Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

2 Svenska 31

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter... 3 Allment bruk... 3 Kjøring i skråninger... 4 Barn... 5 Vedlikehold... 5 Presentasjon... 7 Reguleringsanordningenes plassering... 7 Gass- og chokeregulering... 8 Hastighetsregulering... 8 Parkeringsbremse... 8 Klippeaggregat... 9 Løftespak for klippeaggregatet... 9 Spak for innstilling av klippehøyde Sete Tanking Kjøring Før start Starte motoren Kjøring Klippetips Stoppe motoren Frikoplingsspak Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere motorens oljenivå Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontrollere og justere styrevaiere Justere bremsen Kontrollere drivverkets oljenivå Kontrollere batteriets syrenivå Kontrollere sikkerhetssystem Bytte luftfilter Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Parallelljustere klippeaggregatet Kontrollere knivene Servicestilling for klippeaggregat Smøring Kontrollere dekkenes lufttrykk Bytte motorolje Kontrollere og justere gassvaieren Bytte drivstoffilter Feilsøkingsskjema Lagring Lagring om vinteren Service Teknisk spesifikasjon VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før kjøring og transport på offentlig vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er ordentlig forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Tiltenkt bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på vanlige plener og annen ryddet og planert mark uten hindringer som stein, trestubber osv., og sammen med tilleggsutstyr levert av fabrikanten også til andre spesialoppgaver som det følger anvisninger for sammen med tilleggsutstyret. Det er en viktig del av den tiltenkte bruken å følge vilkårene for bruk, service og reparasjoner slik de er angitt av fabrikanten. Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som er kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. Ulykkesforebyggende bestemmelser, alle andre generelt anerkjente bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkeshygiene samt alle veitrafikkbestemmelser må følges til enhver tid. Eventuelle vilkårlige modifikasjoner som utføres på denne maskinen kan frita fabrikanten for ansvar for eventuelle maskin- eller personskader. Norsk 1

4 FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på gressklipperen og i bruksanvisningen. Se godt på dem slik at du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning! Hydrostatisk frikopling Bruk hørselsvern Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støynivå Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at Kjør aldri på tvers over en skråning gressklipperen kan velte! CE-merking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang Kjør meget langsomt uten klippeaggregat Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Sett girspaken/hydrostatpedalen i fri Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Hastighetsreguleringspedal forover Fri Hastighetsreguleringspedal revers Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 2 Norsk

5 ! Det SIKKERHETSFORSKRIFTER Disse instruksjonene er skrevet for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet henviser til viktige sikkerhetsforskrifter. gjelder din sikkerhet og gressklipperens driftssikkerhet. Allment bruk Gjør deg kjent med betjeningsutstyret og med hvordan man stopper raskt. Les alle instruksjonene i bruksanvisningen og på gressklipperen før du starter den, påse at du forstår dem og følg dem alltid. Gressklipperen skal bare brukes av voksne som er fortrolige med den. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsvern under montering og under kjøring. Vær aldri barbent når du kjører gressklipperen. Bruk alltid kraftige sko, helst med ståltupp. Bruk aldri løstsittende klær som kan henge fast i bevegelige deler. Rydd området for fremmedlegemer som stener, leker, tau osv. som kan fanges opp av knivene og kastes av gårde. Kontroller at det ikke er andre personer i området før du begynner å klippe. Stopp gressklipperen hvis det kommer andre personer inn på arbeidsområdet. Ta aldri med passasjerer. Ikke klipp bakover med mindre det er helt nødvendig. Se alltid nedover og bakover før og under rygging. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Sakne farten før du svinger. La aldri gressklipperen stå uten tilsyn mens motoren er i gang. Slå alltid av knivene, trekk i parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøklene før du går fra gressklipperen. Slå av knivene når du ikke klipper. Klipp bare i dagslys eller god kunstig belysning. Bruk aldri gressklipperen hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller visse medisiner. Les bruksanvisningen nøye før du starter gressklipperen. Rydd området for stener o.l. før klippingen. RIDER R 8 50 Ta aldri med passasjerer.! Hvis ADVARSEL! Denne gressklipperen kan klippe av hender, føtter samt kaste ting av gårde. du ikke følger sikkerhetsforskriftene kan dette føre til alvorlig skade. Norsk 3

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av en vei eller krysser den. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår mot den. Kjør aldri over fremmedlegemer med vilje. Gressklipperen er tung og kan forårsake alvorlige skader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på en tilhenger eller lastebil. Vær forsiktig når du drar last eller bruker tungt utstyr. a. Bruk kun godkjente trekkroker. b. Begrens lasten til en vekt du kan klare uten sikkerhetsrisiko. c. Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger. d. Bruk motvekter eller hjulvekter hvis dette er angitt i bruksanvisningen. Ikke klipp for nære kanter, grøfter eller forhøyninger. Gressklipperen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress, det er for glatt. Dekkene kan miste grepet slik at gressklipperen sklir. Ikke prøv å stabilisere gressklipperen ved å sette foten på bakken. Ved rengjøring av understellet må gressklipperen aldri kjøres nær en kant eller grøft. Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av operasjonene hvor det er størst sjanse for at føreren mister kontrollen eller at gressklipperen velter, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kjøring i skråninger krever derfor alltid ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning eller føler deg usikker, la være å klippe den. Dette gjør du: Fjern hindringer som stener, grener osv. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Se opp for og unngå å kjøre over furer, hull og humper. Gressklipperen velter lettere i ulendt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Velg et lavt gir slik at du slipper å stoppe og gire om. Motorens bremseeffekt blir bedre i lavt gir. Følg produsentens anvisninger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Vær ekstra forsiktig med tilleggsutstyr som kan forandre gressklipperens stabilitet. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Du må ikke plutselig forandre hastigheten eller kjøreretningen. Unngå start og stopp i en skråning. Hvis dekkene begynner å gli, slår du av knivene og kjører langsomt ned skråningen. Unngå å svinge unødvendig i skråninger. Hvis det er nødvendig, svinger du langsomt og om mulig gradvis nedover. RIDER Vær spesielt forsiktig når du kjører i skråninger. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. 4 Norsk

7 Barn Det kan skje tragiske ulykker hvis føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn lokkes ofte av gressklipperen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir stående der du så dem sist. SIKKERHETSFORSKRIFTER Hold barn unna klippeområdet og under tilsyn av enn annen voksen. Vær på vakt og slå av gressklipperen hvis det kommer barn inn på arbeidsområdet. Se bakover og ned før og under en ryggemanøver. La aldri barn sitte på med gressklipperen. De kan falle av og slå seg eller være i veien for trygg manøvrering av gressklipperen. La aldri barn styre gressklipperen. Vær spesielt forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som sperrer for utsikten. Hold barn unna klippeområdet. Vedlikehold Bensin og bensindamp er giftig og meget brannfarlig. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. a. Drivstoffet skal kun oppbevares i beholdere som er godkjent for dette formål. b. Ta aldri av drivstofflokket og fyll aldri på drivstoff mens motoren er i gang. La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff. Ikke fyll på drivstoff mens du røyker eller i nærheten av gnister eller åpen ild. c. Fyll aldri på drivstoff innendørs. d. Hvis det har oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, skal motoren ikke startes før lekkasjen er utbedret. e. Oppbevar aldri gressklipperen eller beholdere med drivstoff innendørs på steder der det finnes åpen ild, f.eks. i et fyrrom eller ved elektrisk utstyr som kan avgi gnister. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg, siden varmen fra motoren og fra solen kan utvide drivstoffet slik at det kan renne over. Unngå overfylling. Hvis du har sølt bensin på gressklipperen, tørk det opp og vent til det har fordampet før du starter motoren. Hvis du har sølt på klærne må du skifte. Vær meget forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syren er svært etsende og kan forårsake alvorlige hudskader. Hvis du søler på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege. La aldri barn styre gressklipperen. Fyll aldri på drivstoff innendørs. Norsk 5

8 SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. I batteriet danner det seg eksplosiv gass. Foreta aldri vedlikeholdsarbeider på batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan ellers eksplodere og forårsake alvorlige skader. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og livsfarlig gass. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene på knivene, er trukket godt til og at utstyret er i god stand. Foreta aldri endringer på sikkerhetsanordningene. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen skal ikke kjøres med defekte sikkerhetsanordninger og heller ikke uten sikkerhetsanordninger. Du må ikke endre regulatorens innstilling, og ikke ruse motoren. For å redusere faren for brann, bør du rengjøre gressklipperen for gress, blader og annet som har festet seg i den. La gressklipperen bli avkjølt før du parkerer den i oppbevaringsrommet. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter igjen. Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er sikkerhetstestet og godkjent kun med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten. Knivene er skarpe og kan forårsake skader. Du bør vikle inn knivene eller bruke vernehansker når du håndterer dem. Kontroller bremsenes funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. BioClip-aggregatet skal kun brukes der det ønskes klipping av høyere kvalitet og på kjent område. Hvis klippeaggregatets kniver slår mot en hindring, kan deres innbyrdes avstand forandres, og det kan medføre dyre reparasjoner. Røyk aldri i nærheten av batteriet eller drivstoffet. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Rengjør gressklipperen regelmessig for gress, blader og annet. 6 Norsk

9 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt, som du vil ha glede av lenge. Denne bruksanvisningen beskriver en Jonsered FRM 13 AUTOMATIC. Denne gressklipperen er utstyrt med motor fra Briggs & Stratton på 12,5 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren skjer via en hydrostatisk girkasse som tillater trinnløs hastighetsregulering med fotpedalene. En pedal for kjøring forover og en for revers Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Gass/chokeregulering 3. Innstilling av klippehøyde 4. Løftespak, klippeaggregat 5. Hastighetsregulering, revers 6. Hastighetsregulering, forover 7. Parkeringsbrems 8. Sperreknapp for parkeringsbremse 9. Håndtak for innstilling av sete 10. Lokk til drivstofftank 11. Panserlås (under sete) 12. Frikoplingsspak Norsk 7

10 Gass- og chokeregulering Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringen brukes også for å aktivere chokefunksjonen. Ved tilkopling av chokefunksjonen tilføres motoren en fetere blanding av drivstoff og luft, som forenkler kaldstart. PRESENTASJON Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers. 2 1 Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen (1). 2. Trykk inn sperreknappen på rattstolpen. 3. Slipp bremsepedalen (2) mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned Norsk

11 Klippeaggregat Jonsered FRM 13 AUTOMATIC er utstyrt med en Mulcher 90. PRESENTASJON Løftespak for klippeaggregatet Løftespaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. Hvis du trekker spaken bakover, heves klippeaggregatet og knivene slutter automatisk å rotere (transportposisjon). Hvis du trykker inn sperreknappen og fører spaken forover, senkes klippeaggregatet og knivene begynner automatisk å rotere (klippeposisjon). Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet heves (transportposisjon) Klippeaggregatet senkes (klippeposisjon) Norsk 9

12 Spak for innstilling av klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 9 forskjellige posisjoner. Klippehøyde for et Mulcher-aggregat er mm. PRESENTASJON Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. Løsne rattene under setet og juster det forover eller bakover til ønsket posisjon. Lås deretter fast innstillingen med rattene. Tanking Motoren skal kjøres på minst 85-oktans blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøvennlig alkylatbensin, f.eks. av type Aspen, kan med fordel benyttes.!advarsel! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se Sikkerhetsforskrifter). 10 Norsk

13 KJØRING Før start Les sikkerhetsforskriftene og informasjonen om reguleringsanordningenes plassering og funksjoner før start (se side 3-10). Utfør daglig vedlikehold før start (se vedlikeholdsskjemaet på side 16). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). 2. Kople inn parkeringsbremsen. Fremgangsmåte: Trykk ned bremsepedalen (1). Trykk inn sperreknappen på rattstolpen (2). Slipp bremsepedalen mens du trykker på knappen. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. 2 1 Ved kald motor: 3. Skyv gassreguleringen til posisjon 3 (chokeposisjon). I denne posisjonen får motoren en fetere blanding, og starter dermed lettere Norsk 11

14 KJØRING Ved varm motor: 4. Sett gassreguleringen midt mellom posisjon 1 og Vri tenningsnøkkelen til startposisjon. STOP START VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 10 sekunder før du prøver igjen. 6. Når motoren har startet slippes tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. Skyv gassreguleringen til ønsket motorturtall. Ved klipping skal den stå fra 3/4 til full gass. STOP START! ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. 12 Norsk

15 Kjøring 1. Frigjør parkeringsbremsen ved å trykke på bremsepedalen. KJØRING 2. Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2) Velg ønsket klippehøyde (1 9) med klippehøydespaken. For å få en jevn høyde er det viktig at lufttrykket er likt i begge forhjul (60 kpa). Norsk 13

16 KJØRING 4. Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. VIKTIG INFORMASJON Drivremmenes levetid økes betydelig hvis motoren går med lavt turtall når knivene koples inn. Vent derfor med å gi gass til klippeaggregatet er nedfelt i klippeposisjon. Klippetips Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er for langt og tett kan du øke kjørehastigheten eller senke motorturtallet og få et like godt resultat. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Dette er ekstra viktig ved klipping med et Mulcher-aggregat. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Skyll klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk, men bruk ikke høytrykksspyler. Da skal klippeaggregatet settes i servicestilling.!advarsel! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Klippemønster 14 Norsk

17 KJØRING! ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør opp- eller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. MAX 15 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne la motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til endeposisjon. 2. Trekk gassreguleringen tilbake og vri tenningsnøkkelen til posisjon STOP. STOP START Frikoplingsspak For å flytte gressklipperen mens motoren er slått av må du trekke frikoplingsspaken nedover og fremover. Norsk 15

18 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Vedlikehold Side Daglig før start Vedlikeholdsintervall i timer Kontrollere motorens oljenivå 18 Kontrollere motorens kjøleluftinntak 18 Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter 18 Kontrollere styrevaiere 19 Kontrollere batteri 20 Kontrollere sikkerhetssystem 20 Kontrollere skruer og muttere Kontrollere evt. drivstoff- og oljelekkasje Rengjøre luftfilterets forfilter (skumplast) 2) 21 Kontrollere klippeaggregatet 22 Kontrollere lufttrykket i dekkene (60 kpa) 27 Bytte motorolje 1) 28 Kontrollere kileremmer Kontrollere hydrostatens kjøleflenser Kontrollere drivverkets oljenivå 20 Justere bremsene 19 Smøre ledd og aksler 3) 27 Kontrollere og justere gassvaieren 29 Rengjøre motorens og hydrostatens kjøleflenser 2,4) Bytte luftfilterets forfilter og papirfilter 2) 21 Bytte drivstoffilter 29 Bytte tennplugg 1) Første gang etter 5 timer. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte utføres ofte. 3) Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen.! ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen 16 Norsk

19 Demontere dekslene Motordeksel Motoren blir tilgjengelig for service når motordekselet felles opp. Tipp setet fremover, løsne gummistroppen under setet og fell dekselet bakover. VEDLIKEHOLD Frontdeksel Løsne smekklåsen i frontdekselet og løft av dekselet. Høyre sidedeksel Demonter knotten (1), skruene (2 og 3) og løft av dekselet Venstre sidedeksel Løsne skruene i sidedekselet (2 stk.) og løft av dekselet. Norsk 17

20 Kontrollere motorens oljenivå Kontroller oljenivået i motoren når gressklipperen står vannrett. Demonter motordekselet som beskrevet på side 17. Skru ut peilepinnen og trekk den opp. Tørk av pinnen og monter den igjen. Peilepinnen skal skrus helt ned. Skru deretter peilepinnen ut igjen. Les av oljenivået. VEDLIKEHOLD Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis oljenivået nærmer seg ADD - markeringen, fyller du på olje opp til FULL - markeringen på peilepinnen. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse CD-SF. Motoren har kapasitet til 1,4 liter olje. ADD FULL ADD FULL Kontrollere motorens kjøleluftinntak Demonter motordekselet som beskrevet på side 17. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader. Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. 18 Norsk

21 Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side). VEDLIKEHOLD 2. Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft. 3. Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering som beskrevet i punkt 2. Justere bremsen Bremsen justeres på følgende måte: 1. Løsne låsemutterene (1). 2. Stram vaieren med justeringsskruen (2) til all slark er borte. 3. Trekk til låsemutterene (1).! til ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre nedsatt bremseevne. Norsk 19

22 Kontrollere drivverkets oljenivå 1. Kontroller drivverkets oljenivå ved å ta av dekselet på drivverket. Løsne begge skruene (en på hver side) og løft av dekselet. VEDLIKEHOLD 2. Skru av lokket på oljebeholderen og kontroller at oljenivået ligger mellom markeringene på peilepinnen. Etterfyll om nødvendig med motorolje SAE 10W/30 (klasse CD-SF) i samme hull som peilepinnen sitter i. FULL Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene.! ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet. Kontrollere sikkerhetssystem Gressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start og kjøring hvis det ikke sitter noen på setet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet virker. Kontrollen utføres ved at parkeringsbremsen aktiveres og klippeaggregatet løftes til transportstilling. Start motoren og stig av maskinen. Når aggregatet er felt ned til klippestilling, skal motoren stanse. 20 Norsk

23 Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt kan luftfilteret være tett. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (se Vedlikeholdsskjemaet på side 16 for serviceintervall). 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Ta av luftfilterhusets plastdeksel ved å løsne vingemutteren. VEDLIKEHOLD 3. Ta bort vingemutteren på luftfilteret og løft bort papirfilteret med forfilter. 4. Trekk forfilteret av skumplast av papirfilteret og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Sett det inn med ny motorolje. Vikle filteret i en absorberende klut og klem ut overflødig olje. Bytt papirfilter hvis det er tettet igjen av smuss. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. 5. Monter luftfilteret på følgende måte: Trekk forfilteret over papirfilteret. Monter papirfilteret med forfilter i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. Sett tilbake plastdekselet over luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. Norsk 21

24 Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget For å oppnå best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. VEDLIKEHOLD 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt. 2. Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Trykket mot underlaget skal være mellom 12 og 15 kg. Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Kontroller at aggregatet er parallelt mot underlaget. 1. Sett gressklipperen på et jevnt underlag. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatet, foran og bak på dekselet. Aggregatet skal ha en svak helling, med bakkanten 2-4 mm høyere enn forkanten. 22 Norsk

25 VEDLIKEHOLD Parallelljustere klippeaggregatet 1. Demonter frontdekselet samt høyre sidedeksel ifølge beskrivelse på side Løsne mutteren (1) på parallellitetsstaget. Fjern låseklips (2) og parallellitetsstaget. 3. Vri gaffelen mot urviseren for å senke dekselets bakkant, med urviseren for å heve dekselets bakkant. 4. Sett fast parallellitetsstaget med låseklipsen og trekk til mutteren etter justering. 5. Etter utført justering skal aggregatets parallellitet kontrolleres på nytt. 6. Monter høyre sidedeksel samt frontdekselet. Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. VIKTIG INFORMASJON Mulcher-aggregatet skal alltid ha knivene i den innbyrdes stilling som figuren viser med 90 vinkel mellom knivene. Ellers kan knivene gå mot hverandre og forårsake skade på aggregatet. Mulcher 90 Norsk 23

26 VEDLIKEHOLD Servicestilling for klippeaggregat For å gi god tilgang ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet, kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er felt opp og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Sett maskinen på et jevnt underlag. Aktiver parkeringsbremsen (1), se side 8. Sett klippeaggregatet på laveste klippehøyde og senk klippeaggregatet.. P 1 2. Fjern frontdekselet ved å løsne splinten. (Det er komplett anvisning for servicestilling på innsiden av frontdekselet.) 3. Løsne de to støttehjulene under frontdekselet. 24 Norsk

27 4. Monter de to støttehjulene på hver side av aggregatets bakre del. VEDLIKEHOLD 5. Løsne fjæren til drivremmens spennrulle. 6. Sett en fot på aggregatets forkant inntil hjulet og løft i aggregatets forkant, slik at det blir lettere å løsne høydeinnstillingsstaget. Sett fast staget i holderen. Norsk 25

28 VEDLIKEHOLD 7. Løft av drivremmen (1). Trekk deretter ut splinten (2). Vær forsiktig, slik at du ikke klemmer hånden Trekk rammen forover og sett i splinten. 9. Ta tak i aggregatets forkant, trekk ut og løft opp til servicestilling. Tilbakeføring fra servicestilling Tilbakeføring fra servicestilling skjer i omvendt rekkefølge av Plassering i servicestilling. 26 Norsk

29 Smøring De to markerte smørestedene skal smøres regelmessig med grafittfett av god kvalitet. Ved daglig bruk skal smøring utføres to ganger i uken. VEDLIKEHOLD Generell smøring Alle ledd og lager er fabrikksmurt med molybdendisulfidfett. Bruk samme type fett ved ettersmøring. Smør styre- og reguleringsvaierne med motorolje. Smøring skal utføres regelmessig. Ved daglig bruk av maskinen skal den smøres to ganger i uken. Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 100 kpa (1,0 kp/cm 2 ). VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde. Norsk 27

30 Bytte motorolje Motoroljen skal byttes første gang etter 5 timers driftstid. Deretter skal den byttes etter hver 25. driftstime.! motoren ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor bli avkjølt først. VEDLIKEHOLD 1. Plasser et kar under oljeavtappingspluggen på venstre side av motoren. 2. Fjern peilepinnen og avtappingspluggen. 3. La oljen renne ned i karet. 4. Monter avtappingspluggen og skru den godt til. 5. Fyll olje opp til FULL -markeringen på peilepinnen. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse CD-SF. Motoren har kapasitet til 1,4 liter olje. 6. Kjør motoren til den blir varm, kontroller deretter at oljeavtappingspluggen ikke lekker. ADD FULL ADD FULL VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helseskadelig og skal ikke under noen omstendigheter helles ut på bakken eller i naturen. Lever oljen til et verksted eller til en godkjent mottaksstasjon. Unngå hudkontakt. Vask godt med såpe og vann hvis du får olje på huden. 28 Norsk

31 Kontrollere og justere gassvaieren Hvis motoren ikke svarer som den skal på gasspedalen eller hvis du ikke kan oppnå maksimalt turtall bør gassvaieren justeres. 1. Løsne klemskruen (ved pilen) og skyv gassreguleringen til full gass. VEDLIKEHOLD 2. Trekk gassvaierens ytterhylster mot høyre så langt det går og trekk til klemskruen. Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk inn det nye filteret i slangeendene. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene slik at monteringen blir lettere. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. Norsk 29

32 FEILSØKINGSSKJEMA Problem Årsak Motoren starter ikke Drivstofftank tom for drivstoff Feil på tennplugg Feil på tennpluggtilkopling Smuss i forgasser eller drivstoffledning Startmotoren drar ikke motoren Batteri utladet Dårlig kontakt mellom kabel og batteripol Løftespaken til klippeaggregatet i feil posisjon Hovedsikring i stykker - sikringen sitter foran batteriet, under batteridekselet Tenningslås i stykker Girspak/hydrostatpedal ikke i friposisjon Motoren går ujevnt Feil på tennplugg Forgasser feil innstilt Tett luftfilter Tett ventilasjon på drivstofftank Feil på tenningsinnstilling Smuss i drivstoffledning Motoren kjennes svak Tett luftfilter Feil på tennplugg Smuss i forgasser eller drivstoffledning Forgasser feil innstilt Motoren blir overopphetet Motor overbelastes Tett luftinntak eller kjøleflens Skadet vifte For lite eller ingen olje i motor Feil på fortenning Feil på tennplugg Batteriet lades ikke En eller flere celler i stykker Dårlig kontakt mellom batteripol og kabler Gressklipperen vibrerer Knivene sitter løst Motor sitter løst Ubalanse på en eller flere kniver, forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping Ujevnt klipperesultat Sløve kniver Feil innstilling på klippeaggregat Langt eller vått gress Opphoping av gress under dekselet Forskjellig lufttrykk i dekkene (høyre og venstre side) For høy kjørehastighet Drivremmen slingrer 30 Norsk

33 LAGRING Lagring om vinteren Etter at klippesesongen er slutt bør gressklipperen gjøres klar til lagring med en gang. Det samme gjelder hvis den ikke skal brukes i mer enn 30 dager. Drivstoff som står i maskinen i lengre perioder (30 dager eller mer) kan skape klissete avleiringer som kan tette igjen forgasseren og forstyrre motorens funksjon. Drivstoffstabilisator er et akseptabelt alternativ for å unngå klebrige avleiringer under lagring. Hvis du bruker alkylatbensin (Aspen) trenger du ikke å tilsette stabilisator siden dette drivstoffet er stabilt. Derimot bør man unngå å veksle mellom standardog alkylatbensin; dette kan føre til at gummideler blir harde. Stabilisator kan tilsettes drivstoffet enten i tanken eller i beholderen. Bruk alltid blandingsforholdet som oppgis av stabilisatorens produsent. Kjør motoren i minst 10 minutter etter at du har tilsatt stabilisator slik at stabilisatoren når frem til forgasseren. Ikke tøm drivstofftanken eller forgasseren hvis du har tilsatt stabilisator.! ADVARSEL! Sett aldri en motor med drivstoff i tanken innendørs eller i dårlig ventilerte rom hvor drivstoffdamp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller tennflammer som i fyrkjeler, varmtsvannsbeholdere, tørketromler o.l. Håndter drivstoffet forsiktig. Det er svært lettantennelig, og uforsiktig håndtering kan forårsake alvorlige skader på person og eiendom. Tapp av drivstoffet i en godkjent beholder utendørs og på avstand fra åpen ild. Bruk aldri bensin ved rengjøring. Bruk i stedet et avfettingsmiddel og varmt vann. Fremgangsmåte for å klargjøre gressklipperen for lagring: 1. Rengjør gressklipperen nøye, spesielt under klippeaggregatet. Utbedre lekkasjeskader for å unngå rustangrep. 2. Inspiser gressklipperen med tanke på slitte eller skadde deler og trekk til eventuelle løse skruer og muttere. 3. Bytt olje i motoren, ta hånd om spilloljen. 4. Tøm bensintanken. Start motoren og la den gå til forgasseren også er tom for bensin. 5. Fjern tennpluggen og hell ca. en spiseskje motorolje i hver sylinder. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen tilbake på plass. 6. Smør alle smørenippeler, ledd og aksler. 7. Fjern batteriet. Batteriet rengjøres, lades opp og oppbevares kjølig. Beskytt batteriet mot lave temperaturer (kuldegrader). 8. Oppbevar gressklipperen rent og tørt og dekk den til som ekstra beskyttelse. Service Ved bestilling av reservedeler skal gressklipperens innkjøpsår samt modell-, type- og serienummer oppgis. Bruk alltid originale reservedeler. En årlig kontroll eller trimming av autorisert serviceverksted er en fin måte å få gressklipperen din til å gi fullt utbytte neste sesong. Norsk 31

34 TEKNISK SPESIFIKASJON Mål Jonsered FRM 13 AUTOMATIC Lengde uten aggregat 2000 mm Bredde uten aggregat 960 mm Høyde 1060 mm Tjenestevekt 245 kg inkl. aggregat Akselavstand 820 mm Sporvidde foran: 715 mm bak: 625 mm Dekk 16 x 6,50 x 8 Lufttrykk, foran og bak 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) Maks. tillatt helling 15 Motor Fabrikat Briggs & Stratton modell 28N707 Effekt 9,2/12,5 kw/hk Slagvolum 465 cm 3 Drivstoff minst 85-oktan blyfri Tankvolum 7 liter Olje SAE 30 eller SAE 10W/30 klasse CD-SF Oljevolum 1,4 liter Start Strømstart Strømsystem Type Batteri Tennplugg Drivverk Fabrikat Oljetype 12 V, minusjordet 12 V, 24 Ah Champion CJ8 eller J8 elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm Tuff Torq K55 SAE 10W/30, klasse CD-SF Klippeaggregat Type 2-knivsdeksel Mulcher 90 Klippebredde 900 mm Klippehøyde 9 posisjoner, mm Knivdiameter 410 mm Støynivå 100 db(a) Når dette produktet er utslitt og ikke lenger brukes, skal det leveres tilbake til forhandleren eller annen instans for gjenvinning. Det tas forbehold om uanmeldte endringer i spesifikasjoner og utforming for å forbedre maskinen. Merk at ingen rettslige krav kan stilles med støtte fra informasjonen i denne bruksanvisningen. Bruk kun originaldeler ved reparasjon. Hvis andre deler brukes er garantien ikke lenger gyldig. 32 Norsk *xnj 1[

35 EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) (Direktiv 89/392/EØF, Annex II, A) Jonsered, S Huskvarna, Sverige, tlf , forsikrer hermed at kjøregressklipper Jonsered FRM 13 AUTOMATIC fra 1998 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - av den 14. juni 1989 angående maskiner 89/392/EØF, samt nå gjeldende tillegg. - av den 22. mars 1984 angående tillatt lydeffektnivå for gressklippere 84/538/EØF, samt nå gjeldende tillegg. - av den 3. mai 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF, samt nå gjeldende tillegg. Følgende standarder er blitt tillempet: EN292-2, EN836. Huskvarna 16. oktober, 1998 Bo Andréasson, Utviklingssjef Norsk 33

36 *xnj 1[ 1999W51

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 112C Rider 112C5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M05-97F M25-97FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Indeks INNHOLD Indeks...2 INNLEDNING Kjære kunde!...3

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. N o r w e g ia n INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2315 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M25-85F M25-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer