Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex"

Transkript

1 Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen

2 Svenska 31

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 1030 BioClip, Rider 1200 og Rider ProFlex Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 Allment bruk...3 Kjøring i skråninger... 4 Barn... 5 Vedlikehold...5 Presentasjon...7 Reguleringsanordningenes plassering... 7 Gassregulering...8 Chokeregulering...8 Hastighetsregulering... 8 Klippeaggregat...9 Spak for klippeaggregat... 9 Klippehøyde...10 Parkeringsbremse Sete Tanking...10 Kjøring Før start...11 Starte motoren...11 Kjøring Klippetips...13 Stoppe motoren...14 Frikopling...14 Vedlikehold...15 Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere motorens oljenivå Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontrollere drivverkets luftinntak Kontrollere drivverkets oljenivå Kontrollere og justere styrevaiere Kontrollere og justere bremsen Kontrollere batteriets syrenivå Kontrollere sikkerhetssystem Bytte luftfilter...21 Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget Kontrollere og justere klippeaggregatets parallellitet...23 Demontere klippeaggregatet Kontrollere knivene Bytte motorolje...25 Bytte oljefilter...26 Smøring...26 Generell smøring...26 Kontrollere og justere gassvaieren Kontrollere dekkenes lufttrykk Bytte drivstoffilter...28 Feilsøkingsskjema...29 Lagring Lagring om vinteren Service...30 Koplingsskjema...31 Teknisk spesifikasjon VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Norsk 1

4 FORKLARING AV SYMBOLER Disse symbolene finnes på gressklipperen og i bruksanvisningen. Se godt på dem slik at du vet hva de betyr. Les bruksanvisningen R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning Hydrostatisk frikopling! Bruk hørselsvern Tilkopling Frakopling Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støynivå Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at gress- Kjør aldri på tvers over en skråning klipperen kan velte! CE-merking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang. Kjør meget langsomt uten klippeaggregat. Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Hev klippeaggregatet Sett girspaken/hydrostatspaken i fri Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Hastighetsreguleringspedal forover Fri Hastighetsreguleringspedal revers Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 2 Norsk

5 ! Det SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Disse instruksjonene er skrevet for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet henviser til viktige sikkerhetsforanstaltninger. gjelder din sikkerhet og gressklipperens driftssikkerhet. Allment bruk: Gjør deg kjent med betjeningsutstyret og med hvordan man stopper raskt. Les alle instruksjonene i bruksanvisningen og på gressklipperen før du starter den, påse at du forstår dem og følg dem alltid. Gressklipperen skal bare brukes av voksne som er fortrolige med den. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsvern under montering og under kjøring. Vær aldri barbent når du kjører gressklipperen. Bruk alltid kraftige sko, helst med ståltupp. Bruk aldri løstsittende klær som kan henge fast i bevegelige deler. Rydd området for fremmedlegemer som stener, leker, tau osv. som kan fanges opp av knivene og kastes av gårde. Kontroller at det ikke er andre personer i området før du begynner å klippe. Stopp gressklipperen hvis det kommer andre personer inn på arbeidsområdet. Ta aldri med passasjerer. Ikke klipp bakover med mindre det er helt nødvendig. Se alltid nedover og bakover før og under rygging. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Sakne farten før du svinger. La aldri gressklipperen stå uten tilsyn mens motoren er i gang. Slå alltid av knivene, trekk i parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøklene før du går fra gressklipperen. Slå av knivene når du ikke klipper. Klipp bare i dagslys eller god kunstig belysning. Bruk aldri gressklipperen hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller visse medisiner. RIDER 850 RIDER 970 Les bruksanvisningen nøye før du starter gressklipperen. Rydd området for stener o.l. før klippingen. RIDER 850 Ta aldri med passasjerer.! Hvis ADVARSEL! Denne gressklipperen kan klippe av hender, føtter samt kaste ting av gårde. du ikke følger sikkerhetsforanstaltningene kan dette føre til alvorlig skade. Norsk 3

6 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Se opp for trafikk når du arbeider i nærheten av en vei eller krysser den. Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår mot den. Kjør aldri over fremmedlegemer med vilje. Gressklipperen er tung og kan forårsake alvorlige skader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på en tilhenger eller lastebil. Vær forsiktig når du drar last eller bruker tungt utstyr. a. Bruk kun godkjente trekkroker. b. Begrens lasten til en vekt du kan klare uten sikkerhetsrisiko. c. Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger. d. Bruk motvekter eller hjulvekter hvis dette er angitt i bruksanvisningen. Kjøring i skråninger Kjøring i skråninger er en av operasjonene hvor det er størst sjanse for at føreren mister kontrollen eller at gressklipperen velter, noe som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Kjøring i skråninger krever derfor alltid ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning eller føler deg usikker, la være å klippe den. Dette gjør du: Fjern hindringer som stener, grener osv. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. Se opp for og unngå å kjøre over furer, hull og humper. Gressklipperen velter lettere i ulendt terreng. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Velg et lavt gir slik at du slipper å stoppe og gire om. Motorens bremseeffekt blir bedre i lavt gir. Følg produsentens anvisninger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Vær spesielt oppmerksom på gressoppsamleren eller annet tilleggsutstyr som kan forandre gressklipperens stabilitet. Kjør alltid jevnt og langsomt i skråninger. Du må ikke plutselig forandre hastigheten eller kjøreretningen. Unngå start og stopp i en skråning. Hvis dekkene begynner å gli, slår du av knivene og kjører langsomt ned skråningen. Dette gjør du ikke: Unngå å svinge unødvendig i skråninger. Hvis det er nødvendig, svinger du langsomt og om mulig gradvis nedover. RIDER 850 Vær spesielt forsiktig når du kjører i skråninger. Kjør opp- eller nedoverbakke, ikke på tvers. RIDER RIDER Norsk

7 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Ikke klipp for nære kanter, grøfter eller forhøyninger. Gressklipperen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten på et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress, det er for glatt. Dekkene kan miste grepet slik at gressklipperen sklir. Ikke prøv å stabilisere gressklipperen ved å sette foten på bakken. Barn Det kan skje tragiske ulykker hvis føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn lokkes ofte av gressklipperen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir stående der du så dem sist. Hold barn unna klippeområdet og under tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av gressklipperen hvis det kommer barn inn på arbeidsområdet. Se deg tilbake og til siden før du rygger. La aldri barn sitte på med gressklipperen. De kan falle av og slå seg eller være i veien for trygg manøvrering av gressklipperen. La aldri barn styre gressklipperen. Vær spesielt forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som sperrer for utsikten. Hold barn unna klippeområdet. RIDER 850 Vedlikehold Bensin og bensindamp er giftig og meget brannfarlig. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. a. Drivstoffet skal kun oppbevares i beholdere som er godkjent for dette formål. b. Ta aldri av drivstofflokket og fyll aldri på drivstoff mens motoren er i gang. La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff. Ikke fyll på drivstoff mens du røyker eller i nærheten av gnister eller åpen ild. c. Fyll aldri på drivstoff innendørs. d. Hvis det har oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, skal motoren ikke startes før lekkasjen er utbedret. e. Oppbevar aldri gressklipperen eller beholdere med drivstoff innendørs på steder der det finnes åpen ild, f.eks. i et fyrrom eller ved elektrisk utstyr som kan avgi gnister. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg, siden varmen fra motoren og fra solen kan utvide drivstoffet slik at det kan renne over. La aldri barn styre gressklipperen. RIDER 970 Fyll aldri på drivstoff innendørs. RIDER 850 Norsk 5

8 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Unngå overfylling. Hvis du har sølt bensin på gressklipperen, tørk det opp og vent til det har fordampet før du starter motoren. Hvis du har sølt på klærne må du skifte. Vær meget forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syren er svært etsende og kan forårsake alvorlige hudskader. Hvis du søler på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. I batteriet danner det seg eksplosiv gass. Foreta aldri vedlikeholdsarbeider på batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan ellers eksplodere og forårsake alvorlige skader. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og livsfarlig gass. Påse at bolter og muttere, spesielt festeboltene på knivene, er trukket godt til og at utstyret er i god stand. Foreta aldri endringer på sikkerhetsanordningene. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen skal ikke kjøres med defekte sikkerhetsanordninger og heller ikke uten sikkerhetsanordninger. Du må ikke endre regulatorens innstilling, og ikke ruse motoren. For å redusere faren for brann, bør du rengjøre gressklipperen for gress, blader og annet som har festet seg i den. La gressklipperen bli avkjølt før du parkerer den i oppbevaringsrommet. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter igjen. Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang. Delene på gressoppsamleren kan bli slitt, skadet og eldet slik at bevegelige deler blottlegges eller slik at gjenstander kan bli kastet av gårde. Kontroller delene regelmessig og bytt dem ut etter behov med reservedeler som er anbefalt av produsenten. Maskinen er sikkerhetstestet og godkjent kun med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten. Knivene er skarpe og kan forårsake skader. Du bør vikle inn knivene eller bruke vernehansker når du håndterer dem. Kontroller bremsenes funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Røyk aldri i nærheten av batteriet eller drivstoffet. Kjør aldri gressklipperen i et lukket rom. 850 RIDER 850 RIDER 970 Rengjør gressklipperen regelmessig for gress, blader og annet. 6 Norsk

9 PRESENTASJON Presentasjon Denne bruksanvisningen beskriver to modeller, Rider 1030 Bioclip og Rider Rider 1030 Bioclip og Rider 1200 er utstyrt med Vanguard V-Twin-motorer fra Briggs & Stratton på 18 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren skjer via en hydrostatisk girkasse som tillater trinnløs hastighetsregulering med fotpedalene, en pedal for kjøring forover og en for revers. Klippeaggregatet på Rider 1200 har bakutkast med klippebredde 1200 mm. Rider 1030 har et klippeaggregat med Bioclipfunksjon med klippebredde 1030 mm Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Chokeregulering 3. Gassregulering 4. Timeteller 5. Spak for innstilling av klippehøyde 6. Løftespak for klippeaggregat med sperreknapp 7. Hastighetsregulering, revers 8. Hastighetsregulering, forover 9. Bremsepedal 10. Sperreknapp for parkeringsbremse 11. Spak for regulering av setet 12. Lokk til drivstofftank 13. Panserlås 14. Frikopling Norsk 7

10 PRESENTASJON Gassregulering Gassreguleringen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringsspaken føres forover for å øke motorens turtall og bakover for å senke turtallet. Chokeregulering Chokereguleringen brukes ved kaldstart for å tilføre motoren en fetere drivstoffblanding. Ved kaldstart skal reguleringsspaken føres bakover til endeposisjon. Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers Norsk

11 Klippeaggregat Rider 1030 har et Bioclip-aggregat som finfordeler gresset ved å klippe det mange ganger før det føres tilbake til plenen som gjødsel. PRESENTASJON Klippeaggregatet på Rider 1200 har bakutkast, dvs. at gresset som er klippet kastes ut bak klippeaggregatet. Spak for klippeaggregat Spaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. 1. Trekk spaken bakover til sperreposisjon (transportposisjon). Klippeaggregatet heves og knivene slutter å rotere. 2. Trykk inn sperreknappen og før spaken forover (klippeposisjon). Klippeaggregatet senkes og knivene begynner å rotere. 3. Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet heves Klippeaggregatet senkes Norsk 9

12 Klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 7 forskjellige posisjoner. For å få en jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i begge forhjul (60 kpa). PRESENTASJON Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk inn sperreknappen på rattstolpen. 3. Slipp bremsepedalen mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned. Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. For å justere setet vrir du spaken under setets forkant mot venstre. Setet kan deretter justeres forover eller bakover til ønsket posisjon. Tanking Motoren skal kjøres på minimum 92 oktan blyholdig eller blyfri bensin (ikke oljeblandet).!advarsel! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se Sikkerhetsforanstaltninger). 10 Norsk

13 Før start Les sikkerhetsforanstaltningene og presentasjonen av gressklipperen før start (se side 3 10). Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjemaet på side 15). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). Kople inn parkeringsbremsen. KJØRING 2. Sett gassreguleringen i midterste posisjon. 3. Hvis motoren er kald skal chokereguleringen føres bakover til endeposisjon. 4. Vri tenningsnøkkelen til startposisjon. Norsk 11

14 KJØRING 5. Når motoren starter slipper du straks tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 10 sekunder før du prøver igjen. 6. Skyv chokereguleringen gradvis forover når motoren har startet. 7. Still inn ønsket motorturtall med gassreguleringen.! ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid. Kjøring 1. Frigjør parkeringsbremsen ved å trykke på bremsepedalen. 2. Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2) Norsk

15 KJØRING 3. Velg ønsket klippehøyde (1 7) med klippehøydespaken. 4. Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet. Klippetips!ADVARSEL! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er for langt og tett kan du øke kjørehastigheten eller senke motorturtallet og få et like godt resultat. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Skyll klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Klippemønster Norsk 13

16 KJØRING! ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør oppeller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. MAKS 15 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til sperreposisjon. 2. Sett gassreguleringen på MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP. Frikopling For å flytte gressklipperen mens motoren er slått av må du trekke frikoplingsspaken bakover. 14 Norsk

17 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Vedlikehold Side Daglig før start Kontrollere motorens oljenivå 17 Kontrollere motorens kjøleluftinntak 17 Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter 17 Kontrollere drivverkets luftinntak 18 Kontrollere drivverkets oljenivå 18 Kontrollere styrevaiere 19 Kontrollere bremsene 20 Kontrollere batteri 20 Kontrollere sikkerhetssystem 20 Kontrollere skruer og muttere Kontrollere evt. drivstoff- og oljelekkasje Vedlikeholdsintervall i timer Rengjøre luftfilterets forfilter (skumplast) 2) 21 Kontrollere klippeaggregatet 22 Kontrollere lufttrykket i dekkene (60 kpa) 28 Justere bremsene 20 Kontrollere kileremmer Bytte motorolje 1) 25 Smøre ledd og aksler 3) 26 Kontrollere og justere gassvaieren 27 Bytte luftfilterets forfilter og papirfilter 2) 21 Bytte oljefilter 26 Bytte drivstoffilter 28 Bytte tennplugg Rengjøre motorens og hydrostatens kjøleflenser 2,4) Kontrollere ventilklaring Kontrollere ventiler og sete 1) Første gang etter 8 timer. 2) Oftere ved drift i støvete omgivelser. 3) Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen.! ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen Norsk 15

18 Demontere dekslene Motordeksel Løsne de to gummistroppene på motordekselets bakkant og løft av dekselet. VEDLIKEHOLD Frontdeksel Skru ut skruene (1, 2 og 3) og løft av dekselet Høyre sidedeksel Demonter fotplaten (1) og skruene (2 og 3), og løft av dekselet Venstre sidedeksel Skru ut skruene (1 og 2) og løft av dekselet Norsk

19 Kontrollere motorens oljenivå Kontroller oljenivået i motoren når gressklipperen står vannrett. Demonter motordekselet som beskrevet på side 16. Trekk peilepinnen opp, tørk av den og monter den igjen. Peilepinnen skal skrus helt ned. Skru deretter peilepinnen ut igjen. Les av oljenivået. VEDLIKEHOLD Oljenivået skal ligge mellom markeringene på peilepinnen. Hvis oljenivået nærmer seg ADD - markeringen, fyller du på olje opp til FULL - markeringen på peilepinnen. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30, klasse CD CF (ved temperaturer over 0 C). Ved kuldegrader, bruk motorolje SAE 5W-30. Motoren har kapasitet til 1,3 liter olje. ADD ADD FULL FULL Kontrollere motorens kjøleluftinntak Demonter motordekselet som beskrevet på side 16. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader. Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Norsk 17

20 Kontrollere drivverkets luftinntak Kontroller at drivverkets luftinntak ikke er tett. VEDLIKEHOLD Kontrollere drivverkets oljenivå 1. Kontroller drivverkets oljenivå ved å kikke gjennom gitteret på luftinntaket. Oljenivået skal ligge mellom MIN og MAX -markeringene på oljebeholderen ved 20 C. Hvis det er nødvendig å fylle på olje må du først demontere drivverksdekselet. Løsne begge skruene (en på hver side) og løft av drivverksdekselet. 2. Skru av lokket på oljebeholderen og etterfyll med motorolje SAE 10W/30, klasse CD CF, til oljenivået når MAX -markeringen. Skru deretter fast lokket på oljebeholderen og monter drivverksdekselet. 18 Norsk

21 Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: VEDLIKEHOLD 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side). 2. Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft. 3. Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering i henhold til punkt 2. Norsk 19

22 VEDLIKEHOLD Kontrollere og justere bremsen Kontroller at bremsen er riktig justert ved å sette gressklipperen i en svak skråning og sette på bremsen. Hvis gressklipperen ikke står stille må bremsen justeres. B A A Bremsen justeres på følgende måte: 1. Løsne låsemutterene (A). 2. Stram vaieren med justeringsskruen (B) til all slark er borte. 3. Trekk til låsemutterene (A). 4. Etter utført justering skal bremsen testes på nytt.! til ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre nedsatt bremseevne. Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene.! ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet. Kontrollere sikkerhetssystem Gressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start og kjøring hvis det ikke sitter noen på setet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet virker. 20 Norsk

23 Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt kan luftfilteret være tett. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (se Vedlikeholdsskjemaet på side 15 for serviceintervall). Fremgangsmåte for å bytte luftfilter: 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Løsne klipsene på begge sider og ta av dekselet på luftfilterhuset. VEDLIKEHOLD 3. Løsne og ta bort vingemutteren midt på luftfilteret og løft av papirfilteret med forfilter. 4. Ta bort forfilteret av skumplast og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Sett det inn med ny motorolje. Vikle filteret i en absorberende klut og klem ut overflødig olje. Hvis papirfilteret er svært tilsmusset skal det byttes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. 5. Monter luftfilteret på følgende måte: Trekk forfilteret over papirfilteret. Monter papirfilteret med forfilter i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren i midten. Sett tilbake plastdekselet over luftfilterhuset og sett på begge klipsene. Norsk 21

24 Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget For å få best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. Justering av klippeaggregatets trykk mot underlaget gjøres på følgende måte: VEDLIKEHOLD 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt. 2. Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Trykket mot underlaget skal være mellom 12 og 15 kg. 22 Norsk

25 Kontrollere og justere klippeaggregatets parallellitet For at klipperesultatet skal bli bra er det viktig at aggregatet ligger parallelt med underlaget. Kontroller dette på følgende måte: 1. Sett gressklipperen på et jevnt underlag. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatet, foran og bak på dekselet. Hvis verdiene er like er klippaggregatet parallelt. VEDLIKEHOLD Hvis klippeaggregatet må justeres gjøres dette på følgende måte: 1. Demonter frontdekselet samt høyre og venstre sidedeksel som beskrevet på side Løsne låsemutterene (1) og (2). Merk at stagets ender er høyre- respektive venstregjenget. 3. Sett en skiftenøkkel i sporet (3) midt på staget og skru staget forover hvis du vil heve dekselets forkant og bakover hvis du vil senket det. 4. Trekk til låsemutterene etter justering. 5. Kontroller aggregatets parallellitet etter justering. Monter venstre og høyre sidedeksel samt frontdekselet Norsk 23

26 VEDLIKEHOLD Demontere klippeaggregatet Klippeaggregatet kan løsnes fra gressklipperen ved f.eks. rengjøring eller kontroll av kniver og skruer. Klippeaggregatet demonteres på følgende måte: Demonter frontdekselet som beskrevet på side Demonter trekkstangen (1). Du kan evt. bruke et brekkjern for å skyve trekkstangen forsiktig ut av holderen når fjærklemmen er fjernet. 3. Avlast spennrullen (2) ved å kople løs fjæren (3). 4. Bøy låseplaten (5) forover og trykk ned aggregatets forkant slik at den frigjøres fra aggregatrammen (4). 5. Skyv aggregatet bakover og demonter drivremmen. Trekk deretter aggregatet forover til bakenden frigjøres fra aggregatrammen. 4 5 Klippeaggregatet monteres i omvendt rekkefølge.! ADVARSEL! Bruk vernebriller ved demontering av klippeaggregatet. Fjæren som spenner opp remmen kan løsne og forårsake personskader. Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. Klippeaggregat til Rider 1200 (bakutkast) VIKTIG INFORMASJON Bioclip-aggregatet skal alltid har knivene i stillingen som vist på bildet med 90 vinkel mellom knivene. Hvis ikke, kan knivene gå mot hverandre og forårsake skader på aggregatet. Klippeaggregat til Rider 1030 (Bioclip-aggregat) 24 Norsk

27 VEDLIKEHOLD Bytte motorolje Motoroljen skal byttes første gang etter 8 timers driftstid. Deretter skal den byttes etter hver 50. driftstime. Hvis motoren kjøres hardt eller ved høy lufttemperatur skal motoroljen byttes etter hver 25. driftstime.! ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm hvis den tappes av rett etter stopp. La derfor motoren bli avkjølt først. Motoroljen byttes på følgende måte: 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Plasser et kar under oljeavtappingspluggen på venstre side av motoren. 3. Fjern peilepinnen og avtappingspluggen. 4. La oljen renne ned i karet. 5. Monter avtappingspluggen og skru den godt til. 6. Fyll olje opp til FULL -markeringen på peilepinnen. Bruk motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30, klasse CD CF (over 0 C) Ved kuldegrader, bruk motorolje SAE 5W-30, klasse CD CF. Motoren har kapasitet til 1,3 liter olje. 7. Kjør motoren til den blir varm, kontroller deretter at oljeavtappingspluggen ikke lekker. Oljen fylles i samme hull som peilepinnen sitter i. ADD ADD FULL FULL VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helseskadelig og skal ikke under noen omstendigheter helles ut på bakken eller i naturen. Lever oljen til et verksted eller til en godkjent mottaksstasjon. Unngå hudkontakt. Vask godt med såpe og vann hvis du får olje på huden. Norsk 25

28 Bytte oljefilter 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Tapp ut motoroljen som beskrevet under Bytte motorolje på side Demonter oljefilteret. Bruk om nødvendig en filteruttrekker. 4. Stryk ren, ny motorolje på tetningsringen til det nye filteret. 5. Monter filteret med håndkraft. 6. Kjør motoren varm, kontroller deretter at det ikke lekker rundt oljefilterets tetningsring. VEDLIKEHOLD Smøring De tre markerte smørestedene skal smøres regelmessig med grafittfett av god kvalitet. Ved daglig bruk skal smøring utføres to ganger i uken. Generell smøring Alle ledd og lager er fabrikksmurt med molybdendisulfidfett. Bruk samme type fett ved ettersmøring. Smør styre- og reguleringsvaierne med motorolje. Smøring skal utføres regelmessig. Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 26 Norsk

29 Kontrollere og justere gassvaieren Kontroller at motoren svarer som den skal på gasspedalen og at riktig turtall oppnås ved full gass. Hvis det er nødvendig å justere gassvaieren gjøres dette på følgende måte: 1. Løsne klemskruen og skyv gassreguleringen til full gass. VEDLIKEHOLD 2. Trekk gassvaierens ytterhylster mot høyre så langt det går og trekk til klemskruen. Norsk 27

30 Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 100 kpa (1,0 kp/cm 2 ). VEDLIKEHOLD VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde. Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Demonter motordekselet som beskrevet på side Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk inn det nye filteret i slangeendene. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene slik at monteringen blir lettere. 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret og trekk dem til. 28 Norsk

31 FEILSØKINGSSKJEMA Problem Årsak Motoren starter ikke Drivstofftank tom for drivstoff Feil på tennpluggene Feil på tennpluggtilkoplingene Smuss i forgasser eller drivstoffledning Startmotoren drar ikke motoren Batteri utladet Dårlig kontakt ved batteripolenes kabeltilkoplinger Løftespaken til klippeaggregatet i feil posisjon Hovedsikring i stykker. Sikringen sitter foran batteriet, under batteridekselet Tenningslås i stykker Girspak/hydrostatpedal ikke i friposisjon Motoren går ujevnt Feil på tennpluggene Forgasser feil innstilt Tett luftfilter Tett ventilasjon på drivstofftank Feil på tenningsinnstilling Smuss i drivstoffledning Motoren kjennes svak Tett luftfilter Feil på tennpluggene Smuss i forgasser eller drivstoffledning Forgasser feil innstilt Motoren blir overopphetet Motor overbelastes Tett luftinntak eller kjøleflens Skadet vifte For lite eller ingen olje i motor Feil på fortenning Feil på tennpluggene Batteriet lades ikke En eller flere celler i batteriet i stykker Dårlig kontakt mellom batteripolenes kabeltilkoplinger Gressklipperen vibrerer Knivene sitter løst Motor sitter løst Ubalanse på en eller flere kniver, forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping Ujevnt klipperesultat Sløve kniver Feil innstilling på klippeaggregat Langt eller vått gress Opphoping av gress under dekselet Forskjellig lufttrykk i dekkene på høyre og venstre side For høy kjørehastighet Drivremmen slingrer Norsk 29

32 LAGRING Lagring om vinteren Etter at klippesesongen er slutt bør gressklipperen gjøres klar til lagring med en gang. Det samme gjelder hvis den ikke skal brukes i mer enn 30 dager. Drivstoff som står i maskinen i lengre perioder (30 dager eller mer) kan skape klissete avleiringer som kan tette igjen forgasseren og forstyrre motorens funksjon. Drivstoffstabilisator er et akseptabelt alternativ for å unngå klebrige avleiringer under lagring. Hvis du bruker alkylatbensin (Aspen) trenger du ikke å tilsette stabilisator siden dette drivstoffet er stabilt. Derimot bør man unngå å veksle mellom standardog alkylatbensin; dette kan føre til at gummideler blir harde. Stabilisator kan tilsettes drivstoffet enten i tanken eller i beholderen. Bruk alltid blandingsforholdet som oppgis av stabilisatorens produsent. Kjør motoren i minst 10 minutter etter at du har tilsatt stabilisator slik at stabilisatoren når frem til forgasseren. Ikke tøm drivstofftanken eller forgasseren hvis du har tilsatt stabilisator.! ADVARSEL! Sett aldri en motor med drivstoff i tanken innendørs eller i dårlig ventilerte rom hvor drivstoffdamp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller tennflammer som i fyrkjeler, varmtsvannsbeholdere, tørketromler o.l. Håndter drivstoffet forsiktig. Det er svært lettantennelig og uforsiktig håndtering kan forårsake alvorlige skader på person og eiendom. Tapp av drivstoffet i en godkjent beholder utendørs og på avstand fra åpen ild. Bruk aldri bensin ved rengjøring. Bruk i stedet et avfettingsmiddel og varmt vann. Fremgangsmåte for å klargjøre gressklipperen for lagring: 1. Rengjør gressklipperen nøye, spesielt under klippeaggregatet. Utbedre lekkasjeskader for å unngå rustangrep. 2. Inspiser gressklipperen med tanke på slitte eller skadde deler og trekk til eventuelle løse skruer og muttere. 3. Bytt olje i motoren, ta hånd om spilloljen. 4. Tøm bensintanken. Start motoren og la den gå til forgasseren også er tom for bensin. 5. Fjern tennpluggen og hell ca. en spiseskje motorolje i hver sylinder. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen tilbake på plass. 6. Smør alle smørenippeler, ledd og aksler. 7. Fjern batteriet. Batteriet rengjøres, lades opp og oppbevares kjølig. Beskytt batteriet mot lave temperaturer (kuldegrader). 8. Oppbevar gressklipperen rent og tørt og dekk den til som ekstra beskyttelse. Service Ved bestilling av reservedeler skal gressklipperens innkjøpsår samt modell-, type- og serienummer oppgis. Bruk alltid originale reservedeler. En årlig kontroll eller trimming av autorisert serviceverksted er en fin måte å få gressklipperen din til å gi fullt utbytte neste sesong. 30 Norsk

33 KOPLINGSSKJEMA Bremsebryter, hydrostat 2. Mikrobryter, klippeaggregat 3. Mikrobryter, sete 4. Tenningslås 5. Timeteller 6. Startrelé 7. Motor Forklaring til fargeforkortelser RD = Rød BL = Blå VT = Hvit SV = Svart GL = Gul BR = Brun Norsk 31

34 TEKNISK SPESIFIKASJON Rider 1030 BioClip, Rider 1200 Mål Rider 1030 BioClip Rider 1200 Lengde mm mm Bredde mm mm Høyde mm mm Tjenestevekt 300 kg 300 kg Akselavstand 855 mm 855 mm Sporvidde 710 mm 710 mm Dekk 18 x 7.50 x 8 18 x 7.50 x 8 Lufttrykk, foran og bak 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) Maks. tillatt helling Motor Fabrikat Briggs & Stratton Briggs & Stratton Vanguard V-Twin modell , Vanguard V-Twin modell , type 1123, trim A1 type 1123, trim A1 Effekt 13,7/18 kw/hk 13,7/18 kw/hk Slagvolum 570 cm cm 3 Drivstoff Min. 92 oktan blyholdig el. blyfri Min. 92 oktan blyholdig el. blyfri Tankvolum 10 liter 10 liter Olje SAE 30 eller SAE 10W/30, SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse CD CF klasse CD CF Oljevolum 1,3 liter 1,3 liter Start Strømstart Strømstart Strømsystem Type 12 V, minusjordet 12 V, minusjordet Batteri 12 V, 24 Ah 12 V, 24 Ah Tennplugg Champion RC12YC Champion RC12YC elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm elektrodeavstand = 0,7 0,8 mm Drivverk Fabrikat Kanzaki K 61 Kanzaki K 61 Oljetype SAE 10W/30, klasse CD CF SAE 10W/30, klasse CD CF Klippeaggregat Type 3-knivsdeksel med Bioclip 3-knivsdeksel med bakutkast Klippebredde mm mm Klippehøyde 7 posisjoner, mm 7 posisjoner, mm Knivdiameter 410 mm 440 mm Støynivå 100 db(a) 100 db(a) Det tas forbehold om uanmeldte endringer for å forbedre maskinen. Merk at ingen rettslige krav kan stilles med støtte fra informasjonen i denne bruksanvisningen. Bruk kun originaldeler ved reparasjon. Hvis andre deler brukes er garantien ikke lenger gyldig. 32 Norsk 1A

35 TEKNISK SPESIFIKASJON Rider ProFlex Mål Rider ProFlex Lengde mm Bredde mm Høyde mm Tjenestevekt 300 kg Akselavstand 855 mm Sporvidde 710 mm Dekk 18 x 7,50 x 8 Lufttrykk, foran og bak 60 kpa (0,6 kp/cm 3 ) Maks. tillatt helling 15 Motor Fabrikat Briggs & Stratton Vanguard V-Twin modell , type 1130, trim E1 14,7/20 kw/hk Effekt Slagvolum 570 cm 3 Drivstoff 95 oktan blyfri Tankvolum 10 liter Olje SAE 30 eller SAE 10W/30, klasse CD-CF Oljevolum 1,3 liter Start Elektrisk start Strømsystem Type Batteri Tennplugg Drivverk 12 V, minusjordet 12 V, 24 Ah Champion RC12YC, elektrodeavstand = 0,7-0,8 mm Fabrikat Kanzaki K 61 Olje SAE 10W/30, klasse CD-CF Klippeaggregat (2 stk.) Type Klippebredde Klippehøyder Knivdiameter Type Klippebredde Klippehøyder Knivdiameter Støynivå 3-knivsdeksel med Bioclip-funksjon mm 7 posisjoner, mm 410 mm 3-knivsdeksel med Bioclip-funksjon mm 7 posisjoner, mm 440 mm 100 db(a) Når dette produktet er utslitt og ikke lenger kan brukes, skal det leveres tilbake til forhandleren eller til en annen instans for gjenvinning. Norsk 33

36 1A

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M05-97F M25-97FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Indeks INNHOLD Indeks...2 INNLEDNING Kjære kunde!...3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 112C Rider 112C5. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 112C Rider 112C5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer