Tirsdag 17.mars / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom"

Transkript

1 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom Tore Halvorsen. Sakliste: 08/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden. 09/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2015 Rådet behandler protokoll fra møtet 20.januar Forslag til protokoll er sendt ut tidligere. Det kom da ikke inn forslag til endringer. Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 1/ januar /15 Næringsrådets framtid, rolle, størrelse osv. Det er valgår i år og kommunen vil se på sin politiske og administrative struktur. Det er signaler om at politikerne vil tilbake til en utvalgsstruktur. Da vi sannsynligvis næringssaker legges til et utvalg som koples mot plan næring og kultur. Vekst i Grenland IKS har nå en rolle ved at Kommunestyret har sluttet seg til at ViG skal forvalte vårt kommunale næringsfond. I det praktiske betyr det lite, ettersom ViG og Rådmannen er enige om å fortsette som før. Det gjelder også regnskapsføring og rapportering. Når det gjelder saksbehandling av søknader, vil kvaliteten på innstillingene bli bedre, ettersom søknadene diskuteres med flere i ViGs Team Nyskaping.

2 Drangedal Næringsråd må forholde seg til vedtektene. Disse setter rammer for hvordan endringer kan skje. Det betyr at om det er ønske om å endre noe, må man følge den prosedyre som vedtektene fastsetter. Det er viktig for samspillet mellom kommune og næringsliv å ha gode kontaktpunkter. Drangedal Næringsforening oppfattes som en legitim representant for næringslivet. Det oppfattes som meningsfullt å engasjere seg i næringsforeningen når denne har reell innflytelse. En slik innflytelse er å beslutte bruk av penger fra næringsfondet. Næringsrådet må derfor være varsom med å ta oppmerksomheten bort fra Næringsforeningen. Skulle tilførsel av nye midler til kommunalt næringsfond falle bort, vil det bli en utfordring for Drangedal Næringsråd. Det samme kan et nytt politisk utvalg som skal behandle næringssaker bli. Rollefordelingen må bli slik at det fortsatt skal føles meningsfullt å sitte i Drangedal Næringsråd. Et tiltak vil kunne være at Næringsrådet også fikk en rolle i forhold å behandle søknader fra private kilder. Det mest nærliggende å tenke på er et samarbeid med Drangedal Sparebank om stimuleringsmidler til næringsutvikling. Skulle dette være interessant for Drangedal Sparebank, vil banken ganske sikkert ha meninger om sammensetningen av Drangedal Næringsråd. Konklusjon: Saken oppsummerer en rekke faktorer som er usikre. Det vil derfor være riktig å vente på utfallet av dette, før det eventuelt gjøres endringer. Det vurderes som relativt lite problematisk å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Drangedal Næringsforening om situasjonen skulle kreve det. Drangedal næringsråd har diskutert egen rolle og ønsker ikke å ta initiativ til endringer. Saken vurderes på nytt i forbindelse med årsrapporten til kommunestyret. 11/15 Kommunalt næringsfond 2015 Det står om lag en million kroner igjen i fondet når vi trekker gitte tilsagn fra pengene på konto. Videre er det slik at kr er penger som kan tilbakeføres. Det i følge reglene som sier at tiltakshaver må benytte tilsagnet innen to år. Det legges ved sakspapirene en komplett rapport over utbetalinger fra Kommunalt Næringsfond. Drangedal håper å få tilført nye midler for Fondet har lyst ut midlene for næringsdrivende i lokalavisene og på hjemmesiden. Fondet har nå en liste over prosjekter som bør vurderes å gi støtte. De som er kommet så langt at søknaden er klar, vil bli lagt fram fortløpende for Næringsrådet. 1. Tilsagn som er over to år gamle oppheves og midlene tilbakeføres fondet 2. Søknaden fra Ageo AS stilles i bero.

3 12/15 Søknad fra Gautefalltomter AS om støtte til prosjekt Vedlagt ligger søknad med prosjektbeskrivelse og saksbehandlers vurdering i forhold til kriteriene for bruk av næringsfondet. Saken er behandlet i Team Nyskaping i ViG med positiv innstilling. Gautefalltomter AS gis et tilsagn på til prosjekt som omsøkt 13/15 Søknad fra Hulfjell Vaskeri og Renhold AS Vedlagt ligger søknad med prosjektbeskrivelse og saksbehandlers vurdering i forhold til kriteriene for bruk av næringsfondet. Saken er behandlet i Team Nyskaping i ViG med positiv innstilling. Hulfjell Vaskeri og Renhold gis et tilsagn på kr til oppgradering av produksjonsutstyr. 14/15 Søknad fra Toke Brygge Vedlagt ligger søknad med prosjektbeskrivelse med saksbehandlers vurdering i forhold til å bruke midler fra kommunalt næringsfond. Saken er lagt fram for Team Nyskaping i ViG, som er positiv til prosjektet. Toke Brygge gis et tilsagn på kr til gjennomføring av prosjekt Prøvd Drangedal først? 15/15 Foreløpig søknad fra Drangedal kommune Gautefall for Alle har utviklet seg til en paraplyorganisasjon for all virksomhet på Gautefall, kommersiell eller frivillig. Hjemmesiden gautefall.no var ment å fylle rollen som informasjonsmedium for alle. Det har i praksis vist seg vanskelig å få god drift av en slik avis, særlig hva gjelder journalistisk innhold. Drangedal kommune er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Gautefall er vårt flaggskip når det gjelder reiseliv og hyttebygging, og fortjener en profesjonell hjemmeside. Det er diskutert ulike tilnærminger, blant annet å inngå et samarbeid med Kjell Peder Haugene. I sammenheng med ny reiselivsorganisering i Telemark vurderes det å bruke betegnelsen Gautefallområdet for alt som omhandler reiseliv og hytter i Drangedal, for å få til et mer slagkraftig budskap. Det vil være uheldig å måtte vente til neste møte i næringsrådet for å få et tilsagn. Foreløpig vil står Drangedal kommune som søker, men det er nok mer aktuelt at en ekstern vil bli søkeren. Eksempelvis Gautefall for Alle, Skisenteret eller Kjell Peder Haugene.

4 Saken er diskutert i Team Nyskaping, som er positiv til tiltaket. Leder i Næringsrådet gis fullmakt til å innvilge inntil kr med formål å videreutvikle innhold en hjemmeside for Gautefallområdet. 12/15 Næringslivsrepresentasjon på temadag - kommunereformen Drangedal formannskap sammen med rådmann inviterer til en temadag 26.mars. I tillegg kommer felles prosjektleder i Grenlandssamarbeidet for kommunereformen og koordinator for kommunereformen hos fylkesmannen. Til møtet er det sendt invitasjoner som gjennom utplukk skal få til en brei representasjon. Næringsliv/reiseliv har fått lov å stille med 6 representanter. I tillegg er Bernt Dahle og Halvor Olsen særskilt invitert, da de skal holde korte innlegg. Næringsrådets sekretær har fått i oppdrag og plukke ut de 6, og har konferert med Drangedal Næringsforening, og vil stille seg bak deres vurdering. I henhold til vedtektene for Drangedal Næringsråd skal denne type saker tas opp i rådet hvis praktisk mulig. Av hensyn til offentlighet er det fornuftig å lage en formell sak slik at interesserte kan få innsyn. Vedlagt ligger invitasjonen, som medlemmene i rådet nok har sett, men ikke andre i næringslivet. Drangedal næringsråd tar valg av representanter til orientering. 13/15 Åpent møte om reiselivsorganisering i Telemark 25.mars Prosessen med å vedta hvordan reiseliv skal organiseres i Telemark, herunder hvordan kommunene skal forplikte seg til å bidra til å finansiere dette, nærmer seg en konklusjon. Prosjektleder Irene Vestby orienterte formannskapet i Drangedal 24.februar. I forbindelse med årsmøte i Drangedal Næringsforening 25.mars, blir det et åpent møte hvor Irene Vestby stiller. Reiseliv med ringvirkninger er Drangedals største næring, og det er svært viktig at Drangedal velger riktige løsninger når vedtak skal fattes, planlagt før sommeren. Drangedal næringsråd tar saken til orientering. 14/15 Referatpunkter og eventuelt a. Stemmen næringsområde b. Kommuneplanens samfunnsdel, næringskapitlet.

5 Vedlegg: Protokoll 1/2015 Rapport over utbetalinger fra Kommunalt næringsfond Invitasjonen til møte om kommunereformen Søknad fra Gautefalltomter AS Egen utsendelse til næringsrådets medlemmer Søknad fra Hulfjell Vaskeri og Renhold AS Egen utsendelse til Næringsrådets medlemmer Søknad fra Toke Brygge Egen utsendelse til Næringsrådets medlemmer Kommuneplanens samfunnsdel: Se nyheter, Drangedal kommunes hjemmeside.

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer