Rider ProFlex 18. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring og transport på offentlig vei... 2 Tauing... 2 Bruk... 2 Produksjonsnummer... 3 Forklaring av symboler... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Allment bruk... 5 Kjøring i skråninger... 6 Barn... 7 Vedlikehold... 7 Presentasjon... 9 Reguleringsanordningenes plassering... 9 Gassregulering Chokeregulering Hastighetsregulering Klippeaggregat Spak for klippeaggregat Klippehøyde Parkeringsbremse Sete Tanking Kjøring Før start Starte motoren Kjøring Klippetips Stoppe motoren Frikopling Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere drivverkets luftinntak Kontrollere og justere styrevaiere Kontrollere og justere gassvaieren Kontrollere og justere gassvaieren Justering av hydrostatvaieren Justere bremsen Kontrollere dekkenes lufttrykk Bytte luftfilter Bytte drivstoffilter Rengjøre pulsair-filter Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontrollere batteriets syrenivå Kontrollere sikkerhetssystem Klippeaggregatets detaljer Montere klippeaggregatet Innstille parallellitet Innstille klippehøyde Kontrollere og justere trykk mot underlaget Bytte av brytepinne (BioClip) Servicestilling for klippeaggregatet Kontrollere knivene Demontere klippeaggregatet Demontering av aggregatramme Demontere rem Montere rem Bytte klippeaggregatets remmer Smøring Smøreskjema Generell smøring Smøring av vaiere Smøreanvisninger iflg. skjema Feilsøkingsskjema Lagring Lagring om vinteren Service Koplingsskjema Teknisk spesifikasjon Servicejournal VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Norsk 1

3 Kjære kunde INTRODUKSJON Takk for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarnas Ridere er bygd etter et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede reguleringsanordninger og hydrostatisk transmisjon styrt med fotpedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er en verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du øke såvel maskinens levetid som dens bruktverdi vesentlig. Når du selger din Rider, må du sørge for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren. Det siste kapittelet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Pass på at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. En god journalføring reduserer servicekostnadene for det sesongavhengige vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før kjøring og transport på offentlig vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er ordentlig forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Tiltenkt bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på vanlige plener og annen ryddet og planert mark uten hindringer som stein, trestubber osv., og sammen med tilleggsutstyr levert av fabrikanten også til andre spesialoppgaver som det følger anvisninger for sammen med tilleggsutstyret. Det er en viktig del av den tiltenkte bruken å følge vilkårene for bruk, service og reparasjoner slik de er angitt av fabrikanten. Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som er kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. Ulykkesforebyggende bestemmelser, alle andre generelt anerkjente bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkeshygiene samt alle veitrafikkbestemmelser må følges til enhver tid. Eventuelle vilkårlige modifikasjoner som utføres på denne maskinen kan frita fabrikanten for ansvar for eventuelle maskin- eller personskader. 2 Norsk

4 God service INTRODUKSJON Husqvarnas produkter selges verden over og bare i fagbutikker med servicetilbud. Dette er for å sørge for at du som kunde får den beste støtte og service. Før produktet ble levert er maskinen for eksempel kontrollert og innjustert av forhandleren, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Drivverk Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk 3

5 FORKLARING AV SYMBOLER Dessa symboler finns på åkgräsklipparen och i bruksanvisningen. Studera dem noga så att du vet vad de betyder. Läs bruksanvisningen. R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frikopling Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støynivå Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at gressklipperen kan velte! Kjør aldri på tvers over en skråning CE-merking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang. Kjør meget langsomt uten klippeaggregat. Hastighetsreguleringspedal forover Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Hev klippeaggregatet Hydrostatpedaler i fristilling Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Fri Hastighetsreguleringspedal revers Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 4 Norsk

6 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Disse instruksjonene er skrevet for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet henviser til viktige sikkerhetsforanstaltninger. Det gjelder din sikkerhet og gressklipperens driftssikkerhet. Allment bruk: Gjør deg kjent med betjeningsutstyret og med hvordan man stopper raskt. Les alle instruksjonene i bruksanvisningen og på gressklipperen før du starter den, påse at du forstår dem og følg dem alltid. Gressklipperen skal bare brukes av voksne som er fortrolige med den. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsvern under montering og under kjøring. Vær aldri barbent når du kjører gressklipperen. Bruk alltid kraftige sko, helst med ståltupp. Bruk aldri løstsittende klær som kan henge fast i bevegelige deler. Rydd området for fremmedlegemer som stener, leker, tau osv. som kan fanges opp av knivene og kastes av gårde. Kontroller at det ikke er andre personer i området før du begynner å klippe. Stopp gressklipperen hvis det kommer andre personer inn på arbeidsområdet. Ta aldri med passasjerer. Ikke klipp bakover med mindre det er helt nødvendig. Se alltid nedover og bakover før og under rygging. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Saktne farten før du svinger. La aldri gressklipperen stå uten tilsyn mens motoren er i gang. Slå alltid av knivene, trekk i parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøklene før du går fra gressklipperen. Slå av knivene når du ikke klipper. Klipp bare i dagslys eller god kunstig belysning. Bruk aldri gressklipperen hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller visse medisiner. RIDER RIDER Les bruksanvisningen nøye før du starter gressklipperen. Rydd området for stener o.l. før klippingen. R IDE R RIDER 850 R IDE R RIDER 850 Ta aldri med passasjerer. ADVARSEL! Denne gressklipperen kan klippe av hender, føtter samt kaste ting av gårde. Hvis du ikke følger sikkerhetsforanstaltningene kan dette føre til alvorlig skade. Norsk 5

7 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av en vei eller krysser den. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår mot den. Kjør aldri over fremmedlegemer med vilje. Gressklipperen er tung og kan forårsake alvorlige skader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på en tilhenger eller lastebil. Vær forsiktig når du drar last eller bruker tungt utstyr. a. Bruk kun godkjente trekkroker. b. Begrens lasten til en vekt du kan klare uten sikkerhetsrisiko. c. Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger. d. Bruk motvekter eller hjulvekter hvis dette er angitt i bruksanvisningen. Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av operasjonene hvor det er størst sjanse for at føreren mister kontrollen eller at gressklipperen velter, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kjøring i skråninger krever derfor alltid ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning eller føler deg usikker, la være å klippe den. Ikke klipp for nære kanter, grøfter eller forhøyninger. Gressklipperen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress, det er for glatt. Dekkene kan miste grepet slik at gressklipperen sklir. Ikke prøv å stabilisere gressklipperen ved å sette foten på bakken. Ved rengjøring av understellet må gressklipperen aldri kjøres nær kant eller grøft. RIDER RIDER R R Dette gjør du: Fjern hindringer som stener, grener osv. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Se opp for og unngå å kjøre over furer, hull og humper. Gressklipperen velter lettere i ulendt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små utslag på hydrostatpedalene. Følg produsentens anvisninger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Vær spesielt oppmerksom på gressoppsamleren eller annet tilleggsutstyr som kan forandre gressklipperens stabilitet. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Du må ikke plutselig forandre hastigheten eller kjøreretningen. Unngå start og stopp i en skråning. Hvis dekkene begynner å gli, slår du av knivene og kjører langsomt ned skråningen. Unngå å svinge unødvendig i skråninger. Hvis det er nødvendig, svinger du langsomt og om mulig gradvis nedover. Vær spesielt forsiktig når du kjører i skråninger. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. 6 Norsk

8 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Barn Det kan skje tragiske ulykker hvis føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn lokkes ofte av gressklipperen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir stående der du så dem sist. Hold barn unna klippeområdet og under tilsyn av enn annen voksen. Vær på vakt og slå av gressklipperen hvis det kommer barn inn på arbeidsområdet. Se deg tilbake og til siden før du rygger. La aldri barn sitte på med gressklipperen. De kan falle av og slå seg eller være i veien for trygg manøvrering av gressklipperen. La aldri barn styre gressklipperen. Vær spesielt forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som sperrer for utsikten. Vedlikehold Bensin og bensindamp er giftig og meget brannfarlig. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. Drivstoffet skal kun oppbevares i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av drivstofflokket og fyll aldri på drivstoff mens motoren er i gang. La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri på drivstoff innendørs. Hvis det har oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, skal motoren ikke startes før lekkasjen er utbedret. Oppbevar aldri gressklipperen eller beholdere med drivstoff innendørs på steder der det finnes åpen ild, f.eks. i et fyrrom eller ved elektrisk utstyr som kan avgi gnister. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg, siden varmen fra motoren og fra solen kan utvide drivstoffet slik at det kan renne over. Unngå overfylling. Hvis du har sølt bensin på gressklipperen, tørk det opp og vent til det har fordampet før du starter motoren. Hvis du har sølt på klærne må du skifte. Vær meget forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syren er svært etsende og kan forårsake alvorlige hudskader. Hvis du søler på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege. Hold barn unna klippeområdet. La aldri barn styre gressklipperen. RIDER R 9 70 RIDER 850 RIDER 850 Fyll aldri på drivstoff innendørs. R I D E R RIDER 850 Norsk 7

9 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Røyk aldri i nærheten av batteriet eller drivstoffet. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. I batteriet danner det seg eksplosiv gass. Foreta aldri vedlikeholdsarbeider på batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan ellers eksplodere og forårsake alvorlige skader. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og livsfarlig gass. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene på knivene, er trukket godt til og at utstyret er i god stand. Foreta aldri endringer på sikkerhetsanordningene. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen skal ikke kjøres med defekte sikkerhetsanordninger og heller ikke uten sikkerhetsanordninger. Du må ikke endre regulatorens innstilling, og ikke ruse motoren. For å redusere faren for brann, bør du rengjøre gressklipperen for gress, blader og annet som har festet seg i den. La gressklipperen bli avkjølt før du parkerer den i oppbevaringsrommet. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter igjen. Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang. Delene på gressoppsamleren kan bli slitt, skadet og eldet slik at bevegelige deler blottlegges eller slik at gjenstander kan bli kastet av gårde. Kontroller delene regelmessig og bytt dem ut etter behov med reservedeler som er anbefalt av produsenten. Maskinen er sikkerhetstestet og godkjent kun med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten. Knivene er skarpe og kan forårsake skader. Du bør vikle inn knivene eller bruke vernehansker når du håndterer dem. Kontroller bremsenes funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. BioClip-aggregatet skal kun brukes der det ønskes klipping av høyere kvalitet og på kjent område. Hvis klippeaggregatets kniver slår mot en hindring, kan deres innbyrdes avstand forandres, og det kan medføre dyre reparasjoner. (Gjelder ikke BioClip 112) RIDER 850 R 8 0 RIDER 850 R 8 0 RIDER R 9 70 Rengjør gressklipperen regelmessig for gress, blader og annet. 8 Norsk

10 PRESENTASJON Presentasjon Denne bruksanvisningen beskriver Rider ProFlex 18. Rider ProFlex 18 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 18 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren skjer via en hydrostatisk girkasse som tillater trinnløs hastighetsregulering med fotpedalene. En pedal for kjøring forover og en for revers. Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Chokeregulering 3. Gassregulering regulerer motorens turtall 4. Timeteller 5. Spak for innstilling av klippehøyde 6. Løftespak for klippeaggregat med sperreknapp 7. Hastighetsregulering, revers 8. Hastighetsregulering, forover 9. Bremsepedal 10. Sperreknapp for parkeringsbremse 11. Spak for regulering av setet 12. Lokk til drivstofftank 13. Panserlås 14. Frikopling Norsk 9

11 PRESENTASJON Gassregulering Gassreguleringen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringsspaken føres forover for å øke motorens turtall og bakover for å senke turtallet. Chokeregulering Chokereguleringen brukes ved kaldstart for å tilføre motoren en fetere drivstoffblanding. Ved kaldstart skal reguleringsspaken føres bakover til endeposisjon. Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers. 1 2 ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse. 10 Norsk

12 PRESENTASJON Klippeaggregat Rider ProFlex kan utstyres med ulike aggregater. Bioclip-aggregat som finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til plenen som gjødsel. Klippeaggregat med bakutkast, dvs. gressklippet kastes ut bak aggregatet. Eksempler på tilbehør til Rider ProFlex: Børste Snøskjær Hjulvekter Snøkjettinger Skyffeljern Kantskjærer Elektrisk redskapsløfter BioClip klippeaggregat Grusharv Tilhenger Spak for klippeaggregat Spaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 s. 1. Trekk spaken bakover til sperreposisjon (transportposisjon). Klippeaggregatet heves og knivene slutter å rotere. Klippeaggregatet heves 2. Trykk inn sperreknappen og før spaken forover (klippeposisjon). Klippeaggregatet senkes og knivene begynner å rotere. 3. Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet senkes Norsk 11

13 Klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 7 forskjellige posisjoner. For å få en jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i begge forhjul (60 kpa). PRESENTASJON Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk inn sperreknappen på rattstammen (2) helt. 3. Slipp bremsepedalen mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. For å justere setet vrir du spaken under setets forkant mot venstre. Setet kan deretter justeres forover eller bakover til ønsket posisjon. Tanking Motoren skal kjøres på minst 87-oktans blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin, f.eks. av type Aspen, kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbensin. ADVARSEL! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se Sikkerhetsforanstaltninger). 12 Norsk

14 Før start Les avsnittene Sikkerhetsforanstaltninger og Presentasjon før start av kjøregressklipperen. Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjema i avsnittet Vedlikehold ). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). Kople inn parkeringsbremsen. KJØRING 2. Sett gassreguleringen i midterste posisjon. 3. Hvis motoren er kald skal chokereguleringen føres bakover til endeposisjon. 4. Vri tenningsnøkkelen til startposisjon. Norsk 13

15 KJØRING 5. Når motoren starter slipper du straks tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før du prøver igjen. 6. Skyv chokereguleringen gradvis forover når motoren har startet. 7. Still inn ønsket motorturtall med gassreguleringen. La motoren gå på middels turtall, halv gass, 3-5 min f r den belastes hardt. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. Kjøring 1. Frigjør bremsepedalen ved først å trykke på bremsepedalen og deretter slippe opp bremsepedalen igjen. 2. Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse. 14 Norsk

16 KJØRING 3. Velg ønsket klippehøyde (1 7) med klippehøydespaken. 4. Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. Norsk 15

17 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er for langt og tett kan du øke kjørehastigheten eller senke motorturtallet og få et like godt resultat. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Skyll klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Når det brukes BioClip-aggregat, er det ekstra viktig at klippeintervallet ikke er for langt. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør oppeller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. MAX Norsk

18 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til sperreposisjon. KJØRING 2. Sett gassreguleringen på MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP. 3. Når kjøregressklipperen står stille, hold parkeringsbremsen nede og trykk inn sperreknappen. Frikopling For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingsspaken trekkes ut. Norsk 17

19 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Kontrollere ev. drivstoff- og oljelekkasje - Kontrollere parkeringsbremse 25 Kontrollere motorens oljenivå (hver fylling) 43 Kontrollere drivstoffpumpens luftfilter 27 Kontrollere sikkerhetsbryter, sete 28 Kontrollere sikkerhetsbryter, løftespak 28 Kontrollere sikkerhetsbryter, parkeringsbremse 28 Kontrollere/rengjøre motorens kjøleluftinntak 21 Kontrollere klippeaggregatet: 29 knivenes feste 33 knivenes tilstand (skarphet, form osv.) 33 knivenes synkronisering (90 mellom BioClip) 33 Kontrollere styrevaiere (ev. slark osv.) 22 Kontrollere festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Starte motor og kniver, lytte etter ulyder - Rengjøre under klippeaggregatet 33 Rengjøre kjøleluftinntak til transmisjon 21 Kontrollere batteriets syrenivå 28 Kontrollere transmisjonens oljenivå 45 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontrollere om det er oppstått skader - Kontrollere lufttrykk i dekk (60 kpa) 25 Kontrollere at vaierholdere i midjen ikke er skadd - Rengjøre grundig rundt motoren - Rengjøre grundig rundt transmisjon - Rengjøre rundt alle remmer, remhjul osv. 41 Smøre remstrammer (nippel) 45 Smøre triangelledd (nippel) 44 Smør førersetet 44 Smøre alle vaiere 41 Smøre sikkerhetssperre i klippeaggregatet 44 Smøre indre tapp i klippeaggregatet 44 Smøre spor for klippeaggregatets redskapsramme 44 Smøre ledd i klippeaggregatet 44 Rengjøre i rammetunnel - Smøre pedalmekanisme i rammetunnel 41 Smør girspak 43 Smør parkeringsbremsvaier Norsk

20 VEDLIKEHOLD Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Smøre gassreguleringen 44 Smøre chokereguleringen 44 Smøre styrekjede i rammetunnel 42 Kontrollere styrevaiere i rammetunnel 22 Rengjøre luftrenserens forfilter eller Oil-foam-element hvis slikt finnes 21 Rengjør luftrenserens forrenser (Oil-foam) 26 Bytte motorolje 1) 42 Rengjøre luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 26 Kontrollere / justere klippehøydeinnstilling 31 Kontrollere / justere parkeringsbremse 25 Inspisere flammebeskyttelsen / gnistslukkeren (ekstrautstyr) - Bytt motornes oljefilter (hver 200. time) 45 Rengjøre / bytte tennplugg - Bytte drivstoffilter i ledningen 27 Rengjøre puls-air-filter 27 Rengjør kjøleflenser - Kontrollere motorens ventilklaring 4) - Kontrollere behov for oljeskift 4) i girkasse (hver 500. time) - Bytt luftrenserens forrenser (Oil-foam) 2) 26 Bytte luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 26 Utføre 300 timers service 4) - 1) Første gang etter 8 timer. Ved kjøring med tung belastning eller ved høy omgivelsestemperatur, bytt hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen.! ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen Norsk 19

21 VEDLIKEHOLD Demontere dekslene Motordeksel 1. Fell opp setet. 2. Vri deksellåsen på motordekselets overside mot urviseren 1/4 omdreining. 3. Fell opp motordekselet. Ved ev. behov kan motordekselet løftes av ved å fjerne gangjernsplintene. Nesedeksel Løsne hurtiglåsen og løft av nesedekselet. Høyre sidedeksel Demonter fotplaten (1) og skruene (2 og 3), og løft av dekselet Norsk

22 VEDLIKEHOLD Venstre sidedeksel Skru ut skruene (1 og 2) og løft av dekselet. Transmisjonsdeksel Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. Kontrollere motorens kjøleluftinntak Åpne motordekselet. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader. Kontrollere drivverkets luftinntak Kontroller at drivverkets luftinntak ikke er tett. Norsk 21

23 Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: VEDLIKEHOLD 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side). 2. Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft. 3. Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering i henhold til punkt Norsk

24 Kontrollere og justere gassvaieren Kontroller at motoren svarer som den skal på gasspedalen og at riktig turtall oppnås ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på nedre vaier: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og skyv gassreguleringen til full gass. 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde. 3. Trykk gassvaierens ytterhylster maksimalt til venstre og trekk til klemskruen. VEDLIKEHOLD Kontroll og justering av chokevaier Hvis det ryker svart fra motoren eller den er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (den øvre vaieren). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan dette gjøres slik: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og trekk chokereguleringen til full chokestilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i den øvre hevarmen, se bilde. 3. Trekk chokevaierens ytterhylster maksimalt til høyre og trekk til klemskruen. Norsk 23

25 Justering av hydrostatvaieren Hydrostatvaieren (på venstre side) justeres på følgende måte: 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Ta fra hverandre det nedre kuleleddet, det er låst med en låsefjær. 3. Påse at kjørepedal forover er trykt helt ned. VEDLIKEHOLD 4. Trykk den loddrette armen til maks.stilling og kontroller at kule og kuleskål i nedre kuleledd stemmer overens. 5. Juster kuleskålen på vaieren ved behov. 6. Sett sammen det nedre kuleleddet. 7. Sett tilbake kuleleddets låsefjær. 24 Norsk

26 Justere bremsen Parkeringsbremsen (på høyre side) justeres på følgende måte: 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Hekt fjæren (A) av skruen (B). VEDLIKEHOLD 3. Kontroller at parkeringsbremsen ikke er på. 4. Still inn klaring 1 mm mellom deksel og justeringsskrue når man trekker i dekselet. Juster med mutterne på justeringsskruen. 5. Trekk til mutterne forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades. 6. Sett tilbake fjæren (A). 7. Kontroller at bremsen fungerer. ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre til nedsatt bremseevne. A B Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 80 kpa (0,8 kp/cm 2 ). VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde. Norsk 25

27 Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt kan luftfilteret være tett. Det er derfor viktig å bytte luftfilteret med jevne mellomrom (se Vedlikeholdsskjemaet på side for serviceintervall). Rengjøring / bytte av luftfilter utføres slik: 1. Fell opp motordekselet. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Fare for brannskade. 2. Brett ut de to snepplåsene og løft av dekselet på luftfilterhuset. 3. Ta bort forfilteret av skumplast og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. 4. Ta av vingemutteren i luftfilteret og løft av papirfilteret. Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det skiftes ut. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. 5. Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 6. Sett forfilteret på den rektangulære delen av papirfilteret. 7. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset Før dekselet opp fra undersiden og påse at forfilteret ikke kommer ut av stilling. Klem fast med de to snepplåsene. 26 Norsk

28 Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Åpne motordekselet. 2. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Snu filteret med pilen FLOW oppover mot bensinpumpen. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene for å forenkle monteringen. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. VEDLIKEHOLD Rengjøring av pulsair-filter 1. Åpne motordekselet. 2. Løsne de fire snepplåsene, løft av lokket og ta ut filteret. 3. Blås filteret rent med trykkluft. 4. Sett filteret tilbake i lokket og fest lokket med snepplåsene. Sett tilbake motordekselet. Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Fjern skruene og bøy pumpen, det er ikke nødvendig å løsne noen slanger. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Sett pumpen tilbake på braketten. Norsk 27

29 Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet. 28 Norsk

30 VEDLIKEHOLD Kontroll av sikkerhetssystem Kjøregressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold: Motoren skal kun kunne startes når klippeaggregatet er i løftet stilling og hydrostatpedalene er i friposisjon. Føreren behøver ikke å sitte i førersetet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man reiser seg midlertidig fra førersetet når klippeaggregatet er i nedfelt stilling eller hydrostatpedalene ikke er i friposisjon. Startmotor Tenningssystem Fungerer Fungerer ikke Norsk 29

31 VEDLIKEHOLD Klippeaggregatets detaljer I anvisningene under vises det et klippeaggregat med bakutkast, men fremgangsmåten er tilsvarende for alle aggregater hvis ikke noe annet er angitt. D E Følgende detaljer omtales: C A. Sperre E. Stag for høydeinnstilling B. Indre tapp F. Parallellstag B C. Hakebeskyttelse G. Laveste høydeinnstillingsstopp D. Håndtak A F G Montere klippeaggregat ADVARSEL! Vær forsiktig. Fare for klemmeskader. Utgangsstilling for montering av aggregat: Plasser gressklipperen på et plant underlag. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen. Redskapsarmen i senket stilling. A Redskapsarmen sperret med hakebeskyttelsen og sperren (A) i innfjæret stilling. Aggregatramme montert på klippeaggregatet, se «Demontering av aggregatramme». 1. Monter aggregatet i redskapsarmens ytre kroker. 2. Trekk ut sperren (A) og løsne hakebeskyttelsen ved å skyve dens håndtak (D) bakover. D 3. Løft aggregatet ved å trekke opp spaken på førerens høyre side. A 30 Norsk

32 VEDLIKEHOLD 4. Skyv aggregatet inn slik at de indre tappene (B) bunner i redskapsrammens spor. B 5. Hekt i høydeinnstillingsstagets (E) bakre innfesting. Still klippehøydespaken i fremre stilling. Avlast staget ved å trekke rammens fremre del opp eller ned. ADVARSEL! Pass fingrene. Ikke vri i knivene eller i remmen. E 6. Løsne remstrammerens fjær og monter remmen på den fremre remskiven. En ny rem er kort. Vri den fremre remskiven ved behov med en nøkkel på sentrumskruen. 7. Hekt på remstrammerens fjær igjen. Obs! Kontroller at remmen ligger rundt spennrullen. Remskisse 1. Drivrem 2. Fremre remskive Spennrulle 4. Remstrammerens fjær 1 8. Sett på nesedekselet. 2 Norsk 31

33 Innstilling av parallellitet og høyde for både klippeaggregat med bakutkast og BioClip-aggregat Basismaskinen er fabrikkjustert. Når et av klippeaggregatene er montert, trengs det en justering av parallellitet og høyde. Utgangsstilling: 1. Kontrollere lufttrykk i dekk (60 kpa) 2. Klippeaggregatet skal være nedfelt på plant underlag. 3. Høydeinnstillingsspaken skal være innstilt på laveste klippehøyde. Parallellitet Begynn alltid med å justere parallelliteten. 1. Løsne de to mutterene på staget. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatets kant, foran og bak på dekselet. 3. Sett en nøkkel over utsparingen midt på staget og skru slik at klippeaggregatets bakkant blir liggende 2-4 mm høyere enn aggregatets forkant. 4. Kontrollmål. 5. Trekk deretter til de to mutterene på staget. VEDLIKEHOLD Klippehøyde 1. Løsne mutteren på høydeinnstillingsstaget. 2. Juster slik at avstanden mellom stopperen for laveste høydeinnstilling og beskyttelsesrammen blir 5 mm. 3. Trekk til mutteren. 4. Kontroller igjen at parallelliteten ikke er endret. I så fall må det foretas en omjustering av parallelliteten. 5. Kontroller og eventuelt juster klippeaggregatets marktrykk som beskrevet i neste avsnitt. 6. Monter nesedekselet. OBS! Ved bytte av klippeaggregatet må det foretas en ny justering av parallellitet og høyde. 32 Norsk

34 VEDLIKEHOLD Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget For å få best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. Justering av klippeaggregatets trykk mot underlaget gjøres på følgende måte: 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt. 2. Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Trykket mot underlaget skal være mellom 12 og 15 kg. Bytte av brytepinne (BioClip 103) For å beskytte BioClip-aggregatet og dets drivverk ved påkjørsel av hindringer, er knivene utstyrt med en brytepinne. Det er en buet friksjonsskive på hver knivbolt. Denne skiven må alltid erstattes med en ny dersom knivbolten løsnes. Ellers kan brytepinnen løse ut og forårsake at knivene kolliderer. Bruk kun originaldeler. Et sett med kniv, brytepinne og friksjonsskive kan kjøpes hos forhandleren Sett aggregatet i servicestilling, se Plassering i servicestilling. 2A 4 2. Fjern kniven (2A) ved å fjerne knivbolten med skive og friksjonsskive (2B). 3. Fjern restene av den ødelagte brytepinnen (3). 4. Påse at anleggsflatene (4) på kniven og knivfestet er metallisk rene. Puss ved behov. 2B Monter en ny brytepinne (5) i knivfestet. 6. Monter kniven (6), påse at vendes ifølge bildet. 7. Monter en ny friksjonsskive (7) med den konkave siden vendt mot kniven. 8. Monter knivbolten med skiven (8). Tiltrekkingsmoment Nm (4,5-5 kpm) Norsk 33

35 Servicestilling for klippeaggregatet For å gi god adkomst ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet, kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er oppfelt og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Plasser aggregatet slik at det henger i de ytre krokene ved å følge punkt 1-11 under Demontere klippeaggregatet. 2. Ta tak i aggregatets forkant og løft det opp i vertikal stilling. Aggregatet sperres automatisk i vertikal stilling. VEDLIKEHOLD Tilbakeføring fra servicestilling 1. Løft aggregatet i overkant (før det bakover), før håndtaket forover og senk aggregatet langsomt ned i horisontal stilling. 2. Skyv aggregatet inn til arbeidsstilling ved å følge punkt 4-8 under Montere klippeaggregatet. Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til. Ved bytte av kniver skal også friksjonsskive og brytepinne byttes. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. Etter sliping av kniver bør disse balanseres. Ved påkjørsel av hindringer som forårsaker havari bør skadde kniver byttes. La serviceverkstedet vurdere om kniven kan repareres/slipes eller må kasseres. VIKTIG INFORMASJON Bioclip-aggregatet skal alltid har knivene i stillingen som vist på bildet med 90 vinkel mellomknivene. Hvis ikke, kan knivene gå mot hverandre og forårsake skader på aggregatet. Klippeaggregat med bakutkast BioClip-aggregat 34 Norsk

36 VEDLIKEHOLD Demontere klippeaggregatet ADVARSEL! Vær forsiktig. Fare for klemmeskader. 1. Plasser gressklipperen på et plant underlag. 2. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen. 3. Løft opp aggregatet med løftespaken. 4. Ta av nesedekselet. 5. Løsne remstrammerens fjær. 6. Ta remmen av den fremre remskiven. 7. Hekt remstrammerens fjær på igjen. 8. Heng opp remmen rundt håndtaket. Norsk 35

37 VEDLIKEHOLD 9. Hekt av høydeinnstillingsstaget (E) ved å føre den bakre delen oppover. Avlast staget ved behov ved å trekke rammens fremre del opp eller ned. E 10. Trekk i håndtaket (D) og aggregatet samtidig. Slipp håndtaket når aggregatet har kommet litt ut. D 11. Trekk ut aggregatet slik at det hektes fast i de ytre krokene. 12. Senk aggregatet med hjelp av spaken på førerens høyre side. 13. Trekk i håndtaket (D) slik at hakebeskyttelsen låser. Kontroller at sperren (A) er i innfjæret stilling. D 14. Løft aggregatet ut av gressklipperen. 36 Norsk

38 Demontering av aggregatramme Utgangsstilling ved demontering av aggregatrammen: Klippeaggregatet fjernet. 1. Vri sperren ut slik at den fremre innfestingen kan løftes av klippeaggregatet. VEDLIKEHOLD 2. Før aggregatrammen bakover, slik at tungen på klippeaggregatet slipper grepet om bøylen på aggregatrammen og løft av rammen. Montering skjer i omvendt rekkefølge. Demontere rem Utgangsstilling ved demontering av rem: Det er ikke montert noe aggregat på gressklipperen. Remmens fremre del er hengt opp rundt hakebeskyttelsens håndtak. Punktene 5-8 under «Demontering av klippeaggregat» gjengir hvordan remmens fremre del demonteres fra den fremre remskiven. Hele remmen demonteres som beskrevet under kun når snøskjær skal monteres på gressklipperen. 1. Demonter styreplaten under støttehjulet. Bruk to 13 mm skrunøkler. 2. Hekt av fjæren på knivbremsen. 3. Legg av remmen fra mellomhjulet og demonter remmen. Norsk 37

39 Montere rem 1. Legg remmen på plass forfra og la den fremre delen henge rundt hakebeskyttelsens håndtak. 2. Legg remmen på mellomhjulet og mot støttehjulet. VEDLIKEHOLD 3. Monter styreplaten under støttehjulet og trekk til skruen med to 13 mm skrunøkler. 4. Hekt på fjæren på knivbremsen. Punktene 6-7 under «Montering av klippeaggregat» gjengir hvordan remmen monteres på den fremre remskiven. 38 Norsk

40 VEDLIKEHOLD Bytte klippeaggregatets remmer Rembytte på BioClip 103 D E BioClip 103 finnes i to versjoner. Versjon 1 har én tannrem og versjon 2 har to. Tannremmene driver og synkroniserer knivenes rotasjon. Remmene sitter under et deksel på klippeaggregatets overside. C B 1. Demonter klippeaggregatet, se side Ta av aggregatrammen, se «Demontering av aggregatramme». A F G 3. Før høydeinnstillingsstaget (E) forover. Løsne parallellstagets (F) fremre bolt og før staget bakover. 4. Løsne de to skruene som holder beskyttelsesdekselet og løft av dekselet. Et tips: Merk knivenes posisjon på resp. remskive med en tusjpenn. 5. Versjon 1: Løsne de tre skruene 1/2-1 omdreining. Trykk sammen remmene til maks. slakk og trekk til en av skruene. Bytt remmen og trekk den som vist på figuren (det er klistremerke på dekselet). Still knivene med 90 innbyrdes stilling og løsne skruen igjen. Fjæren gir remmen riktig remstramming. Kontroller knivenes posisjon igjen, juster ved behov ved å flytte remmen. Trekk til de tre skruene med 45 Nm. BioClip 103 Versjon 1 5. Versjon 2: Løsne mutteren til eksenterplaten og vri den av. Løsne de fire mutterene (se figuren) som holder den ytre knivlagringen så mye at lagringen kan flyttes. Skyv knivlagringen inn mot den midtre lagringen og trekk av den øvre remmen. Gjenta fremgangsmåten for den nedre remmen. ADVARSEL! Bruk vernehansker ved arbeid med knivene. BioClip 103 Versjon 2 Norsk 39

41 VEDLIKEHOLD 6. Versjon 2: Montering: Sett først på den nedre remmen og deretter den øvre. Kontroller at knivene står som vist på figuren med 90 mellom hverandre, ellers må remmene justeres. Når knivlagringen sitter løst, kan remmen træs over til neste tann.trekk til mutterene så mye at lagringene ligger an mot klippedekselet, men kan forskyves. Stram remmene ved å vri inn den eksentriske strammeanordningen på oversiden av klippedekselet. Trekk til mutteren.trekk til samtlige muttere på knivlagringene. 7. Versjon 2: Når remmen beveger seg 7 mm innover ved en kraft på 10N, er remstrammingen korrekt. 8. Versjon 1 og 2: VIKTIG INFORMASJON På BioClip 103-aggregatet skal knivene ha innbyrdes stilling 90 mellom knivene. Ellers kan knivene gå mot hverandre og forårsake alvorlige skader på klippeaggregatet. Monter beskyttelsesdekselet over remmene og sett fast parallellstaget og aggregatrammen. Rembytte på BioClip 112 BioClip 112 har «kollisjonssikre» BioClip-kniver som drives av en kilerem. For rembytte, se anvisninger for Klippeaggregat 120 under. 3 Rembytte på Klippeaggregat 120 med bakutkast På klippeaggregat med bakutkast drives knivene av én kilerem. Gjør slik for å bytte kileremmen: 3 1. Løsne aggregatrammen (1), bolt til parallellstag (2) og de to skruene på dekselet (3). Løft vekk klippeaggregatets deksel Løsne fjæren som strammer kileremmen og ta av remmen. Montering av den nye remmen gjøres i omvendt rekkefølge. 40 Norsk

42 SMØRING Smøreskjema Norsk 41

43 Generelt SMØRING Ta ut startnøkkelen for å forhindre utilsiktede bevegelser under smøringen. Ved smøring med oljekanne bør oljekannen være fylt med motorolje. Ved smøring med fett kan, der ikke annet er angitt, fett eller annet chassis- eller kulelagerfett med godt korrosjonsvern brukes. Ved daglig bruk av kjøregressklipperen skal smøring utføres to ganger per uke. Tørk av overflødig smøremiddel etter smøring. Det er viktig at et ikke kommer noe smøremiddel i kontakt med kileremmene eller remskivenes drivflater. Hvis så skjer, kan man forsøke å rengjøre med sprit. Hvis remmen fortsetter å slure etter spritrengjøring, må remmen byttes ut. Bensin eller andre petroleumsprodukter må ikke brukes til rengjøring av kileremmer. Smøring av vaiere Smør vaiernes to ender og før spakene til full endestilling ved smøring. Sett gummibeskyttelsen tilbake på vaierne etter smøring. Vaiere med hylster vil sette seg fast hvis de ikke smøres regelmessig. Hvis en vaier setter seg fast, kan det oppstå driftsfeil, f.eks. utilsiktet oppbremsing. Hvis en vaier setter seg fast, må du ta av vaieren og henge den loddrett. Smør med tynn motorolje øverst inntil oljen trenger ut nederst. Et tips: Fyll olje i en liten plastpose og tape den slik at den tetter mot hylsteret og la vaieren henge loddrett i posen natten over. Mislykkes man med å smøre vaieren, må den skiftes ut. 1. Pedalmekanisme i rammetunnel Smør pedalmekanismen i rammetunnelen. Ta av lokket over rammetunnelen ved å løsne skruene, to på hver side Lirk med pedalene og smør bevegelige deler med oljekanne Smør vaierne for bremse- og kjørepedalene med oljekanne Smør punkt «Kjeder i rammetunnel» før lokket over rammetunnelen settes tilbake. 42 Norsk

44 2. Kjeder i rammetunnel Ta av lokket over rammetunnelen, se punkt 1. Smør kjedene i rammetunnelen med oljekanne eller kjedespray for motorsykler. Smør akselen for styrevaierrullene med fett. Før rullene til siden og pensle fett på akselen. Sett lokket tilbake over rammetunnelen. SMØRING 3. Motorolje Motoroljen skal byttes første gang etter 8 timers driftstid. Deretter skal den byttes etter hver 100. ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor motoren bli avkjølt først. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helseskadelig og skal ikke under noen omstendigheter helles ut på bakken eller i naturen. Lever oljen til et verksted eller til en godkjent mottaksstasjon. Unngå hudkontakt. Vask godt med såpe og vann hvis du får olje på huden. 1. Åpne motordekselet. 2. Plasser et kar under motorens venstre avtappingsplugg. 3. Fjern peilepinnen og avtappingspluggen. 4. La oljen renne ned i karet. 5. Monter deretter oljepluggen og trekk den til. 6. Bytt oljefilter ved behov. 7. Fyll på ny motorolje ifølge anvisninger på neste side. Norsk 43

45 SMØRING Kontroller oljenivået i motoren når kjøregressklipperen står horisontalt. Fell opp motordekselet. Ta opp peilepinnen, tørk av den og før den ned igjen. Peilepinnen skal ikke være skrudd ned. Ta deretter opp peilepinnen og les av oljenivået. Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis nivået nærmer seg ADD -merket, fyll da olje opp til FULL -merket på peilepinnen. Fyll aldri over FULL -merket. Oljen fylles på i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30, alt. 10W/ 40, klasse SC SH (over 0 C/+32 F). Over +20 C/+68 F kan SAE 40 brukes. Bruk motorolje SAE 5W-20, klasse SC SH (under 0 C/+32 F). Motoren rommer 1,5 liter olje ekskl. filter (inkl. filter 1,7 liter). ADD ADD FULL FULL 4. Girspak Ta av transmisjonsdekselet, to skruer. Smør ledd og lagringer på venstre side med oljekanne. Trekk vekk gummibeskyttelsen og smør hydrostatvaieren med oljekanne. Trå på pedalen noen ganger og smør igjen. Sett tilbake gummibeskyttelsen. Sett tilbake transmisjonsdekselet. 5. Transmisjon Oljeskift og filterbytte utføres av autorisert serviceverksted, beskrevet i verkstedhåndboken. 44 Norsk

46 SMØRING 6. Klippeaggregat Ta av nesedekselet. Smør med oljekanne: A. Sikkerhetssperren - Ledd og lagringer Smør med fett: B. Indre tapp C. Spor for redskapsrammen 7. Triangelledd Smørenippelen plassert bak høyre forhjul. Smør med fettpresse til det kommer fram fett. Bruk molybdensulfidfett. 8. Førersete Fell opp setet. Smør leddene til setets saksefjæring med oljekanne, 8 stk. smørepunkter. Smør mekanismen til lengdejusteringen med oljekanne. Smør glideskinnene til lengdejusteringen med oljekanne. 9. Gass- og chokevaiere, spaklagringer Ta av høyre sidedeksel til spakstativet (3 skruer) og åpne motordekselet. Smør vaiernes ledige ender med oljekanne, også ved motoren. Før spakene til endestilling og smør på ny. Smør ledd, sperre og lagringer til klippeaggregatets styrespaker med oljekanne. OBS! Fare for feilmontering: Fingjenget skrue til sidedekselet skal monteres fra utsiden. Sett tilbake spakstativets sidedeksel. Norsk 45

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02 PARK 20 19 16 1. 2. 6 2 4 5 3 1 3. PARK 10 11 14 11 7 9 7 9 4. Senator 5. President 7 14 8 11 9 13 7 14 11 8 9 15 15 16 6. Royal 7. Pro 16

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

STIGA VILLA PRESIDENT SENATOR CLASSIC 8211-0210-07

STIGA VILLA PRESIDENT SENATOR CLASSIC 8211-0210-07 STIGA VILLA PRESIDENT SENATOR 2000 CLASSIC 8211-0210-07 Typ 1 1. 5. Villa Senator - President Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 11. 15. 12. Villa President 16. J I 13. 17. 14. 18. 19A. Villa Classic

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 9968999306/IZC Utstyrt med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram-aggregat eller 968999347 CD48 Kombiaggregat Klargjøring Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. R 422Ts Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer