Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport PRE I. EiendomsInvest Tyskland AS KVARTAL"

Transkript

1 4. KVARTAL PRE I Kvartalsrapport EiendomsInvest Tyskland AS

2 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Derfor omhandler denne rapporten PRE. PRE EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet rundt større byer og i geografiske vekstområder, gi høyest mulig direkteavkastning (yield) og i størst mulig grad være fullt utleid. PRE har til nå fokusert på området Rhein/Main (Frankfurt og omegn) og byene Dresden og Leipzig i den østlige delen av Tyskland. 2001=100 Gjennomsnittlige tyske eiendomspriser er fremdeles stabile Spania Storbritannia Frankrike USA Italia Tyskland Kilde: CaseShiller, Nationwide, MVIV, BulwienGesa Nomisma Tysk økonomi har et solid utgangspunkt Tyske statsfinanser var solide og i overskudd da finanskrisen inntraff. Landet har også mindre statsgjeld enn andre vestlige økonomier, fordi veksten de senere årene ikke har vært lånefinansiert. De statlige støtteordningene som nå kommer på plass, er forventet å ha begrenset negativ innvirkning på fremtidig økonomisk vekst, og Tyskland har et solid utgangspunkt i den krevende tiden verdensøkonomien nå går i møte. Tyskland er verdens største eksportør, spesielt når det gjelder kapitalintensive varer med høy margin, som for eksempel anleggsmaskiner og verktøy. Tyske produsenter er anerkjent for høy kvalitet og kompetanse samtidig som prisnivået er svært konkurransedyktig på verdensmarkedet. Når situasjonen normaliserer seg, forventes det derfor at etterspørselen etter tyske varer vil stige raskt. Spesielt forventes det at vekstøkonomiene i Asia bygger opp et behov for denne typen varer til tross for midlertidig reduserte investeringer. Økt etterspørsel etter tyske industrivarer i perioden etter 2006 viser at Tyskland klarer å kapitalisere på sine fortrinn. Bare 43 % av tyskerne eier sin egen bolig. Dette, i tillegg til at det tyske eiendomsmarkedet har vært svært stabilt i flere tiår, innebærer at det er få tyskere som har tapt verdier i eiendomsmarkedet som følge av finanskrisen. Slik er det ikke i for eksempel USA, Spania, Storbritannia og til dels i Norge. Tyskerne har også en av de høyeste spareratene i Europa, og det ble målt en liten økning i det private konsumet i løpet av fjerde kvartal. Økt privatkonsum og myndighetenes redningspakker kan bidra til at Tyskland klarer seg relativt bra gjennom finanskrisen. *Kilde: IMFs 2009 Article IV consultation report 2 Tyskland blir også påvirket av finanskrisen I fjerde kvartal 2008 ble det klart at Tyskland offisielt er i resesjon. Brutto nasjonalprodukt (BNP) falt to kvartaler på rad, og arbeidsledigheten steg for første gang på tre år. International Monetary Fund (IMF) nedjusterer forventningene for 2009, og BNP er forventet å falle med 2,25 %*. Dette vil i så fall være den største nedgangen i BNP siden andre verdenskrig. Den rekordlave arbeidsledigheten på 7,6 % i november 2008 markerte bunnen på en årelang sysselsettingsboom i Tyskland. I løpet av 2008 sank antall arbeidsledige med personer, til totalt 3,21 millioner, men i desember steg antallet med personer og arbeidsledigheten er nå på 7,7 %. Arbeidsledigheten er forventet å stige videre i Ifo-indeksen endte på 82,7 poeng i slutten av kvartalet den laveste målingen siden Indeksen steg igjen til 83,0 i januar. Ifo-indeksen måler blant annet hvilke forventninger tyske næringslivsledere har til den nærmeste fremtiden. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor hardt eksport- og finanssektoren vil bli rammet av finanskrisen, men foreløpige tall for industriordre viser en nedgang på 25 % sammenliknet med Det skal nå lanseres en ny redningspakke på 50 milliarder euro for å forsøke å redusere tap av jobber. Denne pakken kommer i tillegg til redningspakken på 500 milliarder euro som skal sørge for at bankvesenet gjenvinner stabilitet. Det tyske eiendomsmarkedet er stabilt Situasjonen i det tyske eiendomsmarkedet er annerledes enn ved forrige konjunkturskifte. I 2000 var det mange aktører som leide kontorlokaler de ennå ikke hadde behov for, i et forsøk på å sikre seg muligheter for ekspansjon. Da IT-boblen sprakk året etter, trakk disse leietakerne tilbake flere av leiekontraktene.

3 Leieprisene har steget betydelig mindre enn konsumprisindeksen Antall ferdigstilte boliger 1990=100 Pris for enebolig Leiekostnad for leilighet (ny) Pris for leilighet (ny) Konsumprisindeks Kilde: BulwienGesa, Destatis, DB Research Antall i tusen Vestlige Tyskland Østlige Tyskland Kilde: Destatis Ledigheten økte betraktelig og satte press på leieprisene. Ledighetsraten har fra den gang sunket jevnt. Det er også lavere gjennomsnittlige leiepriser enn i 2000, og sannsynligheten for en korreksjon er derfor liten. PriceWaterhouseCoopers publiserte sin rapport Emerging Trends in Real Estate Europe i januar 2009, en rapport om eiendomsmarkedet i Europa der de beskriver Tyskland som en av de tryggeste eiendomsinvesteringene i Privatboligmarkedet blir trukket spesielt frem som et stabilt segment. Utviklingen i porteføljeområdene I 2008 hadde Frankfurt-området rekordhøye skatteinntekter og lav arbeidsledighet. Leieprisene i det høyest betalende segmentet, såkalt prime rent, har holdt seg stabile på 37 per kvadratmeter per måned siden Disse indikatorene inneholder likevel en viss forsinkelse, og situasjonen forventes å forverres også i Frankfurt. Investeringsviljen har falt kraftig i 2008, og indikatorer innenfor finanssektoren viser det største fallet siden målingene begynte. Ledighetsraten i Frankfurt har sunket jevnt over flere år, og i tredje kvartal var den på 12,5 %. Omtrent 18 % av dette er utdaterte lokaler. Ledigheten forventes likevel å stige fremover, men dette gjelder ikke for alle segmenter. Markedet for utleie av arealer mellom 1000 og 2500 kvadratmeter sank med omtrent 20 % fra 2007, mens segmentet opp til 500 kvadratmeter steg med 43 %. Denne typen arealer forventes å være attraktive i tiden fremover. Hverken markedet i Dresden eller Leipzig har foreløpig vist særlige tegn til være påvirket av finanskrisen. Likevel har gjennomsnittlig yield-krav steget noe i begge byene og indikerer at investorer krever høyere avkastning enn tidligere. Dresden kan vise til en av de laveste arbeidsledighetene i det østlige Tyskland og BNP-veksten per capita er omtrent dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Mye av grunnen er vekst innenfor høyteknologi med arbeidsgivere som AMD og Infineon i spissen. Arealledigheten har sunket jevnt siden 2004 og er for tiden på 14 %. Prime rent har ligget stabilt på 10 per kvadratmeter per måned i flere år. I boligmarkedet har det vært svært lav nybyggingsaktivitet, og ettersom antall husholdninger har økt i løpet av 2008, har etterspørselen etter spesielt frittstående boliger steget noe. Det er tegn til stigende kjøpspriser innenfor leilighetssegmentet, og etterspørselsvekst har drevet leieprisene opp i løpet av Leipzig er den nest største byen i det østlige Tyskland og huser blant annet arbeidsgivere som DHL, Amazon og Porsche. Arealledigheten sank med 3,8 % fra 2007 til 2008 og er nå på 17,7 %. Store deler av de ledige lokalene befinner seg i tre definerte områder av byen og gir en indikasjon på hvilke preferanser næringsleietakere i Leipzig har omtrent halvparten av byggene er nybygg eller av moderne karakter. Prime rent for Leipzig er omtrent som for Dresden og har ligget jevnt på 11 per kvadratmeter per måned. Den økonomiske nedgangen bidrar til å øke incentivene for å leie bygg med god kvalitet. Det forventes derfor at flere aktører vil flytte fra lokaler av lavere kvalitet til lokaler av middels og høyere kvalitet. Samtidig har en del leietakere i primesegmentet (AAA-kvalitet) begynt å flytte til lokaler med god kvalitet (AA-kvalitet), der prisene er mer bærekraftige. 3

4 Område: Neu Isenburg Kjøpspris: 43,8 mill. Kjøpsyield: 6,87 % Leietakere: 16 Byggeår: 1960 Eksempler på eiendommer i porteføljen Område: Gohlis-Süd Kjøpspris: 1,5 mill. Kjøpsyield: 7,19% Leietakere: 12 Område: Nordend West Kjøpspris: 10,9 mill. Kjøpsyield: 7,35 % Leietakere: 9 Byggeår: 1964 Område: L. Coppiplatz Kjøpspris: 0,65 mill. Kjøpsyield: 7,64% Leietakere: 12 Ledige enheter: 3 Byggeår: 1910 Område: Westend-Süd Kjøpspris: 12,5 mill Kjøpsyield: 6,14 % Leietakere: 58 Ledige enheter: 1 Byggeår: 1972 Område: Nieder-Eschbach Kjøpspris: 5,4 mill. Kjøpsyield: 7,01 % Leietakere: 8 Byggeår: 1964 Frankfurt og Rhein/Main Leipzig Dresden Område: Löbtau-Nord Kjøpspris: 1,2 mill. Kjøpsyield: 6,24 % Leietakere: 24 Byggeår: 1996 Område: Friedrichstadt Kjøpspris: 4,8 mill Kjøpsyield: 7,04 % Leietakere: 60 Ledige enheter: 7 Byggeår: 1995 Område: Wiesbaden Kjøpspris: 1,2 mill. Kjøpsyield: 10,81 % Leietakere: 9 Byggeår: 1964 Område: Wildeber Kjøpspris: 2,1 mill. Kjøpsyield: 7,15% Leietakere: 30 Byggeår: 1998

5 PRE opprettholder investeringsstrategien PRE har en langsiktig investeringshorisont, og det er derfor svært viktig at områdene det investeres i viser en underliggende langsiktig positiv trend. Alle områdene har gode bo- og levevilkår og preges av et sterkt arbeidsmarked med mange ulike arbeidsgivere. PRE har valgt områdene rundt Frankfurt, Dresden og Leipzig som hovedsatsinger, i tillegg til noen investeringer i Stuttgart-området. Andre investeringskriterier PRE har fokusert på er blant annet eiendommenes mikro-beliggenhet, teknisk kvalitet på byggene (A- eller AA-kvalitet), høy utleiegrad og spredt leietakermasse. PRE har lagt vekt på å kjøpe en betydelig andel eiendommer til boligutleie med god kvalitet og god beliggenhet. Denne typen eiendommer er kjent for å være svært prisstabile. De fleste av leietakerne vil også få dekket husleiekostnaden av den tyske staten dersom de skulle miste inntektsgrunnlaget. PRE forventer ikke at ledigheten innenfor dette segmentet kommer til å øke i tiden fremover. For tiden er det stor etterspørsel etter eiendommer til boligutleie. I vanskelige tider ønsker investorer å besitte eiendom som gir god direkteavkastning, og som har relativt lav risiko. PRE opplever at tyske og internasjonale pensjonskasser, forsikringsselskaper og private investorer søker bevisst mot denne aktiva-klassen, og at de dermed bidrar til å opprettholde et relativt stabilt prisnivå. Kontoreiendommene i PREs porteføljer er mellomstore bygg med mange leietakere. Gjennomsnittlige leiepriser for disse byggene er ca per kvadratmeter per måned og står i kontrast til de høye leieprisene for prime-segmentet i Frankfurt. PRE er forberedt på å måtte håndtere en viss ledighet i kontorsegmentet, men ettersom eiendommene forvaltes av egne ressurser i Tyskland som har direkte kontakt med både eksisterende og nye leietakere, har ledige lokaler så langt blitt leid ut til konkurransedyktige leiepriser relativt raskt. I tillegg er PREs kontoreiendommer vurdert som attraktive sett i forhold til pris og kvalitet. Høye krav til hvert enkelt investeringsobjekt og en omfattende due diligence-prosess har ført til at det har tatt lenger tid enn antatt å bygge opp porteføljen. Dagens eiendomsmarked har likevel vist at porteføljen er robust. Forvalter forventer derfor at PRE-porteføljen vil klare seg relativt godt i den kommende perioden. Mer om dette under avsnittet Verdiutviklingen i porteføljen er positiv på neste side. Porteføljestatus PRE har vært opptatt av å etablere en portefølje med positiv kontantstrøm, og et viktig kjøpekriterium er derfor høy kjøpsyield. Boligporteføljen har en gjennomsnittlig yield ved kjøpstidspunktet på 7,45 %. Samme tall for kontorporteføljen er 7,22 %. Gjennomsnittlig lånekostnad per er 5,35 %. Den løpende avkastningen benyttes til å nedbetale gjeld og til å utbetale utbytte til investorene. En eventuell verdistigning i underliggende eiendomsverdier kommer i tillegg til dette. De fleste byggene er fullt utleid ved kjøpstidspunktet, og den totale ledigheten i porteføljen har sunket fra 5,40 % i oktober til 4,89 % i november. I desember steg ledigheten til 5,55 %, hovedsakelig drevet av at to konkursrammede mindre bedrifter sa opp leiekontraktene og at det er noe høyere utskifting av private leietakere. Til orientering ligger markedsgjennomsnittet for ledighet for Frankfurt i overkant av 12 %, og snittet for den østlige delen av Tyskland ligger tett opp mot 17 %. Forvalter jobber kontinuerlig med å få ned ledigheten i porteføljen. Nøkkeltall for porteføljen Portefølje per Portefølje per Kommitert portefølje* per Bolig (arealbasert) 62 % 56 % 54 % Næringsbygg (arealbasert) 38 % 44 % 46 % Antall kvadratmeter Antall eiendommer Antall parkeringsplasser Ledighet i porteføljen 5,4 % 5,6 % 5,5 % Kjøpssum i tusen euro Leieinntekter i tusen euro Direkte avkastning (initial yield) 7,3 % 7,3 % 7,3 % * Investeringer besluttet av styret etter anbefaling fra Advisory Board. PRE har i de fleste tilfeller eksklusivitet, men ingen forpliktelse, til å investere. Forvalter og styret vil revurdere hvert investeringsobjekt før eventuell endelig kontraktsinngåelse. 6

6 Viktig med tettere oppfølgning I urolige tider er det spesielt viktig å følge opp hvert bygg og ha god dialog med hver enkelt leietaker. Forvaltningsteamet i Tyskland, som nå teller 18 ansatte, jobber aktivt med porteføljen og gjør forvaltningsoppgavene i samarbeid med såkalte service providers, som utfører den daglige forvaltningen. Teamet følger løpende opp service providerne og setter mål og budsjetter for å bidra til å holde ledigheten og leieprisene på så gode nivåer som mulig. Finansiering tar lenger tid enn tidligere Som beskrevet i tidligere rapporter, er det utfordrende å skaffe finansiering for nye investeringer, og denne prosessen tar lenger tid enn normalt. Dette gjelder alle aktører i markedet. Selv om det nå er vanskeligere å skaffe finansiering, har PRE fått utbetalt forventet lånefinansiering i løpet av fjerde kvartal og første kvartal PRE har løpende forhandlinger om finansiering med flere banker og mottar tilbud til akseptable vilkår. Eiendom har verdistigningspotensial Den økonomiske veksten i Tyskland avtar, og mange sider av den tyske økonomien har blitt rammet av nedgangen. Forvalter er imidlertid overbevist om at de markedssegmentene som PRE har investert i, vil stå seg godt gjennom finanskrisen. PRE holder fast ved at det tyske eiendomsmarkedet har potensial for verdistigning. Det er svært lav nybyggingsaktivitet, og når pendelen slår tilbake, vil leieprisene kunne stige relativt raskt. Dermed vil også underliggende verdier øke. I en periode etter en krise, stiger normalt inflasjonen som følge av alle statlige støtteordninger og tilførsel av likviditet. Hvis dette skjer etter denne krisen, vil eiendom kunne fungere som en inflasjonsventil. Når inflasjonen, normalt målt gjennom konsumprisindeksen, øker, vil også leieprisene kunne økes tilsvarende. Høyere leieinntekter bidrar som regel til at verdien på eiendommen stiger. Historisk sett søker institusjonelle investorer en slik sikring mot inflasjon, og i et inflasjonscenario vil de således bidra til at etterspørselen etter eiendom øker. Verdiutviklingen i porteføljen er positiv Uavhengige verdivurderere har vurdert at verdien av den totale eiendomsporteføljen i PRE I har økt med 0,9 % i gjennomsnitt i Verdiutviklingen innebærer at den verdijusterte egenkapitalen* (VEK) for EiendomsInvest Tyskland AS har steget til 12,38 per aksje per Til sammenlikning var VEK per på 11,99 per aksje. Målt i norske kroner innebærer den kraftige valutastigningen i perioden at VEK har økt fra NOK 96,00 per aksje per til NOK 122,10 per aksje per Forvalter gjør oppmerksom på at VEK per aksje målt i euro gir et mer korrekt bilde av den underliggende verdiutviklingen i porteføljen. Likningskurs for 2008 for EiendomsInvest Tyskland AS er NOK 1,36 per aksje. * Beregninger av verdijustert egenkapital er basert på foreløpig ureviderte årsregnskaper og endelige kurser kan derfor avvike. Regional fordeling i porteføljen Arealbasert Regional fordeling i porteføljen Verdibasert Leipzig 14 % Stuttgart 9 % Leipzig 10 % Stuttgart 1 % Dresden 27 % Dresden 33 % Rhein/Main 37 % Rhein/Main 61 % 7

7 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, februar 2009 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, februar 2009 Agenda 1 Utvikling og trender i tysk eiendom 2 Strategi og gjennomføring

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Halvårsrapport 1-2009

Halvårsrapport 1-2009 PRE II PRE EIT II.indd 1 Halvårsrapport 1-2009 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 28.09.09 11.29 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PR E I Kvartalsrapport 2-2011 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Halvårsrapport 1-2009

Halvårsrapport 1-2009 PRE I OEIT I AS.indd 1 Halvårsrapport 1-2009 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS 24.09.09 15.00 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2012 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PR E I Kvartalsrapport 4-2010 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 3-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 1-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 1-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PR E II Kvartalsrapport 1-2011 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 4-2013. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 4-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PR E I Kvartalsrapport 4-2010 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 13. mai 2014 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / Highlights

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, april 2010

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE I & II. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Aksjonær- og investorpresentasjon. Oslo, april 2010 PRE I & II PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, april 2010 Ansvarserklæring Denne presentasjonen ( Presentasjonen ) er utarbeidet av

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Investorrapport H2 12

Investorrapport H2 12 Investorrapport H2 2012 Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse I tredje kvartal 2012 så vi tendenser til at den negative trenden i det amerikanske markedet kan ha snudd. Fjerde kvartal viste imidlertid

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 3-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer