Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 Svenska 31

3 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3 Tauing...3 Bruk...3 God service...4 Produksjonsnummer...4 Symboler og klistremerker...5 Sikkerhetsinstruksjoner...7 Generell bruk...7 Kjøring i skråninger...9 Barn...10 Vedlikehold...10 Transport...12 Presentasjon...13 Betjeningshendlenes plassering...14 Gasshendel...15 Chokehendel...15 Hastighetsregulator...15 Klippeaggregat...16 Tilbehør...16 Belysning og el-uttak...16 Spak for innstilling av klippehøyde...17 Spak for hydraulisk løft av aggregat, PF Mekanisk løftespak for klippeaggregat...18 Parkeringsbrems...19 Sete...19 Fylling av bensin...19 Differensialseperre, PF Frikoplingshendel...20 Timeteller...20 Klippetips...21 Frikoplingshendel...21 Kjøring...22 Før start...22 Start av motor...22 Kjøring av kjøregressklipperen, PF Stans av motor, PF Kjøring av kjøregressklipperen, PF Differensialseperre, PF Stopp av motor, PF Vedlikehold...29 Vedlikeholdsskjema...29 Demontere kjøregressklipperens deksler...32 Venstre sidedeksel...33 Kontroll av motorens kjøleluftinntak...33 Rengjøring av motor og lyddemper...34 Kontroll av transmisjonens luftinntak...34 Kontroll og justering av styrevaiere...35 Kontroll og justering av gassvaier...36 Kontroll og justering av chokevaier...36 Justering av differensialsperre, PF Justering av hydrostatvaier...37 Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Vaierholder Justering av parkeringsbrems Bytte av luftfilter Bytte av bensinfilter Rengjøring av puls-air-filter Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroll av dekkenes lufttrykk Kontroll av batteriets syrenivå Tenningssystem Sikringer Kontroll av sikkerhetssystem Bytte av lyspærer Klippeaggregatets detaljer Montering av klippeaggregat Innstilling av klippehøyde, parallellitet og marktrykk Servicestilling for klippeaggregat Klippeaggregatutførelser Kontroll av kniver Demontering av klippeaggregat Demontering av aggregatramme Demontering av rem Montering av rem Bytte av klippeaggregatets rem Fjerning av BioClip-plugg Smøring Smøreskjema, PF Smøreskjema, PF Generelt Smøring av vaiere Tilbehør Smøring ifølge smøreskjema Pedalmekanisme i rammetunnel Kjeder i rammetunnel Differensialsperrens vaier, PF Motorolje Girhendel Transmisjon Klippeaggregat Førersete Gass- og chokevaiere, spaklagringer Hydraulikkoljefilter, bytte, PF Oljefilter, bytte Parkeringsbremsevaier Transmisjonens oljenivå Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Service El-system Hydraulikksystem, PF Tekniske data EU-erklæring om samsvar EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Servicejournal Norsk-1

4 VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde kjøregressklipperen før du bruker den. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som leverer deler og service. Norsk-2

5 INNLEDNING Innledning Kjære kunde Takk for at du har valgt en Husqvarna Rider. Husqvarna Riders er bygd ifølge et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede betjeningshendler og hydrostatisk transmisjon styrt med pedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren når du selger din Rider. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Ferdsel og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før ferdsel og transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Rider ProFlex 18 og Rider ProFlex 21 er utstyrt med hydrostatisk kraftoverføring, og du bør kun ved behov taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Kraftoverføringen må frikoples ved tauing, se Frikoplingshendel på side 21. Bruk Denne maskinen er kun konstruert til å klippe gress på vanlige gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, stubber o.l., selv når maskinen er utstyrt med spesialtilbehør levert av fabrikanten som har bruksanvisning vedlagt i forbindelse med levering. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og kjenner sikkerhetsforskriftene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Norsk-3

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir: Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk-4

7 Symboler og klistremerker FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen. Revers Fri Rask Langsom Motoren av Batteri Choke Bensin Oljenivå Klippehøyde Bakover Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frihjul Parkeringsbrems Brems Advarsel Støyutslipp til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerke. Advarsel! Roterende kniver Advarsel! Risiko for at kjøregressklipperen velter Kjør aldri på tvers av en skråning CE-konformitetsmerking Bruk aldri kjøregressklipperen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på kjøregressklipperen eller på redskap Startinstruksjon Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Sett hydrostatpedalene i fri Brems Bruk choke dersom motoren er kald Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Ikke før hånd eller fot under dekselet når motoren er i gang Kjør svært langsomt uten klippeaggregat Hastighetsreguleringspedal forover Fristilling Hastighetsreguleringspedal bakover Slå av motoren og ta av tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold Norsk-5

8 FORKLARING AV SYMBOLER ADVARSEL! XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X. XXXXX XXXXXX XX. XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Brukes også når man vurderer at det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Unngå å spyle på klistremerkene med høytrykksspyler. Erstatt skadde klistremerker før maskinen brukes. Norsk-6

9 Sikkerhetsinstruksjoner SIKKERHETSINSTRUKSJONER Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Stans motoren og hindre motorstart før du renser klippeaggregatet. Husk at føreren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Rens området for gjenstander før klippingen ADVARSEL! Denne maskinen kan klippe av hender, føtter og slynge i vei gjenstander. Det kan medføre alvorlige skader hvis man unnlater å følge sikkerhetsforskriftene. Ta aldri med passasjerer Norsk-7

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i dem, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Bruk hørselsvern for å redusere risikoen for hørselsskader. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Hold barn borte fra klippeområdet Personlig verneutstyr Norsk-8

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør i nedoverbakke med løftet aggregat. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Klipp skråninger oppover og nedover, ikke i sideretningen. Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for å unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små rattutslag. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger miste grepet slik at maskinen glir. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring av understellet må maskinen aldri kjøres nær kant eller grøft. Følg fabrikantens anbefalinger om hjulvekter eller motvekter for å øke maskinens stabilitet VIKTIG INFORMASJON Hjulvekter montert på bakhjulene anbefales ved kjøring i skråninger for sikrere styring og forbedret trekkevne. Rådfør deg med din forhandler om bruk av hjulvekter hvis du er usikker. Norsk-9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Vedlikehold Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskablene fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Håndter olje, oljefilter, bensin og batteri forsiktig av miljøhensyn. Følg gjeldende gjenvinningsregler. Elektriske støt kan forårsake skader. Ikke rør noen kabler når motoren er i gang. Ikke prøv tenningssystemet med fingrene. La aldri barn manøvrere maskinen Fyll aldri bensin innendørs Norsk-10

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. Ikke røyk når du utfører vedlikehold Norsk-11

14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Mulching-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Transport Kjør aldri maskinen i et lukket rom VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei Rengjør maskinen regelmessig for gress, løv og annet avfall Norsk-12

15 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Rider ProFlex 18 og Rider ProFlex 21. Rider ProFlex 18 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 18 hestekrefter. ProFlex Rider ProFlex 21 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 21 hestekrefter. Rider ProFlex 21 er utstyrt med servostyring og hydraulisk redskapsløft, med trykkforsyning fra girkassen, og differensialsperre. ProFlex Kraftoverføringen fra motoren, på begge maskinene, håndteres av en hydrostatisk girkasse som muliggjør trinnløs variasjon av hastigheten med pedalene. En pedal for kjøring forover og en for kjøring bakover. Både Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 er utstyrt med belysning. Norsk-13

16 Betjeningshendlenes plassering PRESENTASJON El-uttak 2. Tenningslås 3. Strømbryter for el-uttak 4. Chokehendel 5. Strømbryter til belysning 6. Gasshendel - regulerer motorens turtall 7. Timeteller 8. Spak for hydraulisk løft av aggregat 9. Spak for innstilling av klippehøyde 10. Mekanisk løftespak med sperreknapp for aggregat 11. Hastighetsregulator for kjøring bakover 12. Hastighetsregulator for kjøring forover 13. Pedal for parkeringsbrems 14. Sperreknapp for parkeringsbrems 15. Differensialseperrepedal, PF Spak for innstilling av sete 17. Bensintanklokk 18. Deksellås 19. Frikoplingshendel Norsk-14

17 PRESENTASJON Gasshendel Gasshendelen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover og bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen Chokehendel Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. Ved kaldstart skal hendelen føres bakover til endestilling Hastighetsregulator Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler. Ved kjøring forover, brukes pedal (1), og ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Påse at greiner ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker Norsk-15

18 PRESENTASJON Klippeaggregat Rider ProFlex kan utstyres med klippeaggregat av type Combi 112 med 112 cm klippebredde og Combi 122 med 122 cm klippebredde. Combiaggregat fungerer som et BioClip-aggregat når en BioClip-plugg er montert, men kan stilles om til bakutkast ved å fjerne BioClip-pluggen. BioClip-funksjonen innebærer at aggregatet finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til gressplenen som gjødsel. Bakutkast innebærer at et klipte gresset kastes ut bak aggregatet uten å finfordeles. Tilbehør Tilbehøret er beskrevet i separate bruksanvisninger. Kontakt forhandleren ved behov for tilbehør. Eksempel på tilbehør til Rider ProFlex: Børste Snøskjær Hjulvekter Snøkjettinger Skyffeljern Kantskjærer Grusharv Tilhenger Spreder Belysning og el-uttak Belysningen slås av og på med strømbryteren (1) på betjeningspanelet. Til el-uttaket (2) kan det eksempelvis tilkoples et varmesete eller mobiltelefonlader. El-uttaket slås av og på med strømbryteren (3) på betjeningspanelet. Spenningen er 12 volt Norsk-16

19 PRESENTASJON Spak for innstilling av klippehøyde Med klippehøydespaken kan klippehøyden reguleres i 7 ulike stillinger. For å få jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i forhjulene (60 kpa) Spak for hydraulisk løft av aggregat, PF 21 Spaken brukes til å stille klippeaggregatet i transporteller klippestilling når det er hydraulisk trykk. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. Løfting av aggregat (transportstilling) Trekk spaken bakover for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Sikre klippeaggregatet ved behov med den mekaniske løftespaken Løfting av klippeaggregatet med den hydrauliske løftespaken Senking av aggregat (klippestilling) Hvis klippeaggregatet er sikret i transportstilling med den mekaniske løftespaken, still da den mekaniske løftespaken i klippestilling. Før den hydrauliske løftespaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. For å sikre at hydraulikksylinderen er i ytterstilling, hold spaken 0,5-1 sekund i fremre stilling. Senking av aggregatet med den hydrauliske løftespaken Norsk-17

20 Mekanisk løftespak for klippeaggregat Spaken brukes som nødløftespak for å stille klippeaggregatet i transport- eller klippestilling når det ikke er hydraulisk trykk. Den kan også brukes for å sikre klippeaggregatet mekanisk i transportstilling. Spaken må brukes ved motorstart dersom motoren har stanset med aggregatet i klippestilling for å løfte aggregatet slik at startsperrekretsen koples ut. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 sekunder. PRESENTASJON Transportstilling Trekk spaken bakover til sperrestilling for å innta transportstilling. Da løftes aggregatet, og knivene slutter å rotere. Løfting av klippeaggregatet med den mekaniske løftespaken Klippestilling Trykk inn sperreknappen og før spaken forover for å innta klippestilling. Da senkes aggregatet, og knivene begynner å rotere. Senking av aggregatet med den mekaniske løftespaken Norsk-18

21 PRESENTASJON Parkeringsbrems Parkeringsbremsen settes på på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk sperreknappen på styreservohuset helt inn. 3. Slipp opp bremsepedalen mens knappen holdes inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned Sete Setet har en leddet innfesting i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetningen. Ved justering føres spaken under setets forkant til venstre, deretter kan setet føres forover eller bakover til ønsket stilling Fylling av bensin Motoren skal kjøres på min. 87-oktan blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbrennstoff. Ikke fyll tanken helt, la det være minst 2,5 cm (1") ekspansjonsrom. ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Utvis forsiktighet og fyll bensin utendørs (se sikkerhetsanvisningene) Norsk-19

22 PRESENTASJON Differensialseperre, PF 21 Differensialsperren låser sammen begge drivhjulene slik at det ene ikke kan slure og forbedrer dermed fremkommeligheten. Trykk ned pedalen for å legge inn differensialsperren Frikoplingshendel Frikoplingshendelen brukes for at kjøregressklipperen skal kunne flyttes med avslått motor. Hendel trukket ut, drivsystemet utkoplet. Hendelen trykket inn, drivsystemet koplet inn Timeteller Timetelleren viser motorens gangtid. Den tid som eventuelt går hvis motoren står stille med tenningen på registreres ikke. Det siste sifferet viser tidels time (6 minutter) Norsk-20

23 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rens gressplenen for steiner og andre gjenstander som kan slynges i vei av knivene. Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med stor klippehøyde og reduser til ønsket klipperesultat er nådd. Klipperesultatet blir best med høyt motorturtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen beveger seg sakte). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet blir merkbart svekket. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Klipp skråninger oppover og nedover, aldri på tvers. Unngå plutselige retningsforandringer. Gressplenen blir finest hvis den klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det klipte gresset blir jevnere fordelt over flaten. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom høyere kjørehastighet kan velges uten at klipperesultatet blir dårligere. Unngå å klippe en våt gressplen. Da blir klipperesultatet dårligere, ettersom hjulene synker ned i den myke gressplenen. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Ved klipping med mulching-funksjonen er det ekstra nøye med kort klippeintervall. Frikoplingshendel For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingshendelen trekkes ut. MAX Norsk-21

24 KJØRING Kjøring VIKTIG INFORMASJON Luftinntaksristen i motordekselet bak førersetet må ikke blokkeres av f.eks. klesplagg, løv, gress eller smuss. Motorens kjøling svekkes. Risiko for alvorlige motorskader. Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjoner på side 7 og Presentasjon på side 13. Utfør daglig vedlikehold ifølge Vedlikeholdsskjema på side 29). Juster setet til ønsket stilling. Start av motor 1. Løft opp klippeaggregatet ved å dra den mekaniske løftespaken bakover til sperret stilling (transportstilling) Sett på parkeringsbremsen ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Før gasshendelen til midtstilling Norsk-22

25 KJØRING 4. Hvis motoren er kald, skal chokehendelen føres bakover til endestilling Vri tenningsnøkkelen til startstilling Når motoren starter, slipp da tenningsnøkkelen omgående tilbake til nøytral stilling. VIKTIG INFORMASJON Ikke kjør startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før neste startforsøk utføres Skyv chokehendelen gradvis forover når motoren har startet Norsk-23

26 KJØRING 8. Still inn ønsket motorturtall med gasshendelen. La motoren gå på middels turtall halv gass 3-5 min før den belastes hardt. ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Kjøring av kjøregressklipperen, PF Frigjør parkeringsbremsen ved først å trykke bremsepedalen ned og deretter slippe den Trykk en av pedalene forsiktig ned til ønsket hastighet er nådd. Ved kjøring forover, trykk ned pedal (1), eller ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Velg ønsket klippehøyde (1-7) med klippehøydespaken Norsk-24

27 KJØRING 4. Trykk inn sperreknappen på den mekaniske løftespaken og før spaken til fremre stilling. Klippeaggregatet senkes og starter Stans av motor, PF 18 La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft opp og sikre klippeaggregatet ved å trekke den hydrauliske løftespaken tilbake til sperrestilling. Hvis klippeaggregatet forlates i nedre stilling, kommer startsperrekretsen til å forhindre motorstart Før gasshendelen til posisjon MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Sett på parkeringsbremsen, når maskinen står stille, ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Norsk-25

28 KJØRING Kjøring av kjøregressklipperen, PF Frigjør parkeringsbremsen ved først å trykke bremsepedalen ned og deretter slippe den Trykk en av pedalene forsiktig ned til ønsket hastighet er nådd. Ved kjøring forover, trykk ned pedal (1), eller ved kjøring bakover, pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Motoravgasser inneholder giftig karbonmonoksid Velg ønsket klippehøyde (1-7) med klippehøydespaken Trykk inn sperreknappen på den mekaniske løftespaken og før spaken til fremre stilling. Klippeaggregatet senkes og starter Norsk-26

29 KJØRING 5. Hvis klippeaggregatet ikke senkes helt, eller hvis knivene ikke begynner å rotere, senk klippeaggregatet helt med den hydrauliske løftespaken. For å sikre at hydraulikksylinderen er i ytterstilling, hold spaken 0,5-1 sekund i fremre stilling Differensialseperre, PF 21 Differensialsperren kan betjenes under kjøring med pedalen på venstre side. For ikke å kjøre seg fast kan man legge den inn rett foran hindringen. 1. Legg inn differensialsperren ved behov ved å trykke ned pedalen. Hvis et hjul spinner, slipp opp kjørepedalen litt. 2. Påse at differensialsperren går ut når pedalen slippes. Gjør små styrebevegelser eller rygg litt til pedalen går tilbake til normalstilling Stopp av motor, PF 21 La gjerne motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft opp klippeaggregatet med den hydrauliske løftespaken Aggregatet kan deretter sikres i løftet stilling ved behov ved å trekke den mekaniske løftespaken bakover til sperret stilling. Hvis klippeaggregatet forlates i nedre stilling, kommer startsperrekretsen til å forhindre motorstart Norsk-27

30 KJØRING 2. Før gasshendelen til posisjon MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Sett på parkeringsbremsen, når kjøregressklipperen står stille, ved å holde pedalen nede og samtidig trykke inn sperreknappen Norsk-28

31 VEDLIKEHOLD Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på kjøregressklipperen. For de punkter som er merket med fotnote 4, oppsøk et autorisert serviceverksted. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Kontroller ev. bensin- og oljelekkasje - Kontroller parkeringsbrems 38 Kontroller motorens oljenivå (hver tanking) 64 Kontroller bensinpumpens luftfilter 42 Kontroller sikkerhetsbryter, sete 45 Kontroller sikkerhetsbryter, løftespak 45 Kontroller sikkerhetsbryter, pedalsystem Kontroller/rengjør motorens kjøleluftinntak Kontroller klippeaggregatet: 50 innfesting av kniver 52 knivenes stand (skarphet, form osv.) 52 Kontroller styrevaiere (ev. slark osv.) 35 Kontroller festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Start motor og kniver, lytt etter ulyder 22 Rengjør under klippeaggregat 51 Rengjør kjøleluftinntak til transmisjon 34 Kontroller batteriets syrenivå 43 Kontroller transmisjonens oljenivå 69 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontroller om det er oppstått skader - Kontroller lufttrykk i dekk (60 kpa) 43 Kontroller at vaierholdere i midjen er uskadd 37 Norsk-29

32 VEDLIKEHOLD = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Rengjør grundig rundt motoren 33 Rengjør grundig rundt transmisjonen - Rengjør rundt remmer, remhjul osv. 61 Smør differensialsperrens vaier, PF21 63 Rengjør grundig rundt lyddemperen 33 Smør førersete 66 Smør alle vaiere 61 Smør sikkerhetssperre i klippeaggregatet 66 Smør indre tapp i klippeaggregatet 66 Smør spor for klippeaggregatets redskapsramme 66 Smør ledd i klippeaggregatet 66 Rengjør i rammetunnel - Smør pedalmekanisme i rammetunnel 62 Smør girhendel 66 Smør parkeringsbremsevaier 69 Smør gasshendel 67 Smør chokehendel 67 Smør styrekjede i rammetunnel 63 Kontroller styrevaiere i rammetunnel 35 Rengjør motorens kjøleluftinntak 33 Rengjør luftrenserens forrenser (oil-foam) 39 Skift motorolje 1) 64 Rengjør luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 39 Kontroller/juster klippehøydeinnstilling 50 Kontroller/juster parkeringsbrems 38 Inspiser flammebeskyttelsen/ gnistfangeren (ekstrautstyr) - Norsk-30

33 VEDLIKEHOLD = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før etter Ukentlig 3 vedlikehold Minst hvert år Vedlikeholdsintervall i timer Skift hydraulikkoljefilter (hver 200. time) 68 Skift motorens oljefilter (hver 200. time) 68 Rengjør/bytt tennplugg 44 Bytt bensinfilter i ledningen 42 Rengjør puls-air-filter 42 Rengjør kjøleflenser - Kontroller motorens ventilklaring 4) - Kontroller behov for oljeskift 4) og filterbytte 4) i girkasse (hver 500. time) - Skift luftrenserens forrenser (oil-foam) 2) 39 Bytt luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 39 Utfør 300 timers service 4 ) - 1) Første skift etter 8 timer. Ved kjøring med stor belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer, skift hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av kjøregressklipperen skal smøring utføres to ganger per uke. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. ADVARSEL! Det må ikke gjennomføres noen servicetiltak på motor eller klippeaggregat hvis ikke: Motoren er stanset. Parkeringsbremsen er satt på. Tenningsnøkkelen er tatt ut. Klippeaggregatet er koplet ut. Tenningskablene er tatt av tennpluggene. Norsk-31

34 Demontere kjøregressklipperens deksler Motordeksel 1. Skyv setet til fremste stilling og fell det deretter opp. 2. Vri deksellåsen på motordekselets overside 1/4 omdreining. VEDLIKEHOLD Fell opp motordekselet. Ved eventuelt behov kan motordekselet løftes av ved å fjerne hengselsplintene Frontdeksel Løsne hurtiglåsen og løft av frontdekselet Høyre sidedeksel Ta av knappen på hastighetsregulatoren (1), skruene (2 og 3) og løft av dekselet Norsk-32

35 VEDLIKEHOLD Venstre sidedeksel PF 18 Løsne skruene (1 og 2) og løft av dekselet. PF 21 Ta av knappen på differensialsperrepedalen. Løsne skruene (1 og 2) og løft av dekselet Transmisjonsdeksel Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet Kontroll av motorens kjøleluftinntak Gjør rent luftinntaksristen i motordekselet bak førersetet. Fell opp motordekselet. ADVARSEL! Kjøleluftinntaket roterer når motoren går. Pass fingrene. Luftinntaksrist Kontroller at motorens kjøleluftinntak er fritt for støv, gress og smuss. Kontroller luftlederen som sitter på motordekselets underside, at den er ren og ikke gnisser mot kjøleluftinntaket. Ved tett luftrist, luftleder eller kjøleluftinntak svekkes kjølingen av motoren, hvilket kan føre til motorskade. Kjøleluftinntak Norsk-33

36 Rengjøring av motor og lyddemper VEDLIKEHOLD Hold motoren og lyddemperen rene for klipperester og smuss. Klipperester gjennomfuktet av bensin eller olje på motoren innebærer økt brannrisiko og svekker kjølingen. La motoren bli kald før rengjøring. Hvis det er olje i smusset, må det løses opp med avfettingsmiddel, ellers bruker man bare vann og børste. Klipperester rundt lyddemperen tørker raskt og utgjør en brannrisiko. Børst eller skyll dem vekk når lyddemperen er kald. Kontroll av transmisjonens luftinntak Kontroller at transmisjonens luftinntak ikke er tett Norsk-34

37 VEDLIKEHOLD Kontroll og justering av styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Disse kan strekkes etter en tids kjøring, hvilket innebærer at styringens innstilling kan forandres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: 1. Ta av rammeplaten ved å løsne de to skruene Påse at vaierne ligger riktig under styrevaierrullene i rammetunnelen. Kontroller strammingen av styrevaierne ved å klemme vaierne sammen (ved pilene). Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at avstanden mellom vaierne blir halvparten så stor uten å bruke altfor mye kraft. Bytt vaieren hvis den har en skadd kordel slik at løse tråder stikker ut Ved behov kan vaierne strekkes ved å løsne låsemutteren og trekke til justeringsmutteren (en vaier på hver side av maskinen). Hold igjen vaieren med f.eks. en skiftenøkkel, slik at den ikke tvinnes. Hvis justeringen utføres på den ene siden, vil rattets midtstilling bli påvirket. Ikke strekk vaierne for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierstrammingen etter utført justering ifølge punkt Norsk-35

38 Kontroll og justering av gassvaier VEDLIKEHOLD Kontroller at motoren svarer på gasspådrag og at det oppnås godt motorturtall ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på den nedre vaieren: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og skyv gasshendelen til full gass-stilling. 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde. 3. Trykk gassvaierens ytterhylse maksimalt til venstre og trekk til klemmeskruen Kontroll og justering av chokevaier Hvis motoren ryker svart eller er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (øvre vaier). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik: 1. Løsne klemmeskruen for vaierens ytterhylse og trekk chokehendelen til full choke-stilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i øvre hevarm, se bilde. 3. Trekk chokevaierens ytterhylse maksimalt til høyre og trekk til klemmeskruen Justering av differensialsperre, PF 21 Differensialsperren (på venstre side) justeres slik: 1. Kontroller at differensialsperren er utkoplet, pedalen skal være helt oppe. 2. Still inn nullklaring mellom vaierhylsteret og justeringsskruen med de to mutrene på justeringsskruen. Det skal ikke kjennes noen klaring når man trekker i hylsteret. 3. Trekk til mutrene forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades Norsk-36

39 VEDLIKEHOLD Justering av hydrostatvaier Hydrostatvaieren (på venstre side) justeres slik: 1. Ta av drivverkets deksel. Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Ta fra hverandre det nedre kuleleddet, det er låst med en låsefjær. 3. Påse at kjørepedal forover er trykt helt ned Bøy den loddrette armen til maks.stilling og kontroller at kule og kuleskål i det nedre kuleleddet stemmer overens. 5. Juster kuleskålen på vaieren ved behov. 6. Sett sammen det nedre kuleleddet. 7. Sett på kuleleddets låsefjær Vaierholder Vaierholderen i midjen beskytter vaierne og hydraulikkslangene så de ikke kommer i klem i svinger. Den sitter lavt plassert og kan skades av gjenstander eller ved uforsiktig kjøring, spesielt ved rygging. Kontroller at den er uskadd og at remstyreren ligger riktig sentrert på baksiden av remskiven Norsk-37

40 VEDLIKEHOLD Justering av parkeringsbrems Parkeringsbremsen (på høyre side) justeres slik: 1. Ta av drivverkets deksel. Løsne de to skruene (én på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet Hekt fjæren (A) av skruen (B). A B Kontroller at parkeringsbremsen ikke er på. 4. Still inn klaring 1 mm mellom hylster og justeringsskrue når man trekker i hylsteret. Juster med mutrene på justeringsskruen. 5. Trekk til mutrene forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades. 6. Sett tilbake fjæren (A). 7. Kontroller at bremsen fungerer. ADVARSEL! Dårlig justert brems kan medføre nedsatt bremseevne. Norsk-38

41 VEDLIKEHOLD Bytte av luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Ved kjøring med skittent luftfilter kan tennpluggen få belegg slik at det oppstår driftsfeil. Det er derfor viktig å bytte luftfilteret med jevne mellomrom luftfiltret (se Vedlikeholdsskjema på side 29 for riktig serviceintervall). ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Risiko for brannskade. Bytte av luftfilter, PF Fell opp motordekselet. 2. Vipp ut de to snepplåsene og løft av dekselet på luftfilterhuset Ta av forfilteret av skumplast og vask det rent i mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut Norsk-39

42 VEDLIKEHOLD 4. Ta av vingemutteren i luftfilteret og løft av papirfilteret Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det byttes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. 6. Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 7. Sett forfilteret på den rektangulære delen av papirfilteret. 8. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset. Før dekselet opp fra undersiden og påse at forfilteret ikke faller ut av stilling. Klem fast med de to snepplåsene Bytte av luftfilter, PF Fell opp motordekselet. 2. Ta av de to plastskruene på luftfilterdekselets overside og ta av luftfilterdekselet Norsk-40

43 VEDLIKEHOLD 3. Ta av forfilteret av skumplast og vask det rent i mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut Ta av vingemutrene til luftfilteret og løft av papirfilteret Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det byttes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje. 6. Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Kontroller at tetningen på papirfilterets underside er intakt. Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutrene. 7. Sett forfilteret på papirfilteret. 8. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset. Ikke trekk til plastskruene for hardt Norsk-41

44 VEDLIKEHOLD Bytte av bensinfilter Bytt ut det ledningsmonterte bensinfilteret hver 100. time (én gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Bytt filteret på følgende måte: 1. Åpne motordekselet. 2. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flat tang. 3. Trekk filteret løs fra slangeendene. 4. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Vend filteret med pilen FLOW opp mot bensinpumpen. Ved behov kan det anbringes såpeoppløsning på filterendene for at monteringen skal gå lettere. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret Rengjøring av puls-air-filter 1. Åpne motordekselet. 2. Løsne de fire snepplåsene, løft av lokket og ta ut filteret. 3. Blås filteret rent med trykkluft. Bytt filteret hvis det er skadd eller ikke kan blåses rent. 4. Sett filteret tilbake i lokket og fest lokket med snepplåsene. Lukk motordekselet Kontroll av bensinpumpens luftfilter Kontroller regelmessig at bensinpumpens luftfilter er fritt for smuss. Ta av skruene og bøy ut pumpen, det er ikke nødvendig å løsne noen slanger. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Sett pumpen tilbake på konsollen Norsk-42

45 VEDLIKEHOLD Kontroll av dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) for alle hjulene. For å forbedre trekkraften kan bakdekkenes lufttrykk reduseres til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk = 80 kpa (0,8 kp/cm 2 ) VIKTIG INFORMASJON Ulikt lufttrykk i fordekkene medfører at knivene klipper gresset i ulik høyde Kontroll av batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling må det bare fylles destillert vann i cellene. ADVARSEL! Tiltak ved syrekontakt Utvendig: Skyll med rikelig med vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så snart som mulig Øyne: Skyll med rikelig med vann. Oppsøk lege så snart som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Det må overhodet ikke være gnister, åpen ild eller sigaretter i nærheten av batteriet. Tenningssystem Motoren er utstyrt med elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggen som krever vedlikehold. Anbefalte tennplugger, se Tekniske data på side 79. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. Norsk-43

46 VEDLIKEHOLD Bytte av tennplugg 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en 13/16" (21 mm) tennplugghylse. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom elektrodene er brent rundt eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med en stålbørste dersom den skal brukes på nytt. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Avstanden skal være 0,75 mm / 0,030". Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. VIKTIG INFORMASJON For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. 6. Trekk til tennpluggen når den ligger an mot setet med pluggnøkkel. Trekk til tennpluggen slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/4 omdreining fra seteanlegget. 7. Sett tilbake tenningskabelskoen. Sikringer Hovedsikringen er plassert i en løs holder under batterikassens lokk, foran batteriet. Type: Flatstiftbøyle, 15 A. Sikringen til el-uttaket er plassert under tenningslåsen, bak sideplaten på betjeningspanelet. Type: Flatstiftbøyle, 7,5 A. Ikke bruk annen sikring ved bytte. Utløst sikring indikeres ved at bøylen er brent av. Trekk sikringen ut av holderen ved bytte. Sikringen er til for å beskytte det elektriske systemet. Hvis den løser ut igjen kort tid etter byttet, skyldes dette en kortslutning som må utbedres før maskinen igjen tas i bruk. Hovedsikring Sikring for el-uttak Norsk-44

47 VEDLIKEHOLD Kontroll av sikkerhetssystem Kjøregressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold. Motoren skal kun kunne startes når klippeaggregatet er i løftet stilling og hydrostatpedalene er i fristilling. Føreren behøver ikke å sitte i førersetet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man reiser seg midlertidig fra førersetet når klippeaggregatet er i nedfelt stilling eller hydrostatpedalene ikke er i friposisjon. Startmotor Fungerer Tenningssystem Fungerer ikke Norsk-45

48 VEDLIKEHOLD Bytte av lyspærer For informasjon om lyspæretype, se Tekniske Data. 1. Skru ut de to skruene som holder dekselet mot styreservohuset. Løft opp dekselet og vri det rundt rattstangen Skru ut de to skruene som holder lyspæreinnsatsen. Løft ut lyspæreinnsatsen Trekk kablene løs fra lyspærene. 4. Løft lyspærene ut av innsatsen Sett i de nye lyspærene. Vær nøye med å holde mot med tommelen på forsiden Monter tilbake kabler, lyspæreinnsats og sekselet til styreservohuset. Norsk-46

49 VEDLIKEHOLD Klippeaggregatets detaljer I anvisningene under er det et klippeaggregat med bakutkast som vises, men fremgangsmåten er lik for alle aggregat hvis ikke annet er angitt. C D E Detaljene som omtales er: A Sperre B B Indre tapp C Krokbeskyttelse D Håndtak A F G E Høydeinnstillingsstag F Parallellstag G. Laveste høydeinnstillingsstopp Montering av klippeaggregat ADVARSEL! Vær forsiktig. Risiko for klemskader. Utgangsstilling for montering av aggregat: Plasser maskinen på et plant underlag. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen. Redskapshydraulikken i nedre stilling (PF 21). Redskapsrammen i nedsenket stilling. Redskapsrammen sperret med krokbeskyttelsen og sperren (A) i innfjæret stilling. AA Aggregatramme montert på klippeaggregatet, se Demontering av aggregatramme på side 55. Norsk-47

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. R 422Ts Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning P 520D P 525D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning P 520D P 525D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning P 520D P 525D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 112C Rider 112C5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR2315 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2315 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. N o r w e g ia n INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M25-85F M25-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer