Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18 AWD Innledning... 2 Ferdsel og transport på allmenn vei... 2 Tauing... 2 Bruk... 2 Produksjonsnummer... 3 Forklaring av symboler... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Generell bruk... 5 Kjøring i skråninger... 7 Barn... 8 Vedlikehold... 8 Transport Presentasjon Hastighetsregulator Klippeaggregat Betjeningshendlenes plassering Gasshendel Chokehendel Timeteller Løftespak for klippeaggregatet Spak for innstilling av klippehøyde Parkeringsbrems Sete Fylling av bensin Belysning og el-uttak Kjøring Klippetips Frikoplingshendel Før start Start motoren Kjøring av kjøregressklipperen Oppbremsing Stanse motoren Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontering av kjøregressklipperens deksler 24 Kontroll og justering av styrevaiere Justering av parkeringsbrems Kontroll og justering av gassvaier Kontroll og justering av chokevaier Kontroll av lyddemper Bytte av bensinfilter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Lufttilførsel avgassrør Kontroll av transmisjonens luftinntak Bytte av luftfilter Pro Bytte av luftfilter Pro Kontroll av motorens kjøleluftinntak Rengjøring av motor og lyddemper Kontroll av batteriets syrenivå Tenningssystem Kontroll av sikkerhetssystem Bytte av lyspærer Sikringer Kontroll av dekkenes lufttrykk Bytte av bakre drivrem Pro 15 og Pro Bytte av hydraulikkpumpens drivrem Pro 18 AWD Bytte av fremre rem Pro 15, Pro Bytte av fremre rem Pro 18 AWD Montering av klippeaggregat Demontering av klippeaggregat Kontroll og justering av klippeaggregatets marktrykk Klippehøyde Kontroll av klippeaggregatets parallellitet Justering av klippeaggregatets parallellitet Bytte av klippeaggregatets remmer Servicestilling for klippeaggregat Plassering i servicestilling Kontroll av kniver Fjerning av BioClip-plugg (Combi) Smøring Smøreskjema Pro Smøreskjema Pro Smøreskjema Pro 18 AWD Generelt Smøring av vaiere Smøreanvisninger ifølge skjema Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Beskyttelse Service Koplingsskjema Tekniske data EU-erklæring om samsvar Servicejournal VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen, slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde kjøregressklipperen før du bruker den. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan levere deler og yte service. Norsk 1

4 INNLEDNING Kjære kunde Takk for at du har valgt en Husqvarna Rider. Husqvarna Riders er bygd ifølge et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede betjeningshendler og hydrostatisk transmisjon styrt med pedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren når du selger din Rider. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Ferdsel og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før ferdsel og transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Maskinen din er utstyrt med hydrostat, og du bør kun ved behov taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at kraftoverføringen skades. Kraftoverføringen må frikoples ved tauing, se frikoplingshendel. Bruk Denne maskinen er konstruert til å klippe gress på vanlige gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, stubber o.l., selv når maskinen er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten som har bruksanvisning vedlagt i forbindelse med levering. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og kjenner sikkerhetsforskriftene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. 2 Norsk

5 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir: Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk 3

6 FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen. NFri Rask Sakte Motoren av Dekktrykk Choke Bensin Oljenivå Klippehøyde Bakover Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frihjul Parkeringsbrems Advarsel Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerke. Advarsel! Roterende kniver Advarsel! Risiko for at kjøregressklipperen velter Kjør aldri på tvers av en skråning CE-konformitetsmerking Bruk aldri kjøregressklipperen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på kjøregressklipperen eller på redskap Ikke før hånd eller fot under dekselet når motoren er i gang Kjør svært sakte uten klippeaggregat Startinstruksjon Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Hydrostatpedaler i fri Sett på parkeringsbremsen Bruk choke dersom motoren er kald Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Hastighetsreguleringspedal forover Fristilling Hastighetsreguleringspedal bakover Slå av motoren og ta av tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 4 Norsk

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Stans maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Stans motoren og hindre motorstart før du rengjør klippeaggregatet. Husk at operatøren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Rens området for gjenstander før klippingen Ta aldri med passasjerer ADVARSEL! Denne maskinen kan klippe av hender, føtter og slynge i vei gjenstander. Det kan medføre alvorlige skader hvis man unnlater å følge sikkerhetsforskriftene. Norsk 5

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer, eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i dem, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Hold barn borte fra klippeområdet ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Bruk hørselsvern for å redusere risikoen for hørselsskader. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Personlig verneutstyr Norsk

9 Kjøring i skråninger SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for å unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små rattutslag. Maskinen motorbremser bedre på lavt gir. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring under maskinen må den aldri kjøres nær kant eller grøft. Følg fabrikantens anbefalinger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Klipp skråninger oppover og nedover, ikke i sideretningen. Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger Norsk 7

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Vedlikehold Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskablene fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Håndter olje, oljefilter, bensin og batteri forsiktig av miljøhensyn. Følg de lokale gjenvinningsbestemmelsene. Elektriske støt kan forårsake skader. Ikke rør noen kabler når motoren er i gang. Ikke prøv tenningssystemet med fingrene. Ved arbeid med batteriet og de grove kablene i startmotorkretsen kan det oppstå gnistdannelse. Dette kan forårsake batterieksplosjon, brann eller øyeskader. Gnistdannelse i kretsen kan ikke oppstå etter at stamtilkoplingskabelen (normalt svart minuskabel) er koplet fra. La aldri barn manøvrere maskinen Fyll aldri bensin innendørs Risiko for gnistdannelse Norsk

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER VIKTIG INFORMASJON Unngå gnistdannelse og konsekvensene av det ved å: - Bruke vernebriller. - Påse at tanklokket er satt på og at ingen brannfarlige væsker oppbevares i åpen beholder. - Ikke arbeide med startmotorkretsen i nærheten av drivstoffsøl. - Kople fra batteriets stamtilkoplingskabel (normalt svart minuskabel) først og kople den til sist. - Være forsiktig med verktøy slik at det ikke oppstår kortslutning. - Ikke kortslutte over startreléets tilkoplinger for å kjøre startmotoren. Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. ADVARSEL! Motoren og avgassystemet blir svært varmt under drift. Risiko for brannskader ved berøring. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. Ikke røyk når du utfører vedlikehold Norsk 9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. Vær klar over risikoen for å skades av bevegelige eller varme deler dersom motoren startes med åpent motordeksel eller fjernede beskyttelsesdeksler. Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Mulching-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Kjør aldri maskinen i et lukket rom Rengjør maskinen regelmessig for gress, løv og annet avfall Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei. VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. 10 Norsk

13 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18 AWD. Maskinene er utstyrt med en firetakts V-Twin-motor fra Kawasaki. Tallene angir antall hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren håndteres av en hydrostatisk girkasse som muliggjør trinnløs variasjon av hastigheten med pedalene. En pedal for kjøring forover og en for kjøring bakover. Pro 15 er den minste proffmaskinen i Rider-serien Pro 18 er utstyrt med servostyring. Pro 18 AWD er utstyrt med servostyring og firehjulstrekk. Hastighetsregulator Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler. Ved kjøring forover, brukes pedal (1), og ved kjøring bakover, pedal (2). 2 1 ADVARSEL! Påse at greiner ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket manøver Norsk 11

14 PRESENTASJON Klippeaggregat Maskinene kan utstyres med en rekke ulike aggregat. BioClip-aggregat som finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til gressplenen som gjødsel. Combiaggregat som fungerer som et BioClipaggregat når en BioClip-plugg er montert, men kan stilles om til bakutkast ved å fjerne BioClip-pluggen. Se Vedlikehold \ Kontroll av kniver for identifikasjon av klippeaggregat Betjeningshendlenes plassering Strømbryter for el-uttak 2. El-uttak 3. Gasshendel - regulerer motorens turtall 4. Strømbryter for belysning 5. Chokehendel 6. Tenningslås 7. Spak for innstilling av klippehøyde 8. Løftespak for klippeaggregat med sperreknapp 9. Timeteller 10. Hastighetsregulator for kjøring bakover 11. Hastighetsregulator for kjøring forover 12. Parkeringsbrems 13. Sperreknapp for parkeringsbrems 14. Spak for innstilling av sete 15. Spak for utkopling av drivverk foraksel AWD 16. Bensintanklokk 17. Spak for utkopling av drivverk bakaksel AWD 18. Deksellås 19. Spak for utkopling av drivverk Pro 15, Pro Norsk

15 PRESENTASJON Gasshendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover og bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen føres bakover til endestilling Timeteller Timetelleren viser motorens gangtid. Den tid som eventuelt går hvis motoren står stille med tenningen på registreres ikke. Det siste sifferet viser tidels time (6 minutter) Norsk 13

16 PRESENTASJON Løftespak for klippeaggregatet Løftespaken brukes for å stille klippeaggregatet i transport- eller klippestilling. 1. Trekk spaken bakover til sperrestilling for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Løfting av klippeaggregatet Trykk inn sperrreknappen og før spaken forover for å innta klippestilling. Aggregatet senkes da ned og knivene begynner å rotere. 3. Spaken kan også brukes for å regulere klippehøyden midlertidig ved f.eks. en mindre forhøyning i gressplenen. Senking av klippeaggregatet Spak for innstilling av klippehøyde Med spaken kan klippehøyden reguleres i 7 ulike stillinger. Combi mm (1 3/16" - 3 1/2") Combi 103-aggregat Combi mm (1 9/16" - 3 1/8") mm (1 9/16" - 3 7/8") For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i forhjulene 60 kpa / 0,6 bar / 9 PSI Norsk

17 PRESENTASJON Parkeringsbrems Parkeringsbremsen settes på på følgende måte: 1. Trykk ned parkeringsbremsepedalen (1). 2. Trykk inn sperreknappen på rattstammen (2) helt. 3. Slipp opp parkeringsbremsepedalen mens knappen holdes inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. Sete Setet har en leddet innfesting i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetningen Ved justering føres spaken under setets forkant til venstre, deretter kan setet føres forover eller bakover til ønsket stilling. Setets fjæring kan tilpasses ved å flytte gummiklossene i sine fester på setets underside. Sett begge klossene i fremre, midtre eller bakre stilling Fylling av bensin Motoren skal kjøres på minst 87-oktan blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbrennstoff. Ikke fyll tanken helt, la det være minst 2,5 cm (1") ekspansjonsrom. ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Vær forsiktig og fyll bensin utendørs (se sikkerhetsinstruksjonene) Belysning og el-uttak Belysningen slås av og på med strømbryteren (1) på betjeningspanelet. Til el-uttaket (2) kan det eksempelvis tilkoples et varmesete eller mobiltelefonlader. El-uttaket slås av og på med strømbryteren (3) på betjeningspanelet. Spenningen er 12V. El-uttaket er sikret med en egen sikring Norsk 15

18 KJØRING ADVARSEL! Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 15. Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. MAX Klippetips Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet svekkes merkbart. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Da blir klipperesultatet dårligere, ettersom hjulene synker ned i den myke gressplenen. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk, ikke bruk høytrykksspyler. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Ved klipping med mulching-funksjonen er det ekstra nøye med kort klippeintervall. Klippemønster ADVARSEL! Rens gressplenen for steiner og andre gjenstander som kan slynges i vei av knivene Norsk

19 Frikoplingshendel For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingshendelen trekkes ut. Bildet viser uttrukket frikoplingshendel. KJØRING Pro 15, Pro Pro 18 AWD har en hendel for forakselen og en hendel for bakakselen. Trekk hendlene til endestilling. Ikke bruk mellomstillinger. Bakaksel Hendelen er plassert på innsiden av venstre bakhjul. Hendelen forover (trukket ut) drivsystemet utkoplet. Hendelen bakover (trykket inn) drivsystemet innkoplet. Pro 18 AWD bak Foraksel Hendelen er plassert på innsiden av venstre forhjul. Hendelen bakover (trukket ut) drivsystemet utkoplet. Hendelen forover (trykket inn) drivsystemet innkoplet. Pro 18 AWD foran Norsk 17

20 KJØRING Før start VIKTIG INFORMASJON Luftinntaksristen i motordekselet bak førersetet må ikke blokkeres av f.eks. klesplagg, løv, gress eller smuss. Motorens kjøling svekkes. Risiko for alvorlige motorskader Les sikkerhetsinstruksjonene og presentasjonen av kjøregressklipperen før start. Utfør daglig vedlikehold før start, se Vedlikehold \ Vedlikeholdsskjema. Juster setet til ønsket stilling. Start motoren 1. Sett på parkeringsbremsen ved å holde pedalen nede. Trykk inn sperreknappen ved behov Motoren kan ikke startes hvis ikke parkeringsbremsen trykkes ned Løft opp klippeaggregatet ved å dra spaken bakover til sperret stilling (transportstilling) og aktiver parkeringsbremsen Før gasshendelen til midtstilling Norsk

21 KJØRING 4. Hvis motoren er kald, skal chokehendelen føres bakover til endestilling Vri tenningsnøkkelen til startstilling Når motoren starter, slipp da tenningsnøkkelen omgående tilbake til nøytral stilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før neste startforsøk utføres Skyv chokehendelen gradvis forover når motoren har startet. 8. Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall halv gass 3-5 min før den belastes hardt. Ved klipping, bruk 3/4 til full gass. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Norsk 19

22 KJØRING Kjøring av kjøregressklipperen 1. Frigjør parkeringsbremsen ved først å trykke parkeringsbremsepedalen ned og deretter slippe den Trykk en av pedalene forsiktig ned til ønsket hastighet er nådd. Ved kjøring forover, trykk ned pedal (1), eller ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Påse at greiner ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket manøver Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. VIKTIG INFORMASJON Drivremmenes levetid øker betraktelig dersom motoren går med lavt turtall når knivene koples inn. Gi derfor full gass først når klippeaggregatet er felt ned i klippestilling Velg ønsket klippehøyde (1-7) med klippehøydespaken. For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i forhjulene 60 kpa / 0,6 bar / 9 PSI. Oppbremsing Slipp opp kjørepedalene. Maskinen bremses og stanses da med drivsystemet. Ikke bruk parkeringsbremsen som kjørebrems. Raskere oppbremsing kan oppnås hvis man trykker på kjørepedalen for motsatt kjøreretning Norsk

23 KJØRING Stanse motoren La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft opp klippeaggregatet ved å dra spaken bakover til sperrestilling Før gasshendelen til MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Når kjøregressklipperen står stille, hold parkeringsbremsen (1) nede og trykk inn sperreknappen (2) Norsk 21

24 Vedlikeholdsskjema VEDLIKEHOLD Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på kjøregressklipperen. For de punkter som er merket med fotnote 4, oppsøk et autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Vedlikeholdsintervall i timer Daglig Ukentlig 3) Minst vedlikehold vedlikehold hvert før etter år Kontroller ev. bensin- og oljelekkasje - Kontroller parkeringsbrems 15 Kontroller motorens oljenivå (hver tanking) 59 Kontroller bensinpumpens luftfilter 28 Kontroller sikkerhetsbryter, sete 33 Kontroller sikkerhetsbryter, løftespak 33 Kontroller sikkerhetsbryter, pedalsystem 33 Kontroller/rengjør motorens kjøleluftinntak 31 Kontroller klippeaggregatet: 45 innfesting av kniver 51 knivenes stand (skarphet, form osv.) 51 Kontroller styrevaiere (ev. slark osv.) 25 Kontroller festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Start motor og kniver, lytt etter ulyder - Rengjør under klippeaggregat 48 Rengjør kjøleluftinntak til transmisjon 28 Kontroll av lyddemper 27 Kontroller batteriets syrenivå 31 Kontroller transmisjonens oljenivå 61 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontroller om det er oppstått skader - Kontroller lufttrykk i dekk (60 kpa / 9 PSI) 35 Kontroller at vaierholdere i midjen er uskadd - Rengjør grundig rundt motoren 31 Rengjør grundig rundt lyddemperen 31 Rengjør grundig rundt transmisjonen (transmisjoner) 28 Rengjør rundt remmer, remhjul osv. - Smør remstrammer (nippel) 59 Smør triangelledd 58 Smør førersete 58 Smør alle vaiere 56 Smør ledd i klippeaggregatet 56 Rengjør i rammetunnel - Smør pedalmekanisme i rammetunnel 57 Smør hydrostatvaier med ledd 60 Smør parkeringsbremsevaier Smør gasshendel 58 Smør chokehendel 58 Smør styrekjede i rammetunnel Norsk

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer