Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen."

Transkript

1 Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13 H, Rider 11 Bio og Rider 13 H Bio Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter... 3 Allment bruk... 3 Kjøring i skråninger... 4 Barn... 5 Vedlikehold... 5 Presentasjon... 7 Reguleringsanordningenes plassering... 7 Gass- og chokeregulering... 8 Frikoplingsregulering... 8 Parkeringsbremse... 8 Hastighetsregulering... 9 Klippeaggregat Spak for klippeaggregat Klippehøyde Sete Tanking Kjøring Før start Starte motoren Kjøring Klippetips Stoppe motoren Frikoplingsregulering Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere motorens oljenivå Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontrollere og justere styrevaiere Kontrollere og justere brems Kontrollere drivverkets oljenivå Kontrollere batteriets syrenivå Kontrollere sikkerhetssystem Bytte luftfilter Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Parallelljustere klippeaggregatet Serviceposisjon for BioClip Kontrollere knivene Kontrollere dekkenes lufttrykk Bytte motorolje Smøring Kontrollere og justere gassvaieren Bytte drivstoffilter Feilsøkingsskjema Lagring Lagring om vinteren Service Teknisk spesifikasjon VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før kjøring og transport på offentlig vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er ordentlig forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Tiltenkt bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på vanlige plener og annen ryddet og planert mark uten hindringer som stein, trestubber osv., og sammen med tilleggsutstyr levert av fabrikanten også til andre spesialoppgaver som det følger anvisninger for sammen med tilleggsutstyret. Det er en viktig del av den tiltenkte bruken å følge vilkårene for bruk, service og reparasjoner slik de er angitt av fabrikanten. Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som er kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. Ulykkesforebyggende bestemmelser, alle andre generelt anerkjente bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkeshygiene samt alle veitrafikkbestemmelser må følges til enhver tid. Eventuelle vilkårlige modifikasjoner som utføres på denne maskinen kan frita fabrikanten for ansvar for eventuelle maskin- eller personskader. Norsk 1

3 FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på gressklipperen og i bruksanvisningen. Se godt på dem slik at du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning Hydrostatisk frikopling! Bruk hørselsvern Tilkopling Frakopling Parkeringsbremse Bremse Kopling Advarsel Støynivå Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at Kjør aldri på tvers over en skråning gressklipperen kan velte! CE-merking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn, eller kjæledyr befinner seg i nærheten Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang Kjør meget langsomt uten klippeaggregat Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Løft opp klippeaggregatet Sett girspaken/hydrostatspaken i fri Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Hastighetsreguleringspedal forover Fri Hastighetsreguleringspedal revers Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 2 Norsk

4 ! Det SIKKERHETSFORSKRIFTER Disse instruksjonene er skrevet for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet henviser til viktige sikkerhetsforskrifter. gjelder din sikkerhet og gressklipperens driftssikkerhet. Allment bruk Gjør deg kjent med betjeningsutstyret og med hvordan man stopper raskt. Les alle instruksjonene i bruksanvisningen og på gressklipperen før du starter den, påse at du forstår dem og følg dem alltid. Gressklipperen skal bare brukes av voksne som er fortrolige med den. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsvern under montering og under kjøring. Vær aldri barbent når du kjører gressklipperen. Bruk alltid kraftige sko, helst med ståltupp. Bruk aldri løstsittende klær som kan henge fast i bevegelige deler. Rydd området for fremmedlegemer som stener, leker, tau osv. som kan fanges opp av knivene og kastes av gårde. Kontroller at det ikke er andre personer i området før du begynner å klippe. Stopp gressklipperen hvis det kommer andre personer inn på arbeidsområdet. Ta aldri med passasjerer. Ikke klipp bakover med mindre det er helt nødvendig. Se alltid nedover og bakover før og under rygging. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Sakne farten før du svinger. La aldri gressklipperen stå uten tilsyn mens motoren er i gang. Slå alltid av knivene, trekk i parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøklene før du går fra gressklipperen. Slå av knivene når du ikke klipper. Klipp bare i dagslys eller god kunstig belysning. Bruk aldri gressklipperen hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller visse medisiner. RIDER R I D E R RIDER 970 R I D E R Les bruksanvisningen nøye før du starter gressklipperen. Rydd området for stener o.l. før klippingen. RIDER 850 R IDE R Ta aldri med passasjerer.! ADVARSEL! Denne gressklipperen kan klippe av hender, føtter samt kaste ting av gårde. Hvis du ikke følger sikkerhetsforskriftene kan dette føre til alvorlig skade. Norsk 3

5 SIKKERHETSFORSKRIFTER Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av en vei eller krysser den. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår mot den. Kjør aldri over fremmedlegemer med vilje. Gressklipperen er tung og kan forårsake alvorlige skader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på en tilhenger eller lastebil. Vær forsiktig når du drar last eller bruker tungt utstyr. a. Bruk kun godkjente trekkroker. b. Begrens lasten til en vekt du kan klare uten sikkerhetsrisiko. c. Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger. d. Bruk motvekter eller hjulvekter hvis dette er angitt i bruksanvisningen. Ikke klipp for nære kanter, grøfter eller forhøyninger. Gressklipperen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress, det er for glatt. Dekkene kan miste grepet slik at gressklipperen sklir. Ikke prøv å stabilisere gressklipperen ved å sette foten på bakken. Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av operasjonene hvor det er størst sjanse for at føreren mister kontrollen eller at gressklipperen velter, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kjøring i skråninger krever derfor alltid ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning eller føler deg usikker, la være å klippe den. RIDER 850 RIDER R Dette gjør du: Fjern hindringer som stener, grener osv. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Se opp for og unngå å kjøre over furer, hull og humper. Gressklipperen velter lettere i ulendt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Velg et lavt gir slik at du slipper å stoppe og gire om. Motorens bremseeffekt blir bedre i lavt gir. Følg produsentens anvisninger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. VVær ekstra forsiktig med tilleggsutstyr som kan forandre gressklipperens stabilitet. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Du må ikke plutselig forandre hastigheten eller kjøreretningen. Unngå start og stopp i en skråning. Hvis dekkene begynner å gli, slår du av knivene og kjører langsomt ned skråningen. Unngå å svinge unødvendig i skråninger. Hvis det er nødvendig, svinger du langsomt og om mulig gradvis nedover. Vær spesielt forsiktig når du kjører i skråninger. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. 4 Norsk

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER Barn Det kan skje tragiske ulykker hvis føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn lokkes ofte av gressklipperen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir stående der du så dem sist. Hold barn unna klippeområdet og under tilsyn av enn annen voksen. Vær på vakt og slå av gressklipperen hvis det kommer barn inn på arbeidsområdet. Se deg tilbake og til siden før du rygger. La aldri barn sitte på med gressklipperen. De kan falle av og slå seg eller være i veien for trygg manøvrering av gressklipperen. La aldri barn styre gressklipperen. Vær spesielt forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som sperrer for utsikten. Hold barn unna klippeområdet. Vedlikehold Bensin og bensindamp er giftig og meget brannfarlig. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. a. Drivstoffet skal kun oppbevares i beholdere som er godkjent for dette formål. b. Ta aldri av drivstofflokket og fyll aldri på drivstoff mens motoren er i gang. La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff. Ikke fyll på drivstoff mens du røyker eller i nærheten av gnister eller åpen ild. c. Fyll aldri på drivstoff innendørs. d. Hvis det har oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, skal motoren ikke startes før lekkasjen er utbedret. e. Oppbevar aldri gressklipperen eller beholdere med drivstoff innendørs på steder der det finnes åpen ild, f.eks. i et fyrrom eller ved elektrisk utstyr som kan avgi gnister. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg, siden varmen fra motoren og fra solen kan utvide drivstoffet slik at det kan renne over. Unngå overfylling. Hvis du har sølt bensin på gressklipperen, tørk det opp og vent til det har fordampet før du starter motoren. Hvis du har sølt på klærne må du skifte. Vær meget forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syren er svært etsende og kan forårsake alvorlige hudskader. Hvis du søler på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege. RIDER R 9 70 RIDER 8 50 R I D E R La aldri barn styre gressklipperen. Fyll aldri på drivstoff innendørs. RIDER 850 RIDER 850 Norsk 5

7 RIDER R 9 70 SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. I batteriet danner det seg eksplosiv gass. Foreta aldri vedlikeholdsarbeider på batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan ellers eksplodere og forårsake alvorlige skader. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og livsfarlig gass. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene på knivene, er trukket godt til og at utstyret er i god stand. Foreta aldri endringer på sikkerhetsanordningene. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen skal ikke kjøres med defekte sikkerhetsanordninger og heller ikke uten sikkerhetsanordninger. Du må ikke endre regulatorens innstilling, og ikke ruse motoren. For å redusere faren for brann, bør du rengjøre gressklipperen for gress, blader og annet som har festet seg i den. La gressklipperen bli avkjølt før du parkerer den i oppbevaringsrommet. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter igjen. Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er sikkerhetstestet og godkjent kun med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten. Knivene er skarpe og kan forårsake skader. Du bør vikle inn knivene eller bruke vernehansker når du håndterer dem. Kontroller bremsenes funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Røyk aldri i nærheten av batteriet eller drivstoffet. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. 8 0 RIDER 850 R Rengjør gressklipperen regelmessig for gress, blader og annet. 6 Norsk

8 PRESENTASJON Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. I denne bruksanvisningen beskrives fire modeller som er utstyrt med motorer fra Briggs & Stratton på henholdsvis 10,5 og 12,5 hestekrefter. Rider 11 og Rider 11 Bio har girkasse av "inline"- typen med 5 gir forover og ett i revers. På Rider 13 H og Rider 13 H Bio skjer kraftoverføringen med en hydrostatisk girkasse med trinnløs hastighetsregulering Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Gass/chokeregulering 3. Innstilling av klippehøyde 4. Løftespak, klippeaggregat 5. Hastighetsregulering, revers (kun på 13 H og 13 H Bio) 6. Gasspedal på 13 H og 13 H Bio Parkeringsbremse på 11 og 11 Bio 7. Parkeringsbremse på 13 H og 13 H Bio Koplingspedal på 11 og 11 Bio 8. Sperreknapp for parkeringsbremse (venstre side for 13 H og 13 H Bio, høyre side for 11 og 11 Bio) 9. Setejustering 10. Lokk til drivstofftank 11. Panserlås (under setet) 12. Frikopling (kun på 13 H og 13 H Bio) 13. Girspak på 11 og 11 Bio Norsk 7

9 Gass- og chokeregulering PRESENTASJON RIDER 11 / 11 BIO Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringen brukes også for å aktivere chokefunksjonen. Ved tilkopling av chokefunksjonen tilføres motoren en fetere blanding av drivstoff og luft, som forenkler kaldstart. Frikoplingspedal Med frikoplingspedalen frikoples motoren og fremdriften opphører. Knivenes drift påvirkes ikke av frikoplingspedalen. Bremsepedal / Parkeringsbremse Bremsepedalen aktiverer en skivebremse som er plassert på girkassen og som bremser drivhjulene. Ved bremsing bør man trykke på bremsepedalen og frikoplingspedalen samtidig for å oppnå best bremseeffekt. Bremsepedalen fungerer også som parkeringsbremse dersom sperreknappen trykkes inn når pedalen er trykt ned. 8 Norsk

10 PRESENTASJON RIDER 13 H / 13 H BIO Gass- og chokeregulering Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringen brukes også for å aktivere chokefunksjonen. Ved tilkopling av chokefunksjonen tilføres motoren en fetere blanding av drivstoff og luft, som forenkler kaldstart. Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers. 2 1! ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk inn sperreknappen på rattstolpen. 3. Slipp bremsepedalen mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. Norsk 9

11 Klippeaggregat Rider 11 og Rider 13 H har et klippeaggregat med bakutkast, dvs. at gresset som er klippet kastes ut bak klippeaggregatet. PRESENTASJON Rider 11 Bio og Rider 13 H Bio har et 2-knivers BioClip-aggregat. Spak for klippeaggregat Spaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. Hvis du trekker spaken bakover, heves klippeaggregatet og knivene slutter automatisk å rotere (transportposisjon). Hvis du trykker inn sperreknappen og fører spaken forover, senkes klippeaggregatet og knivene begynner automatisk å rotere (klippeposisjon). Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet heves (transportposisjon) Klippeaggregatet senkes (klippeposisjon) 10 Norsk

12 Spak for innstilling av klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 9 forskjellige posisjoner. Aggregat med bakutkast, mm. BioClip-aggregat, mm. PRESENTASJON Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. Løsne rattene under setet og juster det forover eller bakover til ønsket stilling. Lås posisjonen med rattene. Rider 13 H Fylling av drivstoff Motoren skal kjøres på minst 85-oktans blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøvennlig alkylatbensin, f.eks. av type Aspen, kan med fordel benyttes.! ADVARSEL! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se Sikkerhetsforskrifter). Norsk 11

13 KJØRING Før start Les sikkerhetsforskriftene og informasjonen om reguleringsanordningenes plassering og funksjoner før start (se side 3 11). Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjemaet på side 17). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). 2. Aktivere parkeringsbremsen. Fremgangsmåte: Trykk ned bremsepedalen (1). Trykk inn sperreknappen på rattstolpen (2). Slipp bremsepedalen mens du trykker på knappen. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. Rider 11 og Rier 11 Bio har bremsepedal og sperreknapp på høyre side. 2 1 Rider 13 H 3. For Rider 11 og Rider 11 Bio Still girspaken på "N" (fri). N 12 Norsk

14 KJØRING Ved kald motor: 4. Skyv gassreguleringen til posisjon 3 (chokeposisjon). I denne posisjonen får motoren en fetere blanding, og starter dermed lettere Ved varm motor: 5. Sett gassreguleringen midt mellom posisjon 1 og Vri tenningsnøkkelen til startposisjon. STOP START VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 10 sekunder før du prøver igjen. Norsk 13

15 KJØRING 7. Når motoren har startet slippes tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. Skyv gassreguleringen til ønsket motorturtall. Ved klipping skal den stå fra 3/4 til full gass. STOP START! ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. Kjøring 1. Frigjør parkeringsbremsen ved å trykke på bremsepedalen. Rider 13 H 2. Rider 13 H og Rider 13 H Bio Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2). Rider 11 og Ridr 11 Bio Frikople motoren og sett den i ønsket gir. For å sette maskinen i revers må du trykke inn sperreknappen på girspaken. Gir 1 4 brukes ved klipping. Gir 4 5 brukes ved transport. Motoren kan startes uavhengig av hvilket gir den står i. Rider 13 H 2 1 VIKTIG INFORMASJON Du må ikke veksle mellom forovergirene mens maskinen er i bevegelse. Motoren må frikoples hver gang du girer om. Stopp maskinen før du skifter til eller fra revers, ellers kan det oppstå skader på girkassen. Bruk aldri vold for å gire om. Hvis girspaken ikke glir rett inn i en posisjon, slipp og trykk ned koplingspedalen før du prøver på nytt. Rider 11 N 14 Norsk

16 KJØRING 3. Velg ønsket klippehøyde (1 9) med klippehøydespaken. For å få en jevn høyde er det viktig at lufttrykket er likt i begge forhjul (60 kpa). 4. Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. VIKTIG INFORMASJON Drivremmenes levetid økes betydelig hvis motoren går med lavt turtall når knivene koples inn. Vent derfor med å gi gass til klippeaggregatet er nedfelt i klippeposisjon. Klippetips Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er for langt og tett kan du øke kjørehastigheten eller senke motorturtallet og få et like godt resultat. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Spyl klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk, ikke bruk høytrykksspyler. Da skal klippeaggregatet settes i servicestilling. Når det brukes BioClip-aggregat, er det ekstra viktig at klippeintervallet ikke er for langt. Klippemønster! ADVARSEL! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Norsk 15

17 KJØRING! ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør oppeller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. Bakkestart, manuell girkasse 1. Trykk ned parkeringsbremsen. 2. Skyv gassreguleringen til 3/4 posisjon mot fullgassposisjon. 3. Frikople motoren og sett den i første gir. 4. Slipp forsiktig opp frikoplingspedalen. 5. Slipp opp parkeringsbremsen når motoren begynner å trekke. MAX 15 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne la motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til endeposisjon. 2. Rider 11 og Rider 11 Bio: Trekk gassreguleringen tilbake og sett girspaken i friposisjon (N). Vri tenningsnøkkelen til posisjon STOP. Rider 13 H og Rider 13 H Bio: Trekk gassreguleringen tilbake og vri tenningsnøkkelen til posisjon STOP. STOP START 3. Hold parkeringsbremsen nede og trykk inn sperreknappen når gressklipperen står stille. Frikopling Rider 13 H og Rider 13 H Bio For å flytte gressklipperen mens motoren er slått av må du trekke frikoplingsspaken nedover og fremover. 16 Norsk

18 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Vedlikehold Side Daglig før start Vedlikeholdsintervall i timer Kontrollere motorens oljenivå 20 Kontrollere motorens kjøleluftinntak 20 Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter 20 Kontrollere styrevaiere 21 Kontrollere bremsene 22 Kontrollere batteri 23 Kontrollere sikkerhetssystem 23 Kontrollere skruer og muttere Kontrollere evt. drivstoff- og oljelekkasje Rengjøre luftfilterets forfilter (skumplast) 2) 24 Kontrollere klippeaggregatet 25 Kontrollere lufttrykket i dekkene (60 kpa) 30 Bytte motorolje 1) 31 Justere bremsene - Rider 11 og Rider 11 Bio 22 Kontrollere kileremmer Kontroller transmisjonens kjøleflenser - Rider 13 H og Rider 13 H Bio Kontrollere drivverkets oljenivå 23 Justere bremsene - Rider 13 H og Rider 13 H Bio 22 Smøre ledd og aksler 3) 31 Kontrollere og justere gassvaieren 33 Rengjør motorens og transmisjonens kjøleflenser 2,4) Bytte luftfilterets forfilter og papirfilter 2) 24 Bytte drivstoffilter 33 Bytte tennplugg 1 Første gang etter 5 timer. 2 Oftere ved drift i støvete omgivelser. 3 Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4 Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen.! ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen Norsk 17

19 Demontere dekslene Motordeksel Motoren blir tilgjengelig for service når motordekselet felles opp. Tipp setet fremover, løsne gummistroppen under setet og fell dekselet bakover. VEDLIKEHOLD Frontdeksel Rider 11 og Rider 13 H Skru ut skruene i frontkåpen (3 stk.) og løft av dekselet. Frontdekselet Rider 11 Bio og Rider 13 H Bio. Løsne snepplåsen og løft av dekselet. 18 Norsk

20 VEDLIKEHOLD Høyre sidedeksel Løsne skruene i sidedekselet (2 og 3). På Rider 13 H og 13 H Bio skal også knotten (1) tas av Venstre sidedeksel Løsne skruene i sidedekselet og løft av dekselet. Norsk 19

21 Kontrollere motorens oljenivå Kontroller oljenivået i motoren når gressklipperen står vannrett. Fell opp motordekselet som beskrevet på side 18. Skru ut peilepinnen og trekk den opp. Tørk av pinnen og monter den igjen. Peilepinnen skal skrus helt ned. Skru deretter peilepinnen ut igjen. Les av oljenivået. VEDLIKEHOLD Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis oljenivået nærmer seg ADD - markeringen, fyller du på olje opp til FULL - markeringen på peilepinnen. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse SF-CC. Motoren har kapasitet til 1,4 liter olje. ADD ADD FULL FULL Kontrollere motorens kjøleluftinntak Fell opp motordekselet som beskrevet på side 18. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader. Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. 20 Norsk

22 Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side). VEDLIKEHOLD 2. Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft. 3. Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering som beskrevet i punkt 2. Norsk 21

23 Kontrollere bremsen Rider 11 og Rider 11 Bio Bremsen er en skivebremse som er montert på girkassen. Kontroller at bremsen er riktig justert ved å måle avstanden mellom bremsehevarmen og stopperen på chassiset. Avstanden skal være 0 1 mm når bremsen ikke er på. VEDLIKEHOLD Justere bremsen Rider 11 og Rider 11 Bio 1. Løsne låsemutterene (1). 2. Stram vaieren med justeringsskruen (2) slik at avstanden mellom bremsehevarmen og stopperen på chassiset er 1 mm. 3. Trekk til låsemutterene (1) etter justering Kontrollere og justere brems på Rider 13 H og Rider 13 H Bio Kontroller at bremsen er riktig justert ved å stille kjøregressklipperen i en svak nedoverbakke og aktivere bremsen. Dersom gressklipperen ikke står stille, må bremsen justeres. Bremsen justeres på følgende måte: 1. Løsne låsemutterene (1). 2. Stram vaieren med justeringsskruen (2) til all slark er borte. 3. Trekk til låsemutterene (1). 4. Etter utført justering skal bremsen testes på nytt.! til ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre nedsatt bremseevne. 22 Norsk

24 Kontrollere drivverkets oljenivå Rider 13 H og Rider 13 H Bio 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne begge skruene (en på hver side) og løft av dekselet. VEDLIKEHOLD 2. Kontroller at det er olje i transmisjonens oljetank. Etterfyll om nødvendig med motorolje SAE 10W/30 (klasse SF-CC). Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene.! ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet. Kontrollere sikkerhetssystem Gressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start og kjøring hvis det ikke sitter noen på setet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet virker. Kontrollen utføres ved at parkeringsbremsen aktiveres og klippeaggregatet løftes til transportstilling. Start motoren og stig av maskinen. Når aggregatet er felt ned til klippestilling, skal motoren stanse. Norsk 23

25 Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt kan luftfilteret være tett. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (se Vedlikeholdsskjemaet på side 17 for serviceintervall). Fremgangsmåte for å bytte luftfilter: 1. Fell opp motordekselet som beskrevet på side Ta av luftfilterhusets plastdeksel ved å løsne vingemutteren. VEDLIKEHOLD 3. Ta bort vingemutteren på luftfilteret og løft bort papirfilteret med forfilter. 4. Trekk forfilteret av skumplast av papirfilteret og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Sett det inn med ny motorolje. Vikle filteret i en absorberende klut og klem ut overflødig olje. Bytt papirfilter hvis det er tettet igjen av smuss. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. 5. Monter luftfilteret på følgende måte: Trekk forfilteret over papirfilteret. Monter papirfilteret med forfilter i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. Sett tilbake plastdekselet over luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 24 Norsk

26 Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget Rider 1 Bio og Rider 13 H Bio For å oppnå best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. VEDLIKEHOLD 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt. 2. Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Trykket mot underlaget skal være mellom 12 og 15 kg. Kontrollere klippeaggregatets parallellitet Kontroller at aggregatet er parallelt mot underlaget. 1. Kontroller dekkenes lufttrykk 60 kpa (0,6 kp/ cm 2 ). 2. Sett gressklipperen på et jevnt underlag. 3. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatet, foran og bak på dekselet. Aggregatet skal ha en svak helling, med bakkanten 2-4 mm høyere enn forkanten. Norsk 25

27 Parallelljustere klippeaggregatet 1. Demonter frontdekselet samt høyre sidedeksel som beskrevet på side Høydejustering av klippeaggregatet foretas med justeringsmutterene i bakkanten av løftestaget. 3. Klippeaggregatet heves i forkant ved å forkorte løftestaget. Klippeaggregatet senkes i forkant ved å forlenge løftestaget. 4. Trekk til mutterene mot hverandre etter justering. 5. Kontroller aggregatets parallellitet etter justering. Monter høyre sidedeksel og frontdekselet. 2 Justering av klippeaggregatets parallellitet på Rider 11 Bio og Rider 13 H Bio 1. Demonter frontdekselet samt høyre sidedeksel ifølge beskrivelse på side Løsne mutteren (1) på parallellitetsstaget. Fjern låseklips (2) og parallellitetsstaget. 3. Vri gaffelen mot urviseren for å senke dekselets bakkant, med urviseren for å heve dekselets bakkant. 4. Sett fast parallellitetsstaget med låseklipsen og trekk til mutteren etter justering. 5. Etter utført justering skal aggregatets parallellitet kontrolleres på nytt. 6. Monter høyre sidedeksel samt frontdekselet. 26 Norsk

28 VEDLIKEHOLD RIDER 11/11 BIO Servicestilling for BioClip 90 For å gi god tilgang ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet, kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er felt opp og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Sett maskinen på et jevnt underlag. Aktiver parkeringsbremsen (1), se side 8. Sett klippeaggregatet på laveste klippehøyde og senk klippeaggregatet.. P 1 2. Fjern frontdekselet ved å løsne splinten. (Det er komplett anvisning for servicestilling på innsiden av frontdekselet.) 3. Løsne de to støttehjulene under frontdekselet. Norsk 27

29 4. Monter de to støttehjulene på hver side av aggregatets bakre del. VEDLIKEHOLD RIDER 11/11 BIO 5. Løsne fjæren til drivremmens spennrulle. 6. Sett en fot på aggregatets forkant inntil hjulet og løft i aggregatets forkant, slik at det blir lettere å løsne høydeinnstillingsstaget. Sett fast staget i holderen. 28 Norsk

30 VEDLIKEHOLD RIDER 11/11 BIO 7. Løft av drivremmen (1). Trekk deretter ut splinten (2). Vær forsiktig, slik at du ikke klemmer hånden Trekk rammen forover og sett i splinten. 9. Ta tak i aggregatets forkant, trekk ut og løft opp til servicestilling. Tilbakeføring fra servicestilling Tilbakeføring fra servicestilling skjer i omvendt rekkefølge av Plassering i servicestilling. Norsk 29

31 Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til. VEDLIKEHOLD VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. Klippeaggregat (bakutkast) VIKTIG INFORMASJON BioClip-aggregatet skal alltid ha knivene i den innbyrdes stilling som bildet viser, med 90 vinkel mellom knivene. Ellers kan knivene gå mot hverandre og forårsake skader på aggregatet. BioClip 90 Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 100 kpa (1,0 kp/cm 2 ). VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde. 30 Norsk

32 VEDLIKEHOLD Bytte motorolje Motoroljen skal byttes første gang etter 5 timers driftstid. Deretter skal den byttes etter hver 25. driftstime.! ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor motoren bli avkjølt først. 1. Plasser et kar under oljeavtappingspluggen på venstre side av motoren. 2. Fjern peilepinnen og avtappingspluggen. 3. La oljen renne ned i karet. 4. Monter avtappingspluggen og skru den godt til. 5. Fyll olje opp til FULL -markeringen på peilepinnen. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse SF-CC. Motoren har kapasitet til 1,4 liter olje. ADD ADD FULL FULL 6. Kjør motoren til den blir varm, kontroller deretter at oljeavtappingspluggen ikke lekker. Smøring Rider 11 og Rider 11 Bio Alle ledd og lager er fabrikksmurt med molybdendisulfidfett. Bruk samme type fett ved ettersmøring. Smør styre- og reguleringsvaierne med motorolje. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helseskadelig og skal ikke under noen omstendigheter helles ut på bakken eller i naturen. Lever oljen til et verksted eller til en godkjent mottaksstasjon. Unngå hudkontakt. Vask godt med såpe og vann hvis du får olje på huden. Smøring skal utføres regelmessig. Ved daglig bruk av maskinen skal den smøres to ganger i uken. Smøre forhjulslager På Rider med bakutkast må frontdekselet og sidedekslene tas av, slik at rørbøylen kan løftes for å ta av hjulet. 1. Fjern plastdekselet som dekker midten av hjulet. 2. Fjern låsringen og skiven på forhjulsakselen. 3. Løft av hjulet. 4. Smør akseltappen med molybdendisulfidfett. 5. Monter delene i omvendt rekkefølge. VIKTIG INFORMASJON Kontroller at låsringen føres riktig inn i sporet. Norsk 31

33 Smøring remstrammer Remstrammeren skal smøres regelmessig med molybdendisulfidfett av god kvalitet. 1 stk. nippel fra høyre side under motorens nedre remskive til det trenger ut fett. Ved daglig bruk skal smøring utføres to ganger i uken. VEDLIKEHOLD Generell smøring Alle ledd og lager er fabrikksmurt med molybdendisulfidfett. Bruk samme type fett ved ettersmøring. Smør styre- og reguleringsvaierne med motorolje. Smøring skal utføres regelmessig. Ved daglig bruk av maskinen skal den smøres to ganger i uken. 32 Norsk

34 Kontrollere og justere gassvaieren Hvis motoren ikke svarer som den skal på gasspedalen, ryker svart eller hvis du ikke kan oppnå maksimalt turtall, kan gassvaieren måtte justeres. 1. Løsne klemskruen (ved pilen) og skyv gassreguleringen til chokestilling. VEDLIKEHOLD 2. Trekk gassvaierens ytre hylse maksimalt til høyre og kontroller at choke er fullstendig påvirket. 3. Trekk til klemskruen. 4. Trekk gassreguleringen tilbake til full gass-stilling og kontroller at choken ikke lenger er påvirket. Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Fell opp motordekselet som beskrevet på side Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk inn det nye filteret i slangeendene. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene slik at monteringen blir lettere. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. Norsk 33

35 FEILSØKINGSSKJEMA Problem Årsak Motoren starter ikke Drivstofftank tom for drivstoff Feil på tennplugg Feil på tennpluggtilkopling Smuss i forgasser eller drivstoffledning Startmotoren drar ikke motoren Batteri utladet Dårlig kontakt mellom kabel og batteripol Løftespaken til klippeaggregatet i feil posisjon Hovedsikring i stykker - sikringen sitter foran batteriet, under batteridekselet Tenningslås i stykker Girspak/hydrostatpedal ikke i friposisjon Motoren går ujevnt Feil på tennplugg Forgasser feil innstilt Tett luftfilter Tett ventilasjon på drivstofftank Feil på tenningsinnstilling Smuss i drivstoffledning Choking eller feiljustert gassvaier Motoren kjennes svak Tett luftfilter Feil på tennplugg Smuss i forgasser eller drivstoffledning Forgasser feil innstilt Choking eller feiljustert gassvaier Motoren blir overopphetet Motor overbelastes Tett luftinntak eller kjøleflens Skadet vifte For lite eller ingen olje i motor Feil på fortenning Feil på tennplugg Batteriet lades ikke En eller flere celler i stykker Dårlig kontakt mellom batteripol og kabler Gressklipperen vibrerer Knivene sitter løst Motor sitter løst Ubalanse på en eller flere kniver, forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping Ujevnt klipperesultat Sløve kniver Feil innstilling på klippeaggregat Langt eller vått gress Opphoping av gress under dekselet Forskjellig lufttrykk i dekkene (høyre og venstre side) For høy kjørehastighet Drivremmen slingrer 34 Norsk

36 LAGRING Lagring om vinteren Etter at klippesesongen er slutt bør gressklipperen gjøres klar til lagring med en gang. Det samme gjelder hvis den ikke skal brukes i mer enn 30 dager. Drivstoff som står i maskinen i lengre perioder (30 dager eller mer) kan skape klissete avleiringer som kan tette igjen forgasseren og forstyrre motorens funksjon. Drivstoffstabilisator er et akseptabelt alternativ for å unngå klebrige avleiringer under lagring. Hvis du bruker alkylatbensin (Aspen) trenger du ikke å tilsette stabilisator siden dette drivstoffet er stabilt. Derimot bør man unngå å veksle mellom standardog alkylatbensin; dette kan føre til at gummideler blir harde. Stabilisator kan tilsettes drivstoffet enten i tanken eller i beholderen. Bruk alltid blandingsforholdet som oppgis av stabilisatorens produsent. Kjør motoren i minst 10 minutter etter at du har tilsatt stabilisator slik at stabilisatoren når frem til forgasseren. Ikke tøm drivstofftanken eller forgasseren hvis du har tilsatt stabilisator.! ADVARSEL! Sett aldri en motor med drivstoff i tanken innendørs eller i dårlig ventilerte rom hvor drivstoffdamp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller tennflammer som i fyrkjeler, varmtsvannsbeholdere, tørketromler o.l. Håndter drivstoffet forsiktig. Det er svært lettantennelig, og uforsiktig håndtering kan forårsake alvorlige skader på person og eiendom. Tapp av drivstoffet i en godkjent beholder utendørs og på avstand fra åpen ild. Bruk aldri bensin ved rengjøring. Bruk i stedet et avfettingsmiddel og varmt vann. Fremgangsmåte for å klargjøre gressklipperen for lagring: 1. Rengjør gressklipperen nøye, spesielt under klippeaggregatet. Utbedre lekkasjeskader for å unngå rustangrep. 2. Inspiser gressklipperen med tanke på slitte eller skadde deler og trekk til eventuelle løse skruer og muttere. 3. Bytt olje i motoren, ta hånd om spilloljen. 4. Tøm bensintanken. Start motoren og la den gå til forgasseren også er tom for bensin. 5. Fjern tennpluggen og hell ca. en spiseskje motorolje i sylinderen. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen tilbake på plass. 6. Smør alle smørenippeler, ledd og aksler. 7. Fjern batteriet. Batteriet rengjøres, lades opp og oppbevares kjølig. 8. Oppbevar gressklipperen rent og tørt og dekk den til som ekstra beskyttelse. Service Ved bestilling av reservedeler skal gressklipperens innkjøpsår samt modell-, type- og serienummer oppgis. Bruk alltid originale reservedeler. En årlig kontroll eller trimming av autorisert serviceverksted er en fin måte å få gressklipperen din til å gi fullt utbytte neste sesong. Norsk 35

37 TEKNISK SPESIFIKASJON Mål Rider 11 Rider 13 H Lengde 2000 mm 2000 mm Bredde 960 mm 960 mm Høyde 1060 mm 1060 mm Tjenestevekt 225 kg 225 kg Akselavstand 820 mm 820 mm Sporvidde 610 mm 625 mm Dekk 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 Lufttrykk, foran og bak 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) Maks. tillatt helling Motor Fabrikat Briggs & Stratton modell 28B707 Briggs & Stratton modell 28N707 Effekt 7,7/10,5 kw/hk 9,2/12,5 kw/hk Slagvolum 465 cm cm 3 Drivstoff minst 85-oktan blyfri minst 85-oktan blyfri Tankvolum 7 liter 7 liter Olje SAE 30 eller SAE 10W/30 SAE 30 eller SAE 10W/30 klasse SF-CC klasse SF-CC Oljevolum 1,4 liter 1,4 liter Start Strømstart Strømstart Strømsystem Type 12 V, minusjordet 12 V, minusjordet Batteri 12 V, 24 Ah 12 V, 24 Ah Tennplugg Champion CJ8 eller J8 Champion CJ8 eller J8 elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm Drivverk Fabrikat Peerless type MST 205 Tuff Torq K46 Oljetype SAE 10W/30, klasse SF-CC Antall gir, forover 5 Antall gir, revers 1 Hastighet, forover 1,85-8,9 km/h 0-9 km/h Hastighet, revers 2,5 km/h 0-6 km/h Klippeaggregat Type 3-knivsdeksel med bakutkast 3-knivsdeksel med bakutkast Klippebredde 850 mm 850 mm Klippehøyde 9 posisjoner, mm 9 posisjoner, mm Knivdiameter 304 mm 304 mm STØYNIVÅ 100 db(a) 100 db(a) Det tas forbehold om uanmeldte endringer i spesifikasjoner og utforming for å forbedre maskinen. Merk at ingen rettslige krav kan stilles med støtte fra informasjonen i denne bruksanvisningen. Bruk kun originaldeler ved reparasjon. Hvis andre deler brukes er garantien ikke lenger gyldig. 36 Norsk

38 TEKNISK SPESIFIKASJON Mål Rider 11 Bio Rider 13 H Bio Lengde uten aggregat 2145 mm 2145 mm Bredde uten aggregat 1050 mm 1050 mm Høyde 1060 mm 1060 mm Tjenestevekt 245 kg inkl. aggregat 245 kg inkl. aggregat Akselavstand 855 mm 855 mm Sporvidde foran: 715 mm 715 mm bak: 625 mm 625 mm Dekk 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 Lufttrykk, foran og bak 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) Maks. tillatt helling Motor Fabrikat Briggs & Stratton Briggs & Stratton Effekt 7,7/10,5 kw/hk 9,2/12,5 kw/hk Slagvolum 465 cm cm 3 Drivstoff minst 85-oktan blyfri minst 85-oktan blyfri Tankvolum 7 liter 7 liter Olje SAE 30 eller SAE 10W/30 SAE 30 eller SAE 10W/30 klasse SF-CC klasse SF-CC Oljevolum 1,4 liter 1,4 liter Start Strømstart Strømstart Strømsystem Type 12 V, minusjordet 12 V, minusjordet Batteri 12 V, 24 Ah 12 V, 24 Ah Tennplugg Champion CJ8 eller J8 Champion CJ8 eller J8 elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm Drivverk Fabrikat Peerless type MST 205 Tuff Torq K46 Oljetype SAE 10W/30, klasse SF-CC Antall gir, forover 5 Antall gir, revers 1 Hastighet, forover 1,85-8,9 km/h 0-9 km/h Hastighet, revers 2,5 km/h 0-6 km/h Klippeaggregat Type 2-knivsdeksel BioClip 900 mm 2-knivsdeksel BioClip 900 mm Klippebredde 900 mm 900 mm Klippehøyde 9 posisjoner, mm 9 posisjoner, mm Knivdiameter 410 mm 410 mm STØYNIVÅ 100 db(a) 100 db(a) Når dette produktet er utslitt og ikke lenger brukes, skal det leveres tilbake til forhandleren eller annen instans for gjenvinning. Norsk 37

39 EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) (Direktiv 89/392/EØF, Annex II, A) Husqvarna AB, S Huskvarna, Sverige, tlf , forsikrer hermed at kjøregressklipper Husqvarna Rider 11 og Rider 11 Bio/Rider 13 H og Rider 13 H Bio fra 1998 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - av den 14. juni 1989 angående maskiner 89/392/EØF, samt nå gjeldende tillegg. - av den 22. mars 1984 angående tillatt lydeffektnivå for gressklippere 84/538/EØF, samt nå gjeldende tillegg. - av den 3. mai 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF, samt nå gjeldende tillegg. Følgende standarder er blitt tillempet: EN292-2, EN836. Huskvarna 16. oktober, 1998 Bo Andréasson, Utviklingssjef

40 Norsk 39

41 40 Norsk *3, 1:

42 Norsk 41

43 *3, 1: 2000W36

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 112C Rider 112C5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M105-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. N o r w e g ia n INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. M125-85F M125-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M25-85F M25-85FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M05-97F M25-97FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Indeks INNHOLD Indeks...2 INNLEDNING Kjære kunde!...3

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer