Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009"

Transkript

1 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport

2 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har som eneste formål å investere alle sine midler i Swiss Real Estate AS. Virksomheten til Swiss Real Estate AS vil bestå i å eie eiendom eller andeler i selskap som eier eiendom i Sveits, og selskapet har som forretningsidé å tilby sveitsisk eiendom innen forskjellige eiendomssegmenter som en alternativ aktivaklasse for private og institusjonelle investorer. Swiss Real Estate AS har inngått en forvaltningsavtale med forvalter Helvetica Property Investors AS, som igjen har etablert et Advisory Board som består av sveitsiske personer med bred erfaring fra eiendomsinvesteringer og drift av eiendom i Sveits. Helvetica Property Investors skal som forvalter besørge den Det er målsetningen å gi investorene i selskapet tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje i Sveits uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Det er selskapets oppgave å skape en best mulig verdijustert avkastning for investorene, og selskapets langsiktige avkastningsmål er 1216 % (internrente avkastning eller Internal Rate of Return / IRR) på egenkapitalen før skatt. daglige driften av eiendommene i Sveits, samt være den som implementerer investeringsstrategien til Swiss Real Estate. Styret i Swiss Real Estate vil treffe alle investeringsbeslutninger basert på innstilling fra Helvetica Property Investors. Forvalters funksjon vil således være å fungere som tilrettelegger av beslutningsgrunnlaget for styret. Sveits Eiendoms Invest AS Swiss Property AS Øvrige 48,8% 42,4% 8,8% Swiss Real Estate AS, Oslo 100% Swiss Real Estate Danmark ApS 100% Separate sveitsiske selskaper 2

3 Verdiutvikling og investeringsvolum Aksjene i Sveits EiendomsInvest AS har hatt følgende verdiutvikling, målt ved emisjonskurser, siden oppstart i juni 2007: Emisjonskursen fastsettes med utgangspunkt i Swiss Real Estates beregnede verdijusterte egenkapital per aksje ( VEK ). Det er omsatt aksjer i Sveits EiendomsInvest AS i annenhåndsmarkedet til kurser mellom NOK 87, og 108, per aksje. Investorer som er interessert i mer informasjon om annenhåndsmarkedet bes ta kontakt med sin finansrådgiver ,2 111, Emisjon I juni 2007 Emisjon II oktober 2007 Emisjon III desember 2007 Emisjon IV april 2007 VEK VEK Regnskap 2008 og utdeling til aksjonær Regnskapet for 2008 for Sveits EiendomsInvest AS ble behandlet og vedtatt på selskapets generalforsamling 27. mars Årsregnskapet for 2008 viste et overskudd etter skatt på NOK 9,1 mill. Overskuddet stammer i all hovedsak fra mottatt utbytte fra selskapets investeringer i Swiss Real Estate AS. Grunnet forventing om lav skjermingsrente for 2009, ble utdeling til aksjonærene besluttet foretatt som en kapitalned settelse. Det ble på generalforsamlingen vedtatt å dele NOK 4, per aksje. Forventet utbetalingstidspunkt vil være i slutten av juni eller begynnelsen av juli Det presiseres at kapitalnedsettelsen er en skattefri utbetaling på aksjonærens hånd. 3

4 Verdiutvikling og investeringsvolum Swiss Real Estate eier per følgende eiendommer: 4Towers Turmstrasse i Zug Murgentalstrasse 20 i Münchwilen Saegenstrasse 50 i Lenzburg Rheinstrasse 36 og 38 i Neuhausen Rütiweg 9, 11 og 13 i Basel Steinengraben 42 i Basel Steinacherstrasse 101 i Wädenswil, Zürich Max Höggerstrasse 6 i Zürich Hofwiesenstrasse 48 i Rümlang, Zürich I tillegg har styret i Swiss Real Estate AS godkjent ytterligere to investeringsinnstillinger fra forvalter hvor man ligger i avsluttende forhandlinger om overtakelse. Det ene gjelder Tower 3 og 4 på eiendommen i Zug, mens det andre gjelder et næringsbygg i Horgen, Zürich. Investeringsvolum Swiss Real Estate AS 24% Investert egenkapital Ikkeivestert egenkapital 76% Dersom man inkluderer de to eiendommene som ikke er overtatt p.t., vil andel investert egenkapital stige til drøye 90 %. 4

5 Eiendomsporteføljen Nøkkeltall for eiendomsporteføljen per Finansielle målsetninger Swiss Real Estate Markedsverdi: Netto leieinntekter 1.kvartal 2009: NOK mill NOK 21,2 mill IRR: % Årlig utbytte: 4 7 % Netto yield: 6,2 % Fremmedkapitalfinansiering i % av bokført verdi: 66,4 % Netto yield: 5 8 % Fremmedkapitalfinansiering: % Gjennomsnittlig rente på fremmedkapital: 3,5 % Vektet gjenværende leietid: 5 8 år Vektet gjenværende leietid: 4,6 år Basert på Norges Bank valutakurs 11. mai

6 Eiendomsporteføljen Property HP1 4 Towers Turmstrasse 28, 30 Steinhausen HP2 Zukunftsfabrik, Murgtalstrasse 20, Münchwilen HP3 Office Depot, Sägenstrasse 50, Lenzburg HP4 IST 2 Rheinstrasse 36/38, Neuhausen Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Greater Area Zurich ,24% 64,9% 13,77% 7,10% Greater Area Zurich ,9% 4,78% 61,4% 10,68% 6,68% Greater Area Zurich ,68% 52% 9,08% 4,95% Greater Area Zurich ,51% 63,8% 9,88% 4,94% Property HP5A EKZ Rüti, Rütiweg 9, 11+13, Pratteln HP5B Steinengraben 42, Basel HP8 Hofwisenstrasse 42, Rümlang HP12 Steinacherstr. 101, Wädenswil Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Greater Area Basel ,4% 6,74% 73,2% 16,60% 7,72% Basel ,78% 7,65% 74,2% 11,74% 6,43% Zurich ,31% 60,4% 9,44% 9,23% Zurich ,75% 32% 70,8% 14,10% 6,16% Property HP21 Rosenpark SA Max Höggerstr. 6 ZürichAlstetten Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Zurich ,82% 78,9% 14,06% 7,09% Note: IRR and dividends are only estimates. Swiss Real Estate AS Group costs are not reflected. 6

7 Markedsrapport fra forvalter Det sveitsiske eiendomsmarkedet viser ingen tegn til overoppheting, ei heller overbelåning. Det sveitsiske eiendomsmarkedet har i første kvartal 2009 holdt seg svært stabilt. Tendensen fra 2008 fortsetter med lave renter og lite tilgjengelig eiendom på markedet. I en nylig utgitt analyse fra UBS konkluderer banken med at sveitsisk økonomi er påvirket av finanskrisen, men betrakter den avtagende veksten mer som en myk landing grunnet en robust og veldiversifisert økonomi. I figuren nedenfor ser vi at veksten i BNP for 2009 vil tendere mot minus 12 %, noe som for øvrig er lavere enn Eurosonen, mens det er ventet stigning igjen fra Rentene forventes å forbli lave gjennom hele 2009, noe som gir oss gode anledninger til å reforhandle gjeld til banker med vesentlig bedre lånebetingelser. Arbeidsledigheten forventes å stige til 3,8 % i 2009, noe som er vesentlig lavere enn i Eurosonen. Sveits sin rolle som ett attraktivt land å bo og arbeide i forventes å styrke befolkningsveksten med en forventet netto innflytting på personer, hovedsakelig fra EU. UBS rapporterer videre at den sveitsiske inflasjonen er ventet å bli negativ i 2009, men stige igjen utover 2010, noe som er bra for eiendom. Vi er av den oppfatning at sveitsisk eiendom er attraktiv, mye grunnet attraktive yield spreads. Markedet tiltrekker seg flere kjøpegrupper, noe som fører til mindre tilgjengelig eiendom å kjøpe, men også stigende priser. Lånemarkedet fungerer godt med marginer fra gjennomsnittlig punkter. Eiendomsmarkedet opplever ingen krise slik det oppleves i andre land. Dette kan blant annet forklares med en gjennomsnittlig lavere belåningsgrad enn i andre markedet. Den årlige PwC rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe utpeker Zürich som et attraktivt sted å investere i eiendom. Zürich topper rankingen bak München med svært attraktive perspektiver innenfor utvikling. Samme rapport mener at risikoen i Zürich er lav og investeringsmulighetene er gode. I Wuest & Partners kvartalsrapport kan vi lese at Sveits og New Zealand var de eneste markedene i 2008 med positiv avkastning på direkte eiendomsinvesteringer i alle kategorier. Samme rapport henviser til at boligmarkedet vil fortsette den positive trenden som har pågått. Vår oppfatning er at det fundamentalt robuste sveitsiske eiendomsmarkedet vil klare seg godt gjennom finanskrisen grunnet sterk innenlandsk og utenlands etterspørsel, lave finansieringsbetingelser og attraktive yield spreads. Vårt hovedfokus vil blant annet ligge på kjøp av nye objekter, reduksjon av eierkostnader og refinansiering av banklån. 7

8 eits EiendomsInvest AS estorrapport Helvetica Property Investors AG Hagenholzstrasse 96 CH8050 Zürich Sveits Telefon Telefaks Helvetica Property Investors AS Stranden Oslo Investorrapport Telefon Sveits EiendomsInvest AS Castelar Corporate Finance ASA Fridtjof Nansens Plass 3 PB 1577 Vika 0118 Oslo Telefon Telefaks

9 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport Sveits EiendomsInvest II AS AS Investorrapport Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport

10 Om Sveits EiendomsInvest II AS Sveits EiendomsInvest II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i Swiss Real Estate AS. Virksomheten til Swiss Real Estate AS vil bestå i å eie eiendom eller andeler i selskap som eier eiendom i Sveits, og selskapet har som forretningsidé å tilby sveitsisk eiendom innen forskjellige eiendomssegmenter som en alternativ aktivaklasse for private og institusjonelle investorer. Swiss Real Estate AS har inngått en forvaltningsavtale med forvalter Helvetica Property Investors AS, som igjen har etablert et Advisory Board som består av sveitsiske personer med bred erfaring fra eiendomsinvesteringer og drift av eiendom i Sveits. Helvetica Property Investors skal som forvalter besørge den Det er målsetningen å gi investorene i selskapet tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje i Sveits uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Det er selskapets oppgave å skape en best mulig verdijustert avkastning for investorene, og selskapets langsiktige avkastningsmål er 1216 % (internrente avkastning eller Internal Rate of Return / IRR) på egenkapitalen før skatt. daglige driften av eiendommene i Sveits, samt være den som implementerer investeringsstrategien til Swiss Real Estate. Styret i Swiss Real Estate vil treffe alle investeringsbeslutninger basert på innstilling fra Helvetica Property Investors. Forvalters funksjon vil således være å fungere som tilrettelegger av beslutningsgrunnlaget for styret. Sveits Eiendoms Invest AS Swiss Property AS Sveits Eiendoms Invest II AS Øvrige 48,8% 42,4% 2,3% 6,5% Swiss Real Estate AS, Oslo 100% Swiss Real Estate Danmark ApS 100% Separate sveitsiske selskaper 2

11 Verdiutvikling og investeringsvolum Aksjene i Sveits EiendomsInvest II AS har hatt følgende verdiutvikling, målt ved emisjonskurser, siden oppstart i august 2008: Emisjonskursen fastsettes med utgangspunkt i Swiss Real Estates beregnede verdijusterte egenkapital per aksje ( VEK ). Investorer som er interessert i informasjon om annenhåndsmarkedet bes ta kontakt med sin finansrådgiver , Emisjon I august ,3 VEK VEK Regnskap 2008 og utdeling til aksjonær Regnskapet for 2008 for Sveits EiendomsInvest II AS ble behandlet og vedtatt på selskapets generalforsamling 27. mars Årsregnskapet for 2008 viste et underskudd etter skatt på NOK ,. Grunnet forventing om lav skjermingsrente for 2009, ble utdeling til aksjonærene besluttet foretatt som en kapitalned settelse. Det ble på generalforsamlingen vedtatt å dele NOK 4, per aksje. Forventet utbetalingstidspunkt vil være i slutten av juni eller begynnelsen av juli Det presiseres at kapitalnedsettelsen er en skattefri utbetaling på aksjonærens hånd. 3

12 Verdiutvikling og investeringsvolum Swiss Real Estate eier per følgende eiendommer: 4Towers Turmstrasse i Zug Murgentalstrasse 20 i Münchwilen Saegenstrasse 50 i Lenzburg Rheinstrasse 36 og 38 i Neuhausen Rütiweg 9, 11 og 13 i Basel Steinengraben 42 i Basel Steinacherstrasse 101 i Wädenswil, Zürich Max Höggerstrasse 6 i Zürich Hofwiesenstrasse 48 i Rümlang, Zürich I tillegg har styret i Swiss Real Estate AS godkjent ytterligere to investeringsinnstillinger fra forvalter hvor man ligger i avsluttende forhandlinger om overtakelse. Det ene gjelder Tower 3 og 4 på eiendommen i Zug, mens det andre gjelder et næringsbygg i Horgen, Zürich. Investeringsvolum Swiss Real Estate AS 24% Investert egenkapital Ikkeivestert egenkapital 76% Dersom man inkluderer de to eiendommene som ikke er overtatt p.t., vil andel investert egenkapital stige til drøye 90 %. 4

13 Eiendomsporteføljen Nøkkeltall for eiendomsporteføljen per Finansielle målsetninger Swiss Real Estate Markedsverdi: Netto leieinntekter 1.kvartal 2009: NOK mill NOK 21,2 mill IRR: % Årlig utbytte: 4 7 % Netto yield: 6,2 % Fremmedkapitalfinansiering i % av bokført verdi: 66,4 % Netto yield: 5 8 % Fremmedkapitalfinansiering: % Gjennomsnittlig rente på fremmedkapital: 3,5 % Vektet gjenværende leietid: 5 8 år Vektet gjenværende leietid: 4,6 år Basert på Norges Bank valutakurs 11. mai

14 Eiendomsporteføljen Property HP1 4 Towers Turmstrasse 28, 30 Steinhausen HP2 Zukunftsfabrik, Murgtalstrasse 20, Münchwilen HP3 Office Depot, Sägenstrasse 50, Lenzburg HP4 IST 2 Rheinstrasse 36/38, Neuhausen Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Greater Area Zurich ,24% 64,9% 13,77% 7,10% Greater Area Zurich ,9% 4,78% 61,4% 10,68% 6,68% Greater Area Zurich ,68% 52% 9,08% 4,95% Greater Area Zurich ,51% 63,8% 9,88% 4,94% Property HP5A EKZ Rüti, Rütiweg 9, 11+13, Pratteln HP5B Steinengraben 42, Basel HP8 Hofwisenstrasse 42, Rümlang HP12 Steinacherstr. 101, Wädenswil Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Greater Area Basel ,4% 6,74% 73,2% 16,60% 7,72% Basel ,78% 7,65% 74,2% 11,74% 6,43% Zurich ,31% 60,4% 9,44% 9,23% Zurich ,75% 32% 70,8% 14,10% 6,16% Property HP21 Rosenpark SA Max Höggerstr. 6 ZürichAlstetten Location Net puchase price in CHF Vacancy Net Yield Budget 2009 Leverage in % IRR Budget 2009 Divided to shareholder Budget 2009 Zurich ,82% 78,9% 14,06% 7,09% Note: IRR and dividends are only estimates. Swiss Real Estate AS Group costs are not reflected. 6

15 Markedsrapport fra forvalter Det sveitsiske eiendomsmarkedet viser ingen tegn til overoppheting, ei heller overbelåning. Det sveitsiske eiendomsmarkedet har i første kvartal 2009 holdt seg svært stabilt. Tendensen fra 2008 fortsetter med lave renter og lite tilgjengelig eiendom på markedet. I en nylig utgitt analyse fra UBS konkluderer banken med at sveitsisk økonomi er påvirket av finanskrisen, men betrakter den avtagende veksten mer som en myk landing grunnet en robust og veldiversifisert økonomi. I figuren nedenfor ser vi at veksten i BNP for 2009 vil tendere mot minus 12 %, noe som for øvrig er lavere enn Eurosonen, mens det er ventet stigning igjen fra Rentene forventes å forbli lave gjennom hele 2009, noe som gir oss gode anledninger til å reforhandle gjeld til banker med vesentlig bedre lånebetingelser. Arbeidsledigheten forventes å stige til 3,8 % i 2009, noe som er vesentlig lavere enn i Eurosonen. Sveits sin rolle som ett attraktivt land å bo og arbeide i forventes å styrke befolkningsveksten med en forventet netto innflytting på personer, hovedsakelig fra EU. UBS rapporterer videre at den sveitsiske inflasjonen er ventet å bli negativ i 2009, men stige igjen utover 2010, noe som er bra for eiendom. Vi er av den oppfatning at sveitsisk eiendom er attraktiv, mye grunnet attraktive yield spreads. Markedet tiltrekker seg flere kjøpegrupper, noe som fører til mindre tilgjengelig eiendom å kjøpe, men også stigende priser. Lånemarkedet fungerer godt med marginer fra gjennomsnittlig punkter. Eiendomsmarkedet opplever ingen krise slik det oppleves i andre land. Dette kan blant annet forklares med en gjennomsnittlig lavere belåningsgrad enn i andre markedet. Den årlige PwC rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe utpeker Zürich som et attraktivt sted å investere i eiendom. Zürich topper rankingen bak München med svært attraktive perspektiver innenfor utvikling. Samme rapport mener at risikoen i Zürich er lav og investeringsmulighetene er gode. I Wuest & Partners kvartalsrapport kan vi lese at Sveits og New Zealand var de eneste markedene i 2008 med positiv avkastning på direkte eiendomsinvesteringer i alle kategorier. Samme rapport henviser til at boligmarkedet vil fortsette den positive trenden som har pågått. Vår oppfatning er at det fundamentalt robuste sveitsiske eiendomsmarkedet vil klare seg godt gjennom finanskrisen grunnet sterk innenlandsk og utenlands etterspørsel, lave finansieringsbetingelser og attraktive yield spreads. Vårt hovedfokus vil blant annet ligge på kjøp av nye objekter, reduksjon av eierkostnader og refinansiering av banklån. 7

16 eits EiendomsInvest AS estorrapport Helvetica Property Investors AG Hagenholzstrasse 96 CH8050 Zürich Sveits Telefon Telefaks Helvetica Property Investors AS Stranden Oslo Investorrapport Telefon Sveits EiendomsInvest AS Castelar Corporate Finance ASA Fridtjof Nansens Plass 3 PB 1577 Vika 0118 Oslo Telefon Telefaks

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Investorrapport H2-2014

Investorrapport H2-2014 Investorrapport H2-2014 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 23. desember 2014 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest II AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap... 14

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, februar 2009 Agenda 1 Utvikling og trender i tysk eiendom 2 Strategi og gjennomføring

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE I Kvartalsrapport EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Derfor omhandler denne

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Årsrapport 2007 EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 07 EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest III AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap...

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer