PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2014 april 2016, pkt for 2. avtaleår. Til stede på et eller flere møter: For staten: Per Kristian Knutsen Grete A. Jamæs Oddbjøm Tønder Yvonne Larssen Ragnar Ible Bøhn Kan Sandbugten Jørn Flemming Nordvik Torgeir Bjørnaraa Marie Gisetstad Andersen Grete Molle Torgersen Yngvar Tveit Tormod Belgum For LO Stat: Tone Rønoldtangen Eivind Gran Randi Stensaker Dag Westhrin Anniken Refseth Stein Syrstad John Leirvaag Kjersti Barsok Vibecke Solhaug Guro Vadstein Thomas Sandvik Kjell Atle Brunborg Egil Andre Aas Gro Tove Andersen Alf Edvard Masternes Rita Bråten Sissel M. Skogshaug Tone Faugli Tore Walmsnæss Kirsti Mandal Nina Helland Jarle Eide Are Tomasgard

2 For Akademikerne: Anders Kvam Roger Matberg Odd Håker Joakim Solhaug Bente Anita Kvamme Marianne Kringlebotn Annette Narvenid Kan Tønnesen Nordli Anette Bjørlin Basma Svein-Håkon Forvik Christer Wiik Aram Roald Aasen Christian Tengs Urd Andestad Julius Okkenhaug Sverre Bromander Greta Torbergsen Marianne Lindmark Pedersen Siw Tyldum Åsgeir Bårdsen Johnny Marken Wencke Sartori Eide For Unio: Petter Aaslestad Atle Gullestad Klemet Rønning-Aaby Signy Svendsen Sigve Bolstad Thea Wessel Jørgensen Kan Tangen Bjørg Sundøy Ole Jacob Støle Kjetil Rekdal Brit-Toril Lundt Camilla Moe Røisland Unn Alma Skatvold Arild Hustad Eystein M. Hagesæther Jorunn Solgaard Kristian Mollestad Brit-Helen Russdal-Hamre Hilde Gunn Avløyp For YS Stat: På1N.Arnesen Tore Leirfall

3 Hans-Erik Ski æggerud Anne S. Henriksen Fredrik Støtvig Odd Jenvin Elisabeth Borthen Knut Are Svenkerud Unn-Kristin Olsen Anne Lunderbye Wang Jens Chr. Batt Margunn Haugland Lizzie Ruud Thorkildsen Per Magnar Stavland Jonny Nauste Rune Rudberg Even Mølmshaug Knut Ringen Eivind Olsen Ingerid Bjercke Eva Lorentzen Kst. statens personaldirektør Per Kristian Knutsen ledet møtene. Etter forhandlinger i fellesmøter og særmøter kom partene til enighet om følgende: 1. Generelle tifiegg Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen. Fra og med lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 39 er tillegget kr 700. Sevedlegg Lokale forhandlinger Dersom arbeidsgiver lokalt avsetter økonomiske midler fra virksomheten iht. HTAs pkt første ledd pkt b), skal forhandlingene være avsluttet innen 31. oktober Med mindre partene lokalt avtaler noe annet virkningstidspunkt, settes virkningstidspunktet til 1. august. 3. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden Endringer i forhandlingssteder framgår av vedlegg 2.

4 Protokolitilforsel: Partene konstaterer at omstillingsprosesser og reformer vil prege staten i tiden som kommer. Det er viktig at slike prosesser gjennomføres i tråd med Hovedtariffavtalen i staten vedlegg 3, Intensjonserklæring om omstilling under trygghet, samt ved bruk av de bestemmelser i Hovedtariffavtalen og i sentrale særavtaler som er relevante under omstillinger. i À

5 Lønnsffinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnst,inn Lønnstiinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrnn Lønnstrinn HOVEDLØNNSTABELI Vedlegg 1. Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnsffinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Løflnstfjfln Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnsffinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn 94 i Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnsffifln Lønnstrinn Lønnstrinn 97 i Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn 101 i Lønnstrinn Lønnstiinn Lønnstrinn 99 i Lønnstiinn Lønnstjinn Lønnstrnn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønnstrinn Lønristrinn Lønnstrinn Lørinstrinn Lønnst,inn Lørinstrinn Lønnstrjnn

6 Statsministerens kontor: (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Akershus NAV Akershus NAV Aust-Agder NAV Aust-Agder NAV Buskerud NAV Buskerud NAV Fmnmark NAV Firinmark NAV Hedmark NAV Hedmark NAV Hordaland NAV Hordaland NAV Møre og Romsdal NAV Møre og Romsdal NAV Nordland NAV Nordland NAV Nord-Trøndelag NAV Nord-Trøndelag NAV Oppland NAV Oppland NAV Oslo NAV Oslo NAV Rogaland NAV Rogaland NAV Sogn og Fjordane NAV Sogn og Fjordane NAV Sør-Trøndelag NAV Sør-Trøndelag NAV Telemark NAV Telemark NAV Troms NAV Troms NAV Vest-Agder NAV Vest-Agder NAV Vestfold NAV Vestfold NAV Østfold NAV Østfold NAV Forvaltning NAV Forvaltning NAV Hjelpemidler og tilrettelegging NAV Hjelpemidler og tilrettelegging NAV Innkreving NAV Innkreving Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet: Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen: Riksrevisjonen Riksrevisjonen Riksrevisjonen: Statsministerens kontor Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten NY Regjeringsadvokaten Vedlegg 2

7 NAV Internasjonalt NAV Klageinstans NAV Kontaktsenter NAV Kontroll NAV Pensjon NAV økonomi pensjon NAV økonomi stønad NAV økonomitjenester Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens pensjonskasse Trygderetten NAV Internasjonalt NAV Klageinstans NAV Kontaktsenter NAV Kontroll NAV Pensjon NAV økonomi pensjon NAV økonomi stønad NAV økonomitjenester Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Statens arbeiclsrniljøinstitutt Statens pensjonskasse Trygderetten Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Barne-, likestillings- og iniduderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) Bufetat region Midt-Norge Bufetat region Nord Bufetat region Sør Bufetat region Vest Bufetat region øst Forbrukerombudet Forbrukerrådet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Statens inst. for forbruksforskning (SIFO) Bame-, likestillings- og inkluderings departementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat Senter for administrasjon og utvilding (BSA) Bufetat region Midt-Norge Bufetat region Nord Bufetat region Sør Bufetat region Vest Bufetat region øst Forbrukerombudet Forbrukerrådet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Statens inst. for forbruksforskning (SIFO) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Finansdepartementet: Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring (DF0) Finanstilsynet Oljeskattekontoret Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) Skattedirektoratet Region Skatt midt-norge Region Skatt nord Region Skatt sør Region Skatt vest Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring (DF0) Finanstilsynet Oljeskattekontoret Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) Skattedirektoratet Skatt midt-norge Skatt nord Skatt sør Skatt vest

8 Skatteopplysningen Toliregion Midt-Norge Toliregion Vest-Norge (DIFI) Datatilsynet Skatt øst Skatteopplysningen NY Statens innkrevingssentral (SI) Skattedirektoratet Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsclirektoratet Region Skatt øst Fiskeridirektoratet m/ytre etater Garantiinstituttet for eksportkreditt (GJEK) Norges geologiske undersøkelse Sjøfartsdirektoratet departementet Datatilsynet Departementenes servicesenter Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning og IKT Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet: Brønnøysundregistrene Tolfregion Nord-Norge Tolfregion Oslo og Akershus Tolfregion Sør-Norge Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Nasjonalt institutt for ernærings Konkurransetilsynet Havforskningsinstituttet m/avd. Tollregion øst-norge Justervesenet og sjømatforskning Kommunal- og moderrnseringsdepartementet: (Patentstyret) Kommunal- og modemiserings Styret for det industrielle rettsvem Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fyllcesmannen i Hordaland Fyllcesmannen i Nordland Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag NY Statens innkrevingssentral (SI) Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Fiskeridirektoratet Toliregion Midt-Norge Toliregion Nord-Norge Toliregion Oslo og Akershus Tolfregion Vest-Norge Toliregion Sør-Norge Brønnøysundregistrene Justervesenet Toliregion øst-norge Finansdepartementet Norges geologiske undersøkelse Nasjonalt institutt for ernærings Konkurransetilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Nærings- og fiskeridepartementet og sjømatforskning Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud (Patentstyret) Sjøfartsdirektoratet Styret for det industrielle rettsvern Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Kommunal- og modemiseringsdepartementet Departementenes servicesenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylicesmannen i Finnmark Fyllcesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland

9 Fyllcesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fyllcesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms Fyllcesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Direktoratet for nød- Justis- og beredskapsdepartementet: Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Helsedirektoratet Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Øvrige Helse- og omsorgsdepartementet Statens strålevem Statens strålevern Helsedirektoratet Helsedirektoratet Helseøkonomiforvaltningen Helseøkonomiforvaltningen Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kunnskapssenter for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Helsetjenesten Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet: Øvrige Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets forskningsinstitutt Internasjonale operasjoner Forsvarsstaben (lpl.o5.l28) Forsvaret Forsvarsstaben Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet Forhandlingsoniråde: Forsvarsdepartementet: Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Fyllcesmannen i Østfold Husbanken Husbanken Sametinget Sametinget Statsbygg Statsbygg Kartverket Kartverket Øvrige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannen i Oslo bg Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fyllcesmannen i Oppland Fyficesmannen i Oppland

10 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Domstolene: Borgarting lagmannsrett Domstoladministrasjonen Domstolene Høyesterett Jordskifterettene Konfliktrådene Oslo tingrett Oslo byfogdembete Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgen region sør Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region vest Kriminalomsorgen region øst Politiet: Agder politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Follo politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Haugaland og Sunnhordland Politidistrilct Hedmark politidistrikt Helgeland politidistrikt Hordaland politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrilct Nord-Trøndelag politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Oslo politidistrilct Rogaland politidistrikt Romerike politidistrilct Salten politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Telemark politidistrikt Troms politidistrikt Vest-Finnmark politidistrikt Vestfold politidistrilct kommunikasjon (DNK) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Borgarting lagmannsrett Domstoladministrasjonen Domstolaclministrasjonen Høyesterett Domstoladministrasjonen Sekretariatet for koniliktrådene Oslo tingrett Oslo byfogdembete Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgen region sør Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region vest Kriminalomsorgen region øst Agder politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Follo politidistrikt Gudbrandsdal politidistrikt Haugaland og Suimhordland politidistrikt Hedmark Politidistrikt Helgeland politidistrikt Hordaland politidistrikt Midtre Hålogaland politidistrikt Nordmøre og Romsdal politidistrikt Nord-Trøndelag politidistrilct Nordre Buskerud politidistrikt Oslo politidistrilct Rogaland politidistrikt Romerike politidistrikt Salten politidistrikt Sogn og Fjordane politidistrikt Sunnmøre politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Sør-Trøndelag politidistrikt Telemark politidistrikt Troms politidistrikt Vest-Finnmark politidistrikt Vestfold politidistrikt

11 Vestoppland politidistrikt Østfold politidistrikt Øst-Finnmark politidistrilct Grensekommissariatet KRIPOS NY Nasjonalt ID-senter (NID) Oslo namsfogdkontor Politidirektoratet Politihøgskolen Politiets fellestjenester Politiets IKT-tjenester Politiets utlendingsenhet Politiets sikkerhetstjeneste Riksadvokatembetet Statens sivilrettsforvaltning Utrykningspolitiet Økokrim Øvrige Vestoppland politidistrikt Østfold politidistrilct Øst-Finnmark politidistrilct Politidirektoratet KRIPOS NY Politidirektoratet Oslo namsfogdkontor Politidirektoratet Politibøgskolen Politiets fellestjenester Politiets IKT-tjenester Politiets utlendingsenhet Politiets sikkerhetstj eneste Riksadvokatembetet Statens sivilrettsforvaltning Utrykningspolitiet Økokrim Justis- og beredskapsdepartementet Kulturdepartementet: Kulturdepartementet Arkivverket (inici. 8 statsarkiv) Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Kirkerådet Lotteri- og stiftelsestilsynet Medietilsynet Nasjonalbiblioteket Nidaros Donikirkes Restaureringsarbeider (NDR) Norsk filminstitutt Norsk kulturråd Agder og Telemark bispedømme Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Oslo bispedømme Stavanger bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Rikskonsertene Øvrige Kulturdepartementet Riksarkivet Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Kirkerådet Lotteri- og stiftelsestilsynet Medietilsynet Nasjonalbiblioteket Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Norsk filminstitutt Norsk kulturråd Agder og Telemark bispedømme Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Oslo bispedømme Stavanger bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Rikskonsertene Kulturdepartementet

12 Universitetet i Agder Statens lånekasse for utdanning Statped Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Norges teknisk-naturvitenskapelige Sameskolen for Midt-Norge Samisk høgskole Samisk videregående skole og reindriftsskole Samisk videregående skole (Karasjok) universitet (NTNU) Senter for IKT i utdanningen Senter for intemasjonalisering av høyere utdanning Norsk utenrilcspolitisk institutt Norges Musikkhøgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunnskapsdepartementet Kunsthøgskolen i Oslo Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Norges Handelsbøgskole Norges Idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Kunnskapsdepartementet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norsk utenrikspolitisk institutt Utdanningsdirektoratet Samisk høgskole Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Senter for IKT i utdanningen utdanning Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Senter for internasjonalisering av høyere Statped Statens lånekasse for utdanning (NTNTJ) Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Kunst- og designhøgskolen i Bergen Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Oslo (NMBU) Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges Musikkhøgskole

13 (Nkom) Landbruks- og matdepartementet: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet vox vox Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet arktiske universitet universitet Landbruksdirektoratet Mattilsynet Hovedkontor i Oslo Norges Kystverket Luftfartstilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Statens havarikommisjon for transport Statens vegvesen NY Mattfisynet Region øst NY Mattilsynet Region Sør og Vest NY Nasjonal kommunilcasjonsmyndighet (Nkom) Norsk Polarinstitutt Universitetet i Tromsø Jembaneverket Riksantikvaren Miljødirektoratet Klima- og miljodepartementet: virkning fra 1. juli 2015 Olje- og energidepartementet Veterinærinstituttet NYNorsk institutt for biookonomi (NIBIO) med NY Mattilsynet Region Midt Olje- og energidepartementet: Klima- og miljødepartementet Samferdselsdepartementet NY Mattilsynet Region Nord Samferdselsdepartementet: NY Mattilsynet Region Stor Mattilsynet Hovedkontor i Oslo Utdanningsdirektoratet Jernbaneverket Kystverket Luftfartstilsynet Vegdirektoratet Norsk Polarinstitutt NY Mattilsynet Region Nord NY Mattilsynet Region Sør og Vest NY Mattilsynet Region Stor-Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat NY Norsk institutt for biookonomi (NIBIO) NY Mattilsynet Region Midt NY Mattilsynet Region øst Universitetet i Tromsø Norges arktiske Miljødirektoratet Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. juli 2015 Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet Veterinærinstituttet NY Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Olje- og energidepartementet Riksantikvaren Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet Statens havarikommisjon for transport

14 Statens jembanetilsyn Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet: Utenriksdepartementet NORAD Utenriksdepartementet NORAD Utenriksdepartementet

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Virksomhet Navn Tittel

Virksomhet Navn Tittel Agder og Telemark Bispedømme Jan Sandvik Førstekonsulent Agder og Telemark Bispedømmeråd Torun Gitmark Førstekonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Elin Stene Bekkavik Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, 8 000 000 fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000 Vedtak 562 I statsbudsjettet

Detaljer

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje 0 9 031 9 031 9 031 0 50 Det kongelige hoff 0 142 509 142

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 240 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en naturforvalter? Sentrale arbeidsfelt for naturforvaltere er bevaring av biologisk

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer