Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk"

Transkript

1 Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesign) 30 studiepoeng

2 Innledning Studiets varighet, omfang og nivå Studentens læringsutbytte Målgruppe Opptakskrav Studiets oppbygging og innhold Pedagogiske metoder Tekniske forutsetninger ved studiet Pensumlitteratur Studiets innhold i Digital bildebehandling Mål for grunnleggende digital bildebehandling Innhold i grunnleggende bildebehandling: Praktisk gjennomføring Studiets innhold i Illustrasjon og grafiske fremstillinger Mål for Illustrasjon og grafiske fremstillinger Innhold i Illustrasjon og grafiske fremstillinger: Praktisk gjennomføring Studiets innhold i Trykksakdesign Mål for trykksakdesign Innhold i Trykksakdesign: Praktisk gjennomføring Studiets innhold i informasjonsteknologi Mål for grunnleggende informasjonsteknologi Innhold i informasjonsdesign: Praktisk gjennomføring Studie og arbeidsmetoder Omfang Arbeidsmåter Obligatoriske arbeidskrav... 14

3 Veiledning Leseplan - planlegging Support - læringsplattform Vurderingsformer, eksamen og obligatoriske innleveringer Teoretisk eksamen Avsluttende prosjektoppgave Karakterskala Sensorordning Gjennomføring av kontinuasjon Vitnemål... 17

4 Innledning Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i en designprosess og metoder for anvendelse av disse kunnskapene og ferdighetene. Studiet fokuserer på metoder for hensiktsmessig og effektivt kreativt arbeid i en design hverdag hvor resultater viser seg i ulike trykte medier. Studentene vil bygge opp en portofolio med egne arbeider dette blir en viktig referanse å ta med seg videre. Det å kunne bruke de riktige metodene, til rett tid og oppgave er viktig for å kunne utforme grafiske produkter av god kvalitet. Studiet gir et godt fundament for forståelse av hvordan man designer trykksaker. Studentene vil praktiserer dette ved å jobbe i de programmene som er mest brukt i reklamebyråer, aviser og grafisk bransje. Dette vil gi studentene en digital plattform å arbeide ut fra og gode metoder å anvende når de skal jobbe med sideombrekking, bildebehandling og designe øvrige elementer en trykksak består av Studiets varighet, omfang og nivå Studiet gjennomføres over to semester. Studiet har en undervisningskveld pr. uke igjennom to semestre. Deltidsstudiet i Design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) er godkjent som et høgskolestudium, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan inngå som en komponent i en Bachelorutdanning, og godkjennes og kvalitetssikres av Høgskolen i Gjøvik Studentens læringsutbytte Studentene skal i løpet av studiet tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å bedre kunne forstå og utnytte teknologiene som benyttes i medie-, informasjons- og kommunikasjonssystemer i bedrifter, næringsliv, organisasjoner og privat. Studiet belyser muligheter og begrensninger i en designprosess av trykksaker. Studentene skal først tilegne seg grunnleggende metoder, kunnskaper og ferdigheter innenfor design med hovedvekt på bruk av hensiktsmessige verktøy, og som ønsker kunnskap og forståelse for verktøy og prosesser som inngår i produksjon av tekst, bilder og grafikk. Studentene vil lære å lage annonser, DM, visittkort, brosjyrer, fotomontasje med innhold og kommunikasjon. Studiet legger vekt på praktisk læring og omfatter foruten opplæring i aktuelle metoder og

5 - 5 - evaluering av mulig programvare, planlegging og gjennomføring av brosjyrer fra idé til ferdig produkt. Studentene skal i løpet av studietiden tilegne seg kunnskaper som gjør at de framstår som praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med planlegging, design og utvikling av materiell Målgruppe Studiet er interessant for mange grupper studenter. Det er svært godt egnet for folk med yrkeserfaring innenfor grafiske medier som ønsker seg en videreutdanning. De som har generell studiekompetanse eller fem års relevant yrkeserfaring kan søke opptak til studiet. Studiet passer for eksempel for de som: Er ferdig med videregående og ønsker å starte på et utdanningsløp som er rettet mot media eller design. Utdanningen kan videre brukes inn i flere bransjer. Har en jobb, eller en utdanning, og ønsker kunnskap og forståelse for verktøy og prosesser som inngår i produksjon av tekst, bilder og grafikk Opptakskrav Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering Studiets oppbygging og innhold Studiet følger en kombinasjonsmodell med undervisning én kveld per uke i IGM lokaler, kombinert med egenstudier og support via IGM med e-post, avtaler eller læringsplattform. Studiet er både praktisk og teoretisk rettet med hovedvekt på å løse praktiske obligatoriske oppgaveløsning basert på teoretisk kunnskap. Studentene skal først sette seg grundig inn i metodeforståelse og teorigrunnlaget for studiets tema, og deretter arbeide og levere oppgaver både individuelt og i grupper. Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige undertema.

6 - 6 - Studiet er delt opp i flere undertema som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret blir det gitt en innføring i grunnleggende informasjonsteknologi og digital bildehandling. Det andre semesteret er det illustrasjon og produksjon av trykksaker. Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike undertema. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som gruppearbeid og individuelt. Under følger en oversikt over undertema som inngår i studiet: 1. semester: Grunnleggende informasjonsteknologi. Digital bildebehandling 2. semester: Illustrasjon og grafiske fremstillinger Trykksakdesign Studiet inneholder fire undertema med ulikt omfang som tas sekvensielt. Hver av disse inneholder en forelesningsserie Pedagogiske metoder Forelesninger: bygges opp med teoretisk undervisning i klasserommet Oppgaveløsning: studenten sitter å jobber på maskiner med oppgaver Prosjektarbeid: studentene jobber sammen i grupper med ett prosjekt Veiledning: Lærer veileder studenter både i klasserommet, via e-post eller telefon når studenten har behov for veiledning Tekniske forutsetninger ved studiet Studiet forutsetter av studentene har tilgang til egen PC/Mac med internett tilkopling. Videre forutsetter det at studenten har den nødvendige programvare installert som det undervises i. Programvare som man må ha på maskin er bl.a. Photoshop, InDesign, Illustrator og Acrobat. I

7 - 7 - tillegg trenger man en USB-minnebrikke. Beskrivelse av krav til system og programvare vil bli presentert ved studiestart.

8 Pensumlitteratur Johansson, Kaj et al Grafisk kokbok 3.0, guiden till grafisk produksjon. Forlag: bokforlaget Arena AB (2006), språk Svensk. ISBN: Rybakken, Bjørn Visuell identitet. Abstrakt forlag AS. ISBN: Evening, Martin. Adobe Photoshop CS6 for Photographers. ISBN Rannem, Øivin, Typografi og skrift, ISBN: Anbefalt tilleggslitteratur:

9 Studiets innhold i Digital bildebehandling 2.1. Mål for grunnleggende digital bildebehandling Studenten skal etter gjennomføring ha kunnskap om digital bildebehandling, behandle digitale bilder som eget selvstendig bildeuttrykk på varierte måter, behandle digitale bilder til ulike medier og kvalitetssikre bildet i en digital arbeidsflyt. Studenten skal etter gjennomføring tilegne seg kunnskap og ferdigheter, for å beherske det digitale bildet. Studenten vil opparbeide kunnskap av bildets oppbygning, kunne kontrollere og konvertere bildet til ulike medier, samt kvalitetssikre bildet i en digital arbeidsflyt. Studenten skal også lære å beherske kreative løsninger og lage digitale bilder som et eget selvstendig bildeutrykk Innhold i grunnleggende bildebehandling: Fargelære: fargerom, tone- og fargekorrigering, bruk av ICC profiler Det digitale bilde: problematikk vedrørende bildeskarping og digitalisering Bildebehandling for ulike medier Filformater oppløsning, komprimering og filstørrelser Retusj, frilegging, sammenkopiering av bilder Behandling av RAW-format Filterbruk Digitalisering Rapport og oppgaveskriving som forskningsverktøy 2.3. Praktisk gjennomføring Gjennomføres med 11 samlinger.

10 Studiets innhold i Illustrasjon og grafiske fremstillinger 3.1. Mål for Illustrasjon og grafiske fremstillinger Studenten skal etter gjennomføring kunne tegne illustrasjoner og logoer, samt få innblikk i nyhetsgrafikk og visuell identitet. INNHOLD 3.2. Innhold i Illustrasjon og grafiske fremstillinger: Diagrammer og grafiske fremstillinger Symbolbruk Bruk av mønster som visuell effekt Nyhetsgrafikk hva, hvorfor og hvordan Vektorisering av illustrasjoner for hensiktsmessig uttrykksform og bruk Bruk av moderne IKT-programmer som redskap i formgivningsprosesser og til utvikling av selvstendige, digitale uttrykk Omforming og kombinasjon av ulike objekter for effektiv bruk i illustrasjoner i grafiske produkter 3.3. Praktisk gjennomføring Gjennomføres med 6 samlinger.

11 Studiets innhold i Trykksakdesign 4.1. Mål for trykksakdesign Studentene skal etter gjennomføring ha kunnskap om oppbygging av trykksaker fra idé til ferdig trykksak, kommunikasjon for en målgruppe med bevisste typografi-, design-, og fargevalg, oppsett av forskjellige typer trykksaker med gode trykktekniske løsninger og kvalitetssikring av trykksaken i tillegg til kunnskap om papir, etterbehandling og ferdiggjøring av trykksaker. Studenten skal etter gjennomføring ha tilegne seg kunnskap og ferdigheter, for å beherske trykksaksproduksjon. Studenten vil opparbeide kunnskap om typografi som bruk av forskjellige skrifter og typografiske grunnregler, kunnskap og erfaring i layout- og designarbeid og oppsett av trykksaker. Studenten skal kunne lage kvalitetssikre trykklare filer Innhold i Trykksakdesign: Typografi Skrift og leselighet Skriftanalyse og skriftgruppering Skriftens uttrykk Grunnleggende designprinsipper for ulike trykksaker; aksidens, DM, tidsskrift, avis Forskjeller i bruk og ytelser ved anvendelse av InDesign i trykksakproduksjon Komposisjon, det gylne snitt, asymmetri og symmetri Planlegging av arbeidsgang; fra idé til ferdig produkt Opprettelse og håndtering av dokumenter Sammensetning av tekst, bilde og andre elementer Bruk og oppsett av tabell Metoder for effektiv produksjon av trykksaker Rapport og oppgaveskriving som forskningsverktøy

12 Praktisk gjennomføring Gjennomføres med 10 samlinger.

13 Studiets innhold i informasjonsteknologi 5.1. Mål for grunnleggende informasjonsteknologi Studenten skal etter gjennomføring ha kunnskap om åndsverksloven og grunnleggende informasjonsteknologi Innhold i informasjonsdesign: Binære tallsystem, operativsystemteori, nettverksteori Prinsipper for digitalisering Maskinvarekomponenter Oppsett/konfigurasjon og systemadministrasjon av arbeidsstasjon Åndsverksloven 5.3. Praktisk gjennomføring Gjennomføres med 3 samlinger.

14 Studie og arbeidsmetoder 6.1. Omfang Deltidsstudiet i Design av trykksaker (Macdesign) går over et år, og omfatter totalt 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et semesters fulltidsstudium. Studiet består av 150 timers teoriundervisning og praktisk oppgaveløsning og 30 samlinger, én kveld i uken fra september til mai. Studentene må regne med å bruke mellom aktive arbeidstimer på studiet. Studiestart og slutteksamen fastsettes på forhånd Arbeidsmåter Den enkelte student kan arbeide i sitt eget tempo innenfor spesifiserte tidsfrister med oppgaver og materiell som ligger på læringsplattformen til IGM. Det arbeides både individuelt og i grupper Obligatoriske arbeidskrav Studentene gjennomfører og sender inn obligatoriske oppgaver og prøver knyttet til praktiske prosjekter, tekniske spørsmål og teori. Teoriske prøver, obligatoriske innleveringer samt faglige begrunnelser og refleksjoner knyttet til praktiske oppgaver skal underbygges med relevant pensumsteori, kildehenvisninger og litteraturliste Veiledning Underveis i studiet får studentene tilgang til veiledning med oppfølging fra kurs-/fagleder. Læringsplattformen sørger for å gi oversikt og kommunikasjon mellom studenter og lærere. På denne måten har studentene mulighet til å få et personlig forhold både til lærere og studenter Leseplan - planlegging En stor del av studiet er basert på selvstudium og studenten vil få veiledning for å få planlagt dette best mulig. Studentene vil få pensumliste, leseplan og en oversikt over forelesere, datoer for samlinger og andre praktiske opplysninger ved oppstart av studiet.

15 Support - læringsplattform På læringsplattformen har studentene mulighet til å møte hverandre i meningsutveksling samt at kursleder legger ut relevant informasjon her. Denne læringsplattform inneholder oversikter over studiets innhold, kalender, deltakerne, lærere, øvingsoppgaver og tips, nyttige linker osv.

16 Vurderingsformer, eksamen og obligatoriske innleveringer Studentene må for hvert av undertemaene: digital bildebehandling, illustrasjon og trykksakproduksjon gjennomføre en praktisk oppgave/obligatorisk innlevering og en teoretisk individuell skriftlig prøve som må være godkjent før de kan gå opp til avsluttende eksamen. Grunnleggende informasjonsteknologi har en 2 timers teoretisk prøve. Disse prøvene og innleveringene vurderes av faglærer med Godkjent/ikke godkjent, og utgjør de obligatoriske arbeidskrav. Alle obligatoriske innleveringer vurderes av temalærer Teoretisk eksamen Det gjennomføres en individuell teoretisk 5 timers eksamen med pensum fra hele studiet på slutten av studiet. Ingen hjelpemidler tillatt ved den teoretiske eksamen. Teoretisk eksamen teller 40% av den samlede sluttkarakteren som kommer på vitnemål fra høgskolen Avsluttende prosjektoppgave Mot slutten av studiet vil studentene ha seks uker til å jobbe med en større prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vil bestå av et praktisk arbeid samt en skriftlig rapport. Prosjektoppgaven omfatter hele studiets innhold og utføres som en gruppeoppgave. Gruppen kan bestå av 1 til 3 personer. Studentene danner selv grupper. Forholdet mellom den praktiske delen og rapporten er i sensureringen hhv Prosjektoppgaven teller 60% av den samlede sluttkarakteren som kommer på vitnemålet fra høgskolen. Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektoppgave, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder Karakterskala Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått) Sensorordning Prosjektene sensureres av emnelærer. Avslutningsprosjektet sensureres av emnelærer Gjennomføring av kontinuasjon Kan konte ved neste års eksamen.

17 Vitnemål På vitnemålet for gjennomført studie i Design av trykksaker (Macdesign) får studentene en sluttkarakter som er lagt sammen av vurderingen på prosjektoppgaven og den individuelle teoretiske eksamen som teller 40%. Begge eksamener må bestås for å få sluttkarakter. VEDLEGG: Emnebeskrivelsen for studiet Design av trykksaker (Macdesign)

IGM. www.igm.no. kurs og studier VÅREN 2013

IGM. www.igm.no. kurs og studier VÅREN 2013 www.igm.no Institutt for grafiske medier Brynsveien 5, 0667 Oslo Tlf 23 37 64 00 NO 971 473 649 IGM kurs og studier VÅREN 2013 html5 og css dreamweaver responsiv design interaksjonsdesign wordpress animasjon

Detaljer

IGM. kurs og studier VÅREN 2012

IGM. kurs og studier VÅREN 2012 IGM kurs og studier VÅREN 2012 html og css dreamweaver mobile enheter interaksjonsdesign actionscript grafisk design photoshop indesign digital foto illustrator fargestyring konferanser seminarer høgskolestudier

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester Studieplan Innledning Journalistikk er et studium som er opprettet i samarbeid mellom NKS og avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Studiet er godkjent til 60 studiepoeng

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer