Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner)"

Transkript

1 Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) 30 studiepoeng vår 2006

2 - 2 - INNHOLD GENERELL INFORMASJON...3 MÅL FOR STUDIET...3 OPPBYGGING AV STUDIET...4 MODUL 1 GRUNNLEGGENDE INFORMASJONSTEKNOLOGI...6 MODUL 2, DIGITAL BILDEBEHANDLING...7 MODUL 3 TRYKKSAKDESIGN...8 MODUL 4 ILLUSTRASJON OG GRAFISKE FREMSTILLINGER...9 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER...10 VEDLEGG...11

3 - 3 - GENERELL INFORMASJON Studiet gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i en designprosess og metoder for anvendelse av disse kunnskapene og ferdighetene. Det er et selvstudium der innsatsviljen er viktig for et godt resultat. Studiet fokuserer på metoder for hensiktsmessig og effektivt kreativt arbeid i en designhverdag hvor resultater viser seg i ulike trykte medier. Studentene vil bygge opp en portofolio med egne arbeider dette blir en viktig referanse å ta med seg videre. Det å kunne bruke de riktige metodene, til rett tid og oppgave er viktig for å kunne utforme grafiske produkter av god kvalitet. Studiet gir et godt fundament for forståelse av hvordan man designer trykksaker. Studentene vil praktiserer dette ved å jobbe i de programmene som er mest brukt i reklamebyråer, aviser og grafisk bransje. Dette vil gi studentene en digital plattform å arbeide ut fra og gode metoder å anvende når de skal jobbe med sideombrekking og bildebehandling og designe øvrige elementer en trykksak består av. Deltidsstudiet i Design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) er godkjent som et høgskolestudium, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan inngå som en komponent i en Bachelorutdanning, og godkjennes og kvalitetssikres av Høgskolen i Gjøvik. Studiet følger en kombinasjonsmodell. Undervisningen skjer i klasserom med en kveldssamling pr uke, kombinert med egenstudier og support via IGMs læringsplattform på Internett. Bruk av nettbasert opplæring gjør studieformen fleksibel, og slik at studentene kan kombinere studier med jobb, familie og andre forpliktelser. Studentene vil også få tilgang til forskjellige e-læringsprogrammer innen faget. Studiet er både praktisk og teoretisk rettet. Den praktisk obligatoriske oppgaveløsning er basert på teoretisk metodekunnskap. Studentene skal arbeide og levere oppgaver både individuelt og i grupper. Studiet vil være interessant for mange grupper studenter. Det er svært godt egnet for folk med yrkeserfaring innenfor grafiske medier som ønsker seg en videreutdanning. De som har studiekompetanse eller fem års relevant yrkeserfaring kan søke opptak til studiet. Et gjennomført studie vil kunne bety en styrking av studentens attraktivitet på det grafiske og inhouse jobbmarked. MÅL FOR STUDIET Studiet belyser muligheter og begrensninger i en designprosess av trykksaker. Studentene skal først tilegne seg grunnleggende metoder, kunnskaper og ferdigheter innenfor design med hovedvekt på bruk av hensiktsmessige verktøy. Deretter legger studiet vekt på praktisk læring og omfatter i tillegg til opplæring i aktuell programvare hvor metodene for planlegging og gjennomføring av trykksakdesign fra idé til ferdig produkt blir satt ut i livet.

4 - 4 - OPPBYGGING AV STUDIET Studiet inneholder 4 moduler med ulikt omfang som tas i en kronologisk rekkefølge. Hver av disse inneholder en forelesningsserie. Eksamenssemester avhenger av når oppstart, målet er å starte studiet både i september (høst) og februar (vår) Modulenes innhold Modul 1 Grunnleggende informasjonsteknologi 3 samlinger: - Binære tallsystem, operativsystemteori, nettverksteori - Prinsipper for digitalisering - Maskinvarekomponenter - Oppsett/konfigurasjon og systemadministrasjon av arbeidsstasjon Innleveringer og evalueringer - obligatorisk innlevering av praktisk oppgave - obligatorisk 2 timers teoretisk prøve Modul 2 Digital bildebehandling 11 samlinger: - Fargelære: fargerom, tone- og fargekorrigering, bruk av ICC profiler - Det digitale bilde: problematikk vedrørende bildeskarping og digitalisering - Bildebehandling for ulike medier - Filformater oppløsning, komprimering og filstørrelser - Retusj, frilegging, sammenkopiering av bilder - Avansert fargejustering - Filterbruk - Digitalisering - hjemmeeksamen for modul 1 og 2, teller 20% av sluttkarakter Modul 3 Trykksakproduksjon 10 samlinger - Typografi - Skrift og leselighet - Skriftanalyse og skriftgruppering - Skriftens uttrykk - Grunnleggende designprinsipper for ulike trykksaker; aksidens, DM, tidsskrift, avis - Forskjeller i bruk og ytelser ved anvendelse av InDesign i trykksakproduksjon - Komposisjon, det gylne snitt, asymmetri og symmetri - Planlegging av arbeidsgang; fra idé til ferdig produkt - Opprettelse og håndtering av dokumenter - Sammensetning av tekst, bilde og andre elementer - Bruk og oppsett av tabell - obligatorisk innlevering av praktisk oppgave

5 Metoder for effektiv produksjon av trykksaker - Rapport og oppgaveskriving som forskningsverktøy Modul 4 Illustrasjon 6 samlinger - Diagrammer og grafiske fremstillinger - Symbolbruk - Bruk av mønster som visuell effekt - Nyhetsgrafikk hva, hvorfor og hvordan - Vektorisering av illustrasjoner for hensiktsmessig uttrykksform og bruk - Eksempel på bruk av moderne IKTprogrammer som redskap i formgivningsprosesser og til utvikling av selvstendige, digitale uttrykk - Omforming og kombinasjon av ulike objekter for effektiv bruk i illustrasjoner i grafiske produkter - obligatorisk innlevering av praktisk oppgave - obligatorisk 2 timers teoretisk prøve - prosjektoppgave basert på alle modulene i studiet, teller 40% av sluttkarakter - skriftlig 5 timers slutteksamen etter modul 4, teori fra alle modulene i studiet

6 - 6 - Modul 1 GRUNNLEGGENDE INFORMASJONSTEKNOLOGI Utgjør 3 samlinger av hele studiet MÅL Studenten skal etter gjennomføringen ha tilegnet seg å konfigurere virksomheters arbeidsstasjoner. INNHOLD Temaer - Binære tallsystem, operativsystemteori, nettverksteori - Prinsipper for digitalisering - Maskinvarekomponenter - Oppsett/konfigurasjon og systemadministrasjon av arbeidsstasjon Praktisk gjennomføring - Modul 1 gjennomføres med tre samlinger. Denne modulen er studiets innleding. I de første samlingene vil studiet defineres, studieopplegget forklares og studentene lærer seg nettarenaen. VURDERING Vurdering gjennom modulen Modulen har obligatorisk innlevering av en praktisk oppgave og en 2 timers teoretisk prøve. Den praktiske oppgaven og teoriprøven vurderes til bestått/ikke bestått.

7 - 7 - Modul 2, DIGITAL BILDEBEHANDLING Utgjør 11 samlinger av hele studiet. MÅL Studenten skal etter gjennomføringen ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i å beherske kreative problemløsnings- og uttrykksprosesser innen digital bildebehandling, behandle digitale bilder som eget selvstendig bildeuttrykk på varierte måter, behandle digitale bilder til ulike medier og kvalitetssikre bildet i en digital arbeidsflyt. INNHOLD Temaer: - Fargelære: fargerom, tone- og fargekorrigering, bruk av ICC profiler - Det digitale bilde: problematikk vedrørende bildeskarping og digitalisering - Bildebehandling for ulike medier - Filformater oppløsning, komprimering og filstørrelser - Retusj, frilegging, sammenkopiering av bilder - Avansert fargejustering - Filterbruk - Digitalisering Praktisk gjennomføring Modul 2 gjennomføres med 11 samlinger. Ved avslutningen av modul 2 avlegges en felles hjemmeeksamen for modul 1 og 2, gjennomført over 3 uker i gruppe. Hjemmeeksamen består av en praktisk oppgave som vektes 70% av karakteren, og en rapport som vektes 30% av karakteren. Denne utgjør 20% av den samlede sluttkarakteren. Denne prøven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen ved Modul 4. Eksamenen vurderes av faglærer.

8 - 8 - Modul 3 TRYKKSAKDESIGN Utgjør 10 samlinger av hele studiet. MÅL Studenten skal etter gjennomføringen ha tilegnet seg kunnskap om oppbygning av trykksaker av ulik karakter. Her inngår aksidenstrykksaker, annonser for forskjellig trykte medier, tidsskriftsdesign og bokoppsett. INNHOLD Temaer - Typografi - Skrift og leselighet - Skriftanalyse og skriftgruppering - Skriftens uttrykk - Grunnleggende designprinsipper for ulike trykksaker; aksidens, DM, tidsskrift, avis - Forskjeller i bruk og ytelser ved anvendelse av InDesign i trykksakproduksjon - Komposisjon, det gylne snitt, asymmetri og symmetri - Planlegging av arbeidsgang; fra idé til ferdig produkt - Opprettelse og håndtering av dokumenter - Sammensetning av tekst, bilde og andre elementer - Bruk og oppsett av tabell - Metoder for effektiv produksjon av trykksaker - Rapport og oppgaveskriving som forskningsverktøy Praktisk gjennomføring Modul 3 gjennomføres med 10 samlinger. I denne modulen bør studentene velge medstudenter de kan samarbeide med om prosjektoppgaven som skal gjennomføres mot slutten av studiet. Vurdering: Modul 3 har obligatorisk innlevering av en praktisk oppgave. Den praktiske oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Denne prøven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen i Modul 4.

9 - 9 - Modul 4 Illustrasjon og grafiske fremstillinger Utgjør 6 samlinger av hele studiet. MÅL Studenten skal etter gjennomføringen ha tilegnet seg, og vise kunnskap om, metodene for utforming av illustrasjoner og grafiske fremstillinger i et grafisk papirbasert uttrykk gjennom arbeid med eksempler. INNHOLD Temaer - Diagrammer og grafiske fremstillinger - Symbolbruk - Bruk av mønster som visuell effekt - Nyhetsgrafikk hva, hvorfor og hvordan - Vektorisering av illustrasjoner for hensiktsmessig uttrykksform og bruk - Eksempel på bruk av moderne IKT-programmer som redskap i formgivningsprosesser og til utvikling av selvstendige, digitale uttrykk - Omforming og kombinasjon av ulike objekter for effektiv bruk i illustrasjoner i grafiske produkter Praktisk gjennomføring Modul 4 gjennomføres med 6 samlinger. VURDERING Vurdering gjennom modulen Modul 4 har obligatorisk innlevering av en praktisk oppgave og en 2 timers teoretisk prøve. Den praktiske oppgaven og teoriprøven vurderes til bestått/ikke bestått. Avsluttende prosjektoppgave eksamen for pensum fra alle moduler Studiets prosjektoppgave utleveres i modul 4. Prosjektet er deleksamen i studiet, og skal synliggjøre kunnskaper som studentene har tilegnet seg i hele studiet. Den skal også fungere som en fremtidig dokumentasjon på kandidatens kunnskaper og ferdigheter. Prosjektoppgaven gjennomføres som gruppearbeid over 6 uker. Karakteren teller 40% av den samlede sluttkarakteren som kommer på vitnemålet fra høgskolen. Prosjektoppgaven skal vise forståelse for alle studiets fire moduler.

10 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER Omfang Deltidsstudiet i Design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) går over et studieår, og omfatter 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et semesters fulltidsstudier. Studiet består av 150 timer teori, praktisk oppgaveløsning og 30 samlinger fordelt på en kveld i uken fra september til mai. Studenten bør regne med å bruke mellom aktive arbeidstimer på studiet. Studiestart og slutteksamen fastsettes på forhånd. Arbeidsmåter Den enkelte student kan arbeide i sitt eget tempo innenfor spesifiserte innleveringsfrister med spesifiserte rammer med oppgaver og materiell som ligger på læringsarenaen. Det blir arbeidet både individuelt og i grupper. Studenten har best utbytte av studiet ved å delta aktivt i forelesninger, være engasjert med medstudenter i form av godt gruppearbeid, løse og levere oppgaver som beskrevet og forventet, og være positivt proaktiv overfor de krav og forventninger et høgskolestudie stiller til en student. Utstyr Det forutsettes at studenten disponerer en nyere datamaskin med internettilkopling med tilhørende programvarer som brukes i undervisningen. Det er trolig mulig å arbeide fra et vanlig hjemmemodem, adgang til ISDN eller et bredbåndsnett vil lette studiesituasjonen. Aktuelle system og programvare krav og anbefalinger vil bli presentert ved studiestart. Verktøyfordypning som selvstudie kan gjøres via læringsplattformen til IGM for noen av de aktuelle sideombrekkingsprogrammene. Det er dog ikke sikkert at denne er oppdatert til enhver tid med aller siste versjon av de ulike programvarene. Obligatoriske arbeidskrav Studentene gjennomfører og sender inn obligatoriske oppgaver og prøver knyttet til praktiske prosjekter, tekniske spørsmål og teori. Teorietiske prøver, faglig rapporter samt faglige begrunnelser og refleksjoner knyttet til praktiske oppgaver skal underbygges med relevant pensumsteori, kildehenvisninger og litteraturliste. Veiledning Underveis i studiet får studentene tilgang til utstrakt veiledning med oppfølging fra faglærer. Et supportsystem sørger for å gi oversikt og kommunikasjon mellom studenter og lærere. På denne måten får studentene et nært arbeidsforhold både til lærerne og medstudenter.

11 Leseplan - planlegging En stor del av studiet er basert på selvstudium og studenten vil få god veiledning for å få planlagt dette best mulig. Studentene vil motta en pensumsliste, leseplan og en oversikt over forelesere, datoer for samlinger og andre praktiske opplysninger ved oppstart av studiet. Support - møteplass Et eget studiestøttesystem står sentralt, der studentene har mulighet til å møte hverandre i meningsutveksling og der kursleder legger ut relevant informasjon. Denne møteplassen inneholder oversikter over studiets innhold, aktivitetskalender, deltakerne, lærere, øvingsoppgaver og tips, nyttige pekere osv. Eksamen og obligatoriske innleveringer Med utgangspunkt i de målformuleringer og temaer som er beskrevet for de ulike modulene i dette studiet vil studentene fremstilles til tre tellende eksamener. Studentene må for modulene 1, 3 og 4 gjennomføre en praktisk oppgave, og en to timers individuell teoretisk prøve i modul 1 og 4 som må bestås før de kan gå opp til avsluttende eksamen. I modul 2 gjennomføres en praktisk oppgave med dette formål. Ved slutten av modul 2 gjennomføres en 3 ukers felles praktisk og teoretisk hjemmeeksamen for modul 1 og 2 i gruppe. Denne utgjør 20% av den samlede sluttkarakteren. Denne prøven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen i Modul 4. Det skal innleveres en prosjektoppgave i gruppe over 6 uker ved avslutningen av modul 4. Denne karakteren teller 40% av den samlede sluttkarakteren som kommer på vitnemålet fra høgskolen. Det vil gjennomføres til slutt en individuell teoretisk 5 timer eksamen i alle modulenes temaer. Denne karakteren teller 40% av den samlede sluttkarakteren. På vitnemålet for gjennomført studie i Design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (MacDesigner) får studentene en sluttkarakterer som er lagt sammen av vurderingene på hjemmeeksamenen i modul 2 som teller 20%, prosjektoppgaven etter modul 4 som teller 40% og den individuelle teoretiske eksamenen som teller 40%. Alle disse eksamenene må bestås for å få sluttkarakter. VEDLEGG Emnebeskrivelse for deltidsstudier Design av trykksaker (Macdesigner)

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesign) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning... 4 1.1. Studiets

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik. Studieplan. Studium i Publisering for web. (Webproduksjon) 30 studiepoeng

Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik. Studieplan. Studium i Publisering for web. (Webproduksjon) 30 studiepoeng Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Studium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4 1.2.

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig

Den faglige tilretteleggingen og utviklingen av studiet er underlagt IGM, som også stiller med forelesere og veiledere. Studere og jobbe samtidig Skreddersydd for markedets behov Både de som kommer til IGM for å heve kompetansen, og bedriftene som er avhengige av denne kompetansen er klare på følgende: Omstilling og fornyelse krever mer enn beherskelse

Detaljer

IGM Studiekatalog Etter- og videreutdanning ved IGM, Oslo - studieåret 2013-2014

IGM Studiekatalog Etter- og videreutdanning ved IGM, Oslo - studieåret 2013-2014 IGM Studiekatalog Etter- og videreutdanning ved IGM, Oslo - studieåret 2013-2014 Grafisk design mediedesign med prosjektledelse Design av trykksaker Macdesigner Interaksjonsdesign og brukervennlighet WEBproduksjon

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2006 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Revidert våren 2006. Godkjent i Utdanningsutvalget 31.05.06. Basert på tidligere plan vedtatt i høgskolens

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013

Studieplan studieår 2012 2013 HiBu - Fakultet for økonomi og Bachelor i dynamisk webdesign Side 1/9 Studieplan studieår Bachelor i dynamisk webdesign HiBu - Avdeling for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 164

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Datateknikk Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Datateknikk Studieplan for Programmering Studieplan gjelder for: 2-årig utdanning som heltidsstudium 2-årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september 2015 Innhold

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

IGM. www.igm.no. kurs og studier VÅREN 2013

IGM. www.igm.no. kurs og studier VÅREN 2013 www.igm.no Institutt for grafiske medier Brynsveien 5, 0667 Oslo Tlf 23 37 64 00 NO 971 473 649 IGM kurs og studier VÅREN 2013 html5 og css dreamweaver responsiv design interaksjonsdesign wordpress animasjon

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

IGM. kurs og studier VÅREN 2012

IGM. kurs og studier VÅREN 2012 IGM kurs og studier VÅREN 2012 html og css dreamweaver mobile enheter interaksjonsdesign actionscript grafisk design photoshop indesign digital foto illustrator fargestyring konferanser seminarer høgskolestudier

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programme in Design and Communication in Digital Media 60 studiepoeng Deltid over 2 år Bachelornivå Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer