Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 Svenska 31

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 Introduksjon... 2 Kjøring og transport på offentlig vei... 2 Tauing... 2 Bruk... 2 Produksjonsnummer... 3 Forklaring av symboler... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Generell bruk... 5 Kjøring i skråninger... 7 Barn... 8 Vedlikehold... 8 Transport Presentasjon Reguleringsanordningenes plassering Gassregulering Chokeregulering Hastighetsregulering Klippeaggregat Spak for klippeaggregat Klippehøyde Parkeringsbremse Sete Tanking Kjøring Før start Starte motoren Kjøring Differensialsperre Klippetips Stoppe motoren Frikopling Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Demontere dekslene Kontrollere motorens kjøleluftinntak Kontrollere drivverkets luftinntak Kontrollere og justere styrevaiere Kontrollere og justere gassvaieren Kontrollere og justere gassvaieren Justering av differensialsperre Justering av hydrostatvaieren Justere bremsen Kontrollere dekkenes lufttrykk Bytte luftfilter Bytte drivstoffilter Rengjøre pulsair-filter Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontrollere batteriets syrenivå Tenningssystem Kontrollere sikkerhetssystem Klippeaggregatets detaljer Montere klippeaggregatet Innstille parallellitet Innstille klippehøyde Kontrollere og justere trykk mot underlaget Bytte av brytepinne (BioClip) Servicestilling for klippeaggregatet Kontrollere knivene Demontere klippeaggregatet Demontering av aggregatramme Demontere rem Montere rem Bytte klippeaggregatets remmer Fjerning av BioClip-plug Klippeaggregatutførelser Smøring Smøreskjema Generell smøring Smøring av vaiere Smøreanvisninger iflg. skjema Feilsøkingsskjema Lagring Lagring om vinteren Service Koplingsskjema Teknisk spesifikasjon EU-erklæring om samsvar Servicejournal VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen slik at du vet hvordan du skal bruke og vedlikeholde gressklipperen før du tar den i bruk. For annen service enn den som beskrives i denne håndboken, kontakt en autorisert forhandler som kan hjelpe deg med reservedeler og service. Norsk 1

4 Kjære kunde INTRODUKSJON Takk for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarnas Ridere er bygd etter et unikt konsept med frontmontert klippeaggregat og en patentert styring på bakhjulene. Rideren er bygd for høyeste effektivitet på selv små og trange flater. Samlede reguleringsanordninger og hydrostatisk transmisjon styrt med fotpedaler bidrar også til maskinens yteevne. Denne bruksanvisningen er en verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du øke såvel maskinens levetid som dens bruktverdi vesentlig. Når du selger din Rider, må du sørge for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren. Det siste kapittelet i bruksanvisningen består av en Servicejournal. Pass på at service- og reparasjonstiltak dokumenteres. En god journalføring reduserer servicekostnadene for det sesongavhengige vedlikeholdet og påvirker maskinens bruktverdi. Ta med bruksanvisningen når Rideren leveres på verksted for servicetiltak. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før kjøring og transport på offentlig vei. Ved eventuell transport skal du alltid bruke godkjente fastspenningsanordninger og påse at maskinen er ordentlig forankret. Tauing Hvis maskinen din er utstyrt med hydrostat, bør du kun, ved behov, taue maskinen ytterst korte strekninger og ved lav hastighet, ellers er det risiko for at hydrostaten skades. Tiltenkt bruk Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på vanlige plener og annen ryddet og planert mark uten hindringer som stein, trestubber osv., og sammen med tilleggsutstyr levert av fabrikanten også til andre spesialoppgaver som det følger anvisninger for sammen med tilleggsutstyret. Det er en viktig del av den tiltenkte bruken å følge vilkårene for bruk, service og reparasjoner slik de er angitt av fabrikanten. Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med dens spesielle egenskaper og som er kjent med relevante sikkerhetsprosedyrer. Ulykkesforebyggende bestemmelser, alle andre generelt anerkjente bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkeshygiene samt alle veitrafikkbestemmelser må følges til enhver tid. Eventuelle vilkårlige modifikasjoner som utføres på denne maskinen kan frita fabrikanten for ansvar for eventuelle maskin- eller personskader. 2 Norsk

5 God service INTRODUKSJON Husqvarnas produkter selges verden over og bare i fagbutikker med servicetilbud. Dette er for å sørge for at du som kunde får den beste støtte og service. Før produktet ble levert er maskinen for eksempel kontrollert og innjustert av forhandleren, se bekreftelse i Servicejournalen i denne bruksanvisningen. Når du trenger reservedeler eller støtte i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Drivverk Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på venstre side foran under setet. På skiltet er det angitt ovenfra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens produksjonsnummer. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke. Det er plassert på veivhusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angir Motorens serienummer (E/NO). Kode. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler. Drivverkets produksjonsnummer er angitt på et strekkodemerke som sitter på forsiden av huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angis over strekkoden og begynner med bokstaven K. Produksjonsnummeret angis over strekkoden etter tegnene s/n. Fabrikantens typenummer angis under strekkoden etter tegnene p/n. Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Norsk 3

6 FORKLARING AV SYMBOLER Dessa symboler finns på åkgräsklipparen och i bruksanvisningen. Studera dem noga så att du vet vad de betyder. Läs bruksanvisningen. R N Revers Fri Hurtig Langsom Motor av Batteri Choke Drivstoff Oljetrykk Klippehøyde Revers Forover Tenning Bruk hørselsvern Hydrostatisk frikopling Parkeringsbremse Bremse Advarsel Utslipp av støy til omgivelsene ifølge EUs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet TEKNISKE DATA og på klistremerke. Advarsel! Roterende kniver! Advarsel! Fare for at gressklipperen kan velte! Kjør aldri på tvers over en skråning CE-samsvarsmerking Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten. Ta aldri med passasjerer på gressklipperen eller på utstyret. Før aldri hånden eller foten under dekselet mens motoren er i gang. Kjør meget langsomt uten klippeaggregat. Hastighetsreguleringspedal forover Startinstruksjoner Les bruksanvisningen Kontroller motorens oljenivå Kontroller hydrostatens oljenivå Hev klippeaggregatet Hydrostatpedaler i fristilling Brems Hvis motoren er kald, bruk choke Start motoren Løsne parkeringsbremsen før kjøring Fri Hastighetsreguleringspedal revers Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold 4 Norsk

7 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er til for din sikkerhet. Les dem nøye. ADVARSEL! Trekantsymbolet betyr at viktige sikkerhetsinstruksjoner må påpekes. Det gjelder din sikkerhet. Generell bruk Les alle instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen før du starter den. Sørg for at du forstår dem og følg dem. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningshendlene og lær deg hvordan du stanser raskt. Gjør deg også kjent med sikkerhetsmerkene. La maskinen kun brukes av voksne som er fortrolige med den. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn drivverket eller kjører. Les bruksanvisningen før du starter maskinen Påse at dyr og mennesker befinner seg på sikker avstand til maskinen. Stans maskinen hvis noen kommer inn i arbeidsområdet. Rens området for gjenstander som steiner, leker, tråder osv. som kan fanges opp av knivene og slynges i vei. Se opp for utkastet og ikke rett det mot noen. Stans motoren og hindre motorstart før du renser utløpsrennen. Husk at operatøren er ansvarlig for farer eller ulykker. Ta aldri med passasjerer. Maskinen er kun ment til å brukes av én person. Se alltid ned og bakover før du rygger. Vær oppmerksom på både små og store hindringer. Reduser farten før du svinger. Slå av knivene når du ikke klipper. Rens området for gjenstander før klippingen. Ta aldri med passasjerer ADVARSEL! Denne maskinen kan klippe av hender, føtter og slynge i vei gjenstander. Det kan medføre alvorlige skader hvis man ikke følger sikkerhetsforskriftene. Norsk 5

8 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær forsiktig når du runder en fast gjenstand, slik at knivene ikke slår borti den. Kjør aldri over fremmedlegemer. Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, hvis du hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre stoffer eller hvis du bruker visse medisiner som kan påvirke ditt syn, dømmekraft eller koordinasjon. ADVARSEL! Avgassene fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i dem, samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Se opp for trafikk når du arbeider nær en vei eller krysser den. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Stans alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. Hold barn borte fra klippeområdet ADVARSEL! Ved bruk av maskinen skal godkjent personlig verneutstyr brukes. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be maskinforhandleren om hjelp ved valg av verneutstyr. Sørg for å ha førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette. Bruk godkjente vernebriller eller heldekkende visir ved montering og ved kjøring. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Personlig verneutstyr Norsk

9 Kjøring i skråninger Kjøringer i skråninger er en av de operasjonene der risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller maskinen velter, hvilket kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Alle skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge oppover skråningen eller hvis du føler deg usikker, skal du la være å klippe den. Gjør slik Fjern hindringer som steiner, greiner osv. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Klipp oppover og nedover, ikke i sideretningen. Kjør aldri kjøregressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Unngå å starte eller stoppe i en skråning. Hvis dekkene begynner å slure, stans knivene og kjør sakte nedover skråningen. Kjør alltid jevnt og sakte i skråninger. Ikke foreta brå endringer av hastighet eller retning. Unngå unødige svinger i skråninger, og hvis det er nødvendig, sving da sakte og gradvis nedover, om mulig. Se opp for og unngå å kjøre over furer, groper og forhøyninger. I ujevnt terreng kan maskinen lettere velte. Høyt gress kan skjule hindringer. Kjør sakte. Bruk små rattutslag. Maskinen motorbremser bedre på lavt gir. Vær ekstra forsiktig med eventuelt tilleggsutstyr som kan forandre maskinens stabilitet. Ikke klipp nær kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten av et stup eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Ikke klipp vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet slik at maskinen glir. Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette foten i bakken. Ved rengjøring av understellet må maskinen aldri kjøres nær kant eller grøft. Følg fabrikantens anbefalinger om hjulvekter eller motvekter for å øke stabiliteten. Klipp skråninger oppover og nedover, ikke i sideretningen. Vær ekstra forsiktig ved kjøring i skråninger Norsk 7

10 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn Det kan oppstå alvorlige ulykker hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Barn lokkes ofte til maskinen og klippearbeidet. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra klippeområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet. Se bakover og ned etter små barn før og under en ryggemanøver. La aldri barn få kjøre med. De kan falle av og bli alvorlig skadd eller være i veien for en risikofri manøvrering av maskinen. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. La aldri barn manøvrere maskinen Vedlikehold Stans motoren. Hindre start ved å fjerne tenningskabelen fra tennpluggen eller ta ut tenningsnøkkelen før du foretar noen justeringer eller utfører vedlikehold. Fyll aldri bensin innendørs. Bensin og bensindamp er giftig og svært brannfarlig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan resultere i personskader eller brann. Oppbevar bensinen kun i beholdere som er godkjent for dette formål. Ta aldri av bensintanklokket og fyll aldri bensin mens motoren er i gang. La motoren avkjøles før du fyller bensin. Ikke røyk. Ikke fyll bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri bensin innendørs Norsk

11 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Hvis det er oppstått lekkasje i brennstoffsystemet, må ikke motoren startes før dette er utbedret. Oppbevar maskinen og bensinen slik at det ikke er noen risiko for at bensinlekkasje eller bensindamp kan forårsake skade. Kontroller bensinnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at bensinen kan ekspandere, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få bensinen til å ekspandere slik at den renner over. Unngå overfylling. Hvis det er sølt bensin på maskinen, må du tørke den opp og vente til den har fordampet før du starter motoren. Har du sølt på klærne, skal disse skiftes. La maskinen avkjøles før du gjør inngrep i motorrommet. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etsningsskader. Ved søl på huden, skyll umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet, kontakt omgående lege. ADVARSEL! Motoren, avgassystemet og hydraulikksystemets komponenter blir svært varme under drift. Risiko for brannskader ved berøring. ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Vask hendene etter berøring av batteriet. Vær forsiktig ved vedlikehold av batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold av batteriet mens du røyker eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan da eksplodere og forårsake alvorlige skader. Påse at bolter og muttere er trukket ordentlig til og at utstyret er i god stand. Sikkerhetsanordninger må aldri endres. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre beskyttelsesanordninger. Ikke endre regulatorinnstillingen og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører med for høyt turtall, er det risiko for maskinskader. Ikke røyk når du utfører vedlikehold Norsk 9

12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Avgassene inneholder karbonmonoksid, en giftig og livsfarlig gass uten lukt. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter. Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Maskinen er prøvd og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Knivbladene er skarpe og kan gi kuttskader. Pakk inn bladene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller parkeringsbremsens funksjon regelmessig. Juster og vedlikehold etter behov. Mulching-aggregatet skal bare brukes der det ønskes klipping av bedre kvalitet og på kjente områder. Reduser brannfaren ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet avfall som setter seg fast i den. La maskinen avkjøles før den settes inn i oppbevaringsrommet. Kjør aldri maskinen i et lukket rom Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes av eller på bil eller tilhenger. Bruk godkjent tilhenger for å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng bensintilførselen og spenn fast maskinen med godkjente fastspenningsanordninger som spennbånd, kjetting eller tau ved transport. Kontroller og følg lokale veitrafikkbestemmelser før du transporterer eller kjører maskinen på vei. Rengjør maskinen regelmessig for gress, løv og annet avfall VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig for å låse fast maskinen ved transport. Sørg for å spenne maskinen godt fast på transportkjøretøyet. Rygg maskinen opp på transportkjøretøyet for å forhindre at den kan velte. 10 Norsk

13 Presentasjon PRESENTASJON Denne bruksanvisningen beskriver Rider ProFlex 21. Rider ProFlex 21 er utstyrt med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 21 hestekrefter. Kraftoverføringen fra motoren skjer via en hydrostatisk girkasse som tillater trinnløs hastighetsregulering med fotpedalene. En pedal for kjøring forover og en for revers Reguleringsanordningenes plassering 1. Tenningslås 2. Chokeregulering 3. Gassregulering regulerer motorens turtall 4. Timeteller 5. Spak for innstilling av klippehøyde 6. Løftespak for klippeaggregat med sperreknapp 7. Hastighetsregulering, revers 8. Hastighetsregulering, forover 9. Bremsepedal 10. Sperreknapp for parkeringsbremse 11. Differensialsperre 12. Spak for regulering av setet 13. Lokk til drivstofftank 14. Panserlås 15. Frikopling Norsk 11

14 Gassregulering Gassreguleringen regulerer motorens turtall og dermed også knivenes rotasjonshastighet. Reguleringsspaken føres forover for å øke motorens turtall og bakover for å senke turtallet. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. PRESENTASJON Chokeregulering Chokereguleringen brukes ved kaldstart for å tilføre motoren en fetere drivstoffblanding. Ved kaldstart skal reguleringsspaken føres bakover til endeposisjon Hastighetsregulering Maskinens hastighet reguleres trinnløst med to pedaler, pedal (1) ved kjøring forover og pedal (2) for revers. 1 2 ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse Norsk

15 PRESENTASJON Klippeaggregat Rider ProFlex kan utstyres med ulike aggregater. Bioclip-aggregat som finfordeler gresset ved å klippe det flere ganger før det føres tilbake til plenen som gjødsel. Klippeaggregat med bakutkast, dvs. gressklippet kastes ut bak aggregatet. Combiaggregat som fungerer som et BioClipaggregat når en BioClip-plugg er montert, men kan stilles om til bakutkast ved å fjerne BioClip-pluggen. For identifikasjon av klippeaggregat, se Vedlikehold\Klippeaggregatutførelser. Eksempler på tilbehør til Rider ProFlex: Børste Snøskjær Hjulvekter Snøkjettinger Skyffeljern Kantskjærer Elektrisk redskapsløfter BioClip klippeaggregat Grusharv Tilhenger Spak for klippeaggregat Spaken brukes for å sette klippeaggregatet i transport- eller klippeposisjon. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stanses innen ca. 5 s. 1. Trekk spaken bakover til sperreposisjon (transportposisjon). Klippeaggregatet heves og knivene slutter å rotere. Klippeaggregatet heves Trykk inn sperreknappen og før spaken forover (klippeposisjon). Klippeaggregatet senkes og knivene begynner å rotere. 3. Spaken kan også brukes for å heve klippeaggregatet midlertidig, f.eks. når du kjører over en liten forhøyning i plenen. Klippeaggregatet senkes Norsk 13

16 Klippehøyde Med spaken kan du regulere klippehøyden i 7 forskjellige posisjoner. For å få en jevn klippehøyde er det viktig at lufttrykket er likt i begge forhjul (60 kpa). PRESENTASJON Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måte: 1. Trykk ned bremsepedalen. 2. Trykk inn sperreknappen på rattstammen (2) helt. 3. Slipp bremsepedalen mens du holder sperreknappen inne. Parkeringsbremsens sperre koples automatisk ut når bremsepedalen trykkes ned Sete Setet har et leddet feste i forkant og kan felles forover. Setet kan også justeres i lengderetning. For å justere setet vrir du spaken under setets forkant mot venstre. Setet kan deretter justeres forover eller bakover til ønsket posisjon Tanking Motoren skal kjøres på minst 87-oktans blyfri bensin (ikke oljeblandet). Miljøtilpasset alkylatbensin kan med fordel benyttes. Se også Tekniske data vedrørende metanol- og etanolbensin. ADVARSEL! Bensin er meget brannfarlig. Vær ytterst forsiktig og tank utendørs (se sikkerhetsinstruksjonene) Norsk

17 Før start Les avsnittene Sikkerhetsinstruksjonene og Presentasjon før start av kjøregressklipperen. Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikehold\Vedlikeholdsskjema ). Juster setet til ønsket posisjon. Starte motoren 1. Klippeaggregatet heves ved å trekke spaken bakover til den sperres (transportposisjon). Kople inn parkeringsbremsen. KJØRING Sett gassreguleringen i midterste posisjon Hvis motoren er kald skal chokereguleringen føres bakover til endeposisjon Vri tenningsnøkkelen til startposisjon Norsk 15

18 KJØRING 5. Når motoren starter slipper du straks tenningsnøkkelen tilbake til nøytral posisjon. VIKTIG INFORMASJON Kjør ikke startmotoren lengre enn ca. 5 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent ca. 15 sekunder før du prøver igjen Skyv chokereguleringen gradvis forover når motoren har startet. 7. Still inn ønsket motorturtall med gassreguleringen. La motoren gå på middels turtall, halv gass, 3-5 min før den belastes hardt ADVARSEL! Kjør aldri motoren innendørs, i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Avgassene fra motoren inneholder giftig karbonmonoksid Kjøring 1. Frigjør bremsepedalen ved først å trykke på bremsepedalen og deretter slippe opp bremsepedalen igjen. 2. Trykk forsiktig på en av pedalene til ønsket hastighet oppnås. For å kjøre forover trykker du på pedal (1) og for å kjøre i revers trykker du på pedal (2) ADVARSEL! Påse at grener ikke kan påvirke pedalene ved klipping under busker. Risiko for uønsket bevegelse Norsk

19 KJØRING 3. Velg ønsket klippehøyde (1 7) med klippehøydespaken Trykk inn sperreknappen på løftespaken og senk klippeaggregatet Differensialsperre ADVARSEL! Hold tommelfingrene ut. Risiko for slag i rattet ved kjøring med differensialsperre Differensialsperren kan betjenes under gang med pedalen på venstre side. For ikke å kjøre seg fast, kan man legge den inn rett før hindringen. 1. Legg inn differensialsperren ved behov ved å trykke pedalen ned. Hvis et hjul spinner, letter du litt på kjørepedalen. 2. Påse at differensialsperren går ut når pedalen slippes. Gjør små styrebevegelser eller rygg litt til pedalen går tilbake til normal stilling Norsk 17

20 KJØRING Klippetips ADVARSEL! Rydd gressplenen for stener og andre gjenstander som kan kastes av gårde av knivene. Lokaliser og marker stener og andre faste gjenstander for å unngå påkjørsel. Begynn med høy klipphøyde og senk den til ønsket resultat er oppnådd. Klipperesultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (gressklipperen kjører langsomt). Hvis gresset ikke er altfor langt og tettvoksende, kan kjørehastigheten økes uten at klipperesultatet svekkes merkbart. Gressplener blir penest hvis de klippes ofte. Klippingen blir jevnere og det avklipte gresset blir jevnere fordelt. Du bruker likevel ikke mere tid sammenlagt fordi du kan øke hastigheten og få et like godt resultat. Unngå å klippe gresset når plenen er våt. Resultatet blir dårligere siden hjulene synker ned i den myke gressplenen. Skyll klippeaggregatet rent med vann på undersiden etter hver gangs bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet felles opp i servicestilling. Når det brukes BioClip-aggregat, er det ekstra viktig at klippeintervallet ikke er for langt. Klippemønster ADVARSEL! Kjør aldri gressklipperen i terreng som heller mer enn 15. Kjør oppeller nedoverbakke, aldri på tvers. Unngå å forandre kjøreretningen plutselig. MAX Norsk

21 Stoppe motoren Hvis du har kjørt gressklipperen hardt må du gjerne motoren gå på tomgang ett minutt slik at den får normal arbeidstemperatur før den stoppes. Unngå tomgangskjøring i lengre tid, risiko for belegg på tennpluggen. 1. Løft klippeaggregatet ved å trekke spaken bakover til sperreposisjon. KJØRING Sett gassreguleringen på MIN. Vri tenningsnøkkelen til STOP Når kjøregressklipperen står stille, hold parkeringsbremsen nede og trykk inn sperreknappen Frikopling For at kjøregressklipperen skal kunne flyttes når motoren er slått av, må frikoplingsspaken trekkes ut Norsk 19

22 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Dette er en liste over vedlikeholdstiltak som skal utføres på gressklipperen. For punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, kontakt et autorisert serviceverksted. Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Kontrollere ev. drivstoff- og oljelekkasje - Kontrollere parkeringsbremse 27 Kontrollere motorens oljenivå (hver fylling) 47 Kontrollere drivstoffpumpens luftfilter 29 Kontrollere sikkerhetsbryter, sete 31 Kontrollere sikkerhetsbryter, løftespak 31 Kontrollere sikkerhetsbryter, parkeringsbremse 31 Kontrollere/rengjøre motorens kjøleluftinntak 23 Kontrollere klippeaggregatet: 34 knivenes feste 36 knivenes tilstand (skarphet, form osv.) 36 knivenes synkronisering (90 mellom BioClip) 36 Kontrollere styrevaiere (ev. slark osv.) 24 Kontrollere festeelementer (skruer, muttere o.l.) - Starte motor og kniver, lytte etter ulyder - Rengjøre under klippeaggregatet 36 Rengjøre kjøleluftinntak til transmisjon 23 Kontrollere batteriets syrenivå 30 Kontrollere transmisjonens oljenivå 49 Kontroller tilstanden til remmer, remskiver osv. - Kontrollere om det er oppstått skader - Kontrollere lufttrykk i dekk (60 kpa) 27 Kontrollere at vaierholdere i midjen ikke er skadd - Rengjøre grundig rundt motoren - Rengjøre grundig rundt transmisjon - Rengjøre rundt alle remmer, remhjul osv. 45 Smør differensialsperrens vaier 46 Smøre remstrammer (nippel) 49 Smøre triangelledd (nippel) 48 Smør førersetet 48 Smøre alle vaiere 45 Smøre sikkerhetssperre i klippeaggregatet 48 Smøre indre tapp i klippeaggregatet 48 Smøre spor for klippeaggregatets redskapsramme 48 Smøre ledd i klippeaggregatet 48 Rengjøre i rammetunnel - Smøre pedalmekanisme i rammetunnel 45 Smør girspak 47 Smør parkeringsbremsvaier Norsk

23 VEDLIKEHOLD Daglig Ukentlig 3) Minst Vedlikeholdsintervall i timer vedlikehold vedlikehold hvert Vedlikehold Side før etter år Smøre gassreguleringen 48 Smøre chokereguleringen 48 Smøre styrekjede i rammetunnel 46 Kontrollere styrevaiere i rammetunnel 24 Rengjøre luftrenserens forfilter eller Oil-foam-element hvis slikt finnes 23 Rengjør luftrenserens forrenser (Oil-foam) 28 Bytte motorolje 1) 46 Rengjøre luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 28 Kontrollere / justere klippehøydeinnstilling 34 Kontrollere / justere parkeringsbremse 27 Inspisere flammebeskyttelsen / gnistslukkeren (ekstrautstyr) - Bytt motornes oljefilter (hver 200. time) 49 Rengjøre / bytte tennplugg 30 Bytte drivstoffilter i ledningen 29 Rengjøre puls-air-filter 29 Rengjør kjøleflenser - Kontrollere motorens ventilklaring 4) - Kontrollere behov for oljeskift 4) og filterbytte 4) i girkasse (hver 500. time) - Bytt luftrenserens forrenser (Oil-foam) 2) 28 Bytte luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200. time) 28 Utføre 300 timers service 4) 60 1) Første gang etter 8 timer. Ved kjøring med tung belastning eller ved høy omgivelsestemperatur, bytt hver 50. time. 2) Under støvete forhold skal rengjøring og bytte skje oftere. 3) Ved daglig bruk av gressklipperen skal den smøres to ganger i uken. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. = Beskrevet i denne bruksanvisningen. = Ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Vedlikeholdstiltak skal ikke utføres på motor eller klippeaggregat med mindre: Motoren er stoppet Parkeringsbremsen er satt på Tenningsnøkkelen er tatt ut Klippeaggregatet er frikoplet Tenningskabelen er fjernet fra tennpluggen Norsk 21

24 VEDLIKEHOLD Demontere dekslene Motordeksel 1. Fell opp setet. 2. Vri deksellåsen på motordekselets overside mot urviseren 1/4 omdreining. 3. Fell opp motordekselet. Ved ev. behov kan motordekselet løftes av ved å fjerne gangjernsplintene Nesedeksel Løsne hurtiglåsen og løft av nesedekselet Høyre sidedeksel Demonter fotplaten (1) og skruene (2 og 3), og løft av dekselet Norsk

25 VEDLIKEHOLD Venstre sidedeksel Fjern knappen på differensialsperrepedalen. Skru ut skruene (1 og 2) og løft av dekselet Transmisjonsdeksel Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet Kontrollere motorens kjøleluftinntak Åpne motordekselet. Kontroller at motorens kjøleluftinntak ikke er tettet av blader, gress og smuss. Et tett kjøleluftinntak hindrer kjøling av motoren, og dette kan forårsake motorskader Kontrollere drivverkets luftinntak Kontroller at drivverkets luftinntak ikke er tett Norsk 23

26 Kontrollere og justere styrevaiere Styringen reguleres ved hjelp av vaiere. Etter en tids bruk tøyes vaierene slik at styringens innstillinger endres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måte: VEDLIKEHOLD 1. Demonter rammeplaten ved å løsne skruene (to på hver side) Kontroller hvor spente styrevaierne er ved å klemme dem sammen ved pilene som vist på bildet. Vaierne skal kunne klemmes sammen slik at mellomrommet mellom dem blir halvparten så stort, uten å bruke for mye kraft Ved behov kan vaierne strammes ved å trekke til justeringsskruene, en på hver side av styrekransen. Ikke stram dem for hardt, de skal bare strammes mot styrekransen. Kontroller vaierspenningen etter utført justering i henhold til punkt Norsk

27 Kontrollere og justere gassvaieren Kontroller at motoren svarer som den skal på gasspedalen og at riktig turtall oppnås ved full gass. Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan denne gjøres slik på nedre vaier: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og skyv gassreguleringen til full gass. VEDLIKEHOLD 2. Kontroller at gassvaieren er montert i riktig festehull i nedre hevarm, se bilde Trykk gassvaierens ytterhylster maksimalt til venstre og trekk til klemskruen. Kontroll og justering av chokevaier Hvis det ryker svart fra motoren eller den er vanskelig å starte, kan det skyldes feiljustert chokevaier (den øvre vaieren). Ved tvil, oppsøk serviceverksted. Ved behov for justering kan dette gjøres slik: 1. Løsne klemskruen til vaierens ytterhylster og trekk chokereguleringen til full chokestilling. 2. Kontroller at chokevaieren er montert i den øvre hevarmen, se bilde Trekk chokevaierens ytterhylster maksimalt til høyre og trekk til klemskruen. Justering av differensialsperren Differensialsperren (på venstre side) justeres på følgende måte: 1. Kontroller at differensialsperren er utkoplet, pedalen skal være helt oppe. 2. Still inn nullklaring mellom vaierhylsteret og justeringsskruen med de to mutterne på justeringsskruen. Det skal ikke kjennes noen klaring når man trekker i hylsteret. 3. Trekk mutterne forsiktig til, slik at justeringsskruen ikke skades Norsk 25

28 Justering av hydrostatvaieren Hydrostatvaieren (på venstre side) justeres på følgende måte: 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Ta fra hverandre det nedre kuleleddet, det er låst med en låsefjær. 3. Påse at kjørepedal forover er trykt helt ned. VEDLIKEHOLD Trykk den loddrette armen til maks.stilling og kontroller at kule og kuleskål i nedre kuleledd stemmer overens. 5. Juster kuleskålen på vaieren ved behov. 6. Sett sammen det nedre kuleleddet. 7. Sett tilbake kuleleddets låsefjær Norsk

29 Justere bremsen Parkeringsbremsen (på høyre side) justeres på følgende måte: 1. Ta av transmisjonsdekselet. Løsne de to skruene (en på hver side) og løft deretter av transmisjonsdekselet. 2. Hekt fjæren (A) av skruen (B). VEDLIKEHOLD 3. Kontroller at parkeringsbremsen ikke er på. 4. Still inn klaring 1 mm mellom deksel og justeringsskrue når man trekker i dekselet. Juster med mutterne på justeringsskruen. 5. Trekk til mutterne forsiktig, slik at justeringsskruen ikke skades. 6. Sett tilbake fjæren (A). 7. Kontroller at bremsen fungerer. ADVARSEL! En dårlig justert bremse kan føre til nedsatt bremseevne A B Kontrollere dekkenes lufttrykk Dekkenes lufttrykk skal være 60 kpa (0,6 kp/cm 2 ) på alle hjulene. For å forbedre drivkraften kan trykket i bakhjulene senkes til 40 kpa (0,4 kp/cm 2 ). Høyeste tillatte trykk er 80 kpa (0,8 kp/cm 2 ). VIKTIG INFORMASJON Forskjellig lufttrykk i dekkene på forhjulene fører til at knivene klipper gresset i forskjellig lengde Norsk 27

30 VEDLIKEHOLD Bytte luftfilter Hvis motoren kjennes svak eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Ved kjøring med skittent luftfilter kan tennpluggen få belegg slik at det oppstår driftsfeil. Det er derfor viktig å bytte luftfilter med jevne mellomrom (se Vedlikehold\Vedlikeholdsskjema for riktig serviceintervall). Rengjøring / bytte av luftfilter utføres slik: 1. Fell opp motordekselet. 2. Fjern de to plastgrepene på luftfilterdekselets overside og ta av luftfilterdekselet ADVARSEL! La avgassystemet avkjøles før service. Fare for brannskade. 3. Ta bort forfilteret av skumplast og rengjør det i et mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut Fjern vingemutteren i luftfilteret og løft av papirfilteret. Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent, skal det skiftes ut. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Kontroller at tetningen på papirfilterets underside er intakt. Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutterene. 6. Sett forfilteret på papirfilteret. 7. Sett tilbake dekselet over luftfilterhuset. Ikke trekk til plastgrepene for hardt Norsk

31 Bytte drivstoffilter Bytt det ledningsmonterte drivstoffilteret hver 100. driftstime (en gang per sesong) eller oftere hvis det er tett. Fremgangsmåte for å bytte drivstoffilter: 1. Åpne motordekselet. 2. Flytt slangeklemmene bort fra filteret. Bruk en flattang. 3. Dra løs filteret fra slangeendene. 4. Trykk det nye filteret inn i slangeendene. Snu filteret med pilen FLOW oppover mot bensinpumpen. Ved behov kan du påføre en såpeoppløsning på filterendene for å forenkle monteringen. VEDLIKEHOLD 5. Flytt slangeklemmene tilbake mot filteret Rengjøring av pulsair-filter 1. Åpne motordekselet. 2. Løsne de fire snepplåsene, løft av lokket og ta ut filteret. 3. Blås filteret rent med trykkluft. 4. Sett filteret tilbake i lokket og fest lokket med snepplåsene. Sett tilbake motordekselet Kontrollere forbrenningspumpens luftfilter Kontroller regelmessig at forbrenningspumpens luftfilter er fritt for smuss. Fjern skruene og bøy pumpen, det er ikke nødvendig å løsne noen slanger. Filteret kan ved behov rengjøres med en pensel. Sett pumpen tilbake på braketten Norsk 29

32 Kontrollere batteriets syrenivå Kontroller at batteriets syrenivå ligger mellom markeringene. Ved påfylling skal det kun fylles destillert vann i cellene. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Forholdsregler ved kontakt med syre Utvortes: Skyll med rikelige mengder vann. Innvortes: Drikk store mengder vann eller melk. Oppsøk lege så raskt som mulig. I øynene: Skyll med rikelige mengder vann. Oppsøk lege så raskt som mulig. Batteriet avgir eksplosiv gass. Gnister, flammer eller sigaretter må aldri finnes i nærheten av batteriet Tenningssystem Motoren er utstyrt med elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggen som krever vedlikehold. Anbefalte tennplugger, se Tekniske data. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. 1. Trekk løs tenningskabelskoen og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en 13/16" (21 mm) tennplugghylse. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom elektrodene er brent rundt eller om isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med en stålbørste dersom den skal brukes. 4. Mål elektrodeavstanden med trådmål. Avstanden skal være 0,75 mm / 0,030". Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tilbake tennpluggen for hånd for å unngå at gjengene skades. 6. Når tennpluggen ligger an mot setet, trekk den til med tennpluggnøkkel slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes 1/8-1/4 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes 1/2 omdreining fra seteanlegget. 7. Sett tilbake tenningskabelskoen. VIKTIG INFORMASJON For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. For hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i sylinderlokket. 30 Norsk

33 VEDLIKEHOLD Kontroll av sikkerhetssystem Kjøregressklipperen er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer start eller kjøring under følgende forhold: Motoren skal kun kunne startes når klippeaggregatet er i løftet stilling og hydrostatpedalene er i friposisjon. Føreren behøver ikke å sitte i førersetet. Kontroller daglig at sikkerhetssystemet fungerer ved å forsøke å starte motoren når en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Bytt forutsetning og forsøk igjen. Kontroller at motoren stanser dersom man reiser seg midlertidig fra førersetet når klippeaggregatet er i nedfelt stilling eller hydrostatpedalene ikke er i friposisjon. Startmotor Tenningssystem Fungerer Fungerer ikke Norsk 31

34 VEDLIKEHOLD Klippeaggregatets detaljer I anvisningene under vises det et klippeaggregat med bakutkast, men fremgangsmåten er tilsvarende for alle aggregater hvis ikke noe annet er angitt. Følgende detaljer omtales: C D E A. Sperre E. Stag for høydeinnstilling B. Indre tapp F. Parallellstag B C. Hakebeskyttelse G. Laveste høydeinnstillingsstopp D. Håndtak A F G Montere klippeaggregat ADVARSEL! Vær forsiktig. Fare for klemmeskader. Utgangsstilling for montering av aggregat: Plasser gressklipperen på et plant underlag. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen. Redskapsarmen i senket stilling. Redskapsarmen sperret med hakebeskyttelsen og sperren (A) i innfjæret stilling. Aggregatramme montert på klippeaggregatet, se Demontering av aggregatramme. A Monter aggregatet i redskapsarmens ytre kroker Trekk ut sperren (A) og løsne hakebeskyttelsen ved å skyve dens håndtak (D) bakover. D 3. Løft aggregatet ved å trekke opp spaken på førerens høyre side. A Norsk

35 VEDLIKEHOLD 4. Skyv aggregatet inn slik at de indre tappene (B) bunner i redskapsrammens spor. 5. Hekt i høydeinnstillingsstagets (E) bakre innfesting Still klippehøydespaken i fremre stilling. Avlast staget ved å trekke rammens fremre del opp eller ned. ADVARSEL! Pass fingrene. Ikke vri i knivene eller i remmen. E Løsne remstrammerens fjær og monter remmen på den fremre remskiven. En ny rem er kort. Vri den fremre remskiven ved behov med en nøkkel på sentrumskruen. 7. Hekt på remstrammerens fjær igjen. VIKTIG INFORMASJON Kontroller at remmen ligger rundt spennrullen Remskisse 1. Drivrem 2. Fremre remskive Spennrulle 4. Remstrammerens fjær 1 8. Sett på nesedekselet Norsk 33

36 Innstilling av parallellitet og høyde for både klippeaggregat med bakutkast og BioClip-aggregat Basismaskinen er fabrikkjustert. Når et av klippeaggregatene er montert, trengs det en justering av parallellitet og høyde. Utgangsstilling: 1. Kontrollere lufttrykk i dekk (60 kpa) 2. Klippeaggregatet skal være nedfelt på plant underlag. 3. Høydeinnstillingsspaken skal være innstilt på laveste klippehøyde. Parallellitet Begynn alltid med å justere parallelliteten. 1. Løsne de to mutterene på staget. 2. Mål avstanden mellom underlaget og aggregatets kant, foran og bak på dekselet. 3. Sett en nøkkel over utsparingen midt på staget og skru slik at klippeaggregatets bakkant blir liggende 2-4 mm høyere enn aggregatets forkant. 4. Kontrollmål. 5. Trekk deretter til de to mutterene på staget. VEDLIKEHOLD Klippehøyde 1. Løsne mutteren på høydeinnstillingsstaget. 2. Juster slik at avstanden mellom stopperen for laveste høydeinnstilling og beskyttelsesrammen blir 5 mm. 3. Trekk til mutteren. 4. Kontroller igjen at parallelliteten ikke er endret. I så fall må det foretas en omjustering av parallelliteten. 5. Kontroller og eventuelt juster klippeaggregatets marktrykk som beskrevet i neste avsnitt. 6. Monter nesedekselet. VIKTIG INFORMASJON Ved bytte av klippeaggregatet må det foretas en ny justering av parallellitet og høyde Norsk

37 VEDLIKEHOLD Kontrollere og justere klippeaggregatets trykk mot underlaget For å få best klipperesultat skal klippeaggregatet følge underlaget uten å ligge for hardt mot det. Trykket justeres med en skrue på hver side av gressklipperen. Justering av klippeaggregatets trykk mot underlaget gjøres på følgende måte: 1. Plasser en badevekt under klippeaggregatets ramme (i forkant) slik at aggregatet hviler på vekten. Ved behov kan du legge en kloss mellom rammen og vekten slik at støttehjulene ikke bærer vekt Juster aggregatets trykk mot underlaget ved å skru justeringsskruene bak begge forhjulene inn eller ut. Marktrykket skal være mellom 12 og 15 kg og fjærene jevnt strammet. Bytte av brytepinne (BioClip 103) For å beskytte BioClip-aggregatet og dets drivverk ved påkjørsel av hindringer, er knivene utstyrt med en brytepinne. Det er en buet friksjonsskive på hver knivbolt. Denne skiven må alltid erstattes med en ny ved bytte av brytepinne. Ellers kan brytepinnen løse ut og forårsake at knivene kolliderer. Bruk kun originaldeler. Et sett med kniv, brytepinne og friksjonsskive kan kjøpes hos forhandleren Sett aggregatet i servicestilling, se Plassering i servicestilling. 2A 4 2. Fjern kniven (2A) ved å fjerne knivbolten med skive og friksjonsskive (2B). 3. Fjern restene av den ødelagte brytepinnen (3). 4. Påse at anleggsflatene (4) på kniven og knivfestet er metallisk rene. Puss ved behov. 2B Monter en ny brytepinne (5) i knivfestet Monter kniven (6), påse at vendes ifølge bildet. 7. Monter en ny friksjonsskive (7) med den konkave siden vendt mot kniven. 8. Monter knivbolten med skiven (8). Tiltrekkingsmoment Nm (4,5-5 kpm) Norsk 35

38 Servicestilling for klippeaggregatet For å gi god adkomst ved rengjøring, reparasjon og service av aggregatet, kan dette settes i servicestilling. Servicestilling innebærer at aggregatet er oppfelt og sperret i vertikal stilling. Plassering i servicestilling 1. Plasser aggregatet slik at det henger i de ytre krokene ved å følge punkt 1-11 under Demontere klippeaggregatet. 2. Ta tak i aggregatets forkant og løft det opp i vertikal stilling. Aggregatet sperres automatisk i vertikal stilling. VEDLIKEHOLD Tilbakeføring fra servicestilling 1. Løft aggregatet i overkant (før det bakover), før håndtaket forover og senk aggregatet langsomt ned i horisontal stilling. 2. Skyv aggregatet inn til arbeidsstilling ved å følge punkt 4-8 under Montere klippeaggregatet. Kontrollere knivene For å oppnå best klipperesultat er det viktig at knivene er uskadde og godt slipte. Kontroller at knivenes festeskruer er trukket godt til (45-50 Nm). Ved bytte av kniver skal også friksjonsskive og brytepinne byttes. VIKTIG INFORMASJON Bytte eller sliping av knivene bør utføres av et autorisert serviceverksted. Etter sliping av kniver bør disse balanseres. Ved påkjørsel av hindringer som forårsaker havari bør skadde kniver byttes. La serviceverkstedet vurdere om kniven kan repareres/slipes eller må kasseres. Klippeaggregat med bakutkast VIKTIG INFORMASJON Bioclip 103-aggregatet skal alltid har knivene i stillingen som vist på bildet med 90 vinkel mellomknivene. Hvis ikke, kan knivene gå mot hverandre og forårsake skader på aggregatet. BioClip-aggregat Norsk

39 VEDLIKEHOLD Demontere klippeaggregatet ADVARSEL! Vær forsiktig. Fare for klemmeskader. 1. Plasser gressklipperen på et plant underlag. 2. Lås bremsen ved å trykke ned pedalen og sperre med trykknappen Løft opp aggregatet med løftespaken. 4. Ta av nesedekselet Løsne remstrammerens fjær. 6. Ta remmen av den fremre remskiven. 7. Hekt remstrammerens fjær på igjen Heng opp remmen rundt håndtaket Norsk 37

40 VEDLIKEHOLD 9. Hekt av høydeinnstillingsstaget (E) ved å føre den bakre delen oppover. Avlast staget ved behov ved å trekke rammens fremre del opp eller ned Trekk i håndtaket (D) og aggregatet samtidig. Slipp håndtaket når aggregatet har kommet litt ut Trekk ut aggregatet slik at det hektes fast i de ytre krokene. 12. Senk aggregatet med hjelp av spaken på førerens høyre side Trekk i håndtaket (D) slik at hakebeskyttelsen låser. Kontroller at sperren (A) er i innfjæret stilling. 14. Løft aggregatet ut av gressklipperen Norsk

41 Demontering av aggregatramme Utgangsstilling ved demontering av aggregatrammen: Klippeaggregatet fjernet. 1. Vri sperren ut slik at den fremre innfestingen kan løftes av klippeaggregatet. VEDLIKEHOLD Før aggregatrammen bakover, slik at tungen på klippeaggregatet slipper grepet om bøylen på aggregatrammen og løft av rammen. Montering skjer i omvendt rekkefølge Demontere rem Utgangsstilling ved demontering av rem: Det er ikke montert noe aggregat på gressklipperen. Remmens fremre del er hengt opp rundt hakebeskyttelsens håndtak. Punktene 5-8 under Demontering av klippeaggregat gjengir hvordan remmens fremre del demonteres fra den fremre remskiven Hele remmen demonteres som beskrevet under kun når snøskjær skal monteres på gressklipperen. 1. Demonter styreplaten under støttehjulet. Bruk to 13 mm-nøkler. 2. Hekt av fjæren på knivbremsen. 3. Legg av remmen fra mellomhjulet og demonter remmen Norsk 39

42 Montere rem 1. Legg remmen på plass forfra og la den fremre delen henge rundt hakebeskyttelsens håndtak. 2. Legg remmen på mellomhjulet og mot støttehjulet. VEDLIKEHOLD Monter styreplaten under støttehjulet og trekk til skruen med to 13 mm-nøkler Hekt på fjæren på knivbremsen. Punktene 6-7 under Montering av klippeaggregat gjengir hvordan remmen monteres på den fremre remskiven Norsk

43 VEDLIKEHOLD Bytte klippeaggregatets remmer Rembytte på BioClip 103 D E BioClip 103 finnes i to versjoner. Versjon 1 har én tannrem og versjon 2 har to. Tannremmene driver og synkroniserer knivenes rotasjon. Remmene sitter under et deksel på klippeaggregatets overside. C B 1. Demonter klippeaggregatet, se side Ta av aggregatrammen, se Demontering av aggregatramme. A F G 3. Før høydeinnstillingsstaget (E) forover. Løsne parallellstagets (F) fremre bolt og før staget bakover Løsne de to skruene som holder beskyttelsesdekselet og løft av dekselet. Et tips: Merk knivenes posisjon på resp. remskive med en tusjpenn Versjon 1: Løsne de tre skruene 1/2-1 omdreining. Trykk sammen remmene til maks. slakk og trekk til en av skruene. Bytt remmen og trekk den som vist på figuren (det er klistremerke på dekselet). Still knivene med 90 innbyrdes stilling og løsne skruen igjen. Fjæren gir remmen riktig remstramming. Kontroller knivenes posisjon igjen, juster ved behov ved å flytte remmen. Trekk til de tre skruene med 45 Nm. 5. Versjon 2: Løsne mutteren til eksenterplaten og vri den av. Løsne de fire mutterene (se figuren) som holder den ytre knivlagringen så mye at lagringen kan flyttes. Skyv knivlagringen inn mot den midtre lagringen og trekk av den øvre remmen. Gjenta fremgangsmåten for den nedre remmen. BioClip 103 Versjon ADVARSEL! Bruk vernehansker ved arbeid med knivene. BioClip 103 Versjon Norsk 41

44 VEDLIKEHOLD 6. Versjon 2: Montering: Sett først på den nedre remmen og deretter den øvre. Kontroller at knivene står som vist på figuren med 90 mellom hverandre, ellers må remmene justeres. Når knivlagringen sitter løst, kan remmen træs over til neste tann.trekk til mutterene så mye at lagringene ligger an mot klippedekselet, men kan forskyves. Stram remmene ved å vri inn den eksentriske strammeanordningen på oversiden av klippedekselet. Trekk til mutteren.trekk til samtlige muttere på knivlagringene. 7. Versjon 2: Når remmen beveger seg 7 mm innover ved en kraft på 10N, er remstrammingen korrekt. 8. Versjon 1 og 2: VIKTIG INFORMASJON På BioClip 103-aggregatet skal knivene ha innbyrdes stilling 90 mellom knivene. Ellers kan knivene gå mot hverandre og forårsake alvorlige skader på klippeaggregatet Monter beskyttelsesdekselet over remmene og sett fast parallellstaget og aggregatrammen Bytte av rem på klippeaggregat med side- eller bakutkast og Combiaggregat. 3 På disse klippeaggregatene med kollisjonssikre kniver drives knivene av én kilerem. Gjør slik for å bytte kileremmen: Løsne aggregatrammen (1), bolt til parallellstag (2) og de to skruene på dekselet (3). Løft vekk klippeaggregatets deksel Løsne fjæren som strammer kileremmen og ta av remmen. Montering av den nye remmen gjøres i omvendt rekkefølge Norsk

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider ProFlex 18. Bruksanvisning 101 91 35-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider ProFlex 18 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 35-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 Introduksjon... 2 Kjøring

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider Pro15. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider Pro15 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 34-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Rider Pro 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15 og Pro 18 Innledning...

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel og transport på allmenn vei...3

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 16 H. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 16 H Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 90 89-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 H Forklaring av symboler...

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 16. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 16 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 16 Innledning... 2 Kjøring og transport

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Jonsered FRM 13 Automatic Forklaring av symboler... 2 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 21 AWD Innhold Innledning...3 Kjære kunde...3 Ferdsel

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex

Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Rider 1030 BioClip Rider 1200 Rider ProFlex Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 89 53-21 Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider 13R Special. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider 13R Special Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Svenska 31 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 13R Special Innledning... 2

Detaljer

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 418Ts R 418Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15V2s AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15V2 Bruksanvisning Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11, Rider 11 C,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 15Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 15T Bruksanvisning Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice...

Detaljer

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 175 Rider 175 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA PARK 102 M

STIGA PARK 102 M STIGA PARK 102 M 8211-3025-04 O(x4) M(x4) J(x2) J(x2) X(x2) N(x4) S(x4) V(x2) P(x4) U(x2) T(x2) Y(x2) Q(x4) 1. Q M P O M N O N P Q J T U S R S 2. 3. 7. 4. 8. 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17. 14. Z

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. R 422Ts Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Rider 11/13 H Rider 11 Bio/13 H Bio Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 101 91 29-21 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216A 4X4 FR 2216MA 4X4 FR2216A2 4X4 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C

Bruksanvisning. Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. 3 3 Bruksanvisning 8 8 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2318 FA2 FR2318 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. R 422Ts AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 422Ts AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 18 Rider 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 SYMBOLFORKLARING Symboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 215TX. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 215T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Etter de første

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA2 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR2216 FA2 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning ZTH. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning ZTH Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING KJØREGRESSKLIPPER ZTH Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214T AWD R 214T. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214T AWD R 214T Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 318 Rider 320 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning R 214TC. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning R 214TC Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen og i bruksanvisningen.

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 4X4 8 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2218 FA FR 2218 FA 44 PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 MA FR 2216 MA FR 2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 111B Rider 111B5 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115B Rider 120B Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2211R FR 2211M FR 2213 MA FR2216 MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler Disse symbolene finnes på kjøregressklipperen

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer