Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2

3 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3 Tauing...3 Bruk...3 God service...4 Produksjonsnummer...4 Symboler og klistremerker...5 Sikkerhetsinstruksjoner...7 Generell bruk...7 Kjøring i skråninger...9 Barn...10 Vedlikehold...10 Transport...12 Presentasjon...13 Betjeningshendlenes plassering...14 Gasshendel...15 Chokehendel...15 Hastighetsregulator...15 Klippeaggregat...16 Tilbehør...16 Belysning og el-uttak...16 Spak for innstilling av klippehøyde...17 Spak for hydraulisk løft av aggregat...17 Mekanisk løftespak for klippeaggregat...18 Parkeringsbrems...19 Sete...19 Fylling av bensin...19 Frikoplingshendel...20 Timeteller...20 Klippetips...21 Frikoplingshendel...21 Kjøring...22 Før start...22 Start av motor...22 Kjøring av kjøregressklipperen...24 Oppbremsing...25 Stopp av motor...26 Vedlikehold...27 Vedlikeholdsskjema...27 Demontere kjøregressklipperens deksler...30 Venstre sidedeksel...31 Kontroll av motorens kjøleluftinntak...31 Kontroll av transmisjonens luftinntak...32 Kontroll og justering av styrevaiere...32 Kontroll og justering av gassvaier...33 Kontroll og justering av chokevaier...33 Kontroll av lyddemper...33 Justering av hydrostatvaier...34 Vaierholder...34 Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Justering av parkeringsbrems Bytte av luftfilter Bytte av bensinfilter Rengjøring av puls-air-filter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroll av dekkenes lufttrykk Kontroll av batteriets syrenivå Tenningssystem Sikringer Kontroll av sikkerhetssystem Bytte av lyspærer Klippeaggregatets detaljer Montering av klippeaggregat Innstilling av klippehøyde, parallellitet og marktrykk Servicestilling for klippeaggregat Klippeaggregatutførelser Kontroll av kniver Demontering av klippeaggregat Demontering av aggregatramme Demontering av rem Montering av rem Bytte av klippeaggregatets rem Fjerning av BioClip-plugg Smøring Smøreskjema Generelt Smøring av vaiere Tilbehør Smøring ifølge smøreskjema Pedalmekanisme i rammetunnel Kjeder i rammetunnel Motorolje Girhendel Transmisjon og hydraulikksystem Klippeaggregat Triangelledd Førersete Gass- og chokevaiere, spaklagringer Hydraulikkoljefilter, bytte Oljefilter, bytte Parkeringsbremsevaier Transmisjonens oljenivå Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Service El-system Hydraulikksystem Tekniske data EU-erklæring om samsvar EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Servicejournal Norsk-1

4 VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde kjøregressklipperen før du bruker den. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som leverer deler og service. Norsk-2

5 INNLEDNING Innledning Kjære kunde Takk for at du har valgt en Husqvarna Rider. Husqvarna Riders er bygd ifølge et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede betjeningshendler og hydrostatisk transmisjon styrt med pedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren når du selger din Rider. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Ferdsel og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før ferdsel og transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Rider ProFlex 18 er utstyrt med hydrostat, og du bør kun ved behov taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Kraftoverføringen må frikoples ved tauing, se Frikoplingshendel på side 21. Bruk Denne maskinen er konstruert til å klippe gress på vanlige gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, stubber o.l., selv når maskinen er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten som har bruksanvisning vedlagt i forbindelse med levering. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og kjenner sikkerhetsforskriftene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Norsk-3

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir: Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk-4

7 Symboler og klistremerker FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Fri Rask Langsom Motoren av Choke Bensin Dekktrykk Oljenivå Klippehøyde Bakover Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frihjul Parkeringsbrems Les bruksanvisningen. Advarsel Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerke. Advarsel! Roterende kniver Advarsel! Risiko for at kjøregressklipperen velter Kjør aldri på tvers av en skråning CE-konformitetsmerking Bruk aldri kjøregressklipperen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på kjøregressklipperen eller på redskap Startinstruksjon Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Sett hydrostatpedalene i fri Sett på parkeringsbrems Bruk choke dersom motoren er kald Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Ikke før hånd eller fot under dekselet når motoren er i gang Kjør svært langsomt uten klippeaggregat Hastighetsreguleringspedal forover Fristilling Hastighetsreguleringspedal bakover Slå av motoren og ta av tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold Norsk-5

8 FORKLARING AV SYMBOLER ADVARSEL! XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X. XXXXX XXXXXX XX. XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Brukes også når man vurderer at det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Unngå å spyle på klistremerkene med høytrykksspyler. Erstatt skadde klistremerker før maskinen brukes. Norsk-6

9 Sikkerhetsinstruksjoner SIKKERHETSINSTRUKSJONER Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Stans motoren og hindre motorstart før du rengjør klippeaggregatet. Husk at føreren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Rens området for gjenstander før klippingen ADVARSEL! Denne maskinen kan klippe av hender, føtter og slynge i vei gjenstander. Det kan medføre alvorlige skader hvis man unnlater å følge sikkerhetsforskriftene. Ta aldri med passasjerer Norsk-7

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i dem, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Bruk hørselsvern for å redusere risikoen for hørselsskader. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Hold barn borte fra klippeområdet Personlig verneutstyr Norsk-8

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør i nedoverbakke med løftet aggregat. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp skråninger oppover og nedover, ikke i sideretningen. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for å unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små rattutslag. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring under maskinen må den aldri kjøres nær kant eller grøft. Følg fabrikantens anbefalinger om hjulvekter eller motvekter for å øke maskinens stabilitet VIKTIG INFORMASJON Hjulvekter montert på bakhjulene anbefales ved kjøring i skråninger for sikrere styring og forbedret trekkevne. Rådfør deg med din forhandler om bruk av hjulvekter hvis du er usikker. Norsk-9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Vedlikehold Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskablene fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Håndter olje, oljefilter, bensin og batteri forsiktig av miljøhensyn. Følg gjeldende gjenvinningsregler. Elektriske støt kan forårsake skader. Ikke rør noen kabler når motoren er i gang. Ikke prøv tenningssystemet med fingrene. La aldri barn manøvrere maskinen Fyll aldri bensin innendørs Norsk-10

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. Ikke røyk når du utfører vedlikehold Norsk-11

14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Mulching-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Transport Kjør aldri maskinen i et lukket rom VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei Rengjør maskinen regelmessig for gress, løv og annet avfall Norsk-12

15 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Rider ProFlex 18. Rider ProFlex 18 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 18 hestekrefter Rider ProFlex 18 er utstyrt med servostyring og hydraulisk redskapsløft, med trykkforsyning fra girkassen, og differensialsperre. Kraftoverføringen fra motoren håndteres av en hydrostatisk girkasse som muliggjør trinnløs variasjon av hastigheten med pedalene. En pedal for kjøring forover og en for kjøring bakover. Rider ProFlex 18 er utstyrt med belysning. Norsk-13

16 Betjeningshendlenes plassering PRESENTASJON El-uttak 2. Tenningslås 3. Strømbryter for el-uttak 4. Chokehendel 5. Strømbryter til belysning 6. Gasshendel - regulerer motorens turtall 7. Timeteller 8. Spak for hydraulisk løft av aggregat 9. Spak for innstilling av klippehøyde 10. Mekanisk løftespak med sperreknapp for aggregat 11. Hastighetsregulator for kjøring bakover 12. Hastighetsregulator for kjøring forover 13. Pedal for parkeringsbrems 14. Sperreknapp for parkeringsbrems 15. Spak for innstilling av sete 16. Bensintanklokk 17. Deksellås 18. Frikoplingshendel Norsk-14

17 PRESENTASJON Gasshendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover og bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen føres bakover til endestilling Hastighetsregulator Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler. Ved kjøring forover, brukes pedal (1), og ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Påse at greiner ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker Norsk-15

18 PRESENTASJON Klippeaggregat Rider ProFlex kan utstyres med klippeaggregat av type Combi 112 med 112 cm klippebredde og Combi 122 med 122 cm klippebredde. Combiaggregat fungerer som et BioClip-aggregat når en BioClip-plugg er montert, men kan stilles om til bakutkast ved å fjerne BioClip-pluggen. BioClip-funksjonen innebærer at aggregatet finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til gressplenen som gjødsel. Bakutkast innebærer at et klipte gresset kastes ut bak aggregatet uten å finfordeles. Tilbehør Tilbehøret er beskrevet i separate bruksanvisninger. Kontakt forhandleren ved behov for tilbehør. Eksempel på tilbehør til Rider ProFlex: Børste Snøfreser Snøskjær Hjulvekter Snøkjettinger Skyffeljern Kantskjærer Grusharv Tilhenger Spreder Belysning og el-uttak Belysningen slås av og på med strømbryteren (1) på betjeningspanelet. Til el-uttaket (2) kan det eksempelvis tilkoples et varmesete eller mobiltelefonlader. El-uttaket slås av og på med strømbryteren (3) på betjeningspanelet. El-uttaket er sikret med en egen sikring som er plassert under tenningslåsen Norsk-16

19 PRESENTASJON Spak for innstilling av klippehøyde Med klippehøydespaken kan klippehøyden reguleres i 7 ulike stillinger. For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i forhjulene 60 kpa / 0,6 bar / 9 PSI Spak for hydraulisk løft av aggregat Spaken brukes til å stille klippeaggregatet i transporteller klippestilling når det er hydraulisk trykk. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. Løfting av aggregat (transportstilling) Trekk spaken bakover for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Sikre klippeaggregatet ved behov med den mekaniske løftespaken Løfting av klippeaggregatet med den hydrauliske løftespaken Senking av aggregat (klippestilling) Hvis klippeaggregatet er sikret i transportstilling med den mekaniske løftespaken, still da den mekaniske løftespaken i klippestilling. Før den hydrauliske løftespaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. For å sikre at hydraulikksylinderen er i ytterstilling, hold spaken 0,5-1 sekund i fremre stilling. Senking av aggregatet med den hydrauliske løftespaken Norsk-17

20 Mekanisk løftespak for klippeaggregat Spaken brukes som nødløftespak for å stille klippeaggregatet i transport- eller klippestilling når det ikke er hydraulisk trykk. Den kan også brukes for å sikre klippeaggregatet mekanisk i transportstilling. Spaken må brukes ved motorstart dersom motoren har stanset med aggregatet i klippestilling for å løfte aggregatet slik at startsperrekretsen koples ut. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. PRESENTASJON Transportstilling Trekk spaken bakover til sperrestilling for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Løfting av klippeaggregatet med den mekaniske løftespaken Klippestilling Trykk inn sperreknappen og før spaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. Senking av aggregatet med den mekaniske løftespaken Norsk-18

21 PRESENTASJON Parkeringsbrems Parkeringsbremsen settes på på følgende måte: 1. Trykk ned parkeringsbremsepedalen. 2. Trykk sperreknappen på styreservohuset helt inn. 3. Slipp opp parkeringsbremsepedalen mens knappen holdes inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når parkeringsbremsepedalen trykkes ned Sete Setet har en leddet innfesting i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetningen. Ved justering føres spaken under setets forkant til venstre, deretter kan setet føres forover eller bakover til ønsket stilling Setets fjæring kan tilpasses ved å flytte gummiklossene i sine fester på setets underside. Sett begge klossene i fremre, midtre eller bakre stilling Fylling av bensin Motoren skal kjøres på min. 87-oktan blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbrennstoff. ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Utvis forsiktighet og fyll bensin utendørs (se sikkerhetsanvisningene) Norsk-19

22 PRESENTASJON Frikoplingshendel Frikoplingshendelen brukes for at kjøregressklipperen skal kunne flyttes med avslått motor. Hendel trukket ut, drivsystemet utkoplet. Hendelen trykket inn, drivsystemet koplet inn Timeteller Timetelleren viser motorens gangtid. Den tid som eventuelt går hvis motoren står stille med tenningen på registreres ikke. Det siste sifferet viser tidels time (6 minutter) Norsk-20

23 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rens gressplenen for steiner og andre gjenstander som kan slynges i vei av knivene. Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet blir merkbart svekket. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Da blir klipperesultatet dårligere, ettersom hjulene synker ned i den myke gressplenen. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Ved klipping med mulching-funksjonen er det ekstra nøye med kort klippeintervall. Frikoplingshendel For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingshendelen trekkes ut. MAX Norsk-21

24 KJØRING Kjøring VIKTIG INFORMASJON Luftinntaksristen i motordekselet bak førersetet må ikke blokkeres av f.eks. klesplagg, løv, gress eller smuss. Motorens kjøling svekkes. Risiko for alvorlige motorskader. Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjoner på side 7 og Presentasjon på side 13. Utfør daglig vedlikehold ifølge Vedlikeholdsskjema på side 27). Juster setet til ønsket stilling. Start av motor 1. Løft opp klippeaggregatet ved å dra den mekaniske løftespaken bakover til sperret stilling (transportstilling) Sett på parkeringsbremsen ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Norsk-22

25 KJØRING 3. Før gasshendelen til midtstilling Hvis motoren er kald, skal chokehendelen føres bakover til endestilling Vri tenningsnøkkelen til startstilling Når motoren starter, slipp da tenningsnøkkelen omgående tilbake til nøytral stilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før neste startforsøk utføres Norsk-23

26 KJØRING 7. Skyv chokehendelen gradvis forover når motoren har startet Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall halv gass 3-5 min før den belastes hardt. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Kjøring av kjøregressklipperen 1. Frigjør parkeringsbremsen ved først å trykke parkeringsbremsepedalen ned og deretter slippe den Trykk en av pedalene forsiktig ned til ønsket hastighet er nådd. Ved kjøring forover, trykk ned pedal (1), eller ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Norsk-24

27 KJØRING 3. Velg ønsket klippehøyde (1-7) med klippehøydespaken Trykk inn sperreknappen på den mekaniske løftespaken og før spaken til fremre stilling. Klippeaggregatet senkes og starter Hvis klippeaggregatet ikke senkes helt, eller hvis knivene ikke begynner å rotere, senk klippeaggregatet helt med den hydrauliske løftespaken. For å sikre at hydraulikksylinderen er i ytterstilling, hold spaken 0,5-1 sekund i fremre stilling Oppbremsing Slipp opp kjørepedalene. Maskinen bremses og stanses da med drivsystemet. Ikke bruk parkeringsbremsen som kjørebrems. Norsk-25

28 KJØRING Stopp av motor La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft opp klippeaggregatet med den hydrauliske løftespaken Aggregatet kan deretter sikres i løftet stilling ved behov ved å trekke den mekaniske løftespaken bakover til sperret stilling. Hvis klippeaggregatet forlates i nedre stilling, kommer startsperrekretsen til å forhindre motorstart Før gasshendelen til posisjon MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Sett på parkeringsbremsen, når kjøregressklipperen står stille, ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Norsk-26

29 VEDLIKEHOLD Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på kjøregressklipperen. For de punkter som er merket med fotnote 4, oppsøk et autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Kontroller ev. bensin- og oljelekkasje - Kontroller parkeringsbrems 35 Kontroller motorens oljenivå (hver tanking) 58 Kontroller bensinpumpens luftfilter 38 Kontroller sikkerhetsbryter, sete 41 Kontroller sikkerhetsbryter, løftespak 41 Kontroller sikkerhetsbryter, pedalsystem 41 Kontroller lyddemperen 33 Kontroller/rengjør motorens kjøleluftinntak 31 Kontroller klippeaggregatet: 46 innfesting av kniver 48 knivenes stand (skarphet, form osv.) 48 Kontroller styrevaiere (ev. slark osv.) 32 Kontroller festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Start motor og kniver, lytt etter ulyder 22 Rengjør under klippeaggregat 47 Rengjør kjøleluftinntak til transmisjon 32 Kontroller batteriets syrenivå 39 Kontroller transmisjonens oljenivå 63 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontroller om det er oppstått skader - Kontroller lufttrykk i dekk (60 kpa) 39 Norsk-27

30 VEDLIKEHOLD = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Kontroller at vaierholdere i midjen er uskadd 34 Rengjør grundig rundt motoren 31 Rengjør grundig rundt transmisjonen - Rengjør rundt remmer, remhjul osv. 56 Rengjør grundig rundt lyddemperen 31 Smør førersete 61 Smør alle vaiere 56 Smør sikkerhetssperre i klippeaggregatet 60 Smør indre tapp i klippeaggregatet 60 Smør spor for klippeaggregatets redskapsramme 60 Smør ledd i klippeaggregatet 60 Rengjør i rammetunnel - Smør pedalmekanisme i rammetunnel 57 Smør girhendel 60 Smør parkeringsbremsevaier 63 Smør gasshendel 61 Smør chokehendel 61 Smør styrekjede i rammetunnel 57 Kontroller styrevaiere i rammetunnel 32 Rengjør motorens kjøleluftinntak 31 Rengjør luftrenserens forrenser (skumplast) 36 Skift motorolje 1) 58 Rengjør luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 36 Kontroller/juster klippehøydeinnstilling 46 Kontroller/juster parkeringsbrems 35 Inspiser flammebeskyttelsen/ gnistfangeren (ekstrautstyr) - Norsk-28

31 VEDLIKEHOLD = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Skift hydraulikkoljefilter (hver 200. time) 62 Skift motorens oljefilter (hver 200. time) 62 Rengjør/bytt tennplugg 40 Bytt bensinfilter i ledningen 38 Rengjør puls-air-filter 38 Rengjør kjøleflenser - Kontroller motorens ventilklaring 4) - Kontroller behov for oljeskift 4) og filterbytte 4) i girkasse (hver 500. time) - Bytt luftrenserens forrenser 36 (skumplast) 2) Bytt luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 36 Utfør 300 timers service 4 ) - 1) Første skift etter 8 timer. Ved kjøring med stor belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer, skift hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av kjøregressklipperen skal smøring utføres to ganger per uke. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. ADVARSEL! Det må ikke gjennomføres noen servicetiltak på motor eller klippeaggregat hvis ikke: Motoren er stanset. Parkeringsbremsen er satt på. Tenningsnøkkelen er tatt ut. Klippeaggregatet er koplet ut. Tenningskablene er tatt av tennpluggene. Norsk-29

32 Demontere kjøregressklipperens deksler Motordeksel 1. Skyv setet til fremste stilling og fell det deretter opp. 2. Vri deksellåsen på motordekselets overside 1/4 omdreining. VEDLIKEHOLD Fell opp motordekselet. Ved eventuelt behov kan motordekselet løftes av ved å fjerne hengselsplintene Frontdeksel Løsne hurtiglåsen og løft av frontdekselet Høyre sidedeksel Ta av knappen på hastighetsregulatoren (1), skruene (2 og 3) og løft av dekselet Norsk-30

33 VEDLIKEHOLD Venstre sidedeksel Løsne skruene (2 stk.) og løft av dekselet Transmisjonsdeksel Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet Kontroll av motorens kjøleluftinntak Gjør rent luftinntaksristen i motordekselet bak førersetet. Fell opp motordekselet. Kontroller at motorens kjøleluftinntak er fritt for støv, gress og smuss. Kontroller luftlederen som sitter på motordekselets underside, at den er ren og ikke gnisser mot kjøleluftinntaket. Ved tett luftrist, luftleder eller kjøleluftinntak svekkes kjølingen av motoren, hvilket kan føre til motorskade. Luftinntaksrist Kjøleluftinntak Norsk-31

34 Kontroll av transmisjonens luftinntak Kontroller at transmisjonens luftinntak ikke er tett. VEDLIKEHOLD Kontroll og justering av styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Disse kan strekkes etter en tids kjøring, hvilket innebærer at styringens innstilling kan forandres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: 1. Ta av rammeplaten ved å løsne de to skruene Påse at vaierne ligger riktig under styrevaierrullene i rammetunnelen. Kontroller strammingen av styrevaierne ved å klemme vaierne sammen (ved pilene). Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at avstanden mellom vaierne blir halvparten så stor uten å bruke altfor mye kraft. Bytt vaieren hvis den har en skadd kordel slik at løse tråder stikker ut Ved behov kan vaierne strekkes ved å løsne låsemutteren og trekke til justeringsmutteren (en vaier på hver side av maskinen). Hold igjen vaieren med f.eks. en skiftenøkkel, slik at den ikke tvinnes. Hvis justeringen utføres på den ene siden, vil rattets midtstilling bli påvirket. Ikke strekk vaierne for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierstrammingen etter utført justering ifølge punkt Norsk-32

35 VEDLIKEHOLD Kontroll og justering av gassvaier Kontroller at motoren svarer på gasspådrag og at det oppnås godt motorturtall ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på den nedre vaieren: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og skyv gasshendelen til full gass-stilling. 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde. 3. Trykk gassvaierens ytterhylse maksimalt til venstre og trekk til klemmeskruen Kontroll og justering av chokevaier Hvis motoren ryker svart eller er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (øvre vaier). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og trekk chokehendelen til full choke-stilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i øvre hevarm, se bilde. 3. Trekk chokevaierens ytterhylse maksimalt til høyre og trekk til klemmeskruen Kontroll av lyddemper Kontroller regelmessig at lyddemperen er hel og at den sitter ordentlig fast. Temperaturvariasjoner og vibrasjoner kan innebære at tiltrekkingsmomentet for skruene reduseres. For å sikre riktig moment skal skruene kontrolleres ved hver service. Tiltrekkingsmomentet skal være ca. 10 Nm. Bruk aldri en defekt lyddemper. 10mm ~ 10Nm ADVARSEL! Under og en stund etter bruk er lyddemperen meget varm. Berøring kan forårsake brannskader. Vær oppmerksom på brannfaren Norsk-33

36 VEDLIKEHOLD Justering av hydrostatvaier Hydrostatvaieren (på venstre side) justeres slik: 1. Ta av drivverkets deksel. Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Ta fra hverandre det nedre kuleleddet, det er låst med en låsefjær. 3. Påse at kjørepedal forover er trykt helt ned Bøy den loddrette armen til maks.stilling og kontroller at kule og kuleskål i det nedre kuleleddet stemmer overens. 5. Juster kuleskålen på vaieren ved behov. 6. Sett sammen det nedre kuleleddet. 7. Sett på kuleleddets låsefjær Vaierholder Vaierholderen i midjen beskytter vaierne og hydraulikkslangene så de ikke kommer i klem i svinger. Den sitter lavt plassert og kan skades av gjenstander eller ved uforsiktig kjøring, spesielt ved rygging. Kontroller at den er uskadd og at remstyreren ligger riktig sentrert på baksiden av remskiven Norsk-34

37 VEDLIKEHOLD Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen justeres slik: 1. Ta av drivverkets deksel. Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet Hekt fjæren (A) av skruen (B) på høyre side. A B Kontroller at parkeringsbremsen ikke er på. 4. Still inn klaring 1 mm mellom hylster og justeringsskrue når man trekker i hylsteret. Juster med mutrene på justeringsskruen. 5. Trekk til mutrene forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades. 6. Sett tilbake fjæren (A). 7. Kontroller at parkeringsbremsen fungerer. ADVARSEL! Dårlig justert parkeringsbrems kan medføre nedsatt bremseevne. Norsk-35

38 VEDLIKEHOLD Bytte av luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Ved kjøring med skittent luftfilter kan tennpluggen få belegg slik at det oppstår driftsfeil. Det er derfor viktig å bytte luftfilteret med jevne mellomrom luftfiltret (se Vedlikeholdsskjema på side 27 for riktig serviceintervall). ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Risiko for brannskade. Bytte av luftfilter 1. Fell opp motordekselet. 2. Vipp ut de to snepplåsene og løft av dekselet på luftfilterhuset Ta av forfilteret av skumplast og vask det rent i mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut Norsk-36

39 VEDLIKEHOLD 4. Ta av vingemutteren i luftfilteret og løft av papirfilteret Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det byttes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. 6. Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 7. Sett forfilteret på den rektangulære delen av papirfilteret. 8. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset. Før dekselet opp fra undersiden og påse at forfilteret ikke faller ut av stilling. Klem fast med de to snepplåsene Norsk-37

40 VEDLIKEHOLD Bytte av bensinfilter Bytt ut det ledningsmonterte bensinfilteret hver 100. time (én gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Bytt filteret på følgende måte: 1. Åpne motordekselet. 2. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flat tang. 3. Trekk filteret løs fra slangeendene. 4. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Vend filteret med pilen FLOW opp mot bensinpumpen. Ved behov kan det anbringes såpeoppløsning på filterendene for at monteringen skal gå lettere. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret Rengjøring av puls-air-filter 1. Åpne motordekselet. 2. Løsne de fire snepplåsene, løft av lokket og ta ut filteret. 3. Blås filteret rent med trykkluft. Bytt filteret hvis det er skadd eller ikke kan blåses rent. 4. Sett filteret tilbake i lokket og fest lokket med snepplåsene. Lukk motordekselet Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroller regelmessig at bensinpumpens luftfilter er fritt for smuss. Ta av skruene og bøy ut pumpen, det er ikke nødvendig å løsne noen slanger. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Sett pumpen tilbake på konsollen Norsk-38

41 VEDLIKEHOLD Kontroll av dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa / 0,6 bar / 9 PSI) for alle hjulene. For å forbedre trekkraften kan bakdekkenes lufttrykk reduseres til 40 kpa / 0,4 bar / 6 PSI. Høyeste tillatte trykk = 80 kpa / 0,8 bar / 12 PSI. VIKTIG INFORMASJON Ulikt lufttrykk i fordekkene medfører at knivene klipper gresset i ulik høyde Kontroll av batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling må det bare fylles destillert vann i cellene. ADVARSEL! Tiltak ved syrekontakt Utvendig: Skyll med rikelig med vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så snart som mulig. Øyne: Skyll med rikelig med vann. Oppsøk lege så snart som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Det må overhodet ikke være gnister, åpen ild eller sigaretter i nærheten av batteriet Tenningssystem Motoren er utstyrt med elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggen som krever vedlikehold. Anbefalte tennplugger, se Tekniske data på side 73. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. Norsk-39

42 VEDLIKEHOLD Bytte av tennplugg 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en 3/4" (19 mm) tennplugghylse. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom elektrodene er brent rundt eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med en stålbørste dersom den skal brukes på nytt. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Avstanden skal være 0,75 mm / 0,030". Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. VIKTIG INFORMASJON For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. 6. Trekk til tennpluggen når den ligger an mot setet med pluggnøkkel. Trekk til tennpluggen slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/4 omdreining fra seteanlegget. 7. Sett tilbake tenningskabelskoen. Sikringer Hovedsikringen er plassert i en løs holder under batterikassens lokk, foran batteriet. Type: Flatstiftbøyle, 15 A. Sikringen til el-uttaket er plassert under tenningslåsen, bak sideplaten på betjeningspanelet. Type: Flatstiftbøyle, 7,5 A. Ikke bruk annen sikring ved bytte. Utløst sikring indikeres ved at bøylen er brent av. Trekk sikringen ut av holderen ved bytte. Sikringen er til for å beskytte det elektriske systemet. Hvis den løser ut igjen kort tid etter byttet, skyldes dette en kortslutning som må utbedres før maskinen igjen tas i bruk. Elektrodeavstand Hovedsikring Sikring el-uttak Norsk-40

43 VEDLIKEHOLD Kontroll av sikkerhetssystem Kjøregressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold. Motoren skal kun kunne startes når klippeaggregatet er i løftet stilling og hydrostatpedalene er i fristilling. Føreren behøver ikke å sitte i førersetet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man reiser seg midlertidig fra førersetet når klippeaggregatet er i nedfelt stilling eller hydrostatpedalene ikke er i friposisjon. Startmotor Fungerer Tenningssystem Fungerer ikke Hovedsikring Norsk-41

44 VEDLIKEHOLD Bytte av lyspærer For informasjon om lyspæretype, se Tekniske Data. 1. Skru ut de to skruene som holder dekselet mot styreservohuset. Løft opp dekselet og vri det rundt rattstangen Skru ut de to skruene som holder lyspæreinnsatsen. Løft ut lyspæreinnsatsen Trekk kablene løs fra lyspærene. 4. Løft lyspærene ut av innsatsen Sett i de nye lyspærene. Vær nøye med å holde mot med tommelen på forsiden Monter tilbake kabler, lyspæreinnsats og sekselet til styreservohuset. Norsk-42

45 VEDLIKEHOLD Klippeaggregatets detaljer I anvisningene under er det et klippeaggregat med bakutkast som vises, men fremgangsmåten er lik for alle aggregat hvis ikke annet er angitt. C D E Detaljene som omtales er: A Sperre B B Indre tapp C Krokbeskyttelse D Håndtak A F G E Høydeinnstillingsstag F Parallellstag G. Laveste høydeinnstillingsstopp Montering av klippeaggregat ADVARSEL! Vær forsiktig. Risiko for klemskader. Utgangsstilling for montering av aggregat: Plasser maskinen på et plant underlag. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen. Redskapshydraulikken i nedre stilling. Redskapsrammen i nedsenket stilling. Redskapsrammen sperret med krokbeskyttelsen og sperren (A) i innfjæret stilling. AA Aggregatramme montert på klippeaggregatet, se Demontering av aggregatramme på side 51. Norsk-43

46 VEDLIKEHOLD 1. Monter aggregatet i redskapsrammens ytre kroker. 2. Trekk ut sperren (A) og frigjør krokbeskyttelsen ved å skyve dens håndtak (D) bakover. D A Løft aggregatet ved å trekke opp den mekaniske løftespaken på førerens høyre side. 4. Skyv aggregatet inn slik at de indre tappene (B) bunner i redskapsrammens spor Hekt på høydeinnstillingsstagets (E) bakre innfesting. Still klippehøydespaken i fremre stilling. Avlast staget ved å trekke rammens fremre del opp eller ned. ADVARSEL! Pass fingrene. Ikke vri knivene eller remmen. E Norsk-44

47 VEDLIKEHOLD 6. Løsne remstrammerens fjær og monter remmen på den fremre remskiven. En ny rem er kort. Vri den fremre remskiven ved behov med en nøkkel på senterskruen. 7. Hekt på remstrammerens fjær igjen VIKTIG INFORMASJON Kontroller at remmen ligger rundt strammerullen. Remskisse 1. Drivrem 2. Fremre remskive 3. Strammerull 4. Remstrammerens fjær Sett på frontdekselet. Norsk-45

48 VEDLIKEHOLD Innstilling av klippehøyde, parallellitet og marktrykk Når et nytt klippeaggregat er montert, trengs det en justering av høyden, parallelliteten og marktrykket. Justeringen må utføres i nevnt rekkefølge. Utgangsstilling: Kontroller dekkenes lufttrykk 60 kpa / 0,6 bar / 9 PSI. Klippeaggregatet skal være nedfelt på et plant underlag. Høydeinnstillingsspaken skal være innstilt på laveste klippehøyde. Klippehøyde 1. Løsne mutteren på høydeinnstillingsstaget. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatets kant, foran på dekselet. Avstanden mellom forkanten og underlaget skal være 35 mm. 3. Trekk til mutteren Kontroller og eventuelt juster parallelliteten. 5. Kontroller og eventuelt juster klippeaggregatets marktrykk ifølge Marktrykk på side Monter frontdekselet. VIKTIG INFORMASJON Ved bytte av klippeaggregat må det foretas en ny justering av parallellitet og høyde. Parallellitet 1. Løsne de to mutrene på staget. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatets kant, foran og bak på dekselet. 3. Sett en nøkkel over avfasingen midt på staget og skru slik at klippeaggregatets bakkant blir liggende 2-4 mm høyere enn aggregatets forkant. 4. Kontrollmål. 5. Trekk deretter til de to mutrene på staget Norsk-46

49 VEDLIKEHOLD Marktrykk For å få best mulig klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt an mot dette. Trykket justeres med en skrue og fjær på hver side av kjøregressklipperen. Justering av klippeaggregatets marktrykk utføres på følgende måte: 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan det legges en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer noen vekt. 2. Juster aggregatets marktrykk ved å skru justeringsskruene som er plassert bak forhjulene på begge sider av kjøregressklipperen inn eller ut. Marktrykket skal være mellom 12 og 15 kg og fjærene jevnt strammet Servicestilling for klippeaggregat For å gi god tilgang ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er felt opp og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Plasser aggregatet slik at det henger i de ytre krokene ved å utføre punkt 1-11 under Demontering av klippeaggregat på side Ta tak i aggregatets forkant og løft opp til vertikal stilling. Aggregatet sperres automatisk i vertikal stilling Tilbakeføring fra servicestilling 1. Løft aggregatet forsiktig i forkant (før det bakover), før håndtaket forover og senk aggregatet sakte ned til horisontal stilling. 2. Skyv aggregatet inn til arbeidsstilling ved å følge punktene 4-8 under Montering av klippeaggregat på side Norsk-47

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. R 422Ts Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-02 PARK 20 19 16 1. 2. 6 2 4 5 3 1 3. PARK 10 11 14 11 7 9 7 9 4. Senator 5. President 7 14 8 11 9 13 7 14 11 8 9 15 15 16 6. Royal 7. Pro 16

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning P-ZT26 CE / 966791901 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 9968999306/IZC Utstyrt med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram-aggregat eller 968999347 CD48 Kombiaggregat Klargjøring Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning P 520D P 525D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning P 520D P 525D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning P 520D P 525D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer