Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1"

Transkript

1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR ,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN ,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,2 DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ,1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ,9 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET NAV ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET ,8 NAV Akershus NAV Akershus ,0 Nav Aust-Agder NAV Aust-Agder ,1 NAV Buskerud NAV Buskerud ,3 NAV Finnmark NAV Finnmark ,8 NAV Hedmark NAV Hedmark ,1 NAV Hordaland NAV Hordaland ,7 NAV Møre og Romsdal NAV Møre og Romsdal ,2 NAV Nordland NAV Nordland ,3 NAV Nord-Trøndelag NAV Nord-Trøndelag ,2 NAV Oppland NAV Oppland ,5 NAV Oslo NAV Oslo ,8 NAV Rogaland NAV Rogaland ,9 NAV Sogn og Fjordane NAV Sogn og Fjordane ,1 NAV Sør-Trøndelag NAV Sør-Trøndelag ,2 NAV Telemark NAV Telemark ,2 NAV Troms NAV Troms ,8 NAV Vest-Agder NAV Vest-Agder ,6 NAV Vestfold NAV Vestfold ,3 NAV Østfold NAV Østfold ,5 NAV Drift og utvikling NAV Drift og utvikling ,8 NAV Forvaltning NAV Forvaltning ,5 NAV Helsetjenesteforvaltning NAV Helsetjenesteforvaltning ,4 NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter ,4 NAV Klage og anke NAV Klage og anke ,6 NAV Innkreving og kontroll NAV Innkreving og kontroll ,8 NAV Servicetjenester NAV Servicetjenester ,3 NAV Utland NAV Nav Utland ,9 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENMN ,5 PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET ,8 SAMETINGET SAMETINGET ,9 STATENS ARBEIDSMILJØINST. STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT ,5 TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN ,8 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET ,2 UTLENDINGSNEMDA UTLENDINGSNEMDA ,9 ØVRIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,3 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

2 Resirkulerte BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,1 BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORAT BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORAT ,5 BUFETAT BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORAT ,3 FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET ,3 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET ,3 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) ,3 ØVRIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,9 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET ,9 KREDITTILSYNET KREDIITTILSYNET ,2 OLJESKATTEKONTORET OLJESKATTEKONTORET ,7 SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING ,7 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKOTORATET ,8 REGION SKATT NORD REGION SKATT NORD ,2 REGION SKATT MIDT-NORGE REGION SKATT MIDT-NORGE ,1 REGION SKATT VEST REGION SKATT VEST ,7 REGION SKATT SØR REGION SKATT SØR ,9 REGION SKATT ØST REGION SKATT ØST ,8 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN ,4 ØVRIGE SKATTEETATEN SKATTEDIREKOTORATET ,5 STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL ,9 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ ,4 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ,1 TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE ,1 TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE ,8 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS ,9 TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION SØR-NORGE ,0 TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE ,3 TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE ,5 FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDEPARTEMENTET ,2 FISKERIDIREKTORATET M/YTRE ETATER FISKERIDIREKTORATET ,4 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET M/AVDELINGER HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ,4 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MED "Z" I TJENESTEFORHOLD ,5 KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET ,9 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSKNINGNASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSKNI ,3 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 2

3 Resirkulerte FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEP ,9 DATATILSYNET DATATILSYNET ,5 DEPARTEMENTENES SERVICESENTER DEPARTEMENTENES SERVICESENTER ,6 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT (DIFI) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT (DIFI) ,8 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD ,6 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS ,3 FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK ,6 FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND ,8 FYLKESMANNEN I BUSKEREUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD ,5 FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD ,4 FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK ,9 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER ,0 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER ,0 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND ,0 FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND ,1 FYLKEAMSNNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE ,7 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL ,9 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG ,5 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ,6 FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND ,1 FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS ,8 FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK ,2 KONKURRANSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET ,4 STATENS PENSJONSKASSE STATENS PENSJONSKASSE ,3 STATSBYGG STATSBYGG ,4 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET ,7 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG ,8 FORSVARTES FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARTES FORSKNINGSINSTITUTT ,0 INTERNASJONALE OPERASJONER (LPL ) FORSVARSSTABEN ,2 FORSVARET FORSVARSSTABEN ,1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET ,8 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ,3 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT ,5 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT MED "Z" I TJENESTEFORHOLD ,1 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN ,8 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING NORSK PASIENTSKADEERSTATNING ,9 HELSEDIREKTORATET HELSEDIREKTORATET ,9 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSEDIREKTORATET ,9 STATENS HELSETILSYN STATENS HELSETILSYN ,1 STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS LEGEMIDDELVERK ,8 STATENS STRÅLEVERN STATENS STRÅLEVERN ,7 ØVRIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ,1 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 3

4 Resirkulerte JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,4 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ,4 BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT ,1 DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,5 HØYESTERETT HØYESTERETT ,2 JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,1 OSLO BYFOGD OSLO BYFOGD ,6 OSLO TINGRETT OSLO TINGRETT ,1 DOMSTOLENE ØVRIGE DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,8 GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE POLITIDIREKTORATET ,5 ØVRIGE POLITIDIREKTORATET POLITIDIREKTORATET ,2 KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET FOR KONFLIKTRÅDENE ,4 KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER ,1 KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTE (KITT) KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING ,8 KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGEN REGION ØST ,0 KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST ,5 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØR ,8 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST ,5 KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST ,6 KRIMINALOMSORGEN REGION NORD KRIMINALOMSORGEN REGION NORD ,9 KRIMINALPOLITISENTRALEN (KRIPOS) KRIMINALPOLITISENTRALEN (KRIPOS) ,9 OSLO NAMSFOGDKONTOR OSLO NAMSFOGDKONTOR ,0 POLITIDIREKTORATET POLITIDIREKTORATET ,8 AGDER POLITIDISTRIKT AGDER POLITIDISTRIKT ,8 ASKER OG BRUM POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT ,0 FOLLO POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT ,7 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT ,2 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT ,9 HEDMARK POLITIDISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT ,2 HELGELAND POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT ,5 HORDALAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT ,4 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT ,6 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT ,5 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ,2 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ,5 ROGALAND POLITIDISTRIKT ROGALAND PLITIDISTRIKT ,0 ROMERIKE POLITIDISTRIKT ROMERIKE PLITIDISTRIKT ,8 OSLO POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ,9 SALTEN POLITIDISTRIKT SALTEN POLITIDISTRIKT ,2 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT ,2 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT ,3 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ,7 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SØR TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ,6 TELEMARK POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT ,0 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 4

5 Resirkulerte TROMS POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT ,1 VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ,1 VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIKT ,7 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ,0 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ,8 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ,9 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN ,7 POLITIETS DATATJENESTE POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ,5 POLITIETS UTLENDINGSENHET POLITIETS UTLENDINGSENHET ,0 RIKSADVOKATEMBETET RIKSADVOKATEMBETET ,6 POLITIETS SIKKEHETSTJENESTE POLITIETS SIKKEHETSTJENESTE ,5 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET ,2 ØKOKRIM ØKOKRIM ,8 ØVRIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,3 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET ,4 HUSBANKEN HUSBANKEN ,0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ,3 ØVRIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET ,1 KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,0 ABM - UTVIKLING ABM - UTVIKLING ,3 ARKEOLOGISK MUSEUM I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM I STAVANGER ,7 ARKEOLOGISK MUSEUM I STAVANGER MED "Z" I TJENESTEFORHOLD ,7 ARKIVVERKET RIKSARKIVET ,1 ARKIVVERKET MED "Z" I TJENESTEFORHOLD ,6 PRESTESKAPET I BORG BISPEDØMME BORG BISPEDØMME ,0 PRESTESKAPET I OSLO BISPEDØMME OLSO BISPEDØMME ,2 PRESTESKAPET I HAMAR BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME ,2 PRESTESKAPET I TUNSBERG BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME ,1 PRESTESKAPET I AGDER BISPEDØMME AGDER BISPEDØMME ,3 PRESTESKAPET I STAVANGER BISPED. STAVANGER BISPEDØMME ,1 PRESTESKAPET I BJØRGVIN BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME ,6 PRESTESKAPET I MØRE BISPEDØMME MØRE BISPEDØMME ,6 PRESTESKAPET I NIDAROS BISPEDØMME NIDAROS BISPEDØMME ,4 PRESTESKAPET I SØR-HÅLOGALAND BD. SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ,2 PRESTESKAPET I NORD-HÅLOGALAND BD. NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ,0 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FON ,9 KIRKERÅDET KIRKERÅDET ,5 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET ,5 NASJONALBIBLIOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET ,2 NORSK KULTURRÅD NORSK KULTURRÅD ,8 RIKSKONSERTENE RIKSKONSERTENE ,0 ØVRIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,5 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 5

6 Resirkulerte KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ,9 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN ,2 HØGSKOLEN I AKERSHUS HØGSKOLEN I AKERSHUS ,4 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN ,4 HØGSKOLEN I BODØ HØGSKOLEN I BODØ ,6 HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD ,6 HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I FINNMARK ,6 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK ,1 HØGSKOLEN I HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTAD ,8 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK ,6 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER ,6 HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLE I MOLDE ,2 HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK ,8 HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA ,1 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG ,9 HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I OSLO ,3 HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDAANE HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE ,8 HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND ,5 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ,6 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK ,7 HØGSKOLEN I TROMSØ HØGSKOLEN I TROMSØ ,1 HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VESTFOLD ,7 HØGSKOLEN I VOLDA HØGSKOLEN I VOLDA ,8 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD ,6 HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND ,8 KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN ,1 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO ,5 METEOROLOGISKE INSTITUTT METEOROLOGISKE INSTITUTT ,9 METEOROLOGISKE INSTITUTT MED "Z" I TJENESTEFORHOLD ,1 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA ,4 NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE ,7 NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE ,8 NORGES MUSIKKHØYSKOLE NORGES MUSIKKHØYSKOLE ,6 NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) ,2 NORGES VETERINÆRHØYSKOLE NORGES VETERINÆRHØYSKOLE ,2 NORSK UTERIKSPOLITISK INST. NUPI ,6 NOVA (NORSK INST. FOR FORSKNING OM OPPVEKST NOVA ,0 SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE UTDANNINGSDIREKTORATET ,1 SAMISK HØGSKOLE SAMISK HØGSKOLE ,3 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE UTDANNINGSDIREKTORATET ,6 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE (KARASJOK) UTDANNINGSDIREKTORATET ,4 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING FOR HØYERE UTDANN ,2 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ,5 STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA UTDANNINGSDIREKTORATET ,6 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 6

7 Resirkulerte UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ,4 UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER ,9 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN ,7 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ,4 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER ,1 UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ ,1 UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET ,2 VOX VOKSENOPPLÆRINGSINSTITUTTET VOX ,6 ØVRIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ,5 ØVRIGE UTDANNINGSDIREKTORATET ,2 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET ,7 BIOFORSK BIOFORSK ,4 MATTILSYNET HOVEDKONTOR I OSLO MATTILSYNET HOVEDKONTOR OSLO ,2 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND REGIONKONTORET I HEDMARK OG OPPLAND ,3 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD REGIONKTR OSLO, AKESHUS OG ØSTFOLD ,3 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK REGIONKTR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK ,2 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER REGIONKONTORET I ROGALAND OG AGDER ,9 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE REGIONKONTORET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE ,3 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL REGIONKONTORET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL ,1 MATTILSYNET I NORDLAND REGIONKONTORET I NORDLAND ,9 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK REGIONKONTORET I TROMS OG FINNMARK ,9 NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING ,6 NORSK INST. FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INST. FOR SKOG OG LANDSKAP ,5 REINDRIFTSFORVALTNINGEN REINDRIFTSFORVALTNINGEN ,3 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING STATENS LANDBRUKSFORVALTNING ,8 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET ,0 MILJØVERNDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET ,5 DIREKTORATET FOR NATURFORVATLTNING DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING ,2 NORSK POLARINSTITUTT POLARINSTITUTTET ,2 RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN ,2 STATENS FORURENSINGSTIILSYN STATENS FORURENSINGSTILSYN ,6 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK ,6 ØVRIGE MILJØVERNDEPARTEMENTET ,4 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 7

8 Resirkulerte NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,9 BRØNNØYSUNDREGISTRENE BRØNNØYSUNDREGISTRENE ,5 GARANTIINST. FOR EKSPORTKREDITT (GIEK) GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDIT (GIEK) ,4 JUSTERVESENET JUSTERVESENET ,1 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE ,1 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET ,6 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) ,7 ØVRIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,2 OLJE-OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET ,8 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT ,1 OLJEDIREKTORATET OLJEDIREKTORATET ,3 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ,7 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ,1 LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET ,4 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET ,3 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET ,8 ØVRIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ,9 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET ,4 NORAD NORAD ,8 ØVRIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET ,2 Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 8

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Gudb ran Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Sak nr. oc2,c' Arkiv kode X31 1 Mottatt dato,i Deres referanse

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir Målbruken 2001 2004 1 Utviklingstendensar 1994 2004 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa av lov om målbruk i offentleg

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3431-2 16.08.2016 Spørsmål til skriftlig besvarelse nr.1434 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005

Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005 1 Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005 1 Utviklingstendensar 1994 2005 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

St.prp. nr. 72 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

St.prp. nr. 72 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv. St.prp. nr. 72 (2002 2003) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle Publisert fra 05.05.2008 til 16.05.2008 148 respondenter (148 unike) 1. Navn på organisasjonsledd: NTL SSØ Senter for statlig økonomistyring Forsvarsdepartementet

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL Fl MO.J&I..._ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT (EL-L--\ Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Deres ref Vår ref Dato 14/4929

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Mottatt: 0 1 NOV, 2011

Mottatt: 0 1 NOV, 2011 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste 4^' HELSE ^^^ MIDT-NORGE ^ Saksdok. Mottatt: 0 1 NOV, 2011 Saksbeh.: --- Unnttoff.: Arkri: Deres

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

St.prp. nr. 73 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

St.prp. nr. 73 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv. Moderniseringsdepartementet St.prp. nr. 73 (2004 2005) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv. Tilråding fra Moderniseringsdepartementet av 3. juni 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Direktoratet for økonomistyring, 28. juni 2016 Januar 2016 RAPPORT RAPPORT 1/2012 02/2016 RAPPORT 1/201 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer