Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3 Tauing...3 Bruk...3 God service...4 Produksjonsnummer...4 Symboler og klistremerker...5 Sikkerhetsinstruksjoner...7 Generell bruk...7 Kjøring i skråninger...9 Barn...10 Vedlikehold...10 Transport...12 Presentasjon...13 Betjeningshendlenes plassering...14 Gasshendel...15 Chokehendel...15 Hastighetsregulator...15 Klippeaggregat...16 Tilbehør...16 Belysning og el-uttak...16 Spak for innstilling av klippehøyde...17 Spak for hydraulisk løft av aggregat, PF Mekanisk løftespak for klippeaggregat...18 Parkeringsbrems...19 Sete...19 Fylling av bensin...19 Differensialseperre, PF Frikoplingshendel...20 Timeteller...20 Klippetips...21 Frikoplingshendel...21 Kjøring...22 Før start...22 Start av motor...22 Kjøring av kjøregressklipperen, PF Stans av motor, PF Kjøring av kjøregressklipperen, PF Differensialseperre, PF Stopp av motor, PF Vedlikehold...29 Vedlikeholdsskjema...29 Demontere kjøregressklipperens deksler...32 Venstre sidedeksel...33 Kontroll av motorens kjøleluftinntak Kontroll av transmisjonens luftinntak...33 Kontroll og justering av styrevaiere...34 Kontroll og justering av gassvaier...35 Kontroll og justering av chokevaier...35 Justering av differensialsperre, PF Justering av hydrostatvaier...36 Vaierholder...36 Justering av parkeringsbrems...37 Bytte av luftfilter...38 Bytte av bensinfilter...41 Rengjøring av puls-air-filter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroll av dekkenes lufttrykk Kontroll av batteriets syrenivå Tenningssystem Sikringer Kontroll av sikkerhetssystem Bytte av lyspærer Klippeaggregatets detaljer Montering av klippeaggregat Innstilling av klippehøyde, parallellitet og marktrykk Servicestilling for klippeaggregat Klippeaggregatutførelser Kontroll av kniver Demontering av klippeaggregat Demontering av aggregatramme Demontering av rem Montering av rem Bytte av klippeaggregatets rem Fjerning av BioClip-plugg Smøring Smøreskjema, PF Smøreskjema, PF Generelt Smøring av vaiere Tilbehør Smøring ifølge smøreskjema Pedalmekanisme i rammetunnel Kjeder i rammetunnel Differensialsperrens vaier, PF Motorolje Girhendel Transmisjon Klippeaggregat Triangelledd Førersete Gass- og chokevaiere, spaklagringer Hydraulikkoljefilter, bytte, PF Oljefilter, bytte Parkeringsbremsevaier Transmisjonens oljenivå Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Service El-system Hydraulikksystem, PF Tekniske data EU-erklæring om samsvar EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Servicejournal Norsk-1

3 VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde kjøregressklipperen før du bruker den. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som leverer deler og service. For din egen sikkerhet Forsikre kjøregressklipperen din Kontroller forsikringen for din nye kjøregressklipper Kontakt ditt forsikringsselskap Du bør ha heldekkende forsikring for Trafikk - Brann - Skade -Tyveri - Ansvar Norsk-2

4 INNLEDNING Innledning Kjære kunde Takk for at du har valgt en Husqvarna Rider. Husqvarna Riders er bygd ifølge et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede betjeningshendler og hydrostatisk transmisjon styrt med pedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren når du selger din Rider. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Ferdsel og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før ferdsel og transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Rider ProFlex 18 og Rider ProFlex 21 er utstyrt med hydrostatisk kraftoverføring, og du bør kun ved behov taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Kraftoverføringen må frikoples ved tauing, se Frikoplingshendel på side 21. Bruk Denne maskinen er kun konstruert til å klippe gress på vanlige gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, stubber o.l., selv når maskinen er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten som har bruksanvisning vedlagt i forbindelse med levering. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og kjenner sikkerhetsforskriftene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Norsk-3

5 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir: Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk-4

6 Symboler og klistremerker FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen. Revers Fri Rask Langsom Motoren av Batteri Choke Bensin Oljenivå Klippehøyde Bakover Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frihjul Parkeringsbrems Brems Advarsel Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerke. Advarsel! Roterende kniver Advarsel! Risiko for at kjøregressklipperen velter Kjør aldri på tvers av en skråning CE-konformitetsmerking Bruk aldri kjøregressklipperen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på kjøregressklipperen eller på redskap Startinstruksjon Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Sett hydrostatpedalene i fri Brems Bruk choke dersom motoren er kald Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Ikke før hånd eller fot under dekselet når motoren er i gang Kjør svært langsomt uten klippeaggregat Hastighetsreguleringspedal forover Fristilling Hastighetsreguleringspedal bakover Slå av motoren og ta av tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold Norsk-5

7 FORKLARING AV SYMBOLER ADVARSEL! XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X. XXXXX XXXXXX XX. XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Brukes også når man vurderer at det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Unngå å spyle på klistremerkene med høytrykksspyler. Erstatt skadde klistremerker før maskinen brukes. Norsk-6

8 Sikkerhetsinstruksjoner SIKKERHETSINSTRUKSJONER Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Stans motoren og hindre motorstart før du renser utløpsrennen. Husk at føreren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Rens området for gjenstander før klippingen ADVARSEL! Denne maskinen kan klippe av hender, føtter og slynge i vei gjenstander. Det kan medføre alvorlige skader hvis man unnlater å følge sikkerhetsforskriftene. Ta aldri med passasjerer Norsk-7

9 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i dem, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Bruk hørselsvern for å redusere risikoen for hørselsskader. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Hold barn borte fra klippeområdet Personlig verneutstyr Norsk-8

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør i nedoverbakke med løftet aggregat. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp skråninger oppover og nedover, ikke i sideretningen. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for å unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små rattutslag. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring av understellet må maskinen aldri kjøres nær kant eller grøft. Følg fabrikantens anbefalinger om hjulvekter eller motvekter for å øke maskinens stabilitet VIKTIG INFORMASJON Hjulvekter montert på bakhjulene anbefales ved kjøring i skråninger for sikrere styring og forbedret trekkevne. Rådfør deg med din forhandler om bruk av hjulvekter hvis du er usikker. Norsk-9

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Vedlikehold Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskablene fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Håndter olje, oljefilter, bensin og batteri forsiktig av miljøhensyn. Følg gjeldende gjenvinningsregler. Elektriske støt kan forårsake skader. Ikke rør noen kabler når motoren er i gang. Ikke prøv tenningssystemet med fingrene. La aldri barn manøvrere maskinen Fyll aldri bensin innendørs Norsk-10

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. Ikke røyk når du utfører vedlikehold Norsk-11

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Mulching-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Transport Kjør aldri maskinen i et lukket rom VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei Rengjør maskinen regelmessig for gress, løv og annet avfall Norsk-12

14 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Rider ProFlex 18 og Rider ProFlex 21. Rider ProFlex 18 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 18 hestekrefter. ProFlex Rider ProFlex 21 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 21 hestekrefter. Rider ProFlex 21 er utstyrt med servostyring og hydraulisk redskapsløft med trykkforsyning fra girkassen. ProFlex Kraftoverføringen fra motoren, på begge maskinene, håndteres av en hydrostatisk girkasse som muliggjør trinnløs variasjon av hastigheten med pedalene. En pedal for kjøring forover og en for kjøring bakover. Både Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 er utstyrt med belysning. Norsk-13

15 Betjeningshendlenes plassering PRESENTASJON El-uttak 2. Tenningslås 3. Strømbryter for el-uttak 4. Chokehendel 5. Strømbryter til belysning 6. Gasshendel - regulerer motorens turtall 7. Timeteller 8. Spak for hydraulisk løft av aggregat 9. Spak for innstilling av klippehøyde 10. Mekanisk løftespak med sperreknapp for aggregat 11. Hastighetsregulator for kjøring bakover 12. Hastighetsregulator for kjøring forover 13. Pedal for parkeringsbrems 14. Sperreknapp for parkeringsbrems 15. Differensialseperrepedal, PF Spak for innstilling av sete 17. Bensintanklokk 18. Deksellås 19. Frikoplingshendel Norsk-14

16 PRESENTASJON Gasshendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover og bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen føres bakover til endestilling Hastighetsregulator Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler. Ved kjøring forover, brukes pedal (1), og ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Påse at greiner ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker Norsk-15

17 PRESENTASJON Klippeaggregat Rider ProFlex kan utstyres med klippeaggregat av type Combi 112 med 112 cm klippebredde og Combi 122 med 122 cm klippebredde. Combiaggregat fungerer som et BioClip-aggregat når en BioClip-plugg er montert, men kan stilles om til bakutkast ved å fjerne BioClip-pluggen. BioClip-funksjonen innebærer at aggregatet finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til gressplenen som gjødsel. Bakutkast innebærer at et klipte gresset kastes ut bak aggregatet uten å finfordeles. Tilbehør Tilbehøret er beskrevet i separate bruksanvisninger. Kontakt forhandleren ved behov for tilbehør. Eksempel på tilbehør til Rider ProFlex: Børste Snøskjær Hjulvekter Snøkjettinger Skyffeljern Kantskjærer Grusharv Tilhenger Spreder Belysning og el-uttak Belysningen slås av og på med strømbryteren (1) på betjeningspanelet. Til el-uttaket (2) kan det eksempelvis tilkoples et varmesete eller mobiltelefonlader. El-uttaket slås av og på med strømbryteren (3) på betjeningspanelet Norsk-16

18 PRESENTASJON Spak for innstilling av klippehøyde Med klippehøydespaken kan klippehøyden reguleres i 7 ulike stillinger. For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i forhjulene (60 kpa) Spak for hydraulisk løft av aggregat, PF 21 Spaken brukes til å stille klippeaggregatet i transporteller klippestilling når det er hydraulisk trykk. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. Løfting av aggregat (transportstilling) Trekk spaken bakover for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Sikre klippeaggregatet ved behov med den mekaniske løftespaken Løfting av klippeaggregatet med den hydrauliske løftespaken Senking av aggregat (klippestilling) Hvis klippeaggregatet er sikret i transportstilling med den mekaniske løftespaken, still da den mekaniske løftespaken i klippestilling. Før den hydrauliske løftespaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. For å sikre at hydraulikksylinderen er i ytterstilling, hold spaken 0,5-1 sekund i fremre stilling. Senking av aggregatet med den hydrauliske løftespaken Norsk-17

19 Mekanisk løftespak for klippeaggregat Spaken brukes som nødløftespak for å stille klippeaggregatet i transport- eller klippestilling når det ikke er hydraulisk trykk. Den kan også brukes for å sikre klippeaggregatet mekanisk i transportstilling. Spaken må brukes ved motorstart dersom motoren har stanset med aggregatet i klippestilling for å løfte aggregatet slik at startsperrekretsen koples ut. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. PRESENTASJON Transportstilling Trekk spaken bakover til sperrestilling for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Løfting av klippeaggregatet med den mekaniske løftespaken Klippestilling Trykk inn sperreknappen og før spaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. Senking av aggregatet med den mekaniske løftespaken Norsk-18

20 PRESENTASJON Parkeringsbrems Parkeringsbremsen settes på på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk sperreknappen på styreservohuset helt inn. 3. Slipp opp bremsepedalen mens knappen holdes inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned Sete Setet har en leddet innfesting i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetningen. Ved justering føres spaken under setets forkant til venstre, deretter kan setet føres forover eller bakover til ønsket stilling Fylling av bensin Motoren skal kjøres på min. 87-oktan blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbrennstoff. ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Utvis forsiktighet og fyll bensin utendørs (se sikkerhetsanvisningene) Norsk-19

21 PRESENTASJON Differensialseperre, PF 21 Differensialsperren låser sammen begge drivhjulene slik at det ene ikke kan slure og forbedrer dermed fremkommeligheten. Trykk ned pedalen for å legge inn differensialsperren Frikoplingshendel Frikoplingshendelen brukes for at kjøregressklipperen skal kunne flyttes med avslått motor. Hendel trukket ut, drivsystemet utkoplet. Hendelen trykket inn, drivsystemet koplet inn Timeteller Timetelleren viser motorens gangtid. Den tid som eventuelt går hvis motoren står stille med tenningen på registreres ikke. Det siste sifferet viser tidels time (6 minutter) Norsk-20

22 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rens gressplenen for steiner og andre gjenstander som kan slynges i vei av knivene. Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet blir merkbart svekket. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Da blir klipperesultatet dårligere, ettersom hjulene synker ned i den myke gressplenen. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Ved klipping med mulching-funksjonen er det ekstra nøye med kort klippeintervall. MAX Frikoplingshendel For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingshendelen trekkes ut Norsk-21

23 KJØRING Kjøring Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjoner på side 7 og Presentasjon på side 13. Utfør daglig vedlikehold ifølge Vedlikeholdsskjema på side 29). Juster setet til ønsket stilling. Start av motor 1. Løft opp klippeaggregatet ved å dra den mekaniske løftespaken bakover til sperret stilling (transportstilling) Sett på parkeringsbremsen ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Før gasshendelen til midtstilling Norsk-22

24 KJØRING 4. Hvis motoren er kald, skal chokehendelen føres bakover til endestilling Vri tenningsnøkkelen til startstilling Når motoren starter, slipp da tenningsnøkkelen omgående tilbake til nøytral stilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før neste startforsøk utføres Skyv chokehendelen gradvis forover når motoren har startet Norsk-23

25 KJØRING 8. Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall halv gass 3-5 min før den belastes hardt. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Kjøring av kjøregressklipperen, PF Frigjør parkeringsbremsen ved først å trykke bremsepedalen ned og deretter slippe den Trykk en av pedalene forsiktig ned til ønsket hastighet er nådd. Ved kjøring forover, trykk ned pedal (1), eller ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Velg ønsket klippehøyde (1-7) med klippehøydespaken Norsk-24

26 KJØRING 4. Trykk inn sperreknappen på den mekaniske løftespaken og før spaken til fremre stilling. Klippeaggregatet senkes og starter Stans av motor, PF 18 La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft opp og sikre klippeaggregatet ved å trekke den hydrauliske løftespaken tilbake til sperrestilling. Hvis klippeaggregatet forlates i nedre stilling, kommer startsperrekretsen til å forhindre motorstart Før gasshendelen til posisjon MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Sett på parkeringsbremsen, når maskinen står stille, ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Norsk-25

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Telephone +46 455 30 60 00 Telefax +46 455 30 60 30 Web www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CA 252/302/402 Kjørehåndbok

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

XC90 INSTRUKSJONSBOK

XC90 INSTRUKSJONSBOK XC90 INSTRUKSJONSBOK KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en

Detaljer