Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS"

Transkript

1 Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Lokal avsetning i kroner, ansatte som følger avtalen med LO, Unio og YS Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med Akademikerne Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med Akademikerne Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med Akademikerne Lokal avsetning i kroner, ansatte som følger avtalen med Akademikerne Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Regjeringsadvokaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Riksrevisjonen: Riksrevisjonen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sivilombudsmannen: Sivilombudsmannen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! EOS-utvalget Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arbeids- og sosialdepartementet: Arbeids- og sosialdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arbeidstilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arbeids- og velferdsetaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Pensjonstrygden for sjømenn Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Petroleumstilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens arbeidsmiljøinstitutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens pensjonskasse Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Trygderetten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arbeidsretten Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Riksmekleren Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Barne- og likestillingsdepartementet: Barne- og likestillingsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Barne-, ungdoms- og familieetaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forbrukerombudet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forbrukerrådet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Likestillings- og diskrimineringsnemnda Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forbrukertvistutvalget Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Barneombudet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Finansdepartementet: Finansdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Finanstilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI!

2 Skatteetaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statistisk sentralbyrå Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Tolletaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forsvarsdepartementet: Forsvarsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forsvarsbygg Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forsvarets forskningsinstitutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forsvarsmateriell (FMA) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Internasjonale operasjoner (lpl ) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forsvaret Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonal sikkerhetsmyndighet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Helse- og omsorgsdepartementet: Helse- og omsorgsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for e-helse Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Folkehelseinstituttet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Helsedirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Helseøkonomiforvaltningen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk pasientskadeerstatning Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens helsetilsyn Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens legemiddelverk Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens strålevern Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Bioteknologirådet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Justis- og beredskapsdepartementet: Justis- og beredskapsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Domstolene Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høyesterett Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Konfliktrådene Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kontoret for voldsoffererstatning Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kriminalomsorgen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Politietaten Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Politiets sikkerhetstjeneste Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Politihøgskolen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Riksadvokatembetet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Spesialenheten for politisaker Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens sivilrettsforvaltning Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Utlendingsdirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Utlendingsnemnda Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI!

3 Generaladvokatembetet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Hovedredningssentralen sør Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Hovedredningssentralen nord Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kontrollutvalgssekretariatet Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Sysselmannen på Svalbard Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Klima- og miljødepartementet: Klima- og miljødepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Miljødirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk Polarinstitutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Riksantikvaren Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk Kulturminnefond Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Datatilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for byggkvalitet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Buskerud Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Finnmark Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Hedmark Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Hordaland Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Møre og Romsdal Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Nordland Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Oppland Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Oslo og Akershus Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Rogaland Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Telemark Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Troms Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Vestfold Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fylkesmannen i Østfold Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Husbanken Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Husleietvistutvalget Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kartverket Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sametinget Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statsbygg Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI!

4 Valgdirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Galdu - kompetansesenter for urfolks rettigheter Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Internasjonalt reindriftssenter Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kulturdepartementet: Kulturdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arkivverket Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Lotteri- og stiftelsestilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Medietilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonalbiblioteket Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk filminstitutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk kulturråd Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kulturtanken Den kulturelle skolesekken Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Riksteatret Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Språkrådet Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Kunst i offentlige rom (KORO) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kunnskapsdepartementet: Kunnskapsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Innlandet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Oslo og Akershus Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Sørøst-Norge Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Volda Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskolen i Østfold Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Høgskulen på Vestlandet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kunsthøgskolen i Oslo Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Meteorologisk institutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nord universitet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges Handelshøgskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges Idrettshøgskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges Musikkhøgskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk utenrikspolitisk institutt Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sameskolen for Midt-Norge Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Samisk høgskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Samisk videregående skole og reindriftsskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Samisk videregående skole (Karasjok) Årsverk 0,80 % #VERDI! 0 Årsverk 0,85 % #VERDI! Senter for IKT i utdanningen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI!

5 Senter for internasjonalisering av utdanning Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens lånekasse for utdanning Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statped Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Universitetet i Agder Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Universitetet i Bergen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Universitetet i Oslo Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Universitetet i Stavanger Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Utdanningsdirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kompetanse Norge Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sekretariatet for foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Vea blomsterdekoratørskole Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Landbruks- og matdepartementet: Landbruks- og matdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Landbruksdirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Mattilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Veterinærinstituttet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nærings- og fiskeridepartementet: Nærings- og fiskeridepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Brønnøysundregistrene Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fiskeridirektoratet m/ytre etater Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Havforskningsinstituttet m/avd Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Justervesenet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Konkurransetilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk Romsenter Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges geologiske undersøkelse Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sjøfartsdirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Patentstyret Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Klagenemnda for industrielle rettigheter Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norsk akkreditering Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Sekretariatet for Regelrådet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Klagenemndssekretariatet Olje- og energidepartementet:

6 Olje- og energidepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Oljedirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Samferdselsdepartementet: Samferdselsdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Jernbanedirektoratet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Kystverket Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Luftfartstilsynet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens havarikommisjon for transport Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens vegvesen Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Statens jernbanetilsyn Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Utenriksdepartementet: Utenriksdepartementet Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! Fredskorpset Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! NORAD Årsverk 0,80 % #VERDI! Årsverk 0,85 % #VERDI! * Virksomhetene beregner selv antall årsverk per 1.mai 2017 ved å summere stillingsprosenter og dele på hundre. For eksempel vil tre ansatte med 100 % stilling, 70 % stilling og 30 % stilling til sammen utgjøre 2 årsverk (200 % stilling). Det er avtalt stillingsprosent per 1.mai 2017 som skal legges til grunn. For de fleste vil det være stillingsprosenten som er angitt i arbeidsavtalen. Dersom det per 1.mai 2017 foreligger en midlertidig avtale om reduksjon/økning i stillingsprosent for en periode, legges den reduserte/økte stillingsprosenten til grunn. Ved beregningen skal man ta med de årsverkene som ville ha blitt omfattet av de lokale forhandlingene dersom disse hadde blitt gjennomført med virkning fra 1.mai Ledere som omfattes av pkt skal telles med. Ansatte som er uorganiserte følger avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat og telles med årsverkene på denne avtalen.

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand Se mottakertabell Vår dato 20.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01439-4 Deres referanse Saksbehandler: Henriette Torgersen Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Se mottakertabell Vår dato 4.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/00608-151 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Difi ved Statens innkjøpssenter

Detaljer

Saksbehandler: Kristin Kahrik

Saksbehandler: Kristin Kahrik Se mottakertabell Vår dato 13.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01479-1 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om signert reisebyråkontrakt 12. desember 2017 signerte Difi/Statens

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet/klima- og miljødepartementet Endringer i regelverket om konsekvensutredninger Høringsinstanser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet/klima- og miljødepartementet Endringer i regelverket om konsekvensutredninger Høringsinstanser Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høringsinstanser Offentlig sektor

Høringsinstanser Offentlig sektor Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Direktoratet for økonomistyring, 28. juni 2016 Januar 2016 RAPPORT RAPPORT 1/2012 02/2016 RAPPORT 1/201 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Oppdrag digitalt førstevalg

Oppdrag digitalt førstevalg Oppdrag digitalt førstevalg Nettverkssamling nr. 1 digital modenhet 4.9.2017 Agenda 4.9: Digital modenhet 11.30 Registering og noe å bite i 12.00 Velkommen til nettverksarbeid v/ Ellen Strålberg, fagdirektør

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 15.6.2017 Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 1. Innledning Oversiktene i dette notatet over tilskudd som er utbetalt fra staten til kommunesektoren

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1008 Dato 9. mai 2017 Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen Olje- og energidepartementet sender forslag til ny lov om mineralvirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Departementenes virksomheter og selskaper

Departementenes virksomheter og selskaper Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser.

Detaljer

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 19. juni Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1893-07.04.2017 Høring om endringer i barnehageloven Krav til norskspråklig kompetanse Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juni

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse: Iflg liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/2989-14.09.2015 Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet sender

Detaljer

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5228-1 Dato 10. november 2017 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet Høringsinstanser Departementene Akademikerne Akershus universitetssykehus HF Aleris Ungplan & BOI Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidstilsynet Autismeforeningen i Norge Oslo universitetssykehus Avdeling

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring.

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring. DETKONGELIGE JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Seadresseliste Deres ref. Vårref. Dato 15/5074- AKDJ 04.12.2015 Innhentingav personell fra andre etatertil Utlendingsclirektoratet(UDI) Deøkteasylankomstene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Alle landets kommuner (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkesmenn (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkeskommuner (bare sendt elektronisk) Adopsjonsforum

Detaljer