ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN"

Transkript

1 ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009

2 Revisjonshistorie: Rev. no Tittel Dato Kommentar 1 Utslipp fra Årsrapport til Original versjon Statens forurensningstilsyn.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STATUS GENERELT Rapportens omfang Beliggenhet og rettighetshavere Organisatoriske forhold Utbygningskonsept Feltets teknologiske utvikling Aktiviteter og produksjonsmengder UTSLIPPSTATUS OG FORVENTEDE ENDRINGER Generelt Utslipp til sjø Utslipp til luft UTSLIPPSTILLATELSER -STATUS STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET OVERSIKT OVER KJEMIKALIER SOM PRIORITERES FOR SUBSTITUSJON UTSLIPP FRA BORING UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER UTSLIPP AV PRODUSERT VANN UTSLIPP AV DRENERINGSVANN OG FORTRENGNINGSVANN BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP BORE- OG BRØNNKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE A) PRODUKSJONSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE B) INJEKSJONSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE C) RØRLEDNINGSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE D) GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE E) HJELPEKJEMIKALIER (BRUKSOMRÅDE F) KJEMIKALIER SOM TILSETTES EKSPORTSTRØMMEN (BRUKSOMRÅDE G) KJEMIKALIER FRA ANDRE INSTALLASJONER (BRUKSOMRÅDE H) VANNSPORSTOFFER (BRUKSOMRÅDE K) EVALUERING AV KJEMIKALIER SAMLET UTSLIPP AV KJEMIKALIER BOREKJEMIKALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEKJEMIKALIER KJEMIKALIER SOM TILSETTES PRODUKSJONSSTRØMMEN KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER VANNSPORSTOFFER BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER UTSLIPP TIL LUFT Kraftgenerering Fakling Brønntesting og brønnopprenskning Side 1

4 7.2 UTSLIPP VED LAGRING OG LASTING AV RÅOLJE DIFFUSE UTSLIPP OG KALDVENTILERING BRUK OG UTSLIPP AV GASS SPORSTOFFER AKUTT FORURENSNING AVFALL VEDLEGG Side 2

5 INNLEDNING Denne rapporten dekker utslipp til sjø og luft, samt håndtering av avfall fra i Rapporten er utarbeidet av: R. Elise Otterlei Telefon: e-post: Kontaktpersoner for årsrapporten er miljøkoordinator: Rigmor Moss Telefon: e-post: Side 3

6 1 STATUS 1.1 Generelt Rapportens omfang Denne rapporten omfatter utslipp til luft og sjø fra i år Beliggenhet og rettighetshavere er et gass/kondensat/oljefelt beliggende innenfor PL072, ca. 12 km sørøst for Sleipner A plattformen. består av to segmenter, Sigyn Vest og Sigyn Øst. Sigyn Vest inneholder gass/kondensat, og Sigyn Øst inneholder flyktig olje. Havdybden på feltet er ca. 70 meter, og havbunnen i området består av fin sand. Utvinnbare reserver på feltet er ca. 4,5 MSm 3 kondensat, 2,4 Mtonn NGL og ca. 6,0 mrd Sm 3 gass. Operatør for feltet er ExxonMobil, der rettighetene er fordelt på følgende selskap: ExxonMobil Exploration and Production Norway AS StatoilHydro 40% 60% Organisatoriske forhold Det er inngått samarbeidsavtaler mellom ExxonMobil og StatoilHydro for boring og drift av. I henhold til denne avtalene vil StatoilHydro, som deltaker i PL072, utvikle og gjennomføre boring og undervannsoperasjoner på. StatoilHydro som operatør av PL046 (Sleipner), vil forestå utvikling og gjennomføring av nødvendige modifikasjoner på Sleipner A (SLA). ExxonMobil er som operatør av PL072 ansvarlig for utvikling og drift av Utbygningskonsept Utbygningsløsningen for Sigyn er vist på denne rapportens forside. er bygget ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser tilknyttet Sleipner A (SLA). Avstanden mellom Sigyn og SLA er ca. 12 km. Det er totalt boret 2 gassproduksjonsbrønner på Sigyn Vest, og 1 oljeproduksjonsbrønn (kondensat/flyktig olje) på Sigyn Øst. Mellom Sigyn og SLA er det lagt to brønnstrøms-ledninger og en kontrollkabel. Brønnstrømmen fra Sigyn blir behandlet på SLA. Gassen fra Sigyn blir transportert via Sleipner T (SLT) plattformen i eksisterende rørledningsystem til Zeebrugge (Zeepipe), mens kondensat/ lettolje transporteres gjennom Sleipner kondensatrørledning til Kårstø for videre behandling. Oljeproduksjonen på ble startet 22 desember, Forventet avslutning for produksjon av hydrokarboner på feltet er anslått til å være år Feltets teknologiske utvikling Det ble ikke foretatt teknologiske endringer på feltet i Side 4

7 1.1.6 Aktiviteter og produksjonsmengder Aktiviteter på i år 2008 har i hovedsak inkludert lettolje- og gassproduksjon. Ved årsskiftet 2008/2009 var det 3 produksjonsbrønner i drift. Produksjonsdata for for år 2008 er gitt i tabell 1.0b. Tabell 1.0b - Status produksjon Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Produksjonsprognose basert på rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB 2009) er gitt i figur 1.1. Figur 1.1 Prognose for produserte olje- og gass mengder (RNB 2009) mill tonn NGL, mill Sm3 konsdensat og produsert vann, mrd Sm3 gass Produksjonsprofil Sigyn (ref. RNB 2009) NGL (mill tonn/år) Kondensat/lettolje (mill Sm3/år) G d k j ( d S 3/å ) Side 5

8 1.2 Utslippstatus og forventede endringer Generelt Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapportering av utslipp fra : Utslipp til sjø knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. Utslipp av hydraulikkolje for styring av undervannsventilene på er inkludert i denne rapporten. Utslipp til luft knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet Utslipp til sjø Det forekom i 2008 utslipp av hydraulikkolje knyttet til styring av undervannsventilene på (HW-443). Kjemikaliet som fra leverandør er gult, blir tilsatt et fargestoff (0,02%) som er rødt. Dette fargstoffet tilsettes for å kunne detektere eventuelle lekkasjer. Bruk og utslipp av produksjonskjemikalier knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. Det ble i 2008 produsert Sm3 produsert vann på. Produsert vann ble sluppet ut til sjø sammen med produsert vann fra SLA, etter å ha blitt renset til < 30 mg/liter i renseanlegget. Gjennomsnitts konsentrasjonen for olje i produsertvann sluppet til sjø for Sleipner i 2008 var 11,3 mg/l. Det forekom i år 2008 ingen akutte utslipp til luft eller sjø på Utslipp til luft Det er allokert gass avbrent i forbindelse med kraftgenerering og fakkel på Sleipner-feltet til Sigyn. Utslippene er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 1.3 Utslippstillatelser -status Tabell 1.4 viser en oversikt over gjeldende utslippstillatelser for per utgangen av år Det gjøres oppmerksom på at utslippstillatelsen for produksjon fra er integrert i utslippstillatelsen for boring og produksjon på Sleipner-feltet. Det forekom ingen avvik fra utslippstillatelsen i Tabell Oversikt over gjeldende utslippstillatelser for i Innretning Tillatelse Type tillatelse Dato SFTs ref. Avvik Byford Dolphin/ Deepsea Bergen Sigyn/ SLA Sigyn/ SLA Boring av tre undervannsbrønner på Sigynfeltet Utslipp fra brønnstrømsrør og servicelinje fra Sigyn på Sleipner A. Boring og produksjon på Sleipner. Rammetillatelse /1168 Ingen Rammetillatelse /2601 Ingen Rammetillatelse /227 Ingen Side 6

9 1.4 Status for nullutslippsarbeidet Per utgangen av 2008 forekommer det kun utslipp av ett rødt kjemikalie på (kontrollvæske Oceanic HW-433 for styring av undervannsventiler). Kjemikaliet leveres som et gult produkt fra leverandør, men tilsettes fargstoff (0,01 vekt%) for å kunne detektere eventuelle lekkasjer. Nullutslippstiltak knyttet til prosessering av reservoarvæskene fra Sigyn på Sleipner-feltet er omfattet av nullutslippsarbeidet for Sleipner-feltet. Det refereres således til utslippsrapporten for Sleipner for en beskrivelse av nullutslippsarbeidet på feltet. 1.5 Oversikt over kjemikalier som prioriteres for substitusjon Det slippes ut ett rødt kjemikalie på, dvs. hydraulikkvæske for styring av undervannsventiler HW-443. I 2006 ble det testet ut et nytt kjemikalie på Norne, SW 40, som hadde som mål å kunne erstatte HW-443 på Sigyn. Det ble imidlertid problemer med testingen, og avleringsproblem førte til at produksjonen på Norne ble stengt. Det arbeides videre med å finne en erstatning til HW-443 med bedre miljøegenskaper. Miljøfarlige kjemikalier som tilsettes brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er omfattet av substitusjonsplanen for Sleipner-feltet. Side 7

10 2 UTSLIPP FRA BORING Det ble ikke foretatt produksjonsboring på i Side 8

11 3 UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER 3.1 Utslipp av produsert vann Det ble i 2008 produsert Sm3 produsert vann på. Produsert vann ble sluppet ut til sjø sammen med produsert vann fra SLA, etter å ha blitt renset til < 30 mg/liter i renseanlegget der. 3.2 Utslipp av dreneringsvann og fortrengningsvann Utslipp av dreneringsvann og fortrengningsvann knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er inkludert i årsrapporten for Sleipner-feltet. Side 9

12 4 BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER 4.1 Samlet forbruk og utslipp En oversikt over samlet forbruk og utslipp av kjemikalier sluppet ut fra i løpet av 2008 er gitt i tabell 4.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk (tonn) Utslipp (tonn) Injisert (tonn) A B C D E Bore og brønnkjemikalier Produksjonskjemikalier Injeksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G H K Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring En oversikt over utslipp av svarte, røde, gule og grønne kjemikalier for de ulike bruksområdene er beskrevet i kapittel 5 Evaluering av kjemikalier. I 2008 er det kun sluppet ut ett hjelpekjemikalie tilsatt fargestoff på feltet (hydraulikkvæske for styring av undervannsventiler (HW-443). 4.2 Bore- og brønnkjemikalier (Bruksområde A) Det ble ikke brukt eller sluppet ut bore- og brønnkjemikalier på i år Produksjonskjemikalier (Bruksområde B) Bruk og utslipp av produksjonskjemikalier knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 4.4 Injeksjonskjemikalier (Bruksområde C) Det ble ikke brukt eller sluppet ut injeksjonskjemikalier på i år Rørledningskjemikalier (Bruksområde D) Det ble ikke brukt eller sluppet ut rørledningskjemikalier på i år Gassbehandlingskjemikalier (Bruksområde E) Kjemikalier brukt og sluppet ut i forbindelse med behandling av gassen fra ombord på SLA/SLT er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. Side 10

13 4.7 Hjelpekjemikalier (Bruksområde F) Det ble kun sluppet ut ett hjelpekjemikalie på i Forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier fra er gitt i tabell En fullstendig oversikt over forbruk og utslipp av enkeltkjemikalier er oppgitt i vedlegg. Mengdene er oppgitt som handelsvare, og er fordelt på SFTs standard funksjonsgrupper. Alle verdier er oppgitt i tonn. Tabell Samlet forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier ID-Nr Funksjon Forbruk (tonn) Utslipp (tonn) Injisert (tonn) 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Fargestoff Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen (Bruksområde G) Gassen fra Sigyn blir transportert via Sleipner T-plattformen i eksisterende rørledningsystem til Zeebrugge (Zeepipe). Det tilsettes ikke kjemikalier til dette transportsystemet Kondensat/lettolje fra Sigyn transporteres gjennom Sleipner kondensatrørledning til Kårstø for videre behandling. Monoetylenglykol tilsatt dette transportsystemet er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 4.9 Kjemikalier fra andre installasjoner (Bruksområde H) Det ble ikke brukt eller sluppet ut kjemikalier fra andre installasjoner på i Vannsporstoffer (Bruksområde K) Det ble ikke brukt eller sluppet ut vannsporstoffer på i Side 11

14 5 EVALUERING AV KJEMIKALIER 5.1 Samlet utslipp av kjemikalier Tabell 5-1 viser en oversikt over komponentene i det totale utslipp av kjemikalier på Sigynfeltet i 2008 fordelt på prioriterte lister. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt (tonn) Mengde sluppet ut (tonn) Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l Bionedbrytbarhet < 20% 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød Rød 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Basert på stoffenes iboende egenskaper, er disse gruppert som følger: Svarte: Røde: Gule: Grønne: Vann: kjemikalier som det kun unntaksvis gis tillatelse til utslipp av kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon kjemikalier som har akseptable miljøegenskaper kjemikalier på Plonor 1 -listen løsningsmiddel Fordelingen av utslipp av kjemiske stoffer i henhold til vann, grønn, gul, rød, og svart kategori er vist grafisk i figur 5.1 under hjelpekjemikalier (det er kun benyttet ett hjelpekjemikalium på Sigyn i 2007). 5.2 Borekjemikalier Det ble ikke brukt eller sluppet ut borekjemikalier på i år Produksjonskjemikalier Bruk og utslipp av produksjonskjemikalier knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn ombord på SLA/SLT er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 5.4 Injeksjonskjemikalier Det ble ikke brukt eller sluppet ut injeksjonskjemikalier på i år PLONOR = Substances used and discharged offshore which are considered to Pose Little Or No Risk to the Environment. Side 12

15 5.5 Rørledningskjemikalier Det ble ikke brukt eller sluppet ut rørledningskjemikalier på i år Gassbehandlingskjemikalier Bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med behandling av gassen fra Sigyn er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 5.7 Hjelpekjemikalier I tabell 5.7 er det gitt en oversikt over komponenter i hjelpekjemikaliet brukt og sluppet ut på fordelt i henhold til SFTs kriterier. Tabell Hjelpekjemikalier SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt (tonn) Mengde sluppet ut (tonn) Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l Bionedbrytbarhet < 20% 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød Rød 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Fordelingen av utslipp av kjemiske stoffer i henhold til vann, grønn, gul, rød, og svart kategori er vist grafisk i figur 5.1. Figur Fordeling av utslipp av hjelpekjemikalier på de ulike kategoriene Fordeling av utslipp av hjelpekjemikalier fra Sigyn Gule 9.1 % Røde % Svarte 0.0 % Grønne 45.4 % Vann 45.4 % Side 13

16 5.8 Kjemikalier som tilsettes produksjonsstrømmen Gassen fra Sigyn blir transportert via Sleipner T-plattformen i eksisterende rørledningsystem til Zeebrugge (Zeepipe). Det tilsettes ikke kjemikalier til dette transportsystemet. Kondensat/lettolje fra Sigyn transporteres gjennom Sleipner kondensatrørledning til Kårstø for videre behandling. Monoetylenglykol tilsatt dette transportsystemet er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 5.9 Kjemikalier fra andre produksjonssteder Det ble ikke brukt eller sluppet ut kjemikalier fra andre produksjonssteder på i Vannsporstoffer Det ble ikke brukt eller sluppet ut vannsporstoffer på i Side 14

17 6 BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER Det har ikke blitt benyttet kjemikalier med tilsetting av miljøfarlige forbindelser på Sigyn i UTSLIPP TIL LUFT I 2008 ble det forbrent gass til kraftgenerering knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn på Sleipner-feltet. Gass til kraftgenerering og fakkel på Sleipner feltet knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigyn allokeres mellom Sleipner og Sigyn etter en omforent nøkkel. Utslipp til luft knyttet til disse aktivitetene er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet etter prinsippet om at utslippene skal rapporteres der de forekommer Kraftgenerering I 2008 ble 25,245 MSm 3 oe. gass avbrent i forbindelse med kraftgenerering og fakling på Sleipner-feltet allokert til Sigyn. Utslippene er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet Fakling Det er ikke allokert gass til fakkel fra Sleipner-feltet til i Brønntesting og brønnopprenskning Det ble ikke foretatt avbrenning av gass eller olje i forbindelse med brønntesting eller brønnopprenskning på i Utslipp ved lagring og lasting av råolje Det foregår ikke lagring og lasting av råolje til skytteltankere på. Gassen fra Sigyn blir transportert via Sleipner T-plattformen i eksisterende rørledningsystem til Zeebrugge (Zeepipe), mens kondensat/lettolje transporteres gjennom Sleipner kondensatrørledning til Kårstø for videre behandling. 7.3 Diffuse utslipp og kaldventilering Data for diffuse utslipp og kaldventilering knyttet til prosessering av brønnstrømmen fra Sigynfeltet er inkludert i utslippsrapporten for Sleipner-feltet. 7.4 Bruk og utslipp av gass sporstoffer Det ble ikke brukt eller sluppet ut gass sporstoffer på i Side 15

18 8 AKUTT FORURENSNING Det forekom ingen akutte utslipp til luft eller sjø fra Sigyn feltet i AVFALL Det er ikke generert avfall på i Side 16

19 VEDLEGG Vedleggene inneholder følgende informasjon: Vedlegg A, Tabeller: Tabell Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent Tabell Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent Handelsnavn Hoved komponent Funksjons gruppe Funksjon Bruk Forbruk (tonn) Injisert (tonn) Utslipp (tonn) SFT farge klasse Har erstattet Fargestoff 14 Fargestoff Kontinuerlig Rød OCEANIC HW Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Kontinuerlig Gul Side 17

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 22 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato:

Detaljer

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Eierandeler... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4 etterlevelse av utslippstillatelse... 7 1.5 Status for nullutslippsarbeidet... 7 1.6 Brønnstatus...

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST

ExxonMobil. Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST ExxonMobil Årsrapport for utslipp 2009 BALDER / RINGHORNE OG RINGHORNE ØST Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 GENERELT... 4 EIERANDELER... 6 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 BRØNNSTATUS... 6 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvitfelt AU-SNO-00022

Årsrapportering til Miljødirektoratet Snøhvitfelt AU-SNO-00022 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 18 Innhold 1. Feltets status... 5 1.1 Oversikt over feltet... 6 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser over

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 1 of 9 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 2 of 9 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1

Detaljer

Utslippsrapport Draupner 2012

Utslippsrapport Draupner 2012 1 av 9 srapport Draupner 2012 Innhold 2 av 9 1 Status... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Transportmengder... 4 2 fra boring... 5 3 av olje... 5 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 5 5 Evaluering av kjemikalier...

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2004. Utarbeidet av: Boreingeniør Dato Leder boreingeniørtjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 33 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 33 Innledning Rapporten omfatter utslipp til sjø og luft, samt håndtering

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674

Årsrapport 2010 Vale AU-EPN ONS MAS-00674 Årsrapport 2010 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2006 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 26 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line Fiber optic cable

Detaljer

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet

Årsrapport 2005 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Årsrapport 25 Utslipp fra Sleipner Vestfeltet Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 9 2 Utslipp fra boring... 9 3 Utslipp av oljeholdig vann inkl. vannløste

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2016 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2016 Sigyn Årsrapport for utslipp 2016 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 JOTUN 5 0 7 6 6-6 ) - 4 2 4, 7 + 6 1 8-5 5-9 - 0 - ), 2 ) 6. 4 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2003. Årsrapport til Statens forurensningstilsyn.

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2008 Tordis AU-EPN OWE SN-00132

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2008 Tordis AU-EPN OWE SN-00132 forurensningstilsyn 2008 Tordis Side 1 av 31 Side 2 av 31 Innhold 1 Status...6 1.1 Generelt...6 1.2 Status forbruk og produksjon...8 1.3 stillatelser 2008...10 1.4 Overskridelser av utslippstillatelsen...10

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept... 6 Feltets teknologiske utvikling... 6 Aktiviteter og

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003

Årsrapport Tune 2014 AU-TUNE-00003 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 1 av 30 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 2 av 30 Innhold Innledning... 4 1 Status... 4 2 Utslipp fra Boring...

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO ÅSG MYN 0148 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.: 2004-03-15 0 Forfatter(e)/Kilde

Detaljer

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012

Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00012 Årsrapport 2016 til Miljødirektoratet for Tune Gradering: Open Side 1 av 6 Årsrapport 2016 for Tune Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser...

Detaljer

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112 Årsrapport 2011 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219 Årsrapport Sleipner Øst Gradering: Open Status: Final Side 1 av 50 Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 8 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) fra Ormen Lange Landanlegget 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2011 srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00007

Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune AU-TUNE-00007 Årsrapport 2015 til Miljødirektoratet for Tune Gradering: Open Side 1 av 13 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4

Detaljer

Skuld årsrapport 2015

Skuld årsrapport 2015 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 21 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 21 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje

Detaljer

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002 AU-GUNGNE-00002 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 7 Tittel: Årsrapport 2015 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-GUNGNE-00002 Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato:

Detaljer

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003

Årsrapport Fram 2010 AU-DPN OE TRO-00003 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 9 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 10 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 10 1.5 Kjemikalier

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Statoil Petroleum AS*

Statoil Petroleum AS* Tillatelse etter forurensningsloven for Heimdalfeltet inkludert Vale og Skirne/Byggve/Atla, Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Utslippsrapport for 2015

Utslippsrapport for 2015 Utslippsrapport for 2015 15. mars 2016 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL OG USIKKERHET

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 38 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 38 Innhold 1 Status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Fakta om Vigdis... 5 1.3

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

SIGYN. KU-dokumentasjon

SIGYN. KU-dokumentasjon SIGYN KU-dokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1 Utbyggingsløsning presentert i RKU-Nordsjøen 2 2.2 Oppdatert utbyggingsløsning 3 3 Reservoar og ressurser 5 3.1 Reservoar

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Innhold STATUS 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet:... 7 1.4 Overskridelser på feltet... 8 1.5 Status nullutslippsarbeidet... 8 1.6 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2005 Tordis, Tordis Øst og Borg M-TO SN

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2005 Tordis, Tordis Øst og Borg M-TO SN Gradering: Statoil internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-24 Side 1 av 29 Gradering: Statoil internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-24 Side 2 av 29 Innhold 1 Status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Status

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer