aktivitet Innretning Gassprodusent Oljeprodusent Vanninjektor Gassinjektor VAG 2 -injektor Oseberg Feltsenter Oseberg C Vann, Alternerende Gass 3 De fire Tune-brønnene er ikke inkludert. 4 Inkl. B-16, reinjeksjon av produsertvann i Utsiraformasjonen (PVRI). 5 B-48 og B-19 kan koples om mellom vann og gassinjeksjon. B-48 er gassinjektor og B-19 er vanninjektor 6 1 brønn som ikke var i drift 1. halvår,og som ble boret på 2. halvår. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 15 av 121

16 2 Boring Det er boret og ferdigstilt 3 brønner på Oseberg Feltsenter i I tillegg er det utført boring av et sidesteg på en fjerde brønn og to P&A jobber på eksisterende brønner. På Oseberg C er det boret 2 brønner i Det er i tillegg på begynt boreoperasjoner på ytterligere ett sidesteg. Den flytende enheten Deepsea Delta har utført Re-entry og P&A jobber på brønnen 30/9-B- 50 H. Den er nå permanent plugget og forlatt. Kapittel 2 gir en oversikt over borevæsker benyttet under boring samt oversikt over disponering av kaks. Ved beregning av mengde utboret borekaks er det anvendt en faktor som representerer forholdet mellom teoretisk hullvolum boret og kaksmengden. 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker Tabell 2.1 gir en oversikt over boring med vannbaserte borevæsker. Tabell 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker (EW Tabell nr 2.1) Borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske Utslipp av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land etterlatt i hull eller tapt til formasjon Gjenbrukt borevæske Eksportert borevæske Innretning 30/9-B-21 B 30/9-B-26 C 30/9-B-30 B 30/6-C-24 A OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 16 av 121

17 m Forbruk Utslipp Figur 2.1 Forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker Figur 2.1 gir en oversikt over forbruk og utslipp av vannbasert borevæske i perioden Forbruk av vannbasert borevæske i 2005 skyldes boring av topphull på Vestflanken og boring av brønn B-16 på Oseberg B. I 2006 er det boret mindre med vannbasert borevæske enn i For 2007 så skyldes økt forbruk og utslipp av vannbasert borevæske at det har blitt boret topphullseksjoner på Oseberg Delta med riggen Deepsea Delta. I tillegg har det blitt boret et 36 topphull på brønn 30/9-B-28 på Oseberg B. I 2008 har det blitt utført en boreoperasjon på 17 ½ seksjon og flere P&A jobber på Oseberg B. På Oseberg Sør har det blitt utført Re-entry og kompletteringsjobber. Både Oseberg Feltsenter og Oseberg C injiserer avfall fra boring med vannbaserte systemer. Tabell 2.2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske (EW Tabell nr 2.2) Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt Utslipp av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Innretning 30/9-B-21 B 30/9-B-26 C 30/9-B-30 B 30/6-C-24 A OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 17 av 121

18 2.2 Boring med oljebaserte borevæsker Tabell 2.3 gir en oversikt over boring med oljebaserte borevæsker. Tabell 2.3 Boring med oljebaserte borevæsker (EW Tabell nr 2.3) Borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske Utslipp av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land etterlatt i hull eller tapt til formasjon Gjenbrukt borevæske Eksportert borevæske Innretning 30/9-B-26 C 30/9-B-30 C 30/6-C-21 A 30/6-C-24 A 30/6-C-24 BY OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C OSEBERG C OSEBERG C Figur 2.2 gir en oversikt over forbruk av oljebaserte borevæsker m Forbruk Figur 2.2 Forbruk av oljebaserte borevæsker Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 18 av 121

19 Tabell 2.4 Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske (EW Tabell nr 2.4) Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt Utslipp av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) Utslipp av basevæske som vedheng på kaks Innretning 30/9-B-26 C 30/9-B-30 C 30/6-C-21 A 30/6-C-24 A 30/6-C-24 BY OSEBERG B OSEBERG B OSEBERG C OSEBERG C OSEBERG C Både Oseberg Feltsenter og Oseberg C injiserer avfall fra boring med oljebaserte systemer. 2.3 Boring med syntetiske borevæsker Syntetiske borevæsker har ikke vært i bruk på Osebergfeltet i rapporteringsåret. 2.4 Borekaks importert fra felt Det har ikke blitt importert borekaks fra andre felt i Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 19 av 121

20 2.5 Oversikt over boreaktiviteter i rapporteringsåret Tabell 2.5 Bore- og brønnaktiviteter Oseberg Feltsenter Innretning Brønnbane Type Vannbasert Oljebasert Oseberg B 30/9-B-28 T3 Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-26 B Brønnops Oseberg B 30/9-B-28 T4 Komplettering Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Glydrill 17 ½ Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-26 C Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-26 C Komplettering Oseberg B 30/9-B-30 BT2 Perm P&A Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 17 ½ Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 12 ¼ Oseberg B 30/9-B-30 C Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT2 Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Boring Versatec 8 ½ Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Temp P&A Oseberg B 30/9-B-21 B Perm P&A Oseberg B 30/9-B-30 CT3 Komplettering Oseberg B 30/9-B-21 B Perm P&A Oseberg B 30/9-B-21 C Boring Glydril 17 ½ Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 20 av 121

21 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl oljeholdige komponenter og tungmetaller Utslipp i form av akutte utslipp er rapportert i kapittel 8 og disse er ikke inkludert i kapittel Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Utslippsstrømmer og vannbehandling Oljeholdig vann fra produksjonsplattformene kommer fra følgende hovedkilder: Produsert vann Drenert vann Jettevann Oseberg Feltsenter Rensing av produsert vann foregår i to trinn. Første rensetrinn er produsertvannseparatorer der grovrensing og avgassing skjer. Separatorene fungerer i tillegg som en buffer til å ta opp svingninger i vannproduksjonen. Andre rensetrinn består av flotasjonspakker der finrensingen skjer ved hjelp av indusert gassflotasjon. Parallelt til flotasjonspakkene er det installert et Epconanlegg. Det rensede vannet fra flotasjonspakkene og Epconanlegget går via ratemålere til injeksjon i Utsiraformasjonen. Deler av vannet fra drenssystemet går inn i produsertvannsystemet mens det resterende renses i egen tank før vannet slippes til sjø. Det er ikke ratemåling av drensvann til sjø. Jetting av 2.trinnsseparatorer og produsertvannseparatorer skjer under normal produksjon. Det forsøkes å rute brønner med mest vann mot det oljetog som ikke jettes for å redusere mengden produsertvann som går til sjø med jettevannet. Oseberg C Produsert vann på Oseberg C tas ut i 1. og 2. trinnsseparator. Vannbehandlingsanlegget på Oseberg C er designet for å behandle 8000 m 3 produsert vann pr døgn. Renseanlegget består av hydrosykloner og avgassingstank. 100 % av den totale produserte vannmengden blir sluppet til sjø. Oseberg C har installert online olje-i-vann analysator som er et godt hjelpemiddel i den daglige drift mtp. å optimalisere prosessen (driftsbetingelser på hydrosykloner, kjemikaliedosering, etc) for å oppnå best mulig vann. Oseberg C har en del brønner med høyt vanninnhold som belaster vannrensesystemet mye ifm oppstart. I slike tilfeller blir vannet sendt sammen med oljestrømmen til Sture. Deler av drenasjevannet fra avløpssystemet går inn i produsertvannsystemet mens det resterende samles på egne tanker og slippes til sjø etter rensing ved hjelp av sentrifuge. Mengde avløpsvann som slippes til sjø logges manuelt. På Oseberg C jettes 1. trinn, 2. trinn, testseparator samt avgassingstanken. Separatorene på Oseberg C tas ut av drift ifm jetting. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 21 av 121

22 3.1.2 Analyse og prøvetaking av oljeholdig vann Generell beskrivelse/krav: Kapittel gir en generell beskrivelse av hvordan analyse og prøvetaking av oljeholdig vann er foretatt i 2008: Måleprogram for produsert vann - olje i vann analyser; Kontroll av hydrokarbonholdig avløpsvann gjennomføres daglig og analyse av vannprøver utføres i henhold til standard GC-analyse, OSPAR Reference method Usikkerhet knyttet til olje i vann analysemetode er ± 15%. Deteksjonsgrensen er 0,2 mg/l. Usikkerhet knyttet til prøvetaking er ikke med i denne usikkerheten. Det skal tas prøve av hver avløpsstrøm separat. Prøvetakingspunktene skal plasseres slik at prøver er representative for det reelle utslippet. Total mengde produsert vann sluppet ut skal bestemmes ved kontinuerlige målinger, og registreres hvert døgn. Døgnblandprøver bestående av 4 representative prøver analyseres. Dersom analysen viser høyere enn 30 mg/l tas ytterligere prøver for umiddelbar analyse. Måleprogram for drenasjevann; Den enkelte installasjon skal etablere og vedlikeholde egne rutiner for kontroll av drenasjevann fra områder der det kan forekomme olje. Både vannmengde og oljekonsentrasjon kan estimeres på basis av regelmessig prøvetaking og analyser. Prøvetaking og analyse skal skje i henhold til lab.håndbok. Prøvetaking skal skje nedstrøms renseenhet. Årlig karakterisering av produsert vann I 2008 ble det gjennomføret en full karakterisering av produsert vann i henhold til OLFs veiledning. Dette gjelder aromatiske hydrokarboner, alkylfenoler, organiske syrer, samt metaller. Disse analysene koordineres fra HMS og Tilsyn v/ Ytre Miljø slik at alle feltene benytter samme laboratorium. Analyseresultatene fra denne årlige karakteriseringen blir lagt inn i Miljøregnskapsdatabasen (TEAMS) som grunnlag for beregning av utslipp av komponenter i produsert vann. Analyseprosedyre for jetteoperasjoner; Ved første gangs sandrensing eller jetspyling skal det, i samråd med HMS og Tilsyn v/ Ytre Miljø, utarbeides program for prøvetaking av vann/sand i perioden arbeidsoperasjonen pågår. Ved senere jetteoperasjoner skal program for prøvtaking baseres på erfaring fra tidligere operasjoner og gjennomføres slik at de beskriver utslippsforholdene så representativt som mulig. Prøvetaking og analyser skal foretas i henhold til lab.håndbok. Vannvolum og mengde sand sluppet til sjø skal måles (eventuelt estimeres dersom måling ikke er mulig). Analyseresultatene skal innrapporteres til Miljøregnskapsdatabasen (TEAMS) i etterkant av hver jetteoperasjon. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 22 av 121

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9.

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9. Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER... 6 2.1 FORMÅL OG BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 6 2.2 BELIGGENHET OG AVSTANDER TIL ANDRE INSTALLASJONER......6 2.3 FREMDRIFTSPLAN OG BOREPROGRAM......

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Miljøteknologi Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel Foto: Øyvind Hagen/Statoil September 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 1.1 PETROLEUMSAKTIVITET

Detaljer

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1 Virkeområde... 4 2 Ansvar... 4 3 Definisjoner... 4 KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN...

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer