Tabell 13 Statsorgan, samla sum og samla sum , prosent nynorsk og tal rapportar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar"

Transkript

1 Tabell 13 Statsorgan, samla sum og samla sum , prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst sider Pst. Pst. over 10 Pst over 10 sider Rapp. sider sider Rapp. A/S Vinmonopolet 13,7 37,2 4 36,1 20,2 3 ABM-utvikling 1 9,8 29,3 2 Arbeidsdirektoratet (Aetat) 11 23,4 2 6,7 11,5 1 Arbeidsforskingsinstituttet ,5 0 4 Arbeidsretten 25 74, ,6 4 Arbeidstilsynet 18,9 19,2 4 26,5 6,4 4 Arkeologisk museum i Stavanger 9,6 1,2 4 21,9 10,4 3 Arkitekthøgskolen i Oslo Avinor 2 8,7 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 3 3,1 13,7 1 Barneombodet 19,7 3 0 Bergvesenet 0 18,2 2 Bioteknologinemnda 0 1, Brønnøysundregistra 31,7 18,9 4 14,9 0 2 Bunad- og folkedraktrådet 66,7 94,4 4 66,7 2 Datatilsynet 29,4 4, Den norske Unesco-kommisjonen 8, ,8 3 Det norske meteorologiske institutt 6,8 16,9 3 28, Direktoratet for brann- og eltryggleik 4 24,6 6,9 2 10,4 0 3 Direktoratet for naturforvaltning 24,3 15, ,7 4 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) 5 19,9 9,3 4 6,3 7,9 3 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) 4,3 3, Eigarskapstilsynet 45,5 40,8 4 53, Fiskeridirektoratet 63,9 16,3 4 26,4 10,7 4 Fond for lyd og bilete ,7 0 4 Forbrukarombodet 5,3 16,2 4 2,3 0 2 Forbrukarrådet 24,2 0,7 2 19,2 1,5 2 Forbrukartvistutvalet Foreldreutvalet for grunnskolen 24,8 24,2 3 4,8 34,2 2 1 Skipa Gjeld 2001.Tidlegare Luftfartsverket. Omdanna til aksjeselskap Skipa Skipa ved samanslåing av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Produkt- og elektrisitetstilsynet 5 Omfattar også det tidlegare Direktoratet for sivil beredskap 1

2 Forsvarets forskingsinstitutt Forsvarets mediesenter (FMS) 12,5 2 Forsvarets skolesenter (FSS) 8,5 0 4 Garantinstituttet for eksportkreditt ,8 0 4 Generaladvokaten ,4 13,7 4 Havforskingsinstituttet 27 13,2 4 34,9 12,6 3 Husbanken 16 22,5 4 20,4 13,9 4 Høgskolen i Agder 24,2 15,7 4 23,4 6,2 2 Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen 10,8 30,7 3 24,7 12,8 4 Høgskolen i Bodø 11,1 29,1 4 13,2 15,9 2 Høgskolen i Buskerud 7, ,3 1,4 3 Høgskolen i Finnmark 0,4 13, ,8 2 Høgskolen i Gjøvik 1,8 3 0 Høgskolen i Harstad 18, ,5 2 Høgskolen i Hedmark 2,3 8,3 4 66,9 0 4 Høgskolen i Lillehammer 0 30, ,9 2 Høgskolen i Molde 4,2 8,7 2 13,4 3 2 Høgskolen i Narvik 1, Høgskolen i Nesna 35 8,3 4 35,2 23,8 4 Høgskolen i Nord-Trøndelag 21,9 3 26,6 2 Høgskolen i Oslo 27, ,8 10,2 3 Høgskolen i Sogn og Fjordane 80,1 98,4 4 86, Høgskolen i Stavanger 27,7 48,6 4 21, Høgskolen i Sør-Trøndelag 19,6 18,8 2 16,9 3,1 3 Høgskolen i Telemark 27,3 23,2 4 31,5 33,1 4 Høgskolen i Tromsø 5,6 13,5 4 2,2 16,7 3 Høgskolen i Vestfold 7, ,3 0 4 Høgskolen i Volda 68 89,2 4 87,1 95,8 4 Høgskolen i Østfold 0,4 1,3 4 3,1 1,3 3 Høgskolen i Ålesund 19,3 3,1 4 11,3 1,1 1 Høgskolen Stord/Haugesund 41, ,9 47,9 4 Høgsterett 37,5 4 35, Jernbaneverket 0,7 0,7 1 0,6 1,2 2 Justervesenet 2,3 0 4 Konkurransetilsynet 8,1 4,3 4 7,3 1,7 3 Kredittilsynet 23, Kriminalpolitisentralen 0 0 Kunsthøgskolen i Bergen 43, , Kunsthøgskolen i Oslo ,8 1,4 3 Kyrkjerådet 11,8 13,4 4 7,1 15,3 2 Kystdirektoratet ,1 1,8 4 Likestillingsombodet 23,1 4 13,9 15,8 4 Likestillingssenteret 15,4 0 4 Lotteritilsynet 6 65,6 70,6 2 Luftfartstilsynet 1, Skipa

3 Mattilsynet 7 17,5 0,6 1 Museet for samtidskunst 8 14, ,6 7,8 4 Nasjonalbiblioteket 1 9,5 4 11,3 0 1 Nasjonalmuseet for kunst 9 10,3 14,5 4 3,4 10,1 4 Nasjonalt folkehelseinstitutt 10 0 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) 11 3, ,9 23,2 2 Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) 12 0 Noregs forskingsråd 4,2 14,1 2 5,9 17,8 2 Noregs geologiske undersøking (NGU) 0 0 Noregs handelshøgskole 13,1 6,9 4 13,5 19,8 4 Noregs idrettshøgskole 0 0 Noregs landbrukshøgskole 19,1 13,4 2 9,6 6,9 4 Noregs musikkhøgskole 0 2,1 8,8 1 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) 14,4 8,6 4 8,5 9,1 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 18,3 19,2 4 17,5 3,9 3 Noregs veterinærhøgskole 0 2,4 2 16,5 0 3 Norsk filmfond 0 Norsk filminstitutt 10, ,6 10,2 2 Norsk filmutvikling 13,6 3 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 25,2 24,6 4 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 11,1 18,7 4 28, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) 20, ,8 15,2 4 Norsk institutt for skogforsking (Skogforsk) 3,4 0, Norsk kulturråd 22,8 35,4 4 27, Norsk lokalhistorisk institutt 0 42, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 15,2 14,4 4 37,3 11,5 4 Norsk polarinstitutt 24, ,9 7 3 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) 16 0,9 4 13,9 10,8 2 Oljedirektoratet 63,4 8,3 4 52,3 10,1 4 Patentstyret 12, Skipa Gjekk inn i Nasjonalmuseet for kunst 9 Skipa Omfattar òg det tidlegare Nasjonalgalleriet ( ) 10 Skipa Tidlegare Noregsnettrådet 12 Skipa Namneform på bokmål: Nasjonal sikkerhetsmyndighet 3

4 Pensjonstrygda for sjømenn 25 17,7 4 11,5 0 4 Planteforsk 49 14,3 4 32,5 21,8 4 Politidirektoratet Politiets datateneste 21, ,2 4,6 4 Politiets materiellteneste 5, Politiets tryggingsteneste 7,5 4 0 Politihøgskolen 27, ,7 0 4 Post- og teletilsynet ,2 0 Produktregisteret 12, ,2 4 Regjeringsadvokaten 41,7 4 54,5 4 Riksadvokaten 33,3 33, Riksantikvaren 5,9 27,7 4 6,4 0 4 Riksarkivet 39 24,9 4 42,7 11,1 4 Rikskonsertane 22,7 4, ,9 2 Riksteatret 44,3 31,7 4 24,3 16,7 2 Rikstrygdeverket 8,3 4,4 4 4,2 4,9 4 Riksutstillingar 50,7 24,3 3 20,4 6 2 Sentralskattekontoret for storbedrifter Sentralskattekontoret for utanlandssaker Sjøfartsdirektoratet 5, ,1 0,5 0 Skattedirektoratet 9,5 17,2 2 15,5 0,3 1 Skipsregistra 27,9 4 47,2 19,7 4 Sosial- og helsedirektoratet ,5 3 Statens arbeidsmiljøinstitutt 0 1, Statens bygningstekniske etat 14,3 12,9 4 14,7 14,3 3 Statens dyrehelsetilsyn 15 5,1 2 22,4 17,2 2 Statens filmtilsyn Statens forureiningstilsyn 7, ,1 0 3 Statens forvaltningsteneste 21,9 23,4 4 16,6 0,8 4 Statens helsetilsyn 11,7 1,8 4 16,6 0 4 Statens innkrevjingssentral Statens institutt for forbruksforsking ,4 1,5 4 Statens jernbanetilsyn Statens kartverk 17, ,9 0 1 Statens landbruksforvaltning 9,9 8,9 4 7,4 3,4 1 Statens landbrukstilsyn 16 6, , Statens lækjemiddelverk 4, ,1 1,4 4 Statens lånekasse for utdanning 23, , Statens medieforvaltning 16, ,3 62, Skipa Skipa Gjekk inn i Mattilsynet 16 Gjekk inn i Mattilsynet 4

5 Statens næringsmiddeltilsyn ,5 2 24,1 1,4 4 Statens Pensjonskasse 39,1 9,8 3 29,3 17,3 4 Statens rettleiingskontor for oppfinnarar Statens strålevern 5, ,9 3 4 Statistisk sentralbyrå 19,6 17,9 4 21,5 12,5 4 Statleg spesialpedagogisk støttesystem ,5 3 39,9 21,2 1 Statsbygg 6,3 6,2 4 0,1 3,8 4 Statskonsult 20 13,6 13,8 2 15,2 3 4 Stiftinga Miljømerking i Noreg Toll- og avgiftsdirektoratet 9,6 7,8 4 9,7 0,9 4 Trygderetten 27, Universitetet i Bergen 44, ,7 30,2 4 Universitetet i Oslo 3,6 10,4 3 7,7 9,9 2 Universitetet i Tromsø 10 16,6 4 11, Utdanningsdirektoratet (tidl. Læringssenteret) 24, ,9 20,7 2 Utlendingsdirektoratet 28,4 8,9 4 19,7 0,9 4 Utrykkingspolitiet 26, Utsmykkingsfondet for off. bygg 6,8 14,6 4 27,8 15,3 4 Vegdirektoratet 10 3,6 1 14,8 4 4 Vernepliktsverket 18,8 30,8 3 18,3 7,4 0 Veterinærinstituttet 12,4 24,6 4 11, Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 23,1 11,2 4 Økokrim 15, ,9 0 4 Tabell 14 Statsorgan med om lag 25 pst. nynorsk i begge kategoriar i periodane og Institusjon 1 10 s. Over 10 s s. Over 10 s. Høgskolen i Sogn og Fjordane 80,1 98,4 87,1 95,8 Høgskolen i Volda 68 89,2 86,5 100 Bunad- og folkedraktrådet 66,7 94,4 66,7 Lotteritilsynet 21 65,6 70,6 Eigarskapstilsynet 45,5 40,8 53,8 100 Universitetet i Bergen 44, ,7 30,2 Regjeringsadvokaten 41,7 54,5 Høgskolen Stord/Haugesund 41, ,9 47,9 17 Gjekk inn i Mattilsynet 18 Lagt ned Gjekk inn i Utdanningsdirektoratet 20 Gjeld Omdanna til aksjeselskap frå Skipa

6 Høgsterett 37,5 35,4 50 Skipsregistra 27,9 47,2 19,7 Høgskolen i Telemark 27,3 23,2 31,5 33,1 Norsk kulturråd 22,8 35,4 27,7 31 6

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Notat 2002:6 Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Et forprosjekt Forord I Bondevik II-regjeringens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor,

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Forsker for demokrati

Forsker for demokrati d e s e m b e r 2 0 0 9 N U m m e r 1 0 Å R G A N G 41 F Forsker for demokrati Indonesia er et ungt demokrati i sterk utvikling. I 10 år har forskere fra Universitetet i Agder og Universitas Gadjah Mada

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer