ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE"

Transkript

1 Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line Fiber optic cable RINGHORNE PLATFORM Site A 9 km Riser Site D OP WI GI Oil Producers Water Injectors Gas Injectors Mid-Water Arches Flowlines Subsea trees Site C Existing Balder Subsea Wells Recompleted Subsea Wells New Subsea Wells Site B Bal 4729V 1 mars, 2004

2 Signaturer Dokument: Utslipp fra Balder/Ringhorne Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. Utarbeidet av: Miljørådgiver Dato Gjennomgått av: Avdelingssjef Helse, Miljø, Sikkerhet Dato Plattformsjef Balder Dato Plattformsjef Ringhorne Dato Godkjent av: Driftssjef Balder/Ringhorne Dato Revisjonshistorie: Tittel Dato Kommentar Utslipp fra Balder/Ringhorne Original versjon Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. Utslipp fra Balder/Ringhorne Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Oppdatert med kommentarer i fra OLF datert Følgende tabeller er endret: - Tabell 7.1a - Tabell Tabell Tabell Figur Tekst til figur 9.1, første bulletpunkt (s. 42)

3 Balder-feltet INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STATUS RAPPORTENS OMFANG GENERELT OM FELTENE... 4 Balder-feltet... 4 Ringhorne-feltet... 4 Feltenes teknologiske utvikling... 5 Aktiviteter og produksjonsmengder... 5 Utslippstatus og forventede endringer UTSLIPPSTILLATELSER -STATUS MILJØPROSJEKTER STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET OVERSIKT OVER KJEMIKALIER SOM PRIORITERES FOR SUBSTITUSJON UTSLIPP FRA BORING BALDER-FELTET RINGHORNE-FELTET BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE DISPONERING AV BOREKAKS OG BRUKTE SYNTETISKE OG OLJEBASERTE BOREVÆSKER UTSLIPP AV KAKS UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER RINGHORNE BALDER Utslipp av olje og oljeholdig vann Produsert vann Dreneringsvann / slopvann Sandspyling Fortrengningsvann MILJØANALYSE AV PRODUSERT VANN BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP BORE- OG BRØNNKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE A) PRODUKSJONSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE B) INJEKSJONSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE C) RØRLEDNINGSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE D) GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE E) HJELPEKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE F) KJEMIKALIER SOM TILSETTES EKSPORTSTRØMMEN (BRUKSOMRÅDE G) KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSTEDER (BRUKSOMRÅDE H) KJEMIKALIER FRA RESERVOAR STYRING (BRUKSOMRÅDE K) EVALUERING AV KJEMIKALIER SAMLET UTSLIPP AV KJEMIKALIER BORE- OG BRØNNKJEMIKALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEKJEMIKALIER Balder /ISk/24/08/04 Side 1

4 Balder-feltet 5.8 KJEMIKALIER SOM TILSETTES PRODUKSJONSSTRØMMEN (BRUKSOMRÅDE G) KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER (BRUKSOMRÅDE H) KJEMIKALIER FRA RESERVOAR STYRING (BRUKSOMRÅDE K) BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER KJEMIKALIER SOM INNEHOLDER MILJØFARLIGE FORBINDELSER MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM TILSETNINGER OG FORURENSNINGER I PRODUKTER BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM FORURENSNINGER UTSLIPP TIL LUFT KILDER TIL UTSLIPP OG UTSLIPPSFAKTORER Balder Ringhorne FORBRENNINGSPROSESSER Kraftgenerering Fakling Brønntesting og brønnopprenskning UTSLIPP VED LAGRING OG LASTING AV RÅOLJE DIFFUSE UTSLIPP OG KALDVENTILERING BRUK OG UTSLIPP AV GASS SPORSTOFFER AKUTT FORURENSNING AKUTT OLJEFORURENSNING AKUTT FORURENSNING AV KJEMIKALIER OG BOREVÆSKE AKUTT FORURENSNING TIL LUFT AVFALL VEDLEGG Balder /ISk/24/08/04 Side 2

5 INNLEDNING Denne rapporten dekker utslipp til sjø og luft, samt håndtering av avfall fra Balder-og Ringhorne feltet i år Kontaktpersoner for årsrapporten er miljøkoordinatorer: Ingvild Skare Telefon: e-post: Gard Tore Pedersen Telefon: e-post: Balder /ISk/24/08/04 Side 3

6 1 STATUS 1.1 Rapportens omfang Denne rapporten omfatter utslipp til luft og sjø fra Balder- og Ringhorne-feltene i år Generelt om feltene Balder-feltet Beliggenhet og rettighetshavere Balder-feltet er et oljefelt som ligger ca. 190 km vest for Stavanger, hovedsakelig i blokk 25/11 (PL-001). Feltet ligger ca. 29 km sør for Jotun, ca. 9 km sørøst for Ringhorne, og 3 km nord-nordvest for Grane. Havdybden på feltet er ca. 125 meter. Utvinnbare reserver på feltet er 27,2 MSm 3 olje. Blokk 25/11 ble tildelt Esso i 1965 som produksjonslisens nummer 001. Operatør for Balderfeltet er Esso, som er 100% rettighetshaver. Produksjonslisens 001 utgår i Utbygningskonsept Balder-feltet er bygget ut med undervannsbrønner koplet opp til et produksjonsskip (Balder FPU) via rørledninger og fleksible stigerør. Eksport av olje skjer fra lagertanker på Balder FPU til tankskip. Oljen leveres til landanlegg i Norge, på kontinentet og i USA. Produsert gass utover det som er nødvendig for brenngass ble frem til 4 kvartal 2003 normalt injisert tilbake i reservoaret (etter 4 kvartal 2003 transporteres gass fra Balder i rør til Jotun, se Feltets teknologiske utvikling nedenfor). Feltet er bygget ut med fasiliteter for injeksjon av produsert vann. I tilfeller når injeksjonsanlegget er ute av drift, eller når kapasiteten av vanninjeksjonsbrønnene er nådd, slippes det produserte vannet ut til sjø etter rensing til < 40 mg olje per liter vann. Utbygningskonseptet er illustrert på denne rapportens forside. Brønnene på Balder-feltet ble boret fra boreriggen West Alpha i perioden Det ble i denne perioden totalt boret 14 brønner, hvorav 10 produksjonsbrønner, 2 vanninjeksjonsbrønner, 1 gassinjeksjonsbrønn og 1 brønn som kilde for reservoarvann. I 2001 ble boreoperasjonene på feltet gjenopptatt fra boreriggen Deepsea Bergen, med boring av ytterligere en brønn, samt plugging og boring av sidesteg ut fra eksisterende brønner. Det er ikke foretatt boreoperasjoner på feltet i Oljeproduksjonen på Balder-feltet ble startet opp i september 1999, og forventet avslutning for Balder (og Ringhorne) er anslått til å være i år Ringhorne-feltet Beliggenhet og rettighetshavere Ringhorne-feltet er et oljefelt som ligger ca. 160 km vest for Haugesund, ca. 9 km nord/nordvest for Balder-feltet og ca. 20 km sørøst for Jotun-feltet. Utvinnbare reserver er antatt å være rundt 44 MSm 3. Havdybden på feltet er ca. 129 m. Ringhorne reservene dekker blokkene 25/8, 25/10 og 25/11 i lisensene PL001, PL027 og PL028. Lisensene ble tildelt Esso i 1965 og I følge de opprinnelige lisensbetingelsene utløper lisensene PL001 og PL027/028 i henholdsvis 2011 og Etter søknad fra Esso Balder /ISk/24/08/04 Side 4

7 er lisensperioden forlenget til Operatør for Ringhorne-feltet er Esso, som er 100% rettighetshaver. Utbygningskonsept Ringhorne-feltet er bygget ut med følgende konsept; a) Undervannsbrønner i områdene som ligger relativt nær Balder FPU (en oljeproduksjonsbrønn, en vanninjeksonsbrønn og en oljeproduksjonsbrønn som viste seg å være tørr). Brønnene er koblet opp via strømningsrør til Balder FPU. Brønnene ble boret og ferdigstilt i b) En brønnhodeplattform (Ringhorne-plattformen) med boligkvarter, boreanlegg og utstyr for behandling og separasjon av vann, samt injeksjonsfasiliteter for borekaks og produsert vann. Plattformen er koblet opp mot Balder FPU med strømningsrør og kontrollkabler. Produsert olje og vann etter 1. trinns separator ledes til Balder FPU via strømningsrør for videre prosessering. Det planlegges å bore totalt 24 brønner fra Ringhorne plattformen i perioden c) Anvendelse av eksisterende anlegg på produksjonsskipet Balder FPU for behandling, lagring og lasting av oljen til skytteltankere. Reservene på Ringhorne produseres med vanninjeksjon (kildevann fra Utsira-formasjonen i kombinasjon med produsert vann) som trykkstøtte for å opprettholde trykket i oljereservoaret. Det anvendes gassløft for å forbedre oljeproduksjonen i brønnene. Produksjon fra undervannsbrønnen på Ringhorne-feltet ble startet opp i Produksjon fra plattformbrønnene ble startet opp i februar Feltenes teknologiske utvikling I 2003 forekom det følgende teknologiske endringer på : Oppstart av oljeproduksjon fra plattform-brønnene på Ringhorne-feltet (Februar 2003). Prosessering av olje fra Ringhorne plattformbrønner på Balder FPU som følge av oppstart av produksjon på Ringhorne-feltet (f.o.m februar 2003). Installasjon og oppstart av rørledning for transport av gass fra Balder-feltet til Jotun-feltet (del av Ringhorne Jurassic utbygningen). Gasstransport fra Balder til Jotun ble startet opp i 4 kvartal Installasjon av rørledning for transport av den letter delen av Ringhorne-oljen (Ringhorne Jurassic) fra Ringhorne-feltet til Jotun-feltet. Oppstart planlagt til 1 kvartal Aktiviteter og produksjonsmengder Aktiviteter på Balder-og Ringhorne feltene har i år 2003 i hovedsak inkludert følgende: Oljeproduksjon fra Balder undervannsbrønner til Balder FPU. Oljeproduksjon fra Ringhorne undervannsbrønner til Balder FPU. Produksjonsboring fra Ringhorne-plattformen. Oljeproduksjon fra Ringhorne plattformbrønner for 1 st trinn separasjon ombord på Ringhorne-plattformen. Transportert av olje til Balder FPU for videre prosessering der. Installasjon og oppstart av rørledning for transport av Balder gass til Jotun-feltet (del av Ringhorne Jurassic utbygningen) Installasjon av rørledninger for transport av den lettere delen av Ringhorne oljen (Ringhorne Jurassic) til Jotun-feltet for prosessering der. Planlagt oppstart 1. Kvartal Installasjon av anlegg for reduksjon av VOC utslipp ombord på Balder FPU (lagring) og ombord på skyttel tankere (lasting). Balder /ISk/24/08/04 Side 5

8 Produksjonsdata for Balder-og Ringhorne-feltene for år 2003 er gitt i tabell 1.0a og 1.0b. Tabell 1.0a - Status forbruk Måned Injisert gass (m3) Injisert sjøvann (m3) Brutto faklet gass (m3) Brutto brenngass (m3) Diesel (l) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kommentar til tabell: Kolonne 3 representerer summen av produsert vann og kildevann injisert, ikke injeksjon av sjøvann som oppgitt i kolonneteksten. Tabell 1.0b - Status produksjon Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kommentar til tabell: Det er ikke samsvar mellom vannvolum i denne tabellen og tabell 3.1. Produksjonsprognose for basert på rapportering til revidert nasjonalbudsjett er gitt i figur 1.1. Differansen mellom Produsert vann B+RH og Produsert vann B+RH til B tilsvarer mengde produsert vann injisert fra Ringhorne-plattformen. Figur Prognose for produserte olje-, gass-, og vann mengder (ref. RNB 2003). 8,000 Produksjonsprofil Balder/ Ringhorne (ref. RNB 2003) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, År Olje (mill Sm3/år) Gass (mrd Sm3/år) Produsert vann B + RH (mill m3/ år) Produsert vann B + RH til B (mill m3/ år) Balder /ISk/24/08/04 Side 6

9 Utslippstatus og forventede endringer Utslipp til sjø I løpet av året ble det totalt produsert 2,16 MSm 3 vann fra. På grunn av relativt lavt vannkutt, ble alt vann produsert på Ringhorne i 2003 transportert med oljestrømmen til Balder FPU for videre prosessering. 78,6% av vann produsert til Balder FPU ble injisert via injeksjonsanlegget på Balder FPU. Injeksjon på Balder FPU er i hovedsak begrenset av kapasiteten til vanninjeksjons-brønnene. Resterende vannmengder ble sluppet ut til sjø etter rensing til mindre enn 40 mg olje per liter vann. Årsgjennomsnitt for olje i vann sluppet ut til sjø var 27,7 ppm (ISO-9377). Av total kjemikaliemengde sluppet ut til sjø fra i år 2003, utgjør vann og grønne stoffer mer enn 99% av utslippsmengdene. Etter utslippstillatelse fra SFT er det sluppet ut små mendger svarte stoffer (gjengefett). Det forekom ingen akutte utslipp av olje over 1 tonn. Utslipp til luft I løpet av året ble det forbrent gass og diesel til kraftgenerering. Gass ble avbrent via fakkel. Som et gjennomsnitt over året ble det fra Balder-feltet sluppet ut ca. 39,2 kg CO 2 /Sm 3 oe. eksportert, og 0,359 kg NOx/Sm 3 oe. eksportert. Fra Ringhorne ble det sluppet ut ca. 21,7 kg CO 2 /Sm 3 oe. eksportert, og 0,082 kg NOx/Sm 3 oe. eksportert I forbindelse med lagring og lasting av råolje til skytteltanker, ble det i 2003 installert anlegg for reduksjon av VOC utslipp på skytteltanker som laster på Balder, samt arbeidet med installasjon av VOC anlegg på produksjonskipet (Balder FPU). 1.3 Utslippstillatelser -status Forbruk og utslipp av kjemikalier i forhold til utslippstillatelsens ramme er gitt i tabell 1.1a til 1.3b nedenfor. Tabell 1.1a - Utslipp av stoff i svart kategori Bruksområde Tillatt utslipp Utslipp Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier Rørledningskjemikalier Kommentar til tabellen: Tillatt utslipp representerer utslipp av svart produkt (ref. utslippstillatelse). Utslipp representerer utslipp av svart stoff (ref. brev fra SFT datert ). Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom tillatt utslipp og utslipp. Tabell 1.1b - Forbruk av stoff i svart kategori som ikke går til utslipp Bruksområde Tillatt forbruk Forbruk Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier 0.00* 1.09* Rørledningskjemikalier Kommentar til tabellen: Tillatt forbruk representerer mengde svarte produkter som ikke går til sjø som omsøkt i utslippsøknad. Forbruk representerer forbruk av svart stoff for svarte kjemikalier som ikke går til sjø. Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom tillatt forbruk og forbruk. * Det er forbrukt 1,09 svarte stoffer som tilsetning i diesel biosid. Forbruk av diesel biosid er ikke inkludert i søknad om utslippstillatelse på Balder/Ringhorne. Balder /ISk/24/08/04 Side 7

10 Tabell 1.2a - Utslipp av stoff i rød kategori Bruksområde Tillatt utslipp Utslipp Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier Rørledningskjemikalier Kommentar til tabellen: Tillatt utslipp representerer mengden røde stoffer i røde produkter (ref. utslippstillatelse). Utslipp representerer utslipp av røde stoffer i røde produkter, samt røde stoffer i svarte produkter (ref. brev fra SFT datert ). Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom tillatt utslipp og utslipp. Tabell 1.2b - Forbruk av stoff i rød kategori som ikke går til utslipp Bruksområde Tillatt forbruk Forbruk Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier Rørledningskjemikalier 0 0 Kommentar til tabellen: Tillatt forbruk representerer mengde røde produkter som ikke går til sjø som omsøkt i utslippsøknad. Tillatt forbruk representerer forbruk av rødt stoff i røde og svarte kjemikalier som ikke går til sjø (kun Ringhorne). Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom tillatt forbruk og forbruk. Tabell 1.3a - Utslipp av stoff i gul kategori Bruksområde Anslått utslipp Utslipp Anslått utslipp neste rapporteringsår Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier Rørledningskjemikalier Kommentar til tabellen: Anslått utslipp representerer utslipp av gule produkter (ref. utslippstillatelse). Utslipp og anslått utslipp neste rapporteringsår representerer utslipp av gule stoffer i gule produkter, gule stoffer i røde produkter og gule stoffer i svarte produkter (ref. brev fra SFT datert ). Tabell 1.3b - Utslipp av stoff i grønn kategori Bruksområde Anslått utslipp Utslipp Anslått utslipp neste rapporteringsår Bore og brønnkjemikalier Driftskjemikalier Rørledningskjemikalier Kommentar til tabellen: Det er ikke anslått utslipp av grønne produkter i utslippsøknad. Anslått utslipp og anslått utslipp neste år er satt til samme mengde som faktisk utslipp av grønne stoff i inneværende år. Tabell 1.4 viser en oversikt over gjeldende utslippstillatelser for Balder- og Ringhorne-feltene per utgangen av år Tabell Oversikt over gjeldende utslippstillatelser for Balder- og Ringhorne feltet per , samt avvik fra disse. Innretning Tillatelse Type tillatelse Balder Produksjon på -feltet. Revidert FPU/ Oversendelse av vedtak om bruk og utslipp av ramme Ringhorne kjemikalier og injeksjon av produsert vann og tillatelse drenasjevann. NMVOC-utslipp fra lagring og lasting av råolje fra Balder-feltet. Ringhorne Boring på Ringhorne. Oversendelse av vedtak. Ramme tillatelse Ringhorne Jurassic Utslipp av kjemikalier i forbindelse med legging og komplettering av rørledninger mellom Ringhorne og Jotun A, Balder og Jotun A Esso Norge. NMVOC , endret Dato SFTs ref. Avvik / 2714, Balder FPU/ Skytteltankere 2000/ Ett (se beskrivelse nedenfor) Ingen /1179 Ingen Vedtak / Ingen Balder /ISk/24/08/04 Side 8

11 Det forekom i 2003 ingen avvik fra utslippstillatelsene for Ringhorne. Det forekom ett avvik fra utslippstillatelsen for Balder som følger: Oljeinnhold i produsert vann til sjø fra Balder oversteg i februar 2003 grensen på 40 mg/l (47,3 ppm månedlig gjennomsnitt). Årsaker til overskridelsen var nedetid på emulsjonsbryterpumpene med påfølgende separasjonsproblemer og dermed høyt oljeinnhold i produsertvanntanken. Hendelsen er håndtert i henhold til internt system for avvikshåndtering. Det henvises også til e-post fra Esso Norge til SFT datert Miljøprosjekter Miljøprosjekter i år 2003 har blant annet inkludert: Evaluering av status, prognoser og videre tiltak for å oppnå nullutslipp til sjø fra Balderog Ringhorne-feltet. Rapport sendt til SFT Evaluering av energi- og utslippsreduserende tiltak til luft fra Balder- og Ringhorne-feltet. Rapport sendt til SFT Installasjon og oppstart av anlegg for reduksjon av utslipp av VOC knyttet til lagring (kun installasjon) og lasting. Kjemikaliesubstitusjon. 1.5 Status for nullutslippsarbeidet Esso foretok i løpet av 1 halvår 2003 en vurdering av status, prognoser og videre tiltak for å oppnå nullutslipp på Balder- og Ringhorne-feltet. Resultatet av dette arbeidet ble sendt i rapport til SFT På basis av status og prognoser for utslipp til sjø, ble det som del av dette arbeidet utarbeidet en tiltaksplan for videre nullutslippsaktiviteter på Balder- og Ringhorne-feltet. Status for gjennomføring av aktiviteter ved innsendelse av nullutslippsrapporten til SFT ( ) samt status per februar 2004 er presentert i tabell 1.5 nedenfor. Injeksjon er implementert som primærtiltak for å redusere utslipp til sjø fra Balder (produsert vann) og Ringhorne (produsert vann og boreavfall). For en videre beskrivelse av status og prognoser for utslipp til sjø fra Balder- og Ringhorne-feltene refereres det til ovenfor nevnte rapport. Balder /ISk/24/08/04 Side 9

12 Tabell Tiltaksplan frem mot 2005 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Tiltak Status Status februar 2004 Tidsplan for gjennomføring Ansvarlig enhet Evaluere mulige nye brønnkandidater på Balderfeltet, inkludert en ny vanninjektor i E2 avdeling Studie pågår. Studie pågår Teknisk strukturen. Ny vanninjektor vil kun gjennomføres (reservoar) dersom dette bidrar til trykkstøtte og økt utvinning av betydning. Videreføre program for optimalisering av kjemikalietilsetning på. Per idag er det potensiale for å redusere tilsetning av enkelte av produksjonskjemikaliene på. Pågår. Injeksjon av emulsjonsbryter er redusert fra ppm (EB-830) til 8 ppm (FX-2134). Injeksjon av skumdemper er redusert fra 6-8 ppm (DF-9020) til ca. 3 ppm (FX-2165) Teknisk avdeling (FSI) I samarbeid med leverandør, søke å substituere miljøfarlige kjemikalier i bruk på Balder og Ringhorne idag med mindre miljøfarlige alternativer. Substitusjonsplan er etablert Pågår. I løpet av 2003 er rød gasskorrosjonshemmer erstattet med gult alternativ. Kontinuerlig Teknisk avdeling (FSI) og HMS Balder /ISk/24/08/04 Side 10

13 1.6 Oversikt over kjemikalier som prioriteres for substitusjon Esso har i samarbeid med kjemikalieleverandørene etablert en plan for substitusjon av miljøfarlige kjemikalier. En oversikt over status for substitusjon av miljøfarlige produksjonsog hjelpekjemikalier som er sluppet ut til sjø på Balder- og Ringhorne-feltet i 2003 er gitt i tabell 1.4. Substitusjonsplan for borekjemikalier er lagt ved i vedlegg Tabellene omfatter ikke miljøfarlige kjemikalier som er i bruk, men som ikke er sluppet ut til sjø. Tabell 1.4 Handels-navn Status for substitusjon av kjemikalier Vilkår stilt dato Status substitusjon Substitusjondato Nytt kjemikalium SUBSTITUERT DF-510 (rødt) Faset ut, erstattet med alternativ med bedre Desember '99 DF-9020 (rødt) DF-522C (rødt) tekniske egenskaper og tilsvarende miljøegenskaper etter søknad om utslippstillatelse. April '00 DF-9020 (rødt) MB-548 (gult) Erstattet med alternative med bedre September '99 MB-544 (gult) helsevurdering. WC-22 (rødt) Erstattet med mindre miljøfarlig alternativ. September '99 WT-34 (rødt) WT-34 (rødt) Sommer 2002 WT-1099 (gult) SI-436(rødt) SI-4495 (gult) KI-352 (rødt) August 2003 FX-2099 (gult) MB-544 (svart) halvår 2003 EC 5309A (rødt) DF-9020 (rødt) Erstattet med produkt med samme fargekategori September FX-2165 (rødt) WT-1099 (gult) som del av innføring av ny produksjonskjemikaliekontrakt 2003 Januar 2003 EC-6191A (gult) SI-4495 (gult) Januar 2003 EC-6165A (gult) MB-544 (gult) Februar 2003 EC 6111E (gult) PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON PER Oceanic Mindre miljøfarlig alternativ tilgjengelig, vurderer 2004 Pelagic 100 HW540 pt. om alternativt produkt er kompatibelt med undervannsystemene på Balder. FX-2134 (rødt) P.t. ingen mindre miljøfarlige alternativer 2005 Ukjent EC-9242 (rødt) tilgjengelig Ukjent FX-2165 (rødt) Ukjent EC-6284 (rødt) Ukjent Descaling Ukjent Liquid (rødt) Disclean (rødt) Ukjent EC 1188A Ukjent (rødt) Cat Sulfite L Catalysed (ikke HOCNF) Condensate Control (ikke HOCNF) Rocor NB Liquid (Ikke HOCNF) Sulphite (rødt) Condensate Treatment (gult) EC1188A (rødt) Balder /ISk/24/08/04 Side 11

14 2 UTSLIPP FRA BORING 2.1 Balder-feltet Det ble ikke foretatt boreoperasjoner på Balder-feltet i Ringhorne-feltet I 2003 ble det foretatt produksjonsboring av plattformbrønner på Ringhorne-feltet. Brønner som er boret er listet opp i tabell 2.0. Tabell 2.0 Bore- og brønnoperasjoner på Ringhorne i 2003 Brønn Type Innretning Vannbasert borevæske Mineraloljebasert borevæske 25/8-C-11 Oljeprodusent Ringhorne 32, 17 ½ 13 ½ 25/8-C-13 Oljeprodusent Ringhorne 32, 17 ½ 12 ¼, 13 ½, 9 ½ 25/8-C-16 Vannkildebrønn Ringhorne 32, 17 ½, 12 ¼ 25/8-C-18 Vanninjektor Ringhorne 32, 17 ½, 8 ½ 12 ¼, 13 ½ 25/8-C-20 Vanninjektor Ringhorne 32, 17 ½, 8 ½ 12 ¼ 25/8-C-4 Oljeprodusent Ringhorne 32, 17 ½ 12 ¼, 8 ½ 25/8-C-6 Oljeprodusent Ringhorne 32, 17 ½ 12 ¼, 8 ½ 25/8-C-8 Oljeprodusent Ringhorne 32, 17 ½ 12 ¼, 12 ¼, 9 ½ 25/8-C-21 Vanninjektor Ringhorne 32 25/8-C-01 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-03 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-07 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-09 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-10 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-12 Oljeprodusent Ringhorne 32 25/8-C-14 Oljeprodusent Ringhorne 32 Forbruk og utslipp av kjemikalier er rapportert i kapittel Boring med vannbasert borevæske Ved boring av brønnene på Ringhorne-feltet, benyttes det vannbasert borevæske i de øverste seksjonene (32, 24, 17 ½ ). Toppseksjonene (32") bores ned til ca. 110 meter under havbunnen med sjøvann og polymerpiller med høy viskositet. Seksjonen bores uten stigerør, og boreslam og borekaks slippes ut på havbunnen ble det foretatt fortløpende boring (batch boring) av 32 seksjonen for 8 fremtidige brønner på Ringhorne. Borekaks og borevæske fra de øvrige seksjonene som bores med vannbasert borevæske (24 og 17 ½ ) behandles i 5 vibrasjonssikter for utskillelse av borekaks. Borekaks slippes ut til sjø via en avløpssjakt 25m over havbunnen. Etter at seksjonene er avsluttet, slippes overskudd av vannbasert boreslam ut til sjø. En oversikt over utslipp av vannbasert borevæske og kaks etter boreoperasjoner på feltet fremgår av tabell 2.1. Bakgrunnstabeller for enkeltbrønner er gitt i vedlegg. Balder /ISk/24/08/04 Side 12

15 Tabell Boring med vannbasert borevæske Innretning RINGHORNE Brønnbane Utboret mengde Forbruk av borevæske (m3) Utslipp av borevæske - volum (m3) Utslipp av borevæske - masse Gjennomsnittlig borevæskeutslip p pr. meter (m3) 25/8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C Boring med oljebasert borevæske Dypereliggende seksjoner (12 ¼ og 8 ½ ) bores med oljebasert borevæske for å stabilisere formasjonene i de reaktive Hordaland- og Balder-skiferlagene. Oljeholdig borekaks injiseres i avfallsbrønnene under Utsiraforsmajonen på ca TVD. I tilfeller hvor kaksinjeksjonsanlegget er ute av drift, transporteres borekaksen til land for håndtering ved godkjent anlegg. Informasjon om kjemikaliemengder og genererte kaksmengder er gitt i tabell 2.2. Bakgrunnstabeller for enkeltbrønner er gitt i vedlegg. Faktor er bestemt ut i fra informasjon om formasjonstetthet og utvaskningsfaktor for de ulike brønn seksjonene. Tabell Boring med oljebasert borevæske Innretning RINGHORNE Brønnbane Teoretisk hullvolum (m3) Forbruk av borevæske (m3) Borevæske til disponering Kaks til disponering Total mengde generert kaks/borevæsk e 25/8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C /8-C Boring med syntetisk borevæske Det er ikke benyttet syntetisk borevæske ved boring av brønner på Ringhorne-feltet. Balder /ISk/24/08/04 Side 13

16 2.6 Disponering av borekaks og brukte syntetiske og oljebaserte borevæsker En oversikt over disponering av oljeholdig og syntetisk borevæske er gitt i tabell 2.4. Tabell Disponering av borekaks og brukte syntetisk og oljebaserte borevæsker Væsketype Generert slam- /kaksmeng de Importert fra annet felt Slam- /kaksmeng de til disponerin g Utslipp til sjø Eksportert til annet felt Injisert Sendt til land Oljebasert Syntetisk Kommenta r 2.7 Utslipp av kaks En oversikt over utslipp av kaks er gitt i tabell 2.5. Tabell Utslipp av kaks Væsketype Total mengde brukt Utslipp - antall brønner Utslipp - vedheng olje i kaks (g/kg) Disponering - total oljemengde Injeksjon - antall brønner Injeksjon - total mengde kaks Oljebasert Balder /ISk/24/08/04 Side 14

17 3 UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER 3.1 Ringhorne Det slippes ikke ut oljeholdig vann til sjø fra Ringhorne-plattformen: Produsert vann som skilles ut i separatoren (1 st trinn) på Ringhorne-plattformen injiseres tilbake til formasjonen for trykkstøtte via injeksjonsanlegget ombord på Ringhorneplattformen. Produsert vann som ikke skilles ut i 1 st trinn separatoren ombord på Ringhorneplattformen, og vann som produseres når injeksjonsanlegget på Ringhorne-plattformen er nede, ledes med brønnstrømmen i rørledning til Balder FPU for videre prosessering der. Dette vannet omfattes av beskrivelsen for Balder nedenfor. Dreneringsvann fra Ringhorne-feltet slippes ikke ut til sjø, men injiseres via kaksinjeksjonsanlegget ombord. Den videre beskrivelsen i dette kapitlet er knyttet til utslipp fra Balder FPU. 3.2 Balder Utslipp av olje og oljeholdig vann Kilder til utslipp av oljeholdig vann fra Balder FPU er: Produsert vann ved nedstengning/vedlikehold av vanninjeksjonssystemet, eller når vanninjeksjonsbrønnene ikke har kapasitet til å ta imot produserte vannmengder. Vann fra åpen drenering (slop) på Balder FPU slippes ikke ut til sjø, men injiseres tilbake i prosessen for injeksjon med produsert vann. Slop vann inngår derfor i tabellen for produsert vann. Tabell 3.1 gir en oversikt over utslipp for hver utslippstype fra Balder-feltet i Tabell Utslipp av olje og oljeholdig vann fra Balder-feltet. Vanntype Total vannmeng de (m3) Dispergert oljekonsentr asjon til sjø (IR freon) (mg/l) Dispergert oljemengd e til sjø (IR freon) Oljeinde x til sjø (ISO metode) (mg/l) Oljeindex mengde til sjø (ISO metode) Injisert vannmen gde (m3) Vannvolu m til sjø (m3) Eksporte rt vannmen gde (m3) Importer t vannmen gde (m3) Vann i olje eksporte rt (m3) Produsert Fortregning Drenasje Kommentar til tabell: Det er ikke samsvar mellom total vannmengde og summen av vann injisert, vann til sjø, vann eksportert, vann importert og vann i olje eksportert grunnet en feil i EW. Månedsoversikter over hver enkelt utslippstype og fra hver enkelt innretning (Balder og Ringhorne) er gitt i vedlegg. Produsert vann Produsert vann som prosesseres på Balder FPU blir under normal drift, og så langt vanninjeksjonsbrønnene har kapasitet til å ta imot produserte vannmengder, injisert tilbake i formasjonene for trykkstøtte. I år 2003 ble 78,6% av produserte vannmengder injisert. Resterende mengder ble sluppet ut til sjø etter rensing til <40 mg olje/liter vann. Balder /ISk/24/08/04 Side 15

18 Målsetning for 2003 var å redusere innhold av olje i produsert vann sluppet ut til sjø til mindre enn 20 mg/l. Denne målsetningen ble ikke oppnådd, blant annet grunnet problemer med erstatning av emulsjonsbryter knyttet til ny produksjonskjemikaliekontrakt. Årsgjennomsnitt for innhold av olje i vann til sjø endte på 27,7 mg/l. For år 2004 er det etablert en målsetning om å oppnå 20 mg/l som et gjennomsnitt over året. Historisk utvikling i vannproduksjon, utslipp og olje i produsert vann er gitt i figur 3.1. Tallene omfatter produsert vann som produseres til og slippes ut fra Balder FPU, dvs. vann fra Balder undervannsbrønner, vann fra Ringhorne undervannsbrønner, samt vann som ikke skilles ut gjennom 1 st trinn separasjon på Ringhorne-plattformen, men som transporteres til Balder FPU sammen med råolje fra Ringhorne. Figur Historisk utvikling i vannproduksjon, utslipp og oljeinnhold Historisk utvikling - Balder produsert vann Sm Vannproduksjon (Sm3) Utslipp (Sm3) Reinjeksjon (Sm3) Prodvannmengde injisert (%) Produsertvann injisert (%) ppm Oljeinnhold (mg/l) M ålsetning (ppm) Esso innførte fra og med ny metode for analyse av olje i vann (ISO ) som erstatning for NS-9803 (benytter freon som ekstrasjonsmedium). Esso har valgt å implementere IR-flatcelle som metode for å analysere oljeinnhold i vann på Balder. Resultatene oppnådd via denne metoden korreleres mot ISO på daglig basis. Erfaringer knyttet til overgang til ny metode for analyse av olje i vann er oppsummert i vedlegg. Balder /ISk/24/08/04 Side 16

19 Prøveprogram for analyse av produsert vann på Balder FPU er som følger: Det tas daglig prøver av det produserte vannet fra Balder FPU. For å få et representativ bilde av utslippet, tas det tre delprøver i løpet av døgnet. Samleprøven analyseres i laboratoriet ombord på Balder FPU for innhold av dispergert olje i henhold til gjeldende analysemetode (ISO fom ). En gang i måneden foretas det parallell analyse av oljeinnhold ved uavhengig laboratorium i land. En gang per år foretas det "miljøanalyse" av produsert vann. En gang per år foretas det en uavhengig kontroll av rutinene for prøvetaking og analyse av produsert vann fra Balder-feltet. En skjematisk fremstilling av system for behandling av produsert vann fra Balder er illustrert i figur 3.2. Produsert vann fra 1 trinnseparatoren i oljeseparasjonstoget ledes til hydrosyklonene, hvor vannet renses til < 40 mg olje/liter vann. Renset vann fra hydrosyklonene ledes i separate rør til avgassingstanken for produsert vann. Produsert vann injiseres under normal drift tilbake i reservoaret. Ved nedstengning /vedlikehold av vanninjeksjon-systemet, eller når vanninjektorene ikke har kapasitet til å ta imot produserte vannmengder, slippes vannet ut til sjø. Figur System for behandling av produsert vann på Balder FPU Vann fra 1. trinnsseparator/ testseparator 944-CX CX CX03 (Fremtidig) Hydrosykloner PDV 032 ILV 033 Kildevann Brenngass PCV 002 Kompresjonstoget for LP- gass Nøytralgass PCV 001 PV 072 Avgassingstank for produsert vann 944-VF01 Lukket avløp Boosterpumpe for vanninjeksjon, 951-PA20A/B Spilloljetank Overbord SDV 1001 LV 032 LV 031C LV 031B Overvåkingsenhet 944-IU01 Overbord LV 031B Lukket avløp LV 031C Balder /ISk/24/08/04 Side 17

20 Dreneringsvann / slopvann Systemet for åpen drenering samler opp oljeholdig avløpsvann fra prosess- og driftsutstyr, og vannet dreneres med naturlig fall til senter sloptank for behandling. Senter slop tank holdes på et konstant nivå (330 m 3 ). Oljeholdig vann dekanteres over i styrbord slop tank, mens olje renner over i babord sloptank for retur tilbake i oljestrømmen. Vann i styrbord sloptank kan slippes ut til sjø etter rensing til < 40 ppm, ledes tilbake til prosessen, eller samles opp for transport til land. Slopvann fra Balder FPU er i år 2003 ledet tilbake til prosessen, og har dermed fulgt med produsert vann til injeksjon. Det er ikke sluppet ut slop vann til sjø direkte fra slop tankene, da det har vist seg å være vanskelig å rense vannet til < 40 mg/l ved bruk av slopvannsystemet. Sandspyling Det ble ikke foretatt sandspyling på Balder i år Fortrengningsvann Fortrengningsvann (ballastvann) på Balder FPU er i segregerte tanker slik at det ikke er i kontakt med olje. Sjøvannet i fortrengningstankene er rent sjøvann uten tilsetninger. Det forekommer derfor ikke utslipp av oljeholdig fortrengningsvann på Balder-feltet. 3.3 Miljøanalyse av produsert vann I tabell til er det gitt en oversikt over utslipp av ulike forbindelser i produsert vann som er sluppet ut til sjø fra Balder FPU i Analyse av produsert vann er gjennomført i henhold til OLFs retningslinje for prøvetaking og analyse av produsert vann. Utslippsmengdene av de ulike komponentene er beregnet basert på konsentrasjon av de ulike komponentene i produsert vann samt mengde vann sluppet ut. I forbindelse med analyse av alkylfenoler fra Balder er det oppstått interferens ved analyse av enkelte delprøver. I tilfeller hvor analyseresultatene viser at konsentrasjonen av den aktuelle komponenten er under deteksjonsgrensen, er det benyttet en konsentrasjon på 50% av deteksjonsgrensen ved beregning av utslipp. Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Olje i vann) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) Olje i vann Olje i vann (Installasjon) Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (BTEX) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) BTEX Benzen 249 Toluen 100 Etylbenzen 5 Xylen Balder /ISk/24/08/04 Side 18

21 Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (PAH) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) PAH Naftalen* C1-naftalen C2-naftalen C3-naftalen Fenantren* Antrasen* C1-Fenantren C2-Fenantren C3-Fenantren Dibenzotiofen C1-dibenzotiofen C2-dibenzotiofen C3-dibenzotiofen Acenaftylen* Acenaften* Fluoren* Fluoranten* Pyren* Krysen* Benzo(a)antrasen* Benzo(a)pyren* Benzo(g,h,i)perylen* Benzo(b)fluoranten* Benzo(k)fluoranten* Indeno(1,2,3-c,d)pyren* Dibenz(a,h)antrasen* Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Sum NPD) NPD Utslipp (kg) 467 Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Sum 16 EPA-PAH (med stjerne)) 16 EPD-PAH (med stjerne) Utslipp (kg) 132 Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Fenoler) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) Fenoler Fenol C1-Alkylfenoler C2-Alkylfenoler C3-Alkylfenoler 3.07 C4-Alkylfenoler 1.01 C5-Alkylfenoler 0.74 C6-Alkylfenoler 0.54 C7-Alkylfenoler 0.09 C8-Alkylfenoler 0.12 C9-Alkylfenoler Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Sum Alkylfenoler C1-C3) Alkylfenoler C1-C3 Utslipp (kg) 247 Balder /ISk/24/08/04 Side 19

22 Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Sum Alkylfenoler C4-C5) Alkylfenoler C4-C5 Utslipp (kg) Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Sum Alkylfenoler C6-C9) Alkylfenoler C6-C9 Utslipp (kg) Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Organiske syrer) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) Organiske syrer Maursyre 116 Eddiksyre 0 Propionsyre Butansyre 397 Pentansyre Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Andre) Gruppe Forbindelse Utslipp (kg) Andre Naftensyrer 0.00 Barium Arsen 1.19 Bly 0.00 Kadmium 0.07 Krom 0.47 Jern 1.55 Kobber 0.71 Kvikksølv 0.02 Nikkel 0.71 Zink Tabell Prøvetaking og analyse av produsert vann (Radioaktivitet) Gruppe Forbindelse Radioaktivt utslipp (bq) Radioaktivitet 226Ra Balder /ISk/24/08/04 Side 20

23 4 BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER 4.1 Samlet forbruk og utslipp En oversikt over samlet forbruk og utslipp av kjemikalier fra i løpet av 2003 er gitt i tabell 4.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk Utslipp Injisert A Bore og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier C Injeksjonskjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H Kjemikalier fra andre produksjonssteder K Reservoar styring Kjemikalieutslippet er totalt sett vesentlig økt i 2003 i forhold til år Dette skyldes at tallene i 2003 omfatter Ringhorne-feltet da i henhold til ODs definisjon er definert som ett felt. Økningen i forbruk, utslipp og injeksjon er i så måte i all hovedsak knyttet til at det i 2003 ble gjennomført bore- og brønnaktiviteter på Ringhorne, mens det i 2002, da rapporten kun omfattet utslipp fra Balder, ikke ble gjennomført boreoperasjoner på Balder-feltet. Utvikling i utslipp av svarte, røde, gule og grønne kjemikalier for de ulike bruksområdene er beskrevet i kapittel 5 Evaluering av kjemikalier. 4.2 Bore- og brønnkjemikalier (Bruksområde A) Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier som benyttes i bore- og brønnoperasjoner på Ringhorne er gitt i tabell Det er ikke brukt eller sluppet ut bore- og brønnkjemikalier på Balder-feltet i Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Forbruk og utslipp av borevæskekjemikalier, sementeringskjemikalier og kompletteringskjemikalier er basert på rapportert forbruk og utslipp for hver enkelt jobb. Balder /ISk/24/08/04 Side 21

24 Tabell Samlet forbruk og utslipp av bore og brønnkjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 1 Biosid Korrosjonshemmer Skumdemper Oksygenfjerner ph regulerende kjemikalier Friksjonsreduserende kjemikalier Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Leirskiferstabilisator Emulgeringsmiddel Gjengefett Smøremidler Sementeringskjemikalier Kompletteringskjemikalier Oljebasert basevæske Andre Produksjonskjemikalier (Bruksområde B) Samlet forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier fra er gitt i tabell Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. Utslipp er beregnet basert på produserte mengder, oljens fordeling i olje og vann strømmen, samt andel produsert vann sluppet til sjø. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning (Balder FPU og Ringhorne-plattformen) er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabell Samlet forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 1 Biosid Korrosjonshemmer Avleiringshemmer Skumdemper Flokkulant Hydrathemmer Voksinhibitor Emulsjonsbryte Figur 4.1 viser historisk utvikling i forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier fra Balderfeltet. Av figuren følger at forbruk, utslipp og injeksjon er økt i forhold til Årsaken til denne utviklingen er knyttet til oppstart av oljeprodukjson på Ringhorne. I tillegg har en som følge av skifte til ny kjemikalieleverandør benyttet nye utslippsfaktorer for enkelte kjemikalier. Balder /ISk/24/08/04 Side 22

25 Figur 4.1 Historisk forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier. Forbruk, utslipp og injeksjon av produksjonskjemikalier - historisk utvikling ,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Forbruk Injeksjon Utslipp Total væske (olje+vann) MSm3 4.4 Injeksjonskjemikalier (Bruksområde C) Samlet forbruk og utslipp av injeksjonskjemikalier på i 2003 er gitt i tabell Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabell Samlet forbruk og utslipp av injeksjonskjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 37 Andre Rørledningskjemikalier (Bruksområde D) Samlet forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier som er benyttet i forbindelse med Ringhorne Jurasssic projsektet i 2003 er gitt i tabell Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabell Samlet forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 1 Biosid Oksygenfjerner Frostvæske Fargestoff Balder /ISk/24/08/04 Side 23

26 4.6 Gassbehandlingskjemikalier (Bruksområde E) Samlet forbruk og utslipp av gassbehandlingskjemikalier (TEG) er gitt i tabell Det ble ikke brukt eller sluppet ut gassbehandlingskjemikalier på Ringhorne-feltet i Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabell Samlet forbruk og utslipp av gassbehandlingskjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 8 Gasstørkekjemikalier Hjelpekjemikalier (Bruksområde F) Samlet forbruk og utslipp hjelpekjemikalier fra er gitt i tabell Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier per innretning (Balder og Ringhorne) er oppgitt i vedlegg. På tabellene i vedlegg fremgår funksjon, hovedkomponent, løselighet, forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabell Samlet forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 1 Biosid Korrosjonshemmer Oksygenfjerner Frostvæske Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Vaske- og rensemidler H2S Fjerner Andre Historisk utvikling i total utslipp av hjelpekjemikalier er fremstilt i figur 4.2. Av figuren følger at forbruk og injeksjon er økt i forhold til 2002, mens utslipp er redusert. Økt forbruk og injeksjon er knyttet til at Ringhorne er omfattet av rapporteringen i Kjemikaliene som benyttes på Ringhorne injiseres via kaksinjeksjonanlegget ombord. Lavere utslipp av hjelpekjemikalier indikerer således at det er benyttet mindre hjelpekjemikalier på Balder FPU i 2003 enn i Balder /ISk/24/08/04 Side 24

27 Figur 4.2 Historisk forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier. 4.8 Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen (Bruksområde G) I forbindelse med transport av gass fra Balder til Jotun, tilsettes det en gul gasskorrosjonsinhibitor (FX-2099) til gass strømmen. I tillegg ble det i perioden januar til april tilsatt en voksinhibitor (EC 6284A) i eksportstrømmen fra Ringhorne til Balder. Disse kjemikaliene er i 2003 rapportert under produksjonskjemikalier (Bruksområde B), men vil fra 2004 rapporteres under bruksområde G. 4.9 Kjemikalier fra andre produksjonsteder (Bruksområde H) Vann som ikke skilles ut i 1 st trinn separatoren på Ringhorne plattformen, men som transporteres sammen med Ringhorne olje til Balder FPU for videre prosessering der, inneholder rester av produksjonskjemikalier tilsatt på Ringhorne. Disse kjemikaliene er omfattet av utslippene av produksjonskjemikalier fra (tabell 4.2.2) Det ble ikke brukt eller sluppet ut kjemikalier fra andre produksjonsteder på Ringhorne-feltet i Kjemikalier fra reservoar styring (Bruksområde K) Det ble ikke brukt eller sluppet ut kjemikalier knyttet til reservoar styring på Balder eller Ringhorne i Balder /ISk/24/08/04 Side 25

28 5 EVALUERING AV KJEMIKALIER 5.1 Samlet utslipp av kjemikalier Tabell 5.1 viser en oversikt over stoffene i det totale utslipp av kjemikalier på Balder og Ringhorne i 2003 fordelt på prioriterte lister. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart Kjemikalier på OSPARs taintingliste 5 Rød To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Basert på stoffenes iboende egenskaper, er disse gruppert som følger: Svarte: Røde: Gule: Grønne: Vann: kjemikalier som det kun unntaksvis gis tillatelse til utslipp av kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper kjemikalier på Plonor 1 -listen løsningsmiddel Fordelingen av utslipp av kjemiske stoffer i henhold til vann, grønn, gul, rød, og svart kategori er vist grafisk i figur 5.1. Figur Fordeling av utslipp av kjemikalier sluppet ut på Balder-feltet i 2003 Fordeling av samlede kjemikalieutslipp på Balder/Ringhorne Gule 0,07 % Røde 0,01 % Grønne 28,05 % Svarte 0,00014 % Vann 71,88 % 1 PLONOR = Substances used and discharged offshore which are considered to Pose Little Or No Risk to the Environment. Balder /ISk/24/08/04 Side 26

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN 28 februar, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept...

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 27 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-116 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST ExxonMobil Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept... 6 Feltets teknologiske utvikling... 6 Aktiviteter og

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN 5 0 7 6 6-6 ) - 4 2 4, 7 + 6 1 8-5 5-9 - 0 - ), 2 ) 6. 4 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2003. Årsrapport til Statens forurensningstilsyn.

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 25 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 26 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219 Årsrapport Sleipner Øst Gradering: Open Status: Final Side 1 av 50 Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 8 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge REPORT Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 3.

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO ÅSG MYN 0148 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.: 2004-03-15 0 Forfatter(e)/Kilde

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 BRAGE Brage Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 Responsible Party Wintershall

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Gradering: al Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 59 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Hydro Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 1.4

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet

Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 1 1 FELTETS STATUS... 2 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 2 1.2 UTBYGNINGSKONSEPT... 2 1.3 FELTETS TEKNOLOGISKE UTVIKLING...

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk AU-HVF-00002

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk AU-HVF-00002 Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk Gradering: Åpen Page 1 of 68 Tittel: Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Veslefrikk Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2016 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst

Årsrapport for utslipp 2016 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Årsrapport for utslipp 2016 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTENES STATUS... 5 1.1 BALDERFELTET... 5 1.2 RINGHORNEFELTET... 6 1.3 RINGHORNE ØST-FELTET... 7

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2013 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2013 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST ExxonMobil Årsrapport for utslipp 2013 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line

Detaljer

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2012 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2012 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST ExxonMobil Årsrapport for utslipp 2012 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008 Utslippsrapport for Valhallfeltet 28 Forus, 1. mars 29 Utarbeidet av: Godkjent av: Utslippsrapport Valhall 28 Side 1 av 54 Generell informasjon Denne utslippsrapporten omfatter utslipp til luft og sjø

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2004. Utarbeidet av: Boreingeniør Dato Leder boreingeniørtjenester

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Årsrapport 2004 Utslipp fra Åsgardfeltet HNO ÅSG MYN 0246

Årsrapport 2004 Utslipp fra Åsgardfeltet HNO ÅSG MYN 0246 Årsrapport Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 75 Årsrapport Gradering: Open Status: Final Side 2 av 75 Årsrapport Innhold 1 Status... 6 1.1 Oppfølging av utslippstillatelsen... 7 1.2 Olje,

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 This document and its contents are the sole property of E.ON. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 4 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 26 HYDRO Brage Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 6 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002 TA-2014/2004 ISBN 82-7655-481-4 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2002. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO TUNE Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 3 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst

Årsrapport for utslipp 2014 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Årsrapport for utslipp 2014 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 1 1 FELTENES STATUS... 2 1.1 BALDER-FELTET... 2 1.2 RINGHORNE-FELTET... 3 1.3 RINGHORNE ØST-FELTET...

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 This document and its contents are the sole property of ERN. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport 2008 Utslipp fra Sleipner Øst feltet

Årsrapport 2008 Utslipp fra Sleipner Øst feltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 66 Innhold 1 Status...6 1.1 Feltets status...6 1.2 Status nullutslippsarbeidet...10 2 Utslipp fra boring...11 3 Utslipp av oljeholdig

Detaljer

Lisens 122. Lisens 293. Brønn 34/12-1. Brønn 6507/2-4. Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn. For letevirksomhet på norsk sokkel 2008

Lisens 122. Lisens 293. Brønn 34/12-1. Brønn 6507/2-4. Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn. For letevirksomhet på norsk sokkel 2008 Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn For letevirksomhet på norsk sokkel 2008 Lisens 122 Brønn 6507/2-4 Lisens 293 Brønn 34/12-1 1 av 31 Document Verification RACIE Record Signatures are required

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst

Årsrapport for utslipp 2015 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Årsrapport for utslipp 2015 Balder / Ringhorne og Ringhorne Øst Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 1 1 FELTENES STATUS... 2 1.1 BALDERFELTET... 2 1.2 RINGHORNEFELTET... 3 1.3 RINGHORNE ØST-FELTET... 4

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport 2009 Visund AU-EPN ONS VIS-00148

Årsrapport 2009 Visund AU-EPN ONS VIS-00148 1 av 72 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-02-08 1 Feltets status... 6 1.1 Produksjon av olje og gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 9 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Dato Rev. nr. Innhold 1 STATUS... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Status for nullutslippsarbeidet... 12 2 UTSLIPP FRA BORING... 16 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 16 2.2 Boring med oljebasert borevæske...

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2003. Utarbeidet av: Miljørådgiver Dato Gjennomgått

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Øst - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00068

Utslipp fra Oseberg Øst - Årsrapport 2007 AU-EPN OWE OSE-00068 fra Oseberg Øst - Årsrapport 27 AU-EPN OWE OSE-68 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 29-3-1 Side 1 av 65 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 29-3-1 Side 2 av 65 Innhold 1 Feltets status...

Detaljer