Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012"

Transkript

1 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble holdt på Comfort Hotel Holberg i Bergen, fredag 1. juni. Jan Arne Broen (egg, Hedmark og Oppland) ble valgt som ny styreleder. Bjørn Ingar Holmen (kylling, Østfold og Akershus) ble valgt som nytt styremedlem. Styrets forslag til lovendringer ble enstemmig vedtatt. Før årsmøtet fredag den 1. juni og lørdag den 2. juni ble det arrangert Åpent Fagmøte. Hovedtemaene for fredagen var: Fjørfenæringens omdømme Markedsbalanse Kraftfôrpris og kornøkonomi På lørdagen var fagdagen delt opp i to parallelle sesjoner, en for egg og en for hvitt kjøtt. Referat fra dag 1 er trykket på side 21-31, og referat fra dag 2 trykkes i Fjørfe nr 7/12. Under årsmøtet ble Øyvind T. Dahl hedret med blomster og et glass med NFLs logo. Dette var hans femtiende årsmøte på rad. Fredag kveld var det festmiddag på tradisjonsrike Bryggen Tracteursted, som har mottatt utmerkelser for sitt spisekart, som er forankret i bergensk og hanseatisk tradisjon. Politikk har mer enn noen gang opptatt Fjørfelaget det siste året. Midt i sluttspurten på 2012 omstillingen, kom kravet fra Rema 1000 om salg av egg kun fra frittgående høner startet med innerblink for omstillingen for eggproduksjonen. Riktignok brukte staten og faglagene vel kr, av bøndenes egne penger fra omsetningsavgiften, til utkjøp av 13 produsenter. Alt så bra ut til det plutselig ble misspass mellom produksjonskapasitet og etterspørsel etter egg fra frittgående høner. Nå truer kjedemakta fram en ny runde med omstilling. I desember gjorde Nortura et meget viktig valg da de bestemte strukturen for kyllingslakteriene sine. Det gleder meg stort at fornuften seiret i Trøndelag, og at all kylling i framtiden blir slaktet på Støren. Det tjener både Norsk Kylling og Nortura på i det lange løp, og så får de to aktørene slåss i sluttmarkedet, sa Koth-Norbye. Norge får Europas strengeste regler når EUdirektivet for kylling innføres i Fjørfelaget støtter forslaget, men det er først og fremst fordi alternativet ikke var til å leve med. I hovedtrekk betyr dette at kyllingprodusentene får to valg. Enten følger de opp de kravene som stilles, og kan få øke produksjonen fra 34 til 36 kilo levende vekt per m 2. Eller de kan like gjerne gi seg. De som Årsmøtet i Norsk Fjørfelag, fredag 1. juni, ble ledet av ordfører Jostein Ljones. Årsmøtet var sammensatt av totalt 41 stemmeberettigede; 7 lokallagsledere, 28 medlemmer og styret i Norsk Fjørfelag med 6 stemmer. Leders tale til årsmøtet I sin siste tale til årsmøtet ga David Koht-Norbye full støtte til bruddet i jordbruksforhandlingene. Samtidig påpekte han at fjørfenæringen fremdeles ikke kjenner seg igjen i tallmaterialet til Budsjettnemda. Øyvind T. Dahl fikk en oppmerksomhet for sin deltakelse på 50 årsmøter i NFL på rad. Foto: KFI Fjørfe

2 NYa SYSTEM för frigående VäRPhöNS! NYhET SYSTEM VIREO OPEN & SYSTEM VIREO OPEN PLUS Får vi lov att presentera våra två nya system för frigående värphöns? Gemensamt för de båda systemen är att de utformats med öppna lösningar som underlättar för djuren att förflytta sig i det. Det är lätt för hönorna att hitta foder, vatten och sina reden. Ägginsamling sker centralt. Precis som för våra övriga system har Vireo open och Vireo open Plus designats med fokus på prestanda, djuromsorg och arbetsmiljö. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag på hur nya system Vireo kan anpassas till din anläggning. Pssst missa inte vår Victory II äggtvättmaskinen Nu med effektiv eftersköljning! Victorsson Industrier Almedalsvägen 182, SE Frillesås, Sweden Tlf Støvmasker Moldex P2 (art 2405) Vår mest solgte modell. * 3D passform/activform forsegling som justerer seg automatisk til forskjellige ansiktstyper og dets bevegelser. * Gummilaminert (Duramesh struktur for ekstra struktur og holdbarhet) * Komfortabel nesebøyle. * Ventex ventil som reduserer fuktighet og varme og holder masken så kjølig som mulig. * FFP2 mot helsefarlig støv, tåke, røyk, faste og væskeformige partikler. Kampanjetilbud 120 stk Kun kr 24,90 pr.stk +mva Fraktfritt levert! Gratis hørselsværn! (Verdi kr. 449,-) Type Moldex M2 Softcoat. Norgesimportør Moldex Kontakt: Merco AS Ronny Johnsen, tel Fjørfe 06-12

3 ikke følger opp KSL, og i tillegg sliter med dårlig strøkvalitet og høye tråputepoeng, vil tape penger på kyllingene. Fjørfelaget beklager sterkt at så mange som 132 av 152 bønder i Mattilsynets undersøkelse av dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen hadde et eller flere avvik. Det gjør noe med omdømmet vårt. Likevel; Mattilsynet kunne sagt at de var fornøyd med at hele 88 % av sjekkpunktene hos kyllingbøndene var i orden. Med 18 sjekkpunkter i hver besetning, var det nemlig kun 317 avvik, som tilsvarer kun 11,6 % avvik i hele undersøkelsen, påpekte Koth-Norbye. Utad har jeg det siste året representert bøndene og næringen i medienes fokus på både 2012-omstillingen, kartongene til Rema 1000 og nå sist - dyrevelferdsundersøkelsen. Det har jeg gjort med stor trygghet, og med en samlet bransje i ryggen, sa Koth-Norbye. I oppkjøringen til de utfordringer som 2012 kunne gitt næringen, ble det etablert et samarbeid mellom Fjørfelaget, Nortura, KLF, Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke og Animalia. Gjennom felles samlinger har man drøftet faglige utfordringer og blitt enig om status og fremdrift ovenfor media. Før Prior og Gilde slo seg sammen i Nortura hadde Fjørfelaget en helt annen rolle. Sterke krefter anført av enkeltpersoner, ville holde Norsk Fjørfelag utenfor. Vi så at fjørfe ville nærmest forsvinne i debatten, da Prior ble en del av Nortura. Vi spurte derfor ingen, men grep muligheten til å sette dagsordenen på vegne fjørfebøndene. Det har vært noen tøffe tak, men mest av alt har det vært en spennende og god prosess, mente Koth-Norbye. Fjørfelaget har nå fått sine naturlige plasser der norsk landbrukspolitikk utformes og diskuteres. Dette er min siste tale som leder i Norsk Fjørfelag. Mye spennende og utfordrende har skjedd i lagets 128 årige historie. Rammebetingelsen har endret seg dramatisk. Avlsarbeidet forsvant i På 60-tallet tok varemottakerne over rådgivingstjenesten, og går vi tilbake til 1920-tallet, var det nettopp Fjørfelaget som sto i spissen da Norske Eggcentraler ble etablert. I dag framstår vi først og fremst som en faglig og politiske interesseorganisasjon for fjørfebøndene - og den rollen må vi dyrke videre. Målet må være at alle de profesjonelle produsentene av egg, kylling, kalkun og and vil være medlem i Norsk Fjørfelag, mente Koth- Norbye. Koth-Norbye avsluttet sin tale med å takke for åtte lærerike og spennende år i Norsk Fjørfelag, og ønsket lykke til med de videre forhandlingene om Fjørfelagets veivalg for fremtiden. Hele talen er trykket på side Arbeidsplanen for styret og administrasjonen i Norsk Fjørfelag Arbeidsplanen ble lagt frem av nestleder Jan Arne Broen. Arbeidsplanen har to deler: Arbeidsplan for styret i NFL. Arbeidsplan for administrasjonen i NFL. I forhold til arbeidsplanen for ble det ikke foreslått noen endringer. Arbeidsplanen er trykket i sin helhet på side 19. Årsmelding 2011 Daglig leder, Pål Grønbeck, la frem årsmeldingen for I perioden har det blitt avholdt 11 styremøter, hvorav 6 telefonmøter, og det er behandlet 74 saker. De viktigste sakene for styret i perioden har bl.a vært Jordbruksforhandlingene 2011/12, implementering av nytt slaktekyllingdirektiv, REMA 1000 sin kampanje mot buregg, Mattilsynet sin tilsynskampanje på slaktekylling, omstillingen, utkjøp/førtidsslakting av høner i tradisjonelle bur og markedsbalanse. Det har vært 4 ansatte, som har utgjort 2,7 årsverk i I løpet av 2012 vil dette reduseres til 3 ansatte, som vil utgjøre 2,3 årsverk. Det var i 2011 registrert 970 medlemmer inklusiv 171 medlem 2. pr bruk. Dette utgjør 799 betalende bruk, mot 848 i Det har i løpet av 2011 vært 79 utmeldinger og 30 innmeldinger av bruk. Grunnen, som er oppgitt ved utmelding, har gjennomgående vært at man har gitt seg som eggprodusent pga omstillingen. Vi har et stort potensiale i nye medlemmer, mente Grønbeck, og oppfordret alle til å gjøre en innsats for å verve nye medlemmer til Fjørfelaget. Antall rene abonnenter på Fjørfe har holdt seg stabilt med 202 abonnenter i 2011 mot 203 i Både fagtidsskriftet Fjørfe og vår hjemmeside er viktige informasjonskanaler for hele fjørfenæringen og våre viktigste verktøy for å sette fokus på saker, sa Grønbeck. Norsk Fjørfelag blir hørt! Vi har økt vår innflytelse inn mot myndighetene, forvaltningen og aktørene i næringen gjennom de siste årene. Vi Fjørfe

4 sitter i Mattilsynet sine to forum for dyrevelferd og dyrehelse. Vi deltar aktivt i det nyopprettede Fjørfenæringens fag- og kommunikasjonsgruppe, sammen med bl.a Animalia, Norges Bondelag, KLF og Nortura, hvor det jobbes med næringens omdømme og håndtering av mediesaker. Fjørfelaget blir nå også invitert til Representantskapsmøtet, Årsmøtet og Lederkonferansen i Norges Bondelag, samt Temakonferansen i Norsk Landbrukssamvirke, hvor vi taler fjørfebondens sak, avsluttet Grønbeck. Regnskap 2011 Regnskapet for 2011 ble lagt frem av daglig leder, Pål Grønbeck. Driftsunderskuddet for 2011 ble på ,- mot et driftsunderskudd i 2010 på ,- Årsresultatet etter finansposter ble på ,- mot ,- i Det var budsjettert med et underskudd på ,- for 2012 på grunn av forventet stor aktivitet. Vi hadde regnet med en nedgang i medlemstallet, pga. omstillingen i eggproduksjonen, men vi hadde ikke forventet å miste så mange som 49 medlemmer. Annonsesalget ble heller ikke så godt som forventet, men en nedgang på ,- sammenlignet med Tidligere har vi kunnet dekke våre utgifter til Gruppeliv og Ytelsespensjon fra vårt premiefond. Men på grunn av dårlig avkastning har vi bare kunnet dekke ca ,- fra premiefondet i 2011, de resterende ca ,- har vi måttet dekke selv. Samlet utgjør dette et sted mellom ,- og ,- i økte utgifter /manglende inntekter i forhold til budsjettet for Det positive er at det ser ut til at vi får beholde det årlige tilskuddet fra SLF uforandret på ,- sa Grønbeck. Norsk Fjørfelag har fremdeles en del oppsparte midler, men vi tåler ikke flere år med store underskudd. Skal vi kunne opprettholde den aktiviteten vi har per i dag, uten å fortsette å øke kontingenten, er det derfor meget viktig at det verves flere medlemmer, mente Grønbeck. Debatten under årsmøtet Hallgeir Teigene (Møre og Romsdal) stilte spørsmål ved NFLs høye revisorutgifter. Svar fra styret ved Jostein Ljones: Ja det er dyrt. Det er derfor styret legger frem forslag til endring av paragraf 7 i vedtektene, siden vi ikke lenger er pålagt å ha statsautorisert revisor. Hans Arne Breivik (Fjørfelaget Vest): Jeg retter en stor takk til Fjørfelaget for jobben dere har gjort for de tobeinte i den norske landbruksdebatten. Hadde ingen tatt på seg den hatten, hadde det ikke skjedd så mye. Jeg har forsøkt, som tillitsvalgt i Nortura, å få dialog med Bondelaget. Men fikk beskjed om å ta fingrene fra fatet. Fjørfelaget har tatt over og gjort en himla bra jobb. Spesielt takk til deg David, for veldig godt medietekke. Du har gjort en kjempejobb, og det blir store sko å fylle etter deg. Tusen takk David og lykke til videre. Arild Viken (Agder Fjørfelag): Tusen takk for en flott tale David, du har gjort en kjempejobb. Men jeg er bekymret for regnskapet og det store underskuddet som vises der. Har styret lagt en plan for å unngå dette neste år? Vi ønsker oss et strekt og godt NFL også i fremtiden. Svar fra styret ved David Koth-Norbye: Vi beklager den store overraskelsen på ca ,- som Pål Grønbeck orienterte om. Jeg vil allikevel presiserer at vi budsjetterte med ,- i minus pga stor aktivitet og mye jobb i forhold til diverse omstillinger osv. Vi vet at vi må ha balanse neste år, dette har vært et investeringsår. Det blir lagt frem et forslag om å heve kontingenten for 2013 under sak 16. Hanne Guåker (Styret i NFL): I forhold til aktiviteten i NFL, så har lokallagene en viktig rolle i å vise hvilken betydning NFL har. Det er viktig at de skaper aktivitet slik at medlemmene også opplever at det er aktivitet lokalt. Lokallagene må prøve å jobbe enda mer for flere medlemmer og flere annonsører til Fjørfe. Anne-Lise Kindingstad (Rogaland Fjørfelag): Jeg er bekymret for økonomien i forhold til at vi også i fjor økte kontingenten. Økningen utgjør ca ,- i økte inntekter. Det er verdt å merke seg at om vi ikke hadde gått inn for en økning ville underskuddet vært enda større. Svar ved Pål Grønbeck (daglig leder i NFL): Vi vil spare inn, i forhold til 2011, ved at vi går ned i stillinger med ca et halvt årsverk i Men vi må alikevel ha inn minimum 40 nye medlemmer i løpet av 2012 for å gå i pluss, det er der dere kommer inn. Dessuten kommer kontingenthevningen vi gjorde i 2011 først til å gjøre utslag i Kontingenthevningen dere eventuelt vedtar i dag vil ikke slå inn før i Fjørfe 06-12

5 Etter årsmøtedebatten ble arbeidsplanen, årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. Styrets forslag til lovendring Ordfører Jostein Ljones la frem styrets forslag til lovendring. Styret kom med forslag til endring av 3 Årsmøtet og 7 Regnskap og revisjon, se Fjørfe nr 4/12 side 12 for detaljer. Endringen i 3 innebærer at lokallagene ikke lenger sender utsendinger i forhold til medlemstall, men at alle lokallag sender en representant. Bakgrunnen for dette forslaget er todelt: 1. Etter at man innførte direkte demokrati, alle lagets medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet, er det ingen mening i at lokallagene sender antall delegater ut ifra medlemstall. 2. Siden NFL dekker reise og opphold for alle utsendinger, innebærer også dette en innsparelse for NFL. Endringen i 7 innebærer at NFL kan velge 2 revisorer blant medlemmene på årsmøtet. Bakgrunnen for dette er at det ikke lenger er et krav fra det offentlige at NFL har en statsautorisert revisor. Med revisorutgifter frem til nå på ca ,- i året, innebærer dette en stor besparelse. Før avstemming ble det åpnet for debatt. Det ble informert om at debatten bare kunne dreie seg om de skriftlige forslagene som er innlevert og offentliggjort i Fjørfe. Nye forslag kan ikke fremmes før ved neste årsmøte, etter å ha blitt offentliggjort i Fjørfe en måned før årsmøtet. Leder av valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, ønsket protokollført et forslag om endring i vedtektene til neste år: I 4 bør man redusere antall vararepresentanter til styret i NFL fra 4 til 2. Forslaget ble protokollført. Hans Arne Breivik (Fjørfelaget Vest) ønsket å stryke en setning i 3 i vedtektene til neste år: Fylker som ikke har lokallag, representeres i Årsmøtet med en representant utpekt av styret i Norsk Fjørfelag. David Koth-Norbye advarte mot å fjerne dette i vedtektene. I og med at vi ikke har aktive lokallag i alle fylker, er det ønskelig å oppnevne en lokal representant slik at NFL har en representant som kan fremme NFLs innspill inn mot jordbruksforhandlingene til det lokale Bondelag. Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. Valg og godtgjørelse til tillitsvalgte Leder for valgkomiteen, Anne Lise Kindingstad, la frem innstillingen fra valgkomiteen. Hun understreket at valgkomiteen har hatt en meget vanskelig jobb. Spesielt å finne en ny leder har vært utfordrende, men Jan Arne Broen sa seg villig til slutt. Styreleder David Koht-Norbye hadde frasagt seg gjenvalg. Alle kandidatene ble valgt enstemmig ved akklamasjon. Tidligere nestleder, Jan Arne Broen, ble valgt som ny leder. Marianne Storhaug Strøm (egg/rogaland) ble gjenvalgt som styremedlem. Bjørn Ingar Holmen (kylling/østfold og Akershus) ble valgt som nytt styremedlem. Som vararepresentanter til styret ble i rekkefølge valgt: 1. Jarle Hole (kylling/rogaland) 2. Bernt Mikalsen (egg/troms og Finnmark) 3. Hallgeir Teigene (egg/møre og Romsdal) 4. Bjørn Petter Rygg (egg/vest) Styremedlemmene Halvor Braa (egg/trøndelag) og Hanne Guåker (kalkun/hedmark og Oppland) var ikke på valg. Jostein Ljones (egg/vest) og Kristian Kvernland (egg/trøndelag) ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører. Ola Gimse (kylling/trøndelag) ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år. For øvrig rykker Gjermund Øistad (kylling/østfold og Akershus) opp som leder med funksjonstid på et år. Tone Steinsland (egg/rogaland) har 2 år igjen i valgkomiteen. Som vararepresentanter til valgkomiteen ble det i rekkefølge valgt: 1. Tor Gunnar Eliassen (egg/troms og Finnmark) 2. Lisa Breiland (Rugeegg/Rogaland) Valgkomiteen foreslo uendret godtgjørelse til tillitsvalgte: Styreleder kr ,- pr år Nestleder kr ,- pr år. Valgkomiteen hadde revurdert sitt opprinnelige forslag til fraværsgodtgjørelse og foreslo noe høyere satser: Heldagsmøter over 6 timer kr 1.500,- Møter inntil 6 timer kr 750,- Telefonmøter kr 500,- Fjørfe

6 Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte og fraværsgodtgjørelse ble enstemmig vedtatt. Vi takker våre delsponsorer: KL sin representant i styret Tor Rune Gudmestad er representant for Kyllingprodusentenes Landslag i styret, med Therese Dahl, som vararepresentant. Kontingent for 2013 Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet å heve kontingenten med kr 100,- til kr 1.700,- for Hedmark og Oppland neste år Leder i Hedmark og Oppland Fjørfelag, Hanne Guåker, påtok seg oppgaven å arrangere neste års årsmøte og fagmøte den mai Takk for innsatsen David Koth-Norbye ble takket for den store store innsatsen han har gjort for fjørfeprodusentene som styreleder i NFL gjennom 5 år. Jeg har tatt en gjennomgang og skal nok greie å fylle skoa dine, siden jeg bruker størrelse 48, mente nyvalgte leder Jan Arne Broen. Men det kan nok bli litt mer flaksing i forhold til media. Du har gjort en kjempejobb for Norsk Fjørfelag og gått opp løypa. Jeg har et flott styre og administrasjon å spille på lag med, så jeg ser frem til jobben som styreleder, avsluttet Broen. n Takk til vår sponsorer Norsk Fjørfelag takker for støtten til åpent fagmøte, middag og årsmøte i Norsk Fjørfelag, 1.-2.juni på Comfort Hotel Holberg i Bergen og Bryggen Tracteursted. Vi takker våre to hovedsponsorer: 12 Fjørfe 06-12

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag.

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Leders tale til årsmøtet 1. juni 2012 Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Vi har grunn til å være stolte av våre produksjoner, våre produkter og vår organisasjon.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer