Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse"

Transkript

1 Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng

2 Innledning Studiets varighet, omfang og nivå Studentens læringsutbytte og mål Målgruppe Opptakskrav Studiets oppbygging og innhold Pedagogiske metoder Tekniske forutsetninger ved studiet Pensumlitteratur Studiets innhold i Grafisk design og typografi Mål for Grafisk design og typografi Innhold i Grafisk design og typografi: Praktisk gjennomføring Studiets innhold i Bildekommunikasjon og bildebearbeiding Mål for Bildekommunikasjon og bildebearbeiding Innhold i bildekommunikasjon og bildebearbeiding: Praktisk gjennomføring Studiets innhold i prosjektstyring med vekt på strategiske valg i forhold til kommunikasjonsprosessen Mål for prosjektstyring Innhold i prosjektstyring: Praktisk gjennomføring...10 Studie- og arbeidsmåter Omfang av studie Arbeidsmåter Obligatoriske arbeidskrav Veiledning Leseplan - planlegging Support - læringsplattform Vurderingsformer, eksamen og obligatoriske innleveringer Vurdering av studenten...14

3 Teoretisk eksamen Avsluttende prosjektoppgave Avsluttende muntlig eksamen Karakterskala Sensorordning Gjennomføring av kontinuasjon Vitnemål...15

4 Innledning Studiet er orientert mot både papirbaserte og elektroniske medier. Studiet har en akademisk profil, der evne til kritisk refleksjon og skriftelig fremstillingsevne vektlegges. Kandidatene skal erverve seg forståelse av designhistorien og den visuelle kulturen i samfunnet. Målet er å utdanne grafiske designere med en bred kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å kunne tenke både analytisk og konseptuelt. Dvs. grafiske designere som kan jobbe selvstendig, og også samarbeide med yrkesutøvere fra andre fagområder og hevde seg effektivt i tverrfaglig prosjektsammenheng. Stadig flere oppgaver innen privat og offentlig virksomhet organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere med kunnskaper innen planlegging, oppfølging, organisering og ledelse av denne type oppgaver. Et prosjekt defineres som en tidsavgrenset engangsoppgave med et klart mål. God prosjektledelse regnes i dag som helt sentral for virksomhetens evne til å møte krav fra kunder og for å gjennomføre nødvendig omstillingsog utviklingsarbeid. Studiet vektlegger tre viktige områder innen Grafisk design: Grafisk design og typografi Bildekommunikasjon og reproduksjonsteknisk bildebearbeiding Prosjektstyring Studiet stiller store krav til selvstudium der innsatsviljen er viktig for å oppnå et godt resultat. Undervisningen fokuserer på praktisk kreativt arbeid. Studentene vil bygge opp en egen portofolio med egne obligatoriske arbeider dette blir en viktig referanse å ta med seg videre Studiets varighet, omfang og nivå Deltidsstudiet i Grafisk design med prosjektledelse er godkjent som et høgskolestudium, og ved bestått eksamen gis 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres over to semester. Studiet har en fem samlinger i studieperioden, samlingene er fra torsdag ettermiddag, hele fredag og hele lørdag. Studiet kan inngå som en komponent i en Bachelor utdanning. Deltidsstudiet er en opplæring som er en fleksibel studieform som gjør at studentene kan kombinere studier med

5 - 5 - jobb, familie og andre forpliktelser, studenten blir til tider overlatt til seg selv med læring og oppgaveløsninger. I tillegg til ordinære forelesninger og selvstudium baserer studiet seg på: Praktiske designprosjekter med utvikling av et bredt spekter av grafiske kommunikasjonsløsninger. Være i stand til å ta i bruk lært teori i egen arbeidssituasjon både på enkeltprosjekter og i forbindelse med bedriftens samlede prosjektvirksomhet Studentens læringsutbytte og mål Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert yrkesutøvelse i designbyråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, web- og multimedieutviklingsbyråer, forlag, aviser, grafiske bedrifter, eller andre relevante virksomheter. På sikt er etablering av egen designpraksis også en mulighet Målgruppe Grafisk design med prosjektledelse vil være interessant for en bred gruppe av søkere. Studiene er svært godt egnet for personer som har en viss yrkeserfaring innen design og som ønsker seg en videre- eller etterutdanning for spennende oppgaver innen nye områder. Studiet egner seg også for studenter og personer som ønsker at studiet skal inngå i en utdanning på Bachelor nivå orientert mot kommunikasjon og grafisk design. Studiet er en kombinasjon av felles samlinger og kommunikasjon via nett med andre studenter og faglærere. Mye av arbeidet kan derfor gjennomføres fra det stedet hvor studenten bor, og studiet har dermed få begrensninger med hensyn på geografisk spredning. Studiet passer for eksempel for de som: Er ferdig med videregående og ønsker en yrkeskarriere innen grafisk design. Utdanningen kan videre brukes inn i de fleste utdanninger og yrkesretninger. Har en jobb, eller en utdanning som krever kunnskap om grafisk design og prosjektledelse.

6 Opptakskrav Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Studiet forutsetter grunnleggende tekniske kunnskaper om IKT og grafiske desktop-verktøy som InDesign/QuarkXPress, Illustrator og Photoshop. Selve studiet legger imidlertid vekt på kreative og produksjonsorienterte sider ved grafisk design Studiets oppbygging og innhold Studiet følger en kombinasjonsmodell der undervisningen skjer i klasserom, med fem samlinger i studietiden, kombinert med egenstudier og support via IGM med e-post, avtaler eller webplattform. Studiet legger vekt på praktisk læring og omfatter planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsprosjekter alene og i gruppe. Studiet inneholder 3 undertemaer som tas i en bestemt rekkefølge. Alle undertemaer har krav til obligatoriske innleveringer. Selve studiet legger imidlertid vekt på kreative og produksjonsorienterte sider ved grafisk design. Studiet er både praktisk og teoretisk rettet med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene skal først sette seg grundig inn i metodeforståelse og teorigrunnlaget for studiets temaer, og deretter arbeide og levere oppgaver både individuelt og i grupper. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre flere individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema. Studiet inneholder tre undertema med ulikt omfang som tas sekvensielt. Hver av disse inneholder en forelesningsserie Pedagogiske metoder Forelesninger Gruppearbeid Oppgaveløsning Prosjektarbeid Veiledning

7 Tekniske forutsetninger ved studiet Studiet forutsetter av studentene har tilgang til egen PC/Mac med internett tilkopling. Videre forutsetter det at studenten har den nødvendige programvare installert som det skal arbeidet i med hjemmeoppgaver. 2. Pensumlitteratur Westhagen, Harald Prosjektarbeid, Gyldendal Akademisk. ISBN Målrettet prosjektstyring (Pocket) av Andersen Erling S, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, 2009 (ISBN ) Rannem, Øyvin (2005): Typografi og skrift. ISBN: Bergström, Bo. Bild & Budskap Carlssons Bokförlag ISBN (160s), Rybakken, Bjørn. Visuell Identitet, Abstrakt forlag ISBN (285s) Calvert, Christine. "Skriv så det selger" Universitetsforlaget Design Elements, A Graphic Style Manual: Timothy Samara 2007 Rockport Publishers Anbefalt tilleggslitteratur: Johansson, Kaj, Lundberg, Peter, Ryberg, Robert Grafisk kokbok 3.0. Bokforlaget Arena. ISBN (280 sider),

8 Studiets innhold i Grafisk design og typografi 3.1. Mål for Grafisk design og typografi Studentene skal kunne formidle ideer ved å lage et budskap ved hjelp av bilder og tekst. Kommunikasjonen er rettet mot en målgruppe, og hensikten er å oppnå bestemte mål for denne gruppen. Studenten skal lage bl.a. annonser, plakater, visittkort, firmaprofilering og design. Utgjør omtrent 1/3 av studiet Innhold i Grafisk design og typografi: Form og funksjon; persepsjonslære Kommunikasjonskunnskap Stilhistorie og estetikk Skrift- og typografihistorie Typografisk komposisjon Hvordan bruke språket som virkemiddel for å fange lesernes interesse Skriveprosesser / tekstproduksjon i forhold til ulike medier Bruk av kreative teknikker Fargelære 3.3. Praktisk gjennomføring Grafisk design og typografi gjennomføres på alle fem samlingene i løpet av studiet.

9 Studiets innhold i Bildekommunikasjon og bildebearbeiding 4.1. Mål for Bildekommunikasjon og bildebearbeiding Studenten skal tilegne seg kommunikasjonskunnskap knyttet til Visuell kommunikasjon. Utgjør omtrent 1/3 av studiet. INNHOLD 4.2. Innhold i bildekommunikasjon og bildebearbeiding: Kommunikasjon, målgrupper og presentasjonsmetoder Meningsdannelse og identitet via gjenstander og symboler Bildet som uttrykk, historisk utvikling Bildeanalyse og komposisjon Fargeforståelse, kontrast og harmoni Fotografering og komposisjon, forståelse og innhold Grunnleggende fargestyring 4.3. Praktisk gjennomføring Bildekommunikasjon og bildebearbeiding gjennomføres gjennom alle samlinger.

10 Studiets innhold i prosjektstyring med vekt på strategiske valg i forhold til kommunikasjonsprosessen 5.1. Mål for prosjektstyring Stadig flere oppgaver innen dagens arbeidsmarked organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere med kunnskaper innen planlegging, oppfølging, organisering og ledelse av denne type oppgaver. Et prosjekt defineres som en tidsavgrenset engangsoppgave med et klart mål. God prosjektledelse regnes i dag som helt sentral for virksomhetens evne til å møte krav fra kunder og for å gjennomføre nødvendig omstillings- og utviklingsarbeid. Studenten skal tilegne seg kunnskap om prosjektledelse, lære om sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å styre prosjekter. Utgjør omtrent 1/3 av studiet Innhold i prosjektstyring: Hvorfor prosjekt Forholdet mellom prosjekt- og produksjonsprosesser Initiering av prosjekter, kreativitet og innovasjon Målformulering Prosjekttyper og kategorisering Prosjektstyring, organisering, planlegging og oppfølging Prosjektarbeid i team Økonomiske estimater Prosjektledelse Implementering av prosjektresultat Kvalitetssikring og evaluering 5.3. Praktisk gjennomføring Prosjektstyring gjennomføres med undervisning på lørdager. Prosjektstyring bygges opp med teoretisk undervisning og utarbeidelse av en prosjektrapporter. Det vil gjennomføres en

11 gjennomgang av prosjektinnleveringene. Den praktiske oppgaven bygger på fastlagte elementer men gir samtidig rom for individuelle løsninger.

12 Studie- og arbeidsmåter 5.4. Omfang av studie Deltidsstudiet i grafisk design med prosjektledelse går over et år, og omfatter totalt 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et semesters fulltidsstudium. Studiet består av 90 timers teoriundervisning og praktisk oppgaveløsning gjennom hele studiet. Studiet består av fem samlinger med undervisning torsdag fra kl , fredag og lørdager fra kl Studentene må regne med å bruke mellom aktive arbeidstimer på studiet, dette er inklusiv undervisning hos IGM. Studiestart og slutteksamen fastsettes på forhånd Arbeidsmåter Den enkelte student kan arbeide i sitt eget tempo innenfor spesifiserte tidsfrister med oppgaver og materiell som ligger på læringsarenaen til IGM. Det arbeides både individuelt og i grupper Obligatoriske arbeidskrav Studenten gjennomfører og sender inn obligatoriske oppgaver og prøver knyttet til praktiske prosjekter, tekniske spørsmål og teori. Teoriske prøver, obligatoriske innleveringer samt faglige begrunnelser og refleksjoner knyttet til praktiske oppgaver skal underbygges med relevant pensumsteori, kildehenvisninger og litteraturliste Veiledning Underveis i studiet får studenten tilgang til veiledning med oppfølging fra kurs-/fagleder. Et støtte/supportsystem sørger for å gi oversikt og kommunikasjon mellom studenter og lærere. På denne måten har studentene mulighet til å få et personlig forhold både til lærere og medstudenter Leseplan - planlegging En stor del av studiet er basert på selvstudium og studenten vil få veiledning for å få planlagt dette best mulig. Studentene vil få pensumliste, leseplan og en oversikt over forelesere, datoer for samlinger og andre praktiske opplysninger ved oppstart av studiet.

13 Support - læringsplattform Læringsplattformen Fronter står sentralt, der studentene har mulighet til å møte hverandre i meningsutveksling og der kursleder legger ut relevant informasjon. Denne læringsplattform inneholder oversikter over studiets innhold, kalender, deltakerne, lærere, øvingsoppgaver og tips, nyttige linker osv.

14 Vurderingsformer, eksamen og obligatoriske innleveringer 6.1. Vurdering av studenten Studiet har krav til studentene at de skal levere inn oppgaveløsninger individuelt og i gruppe som bygger på teorien i studiets innhold. Mellom hver samling er det obligatoriske innleveringer som det gis tilbakemeldinger på, som skal presenteres og gjennomgås i plenum. Innleveringene gjennomføres som obligatorisk innlevering og som må bestås før de kan gå opp til avsluttende eksamen. Disse prøvene og innleveringene vurderes av faglærer med Bestått/ikke bestått, og utgjør studiets obligatoriske arbeidskrav. Alle obligatoriske innleveringer vurderes av emnelærer Teoretisk eksamen Det gjennomføres en individuell teoretisk 3 timers eksamen med pensum fra hele studiet på slutten av studiet. Ingen hjelpemidler tillatt ved den teoretiske eksamen. Teoretiske eksamen teller 40% av den samlede sluttkarakteren som kommer på vitnemål fra høgskolen. Ingen hjelpemidler er tillatt Avsluttende prosjektoppgave På slutten av studiet må studentene levere en prosjektoppgave over 3 uker ledsaget av en skriftlig prosjektrapport, som er en av studiets tre avsluttende eksamener. Prosjektoppgaven omfatter tema fra hele studiet og utføres som en gruppeoppgave. Gruppen kan bestå av 1 til 3 personer. Studentene danner selv grupper. Innleveringen representerer 40% av den endelige karakteren for studiet. Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektoppgave, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder Avsluttende muntlig eksamen På bakgrunn av denne gruppebesvarelsen gjennomføres en individuell muntlig eksamen. Denne representerer 20% av den endelige karakteren. Det avholdes også en individuell skriftlig eksamen i teorien fra alle modulene. Denne representerer 40% av den endelige karakteren.

15 Karakterskala Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått) Sensorordning Prosjektene sensureres av emnelærere. Avslutningsprosjektet sensureres av emnelærere Gjennomføring av kontinuasjon Kan konte ved neste års eksamen Vitnemål På vitnemålet for bestått studie i Grafisk design med prosjektledelse får studentene en sluttkarakter som er lagt sammen av vurderingen på prosjektoppgaven, skriftlig og muntlig eksamen. Alle eksamener må bestås for å få sluttkarakter. VEDLEGG: Emnebeskrivelsen for studiet Grafisk design med prosjektledelse.

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig Skreddersydd for markedets behov Både de som kommer til IGM for å heve kompetansen, og bedriftene som er avhengige av denne kompetansen er klare på følgende: Omstilling og fornyelse krever mer enn beherskelse

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for medier og kommunikasjon Studieretningsfagene i grunnkurs medier og kommunikasjon Oslo, juli 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2 Forord

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer