Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38"

Transkript

1 Medlemsblad for Strømmen Vel nr 1 mars 2007 årgang 38 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Bevaring av Norges første industrijernbane Sagelva; turvei, vårrydding, sikring, bever Årsberetning og innkalling til årsmøte Oppdateringer til Strømmenboken Utbedringsplaner for Trevarebrua Strømmen kollektivterminal Ny barnehage på Slora Hva skjer med Bråte Nytt i løkkesaken - 1 -

2 Strømmen Vels årsberetning for 2006 Vi tror vi er på trygg grunn når vi hevder at Strømmen Vel har stått sentralt i mye av det som har skjedd her i Strømmen de senere år. Dette forutsetter et utstrakt samarbeid med andre parter, og vi mener vi i dag er del av et velfungerende nettverk. Vi starter derfor årets rapport med å takke alle våre samarbeidspartnere for et godt arbeidsår: Sagelvas Venner, Strømmen Gårdeierforening, Lions Club Strømmen, Strømmen Rotaryklubb, Sagdalen Rotaryklubb, Strømmen Kirke, Strømmen Storsenter, Skedsmo kommune, Kultursektoren, inkl. parkseksjonen og biblioteket, Strømmen Korforening, Sentrumkirken Brass, Akershus Fylkesmuseum, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen Sparebank og de politiske partiene. Finansieringsaksjonen for belysning av kirken og kirkealleen i årene er avsluttet. Belysningen er på plass og overlevert kommunen, som i fremtiden vil sørge for strøm og vedlikehold. Stedets historie Bevaring av Norges første industrispor ved Flaen ble tatt opp med kommunen og møtt med forståelse. Bidrag til registrering av Strømmens eldste hus. Julearrangementer Julegrantenning første søndag i advent: Nær 500 mennesker møter opp, og vi har en trivelig inngang til advent sammen med våre samarbeidsparter Strømmen Korforening, Sentrumkirken Brass, Akershus fylkesmuseum og kirken. Videre takker vi nok en gang våre mange sponsorer, som bidro til å fullføre de store satsningsprosjektene: Belysning av kirkealleen og produksjonskostnadene for Strømmenboken Vi fortsetter med en gjennomgang av noen hovedpunkter fra årets virksomhet: 17. mai: Bekransning av bautaen ved kirken i samarbeid med Lions Club Strømmen, Strømmen Rotaryklubb, Sagdalen Rotaryklubb, Sentrumkirken Brass og kirken. Dette året var det Lions Club som hadde regien, og det gjorde Jon Schøning Lie på en utmerket måte. Her er vi nå i god gjenge fra år til år. Regulerings- og trafikksaker Vi hadde aktive utspill i forbindelse med Kommuneplanen, spesielt Bråte gård, videre Innsigelse mot utbyggingsprosjekt ved Sagelva Borettslag nær Sagelva Miljø- og historiepark. Strømmen kollektivterminal: Forslag til utbedring av uheldige og uferdige løsninger Trafikk: Uferdig og farlig kryss ved Sagdalsveien 20. Uorganisert lek og idrett for barn Vi ønsker å bidra til opparbeidelse av løkker og lekeparker i samarbeid med kommunen, naboer og sponsorer, og det ble gjennom året gjort gode forarbeider for dette, med sikte på oppstarting i Spesielle aktiviteter Utgivelse av boken Strømmen Historier om stedet og folket. Sammen med Sagelvas Venner kan vi her notere at rundt kr er kommet inn på kontoen for en fullskalamodell av ny oppgangssag. Juletrefesten er like populær rundt 100 barn og voksne koser seg med tradisjonell gang rundt treet, leker og poser fra nissen. Søppelrydding Sagdalsundergangen: Fjerning av tagging etter nær 50 henvendelser til Jernbaneverket. Rydding langs Sagelva sammen med Sagelvas Venner Rydding i Bråteskogen sammen med Strømmen og Lillestrøm Skiklubb Spontanaksjoner: Fått vekk henslengte søppellass/brosjyrebunter ved Slora, Sagdalsveien, Skjærvaveien, skihytta/ Bråteskogen og Niels Høeghs vei Samarbeid med parkseksjonen om rydding langs Sagelva i flere omganger Styret har bestått av Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara: Steinar Bunæs Erik Tangen Eva Nordmo Kjell-Erik Akersveen Ragnhild Mila Per Klevan Helge Lundberg Erik Gundersen Eva Hoel Hjørring Styret har hatt 8 styremøter siden forrige årsmøte. Ved utgangen av 2006 hadde vi nær 800 betalende medlemmer. Vår velavis Velnytt kom ut tre ganger i Avisen er helt fri for betalt reklame Strømmen Vel bærer alle kostnadene ved utgivelsen. Den distribueres kun til medlemmer av vellet, foruten utvalgte kommunale instanser. Avisen ligger på vår hjemmeside (eller søk på Strømmen Vel i en søkemotor). Alternativt: Kontaktinformasjon Postadresse: Strømsveien 48, 2010 Strømmen. Kontoret ligger i 2. etasje, og er åpent torsdager fra kl til kl Bankgironummer: Telefonnummer: E-post: VELnytt-redaksjonen Redaktør: Eva Hoel Hjørring Redaksjonskomiteen er lik Strømmen Vels styre. Layout VELnytt/Webmaster: Steinar Fjeldvang Hjemmeside:

3 Juletrefest for barna Tekst og foto: Per Klevan Strømmen Vels årlige juletrefest ble arrangert 3. januar på Menighetshuset. Ca. 115 glade barn og voksne var med på festen, som ble holdt i tradisjonelle former, så det ble tett på gulvet da alle skulle være med å gå rundt juletreet. Deretter fulgte underholdning med sang og lek, alt dyktig ledet av moromannen, som kalte seg Lutfisken. (Bjørn Terje Bråthen). Etter servering av boller og brus til de minste og kaffe og kaker til de voksne, ble det vist tegnefilm på storskjerm. Og i år som i fjor var det nissemor som kom på besøk. Hun hadde med hilsen fra nissefar, som var sliten etter alt julestrevet, før hun delte ut godteposer til alle barna. Nok et vellykket arrangement i regi av vellets juletrefestkomité. Bildet øverst: Lutfisken hadde ingen kontaktproblemer. Bildet nederst: Populær nissemor Selskapslokaler i Strømmen Tekst: Per Klevan Tilbudet av lokaler til leie for egne arrangementer av selskaper, møter og annet på Strømmen er meget begrenset. Til hjelp for de som ønsker å leie, har VELnytt satt opp denne listen. Alle lokalene har kjøkken med utstyr og passer for selskaper på 80 til 100 personer. Skulle det være andre tilbud for leie av selskapslokaler, vil VELnytt gjerne høre om det. Menighetshuset Bernt Ankers vei 9, 2010 Strømmen Utleie: Kirkekontoret tlf v/ Kari Søgård Odd Fellow Gamle Strømsvei 99, 2010 Strømmen Utleie: Torill Cramer, tlf Strømmen helse- og velferdssentral Strømsveien 66, 2010 Strømmen Utleie: Vanja Sortnes, tlf Skjetten helse- og velferdssentral Statsråd Ihlens vei 113, 2013 Skjetten Utleie: Joveig Flakk, tlf / Folkets Hus, Sal A, B, C For tiden under rehabilitering, klart for utleie ca Utleie: Inger Andersen, tlf Trevare-lokalet Sagdalsveien 24, 2010 Strømmen. Under rehabilitering

4 Strømmen kollektivterminal Tekst og foto: Steinar Bunæs Vi er mange som gleder oss over at vi nå får en kraftig oppgradering av stasjonsområdet. Ombyggingen er faktisk så omfattende at anlegget er omdøpt til Strømmen kollektivterminal, og dette har sammenheng med at det nå blir direkte overgang fra buss til tog i hvert fall på østsiden av stasjonen. På vestsiden blir det fortsatt en tunnel å forsere for å komme seg på bussen. I alt blir det nå seks bussoppstillingsplasser, foruten drosjeholdeplasser og kiss & ride -plasser. Bilparkeringen på østsiden får atkomst fra Bråtebrua. Etter at vestsiden nå er tatt i bruk, reiser det seg en serie av spørsmål. I november sendte vi derfor en omfattende liste til den stedlige byggeleder Hege Engja Rindal fra Statens vegvesen. Hun inviterte i januar til en grundig orientering ut fra denne skriftlige redegjørelsen: I brev fra deg kom det en liste over spørsmål som du på vegne av Strømmen Vel ønsket en avklaring på. Skal her prøve å svare på det som lar seg gjøre. 1. Vikepliktskilt for trafikken fra Bråtealleen er nå satt opp og fungerer som det skal. 2. Fotgjengerovergang fra Bråte bru til Bråtealleen og Svingen er nå merket. Det er lagt en grønn øy rett etter fotgjengerovergangen, slik at det ikke skal være mulig å sykle ned Bråtealleen og rett ut i Statsråd Ihlens vei. Fotgjengerne må derfor gå mot venstre eller høyre for å komme inn på Bråtealleen. 3. Fotgjengertrafikk fra Bråte bru mot perrongens nordende må benytte fortauet ned til stasjonen. Det er ikke tenkt lagt hellegang her, men dette er noe en må vurdere dersom en ser at det blir et problem med tråkk ned skråningen. 4. Leskur for passasjerer som venter på toget til Oslo: Da prosjekteringen av Strømmen kollektivterminal startet, var stasjonsbygningen åpen hele tiden, så en så ikke behov for leskur. Dette har nå endret seg, og SVV har videreført behovet for dette til JBV. Både SVV og JBV er helt enig i at dette er nødvendig og håper på rask beslutning og løsning på problemet. 5. Leskur for sykler: Dette er allerede montert på Skjettensiden og vil bli satt opp på Strømmensiden når denne er ferdig. 6. Tagging: Alle betongoverflater i rampe/trappesystemet er behandlet med antigrafittimiddel. Som det ser ut skal det være greit å fjerne graffiti etter behandlingen. 7. Statuen av Nils C. Ihlen står i dag inne på entreprenørens riggområde, men vil bli stående der den sto før anlegget startet. I tillegg skal basseng m/fontene rustes opp og tas i bruk igjen. Forkortelser: SVV Statens Vegvesen JBV Jernbaneverket Byggeleder Hege Engja Rindal fra Statens vegvesen og byggeleder Bjørn Sandvik fra Jernbaneverket har et utmerket samarbeid. Syklene fikk leskur, men passasjerene ble glemt. En mulig løsning på leskuroppsettingen ligger i å overbygge disse bruene på hver side av stasjonen. Muntlig fikk vi disse tilleggskommentarene: Ad 2) Dette punktet vil være under observasjon denne sommeren. Det kan bli vurdert å legge en gangsti over trafikkøya, som ikke gir mulighet for at syklister benytter den. Ad 3) En røff sti kan komme senere. Dette må veies opp mot hensynet til universell utforming, snøbrøyting og strøing. Ad 4) Dette var fra vår side et hovedanliggende. Det virker nærmest komisk at syklene skal få tak over seg, mens de reisende må stå ubeskyttet! Ad 7) Hele området rundt bysten av Ihlen og Kvernkallenbassenget skal parkbehandles og belyses. Verkstedalleen skal få nye bjørketrær på begge sider

5 Flere punkter vedrørende kollektivterminalen Tekst og foto: Steinar Bunæs Smithbakken opp til Grønlia har foreløpig bare fått et dekke av grus og subbus. Vi etterlyste asfalt, brøyting og mulig rekkverk, etter henvendelse fra et av våre medlemmer. Vi fikk til svar at alt dette er under vurdering bl.a. i dialog med Skedsmo kommune. Vi lover å følge opp fra vellets side! Det er mange stilige detaljer på den nye perrongen. Når kommer innvielsen? Hele anlegget er beregnet til 100 millioner kroner, og da er den nye Bråte bru inkludert. Et så stort tiltak berettiger en skikkelig innvielsesfest, og den kan vi allerede begynne å glede oss til. Det kan ventes besøk av både samferdselsminister og andre størrelser fra Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunen dessuten har Strømmen Storsenter luftet tanken om et mulig fellesarrangement i Stasjonsveien. Alt dette vil antagelig skje en dag i oktober i år, men datoen er ikke helt på plass. Flere avganger? Med en så fin stasjon skreddersydd for smidige kollektivopplegg ligger det snublende nær å etterlyse bedre tilbud. Dette tilligger nok andre instanser enn den lokale byggeledelsen, men vi tar det med som et helt naturlig og nødvendig spørsmål å få på banen. Dette skal vi følge opp i tur og orden utover våren. Se godt på denne trappenedgangen. Om få uker er den historie! Gravingen for de nye rørene under sporene måtte foregå mens togtrafikken gikk for fullt. Jobben var vanskelig, og krevde håndgraving på deler av strekningen. Under dette arbeidet ble det funnet rester av skjell i leirelagene, som i sin tid ble avsatt på sjøbunnen. Byggeleder Bjørn Sandvik forteller at funnet ble gjort på kote 146 moh, og minner oss tydelig om at vi i dag lever og bor på en gammel sjøbunn! Norges første industrijernbane Tekst: Per Klevan Artikkelen i forrige nr. av VELnytt om Norges første industrijernbane har blitt lest med stor interesse av mange. Kulturseksjonen i kommunen har funnet saken så aktuell at de har videresendt artikkelen til Akershus fylkeskommune. I sitt svarbrev fastslår fylkeskommunen at sidesporet er registrert i forbindelse med Riksantikvarens arbeid med verneplan for jernbanebygninger i Som del av jernbanens historie og industrihistorien i Sagdalen, har sporet stor lokal kulturhistorisk verdi. På bakgrunn av de kulturhistoriske verdiene knyttet til industrivirksomheten i Sagdalen, har derfor Fylkesrådmannen anbefalt at sidesporet reguleres til bevaring. VELnytt vil gi honnør til kommunen for den interesse de viser for saken og ser fram til at en bevaring av deler av jernbanesporet nå kan bli en realitet

6 Ny barnehage på Slora Tekst: Steinar Bunæs Behovet for barnehageplasser i Strømmen er stort. Med ekspressfart ble det i høst vedtatt å bygge en ny barnehage i søndre ende av Sloraområdet ved Fjellhamarveien. Det er ikke sikkert alle har fått med seg dette, så vi tok kontakt med prosjektleder Tor Weinholdt i Skedsmo kommunes undervisningssektor for å få vite mer. Vi leser på kommunens hjemmeside at saken er fremmet er den også vedtatt? - Ja, saken er vedtatt og planleggingen er i gang. Vi arbeider nå med løsninger sammen med arkitekt og entreprenør. Plassering og prinsipp for utforming av bygget er i hovedsak bestemt og vil bli endelig fastlagt med det aller første Hvordan er atkomsten tenkt løst? - Utgangspunkt for planleggingen er samme avkjøring som i dag, dvs. via den felles avkjøringen til Sagelva Voksenopplæringssenter og ballbanene på Slora. Betyr dette at ballbanene blir beskåret? - Nei, utgangspunktet er at ballbanen skal ha samme mål som i dag. Hvordan ser fremdriftsplanen ut? - Som nevnt, arbeider vi nå med detaljplanene og tar sikte på en snarest mulig byggestart. Vi håper å kunne sette spaden i jorda i løpet av sommeren og ha barnehagen i drift fra januar 2008, avslutter Weinholdt. Slora ble valgt ut fra en forutgående analyse av flere alternativer Vi gjengir her utdrag fra saksforberedelsene som ligger på kommunens hjemmeside. Innledningsvis omtales de konkurrerende alternativene. Vi går her rett på Slora-alternativet: 3.4 Slora I Kommuneplanen er det, slik det også har vært tidligere, avsatt arealer på Slora til friområder. Reguleringsformålet er offentlige bygninger og friområder, som omfatter idrettsformål og park. Skedsmo kommune er grunneier. Vedlegg viser området. På området er fra før Sagelva Voksenopplæringssenter og Slorabanen, som brukes til fotballaktiviteter. Det har vært kontakt mellom Skedsmo kommune, Idrettsrådet og Team Strømmen for å videreutvikle Slorabanen til en hovedarena for kvinnefotball. Det foreligger imidlertid ingen konkrete saker eller vedtak i denne sammenhengen. Det er opparbeidet en turvei langs Sagelva, som må ivaretas. Denne er tilknyttet gang/sykkelveiene i Lørenskog og Skedsmo. Aktuelt område for barnehage er tenkt helt syd på området, mellom ballbanen og Lørenskog grense. Mulig areal her kan være fra 6000 til 8000 m2, avhengig av hvordan området disponeres. Det kan dermed ligge til rette for en barnehage med mellom 160 og 200 plasser. Det ligger videre til rette for å utvide og opparbeide flere parkeringsplasser i tilknytning til de eksisterende som brukes av Sagelva skole og i forbindelse med idrettsaktivitetene på Slorabanen. Nåværende atkomst til Fjellhamarveien anses akseptabel, og en legger til grunn at Statens vegvesen ikke vil ha grunnlag for innsigelser i forbindelse med en reguleringssak. Beliggenheten vil være svært god, og avstand til de to barnehagene Holmsbo og Skogveien er kort. Nærheten til Sagelva Voksenopplæringssenter gjør det enklere å bruke kompetansen der som ressurs for utvikling av tilbudet til minoritetsspråklige barn, jfr. forslaget om at nåværende tilbud i Skogveien inngår i prosjektet. Det foreligger en rapport fra Norges Geotekniske Institutt fra 1997 på bakgrunn av at området har vært brukt til skraphandlervirksomhet og som fyllplass for støperiavfall fra Strømmen Staal inntil virksomheten ble nedlagt. Ut fra rapporten vil det ikke være noe som er til hinder for etablering av barnehage. Så lenge en bygger uten kjeller, vil det ikke være aktuelt å fjerne store masser, men kostnader til sikring med et toppdekke og noe masseutskifting må eventuelt påregnes. 4. VURDERING 4.1 Bråtejordet Området er svært aktuelt ut fra lokalisering, men ferdigstillelse må påregnes å ligge 2-5 år fram i tid. 4.2 Kirketomta på Stav Selv om området ligger nærmere Skjetten enn Strømmen, der behovet er størst, er avstandene i Skedsmo små, og lokalisering er derfor tilfredsstillende. Ut fra størrelsen på bebyggbare arealer og akseptable lekeområder for en barnehage, vil det ikke være plass til både kirke og barnehage på området. Området er allerede regulert og eid av Skedsmo kommune. Tidsmessig og økonomisk er derfor dette et svært godt alternativ, hvor en kan påregne byggestart i løpet av 2007 etter forutgående planlegging og prosjektering. Hvis det vedtas å bygge barnehage, vil imidlertid kirkeformålet falle. 4.3 Strandveien 23 m. fl. Området har god beliggenhet og vil være tilstrekkelig stort hvis flere eiendommer erverves. Selv om reguleringsformålet er offentlig, må det påregnes en reguleringssak, hvor det kan komme innsigelser som forsinker gjennomføringen. Dersom erverv og oppstart med regulering kan skje innen rimelig tid, vil planlegging og prosjektering kunne foregå parallelt. Eventuell byggestart kan derfor være mulig mot slutten av Kostnader til erverv, riving og klargjøring av området vil imidlertid bli betydelige, og området anses derfor som det dyreste alternativet. 4.4 Slora Slora-området er stort nok til å kunne gi inntil 200 plasser, har en god beliggenhet og er godt egnet sett ut fra økonomi i og med at Skedsmo kommune er grunneier. Det må påregnes en reguleringssak, hvor mulighet for eventuelle innsigelser som kan forsinke gjennomføringen ikke kan utelukkes. Slora er videre det mest aktuelle alternativet fordi det ikke, som Kirketomta, har vært knyttet til andre formål og ikke må erverves. Lokaliseringen syd på området mot Lørenskog grense vil ikke berøre ballbanen. Området ligger brakk i dag og en barnehage vil kunne bety en oppgradering. Tidsmessig, økonomisk og lokaliseringsmessig sett er Slora det beste alternativet, hvor en forutsatt godkjent regulering kan påregne byggestart i løpet av 2007, dersom planlegging og prosjektering skjer parallelt med reguleringsbehandlingen. 4.5 Oppsummering Ut fra en helhetsvurdering hvor tidsaspektet, tomtestørrelse, annen bruk og økonomi er vurdert, har rådmannen konkludert med Slora som det beste alternativet.

7 Utbedringsplaner for Trevarebrua Tekst og foto: Steinar Bunæs I midten av januar ble vi klar over at det foregikk en utredning vedrørende reparasjon eller helt ny Trevarebru. Etter en innledende orientering, sendte vi den 17. januar følgende henvendelse til sjefingeniør Odd Ringen i Teknisk sektor. Trevarebruas utbedringsplaner Vi viser til hyggelig samtale i dag, og takker for grei orientering om planene så langt. Vi oppsummerer i korthet slik vi nå oppfatter situasjonen: Trevarebrua består av støpejernsprofiler fra rundt Brua tjente opprinnelig som bru over Sagelva for den enkeltsporede Hovedbanen fra , da den ble erstattet av ny bru ved utbyggingen av dobbeltsporet på strekningen Kristiania-Lillestrøm. Brua ble kort etter montert i sin nåværende posisjon, med ett av de tidligere bruspennene som pilar. Brua har her hatt funksjon som ren fotgjengerbru i hvert fall etter 2. verdenskrig. Gjennom årene har brua fått lite eller intet vedlikehold. Dette kom klart for en dag da den nye turveien ble åpnet for få år siden. Stålprofilene har synlige rustskader, og betongdekket har avskallinger, som har blottlagt armeringen flere steder. Det er avsatt penger til utbedring i inneværende år, men det er ikke tatt endelig stilling til hvordan utbedring skal foretas. Et alternativ med helt ny bru på et tre meter lavere nivå er nevnt som en mulig rimeligere løsning enn utbedring av den bestående brua. Trevarebrua er et kjent og kjært innslag i Strømmens hverdagsliv Strømmen Vel hilser utbedring av Trevarebrua velkommen som et lenge tiltrengt tiltak. Ut fra de nå kjente fakta, har Strømmen Vel i styremøte besluttet å rette følgende henstilling til Skedsmo kommune: Det videre arbeid med saken må rettes mot en løsning hvor eksisterende bru blir opprettholdt. Vår begrunnelse er basert på følgende forhold: Det er på høy tid å foreta seg noe med de rustne konstruksjonene Trevarebrua har i mer enn hundre år vært et kjent og kjært element i Strømmen med sin nåværende plassering og utforming. Dette sammen med hensynet til Sagelva miljø- og naturpark tilsier at eksisterende konstruksjon blir beholdt i hovedtrekk. En ny, lavere brubane vil bli et fremmedelement i området. Tilslutningene på begge sider må nødvendigvis bli svært bratte. Dette vanskeliggjør trafikk for eldre, uføre og trilling med barnevogner. Hensynet til bruas opprinnelige funksjon som jernbanebru noen hundre meter unna bør også tillegges vekt. Vi forstår at utredningsfasen ikke er avsluttet. Med bakgrunn i foranstående, ber vi om at alt som er mulig blir gjort for å bevare bruas nåværende karakter. Med vennlig hilsen Strømmen Vel Steinar Bunæs Leder Bjelkene er som vi ser klinkbygde, dette var vanlig for 140 år siden

8 "Vårrydding" i Sagdalen i desember Tekst: Steinar Bunæs Den snøfattige forvinteren gjorde at søppel og skrot kom tydelig fram etter at løv og gras ble borte. Strømmen Vel tok derfor en del kontakter for å få fjernet en del av de verste forurensningene, så får den store vårrensken tas til våren. Dette ledet til at flere bunker med reklameaviser, som upålitelige bud hadde slengt fra seg, ble fjernet fra Sagdalsveien, Skjærvaveien og Slora. Distributøren var rask til å fjerne bunkene for å unngå negativ publisitet. I Sagdalsveien var det kastet en god del av andre saker også: Bilhjul, sykler, malingsspann pluss en mengde plastsekker med industriavfall. Her måtte kommunen kontaktes, og på en-to-tre hadde kommunens parkseksjon ryddet en strekning på 100 meter langs Sagdalsveien. Resultatet ble et fullt billass! ROAF på Bøler avfallsdeponi syntes tiltaket var så bra at de tok i mot hele lasset uten avgift. Svein Ussberg opplyser at parkseksjonen vurderer å ta unna mer søppel langs elva dersom mildværet fortsetter. Det er ille at enkelte bare tar seg til rette og hiver avfallet der hvor det passer seg. Vi oppfordrer nå alle til å følge med om de ser noen som slenger fra seg ting. Folk kan gjerne få vite at det er mange som følger med. Når det til og med kastes industriavfall, må kommunen sette inn grov redskap for å fjerne søppelet - her ved brua hvor Sagdalsveien krysser Sagelva. Slik vil vi ikke ha det! Foto: Svein Ussberg Foto t.v.: Er all reklame god reklame? Slik ser det altfor ofte ut på gatekjøkkenets bakside. Foto t.h.: Et av våre medlemmer, Ruth Killi, ble tilfeldig påtruffet under en privat ryddeaksjon i sitt nærmiljø. Flott innsats, men med bedre holdninger hos folk burde jo dette være unødvendig! Begge foto: Steinar Bunæs Hva kan vi gjøre for å få et ryddigere nærmiljø? Tekst: Steinar Bunæs Vi er mange som fortviler over rotet vi opplever rundt oss. Handlevogner, papptallerkener, plastposer mange ser ut til å glemme helt at andre må rydde opp etter dem. Spesielt er Sagelva utsatt, noen tror visst at det som kastes der blir borte av seg selv. Husk at Sagelva er et felleseie for oss alle! Nå når vi får turveier langs hele elva, er det viktig at den skal utvikles til å bli et prydområde, og da er søppelkastingen noe vi alle må ha et aktivt forhold mot Nylig leste vi om et initiativ fra lederen av et gatekjøkken i Lillestrøm. Vi som leverer ferdigmat i engangsemballasje har et ansvar for at dette ikke havner som søppel i nabolaget. Vi etterlyser den samme holdningen fra Strømmens gatekjøkkener. Vi starter med våre egne rekker, og oppfordrer alle medlemmer til å rydde både egne veirenner og det nærmeste området gjerne der hvor det er løkker og annet ingenmannsland!

9 Sagelva bør sikres bedre Sagelva blir stadig mer tilgjengelig for store og små. Dette er flott, men samtidig åpner det for at mindreårige kan bli utsatt for farlige situasjoner, som de ikke er vant med. På denne bakgrunn har Strømmen Vel i januar sendt følgende henvendelse til Skedsmo kommune v/odd Ringen i Teknisk sektor: Sagelva sikringsarbeider Strømmen Vel har i styremøte 17. ds. tatt opp sikringen av utsatte elvepartier for barns lek. Vi vil spesielt peke på disse punktene: Skråningen på gangveien ovenfor Trevarefossen: Her bør det settes opp gjerde eller annen sikring, som hindrer barn i å skli utfor. Det er i dag intet som vil hindre at de ved et uhell sklir rett ut i elva, som her er dyp. Gangveien ovenfor Flaen passerer tett ved elven. Ved flom er det meget farlig dersom noen faller uti. Plattformen ved nedre mølledam har et meget åpent rekkverk. Barn kan lett komme mellom stengene her rett ut i fossen. Her er det dessuten nødvendig med oppfylling av grus etter flomskade se foto. Partiet ovenfor Trevarefossen er bratt og farlig både sommer og vinter. Saken er forelagt Sagelvas Venner ved Alf Stefferud, som fullt ut stiller seg bak henstillingen. Med vennlig hilsen Strømmen Vel, Steinar Bunæs, Leder Vi har deretter mottatt følgende positive tilbakemelding fra Park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune, datert : Vi viser til brev av som tar opp sikring av utsatte elvepartier for barns lek og uoppmerksom ferdsel. De nevnte stedene vil bli vurdert sikret. Det vil arbeides med løsninger som både tilfredsstiller sikkerhet og estetikk for turveien. Rekkverket ved nedre mølledam har store åpninger her fotografert under en høstflom Plattformen er oversvømmet. Begge foto: Steinar Bunæs Med hilsen Inger Beate Opdal, landskapsarkitekt Bever i Sagelva Tekst og foto: Steinar Bunæs Det er ingen nyhet at det finnes bever i Sagelva. Men det interessante nå er at bestanden er mer aktiv enn på lenge. Rett før jul ble et kjempetre felt på en imponerende systematisk måte med et symmetrisk og vakkert snitt rundt hele stammen. Treet er godt synlig fra stien mellom Skjettenveien og Statsråd Ihlens vei. Hobbyornitolog Trond Høvde hadde også funnet fram til stedet, og han kunne opplyse at treet var påmontert en spettmeiskasse tilhørende Terje Skibakk. Kassen ble ikke ødelagt og lar seg flytte til et annet tre i området. Beveren har en effektiv fellingsteknikk Sagelvas bredder bør så avgjort ryddes for både søppel og buskas, men dette tilfellet viser behovet for å ta vare på dyrelivets livsbetingelser Noe senere er det konstatert at bevere har felt trær både ved Slorabanen og på Fjellhamar, så det er tydelig at beveren trives i vassdraget.

10 STRØMMEN historier om stedet og folket oppfølging Tekst: Steinar Bunæs Side 36. Bildetekst v/porten Strømmens Værksted: NN, August Thoresen, Magnus Karlsen,... Dysterud, NN Side 48. Skolekjøkken for piker startet 1937: Noen mener det var skolekjøkken allerede i Dette er for så vidt riktig, men siden dette var frivillig kveldsundervisning, holder vi fast ved året 1937 som start for ordinær undervisning. Foran fra venstre: Karen Kielland, Elbj. Andersen, NN, NN, Johanne Eisval, Inger Hauge g. Røhne. Bak: Sigrid Linnes, lærer Dagny Ribsskog, senere Holmsen, Hild Elisa Foss, Lillian Andersen, Norma Syversen, Ingrid Klokkeråsen, June Andersen, NN. Salget av boken gikk bedre enn de mest optimistiske av oss hadde våget å håpe på. Vi hadde først tenkt å trykke opp 1500 eksemplarer og syntes dette burde være tilstrekkelig. Etter hvert som forhåndsinteressen økte, valgte vi likevel å gå opp til Med en pangstart under lanseringsmøtet 1. november gikk salget strykende, og to dager før jul var vi utsolgt. Fantastisk! Planlegging oppgangssag i Sagdalen Sagelvas Venner melder at en, når sluttoppgjøret er ferdig, vil ha rundt en halv million å legge inn i prosjektet, og detaljplanleggingen kan dermed startes. Vi kommer tilbake med enkeltheter om dette så snart det foreligger noe nytt. Tilbakemeldinger fra leserne Vi merket raskt at vi nå fikk et stort korps av interesserte og våkne lesere. Dermed varte det ikke lenge før vi fikk en rekke innspill i form av tilleggsopplysninger, småfeil og unøyaktigheter. Heldigvis er det ingen dramatiske ting, og da synes vi dette fungerer akkurat slik det gjerne skal og bør. Med 500 enkeltnavn og en mengde andre detaljer ville det nesten vært rart om det ikke var ett og annet å justere på. Side 50. Bilde fra sløydsalen Sagdalen skole: Bjørn Paus (f. 1918) forteller at bildet må være fra rundt Han står selv i lys genser som nr 3 fra venstre, og læreren vi ser helt til høyre er Paul Kristensen. Uten å være helt sikker, drar han også kjensel på Viggo Svensson, Rolf Lindh, Erling Lerdahl, Alfred Olsen, Harry Guldal og Torleif Grønvold. Også Birger Nilberg, Arne Myhre og Åge Kamphus kan ha vært med på bildet. Side 53, manglende fornavn på lærere: Aaslaug Huser, Tore Furuberg, Kirsti Innseth, Sigrid Nome. Side 56. I kampen mellom Strømmen IF og engelske Red Devils var det Norman Bråthen som sto i mål for Strømmen (ikke Hans Rognlien). Side 65. Her var dessverre bildet av Hans Larsen forbyttet med et bilde av vår andre storhopper Odd Henriksen. Nå viser vi riktig bilde av begge friskusene, som for øvrig er i fin form og nærmer seg de 80. Her tar vi en samlet oversikt for alle som leser VELnytt. Listen blir også lagt på vår hjemmeside, der er den fordelen at alle kan lese det dessuten kan listen suppleres om det kommer nye ting. Gå direkte til eller søk på Strømmen Vel. Side 15 (og omslagsbildet / og utsnitt øverst i denne artikkelen): Odd Reidar Nordhagen og Hans G. Larsen har hjulpet oss med disse navnene: Fra v.: Georg Larsen, Ole Syversen, Ragnar Andersen Berg, NN, NN, Harald Martinsen, Henry Rørvik, NN, NN, Anton Arnskau, Reidar Nordhagen, NN. Hans Larsen i svevet Side 25. Bildetekst: "Flyfoto av Sagdalen under flommen 1966" er hentet fra teksten vi fikk fra Akershus Fylkesmuseum AFM. Mer presist: Fra flommen På det oversvømte området i forgrunnen ligger RA 2/NRV i dag. Til venstre ser vi Kardemomme by. Slangeblokken i Stalsberg Terrasse står ferdig blokken i General Laakes vei er så vidt påbegynt. Side 26. Bildetekst: Gisledal Mølle rett før riving Her foreslår Kristian Korsmo slik presisering: Bygningene nedenfor Gisledal Mølle rett før riving Til venstre den gamle mølla hvor shoddyfabrikken holdt til. I trebygningen holdt spinneriet til. Bak ses sagmesterboligen Taarnet Odd Henriksen i Stormyra 1955

11 Side 67. Bakkerekorden i Stormyra var 59 meter satt av Kåre Solbustad S & L, ikke sønnen Kai Solbustad, som sto i Rælingen skiklubb. Side 83. Landeveislokomotivet: Kristian Lieungh mener tegningen er vel mye fri fantasi. I hvert fall er han nokså sikker på at hjulene ikke var så svære som de er tegnet - da ville kjøretøyet ha blitt altfor tungt. De første utgavene av hesteløse kjøretøy hadde som regel smale hjul av samme type som på hestetrillene. Side 89. Bildetekst Strømmen Brannkorps mars 1943: Bjørn Ellingsdalen hadde både riktig årstall og alle navnene: Foran fra venstre: Viktor Emanuel Hansen, Lars Berg, brannmester Rudolf Andersson, brannsjef Alfred Maudal, varabrannsjef Martin Berg, Sigurd Hansen, Rolf Quinnies og Roald Bakken. Bak fra venstre: Fredrik Nordhagen, Harald Ekra, Sverre Claus Hansen, Frank Melby, Rolf Bakken, Werner Østnes, Per Mathiesen, Olaf Miliansen, Thor Ausen, Eugen Jacobsen, Thor Mathiesen og Kåre Schou Larsen. Hans Kr. Fallahaugen var ikke til stede da bildet ble tatt. Sambandsgruppen foran Tabernaklet Helt forrest: (Kjell) Roy Johansson, mørk skygge han ses bedre på side 177. Neste rekke fra v.: Sigurd Mossing, Einar Hansen (far til Leif), Rolf Tuveng, Arne Korsmo, Paul Hanslien Bakerst: Knut Myhre Nilsen, Rælingen, Reidar Stølen, Leif Hansen, gruppeleder Jan Jansen, Tore Foss, Hilmar Krogh, Kjell Brenna, Bjørn Andersen Waage. Side 122. Konfirmantbildet er tatt i 1937, opplyser Reidar Stølen. Hans søster Jorunn er nr. 3 fra v. i 2. rekke. Hun ble senere gift Abrahamsen, død for flere år siden. Side 172. Milorgfotografering foran Samfundsbygningen 1945: Johannes Nygård fant sin kone på bildet. På støtfangeren sitter hun mellom Lilly Lundby og Hanna Hernes, den gang het hun Judith Winsvik. Milorg sambandsgruppe i Tabernaklet Fra Reidar Stølen har vi mottatt hittil ukjente bilder fra en sambandsgruppe, som også gjorde tjeneste som kontrollpost utenfor Samvirkelaget i Strømsveien. Gruppen ble fra 8. mai 1945 forlagt i kjelleren på Tabernaklet, som lå rett bak Damhaug inntil Støperiveien ble forlenget for kort tid siden. Gruppen besto for en stor del av morsekyndige telegrafister fra Strømmen stasjon, disse ble beordret tilbake av NSB etter en ukes fredstjeneste i Milorg. Gruppen er derfor ikke registrert i listen vi hadde med i boken. Milorg kontrollpost i Strømsveien Folkene her er stort sett de samme som på bildet av sambandsgruppen. Motorsyklisten var en norsk instruktør hjemvendt fra England. Begge foto: Privat Litt Vel-historie Visste du at VELnytt var den første avisen som utkom i det daværende Skedsmo Herred? Det skjedde allerede i Med unntak for krigen og noen år etter, har avisen kommet ut i alle år senere. Du finner de fleste av de nyere årgangene på det nye Skedsmo Bibliotek midt i Strømmen sentrum. Alle årganger fra 1999 er også å finne på vår hjemmeside sammen med historien om Strømmen-aksjonen , samferdselsprosjekter og mye annet. Gå inn på - eller søk etter Strømmen Vel på en søkemotor

12 Turveien etappe 2007 rykende ferske skisser Tekst: Steinar Bunæs Vi har spurt lederen av kommunens kultursektor, Roald Hansen, hvordan det går med den manglende strekningen av turveien fra Flaen til Sagdalsundergangen. - Jo, den ligger inne vi har penger og vi har planene klare. Meningen er å starte så snart det våres, det eneste som kan forpurre prosjektet er at vi ikke får inn akseptable anbud. Foreløpig er vi optimister, og det betyr at parsellen blir klar en gang utpå høsten. Dette er knallgode nyheter for alle som ønsker seg sammenhengende gangvei fra Storsenteret til Skjærva, enten det er en tur til nytte eller trim eller begge deler. Med den siste biten på plass, vil vi slippe å krysse Strømsveien på et svært farlig punkt, og vi er sikre på at denne nyheten blir hilst velkommen av svært mange strømlinger. - Turveien skal legges ned mot elven, der hvor dette er mulig uten store terrenginngrep, mens den legges høyere opp på andre partier. Her skal det isteden bygges en trekonstruksjon som gir utsikt mot elva, forteller Hansen videre. Det er hugget ut en gate der veien skal anlegges, og det er fullt mulig å ta seg en tur for den som vil finne ut hvordan det blir. Traseen er merket med røde pinner. Kartskissen øverst på denne siden viser at gangveien blir lagt i myke svinger for å tilpasses elva og terrenget på en best mulig måte. Landskapsarkitektene i MultiConsult har lagt vekt på å ta vare på vegetasjonen i stor grad, men det vil bli laget åpninger for å gjøre kontakten med elven best mulig. De påpeker at denne biten av gangveien ligger i kjerneområdet for den vedtatte Sagelva miljø- og historiepark, og det er viktig å ta vare på det fine som elva og naturen rundt har å by på. Den andre skissen (nederst) viser hvordan arkitektene tenker seg en utsikts- og fiskeplass som er tilgjengelig for alle også rullestolbrukere. Fra de to utstikkerne vil en ha god oversikt over elven, og fra den ene av dem vil en se rett ned på pelene for brua som allerede i 1853 ble bygd for Norges første industrispor det gikk langs elva fra Strømmen stasjon til omtrent der rundkjøringen i Sagdalen ligger i dag. På kartskissen er det også tegnet inn den gang/sykkelveien som Vegvesenet ønsker å bygge så snart sjansen byr seg. Tiltaket er ferdig planlagt, og det er allerede oppført som reserveprosjekt på Vegvesenets liste. Sjansene er derfor store for at gjennomføring kan skje i år eller neste år. Dette betyr at vi om kort tid virkelig kan se fram til varierte turveitilbud i Sagdalen! Skissene er mottatt i kommunen 14. februar, og kom derfra Strømmen VEL i hende samme dag, rett før dette VELnytt skulle i trykken

13 Krysset ved Bråte bru Statsråd Ihlens vei Vi har den sendt brev med følgende innhold til Skedsmo kommune, Teknisk sektor v/odd Ringen Strømmen Vel har i sitt styremøte drøftet utforming og skilting av nevnte kryss. Vi ser at svært mange bilister er usikre på hvordan de skal agere ved passeringen, og dette avstedkommer en rekke frustrasjoner og nestenulykker. Vi mener å kunne peke på tiltak som skal hindre dette. Som kjent har biler i Statsråd Ihlens vei forkjørsrett når de kommer nordfra og skal videre over Bråtebrua. Dette hadde kanskje en hensikt tidligere, da trafikken på Sagdalsveien sørfra burde ha vikeplikt for trafikk på Bråtestubben over Bråtebrua. Sagdalsveien vil heretter kun få trafikk til og fra parkeringsområde øst på stasjonen. Med dagens løsninger for Svingen, Bråtealleen og Statsråd Ihlens vei kan vi ikke se at en forkjørsrett som nevnt ovenfor er riktig løsning. Ut fra foranstående ber vi om at følgende blir vurdert: o o Forkjørsretten for Statsråd Ihlens vei oppheves før Bråtekrysset Vanlige høyreregler innføres I samme forbindelse peker vi på den fullstendige mangel på snøbrøyting for fotgjengere vi nå opplever: o o o Fortauet på Bråtebrua er sjelden eller aldri ryddet, det samme gjelder videre fram til Sagbruksveien. Fortauet fylles ofte opp av snø fra passerende veiryddingsredskaper Fortauet på vestsiden av Statsråd Ihlens vei er ikke ryddet. Følgen er at mange barn og voksne går rett over trafikkøya eller går i veibanen over lengre strekninger. Dette fremmer ikke trafikksikkerheten. Vi håper med dette å ha gjort oppmerksom på en del uheldige forhold som med forholdsvis enkle tiltak kan bli rettet opp. Med vennlig hilsen Strømmen Vel, Steinar Bunæs, leder Landsens idyll på Strømmen Tekst og foto: Steinar Bunæs Noe av den mest originale Strømmenbebyggelsen finner vi i Gressrudveien. Her ble det bygget hus lenge før det var tenkt på biler. Følgen er at flere av husene ligger tett inntil veien som etter hvert kom der først som blindvei opp fra Flaen før krigen 40-45, senere med forbindelse til Mølleveien. Vi lar bildene tale for seg selv Dessuten kan vi anbefale at din neste spasertur svinger innom disse deler av Strømmen, for her er det mye småpent og ellers nesten bilfritt miljø. Bildet øverst: Det sier seg selv at bilene ikke har førsteretten når barn leker her. Bildet nederst: Her ser vi glimt fra gode, gamle dager

14 Hva skjer med Bråte? Tekst: Steinar Bunæs Vi starter med å sitere kommunens egen avis Skedsmo-Nytt: Bråtejordet skal bygges ut. Det vedtok kommunestyret i Skedsmo, da kommuneplanen gjeldende til 2017 ble behandlet 11. oktober Nå lyses det ut parallelle arkitektoppdrag om utformingen av området. I dag ligger forholdene til rette for å etablere et idrettsanlegg på deler av området. Det skal dessuten bygges boliger. Arealet sikres til offentlige formål, som for eksempel bygging av ny barnehage og skole. - Det avsettes et romslig areal, som beholdes ubebygd, og som vil danne en ramme rundt eksisterende gårdsanlegg. Det er det kulturhistorisk viktig for lokalsamfunnet å ivareta, sier plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes. Videre leser vi følgende under presentasjonen av kommuneplanen: Skedsmo kommuneplan 2017 ble vedtatt av kommunestyret i oktober I kommuneplanen nedfelles kommunens utviklingspolitikk, og det formuleres mål og strategier for kommunens innsats på sentrale felt som areal- og tettstedsutvikling, næringsutvikling, kulturpolitikk og miljøvern. Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å revidere kommuneplanen en gang i hver kommunestyreperiode. I arbeidet med kommuneplanleggingen inngår en bred medvirkningsprosess, der innbyggerne i de enkelte tettstedene inviteres til å delta med sine meninger og innspill. Ved planrevisjoner gis særskilt informasjon om dette i dagspressen, på nettet og i kommunens egen avis. I slutten av januar spurte vi Bjørnnes om hva som nå skjer med planleggingen av Bråteområdet. Det er hittil ikke skjedd mye i saken. Teknisk sektor har fått i oppdrag å utarbeide en fremdriftsplan og skissere en fremgangsmåte. Det er antatt at prosessen vil bli gjennomført etter mønster av tilsvarende planlegging for Husebyjordet på Skedsmokorset i tråd med rådmannens forslag. Når kan det foreligge noe mer konkret i saken? Etter min oppfatning, kan det neppe ventes noe forslag på denne siden av sommeren. Men en gang utpå høsten skal vi nok ha fått noen skisseforslag på bordet, avslutter Bjørnnes. På hans oppfordring spurte vi også sektorsjef Tor Inge Guttelvik. Dette ledet til at plansjef Birger Larsen ga oss følgende tilleggsopplysninger: Grunnlaget for arbeidet med Bråte gård er følgende: 1. Vedtak i kommuneplanen: Det gjennomføres en prosess med utlysing av parallelle arkitektoppdrag om utforming av Bråtejordet etter mønster av det som er i gang for Husebyjordet. Bråtejordet reguleres i tråd med rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. 2. Vedtak i budsjettet: I forbindelse med idekonkurransen om Bråte gård skal grunneier, velforeningene på Strømmen og Skjetten, idrettslagene og FAU på nærliggende skoler involveres for å gi føringer for idekonkurransen. Vedtatt med 25 mot 11 stemmer (H, KrF, Sp, V, PP) avgitt for Høyres forslag. Vi konkluderer derfor med at det foreløpig bare er å ta kommunestyrets vedtak til etterretning, men imøteser naturligvis muligheten vi er gitt til å kunne bidra i den videre diskusjonen. Vi kommer tilbake til saken både her i VELnytt og på annen måte Bekransning av frihetsstatuen ved Strømmen kirke 17. mai Arrangementet ved kirken har nå funnet sin form. Oppslutningen i fjor var meget bra, derfor ønsker vi også i år å invitere alle strømlinger til å ære våre falne før barnetoget og andre tradisjonelle innslag er kommet i gang. Som i fjor har følgende foreninger stilt seg bak seremonien: Lions Club Strømmen, Strømmen Rotary klubb og Strømmen Vel. Ut over disse støtter kirken, kommunen og Sentrumskirkens Brass opp om arrangementet. Programmet ser slik ut: Seremonien starter kl Sentrumskirkens Brass spiller Åpning ved en representant for arrangørene Sang: Ja vi elsker Tale for dagen ved brigader Stein Ivar Eriksen, Forsvarets Logistikkorg. Sang: Gud signe vårt dyre fedreland Avslutning ved bautaen Syttendemaigudstjeneste i kirken ved Helga Maria Myklebust Sentrumskirkens Brass deltar Bekransning og gudstjeneste avsluttes i god tid før kl Vinterstemning i kirkeparken. Foto: Steinar Fjeldvang

15 Siste nytt i løkkesaken Strømmen vel har tatt initiativ til å ruste opp de ubebygde grøntarealene/løkkene på Strømmen. Vi anser dette som svært viktig i en tid med mye utbygging og dermed fortetning av bosettingsmønsteret i tillegg til økt trafikk. Vi tenker oss at løkkene bør være fristeder for barn og familier samt eldre i Strømmen for uorganiserte fritidsaktiviteter. Det er nå avtalt framdriftsmøte mellom Kulturseksjonen, Park og idrett og Strømmen Vel 14/2. Her skal vi diskutere oppstart av dugnadsarbeid. Vi vil også ytre ønske om at vi setter i gang med både løkka i Stalsberggata / Skolegata / Havegata og løkka i Veibygata / Stalsberggata i løpet av året. Illustrasjonsfoto fra Mormorparken. Foto: Steinar Fjeldvang. Vi har kr ,- til disposisjon, og det er søkt om et tilsvarende beløp til tilskudd for Likevel vil vi neppe greie å ruste opp 2 løkker for en sum på ca ,-. Vi kommer til å sende en oppfordring til næringslivet i Strømmen om å sponse dette arbeidet. Vi vil imidlertid avvente et slikt utspill til etter planleggingsmøtet for å kunne legge fram mer konkrete planer. Mer om dette følger i neste VELnytt. Da skal vi også skissere hvordan vi tenker oss dugnadsarbeidet. Dersom noen vil ha mer informasjon eller ønsker å bidra i dette arbeidet, kan dere gjerne kontakte meg på kveldstid på tlf Helge Lundberg, styremedlem Om Strømmen i Skedsmo kommuneplan 2017 Vi gjengir her en del utdrag fra de deler av kommuneplanen som har med Strømmen å gjøre uthevningene er våre. Fullstendig tekst ligger på kommunens hjemmeside I byggeområdene med eksisterende villabebyggelse, er det et mål å begrense fortettingen, slik at miljøkvalitetene i områdene ikke forringes. Selv om det ved evt. regulering kan komme områder med noe tettere utbygging enn vanlige villaer, anses fortettingsmulighetene for å være beskjedne. Det er derfor verken i Lillestrøm eller Strømmen foreslått utbygginger i havebyen utenom forsiktig villafortetting. På Strømmen og Skedsmokorset er det lagt inn forslag om å utvikle Bråte gård/henholdsvis deler av Huseby gård. Dette er å betrakte både som en videreutvikling og styrking av tettstedene, og som en utnyttelse av at begge steder er viktige kollektivknutepunkt 7.6 Nye utbyggingsarealer Arealer til boligformål I forslag til kommuneplan inngår følgende arealer for boligbygging som er nye i forhold til gjeldende kommuneplan: Bråte gård 200 daa (ca. 100 daa bolig og ca. 100 da friområde/idrett) I tillegg er flere områder/kvartaler i de sentrale deler av Lillestrøm og Strømmen, etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt, blitt regulert til formål som også inneholder boliger. Dette er i tråd med retningslinjer for utvikling og fortetting i sentrumsområder. Videre er Parkodden i Strømmen omregulert fra industri til kombinert formål inkl. boliger. Det er videre foreslått at eiendommen Strømmen Verksted blir lagt ut til sentrumsområde (blanding av ulike byggeområder). Arealer til offentlig formål I den forslåtte bruk av Bråte gård til utbygging og friområde/idrett, inkluderes også tomt for skole og barnehave. Utnyttelsen av Bråtejordet til friområde/idrett må ses i sammenheng med tilsvarende aktiviteter og områder i Strømmen og på Skjetten. Bråtejordets sentrale beliggenhet i forhold til både Strømmen og Skjetten, medfører at dette vil inngå i en helhetlig plan for slike aktiviteter for begge områdene. I forbindelse med at Bråtejordet er avsatt til utbyggingsområde, er det her lagt inn ny Bråtevei mellom Skjetten og Strømmen. Bråteveien er fylkesvei. 6 vegtrasé unntatt fra rettsvirkning Ny Bråtevei (F.v ) er vist på arealplankartet med foreløpig trasévalg, og er derfor unntatt fra rettsvirkning (jfr. Plan - og bygningslovens 20 4, 2. ledd, bokstav h).

16 Gisledal mølle Etterlysning av historier, bilder og dokumenter B-POST Returadresse: Strømmen Vel, Strømsv. 48, 2010 Strømmen Gisledal mølle i Sagdalen var den største av de fem møllene langs Sagelva, og det var også den som holdt på lengst. Møllebygningene her brant ned i 1906, og en ny, stor møllebygning ble oppført i tegl i Den kunne altså ha feiret 100-årsjubileum i år, om den hadde fått lov til å bli stående. Men rundt 1970 var mølledriften nedlagt, og bygningen måtte vike for en nødvendig utvidelse av Strømsveien. Mølledriften i Strømmen og Sagdalen har nok vært mindre omtalt enn virksomhetens omfang skulle tilsi. Møllene mottok korn fra et stort oppland og leverte produkter og tjenester av et betydelig omfang. Møllene representerer således en viktig del av Strømmens industrihistorie. Siden det er nedfelt lite i både tegning og skrift, er det nå viktig å få klarlagt hovedtrekkene fra noen som virkelig kjenner historien. Vi har vært så heldig å få hjelp av Kristian Korsmo til å få på plass en detaljert beskrivelse av mølledriften. Kristian er født i 1925 og sønn av møllermester Ole Korsmo, født 1891 i Aurskog. Ole var møllermester i Gisledal mølle fra rundt 1930 til Under krigen hadde Kristian jobb i mølla i tre og et halvt år, blant annet for å unngå å bli innkalt til nazistyrets arbeidstjeneste. Kristian er derfor en av de få som i dag kan fortelle oss om driften og livet på mølla. Strømmen VEL innkaller til årsmøte tirsdag 21. mars kl i Akershus Fylkesmuseum, 2. etasje Program: Årsberetning - Regnskap Budsjett Forslag - Valg Maleriet av Gisledal mølle i denne artikkelen og på forsiden, er i Solveig Klevans eie. Samarbeidet med Kristian har hittil resultert i et manus på 30 A4-sider. Detaljerte etasjeplaner for alle fem etasjene er rekonstruert, og det er tegnet prinsippskisser for mange av de ulike maskinene som befant seg rundt om alle drevet av fossekraft fra de to turbinene i underetasjen. Det var knugghjul og reimdrift langs nesten alle vegger og tak, forteller Kristian, - slett ikke ufarlig. Hva finnes av fotografier og andre papirer fra mølla? Vi har selvfølgelig tatt kontakt med tidligere eiere, kommunen, Akershus fylkesmuseum og andre aktuelle instanser for å få historien så fullstendig som mulig. Dette har gitt en del resultater bl.a. er det sporet opp en møllestein, som skal befinne seg i samlingene på Huseby gård. Denne møllesteinen håper vi å få plassert som en minnemarkering på den gamle mølletomta. I tillegg spør vi altså om det finnes folk som har en historie å fortelle eller som har et foto eller dokument som kan dokumentere møllas historie. Ring eller skriv til Steinar Bunæs, Niels Høeghs vei 10, 2010 Strømmen, eller tlf

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Dovrebanen. Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune. 4. Bergsengtunnelen. 3. Planovergang Brøttum stasjon. 2. Planovergang Moelv nord

Dovrebanen. Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune. 4. Bergsengtunnelen. 3. Planovergang Brøttum stasjon. 2. Planovergang Moelv nord Dovrebanen Aktuelle tiltakspunkt i Ringsaker kommune 4 3 4. Bergsengtunnelen 3. Planovergang Brøttum stasjon 2. Planovergang Moelv nord 1. Planovergang Tømten/Dokken massetak 2 Moelv 1 2012-05-08 RINGSAKER

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato:

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: Møtereferat: Møte nr.: 1 Møte: Ruteplan 2012 og Rånåsfoss stasjon mulig samordning med Auli Saksref.: 201001283 Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: 09.06.10 Referent: Ann Kristin Raanaas Deltakere: Antall

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 068/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/6151 REGULERINGSPLAN FOR TO PARSELLER

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 SAKLISTE HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 4/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening.

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Leirsund: 20.02.2014 Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Finn Eirik Eilertsen Erik Kjus Ole Johnny Transeth Bård Hauglid Karin Høieggen Håkan

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I Det er meningen å legge til rette for en tur ring i Lørenskog som kan ta utgangspunkt i Lørenskog stasjon og følge Ellingsrudelva mot Fri Elvåga,

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS Planbeskrivelse Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS 1. BAKGRUNN Reguleringsplanen omfatter eiendommene gnr/bnr 27/249, 27/1054, 27/1055, 27/1056,

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Vibeke Stjern, styremedlem

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015 Saksframlegg Områderegulering for området vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole (Rådhuskvartalet), plan-id 20120003. Ny 2. gangs behandling. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006 den 7. april 2006 Gamlekara på Fegri. Dette bildet er ikke så gammelt, men viser gamlekara på Fegri på Tyristrand. Disse møttes kl 10 om formiddagen og gikk samlet tur opp i Klavåsen. De som ikke var raske

Detaljer