Liste over virksomheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liste over virksomheter"

Transkript

1 Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC 27002:2013 NS-ISO/IEC 27003:2010 NS-ISO/IEC 27004:2009 NS-ISO/IEC 27005:2011 Enheter: Forvaltningslokasjoner og departementer Avtalen omfatter 203 enheter, og gir et ubegrenset antall nedlastinger av offline-versjoner av standardene, tre utskrifter (flere for de største enhetene), og mulighet for at tre brukere er innlogget samtidig. Enheter med 3 samtidige brukere og 3 utskrifter av hver standard: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsdepartementet Arbeidstilsyn Arkitektur og designhøgskolen i oslo aho Arkivverket Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barneombudet Bioforsk Datatilsynet Departementenes servicesenter (dss) Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for nødkommunikasjon dnk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for utviklingssamarbeid Direktoratet for økonomistyring Domstoladministrasjonen Finansdepartementet Finanstilsynet

2 Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeriadministrasjon Forbrukerombudet Forbrukerrådet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forsvaret Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Forsvarsdepartementet Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Fredskorpset Fylkesmannen i Aust-agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannsembetene Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Garanti-instituttet for eksportkreditt Havforskningsinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Helseøkonomiforvaltningen helfo Hovedredningssentralene Husbanken hovedkontoret Husbanken region Bodø Husbanken region Hammerfest Husbanken region Midt-Norge Husbanken region sør Husbanken region vest Husbanken region øst Husleietvistutvalget

3 Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda fellesadministrasjonen Høyesterett Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Jordskifterettene Justervesenet Justis- og beredskapsdepartementet Kirkerådet Klima- og forurensningsdirektoratet Kommunal- og regional- departementet Kompetansesenter for distriktsutvikling Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Kystverket Lagmannsrettene Landbruks- og matdepartementet Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Medietilsynet Meteorologisk institutt Miljøverndepartementet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm)

4 Nasjonalbiblioteket Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (nifes) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nokut Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Norges geologiske undersøkelse Norges handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ntnu Norges vassdrags- og energidirektorat (nve) Norges veterinærhøgskole Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring nova Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nilf) Norsk institutt for skog og landskap Norsk kulturråd Norsk lyd og blindeskriftbibliotek Norsk pasientskadeerstatning Norsk polarinstitutt Norsk romsenter Norsk utenrikspolitisk institutt Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Oljedirektoratet Pasientskadenemnda Patentstyret Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Politietater Post- og teletilsynet Presteskapet Registerenheten i Brønnøysund Regjeringsadvokaten Reindriftsforvaltningen Rettsvesen mv Riksantikvaren Rikskonsertene Riksrevisjonen Riksteatret Samediggi sametinget Karasjok Samediggi sametinget Kautokeono Samferdselsdepartementet

5 Sàmi allaskuvla samisk høgskole Senter for ikt i utdanningen Senter for internasjonalisering av utdanning Sivilombudsmannen stortingets ombudsmann for forvaltningen Sjøfartsdirektoratet Skatteetaten Spesialenheten for politisaker Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens havarikommisjon for transport Statens helsetilsyn Statens innkrevingssentral Statens institutt for forbruksforskning sifo Statens institutt for rusmiddelforskning sirus Statens jernbanetilsyn Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift Statens strålevern Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Statsbygg Statsministerens kontor Sysselmannen på Svalbard Tingrettene Toll- og avgiftsetaten Trygderetten Universiteter og høgskoler Universitetet i nordland Universitets- og høgskolerådet Utdanningsdirektoratet Utenriksdepartementet Utenrikstjenesten Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Veterinærinstituttet Vox-nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Enheter med over 1000 ansatte 5 samtidige brukere Utlendingsdirektoratet. Kystverket. Statistisk sentralbyrå.

6 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet I Agder Tingrettene. Høgskolen i Sør-Trøndelag Utdanningsdirektoratet. Mattilsynet. Universitetet i Stavanger Forsvarsbygg. Høgskolen i Oslo og Akershus Presteskapet. Toll- og avgiftsetaten Universitetet i Tromsø Enheter med over 3000 ansatte 10 samtidige brukere Jernbaneverket Universitetet i Bergen Kriminalomsorgen Barne-, ungdoms- og familieetaten Skatteetaten NTNU Statens vegvesen. Universitetet i Oslo Arbeids- og velferdsetaten Enheter med over ansatte 15 samtidige brukere Forsvaret Politietater

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Innhold Sammendrag... 1 1 Innledning... 3 1.1 Tema og formål... 3 1.2 Datagrunnlaget... 6 2 Den normative

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID

Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID Klar, men aldri ferdig En praktisk veileder i klarspråksarbeid 1. utgave 1. opplag 2010 1. utgave 2. opplag 2011 Redaktører: Margrethe Kvarenes

Detaljer