Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2

3 BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3 Kjøring og transport på allmenn vei...3 Tauing...3 Bruk...3 God service...4 Produksjonsnummer...4 Symboler og klistremerker...5 Sikkerhetsinstruksjoner...7 Generell bruk...7 Bruk i skråninger...9 Barn...10 Vedlikehold...10 Transport...12 Kundens ansvar...12 Betjeningshendler...13 Betjeningshendlenes plassering...13 Motorturtall...14 Drivstoffkran...14 Fylle bensin...14 Chokehendel...15 Gasshendel...15 Knivbremskontroll (BBC)...16 Klippehøyde...17 Drivverkbøyle...17 Slå av motoren...18 Endre til oppsamling eller sideutkast...19 Bruk...20 Før start...20 Starte motoren...21 Klipper med BBC...22 Selvgående klipper...25 Skyvegressklipper...27 Klippetips...28 Klippetips med BioClip...29 Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Tenningssystem Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere og justere gassvaieren og chokevaieren Bytte luftfilteret Bytte drivstoffilteret Kontrollere hjulene Drivhjul Kontrollere kileremmene Kontrollere kniven Bytte kniv Transmisjonsdeksel Oppsamler Lyddemper Justere gressklipperen Motorjustering Rengjøring og vask Deler Smøring Smøreskjema Smøring av motoren Feilsøkingsskjema Oppbevaring Vinteroppbevaring Service Tekniske data Tiltrekkingsmoment Spesifikasjoner Samsvarssertifikater EU-erklæring om samsvar Servicejournal Leveringsservice Etter de 5-8 første driftstimer timers service timers service timers service timers service Minst én gang per år Norsk-1

4 ADVARSEL! Det kan medføre alvorlig skade på brukeren eller andre personer hvis man ikke bruker klipperen forsiktig. Eieren må forstå disse anvisningene, og kun personer med opplæring i bruk av klipperen som forstår disse anvisningene får bruke klipperen. Enhver som bruker klipperen må være ved sine fulle fem og må ikke være påvirket av medisiner som kan svekke syn, hørsel eller konsentrasjonsevne, rusmidler eller alkohol. 2-Norsk

5 INNLEDNING Innledning Kjære kunde Takk for at du har kjøpt en Husqvarna Pro gressklipper. Denne maskinen er konstruert for høy yteevne og rask klipping. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren dersom du selger maskinen din. Det siste kapitlet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Påse at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. God journalføring senker servicekostnadene for det sesongbundne vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når maskinen leveres på verksted for servicetiltak. Generelt I denne bruksanvisningen benyttes venstre og høyre, revers og forover i forhold til maskinens normale kjøreretning. For å kunne gjennomføre forbedringer, kan spesifikasjoner og utforming endres uten spesielt varsel. Kjøring og transport på allmenn vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før transport på allmenn vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er godt forankret. Tauing Maskinen må ikke taues, dette kan skade drivverket. Bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på gressplener og andre frie og jevne flater uten hindringer som steiner, trestubber osv. All annen type bruk er feilaktig. Fabrikantens anvisninger vedrørende drift, vedlikehold og reparasjon skal følges nøye. Gressklippere og annet motordrevet utstyr kan være farlig ved feilaktig bruk. Sikkerhet krever god dømmekraft, forsiktig bruk i henhold til denne bruksanvisningen og sunn fornuft. Maskinen må kun håndteres, vedlikeholdes og repareres av personer som kjenner til maskinens særskilte egenskaper og kjenner sikkerhetsforskriftene. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Egenhendig utførte modifikasjoner av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten fra ansvar ved eventuell materiell eller personlig skade som kan oppstå som resultat av disse. Norsk-3

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges verden over og kun hos servicefaghandlere. Dette er for å sørge for at du som kunde får best mulig støtte og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av din forhandler, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt festet på rammen. Skiltet angir, ovenfra: Maskinens typebetegnelse (ID). Fabrikantens typenummer (Modell). Maskinens serienummer (Serienr.) Oppgi typebetegnelse og serienummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er preget på et av ventildekslene. Platen angir: Motormodell. Motortype. Kode Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. 4-Norsk

7 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Symboler og klistremerker Disse symbolene finnes på maskinen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. ADVARSEL! Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre oppmerksom på at det foreligger risiko for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis i bruksanvisningen. Brukes også når det foreligger risiko for betjeningsfeil eller feilmontering. Advarsel! CE-konformitetsmerking. Gjelder kun det europeiske markedet Kraftuttak Bensin Støyutslipp til omgivelsene i henhold til EU-direktivet. Maskinens utslipp er gjengitt i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerkene. Bruk vernebriller Bruk vernehansker Gjelder kun maskiner for det europeiske markedet. Norsk-5

8 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Les Bruksanvisningen. Slå av motoren og ta av tennpluggkabelen før eventuelt vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid utføres. Hele kroppen utsettes for gjenstander som slynges ut. Fingre og tær kan kappes av. Ikke åpne eller ta av sikkerhetsdeksler mens motoren er i gang. Hold sikker avstand til maskinen. Det er bevegelige skarpe kniver under dekselet som kan kappe av fingrene. 6-Norsk

9 Sikkerhetsinstruksjoner SIKKERHETSINSTRUKSJONER Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Dette symbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem, og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Stans maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet. Rens området for gjenstander som steiner, leker, ståltråd osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Ikke bruk maskinen uten utkastet på plass. Stans motoren og hindre motorstart før du renser utløpsrennen. Husk at føreren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ikke ha hender eller føtter i nærheten av eller under roterende deler. Hold deg til enhver tid unna utkaståpningen Ikke trekk gressklipperen bakover, med mindre det er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bakover før og mens du beveger deg bakover. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Les bruksanvisningen før maskinen startes Rydd området for gjenstander før du klipper gresset Norsk-7

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær forsiktig når du klipper rundt faste gjenstander, slik at knivene ikke slår borti dem. Kjør aldri over fremmedlegemer. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Slå alltid av motoren før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motorens avgasser inneholder karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Hold barn borte fra klippeområdet ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Bruk alltid godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved klipping. Bruk alltid hansker når du håndterer knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselsvern for å unngå hørselsskader. Stans kniven når du krysser grusganger, gangveier eller veier. Personlig verneutstyr Norsk

11 Slå av motoren og vent til kniven har stanset helt før du tar av oppsamleren. Kople ut drivverket eller clutchen på gressklippere utstyrt med det før du starter motoren. Hvis utstyret begynner å vibrere unormalt, må du stanse motoren omgående og finne årsaken. Vibrasjon er vanligvis et tegn på problemer. Bruk i skråninger SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at brukeren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra oppmerksomhet. Føler du deg usikker, skal du ikke klippe i skråningen. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. Se opp for og unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Klipp på tvers av skråninger: aldri opp og ned. Vær ytterst forsiktig når du skifter retning i skråninger. Klipp jevnt og langsomt. Hvis maskinen stanser i oppoverbakke, rygger du langsomt ned igjen. Ikke Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Kjør aldri maskinen i terreng som heller mer enn 10. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Brukeren kan miste fotfestet eller balansen. Ikke klipp vått gress. Redusert fotfeste kan gjøre at du glir. Ikke sving i skråninger med mindre det er nødvendig, og sving i så fall langsomt og gradvis nedoverbakke, hvis det er mulig. Klipp fra side til side, ikke oppover og nedover Norsk-9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis hjulene begynner å slure, må du stanse kniven hvis det er mulig eller slå av motoren og bevege deg langsomt nedover skråningen. Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen dersom det kommer barn inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Vedlikehold La aldri barn manøvrere maskinen ADVARSEL! Motoren må ikke startes hvis en beskyttelsesplate til klippeaggregatets drivrem er fjernet. Stans motoren. Forsøk aldri å justere hjulhøyden mens motoren er i gang. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. Fyll aldri bensin innendørs Norsk

13 SIKKERHETSINSTRUKSJONER La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis bensin er sølt på maskinen, må du tørke opp bensinen og vente til den har fordampet før motoren startes. Har du sølt bensin på klærne, skal disse skiftes. Oppsamlerens komponenter er utsatt for slitasje og skade som kan gjøre at bevegelige deler blir blottlagt eller at gjenstander slynges ut. Kontroller komponentene jevnlig og bytt dem ut med fabrikantens anbefalte reservedeler ved behov. Påse at muttere og bolter, spesielt festeboltene til knivene, er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke brukes med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. Bruk aldri gressklipperen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret hvis du kjører over eller på noe. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. ADVARSEL! Motoren og eksosanlegget blir varmt under bruk. Risiko for brannskader ved berøring. Bruk vernebriller ved vedlikeholdsarbeid. Kjør aldri maskinen i et lukket rom Norsk-11

14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. BioClip-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere gressklipperen. Fest maskinen med godkjent festeutstyr som stropper, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg stedlige veitrafikkbestemmelser før transport. Maskinen må ikke taues, dette kan skade drivverket. Kundens ansvar Les og følg sikkerhetsanvisningene. Følg en regelmessig plan for vedlikehold og bruk av klipperen. Følg anvisningene under Vedlikehold og Oppbevaring i bruksanvisningen. Rengjør maskinen regelmessig ADVARSEL! Denne klipperen er utstyrt med forbrenningsmotor og bør ikke brukes i nærheten av ukultivert skogkledd, buskkledd eller gresskledd land med mindre klipperens avgassystem er utstyrt med gnistfanger som er i samsvar med eventuelle gjeldende lokale eller statlige forskrifter. Hvis gnistfanger brukes, skal den holdes i fullgod stand av brukeren. En gnistfanger for avgassystemet fås kjøpt hos din autoriserte Husqvarna-forhandler. 12-Norsk

15 Betjeningshendler Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarna Pro gressklipper. Gressklipperen er utstyrt med Kawasaki-motor. BETJENINGSHENDLER Pro-gressklipper Betjeningshendlenes plassering Betjeningshendlenes plassering 3 8 1, 4, Side Side 1 Motorturtall 14 7 BBC-hendel 16 2 Drivstoffkran 14 8 Klippehøyde 16 3 Bensintanklokk 14 9 Drivverkbøyle 17 4 Chokehendel Motoravslagning (BBC) 18 5 Gasshendel Motoravslagning (alle andre modeller) 6 Dødmannsbøyle Norsk-13

16 BETJENINGSHENDLER Motorturtall Motorturtallet er fabrikkinnstilt for optimal effekt. Hastigheten kan ikke justeres. Dødmannsbøyle Modeller: W21SBEK, W53SBEK Gressklipperen din er utstyrt med en dødmannsbøyle. Motoren starter enten dødmannsbøyle er trykket inn eller ikke. Kniven roterer ikke hvis ikke dødmannsbøylen er trykket inn. Hvis kniven er koplet inn, stanser kniven hvis dødmannsbøylen slippes, men motoren stanser ikke. Modeller: W21K, W21SK, W53SEK OBS! Statlige bestemmelser krever at det skal være montert en dødmannsbøyle på denne gressklipperen for å redusere risikoen for skade ved kontakt med kniven. Forsøk IKKE under noen omstendighet å sette dødmannsbøylen ut av funksjon. Kniven roterer når motoren er i gang. 1 Gressklipperen din er utstyrt med et dødmannsbøyle. Motoren starter ikke hvis ikke dødmannsbøylen trekkes bakover. Motoren og kniven stanser når dødmannsbøylen slippes. Håndtak 1. Dødmannsbøyle (innkoplet stilling) Drivstoffkran Drivstoffkranen er plassert under bensintanken. Kranen har to stillinger: ÅPEN og STENGT. Fylle bensin Maskinen har én bensintank. Tanken rommer 2 liter. Drivstoffkran ÅPEN Motoren kan kjøres på minimum 85 oktan blyfri bensin (ingen oljeblanding). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel brukes. Se også Tekniske data vedrørende etanoldrivstoff. Metanoldrivstoff anbefales ikke. Drivstoffkran STENGT Norsk

17 BETJENINGSHENDLER. ADVARSEL! Bensin er meget ildsfarlig. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonene). ADVARSEL! Fyll opp til underkant av påfyllingsstussen. Ikke fyll på for mye. Tørk opp eventuelt olje- eller bensinsøl. Ikke oppbevar, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen ild. Ved bruk ved temperaturer under 0 C må du bruke ny, ren bensin av vinterkvalitet for å være sikret god kaldstart. Chokehendel (alle modeller) Chokehendelen brukes ved kaldstart for å gi motoren en fetere bensinblanding. VIKTIG INFORMASJON Erfaring tyder på at bensin med alkoholinnblanding (såkalt alkoholbensin, etanol eller metanol) kan tiltrekke fuktighet som fører til utskillelse og dannelse av syrer under lagring. Syregass kan skade motorens drivstoffsystem under oppbevaring. For å unngå motorproblemer bør drivstoffsystemet tømmes før klipperen skal hensettes i 30 dager eller mer. Tøm bensintanken, start motoren og la den gå til bensinslangene og forgasseren er tømt. Bruk ny bensin neste sesong. Se anvisningene under Oppbevaring vedrørende ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller forgasserrens i bensintanken, da dette kan forårsake varig skade. Ved kaldstart skal chokehendelen skyves helt forover forbi RASK stilling til CHOKE. Så snart motoren er varm, trekkes hendelen bakover til RASK stilling. Gasshendel (alle modeller) Gasshendelen regulerer motorturtallet og dermed knivenes rotasjonshastighet. For å øke eller redusere motorens turtall føres hendelen henholdsvis forover eller bakover. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. BRUK FULL GASS VED KLIPPING for å få best mulig klipperesultat. Choke/Gasshendel Norsk-15

18 Knivbremskontroll (BBC) BETJENINGSHENDLER Modeller: W21SBK, W53SBEK Knivbremskontrollen (BBC) kopler inn knivdriften. Dødmannsbøylen må være trykket inn og motoren må være i gang for å kople inn BBC. 3 1 Figuren viser drivverkbøylen trykket inn til bruk i transportmodus. Slipp drivverkbøylen for å hindre bevegelse Dødmannsbøyle 2. BBC 3. Drivverkbøyle For å kople inn BBC, trykkes hendelen forover som vist på figuren. Kople inn BBC For å hindre at kniven roterer, slippes dødmannsbøylen som vist på figuren. Figuren viser drivverkbøylen i innkoplet stilling Stanse kniver Dødmannsbøyle 2. BBC-hendel 3. Drivverkbøyle 16-Norsk

19 BETJENINGSHENDLER Klippehøyde Klippeaggregatets høyde justeres ved å heve hjulene for liten klippehøyde og senke hjulene for stor klippehøyde; klippehøyden justeres etter behov. Midtstilling er best for de fleste plener. For å endre klippehøyde trykkes justeringshendelen mot hjulet. Flytt hjulet opp eller ned etter behov. Påse at alle hjul har samme innstilling. NB: Justeringshendelen er riktig plassert når tappen på platen sitter i hullet i hendelen. Hvis klipperen er utstyrt med 9-posisjoners justering, kan hendelen plasseres mellom tappene på platen Hendel bakover for å senke klipperen Hendel forover for å heve klipperen 2. Hendel 3. Platetapp 3 2 Drivverkbøyle Drivverkbøylen brukes, på modeller utstyrt med dette, for å kople inn drivhjulene. Drivhjulene koples inn ved å trykke drivverkbøylen forover. Slipp drivverkbøylen for at bakhjulene ikke skal gå rundt. 1 Drivverkbøyle, modeller: W21SBK, W53SBEK Drivverkbøyle, modeller: W21SK, W53SEK Uten drivverkbøyle, modell: W21K Norsk-17

20 BETJENINGSHENDLER Slå av motoren Modeller: W21SBK, W53SBEK For å stanse motoren slippes dødmannsbøylen for å stanse knivene. Trekk gasshendelen tilbake for å stanse motoren 2 1 Stanse motoren 1. Dødmannsbøyle 2. Gasshendel Modeller: W21SK, W53SEK Trekk gasshendelen bakover for å redusere hastigheten. Slipp dødmannsbøylen for å stanse motoren. 2 1 Stanse motoren Dødmannsbøyle 2. Gasshendel Modell: W21K Trekk gasshendelen bakover for å redusere hastigheten. Slipp dødmannsbøylen for å stanse motoren. 2 1 BioClip-sett fås separat, inneholder kniv og BioClip-plugg. Stanse motoren 1. Dødmannsbøyle 2. Gasshendel Norsk

21 BETJENINGSHENDLER Endre klipperen Gressklipperen leveres som gressklipper med bakutkast. Slik endres den til oppsamling eller sideutkast: OPPSAMLING Løft klaffen på baksiden av gressklipperen og plasser oppsamlerens kroker på klaffens gangjerntapper. For å skifte til BioClip- eller utkastfunksjon, fjerner man oppsamleren og lukket klaffen SIDEUTKAST Klaffen bak må være lukket. Åpne BioClip-klaffen og sett inn utkastdeflektoren under klaffen. Nå er klipperen klar til bruk med utkast. For å endre til BioClip- eller oppsamlerdrift MÅ utkastdeflektorenfjernes og BioClipklaffen MÅ være lukket. ENKLE PUNKTER Å HUSKE NÅR DU GJØR OM GRESSKLIPPEREN FOR BAKUTKAST- 1. Den bakre klaffen lukket Bakre klaff BioClip-klaffen lukket. FOR OPPSAMLER- 1. Oppsamler satt på. 2. BioClip-klaffen lukket. FOR SIDEUTKAST- 1. Den bakre klaffen lukket. 2. Utkastdeflektoren installert. OBS! IKKE kjør gressklipperen uten at den bakre klaffen er lukket eller uten godkjent oppsamler på plass. Forsøk ALDRI å bruke gressklipperen hvis den bakre klaffen er fjernet eller holdt åpen. Tømme oppsamleren Løft oppsamleren i rammehåndtaket. Ta av oppsamleren med gresset. Tøm oppsamleren ved å holde i rammehåndtaket og oppsamlerhåndtaket. 1 NB: Ikke dra oppsamleren etter deg når den skal tømmes, det vil forårsake unødvendig slitasje. 1. Rammehåndtak Norsk-19

22 BRUK Før motoren startes FYLL PÅ OLJE Gressklipperen leveres fra fabrikken uten olje i motoren. Når det gjelder oljetype og - kvalitet, viser vi til MOTOR i kapitlet Vedlikehold i denne bruksanvisningen eller i motorens bruksanvisning. 1. Påse at gressklipperen står rett. 2. Ta opp oljepeilepinnen fra oljepåfyllingsrøret. 3. Motoren rommer 0,85 l olje. Når det gjelder oljetype og -kvalitet, viser vi til MOTOR i kapitlet Vedlikehold i denne bruksanvisningen eller i motorens bruksanvisning som følger med gressklipperen. 4. Hell på olje langsomt. IKKE fyll på for mye. Vent ett minutt slik at oljen renner ned. Sett i peilepinnen uten å skru den til og ta den opp igjen for å kontrollere oljenivået. FYLL BENSIN Fyll bensintanken til underkant av påfyllingsrøret. IKKE fyll på for mye. Bruk ny, ren, blyfri normalbensin med minimum 87 oktan. IKKE bland olje i bensinen. Kjøp bensin i kvanta som kan brukes innen 30 dager for å være sikret at bensinen er frisk. ADVARSEL! Tørk opp eventuelt olje- eller bensinsøl. IKKE oppbevar, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen ild. Bensin med alkoholinnblanding (såkalt alkoholbensin) eller bruk av etanol eller metanol kan tiltrekke fuktighet som fører til utskillelse og dannelse av syrer under lagring. For å unngå motorproblemer bør drivstoffsystemet tømmes før klipperen skal hensettes i 30 dager eller mer. Tøm bensintanken, start motoren og la den gå til bensinslangene og forgasseren er tømt. Bruk ny bensin neste sesong. Se anvisningene under Oppbevaring vedrørende ytterligere informasjon. OBS! IKKE fyll for mye olje på motoren, da vil den ryke når den startes. VIKTIG INFORMASJON Kontroller oljenivået før hver gangs bruk. Etterfyll olje ved behov. Fyll opp til full-streken på peilepinnen. Skift olje etter hver 25. driftstime eller årlig. Du kan måtte skifte olje oftere i støvete, skitne forhold. Se SKIFTE MOTOROLJE i kapitlet Vedlikehold i denne bruksanvisningen Oljepeilepinne, oljepåfylling 2. Bensinpåfylling OBS! Bruk ALDRI motor- eller forgasserrenseprodukter i bensintanken, da dette kan forårsake varig skade STANSE MOTOREN Slipp dødmannsbøylen for å stanse motoren. 20-Norsk

23 BRUK STARTE MOTOREN NB: På grunn av beskyttelsesbelegg på motoren kan det forekomme røyk i begynnelsen når produktet brukes, dette er helt normalt. 3 2 For å starte kald motor skyves gasshendelen til choke-stilling. Modeller: W21SBK, W53SBEK Trekk raskt i startlinen. Det er ikke nødvendig å trykke inn dødmannsbøylen. Ikke trykk inn drivverkbøylen. Når motoren starter, setter du gasshendelen i rask stilling. Ikke la startlinen fly raskt tilbake. Startline, modeller: W21SBK, W53SBEK 1 1. Startline 2. Dødmannsbøyle 3. Drivverkbøyle Modeller: W21SK, W53SEK Hold dødmannsbøylen inne. Ikke trykk inn drivverkbøylen. Trekk raskt i startlinen. Når motoren starter, setter du gasshendelen i rask stilling. Ikke la startlinen fly raskt tilbake Modell: W21K Hold dødmannsbøylen inne. Trekk raskt i startlinen. Når motoren starter, setter du gasshendelen i rask stilling. Ikke la startlinen fly raskt tilbake. Startline, modeller: W21SK, W53SEK 1. Dødmannsbøyle trykket inn 2. Drivverkbøyle 3. Startline NB: I kjølig vær kan det være nødvendig å bruke choken ved start. I varmt vær er det eventuelt ikke nødvendig å bruke choken. For mye choke kan motoren få for mye bensin, slik at den ikke starter. Hvis motoren har fått for mye bensin, må du vente noen minutter før du forsøker å starte den. Startline, modell: W21K 1. Dødmannsbøyle trykket inn 2. Startline Norsk-21

24 BRUK Gasshendel Kun selvgående modeller med BBC Modeller: W53SEK, W53SBEK Klippe gress Klargjør området før du begynner å klippe. Se etter hindringer, fjern fremmedlegemer og rydd området for kjæledyr og uvedkommende. Kontroller gressklipperen med henblikk på bensin, olje, løse festeelementer osv. Påse at utstyret er i førsteklasses stand. Eventuelle feil eller skader må utbedres før gressklipperen brukes. Velg egnet hastighet med gasshendelen. Posisjon 1 er laveste hastighet. Posisjon 2 gir middels hastighet. Posisjon 3 er høyeste hastighet. Still gasshendelen på nødvendig hastighet. Gasshendel Still chokehendelen på PÅ. Choke PÅ Start motoren ved å trekke raskt i startlinen. Trekk i startlinen Norsk

25 BRUK Still gasshendelen på høy hastighet. Trykk inn dødmannsbøylen. Still gasshendelen på høy hastighet Trykk inn knivbremskontrollen (BBC) Trykk inn dødmannsbøylen, deretter knivbremskontrollen Trykk inn drivverkbøylen for å begynne å klippe. TIPS: For å forlenge clutchens levetid må du ikke trykke inn knivbremskontrollen og starte kniven i høyt gress. Start kniven i kort gress eller på et fast, plant underlag. La kniven komme opp i riktig hastighet (1-2 sekunder) før du begynner å klippe. Trykk inn drivverkbøylen Norsk-23

26 BRUK Når du er ferdig med å klippe, slipper du dødmannsbøylen slik at kniven slutter å rotere. 2 1 Slipp drivverkbøylen for å stanse hjulenes rotasjon. Slipp dødmannsbøylen 1. Dødmannsbøyle 2. Drivverkbøyle Trekk gasshendelen helt tilbake for å stanse motoren Drivverkbøyle 2. Gasshendel 24-Norsk

27 BRUK Kun selvgående modeller Modeller: W21SK, W53SEK Klippe gress Klargjør området før du begynner å klippe. Se etter hindringer, fjern fremmedlegemer og rydd området for kjæledyr og uvedkommende. Kontroller gressklipperen med henblikk på bensin, olje, løse festeelementer osv. Påse at utstyret er i førsteklasses stand. Eventuelle feil eller skader må utbedres før gressklipperen brukes. Velg egnet hastighet med gasshendelen. Posisjon 1 er laveste hastighet. Posisjon 2 gir middels hastighet. Posisjon 3 er høyeste hastighet. Still gasshendelen på nødvendig hastighet. Gasshendel Still chokehendelen på PÅ. Still chokehendelen på PÅ Trykk inn dødmannsbøylen og start motoren ved å trekke raskt i startlinen Norsk-25

28 BRUK Still gasshendelen på høy hastighet. Still gasshendelen på høy hastighet Trykk inn drivverkbøylen for å begynne å klippe. Trykk inn drivverkbøylen Slipp drivverkbøylen for å stanse. Når du er ferdig med å klippe, slipper du dødmannsbøylen slik at kniven slutter å rotere og motoren stanser Norsk

29 BRUK Kun modeller som ikke er selvgående Modell: W21K Klargjør området før du begynner å klippe. Se etter hindringer, fjern fremmedlegemer og rydd området for kjæledyr og uvedkommende. Kontroller gressklipperen med henblikk på bensin, olje, løse festeelementer osv. Påse at utstyret er i førsteklasses stand. Eventuelle feil eller skader må utbedres før gressklipperen brukes. Choke PÅ Still chokehendelen på PÅ. 1 Trykk inn dødmannsbøylen. 2 Start motoren ved å trekke raskt i startlinen. 1. Dødmannsbøyle 2. Startline Still gasshendelen på høy hastighet. Still gasshendelen på høy hastighet Når du er ferdig med å klippe, slipper du dødmannsbøylen slik at kniven slutter å rotere og motoren stanser. 1. Dødmannsbøyle Norsk-27

30 BRUK Klippetips Under visse forhold, som ved høyt gress, kan det være nødvendig å øke klippehøyden for å gjøre det lettere å skyve klipperen og unngå å overbelaste motoren og etterlate gressklumper. Det kan også være nødvendig å redusere hastigheten og/eller kjøre gressklipperen over området en gang til. Ved mye gress reduseres klippebredden ved å overlappe tidligere klipt bredde og klippe langsomt. For bedre gressoppsamling og de fleste klippeforhold skal motorhastigheten stilles på høy hastighet. Porer i gressoppsamlere av stoff kan fylles med smuss og støv under bruk, og da vil oppsamleren samle mindre gress. For å unngå dette, kan du spyle oppsamleren jevnlig med vann og la den tørke før bruk. Hold motorens overdel rundt starteren ren og fri for gressrester og smuss. Dette gir økt luftgjennomstrømming i motoren og forlenger motorens levetid. ADVARSEL! IKKE bruk moseriverkniver sammen med gressklipperen. Slikt tilbehør er farlig, vil skade gressklipperen og kan sette garantien ut av spill. 28-Norsk

31 BRUK Klippetips med BioClip Den spesielle BioClip-kniven klipper opp gressrestene mange ganger og reduserer dem i størrelse slik at de forsvinner ned i plenen og blir usynlige. Dessuten vil det finklipte gresset nedbrytes raskt og gi plenen næring. Klipp ALLTID med høyeste knivhastighet når du bruker BioClip, da dette gir best finklipping av gresset. Unngå å klippe plenen når den er våt. Vått gress lager gjerne klumper og forstyrrer BioClip-funksjonen. Det er best å klippe plenen tidlig på ettermiddagen. Da er gresset tørt, og det nyklipte området utsettes ikke for direkte sol. For beste resultat bør du justere klippehøyden slik at gressklipperen bare klipper den øverste tredelen av gresstråene. Hvis gresset er høyt, må du øke klippehøyden for å gjøre det lettere å skyve klipperen og unngå å overbelaste motoren og etterlate gressklumper. Ved svært kraftig finklipping reduseres klippebredden ved å overlappe tidligere klipt bredde og klippe langsomt. Visse typer gress og gressforhold kan kreve at området finklippes en gang til for at det klipte gresset skal forsvinne ned i plenen. Da klipper du vinkelrett (på tvers av) den første klippeomgangen. Skift klippemønster fra uke til uke Klipp fra nord til sør den ene uken og skift til øst-vest neste uke. Dette bidrar til å hindre at plenen får striper. VIKTIG INFORMASJON For best effekt må klipperhuset holdes fritt for gress og annet avfall. Se Rengjøring i kapitlet Vedlikehold i denne bruksanvisningen. Norsk-29

32 VEDLIKEHOLD Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. For de punkter som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppsøk et autorisert serviceverksted. Vi anbefaler at man får utført en årlig service ved et autorisert serviceverksted for å holde maskinen i best mulig stand og sikre at den er sikker å bruke. Les Sikkerhetsinstruksjonene Vedlikehold. Daglig vedlikehold Vedlikeholdsintervall i timer Før oppbevaring Vedlikehold Før Etter eller hver sesong Kontroller at alt er trukket til Rengjør/inspiser oppsamleren* Kontroller hjulene Kontroller drivhjulene** Rengjør gressklipperen*** Rengjør under drivverkdekselet** Kontroller drivrem/remhjul** Kontroller/slip/bytt kniv Smøring Kontroller motorens oljenivå Skift motorolje 1,2 Rengjør luftfilteret 2 Inspiser lyddemperen 4 3 Bytt tennplugg Bytt luftfilterets papirkassett 2 Tøm drivstoffsystemet eller tilsett stabilisator * Hvis klipperen er utstyrt med det. ** Selvgående gressklippere. ***Bruk skrape for å gjøre rent under klippeaggregatet. 1-Skift oftere ved bruk med stor belastning eller ved høy omgivelsestemperatur. 2-Skift/rengjør oftere under skitne eller støvete forhold. 3-Bytt klippeknivene oftere når du klipper i sandholdig jord. 4-Og etter hver 5. brukstime. ADVARSEL! Det må ikke gjennomføres noen justeringer eller vedlikeholdstiltak hvis ikke: Motoren er stanset. Tennpluggkabelen er tatt av. 30-Norsk

33 VEDLIKEHOLD Generelle anbefalinger Gressklipperens garanti omfatter ikke skader som skyldes feilaktig bruk eller skjødesløshet. For å være sikret fullstendig garanti, må brukeren vedlikeholde klipperen slik det er angitt i denne bruksanvisningen. Enkelte justeringer må utføres jevnlig for at maskinen skal vedlikeholdes ordentlig. Minst én gang per sesong må du kontrollere om du skal foreta noen av justeringene beskrevet i dette kapitlet. Minst én gang per år må du skifte tennplugg, rengjøre eller skifte luftfilterelement og kontrollere kniven med henblikk på slitasje. Ny tennplugg og rent/nytt luftfilter sikrer riktig blanding av luft og bensin og bidrar til at motoren går bedre og holder lenger. Følg vedlikeholdsskjemaet i denne bruksanvisningen. Før hver gangs bruk 1. Kontroller motoroljenivået. 2. Kontroller at festeelementene er trukket til. Tenningssystem Motoren er utstyrt med et elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggene som krever vedlikehold. Se Tekniske data når det gjelder anbefalte tennplugger. 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom den har belegg, elektrodene er brent eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med stålbørste dersom den skal brukes igjen. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Elektrodeavstanden skal være 0,75 mm. Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. Når tennpluggen ligger an mot setet, trekkes den til med tennpluggnøkkel slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/4 omdreining fra seteanlegget. 6. Sett tilbake tenningskabelen. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. Mål elektrodeavstanden Norsk-31

34 Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontroller at motorens kjøleluftinntak er fritt for løv, gress og smuss. Ved tett kjøleluftinntak svekkes kjølingen av motoren, hvilket kan føre til motorskade. VEDLIKEHOLD Kontroller og rengjør kjøleluftinntaket Norsk

35 Kontrollere og justere gassvaieren og chokevaieren VEDLIKEHOLD Kontroller at motoren svarer på gasspådrag og at det oppnås godt motorturtall ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik: 1. Sett gass/chokehendelen på håndtaket i Choke -stilling. 2. Løsne kabelklemmen og skyv kabelen forover til den innvendige stopperen på forgasserkoplingen. Den stillingen er chokestilling. 3. Trekk kabelklemmen godt til. Kontrollerchokefunksjonen ved å bruke gass/chokehendelen. 4. Flytt gass/chokehendelen for å kontrollere at choken er utkoplet og motoren går ved full hastighet når gasshendelen flyttes til Rask stilling. 5. Kontroller at hendelen reduserer motorhastigheten når gas/ chokehendelen trekkes bakover og motoren stanser (kun på BBC-modeller). 6. Start motoren og flytt gasshendelen til rask (eller høy) stilling. Kontroller motorturtallet med en turteller. 7. Forgasseren og motorturtallet kan ikke justeres av brukeren. Hvis de er utenfor spesifikasjonene, må maskinen leveres til en Kawasaki-motorforhandler. Ikke kjør motoren ved for høyt turtall eller sett turtallsregulatoren ut av spill Chokehendel 2. Gass/chokekabel 3. Kabelklemme Norsk-33

36 Skifte luftfilter på Kawasaki-motor VEDLIKEHOLD Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Ved kjøring med skittent luftfilter kan tennpluggene få belegg slik at det oppstår driftsfeil. Det er derfor viktig å bytte luftfilteret regelmessig (se Vedlikeholdsskjema for riktig serviceintervall). 1 2 Rengjøring/bytte av luftfilter utføres på følgende måte: 3 ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Risiko for brannskade. VIKTIG INFORMASJON Hvis motoren brukes uten luftfilter eller med skadd luftfilter, kommer det smuss inn i motoren, slik at motoren slites raskt. Denne typen skade er ikke omfattet av forhandlerens begrensede garanti. 1. Luftfilterdeksel 2. Papirfilter 3. Skumplastfilter Inspeksjon Skyv opp sperrehåndtakene på siden av luftfilterhuset. Ta av luftfilterdekselet og inspiser filterelementene. Rengjør eller bytt skitne filterelementer. Bytt alltid skadde filterelementer. 1. Ta ut papir- og skumplastelementene. 2. Inspiser begge luftfilterelementene og bytt dem hvis de er skadd. Bytt alltid papirfilterelementet ved oppsatt intervall (200 timer). 3. Skumplastelementet rengjøres i et bad av rengjøringsmiddel og vann, og det må lufttørke grundig før det settes tilbake. 4. For å rengjøre papirelementet, bankes det forsktig mot et flatt underlag for å fjerne støv. 5. Rengjør huset med rengjøringsmiddel og vann og tørk det ordentlig. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirelementet. Ikke sett inn papir- eller skumplastelementet med olje. 34-Norsk

37 VEDLIKEHOLD Bytte bensinfilteret Bytt ut det ledningsmonterte bensinfilteret hver 100. time (én gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Bytt filteret på følgende måte: 1. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flat tang. 2. Trekk filteret løs fra slangeendene. 3. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Vend filteret med pilen FLOW opp mot bensinpumpen. Ved behov kan det anbringes såpeoppløsning på filterendene for at monteringen skal gå lettere. 4. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret. Kontroller hjulene Hold dekkene fri for bensin, olje eller insektmidler som kan skade gummien. Unngå stubber, steiner, dype spor, skarpe gjenstander og annet som kan skade dekkene. Drivhjul Kontroller alltid drivhjulene før du klipper for å være sikker på at de beveger seg fritt. Hvis hjulene ikke går fritt rundt, er det avfall, gressrester osv. ved drivhjulene, og dette må fjernes for at hjulene skal gå fritt. Hvis det er nødvendig å rengjøre drivhjulene, må du også sørge for å rengjøre forhjulene. 1. Ta av hjulkapsler, låsemuttere og skive. 2. Ta hjulene av hjuljusteringene. 3. Fjern eventuelt avfall eller gressrester fra innsiden av støvdekselet, drev og/eller drivhjulenes tannhjulprofiler. 4. Sett tilbake hjulene. NB: Kontakt autorisert serviceverksted hvis hjulene beveger seg fritt etter rengjøring. Bensinfilter Norsk-35

38 VEDLIKEHOLD Kontrollere kileremmene Kontrolleres hver 100. driftstime. Se etter større sprekker og store hakk. NB: Remmen vil få noen små sprekker ved vanlig bruk. Remmene kan ikke justeres. Bytt remmene dersom de begynner å slure på grunn av slitasje. Kontrollere kniven For å oppnå best mulig klipperesultat er det viktig at kniven er uskadd og godt slipt. Bruk alltid vernehansker når du håndterer kniven. Bøyd eller sprukket kniv eller kniv med store hakk skal byttes. Kontroller knivfestene. VIKTIG INFORMASJON Sliping av kniven skal utføres av et autorisert serviceverksted. Kontroller kniven Ved påkjørsel av hindringer som forårsaker havari bør skadd kniv byttes. La serviceverkstedet vurdere om kniven kan repareres/slipes eller må skiftes. 36-Norsk

39 VEDLIKEHOLD Skifte kniv: ADVARSEL! Kniven er skarp. Beskytt hendene med hansker og/eller pakk inn kniven i en kraftig duk ved håndtering. 3 2 Fjern knivbolten ved å skru den mot urviseren. VIKTIG INFORMASJON For at kniven skal være riktig montert, må senterhullet i kniven være rettet inn etter stjernen på klippehuset. Monter ny eller slipt kniv med den pregede GRASS SIDE vendt mot bakken/gresset (ned) eller THIS SIDE UP vendt mot klippeaggregatet og klippehuset Kniv 2. Knivadapter 3. Låsekile 4. Låseskive 5. Knivbolt 6. Herdet skive Monter og trekk til knivbolten ordentlig. Trekk til knivbolten til ft/lbs (60-75 Nm). VIKTIG INFORMASJON Den spesielle knivbolten er varmebehandlet. Bytt med Husqvarna-bolt ved behov. Ikke bruk komponenter av dårligere kvalitet enn det som er angitt. Drivverkdeksel For at drivverket skal fungere ordentlig, må drivverkdekselet og området rundt drivverket holdes rent og fritt for ansamling av avfall. Rengjør under drivverkdekselet to ganger i løpet av sesongen. Drivverket er fylt med olje til riktig nivå fra fabrikken. Oljenivået må bare kontrolleres hvis det har vært utført service på drivverket. Norsk-37

40 VEDLIKEHOLD Oppsamler Oppsamleren kan spyles med vann, men den må være tørr når den brukes. Kontroller oppsamleren ofte med henblikk på skade eller slitasje. Den vil slites ved normal bruk. Hvis oppsamleren må skiftes, skal den erstattes med godkjent erstatningsoppsamler angitt under Reservedeler i denne bruksanvisningen. Oppgi gressklipperens modellnummer ved bestilling. Lyddemper Inspiser og skift korrodert lyddemper, da den kan forårsake brannfare og/eller skade. Rengjøring VIKTIG: FOR BEST EFFEKT MÅ KLIPPERHUSET HOLDES FRITT FOR GRESS OG ANNET AVFALL. RENGJØR UNDERSIDEN AV GRESSKLIPPEREN ETTER HVER GANGS BRUK. ADVARSEL! Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen. ADVARSEL! Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen. Rengjør undersiden av gressklipperen ved å skrape vekk gressrester og avfall. Rengjør motoren ofte for å unngå at det samler seg avfall. En tilstoppet motor går varmere og får redusert levetid. Hold overflatebehandlede flater/ hjul fri for bensin, olje osv. Vi anbefaler ikke at du bruker hageslange for å rengjøre gressklipperen, med mindre elektrisk system, lyddemper, luftfilter og forgasser er tildekket for å holde vann unna. Vann i motoren kan føre til redusert levetid. Rengjør under drivverkdekselet Rengjør under drivverkdekselet minst to ganger i løpet av sesongen. Skrap undersiden av dekselet med en sparkel eller liknende for å fjerne ansamling av avfall eller gress på undersiden av drivverkdekselet. 38-Norsk

41 VEDLIKEHOLD Justere gressklipperen ADVARSEL! Før utførelse av servicearbeid eller justeringer: 1. Slipp dødmannsbøylen og stans motoren. 2. Påse at kniven og alle bevegelige deler har stanset helt. 3. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen. Justere klippehøyden Se JUSTERE KLIPPEHØYDE i kapitlet Bruk i denne bruksanvisningen. Bakre deflektor Den bakre deflektoren, plassert mellom klipperens bakhjul, skal redusere muligheten for at det slynges ut gjenstander fra baksiden av klipperen mot brukeren. Hvis deflektoren blir skadd, skal den skiftes. Ta av drivremmen 1. Ta av drivverkdekselet. Ta remmen av drivverkets remskive ved å trykke remskiven ned og vrenge av remmen. 2. Legg klipperen på siden (luftfilter og forgasser vendt opp). 3. Fjern kniven. 4. Fjern akselstøtten. 5. Ta remmen av motorens remskive på veivakselen. Sett på ny rem i omvendt rekkefølge. NB: Bruk alltid fabrikkgodkjent rem for å sikre riktig passform og lang levetid. Justere håndtaket Håndtaket kan monteres i høy eller lav stilling. Festehullene nederst på håndtaket er eksentriske for heving eller senking av håndtaket. 1. Ta av håndtaket og alle vaierclips som fester kabler til håndtaket. 2. Fjern bolter og muttere fra håndtakbrakettens feste. 3. Klem inn nedre del av håndtaket for å ta det ut av festebrakettene. 4. Flytt håndtaket til festehullene i braketten for å heve eller senke håndtaket. 5. Sett tilbake bolter og muttere og trekk godt til. Fest kablene til håndtaket igjen med vaierclips. Norsk-39

42 VEDLIKEHOLD Motorjustering Motorturtall Motorturtallet er fabrikkinnstilt. Ikke forsøk å øke motorturtallet, da det kan føre til personskade. Hvis du mener at motoren går for fort eller for sakte, kan du levere gressklipperen til et autorisert serviceverksted for reparasjon og justering. Forgasser Forgasseren kan ikke justeres. Hvis motoren ikke fungerer ordentlig på grunn av eventuelle forgasserproblemer, må du levere gressklipperen til et godkjent serviceverksted for reparasjon og/eller justering. VIKTIG: IKKE FORETA ENDRINGER AV TURTALLSREGULATOREN, SOM ER FABRIKKINNSTILT TIL RIKTIG MOTURTURTALL. DET KAN VÆRE FARLIG HVIS MOTOREN GÅR MED HØYERE TURTALL ENN DET SOM ER INNSTILT FRA FABRIKKEN. HVIS DU MENER AT TURTALLSREGULATOREN MÅ JUSTERES, KAN DU KONTAKTE NÆRMESTE AUTORISERTE SERVICEVERKSTED, SOM HAR NØDVENDIG UTSTYR OG ERFARING FOR Å UTFØRE NØDVENDIGE JUSTERINGER. Rengjøring og vask Regelmessig rengjøring og vasking, spesielt under klippeaggregatet, vil øke maskinens levetid. Gjør det til en vane å rengjøre maskinen umiddelbart etter bruk (etter at den er avkjølt), før skitten setter seg fast. Ikke sprut vann oppå klippeaggregatet. Bruk trykkluft for å rengjøre klippeaggregatets overside. Bruk vernebriller ved rengjøring og vasking. Deler Kontroller daglig. Inspiser hele maskinen med henblikk på løse eller manglende deler. 40-Norsk

43 SMØRING Smøring Sørg for at enheten er ordentlig smurt (se SMØRESKJEMA ). VIKTIG: IKKE SMØR HJULLAGRE AV PLAST MED OLJE ELLER FETT. TYKTFLYTENDE SMØREMIDLER TILTREKKER SEG STØV OG SMUSS SOM VIL REDUSERE LEVETIDEN TIL DE SELVSMØRENDE LAGRENE. HVIS DU MENER AT DE MÅ SMØRES, SKAL DU KUN BRUKE TØRT GRAFITTPULVERSMØREMIDDEL SPARSOMT. Gressklipperens smøreskjema Smør kun selvgående modeller: , , , VIKTIG INFORMASJON Bruk minst mulig smøremiddel og fjern overflødig smøremiddel slik at dette ikke kommer i kontakt med kileremmer eller remskivenes drivflater. Smøring av motoren Bruk kun høykvalitetsolje merket med API serviceklassifisering SG-SL. Velg oljens SAE-viskositetskvalitet i henhold til forventet driftstemperatur. NB: Multiviskositetsolje (5W30, 10W30 osv.) gir lettere start i kaldt vær, og du bør kontrollere motorens oljenivå ofte for å unngå eventuell motorskade ved å kjøre med for lite olje. Norsk-41

44 SMØRING Skift olje etter hver 25. driftstime eller minst én gang per år hvis gressklipperen ikke brukes 25 timer på et år. Kontroller veivhusets oljenivå før motoren startes og etter hver femte (5.) time med kontinuerlig bruk. Trekk til oljepluggen ordentlig hver gang du kontrollerer oljenivået. ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den avtappes omgående etter stans. La derfor motoren avkjøles noe først. Skifte motorolje NB: Før du vipper gressklipperen for å tømme den for olje, må du tømme bensintanken ved å la motoren gå til tanken er tom. 1. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen og plasser kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen Ta av motoroljelokket og legg det til side på et rent underlag. 3. Vipp gressklipperen over på siden som vist og tøm oljen i en egnet beholder. Rugg gressklipperen fram og tilbake for å få ut eventuell olje som er igjen i motoren. 4. Tørk opp oljesøl på klipperen eller siden av motoren. 5. Sett tilbake motoroljelokket. Motoren rommer 0,85 l. 6. Hell olje sakte i oljepåfyllingsrøret og stans ofte for å kontrollere oljenivået med peilepinnen. 7. Ikke fyll mer olje når du når FULL-merket på peilepinnen. Vent et minutt slik at oljen renner ned. Fylle på olje 1. Oljepåfyllingsrør Fortsett å tilsette små mengder olje og kontroller med peilepinnen til oljenivået stabiliserer seg på FULL. IKKE fyll på for mye, ellers vil det ryke kraftig fra lyddemperen ved start. 9. Sørg alltid for å trekke til oljepeilepinnen før du starter motoren. 10. Kople tennpluggkabelen til tennpluggen igjen. Markeringene på peilepinnen Norsk

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning P-ZT26 CE / 966791901 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO TORNADO

STIGA DINO 45 EURO TORNADO STIGA DINO 45 EURO TORNADO 45 8211-3389-08 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO 2 S SVENSKA 3 2 1 3x 9. 10. 0,76 mm 0,75 mm 11. 12. 40 Nm 13. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Norsk

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning og delehåndbok CZ " Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning og delehåndbok CZ  Consumer Z Oppsamler. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning og delehåndbok CZ 48 48" Consumer Z Oppsamler Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk GRATULERER med kjøpet av en ny oppsamler. Den er konstruert

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Tennplugger er en av de mest misforståtte komponenter i en motor. Uttallige spørsmål har dukket opp gjennom årtier, og gjort mange mekanikere forvirret. Denne

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning. M48 Pro M53 S Pro. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. M48 Pro M53 S Pro. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M48 Pro M53 S Pro Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig eller

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer