Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport på offentlig vei... 2 Tauing... 2 Bruk... 2 Produksjonsnummer... 3 Forklaring av symboler... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Allment bruk... 5 Kjøring i skråninger... 6 Barn... 7 Vedlikehold... 7 Presentasjon... 9 Reguleringsanordningenes plassering... 9 Gassregulering Chokeregulering Hastighetsregulering Klippeaggregat...11 Spak for klippeaggregat...11 Klippehøyde Parkeringsbremse Sete Tanking Kjøring Før start Starte motoren Kjøring Klippetips Stoppe motoren Frikopling Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere og justere styrevaiere Justere bremsen Kontrollere og justere gassvaieren Kontroll og justering av chokevaier Bytte drivstoffilter Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Bytte luftfilter Kontrollere drivverkets luftinntak Kontrollere motorens kjøleluftinntak Lufttilførsel avgassrør Kontrollere batteriets syrenivå Kontrollere sikkerhetssystem Kontrollere dekkenes lufttrykk Montere klippeaggregatet Montere BioClip Kontrollere og justere trykk mot underlaget Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Parallelljustere klippeaggregatet Demontere klippeaggregatet Demontere rem Bytte klippeaggregatets remmer Servicestilling for klippeaggregatet Kontrollere knivene Bytte av brytepinne (BioClip) Smøring Smøreskjema Generell smøring Smøring av vaiere Smøreanvisninger iflg. skjema Feilsøkingsskjema Lagring Lagring om vinteren Service Koplingsskjema Teknisk spesifikasjon Servicejournal VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Norsk 1

3 Kjære kunde INTRODUKSJON Takk for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarnas Ridere er bygd etter et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede reguleringsanordninger og hydrostatisk transmisjon styrt med fotpedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er en verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du øke såvel maskinens levetid som dens bruktverdi vesentlig. Når du selger din Rider, må du sørge for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren. Det siste kapittelet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Pass på at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. En god journalføring reduserer servicekostnadene for det sesongavhengige vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før kjøring og transport på offentlig vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er ordentlig forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Tiltenkt bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på vanlige plener og annen ryddet og planert mark uten hindringer som stein, trestubber osv., og sammen med tilleggsutstyr levert av fabrikanten også til andre spesialoppgaver som det følger anvisninger for sammen med tilleggsutstyret. Det er en viktig del av den tiltenkte bruken å følge vilkårene for bruk, service og reparasjoner slik de er angitt av fabrikanten. Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som er kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. Ulykkesforebyggende bestemmelser, alle andre generelt anerkjente bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkeshygiene samt alle veitrafikkbestemmelser må følges til enhver tid. Eventuelle vilkårlige modifikasjoner som utføres på denne maskinen kan frita fabrikanten for ansvar for eventuelle maskin- eller personskader. 2 Norsk

4 God service INTRODUKSJON Husqvarnas produkter selges verden over og bare i fagbutikker med servicetilbud. Dette er for å sørge for at du som kunde får den beste støtte og service. Før produktet ble levert er maskinen for eksempel kontrollert og innjustert av forhandleren, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til:: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Drivverk Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk 3

5 FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på gressklipperen og i bruksanvisningen. Se godt på dem slik at du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning Hydrostatisk frikopling Bruk hørselsvern Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støynivå Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at Kjør aldri på tvers over en skråning gressklipperen kan velte! CE-merking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang Kjør meget langsomt uten klippeaggregat Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Hastighetsreguleringspedal forover Fri Hastighetsreguleringspedal revers Hydrostatpedaler i fristilling Sett girspaken/hydrostatpedalen i fri Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 4 Norsk

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER Disse instruksjonene er skrevet for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet henviser til viktige sikkerhetsforskrifter. Det gjelder din sikkerhet og gressklipperens driftssikkerhet. Allment bruk Gjør deg kjent med betjeningsutstyret og med hvordan man stopper raskt. Les alle instruksjonene i bruksanvisningen og på gressklipperen før du starter den, påse at du forstår dem og følg dem alltid. R I D E R RIDER 970 Gressklipperen skal bare brukes av voksne som er fortrolige med den. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsvern under montering og under kjøring. Vær aldri barbent når du kjører gressklipperen. Bruk alltid kraftige sko, helst med ståltupp. Les bruksanvisningen nøye før du starter gressklipperen. Bruk aldri løstsittende klær som kan henge fast i bevegelige deler. Rydd området for fremmedlegemer som stener, leker, tau osv. som kan fanges opp av knivene og kastes av gårde. Kontroller at det ikke er andre personer i området før du begynner å klippe. Stopp gressklipperen hvis det kommer andre personer inn på arbeidsområdet. Ta aldri med passasjerer. Ikke klipp bakover med mindre det er helt nødvendig. Se alltid nedover og bakover før og under rygging. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Sakne farten før du svinger. La aldri gressklipperen stå uten tilsyn mens motoren er i gang. Slå alltid av knivene, trekk i parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøklene før du går fra gressklipperen. Slå av knivene når du ikke klipper. Klipp bare i dagslys eller god kunstig belysning. Bruk aldri gressklipperen hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller visse medisiner. Rydd området for stener o.l. før klippingen. RIDER 8 50 R IDE R Ta aldri med passasjerer. RIDER 850 RIDER 850 ADVARSEL! Denne gressklipperen kan klippe av hender, føtter samt kaste ting av gårde. Hvis du ikke følger sikkerhetsforskriftene kan dette føre til alvorlig skade. Norsk 5

7 SIKKERHETSFORSKRIFTER Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av en vei eller krysser den. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår mot den. Kjør aldri over fremmedlegemer med vilje. Gressklipperen er tung og kan forårsake alvorlige skader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på en tilhenger eller lastebil. Vær forsiktig når du drar last eller bruker tungt utstyr. a. Bruk kun godkjente trekkroker. b. Begrens lasten til en vekt du kan klare uten sikkerhetsrisiko. c. Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger. kene begynner å gli, slår du av knivene og kjører langsomt ned skråningen. Unngå å svinge unødvendig i skråninger. Hvis det er nødvendig, svinger du langsomt og om mulig gradvis nedover. Ikke klipp for nære kanter, grøfter eller forhøyninger. Gressklipperen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress, det er for glatt. Dekkene kan miste grepet slik at gressklipperen sklir. Ikke prøv å stabilisere gressklipperen ved å sette foten på bakken. Ved rengjøring av understellet må gressklipperen aldri kjøres nær en kant eller grøft. d. Bruk motvekter eller hjulvekter hvis dette er angitt i bruksanvisningen. Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av operasjonene hvor det er størst sjanse for at føreren mister kontrollen eller at gressklipperen velter, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kjøring i skråninger krever derfor alltid ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning eller føler deg usikker, la være å klippe den. RIDER 850 RIDER Dette gjør du: Fjern hindringer som stener, grener osv. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Vær spesielt forsiktig når du kjører i skråninger. Se opp for og unngå å kjøre over furer, hull og humper. Gressklipperen velter lettere i ulendt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små utslag på hydrostatpedalene. Følg produsentens anvisninger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Vær spesielt oppmerksom på gressoppsamleren eller annet tilleggsutstyr som kan forandre gressklipperens stabilitet. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Du må ikke plutselig forandre hastigheten eller kjøreretningen. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Unngå start og stopp i en skråning. Hvis dek- 6 Norsk

8 SIKKERHETSFORSKRIFTER Barn Det kan skje tragiske ulykker hvis føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn lokkes ofte av gressklipperen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir stående der du så dem sist. Hold barn unna klippeområdet og under tilsyn av enn annen voksen. Vær på vakt og slå av gressklipperen hvis det kommer barn inn på arbeidsområdet. Se bakover og ned før og under en ryggemanøver. La aldri barn sitte på med gressklipperen. De kan falle av og slå seg eller være i veien for trygg manøvrering av gressklipperen. La aldri barn styre gressklipperen. Vær spesielt forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som sperrer for utsikten. Hold barn unna klippeområdet. Vedlikehold Bensin og bensindamp er giftig og meget brannfarlig. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. a. Drivstoffet skal kun oppbevares i beholdere som er godkjent for dette formål. b. Ta aldri av drivstofflokket og fyll aldri på drivstoff mens motoren er i gang. La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. c. Fyll aldri på drivstoff innendørs. d. Hvis det har oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, skal motoren ikke startes før lekkasjen er utbedret. e. Oppbevar aldri gressklipperen eller beholdere med drivstoff innendørs på steder der det finnes åpen ild, f.eks. i et fyrrom eller ved elektrisk utstyr som kan avgi gnister. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg, siden varmen fra motoren og fra solen kan utvide drivstoffet slik at det kan renne over. Unngå overfylling. Hvis du har sølt bensin på gressklipperen, tørk det opp og vent til det har fordampet før du starter motoren. Hvis du har sølt på klærne må du skifte. La aldri barn styre gressklipperen. RIDER R IDE R R IDE R RIDER 850 Fyll aldri på drivstoff innendørs. RIDER 850 RIDER 850 Norsk 7

9 SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær meget forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syren er svært etsende og kan forårsake alvorlige hudskader. Hvis du søler på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. I batteriet danner det seg eksplosiv gass. Foreta aldri vedlikeholdsarbeider på batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan ellers eksplodere og forårsake alvorlige skader. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og livsfarlig gass. Røyk aldri i nærheten av batteriet eller drivstoffet. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene på knivene, er trukket godt til og at utstyret er i god stand. Foreta aldri endringer på sikkerhetsanordningene. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen skal ikke kjøres med defekte sikkerhetsanordninger og heller ikke uten sikkerhetsanordninger. Du må ikke endre regulatorens innstilling, og ikke ruse motoren. R 8 0 RIDER 850 R 8 0 For å redusere faren for brann, bør du rengjøre gressklipperen for gress, blader og annet som har festet seg i den. La gressklipperen bli avkjølt før du parkerer den i oppbevaringsrommet. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter igjen. Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er sikkerhetstestet og godkjent kun med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten. RIDER R 9 70 Knivene er skarpe og kan forårsake skader. Du bør vikle inn knivene eller bruke vernehansker når du håndterer dem. Kontroller bremsenes funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. BioClip-aggregatet skal kun brukes der det ønskes klipping av høyere kvalitet og på kjent område. Hvis klippeaggregatets kniver slår mot en hindring, kan deres innbyrdes avstand forandres, og det kan medføre dyre reparasjoner. Rengjør gressklipperen regelmessig for gress, blader og annet. 8 Norsk

10 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt, som du vil ha glede av lenge. Denne bruksanvisningen beskriver Rider Pro 15. Rider Pro 15 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 15 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren skjer via en hydrostatisk girkasse som tillater trinnløs hastighetsregulering med fotpedalene. En pedal for kjøring forover og en for revers Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Chokeregulering 3. Gassregulering regulerer motorens turtall 4. Timeteller 5. Spak for innstilling av klippehøyde 6. Løftespak for klippeaggregat med sperreknapp 7. Hastighetsregulering, revers 8. Hastighetsregulering, forover 9. Parkeringsbrems 10. Sperreknapp for parkeringsbremse 11. Spak for regulering av setet 12. Lokk til drivstofftank 13. Panserlås 14. Frikopling Norsk 9

11 Gassregulering Gassreguleringen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringsspaken føres forover for å øke motorens turtall og bakover for å senke turtallet. PRESENTASJON Chokeregulering Chokereguleringen brukes ved kaldstart for å tilføre motoren en fetere drivstoffblanding. Ved kaldstart skal reguleringsspaken føres bakover til endeposisjon. Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers. 2 1 ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse. 10 Norsk

12 Klippeaggregat Rider Pro 15 kan utstyres med ulike aggregater. Bioclip-aggregat som finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til plenen som gjødsel. Klippeaggregat med side- eller bakutkast, dvs. at gresset som er klippet kastes ut ved siden av eller bak aggregatet. PRESENTASJON Spak for klippeaggregat Spaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. 1. Trekk spaken bakover til sperreposisjon (transportposisjon). Klippeaggregatet heves og knivene slutter å rotere. Klippeaggregatet heves (transportposisjon) 2. Trykk inn sperreknappen og før spaken forover (klippeposisjon). Klippeaggregatet senkes og knivene begynner å rotere. 3. Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet senkes (klippeposisjon) Norsk 11

13 PRESENTASJON Spak for innstilling av klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 9 forskjellige posisjoner. Aggregat med side/bakutkast, BioClip-aggregat, mm mm. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 2 1. Trykk ned bremsepedalen (1). 2. Trykk inn sperreknappen på rattstammen (2) helt. 3. Slipp bremsepedalen mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. 1 Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. For å justere setet vrir du spaken under setets forkant mot venstre. Setet kan deretter justeres forover eller bakover til ønsket posisjon. Tanking Motoren skal kjøres på minst 87-oktans blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin, f.eks. av type Aspen, kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbensin. ADVARSEL! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se Sikkerhetsforskrifter). 12 Norsk

14 KJØRING Før start Les sikkerhetsforanstaltningene og presentasjonen av gressklipperen før start (se side 5 12). Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjemaet på side 17-18). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). Kople inn parkeringsbremsen. 2. Sett gassreguleringen i midterste posisjon. 3. Hvis motoren er kald skal chokereguleringen føres bakover til endeposisjon. 4. Vri tenningsnøkkelen til startposisjon. Norsk 13

15 KJØRING 5. Når motoren starter slipper du straks tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før du prøver igjen. 6. Skyv chokereguleringen gradvis forover når motoren har startet. 7. Still inn ønsket motorturtall med gassreguleringen. La motoren gå på middels turtall, halv gass, 3-5 min f r den belastes hardt. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. Kjøring 1. Frigjør bremsepedalen ved først å trykke på bremsepedalen og deretter slippe opp bremsepedalen igjen. 2. Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2). 2 1 ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse. 14 Norsk

16 KJØRING 3. Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. 4. Velg ønsket klippehøyde (1 9) med klippehøydespaken. Klippetips Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er for langt og tett kan du øke kjørehastigheten eller senke motorturtallet og få et like godt resultat. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Skyll klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk, men bruk ikke høytrykksspyler. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Når det brukes BioClip-aggregat, er det ekstra viktig at klippeintervallet ikke er for langt. ADVARSEL! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Klippemønster Norsk 15

17 KJØRING ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør opp- eller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. MAX 15 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til sperreposisjon. 2. Sett gassreguleringen på MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP. 3. Når kjøregressklipperen står stille, hold parkeringsbremsen nede og trykk inn sperreknappen. Frikopling For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingsspaken trekkes ut. Bildet viser uttrukket frikoplingsspak. 16 Norsk

18 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Kontrollere ev. drivstoff- og oljelekkasje - Kontrollere parkeringsbremse 21 Kontrollere motorens oljenivå (hver fylling) 43 Kontrollere drivstoffpumpens luftfilter 22 Kontrollere sikkerhetsbryter, sete 26 Kontrollere sikkerhetsbryter, løftespak 26 Kontrollere sikkerhetsbryter, parkeringsbremse 26 Kontrollere/rengjøre motorens kjøleluftinntak 24 Kontrollere klippeaggregatet: 29 knivenes feste 37 knivenes tilstand (skarphet, form osv.) 37 knivenes synkronisering (90 mellom BioClip) 37 Kontrollere styrevaiere (ev. slark osv.) 20 Kontrollere festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Starte motor og kniver, lytte etter ulyder - Rengjøre under klippeaggregatet 34 Rengjøre kjøleluftinntak til transmisjon 24 Kontrollere batteriets syrenivå 25 Kontrollere transmisjonens oljenivå 44 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontrollere om det er oppstått skader - Kontrollere lufttrykk i dekk (60 kpa) 27 Kontrollere at vaierholdere i midjen ikke er skadd - Rengjøre grundig rundt motoren - Rengjøre grundig rundt transmisjon - Rengjøre rundt alle remmer, remhjul osv. 40 Smøre remstrammer (nippel) 42 Smøre triangelledd 41 Smør førersetet 42 Smøre alle vaiere 40 Smøre ledd i klippeaggregatet 40 Rengjøre i rammetunnel - Smøre pedalmekanisme i rammetunnel 41 Smør girspak 44 Smør parkeringsbremsvaier 44 Norsk 17

19 VEDLIKEHOLD Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Smøre gassreguleringen 42 Smøre chokereguleringen 42 Smøre styrekjede i rammetunnel 41 Kontrollere styrevaiere i rammetunnel 20 Kontrollere motorens kjøleluftinntak 24 Rengjør luftrenserens forrenser (Oil-foam) 23 Bytte motorolje 1) 43 Rengjøre luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 23 Kontrollere / justere klippehøydeinnstilling 29 Kontrollere / justere parkeringsbremse 21 Inspisere flammebeskyttelsen / gnistslukkeren (ekstrautstyr) - Bytt motornes oljefilter (hver 200. time) 45 Rengjøre / bytte tennplugg - Bytte drivstoffilter i ledningen 22 Rengjøre puls-air-filter 24 Rengjør kjøleflenser - Kontrollere motorens ventilklaring 4) - Kontrollere behov for oljeskift 4) og filterbytte 4) i girkasse K62 (hver 500. time) - Bytt luftrenserens forrenser (Oil-foam) 2) 23 Bytt luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 23 Utføre 300 timers service 4) - 1) Første gang etter 8 timer. Ved kjøring med tung belastning eller ved høy omgivelsestemperatur, bytt hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen 18 Norsk

20 Demontere dekslene Motordeksel Løsne gummistroppen ved motordekselets forkant og fell opp dekselet. VEDLIKEHOLD Frontdeksel Løsne smekklåsen i frontdekselet og løft av dekselet. Høyre sidedeksel Demonter fotplaten (1) og skruene (2 og 3), og løft av dekselet Venstre sidedeksel Skru ut skruene (1 og 2) og løft av dekselet. Norsk 19

21 VEDLIKEHOLD Transmisjonsdeksel Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side). 2. Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft. 3. Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering som beskrevet i punkt Norsk

22 Justere bremsen Bremsen justeres på følgende måte: 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Hekt fjæren (A) av skruen (B). 3. Kontroller at parkeringsbremsen ikke er på. VEDLIKEHOLD 4. Still inn klaring 1 mm mellom deksel og justeringsskrue når man trekker i dekselet. Juster med mutterne på justeringsskruen. 5. Trekk til mutterne forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades. A B 6. Sett tilbake fjæren (A). 7. Kontroller at bremsen fungerer. ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre til nedsatt bremseevne. Kontrollere og justere gassvaieren Kontroller at motoren svarer som den skal på gasspedalen og at riktig turtall oppnås ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på nedre vaier: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og skyv gassreguleringen til full gass. 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde. 3. Trykk gassvaierens ytterhylster maksimalt til venstre og trekk til klemskruen. Kontroll og justering av chokevaier Hvis det ryker svart fra motoren eller den er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (den øvre vaieren). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan dette gjøres slik: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og trekk chokereguleringen til full chokestilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i den øvre hevarmen, se bilde. 3. Trekk chokevaierens ytterhylster maksimalt til høyre og trekk til klemskruen. Norsk 21

23 Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. 2. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Snu filteret med pilen FLOW oppover mot bensinpumpen. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene for å forenkle monteringen. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. VEDLIKEHOLD Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. 1. Fjern de to skruene som holder bensinpumpen. 2. Brett ut pumpen uten å løsne slangene og børst rent filteret. 3. Monter bensinpumpen igjen. 22 Norsk

24 Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt kan luftfilteret være tett. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (se Vedlikeholdsskjemaet på side for serviceintervall). Rengjøring / bytte av luftfilter utføres slik: 1. Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Fare for brannskade. 2. Løsne klipsene på begge sider og ta av dekselet på luftfilterhuset. 3. Ta bort forfilteret av skumplast og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Sett det inn med ny motorolje. Vikle filteret i en absorberende klut og klem ut overflødig olje. 4. Fjern vingemutteren i luftfilteret og løft av papirfilteret. Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det skiftes ut. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. 5. Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 6. Sett forfilteret på den rektangulære delen av papirfilteret. 7. Sett dekselet tilbake over luftfilterhuset. Før dekselet opp fra undersiden og påse at forfilteret ikke faller ut av stilling. Klem det fast med de to snepplåsene. Norsk 23

25 Kontrollere drivverkets luftinntak Kontroller at drivverkets luftinntak ikke er tett. VEDLIKEHOLD Kontrollere motorens kjøleluftinntak Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader. Lufttilførsel avgassrør Rengjøring av filter 1. Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. 2. Løsne de fire snepplåsene, løft av lokket og ta ut filteret. 3. Blås filteret rent med trykkluft. 4. Sett filteret tilbake i lokket og fest lokket med snepplåsene. Sett tilbake motordekselet. 24 Norsk

26 Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet. Norsk 25

27 VEDLIKEHOLD Kontroll av sikkerhetssystem Kjøregressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold: Motoren skal kun kunne startes når klippeaggregatet er i løftet stilling og hydrostatpedalene er i friposisjon. Føreren behøver ikke å sitte i førersetet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man reiser seg midlertidig fra førersetet når klippeaggregatet er i nedfelt stilling eller hydrostatpedalene ikke er i friposisjon. Startmotor Tenningssystem Fungerer Fungerer ikke 26 Norsk

28 Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 80 kpa (0,8 kp/cm 2 ). VEDLIKEHOLD VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde. Norsk 27

29 VEDLIKEHOLD Montering av klippeaggregat 1. Plasser Rideren på et plant underlag og aktiver parkeringsbremsen, se side 12. Kontroller at spaken for innstilling av klippehøyde står i laveste stilling. 3 Påse at det er montert støttehjul på klippeaggregatet (1). 2. Ta tak i håndtaket foran (BioClip 90) eller i klippeaggregatets ramme (2) og før aggregatet inn under kjøregressklipperen. Vær nøye med at aggregatets tunge (3) havner riktig Sett i bolten og fest den med en låsesplint. 4. Trykk rammen ned og sett fast splinten. Plasser drivremmen rundt aggregatets drivhjul. 5. Hekt på høydeinnstillingsstaget. 6. Monter på frontdekselet. 7. Sett fast fjæren som belaster spennrullen. 28 Norsk

30 8 9 VEDLIKEHOLD Montere BioClip 90 Når BioClip 90 skal monteres, må drivremmens støttehjul demonteres. 1. Frigjør spennhjulets fjær Fjern låsesplinten (1) som er plassert ved siden av støttehjulet Skru av mutter og skive (2) under støttehjulets sentrum. Ta av skrue og støttehjul. 4. Monter klippeaggregatet ifølge anvisningene på foregående side. Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget For å oppnå best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt. BioClip Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Trykket mot underlaget skal være mellom 12 og 15 kg. Norsk 29

31 Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Kontroller at aggregatet er parallelt mot underlaget. 1. Sett gressklipperen på et jevnt underlag. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatet, foran og bak på dekselet. Aggregatet skal ha en svak helling, med bakkanten 2-4 mm høyere enn forkanten. VEDLIKEHOLD Parallelljustere klippeaggregatet 1. Demonter frontdekselet samt høyre sidedeksel som beskrevet på side Løsne parallellstagets muttere. 3. Skru staget ut (mot urviseren) for å senke dekselets bakkant. Skru staget inn (med urviseren) for å heve dekselets bakkant. 4. Trekk til mutterne etter justering. 5. Etter utført justering skal aggregatets parallellitet kontrolleres på nytt. 6. Monter høyre sidedeksel samt frontdekselet. 30 Norsk

32 8 9 VEDLIKEHOLD Demontere klippeaggregatet ADVARSEL! Bruk vernebriller ved demontering av klippeaggregatet. Fjæren som spenner opp remmen kan løsne og forårsake personskader. 1. Utfør punktene 1-9 for å sette klippeaggregatet i servicestilling, se Servicestilling for klippeaggregat på side Fjern bolten og løft av klippeaggregatet. Montering av klippeaggregatet skjer i omvendt rekkefølge av demonteringen. Montering av bioclip 90, se side 29. Ved montering: Vær nøye med at aggregatets «tunge» havner i riktig stilling i bøylen på maskinens underside. Demontere rem Utgangsstilling ved demontering av rem: Det er ikke montert noe aggregat på gressklipperen. Remmens fremre del henger løst. Hele remmen demonteres som beskrevet under kun når snøskjær skal monteres på gressklipperen. Ta av styreplaten under drivhjulet. Bruk en 13 mm skrunøkkel. Løft remmen av mellomhjulet og demonter remmen. Montering av rem skjer i omvendt rekkefølge av demontering. Norsk 31

33 Bytte klippeaggregatets remmer Remskifte på BioClip 103 BioClip 103 fås i to versjoner. Versjon 1 har én tannrem, og versjon 2 har to. Tannremmene driver og synkroniserer knivenes rotasjon. Remmene sitter under et deksel på klippeaggregatets overside. 1. Demonter klippeaggregatet, se side Løsne parallellstagets fremre bolt og før staget bakover. Før høydeinnstillingsstaget forover. 3. Løsne de to skruene som holder beskyttelsesdekselet og løft av dekselet. Et tips: Merk av knivenes stillinger på resp. remskive med en tusjpenn. VEDLIKEHOLD BioClip 103 Version 1 og 2 4. Versjon 1: Løsne de tre skruene 1/2-1 omdreining. Trykk remmen sammen til maks. slakk og trekk til en av skruene. Bytt remmen og trekk den som vist på bildet. (det er klistremerke på dekselet) Still knivene med 90 innbyrdes stilling og løsne skruen igjen. Fjæren gir remmen riktig remstramming. Kontroller knivenes stillinger igjen, juster ved behov ved å flytte remmen. Trekk til de tre skruene med 45 Nm. BioClip 103 Version 1 og 2 4. Version 2: Løsne mutteren til eksenterplaten og vri av denne. BioClip 103 Version 1 Løsne de fire mutterne (se bilde) som holder den ytre knivlagringen så mye at lagringen kan flyttes. Skyv knivlagringen inn mot den midtre lagringen og vreng av den øvre remmen. Gjør tilsvarende med den nedre remmen. ADVARSEL! Bruk vernehansker ved arbeid med knivene. BioClip 103 Version 2 32 Norsk

34 VEDLIKEHOLD 5. Version 2: Montering: Vreng først på den nedre remmen og deretter den øvre. Kontroller at knivene står som vist på bildet med 90 mellom hverandre, ellers må remmene justeres. Når knivlagringen sitter løst, kan remmen træs over til neste tann. Trekk til mutterne så mye at lagringene ligger an mot klippedekselet, men kan forskyves. Spenn remmene ved å vri inn den eksentriske spennanordningen på oversiden av klippedekselet. Trekk til mutteren. Trekk til samtlige muttere på knivlagringene. 6. Version 2: Når remmen beveger seg 7 mm innover ved en kraft på 10N, er remspenningen korrekt. VIKTIG INFORMASJON På et BioClip-aggregat skal knivene ha et innbyrdes forhold på 90 mellom knivene. Hvis ikke, kan knivene gå mot hverandre og forårsake skade på klippeaggregatet. 7. Versjon 1 og 2: Monter beskyttelsesdekselet over remmene og sett fast parallellstaget. Bytte av rem på BioClip 90 BioClip 90 drives av en tannrem som synkroniserer knivenes rotasjon. Remmen sitter under klippeaggregatets deksel. Ved remskifte på BioClip 90, følg beskrivelsen over, punkt 1-7 for versjon 2. OBS! BioClip 90 har kun 1 rem. Rembytte på aggregat med side- eller bakutkast På klippeaggregat med side- eller bakutkast drives knivene av en kilerem. Gjør slik for å bytte kileremmen: 1. Demonter klippeaggregatet, se side Løsne bolten til parallellstaget og de to skruene på dekselet. Løft av klippeaggregatets deksel. 3. Løsne fjæren som spenner opp kileremmen og vreng av remmen. Montering av den nye remmen skjer i omvendt rekkefølge. Norsk 33

35 VEDLIKEHOLD Servicestilling for klippeaggregat For å gi god tilgang ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet, kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er felt opp og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Sett maskinen på et jevnt underlag. Aktiver parkeringsbremsen (1), se side 12. Sett klippeaggregatet på laveste klippehøyde og senk klippeaggregatet.. P 1 2. Fjern frontdekselet ved å løsne splinten. (Det er komplett anvisning for servicestilling på innsiden av frontdekselet.) 3. Løsne de to støttehjulene under frontdekselet. 34 Norsk

36 4. Monter de to støttehjulene på hver side av aggregatets bakre del. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Bruk vernebriller ved demontering av klippeaggregatet. Fjæren som spenner opp remmen kan løsne og forårsake personskader. 5. Løsne fjæren til drivremmens spennrulle. 6. Still klippehøydespaken i nedre stilling. 7. Sett en fot på aggregatets forkant inntil hjulet og løft i aggregatets forkant, slik at det blir lettere å løsne høydeinnstillingsstaget. Sett fast staget i holderen. Norsk 35

37 VEDLIKEHOLD 8. Løft av drivremmen (1). Trekk deretter ut splinten (2). Vær forsiktig, slik at du ikke klemmer hånden Trekk rammen forover og sett tilbake splinten. 10. Ta tak i aggregatets forkant, trekk ut og løft opp til servicestilling. Hvis den sylindriske bolten som nå holder fast klippeaggregatet fjernes, kan klippeaggregatet løftes av. Tilbakeføring fra servicestilling Tilbakeføring fra servicestilling skjer i omvendt rekkefølge av Plassering i servicestilling. Påse at tungen på klippeaggregatet styres inn i bøylen på maskinens underside, se bilde. 36 Norsk

38 VEDLIKEHOLD Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. VIKTIG INFORMASJON BioClip-aggregatet skal alltid har knivene i stillingen som vist på bildet med 90 vinkel mellom knivene. Hvis ikke, kan knivene gå mot hverandre og forårsake skader på aggregatet. Klippeaggregat med bakutkast BioClip103 Klippeaggregat med sideutkast BioClip 90 Etter sliping av kniver bør disse balanseres. Ved påkjørsel av hindringer som forårsaker havari bør skadde kniver byttes. La serviceverkstedet vurdere om kniven kan repareres/slipes eller må kasseres. Norsk 37

39 VEDLIKEHOLD Bytte av brytepinne (BioClip) For å beskytte BioClip-aggregatet og dets drivverk ved påkjørsel av hindringer, er knivene utstyrt med en brytepinne. Det er en buet friksjonsskive på hver knivbolt. Denne skiven må alltid erstattes med en ny dersom knivbolten løsnes. Ellers kan brytepinnen løse ut og forårsake at knivene kolliderer. Bruk kun originaldeler. Et sett med kniv, brytepinne og friksjonsskive kan kjøpes hos forhandleren. 2A Sett aggregatet i servicestilling, se Plassering i servicestilling. 2. Fjern kniven (2A) ved å fjerne knivbolten med skive og friksjonsskive (2B). 2B Fjern restene av den ødelagte brytepinnen (3). 4. Påse at anleggsflatene (4) på kniven og knivfestet er metallisk rene. Puss ved behov. 5. Monter en ny brytepinne (5) i knivfestet. 6. Monter kniven (6), påse at vendes ifølge bildet. 7. Monter en ny friksjonsskive (7) med den konkave siden vendt mot kniven. 8. Monter knivbolten med skiven (8). Tiltrekkingsmoment Nm (4,5-5 kpm) 38 Norsk

40 SMØRING Smøreskjema Rider Pro 15 12/12 1/12 1/52 1/365 25h 100h 200h 500h (1/52) Norsk 39

41 Generelt SMØRING Ta ut startnøkkelen for å forhindre utilsiktede bevegelser under smøringen. Ved smøring med oljekanne bør oljekannen være fylt med motorolje. Ved smøring med fett kan, der ikke annet er angitt, fett eller annet chassis- eller kulelagerfett med godt korrosjonsvern brukes. Ved daglig bruk av kjøregressklipperen skal smøring utføres to ganger per uke. Tørk av overflødig smøremiddel etter smøring. Det er viktig at et ikke kommer noe smøremiddel i kontakt med kileremmene eller remskivenes drivflater. Hvis så skjer, kan man forsøke å rengjøre med sprit. Hvis remmen fortsetter å slure etter spritrengjøring, må remmen byttes ut. Bensin eller andre petroleumsprodukter må ikke brukes til rengjøring av kileremmer. Smøring av vaiere Smør vaiernes to ender og før spakene til full endestilling ved smøring. Sett gummibeskyttelsen tilbake på vaierne etter smøring. Vaiere med hylster vil sette seg fast hvis de ikke smøres regelmessig. Hvis en vaier setter seg fast, kan det oppstå driftsfeil, f.eks. utilsiktet oppbremsing. Hvis en vaier setter seg fast, må du ta av vaieren og henge den loddrett. Smør med tynn motorolje øverst inntil oljen trenger ut nederst. Et tips: Fyll olje i en liten plastpose og tape den slik at den tetter mot hylsteret og la vaieren henge loddrett i posen natten over. Mislykkes man med å smøre vaieren, må den skiftes ut. 1. Klippeaggregat Ta av nesedekselet. Smør med oljekanne: - Ledd og lagringer 40 Norsk

42 SMØRING 2. Pedalmekanisme i rammetunnel Smør pedalmekanismen i rammetunnelen. Ta av lokket over rammetunnelen ved å løsne skruene, to på hver side Lirk med pedalene og smør bevegelige deler med oljekanne Smør vaierne for bremse- og kjørepedalene med oljekanne Smør punkt «Kjeder i rammetunnel» før lokket over rammetunnelen settes tilbake. 3. Kjeder i rammetunnel Ta av lokket over rammetunnelen, se punkt 2. Smør kjedene i rammetunnelen med oljekanne eller kjedespray for motorsykler. Smør akselen for styrevaierrullene med fett. Før rullene til siden og pensle fett på akselen. Sett lokket tilbake over rammetunnelen. 4. Triangelledd og ledd Smør triangelledd og ledd for klippehøydeinnstillingens stag bak høyre forhjul. Smør med oljekanne. Norsk 41

43 5. Førersete Fell opp setet. Smør leddene til setets saksefjæring med oljekanne, 8 stk. smørepunkter. Smør mekanismen til lengdejusteringen med oljekanne. Smør glideskinnene til lengdejusteringen med oljekanne. SMØRING 6. Gass- og chokevaiere, spaklagringer Fjern høyre sidedeksel over spakstativet (1 skrue) og åpne motordekselet. Smør vaiernes ledige ender med oljekanne, også ved motoren. Før spakene til endestilling og smør på ny. Smør ledd, sperre og lagringer til klippeaggregatets styrespaker med oljekanne. Sett spakstativets sidedeksel tilbake. Påse at tappene passer inn i dekselet. 7. Remstrammer Smør med fettpresse, 1 stk. nippel fra høyre side under motorens nedre remskive, til fett trenger ut. Bruk molybdendisulfidfett av god kvalitet. Fett med kjente varemerker (bensinselskaper osv.) er generelt av god kvalitet. 42 Norsk

44 SMØRING 8. Motorolje Kontroller oljenivået i motoren når kjøregressklipperen står horisontalt. Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. Ta opp peilepinnen, tørk av den og før den ned igjen. Peilepinnen skal ikke være skrudd ned. Ta deretter opp peilepinnen og les av oljenivået. Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis nivået nærmer seg ADD -merket, fyll da olje opp til FULL -merket på peilepinnen. Fyll aldri over FULL -merket. Oljen fylles på i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30, alt. 10W/ 40, klasse SC SH (over 0 C/+32 F). Over +20 C/+68 F kan SAE 40 brukes. Bruk motorolje SAE 5W-20, klasse SC SH (under 0 C/+32 F). Motoren rommer 1,5 liter olje ekskl. filter (inkl. filter 1,7 liter). Bytte motorolje Motoroljen skal byttes første gang etter 8 timers driftstid. Deretter skal den byttes etter hver 100. driftstime. ADD ADD FULL FULL ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor motoren bli avkjølt først. 1. Åpne motordekselet. 2. Plasser et kar under oljeavtappingspluggen på venstre side av motoren. 3. Fjern peilepinnen. Fjern avtappingspluggen på venstre side av motoren. 4. La oljen renne ut i karet. 5. Monter deretter avtappingspluggen og trekk den godt til. 6. Fyll på olje til FULL -merket på peilepinnen. Bruk motorolje som beskrevet over. 7. Kjør motoren varm, kontroller deretter at det ikke forekommer noen lekkasje ved avtappingspluggen. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helseskadelig og skal ikke under noen omstendigheter helles ut på bakken eller i naturen. Lever oljen til et verksted eller til en godkjent mottaksstasjon. Unngå hudkontakt. Vask godt med såpe og vann hvis du får olje på huden. Norsk 43

45 SMØRING 9. Girspak Ta av transmisjonsdekselet, to skruer. Smør ledd og lagringer på venstre side med oljekanne. Trekk vekk gummibeskyttelsen og smør hydrostatvaieren med oljekanne. Trå på pedalen noen ganger og smør igjen. Sett tilbake gummibeskyttelsen. Sett tilbake transmisjonsdekselet. 10. Parkeringsbremsvaier Ta av transmisjonsdekselet, se Girspak. Hekt fjæren (A) av skruen (B) ved behov. Trekk vekk vaierens gummibeskyttelse under smøringen. Smør vaieren med oljekanne, trå på bremsepedalen noen ganger og smør igjen. Sett tilbake fjæren (A) og transmisjonsdekselet. A B 11. Transmisjonens oljenivå 1. Kontroller transmisjonens oljenivå ved å se gjennom luftinntakets nett. Oljenivået skal ligge mellom MIN og MAX -markeringene på oljebeholderen ved 20 C. Hvis olje må fylles på, må man først ta av transmisjonsdekselet. 2. Skru av oljebeholderens lokk og fyll på motorolje SAE 10W/30, klasse SF CC, til oljenivået når MAX -markeringen. Skru deretter fast oljebeholderens lokk og sett på transmisjonsdekselet. 44 Norsk

46 12. Transmisjon Oljeskift og filterbytte utføres av autorisert serviceverksted, beskrevet i verkstedhåndboken. SMØRING 13. Bytte oljefilter ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor motoren avkjøles noe først. 1. Løsne gummistroppen under setet og fell opp motordekselet. 2. Tapp av motoroljen ifølge arbeidsbeskrivelsen Bytte motorolje. 3. Demonter oljefilteret. Bruk om nødvendig en filteruttrekker. 4. Stryk ny, ren motorolje på tetningen til det nye filteret. 5. Monter filteret med håndkraft til anlegg + 3/4 omdreining. 6. Kjør motoren varm, kontroller deretter at det ikke lekker rundt oljefilterets tetning. 7. Kontroller oljenivået i motoren, etterfyll ved behov. Oljefilteret rommer 0,2 liter olje. VIKTIG INFORMASJON Ta hånd om utskiftede oljefiltre på en miljøvennlig måte. Brukt motorolje er helsefarlig og må ikke helles ut på bakken eller i naturen. Filter og olje skal leveres til verkstedet eller annet anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. spill. Norsk 45

47 Problem FEILSØKINGSSKJEMA Årsak Motoren starter ikke Drivstofftank tom for drivstoff Feil på tennplugg Feil på tennpluggtilkopling Smuss i forgasser eller drivstoffledning Startmotoren drar ikke motoren Batteri utladet Dårlig kontakt mellom kabel og batteripol Løftespaken til klippeaggregatet i feil posisjon Hovedsikring i stykker - sikringen sitter foran batteriet, under batteridekselet Tenningslås i stykker Girspak/hydrostatpedal ikke i friposisjon Hydrostatpedaler ikke i friposisjon. Motoren går ujevnt Feil på tennplugg Forgasser feil innstilt Tett luftfilter Tett ventilasjon på drivstofftank Feil på tenningsinnstilling Smuss i drivstoffledning Choking eller feiljustert gassvaier. Motoren kjennes svak Tett luftfilter Feil på tennplugg Smuss i forgasser eller drivstoffledning Forgasser feil innstilt Choking eller feiljustert gassvaier. Motoren blir overopphetet Motor overbelastes Tett luftinntak eller kjøleflens Skadet vifte For lite eller ingen olje i motor Feil på fortenning Feil på tennplugg Batteriet lades ikke En eller flere celler i stykker Dårlig kontakt mellom batteripol og kabler Gressklipperen vibrerer Knivene sitter løst Motor sitter løst Ubalanse på en eller flere kniver, forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping Ujevnt klipperesultat Sløve kniver Feil innstilling på klippeaggregat Langt eller vått gress Opphoping av gress under dekselet Forskjellig lufttrykk i dekkene (høyre og venstre side) For høy kjørehastighet Drivremmen slingrer Ødelagt brytepinne for kniv (BioClip) 46 Norsk

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. R 422Ts Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer