5 Bevegelsesmengde. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 Bevegelsesmengde. Innhold"

Transkript

1 Innhold 101 Innledende fellesforsøk I 102 Innledende fellesforsøk II 103 Newtons vugge DEF 104 Slippe fyrstikkesker DE 105 Ball på ball DE 106 Ro uten årer E 107 Vannrakett DE 108 Spinnende kontorstol DE 109 Herons dampmaskin DEF 110 Energirik kulerenne DEF 201 Prosjektilfart 202 Biljard 203 Bevaring av bevegelsesmengde I 204 Bevaring av bevegelsesmengde II 301 Oppgaver

2 81 Forsøk Innledende fellesforsøk I En rakett består hovedsakelig av drivstoff. Drivstoffet eksploderer i rakettmotoren, og forbrenningsgassene slynges ut bakover med kolossal fart. Dermed skyves raketten framover. I en vannrakett er det vann under stort trykk som er «driv stoffet». Vannet presses ut av raketten med stor fart bakover, slik at raketten skyves framover. Montér en halvannenliters brusplastflaske på et vannrakettsett etter at du har fylt flaska med ca. 0,5 liter vann. Sett vannraketten i utskytingsstilling og pump luft inn i flaska. Du kan bruke en sykkelpumpe eller en håndpumpe. Når trykket blir høyt nok, løsner messingproppen i bunnen av raketten, og den farer av sted. Eksperimentér med å få raketten til å gå høyest mulig og lengst mulig. For lengden har utskytingsvinkelen mye å si. OBS! Pass på så raketten ikke kan treffe deg selv eller noen av tilskuerne. Den er mye kraftigere enn en skulle tro, og kan gå meter høyt. Det bør ikke være noe i nærheten av utskytingsområdet som raketten kan skade når den lander, f.eks. forbipasserende mennesker og biler Innledende fellesforsøk II Sett deg, med sekken i fanget, i en vanlig kontorstol med hjul. Prøv å få stor fart bakover ved å kaste sekken framover. Konkurrer om hvem som klarer å rulle lengst. Diskuter hvordan sekken bør kastes for at rullelengden skal bli lengst mulig Newtons vugge DEF Newtons vugge er et berømt fysikkleketøy. Den består av flere like kuler som er hengt opp ved siden av hverandre i et stativ. Når du drar ut en kule på høyre side og slipper den, spretter den ytterste kula på venstre side ut. Trekk først ut én, så to, så tre kuler osv. og slipp. Hva skjer? Forklar at ifølge loven om bevaring av energi kan det godt sprette ut to kuler på venstre side når vi slipper én kule på høyre side. Men det skjer aldri. Hva kan årsaken være? Slippe fyrstikkesker DE Hold en fyrstikkeske slik at den kan lande på høykant når du slipper den ned på bordet. Slipp den ti ganger fra en snau halvmeters høyde og noter hvor mange ganger den blir stående på høykant uten å velte. Trekk så selve eskeskuffen halvveis ut og hold i den når du slipper. Hvor mange ganger blir esken stående på høykant nå? Forklar forskjellen.

3 82 5 Bevegelsesmengde Ball på ball DE Finn fram noen like og noen ulike sprettballer. Ballene må være harde slik at de spretter godt. Hold to baller oppå hverandre og prøv å slippe dem slik at de fortsatt er oppå hverandre idet de når golvet. Hvis ballene har forskjellig størrelse, lar du den minste ballen være øverst. Klarer du å få til en kjempesprett? Hvorfor kan den øverste ballen sprette så mye høyere enn det ballene gjør hver for seg? Ro uten årer E Til dette forsøket trenger dere en robåt og god temperatur i vannet. Ro omtrent 10 meter ut fra land. Prøv så fort som mulig å få båten tilbake til land ved å hoppe i vannet fra båten. (Det er ikke tillatt å ro med årer, padle med hendene e.l.) Legg strategier på forhånd for hvor mange som bør være om bord, hvordan det skal hoppes dersom båten skjener, osv Vannrakett DE Du kan lage en enkel vannrakett av en tom halvliters brusplastflaske. Til det trenger du en gummikork med hull som passer i flaska (lån fra kjemilaboratoriet), en sykkelventil og en sykkelpumpe som passer til ventilen. Sett ventilen i gummi korken og gummikorken i flaska. Du skal nå pumpe luft i flaska mens du samtidig holder korken presset fast slik at lufta ikke slipper ut igjen, se figuren. Når du har fått trykket i flaska så høyt du kan, slipper du taket rund falsen på flaskehalsen. Flaska farer da avsted noen meter som en rakett. Hvorfor? Fyll så flaska 1/3 full av vann før du pumper inn lufta. Pass på å holde flaska på skrå oppover når du slipper den. Vannet farer ut og flaska farer framover, mye lenger enn med luft som drivstoff. Forklar. Øv deg på pumpeteknikk og slippeteknikk. Varier vannmengden i flaska. Hvor langt klarer du å få en vannrakett til å gå? Du kommer til å bli våt, svært våt. Bruk regntøy eller ha klesskift med Spinnende kontorstol DE Sett deg i en kontorstol av den typen som svinger rundt. Du må finne en kontorstol som svinger lett, og den bør plasseres på et teppe, slik at ikke hjulene den går på, snurrer med (og slik at du lander mykt om du faller av!). Sett deg godt til rette på stolen. I hver hånd holder du en treningsmanual på 2 4 kg. Du kan eventuelt bruke en bærepose med fulle brusflasker eller melkekartonger. Hold nå armene så langt ut til siden som du kan, mens en assistent gir deg så stor rotasjonsfart som du tør. Assistenten går raskt unna, og du trekker manualene inn mot deg. Hva skjer?

4 Herons dampmaskin DEF Dampmaskinen på bildet til venstre er en kopi av den Heron lagde i Alexandria om lag år 100. Vannet i den nederste beholderen varmes opp over en flamme. Dampen følger rørene opp til kula. Kula roterer når dampen blåses ut av dysene. Undersøk om laboratoriet har en herondampmaskin. Den er lagd av en glasskolbe som har to vinkelrør der dampen kommer ut. Se foto til høyre. Ha litt vann i kolben og heng den opp over en gassbrenner etter snora i korken. Forsøk med forskjellige vannmengder i kolben og varier snorlengden slik at du får størst mulig fart på «maskinen». OBS! Dette er lek med kokende vann. Dersom kolben løsner fra korken, er det lett å bli skadd av det varme vannet. Bruk gummiforkle og vær konsent rert om forsøket Energirik kulerenne DEF Når du lar en kule trille nedover renna fra høyre side, blir kula lengst til venstre «skutt» ut. Hva skjer?

5 84 5 Bevegelsesmengde Laboratorieøvinger Prosjektilfart I denne øvingen skal du bestemme farten til en geværkule Eksperimenter Bruk luftgevær eller salonggevær og en trekloss eller en sandsekk som dere kan skyte kula inn i. Dersom dere bruker salonggevær, må det bare være laboratorieveilederen som bruker geværet. Drøft i grupper hvordan eksperimentet kan utføres. Gjør beregninger for å teste om ideene dere vurderer, er realistiske. Etter diskusjon med laboratorieveilederen prøver hver av gruppene ut den metoden de har foreslått. Sammenlikn og drøft resultatene til slutt Biljard I denne øvingen skal du undersøke kollisjoner mellom biljardkuler bruke teori til å forklare kulenes bevegelse etter kollisjonene Eksperimenter Dra til nærmeste biljardsalong. Bruk først to like kuler. Vi kaller dem A og B. 1) La kule A kollidere med B, som ligger i ro, på en slik måte at A stopper. Hvilken retning beveger B seg i etter støtet? 2) Også denne gangen kolliderer kule A med B som ligger i ro, men nå slik at vinkelen mellom retningene til A og B etter støtet blir ca ) Denne gangen skal begge kulene ha fart og kollidere slik at de blir liggende i ro etter kollisjonen. Er det mulig? Bytt så ut en av kulene med den hvite kula, som er litt tyngre, og gjør eksperimentene ovenfor om igjen. Beskriv eksperimentene og gi en teoretisk forklaring på observasjonene Bevaring av bevegelsesmengde I I denne øvingen skal du studere bevaring av bevegelsesmengde i sentrale støt mellom to vogner undersøke om den mekaniske energien er bevart i støtene planlegge gjennomføring av målinger selv

6 85 Forhåndsoppgave På en luftputebane gjennomføres flere forsøk med elastiske og uelastiske kollisjoner og eksplosjoner mellom to vogner, to forsøk av hver type. I forsøkene varieres startfarten og massen til vognene. For hvert forsøk beregnes den samlede bevegelsesmengden til vognene før og etter støtet, p 0 og p, se tabellen i margen. a) Lag et diagram med p 0 på førsteaksen og p på andreaksen. Bruk samme enhet på begge aksene. Plott punktene i diagrammet. b) Tegn linja p = p 0 (tilsvarende y = x) inn i diagrammet. Ligger punktene i diagrammet slik du kan vente deg? Kommenter. Framgangsmåte p 0 /(kgm/s) p/(kgm/s) Elastiske støt 0,063 0,050 0,061 0,048 Uelastiske støt 0,18 0,24 0,16 0,23 Eksplosjoner 0,00 0,41 0,02 0,39 Planlegg hvordan du vil gjøre forsøk for å finne ut om bevegelsesmengden er bevart i sentrale støt på luftputebanen, både i kollisjoner og i eksplosjoner. Kollisjonene kan være elastiske eller uelastiske. Du må se på hva slags utstyr du har tilgang til, og planlegge hvilke forsøk du vil gjøre ut fra det utstyret du har til rådighet. Planlegg også hvordan du vil gjennomføre forsøkene med forskjellig masse på vognene og forskjellig retning og verdi på startfartene. Husk å gjøre tilstrekkelig mange gjentak av de forsøkene du bestemmer deg for, slik at du får et rimelig pålitelig måleresultat. Gjør rede for hvordan du utfører fartsmålingene og massemålingene. Gjør også rede for de målingene du gjør i hvert forsøk, f.eks. ved å fylle ut en tabell som denne: Utstyr bane med vogner utstyr til å måle fart vekt m 0A v 0A p 0A m 0B v 0B p 0B p 0 m A v A p A m B v B p B p Plott resultatene i et p p 0 -diagram slik som i forhåndsoppgaven. Kommenter eventuelle systematiske avvik. Vil du si at bevegelsesmengden er bevart i forsøkene? Beregn total kinetisk energi før og etter støtet, E 0 og E, for hvert av støtene. Hvilke av støtene vil du karakterisere som elastiske? I hvilke støt øker den totale kinetiske energien? I hvilke støt avtar den totale mekaniske energien? Bestem den relative usikkerheten i massemålingene og i fartsmålingene. Beregn den relative usikkerheten i endring av total bevegelsesmengde og i endring av total kinetisk energi for de av forsøkene der støtene var (tilnærmet) elastiske. Kommenter.

7 86 5 Bevegelsesmengde Bevaring av bevegelsesmengde II I denne øvingen skal du studere bevaring av vektorstørrelsen bevegelsesmengde for en uelastisk kolli sjon mellom en vogn og en haglpose bestemme massen til en vogn ved å slippe haglposer på den Forhåndsoppgave a) Skriv bevaringsloven for bevegelsesmengde. Forklar forutsetningene for at loven gjelder. b) Bevaringsloven for bevegelsesmengde er en vektorlov. Dermed gjelder det såkalte uavhengighetsprinsippet. Forklar hva det innebærer. c) En haglpose slippes rett ned på en vogn som passerer. Forklar hvorfor bevegelsesmengden er bevart for den horisontale komponenten. Forklar også hvorfor den ikke er bevart for den vertikale komponenten. Hvorfor er det så viktig at haglposen slippes rett ned? d) En haglpose med massen 0,10 kg slippes rett ned på en vogn som har farten 1,2 m/s. Etter kollisjonen blir haglposen liggende på vogna. Vognas fart måles nå til 0,80 m/s. Usikkerheten i målingen av posemassen er 2 g. Usikkerheten i fartsmålingene er 8 %. Beregn massen til vogna med usikkerhet. Framgangsmåte Utstyr bane med vogner vogn med slagpinne 2 haglposer à ca. 0,5 kg datalogger med bevegelsessensor treklubbe vekt Vogna er utstyrt med ei skruefjær med låsemekanisme og slagpinne. Spenn fjæra og plasser vogna slik at slagpinnen ligger an mot en fast vegg. Et loddrett og lett slag på utløsningsmekanismen setter vogna i gang. Hold posen helt stille et stykke unna bevegelsessensoren og i lav høyde. Når vogna kommer, skal du bare åpne hånden i rett øyeblikk slik at posen faller loddrett ned på vogna. Dette må øves inn først. Hvis du bruker to haglposer i forsøket, må de bindes godt sammen. En student i gruppen må ta imot vogna før den ruller utfor bordkanten, for hjul og hjullager kan lett bli skadd. Når teknikken er i orden, kan vi begynne forsøket. Mål posens masse. Mål hver av dem hvis du har flere poser. Sett opp dataloggeren for bruk med bevegelsessensor. Når dataloggeren er klar til å gjøre målinger, setter en student i gang vogna mens en annen skal slippe haglposen. Framstill fartsgrafen for vogna. Denne grafen bruker du til å bestemme v før og v etter med usikkerheter. Bestem massene til vogna ut fra måleresultatene og forutsetningen om at bevegelsesmengden er bevart. Gjenta forsøket med to eller flere poser om du har tid. Beregn vognas masse for hver gang og bestem en gjennomsnittsverdi for vognmassen. Mål vognas masse med vekta og sammenlikn svarene. Er svarene like innenfor usikkerhetsmarginene? Drøft feilkilder og usikkerhet.

8 87 Oppgaver Bevaringsloven for bevegelsesmengde Hva har størst bevegelsesmengde? 1) En golfball på 60 g som like etter slaget har farten 70 m/s. 2) En fotballspiller som veier 100 kg og løper 3,0 m på 1,0 s med konstant fart. 3) En geværkule med massen 6,0 g og farten 600 m/s a) En bil med massen 750 kg kjører i 50 km/h. Hvor stor bevegelsesmengde har bilen? b) Hvilken høyde måtte bilen falle fra for å få like stor bevegelsesmengde som i a? Se bort fra luftmotstand En bil har massen 1400 kg. Den kjører med farten 8,0 m/s og kolliderer med en stillestående bil med massen 900 kg. Bilene fester seg i hverandre. Finn fellesfarten rett etter kollisjonen En bil A med massen 900 kg kjører med farten 36 km/h. Den kolliderer med en bil B med massen 1200 kg som står i ro. Bilene fester seg sammen og fortsetter framover i samme retningen som bil A hadde. Finn farten til de to bilene rett etter kollisjonen De to vognene på figuren setter seg fast i hverandre ved sammenstøtet. 9 m/s 6 m/s 2,0 kg 1,0 kg Arne, som står i ro, ser en vogn i ro 8,0 m foran seg. Han løper så fort han kan med akselerasjonen 1,0 m/s 2 bort til vogna og hopper på den. Arne har selv massen 75 kg, mens vognmassen er 25 kg. Hvor stor fart har vogna rett etter at Arne har hoppet på? En kule A med bevegelsesmengden p a støter sentralt mot en kule B som ligger i ro. Diagrammet nedenfor viser hvordan bevegelsesmengden for kule A endrer seg i støtet. t 2 t 1 er støttida. Tegn inn i diagrammet hvordan bevegelsesmengden for B endrer seg fra tida t 0 til t 3. p A 0 t 0 t 1 t 2 t 3 t (A) Før støtet Etter støtet En kule som har massen 3,5 g, blir skutt horisontalt mot to klosser som ligger i ro på et glatt bord, se figur. Kula går gjennom den første klossen, som har massen 1,2 kg, og den blir sittende fast i den andre klossen, som har massen 1,8 kg. Den første klossen får farten 0,63 m/s, og den andre får farten 1,4 m/s. Se bort fra den massen som kula fjerner fra den første klossen. v 0 1,2 kg 1,8 kg 0,63 m/s 1,4 m/s Hva er farten etter sammenstøtet? (Husk å oppgi retning også.) a) Finn farten til kula etter at den er kommet ut av den første klossen. b) Hvor stor var den opprinnelige farten til kula?

9 88 5 Bevegelsesmengde Bjørn har lagd seg en litt spesiell seilbåt. Framme i båten står det en stor plate på tvers. Bjørn sitter bak i båten og kaster baller på plata. Ballene spretter tilbake fra plata og ut i vannet bak Bjørn. a) Vil Bjørn kunne «seile» på denne måten uten vind? b) Dersom Bjørn hadde en vanlig seilbåt, ville han da kunne drive seilbåten ved hjelp av en vifte bakerst som blåste på seglet? Kunne Bjørn ha innrettet seg på en enklere måte og oppnådd den samme effekten? To klosser kan bevege seg friksjonsfritt på et glatt underlag. Farten og massen til klossene er gitt på figurene nedenfor. Før kollisjonen: Etter kollisjonen: 5,5 m/s 2,5 m/s 1,6 kg 2,4 kg v 4,5 m/s 1,6 kg 2,4 kg a) Hva er farten til 1,6 kg-klossen etter kollisjonen? b) Er kollisjonen elastisk? En mann som veier 90 kg, står på fullkomment glatt is med to mursteiner i hendene. Hver stein veier 3,0 kg. Han kaster den ene steinen. Den får en horisontal utgangsfart på 9,0 m/s. a) Hvor stor fart får mannen? b) Han kaster den andre steinen med samme utgangsfart som den første målt i forhold til ham selv. Hvilken fart får mannen nå? Mer om støt En bil har massen 1200 kg og kjører med farten 25 km/h. Den kolliderer med en stillestående bil med massen 800 kg. Ved kollisjonen fester bilene seg sammen og fortsetter framover, slik at hele bevegelsen går langs en rett linje. a) Finn farten til de to bilene rett etter kollisjonen. b) Hvor mye kinetisk energi har gått over til andre energiformer i denne kollisjonen? En stålkule med massen 0,50 kg er festet til en 70 cm lang snor. Kula blir sluppet når snora er stram og horisontal. I det laveste punktet i banen støter kula mot en stålkloss som ligger i ro på et friksjonsfritt bord. Massen til klossen er 2,5 kg. Kula spretter tilbake og svinger ut slik at den største høyden nå blir 31 cm. a) Hvor stor er farten til klossen etter støtet? b) Undersøk om støtet var elastisk På et friksjonsfritt horisontalt underlag holder vi to stav magneter i en avstand fra hverandre. Den ene magneten har dobbelt så stor masse som den andre. Vi slipper magnetene. De glir rett mot hverandre og støter sammen uten å rotere. Magnetene fester seg til hverandre. Studer påstandene nedenfor og avgjør om de er sanne eller usanne. 1) Den magnetiske kraften er like stor på begge magnetene. 2) Før kollisjonen har den minste magneten hele tida dobbelt så stor fart som den største. 3) All den kinetiske energien går over til andre energiformer ved støtet mellom magnetene.

10 For å bestemme farten til et prosjektil fra et luftgevær skyter vi prosjektilet inn i en kule som henger i en lang, lett tråd. Prosjektilet har massen 1,0 g, og kula har massen 100 g. θ Prosjektilet setter seg fast i kula, og så tar vi et seriefotografi av kulebevegelsen etter sammenstøtet. Det blir tatt et bilde hvert 1/50 sekund. Tegningen ovenfor viser noen av bildene. Beregn prosjektilfarten En trekloss med massen 1,2 kg henger i en lett snor. Med luftgevær skyter vi en kule med massen 15 g vannrett inn mot klossen. Kula blir sittende fast i klossen, som svinger ut og når en største høyde på 9,3 cm på grunn av støtet. Hvor stor fart hadde kula like før den traff klossen? To kuler støter sammen. Støtet er verken elastisk eller fullkomment uelastisk. Nedenfor er det gitt tre påstander om støtet. Vurder hver påstand og avgjør om den er riktig eller gal, eller om det er umulig å avgjøre det. 1) Summen av bevegelsesmengdene til kulene er den samme før og etter støtet. 2) Den kinetiske energien er bevart ved støtet. 3) Begge kulene får mindre fart ved støtet En 10,0 g kule blir skutt inn i en trekloss. Klossen har massen 1,20 kg og er hengt opp i en lett snor med lengden 1,50 m, se figurrekken øverst til høyre. Kula kommer fra et gevær som skyter ut kulene med farten 320 m/s. a) Les hele oppgaven og skriv ned en punktvis framgangsmåte for hvordan du vil løse oppgave b. b) Finn hvor stor maksimal vinkel q snora slår ut En pendelkule med massen m er festet i en snor fra et stativ. Stativet er festet til en vogn som kan bevege seg friksjonsfritt på en horisontal bane. Pendelen kan bare svinge i et vertikalplan langs banen. Massen M til vogna med stativ er dobbelt så stor som massen til pendelkula. Vi kan se bort fra massen til snora. h Vi holder vogna og pendelkula i ro slik figuren viser. Pendelkula har nå høyden h over sitt laveste punkt. Så slipper vi vogna og pendelkula samtidig. Påstandene nedenfor handler om farten til kula og vogna i forhold til underlaget. Avgjør om påstandene er sanne eller usanne. 1) Når kula kommer i sitt laveste punkt, vil den ha en fart som er dobbelt så stor som farten til vogna. 2) Farten til kula i det laveste punktet er gitt ved v = 2gh 3) Farten til vogna når kula er i det laveste punktet, er gitt ved v = gh 3

11 90 5 Bevegelsesmengde To like biljardkuler har motsatte bevegelsesretninger. Den ene har farten 15 m/s, og den andre har farten 10 m/s. De kolliderer i et sentralt og elastisk støt. Finn farten til begge kulene etter støtet To kuler med massene 1,25 kg og 3,60 kg henger i to lange snorer. Den lette kula blir trukket ut til siden slik at sentrum i kula blir løftet 35,0 cm opp, se figuren. Vi slipper så den lette kula, og den støter sammen med den tunge kula i et elastisk og sentralt støt En ball på 0,20 kg og med farten 30 m/s blir slått med et balltre slik at den får farten 50 m/s i stikk motsatt retning. a) Finn endringen i bevegelsesmengden til ballen. b) Finn også den gjennomsnittlige kraften på ballen fra balltreet når ballen har kontakt med balltreet i 2,0 ms En golfball med massen 46 g ligger i ro. Den blir slått med en golfkølle og får farten 50 m/s. Vi regner at kontakttida er 2,0 ms. a) Hva er den gjennomsnittlige kraften på ballen? b) Spiller tyngdekraften på ballen noen rolle i den korte kontakttida? 35,0 cm Før støtet Under støtet Etter støtet a) Hvor stor fart har den lette kula like før den treffer den tunge kula? b) Hvor høyt opp kommer sentrum i den tunge kula når den svinger ut etter støtet? Impuls og bevegelsesmengde To studenter på friksjonsfrie rulleskøyter på et flatt golv kaster en ball mellom hverandre. Hvilket utsagn er riktig: 1) Vekselvirkningen som ballen formidler mellom dem, virker frastøtende. 2) Dersom du filmer ballkastingen og deretter kjører filmen i revers, ser det ut som om vekselvirkningen er tiltrekkende. 3) Den samlede bevegelsesmengden for studentene er bevart. 4) Den samlede mekaniske energien for studentene er bevart En personbil med massen 800 kg og farten 15 m/s støter frontalt mot en bergvegg. Støttida er 0,10 s. a) Hva er gjennomsnittskraften på bilen? En bil med samme masse og fart som i det første tilfellet støter frontalt mot en lastebil med massen 4200 kg og farten 10 m/s. Støttida er 0,10 s. Bilene henger sammen etter støtet. b) Finn gjennomsnittskraften på personbilen. Blandede oppgaver a) På en skøytebane glir ei jente på 35 kg med farten 3,0 m/s rett mot faren sin. Faren, som har massen 90 kg, står stille med skøytene i fartsretningen. Han griper fatt i jenta, og de glir sammen bortover isen. Vi ser bort fra all friksjon. Hvor stor blir fellesfarten? b) Mens de har denne farten, dytter faren til datteren slik at de fortsatt beveger seg langs den samme rette linja. Også nå glir faren like fort som datteren, men denne gangen glir de hver sin vei. Hvor stor fart har de nå? c) Vi ser nå på det som skjedde i a og b som to faser av ett og samme støt. Regn ut den samlede kinetiske energien før og etter støtet. Sammenlikn og kommenter svarene.

12 a) Forklar hva det vil si at bevegelsesmengden er bevart i et system. I et laboratorieforsøk ville en studentgruppe bruke loven om bevaring av bevegelsesmengde til å beregne utgangs farten v til en luftgeværkule. De rigget opp en forsøksoppstilling slik figuren nedenfor viser. Luftgevær kula ble skutt inn i en tennisball som var hengt opp i en lett snor. Ved hjelp av en skjerm med rutepapir og videofotografering klarte studentene å måle at tennis ballen (med kule) løftet seg 7,2 cm etter at den ble truffet av kula. Massene til tennisballen og kula ble målt til 68 g og 0,46 g a) Hvilke bevaringslover gjelder for elastiske støt, og hvilke gjelder for uelastiske støt? Vi kan lage popkorn ved å varme opp maiskorn i en kjele. Etter at oppvarmingen har foregått en stund, «åpner» maiskornet seg og blir til popkorn. Et popkorn «spretter» av gårde når maiskornet åpner seg. b) Bruk loven om bevaring av bevegelsesmengde og forklar hvorfor popkornet kan fyke av gårde selv om maiskornet ligger i ro. 7,2 cm b) Vis hvordan vi kommer fram til utrykket v k = m 1 + m 2 m 1 2gh for farten v k til geværkula. Hva står de andre symbolene for? Finn farten til kula. Studentene måtte egentlig skyte ganske mange ganger før de fikk en situasjon der kula satte seg fast i ballen. Det viste seg at ved en del av skuddene satt ikke kula fast i ballen, men spratt rett tilbake og landet noen få meter bak i rommet (studentene brukte sveisemaske). c) Gjør beregninger og vurder om studentene uten at feilen ble særlig stor likevel kunne ha brukt uttrykket i b til å beregne utgangsfarten for kula En kule med massen 0,20 kg er festet i en tynn snor med lengden 1,20 m. Vi trekker kula ut til siden slik at vinkelutslaget til snora blir 45. Her slipper vi kula. a) Regn ut hvor stor fart kula har når den kommer ned til det laveste punktet i svingebanen. I det laveste punktet kolliderer kula med en kloss som ligger på et bord. Treklossen har massen 0,40 kg. Klossen glir bortover bordet og stanser etter 0,66 m. Friksjonstallet mellom kloss og bordplate er 0,25. Se figuren. 45 0,66 m v = 0 b) Regn ut hvor stor fart klossen fikk etter støtet. Etter støtet svinger kula tilbake i motsatt retning. c) Hvor stort blir det maksimale vinkelutslaget for snora når kula svinger tilbake?

6.201 Badevekt i heisen

6.201 Badevekt i heisen RST 1 6 Kraft og bevegelse 27 6.201 Badevekt i heisen undersøke sammenhengen mellom normalkraften fra underlaget på et legeme og legemets akselerasjon teste hypoteser om kraft og akselerasjon Du skal undersøke

Detaljer

5 Bevegelsesmengde. 5.1 Bevaringsloven for bevegelsesmengde 5.106 + 5.101 5.102 5.107 5.103 5.104 5.108 + 5.105

5 Bevegelsesmengde. 5.1 Bevaringsloven for bevegelsesmengde 5.106 + 5.101 5.102 5.107 5.103 5.104 5.108 + 5.105 5 Bevegelsesmengde 39 5 Bevegelsesmengde 5.1 Bevaringsloven for bevegelsesmengde 5.101 Hva har størst bevegelsesmengde? 1) En golfball på 60 g som like etter slaget har farten 70 m/s. 2) En fotballspiller

Detaljer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 Oppgave 1 (4 poeng) Forklar hvorfor Charles Blondin tok med seg en lang og fleksibel stang når han balanserte på stram line over Niagara fossen i 1859. Han

Detaljer

7.201 Levende pendel. Eksperimenter. I denne øvingen skal du måle med bevegelsessensor beregne mekanisk energitap og friksjonsarbeid

7.201 Levende pendel. Eksperimenter. I denne øvingen skal du måle med bevegelsessensor beregne mekanisk energitap og friksjonsarbeid RST 1 7 Arbeid og energi 38 7.201 Levende pendel måle med bevegelsessensor beregne mekanisk energitap og friksjonsarbeid Eksperimenter Ta en bevegelsessensor og logger med i gymnastikksalen eller et sted

Detaljer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 5

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 5 Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 5 Jon Walter Lundberg 3..25 5. To personer står på så glatt is at vi kan se bort fra friksjon. Den ene har massen 5kg, den andre 8kg. De skyter ti hverandre

Detaljer

5.201 Galilei på øret

5.201 Galilei på øret RST 1 5 Bevegelse 20 5.201 Galilei på øret undersøke bevegelsen til en tung sylinder ved hjelp av hørselen Eksperimenter Fure Startstrek Til dette forsøket trenger du to høvlede bordbiter som er over en

Detaljer

Øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

Øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Lørdagserksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 27. Veiledning: 22. september kl 2:5 5:. Øing 3: Impuls, beegelsesmengde, energi. Bearingsloer. Oppgae a) Du er ute og sykler på en stor parkeringsplass.

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for alle

Detaljer

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Krefter, Newtons lover, dreiemoment Krefter, Newtons lover, dreiemoment Tor Nordam 13. september 2007 Krefter er vektorer En ting som beveger seg har en hastighet. Hastighet er en vektor, som vi vanligvis skriver v. Hastighetsvektoren har

Detaljer

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver FYS-MEK1110 SG: Spinn og fiktive krefter 04.05.017 Oppgaver 1 GYROSKOP Du studerer bevegelsen til et gyroskop i auditoriet på Blindern og du måler at presesjonsbevegelsen har en vinkelhastighet på ω =

Detaljer

Løsningsforslag til øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

Løsningsforslag til øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Lørdagsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2007. Veiledning: 22. september kl 12:15 15:00. Løsningsforslag til øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Oppgave 1 a)

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0 våren 008 Side av 0 Oppgave a) Atwoods fallmaskin består av en talje med masse M som henger i en snor fra taket. I en masseløs snor om taljen henger to masser m > m >

Detaljer

3.201 Prosjektilfart. Eksperimenter. Tips. I denne øvingen skal du bestemme farten til en geværkule

3.201 Prosjektilfart. Eksperimenter. Tips. I denne øvingen skal du bestemme farten til en geværkule RST 2 3 To bevaringslover 3 3.201 Prosjektilfart bestemme farten til en geværkule Eksperimenter Bruk luftgevær eller salonggevær. Dersom dere bruker salonggevær, må det bare være læreren som bruker geværet.

Detaljer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 4

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 4 Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 4 Jon Walter Lundberg.0.05 4.04 Kari og Per trekker i hver sin ende av et tau. Per får en stund godt tak og trekker tauet og Kari etter seg med konstant fart.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: mars 017 Tid for eksamen: 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0/Fys-mef0 høsten 007 Side av 9 Oppgave a) En kule ruller med konstant hastighet bortover et horisontalt bord Gjør rede for og tegn inn kreftene som virker på kulen Det

Detaljer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 14

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 14 Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 14 Jon Walter Lundberg 15.05.015 14.01 En kule henger i et tau. Med en snor som vi holder horisontalt, trekker vi kula mot høyre med en kraft på 90N. Tauet

Detaljer

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Gjør dette hjemme 6 #8 Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Skrevet av: Kristian Sørnes Dette eksperimentet ser på hvordan man finner en matematisk formel fra et eksperiment,

Detaljer

Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Kathrin Flisnes 19. september 2007 Bevegelsesmengde ( massefart ) Når et legeme har masse og hastighet, viser det seg fornuftig å definere legemets bevegelsesmengde

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: YS1000 Eksamensdag: 26. mars 2015 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 7 sider Vedlegg: ormelark (2

Detaljer

4.201 Brønndyp. Eksperimenter. Tips. I denne øvingen skal du lage en modell for beregning av fallhøyde teste modellen

4.201 Brønndyp. Eksperimenter. Tips. I denne øvingen skal du lage en modell for beregning av fallhøyde teste modellen RST 2 4 Bevegelse 20 4.201 Brønndyp lage en modell for beregning av fallhøyde teste modellen Eksperimenter Når en fysiker slipper en mynt i en ønskebrønn, er det for å måle hvor dyp brønnen er. Hun måler

Detaljer

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Side 2 av 5 Oppgave 1 Hvilket av de følgende fritt-legeme diagrammene representerer bilen som kjører nedover uten å akselerere? Oppgave 2 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 En lampe med masse m er hengt opp fra

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 av 4 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK1110 Eksamensdag: Onsdag 6. juni 2012 Tid for eksamen: Kl. 0900-1300 Oppgavesettet er på 4 sider + formelark

Detaljer

Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole

Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole Oppgavesettet består av 10 (ti) sider. Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole RF3100 Matematikk og fysikk Side 1 av 10 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, vedlagt formelark Varighet: 3 timer Dato: 11.desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveiseksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 23. mars 2017 Tid for eksamen: 14.30-17.30, 3 timer Oppgavesettet er på 8 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Fysikkonkurranse 1. runde 6. - 17. november 2000

Fysikkonkurranse 1. runde 6. - 17. november 2000 Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Fysikkonkurranse 1. runde 6. - 17. november 000 Hjelpemidler: Tabeller og formler i fysikk og matematikk Lommeregner Tid: 100

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Tirsdag, 3. juni 2014 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet omfatter 6 oppgaver på 4 sider

Detaljer

Arbeid mot gravitasjon mekanisk energi (lærerveiledning)

Arbeid mot gravitasjon mekanisk energi (lærerveiledning) Arbeid mot gravitasjon mekanisk energi (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: Middels, noe vanskelig Short English summary In this exercise we shall measure the work (W) done when a small cart is lifted

Detaljer

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Krav til godkjenning av oppgaven: Hovedoppgave 1 kinematikk Hovedoppgave 2 dynamikk Hovedoppgave 3 konserveringslovene Hovedoppgave 4 rotasjonsbevegelse og svigninger

Detaljer

5.201 Modellering av bøyning

5.201 Modellering av bøyning RST 2 5 Kraft og bevegelse 26 5.201 Modellering av bøyning lage en modell for nedbøyning av plastikklinjaler teste modellen Eksperimenter Fest en lang plastikklinjal til en benk med en tvinge e.l. slik

Detaljer

Både besvarelsene du leverer inn og det du gjør underveis blir vurdert. (Gruppe 1 starter med oppgave 1, gruppe 2 starter med oppgave 2 osv.) 10.

Både besvarelsene du leverer inn og det du gjør underveis blir vurdert. (Gruppe 1 starter med oppgave 1, gruppe 2 starter med oppgave 2 osv.) 10. INSTRUKS Du har 30 minutter til hver oppgave og skal gå fra stasjon til stasjon. Alle de praktiske øvelsene bortsett fra én kan gjøres i par/grupper. Læreren bestemmer gruppene. Du må levere besvarelsene

Detaljer

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Lørdagsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2007. Veiledning: 15. september kl 12:15 15:00. Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Oppgave 1 a) Du trekker en kloss bortover et friksjonsløst

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side av 5 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK Eksamensdag: Onsdag. juni 2 Tid for eksamen: Kl. 9-3 Oppgavesettet er på 5 sider + formelark Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai 2000. Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai 2000. Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag E K S A M E N EKSAMENSSEKRETARIATET Fysikk 3FY AA6227 Elever og privatister 26. mai 2000 Bokmål Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Les opplysningene på neste

Detaljer

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Eksamen i FYS-0100 Eksamen i : Fys-0100 Generell fysikk Eksamensdag : 23. februar, 2012 Tid for eksamen : kl. 9.00-13.00 Sted : Administrasjonsbygget, Rom B154 Hjelpemidler : K. Rottmann: Matematisk Formelsamling,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 27. mars 2014 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

DATALOGGING AV BEVEGELSE

DATALOGGING AV BEVEGELSE Elevverksted: DATALOGGING AV BEVEGELSE Astrid Johansen, 2009 Grafisk framstilling av en fysisk størrelse er viktig og brukes mye i realfag, og kanskje spesielt mye i fysikk. Det å kunne forstå hva en graf

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 22 mars 2017 Tid for eksamen: 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Repetisjon

Repetisjon Repetisjon 18.05.017 Eksamensverksted: Mandag, 9.5., kl. 1 16, Origo Onsdag, 31.5., kl. 1 16, Origo FYS-MEK 1110 18.05.017 1 Lorentz transformasjon ( ut) y z y z u t c t 1 u 1 c transformasjon tilbake:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Onsdag, 5. juni 2013 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet er på 3 sider Vedlegg: formelark

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVEITETET I OLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: FY1000 Eksamensdag: 17. mars 2016 Tid for eksamen: 15.00-18.00, 3 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark (2

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010 Side av Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek våren Oppgave (Denne oppgaven teller dobbelt) Ole og Mari vil prøve om lengdekontraksjon virkelig finner sted. Mari setter seg i sitt romskip og kjører forbi Ole,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveiseksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 29. mars 2012 Tid for eksamen: 15:00-17:00, 2 timer Oppgavesettet er på 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER Laboratorieøvelsen består av 3 forsøk. Forsøk 1: Bestemmelse av treghetsmomentet til roterende punktmasser Hensikt Hensikt med dette forsøket er å bestemme treghetsmomentet

Detaljer

Elektrisk og Magnetisk felt

Elektrisk og Magnetisk felt Elektrisk og Magnetisk felt Kjetil Liestøl Nielsen 1 Emner for i dag Coulombs lov Elektrisk felt Ladet partikkel i elektrisk felt Magnetisk felt Magnetisk kraft på elektrisk eladninger Elektromagnetiske

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner

Kinematikk i to og tre dimensjoner Kinematikk i to og tre dimensjoner 4.2.216 Innleveringsfrist oblig 1: Tirsdag, 9.eb. kl.18 Innlevering kun via: https://devilry.ifi.uio.no/ Devilry åpnes snart. YS-MEK 111 4.2.216 1 v [m/s] [m] Eksempel:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 Oppgave 1 a) Bruker bevaring av bevegelsesmengde i - og y-retning og velger positiv -akse mot høyre og positiv y-akse oppover, og lar vinkelen være = 24. Dekomponerer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 0 Eksamensdag: 3 juni 205 Tid for eksamen: 4:30 8:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark Tillatte

Detaljer

Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN. Time Is)

Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN. Time Is) Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN Emnekode: IDR104 Emnenavn: BioII,del B Dato: 22 mai 2011 Varighet: 3 timer Antallsider inkl.forside 6 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator.Formelsamlingi

Detaljer

Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse

Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse Løsningsskisser Generelt: Alle svar skal avrundes korrekt med samme antall gjeldende siffer som er gitt i oppgaven. Alle svar skal begrunnes: - Tekst/figur/forklaring

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner

Kinematikk i to og tre dimensjoner Kinematikk i to og tre dimensjoner 2.2.217 Innleveringsfrist oblig 1: Mandag, 6.eb. kl.14 Innlevering kun via: https://devilry.ifi.uio.no/ Mulig å levere som gruppe (i Devilry, N 3) Bruk gjerne Piazza

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017 Oppgave 1 a) Bruker bevaring av bevegelsesmengde i - og y-retning og velger positiv -akse mot høyre og positiv y-akse oppover, og lar vinkelen være = 24. Dekomponerer

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010 NTNU Institutt for Fysikk Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010 Kontakt under eksamen: Tor Nordam Telefon: 47022879 / 73593648 Eksamenstid: 4 timer (09.00-13.00) Hjelpemidler: Tabeller

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154 side 1 av 6 sider FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS-1001 Mekanikk Dato: Fredag 01. mars 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 16 mars 2016 Tid for eksamen: 15:00 18:00 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 2/2 2012

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 2/2 2012 Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning FYSIKK-OLYPIADEN 0 0 Andre runde: / 0 Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet: 3 klokketimer Hjelpemidler:

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stivt legemers dynamikk.4.4 FYS-MEK.4.4 Forelesning Tempoet i forelesningene er: Presentasjonene er klare og bra strukturert. Jeg ønsker mer bruk av tavlen og mindre bruk av powerpoint. 6 35 5 5 3 4 3

Detaljer

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011 Side av 5 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0 våren 0 Oppgave Tarzan hopper fra en klippe og griper en liane. Han hopper horisontalt ut fra klippen med hastighet ved tiden. Lianen har massen og lengden,

Detaljer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 2

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 2 Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 2 Jon Walter Lundberg 13.01.2015 2.03 Tyngdekraften på strikkhoppern på bildet er 540N. Kraften fra striken i fotoøyeblikket er 580N. a) Tegn figur og beregn

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden. runde 6. oktober 6. november 05 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 16 mars 2016 Tid for eksamen: 15:00 18:00 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

r+r TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

r+r TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag 1) I oljebransjen tilsvarer 1 fat ca 0.159 m 3. I går var prisen for WTI Crude Oil 97.44 US dollar pr fat. Hva er dette i norske kroner pr liter, når 1 NOK

Detaljer

Oppgave 1. Svaralternativer. Oppgave 2. Svaralternativer

Oppgave 1. Svaralternativer. Oppgave 2. Svaralternativer Oppgave 1 To biljardkuler med samme masse m kolliderer elastisk. Den ene kulen er blå og ligger i ro før kollisjonen, den andre er rød og beveger seg med en fart v 0,r = 5 m s mot sentrum av den blå kula

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS 1000 Eksamensdag: 11. juni 2012 Tid for eksamen: 09.00 13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider inkludert forsiden Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 21. mars 2013 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Ballongbil 1. 2. trinn 60 minutter

Ballongbil 1. 2. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Ballongbil 1. 2. trinn 60 minutter Klar, ferdig, kjør! Ballongbilen i fart bortover gulvet. Ballongbil er et skoleprogram hvor elevene får prøve egne hypoteser, lære

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN

FYSIKK-OLYMPIADEN Norsk Fysikklærerforening I samarbeid med Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO FYSIKK-OLYMPIADEN 04 05 Andre runde: 5/ 05 Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet: klokketimer

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

eksamen-f0b-v2001.nb 1

eksamen-f0b-v2001.nb 1 eksamen-f0b-v200.nb Løsningsforslag Eksamen Fysikk for forkurs Våren 200 Alle forbehold om feil og uklarheter; dette er som navnet sier et forslag. OPPGAVE a) Regn ut bølgelengden til et foton med energi

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden 1. runde 7. oktober 7. november 014 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksamen) LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksamen) LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERSITETET I AGDER Gristad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksaen) LÆRER: Per Henrik Hogstad Klasse(r): Dato: 6.11.11 Eksaenstid, fra-til: 09.00 14.00 Eksaensoppgaven består

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2010 2011 Andre runde: 3/2 2011

FYSIKK-OLYMPIADEN 2010 2011 Andre runde: 3/2 2011 Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/ Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet:3 klokketimer Hjelpemidler:Tabell

Detaljer

«Oppdrag vannenergi»

«Oppdrag vannenergi» «Oppdrag vannenergi» 1. Få kraftverket til å virke ved å tilføre energi fra vann. Prøv ut ulike vanndyser som tres inn på vannkrana, og ring rundt det som gir best fart, og bruk den beste dysa resten av

Detaljer

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ADELING FOR TEKNOLOGI HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE Dato: Onsdag 07.05.08 arighet: 09.00-14.00 Klasser: 1FA 1FB 1FC 1FD Faglærere: Guri

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside Kontaktperson under eksamen: Stian Normann Anfinsen Telefon:

EKSAMENSOPPGAVE. Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside Kontaktperson under eksamen: Stian Normann Anfinsen Telefon: EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: Fys-1001 Mekanikk Dato: Torsdag 4. desember 2014 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Fire A4-sider (to dobbeltsidige ark) med egne notater. Kalkulator

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN

FYSIKK-OLYMPIADEN Norsk Fysikklærerforening I samarbeid med Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO FYSIKK-OLYMPIADEN 05 06 Andre runde:. februar 06 Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet:

Detaljer

Løsningsforslag Fys-mek1110 V2012

Løsningsforslag Fys-mek1110 V2012 Løsningsforslag Fys-mek1110 V01 Side 1 av 11 Oppgave 1 a) Et hjul ruller uten å skli bortover en flat, horisontal vei. Hjulet holder konstant hastighet. Tegn et frilegemediagram for hjulet. b) En lastebil

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i: FYS 1000 Eksamensdag: 16. august 2012 Tid for eksamen: 09.00 13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider inkludert

Detaljer

Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning)

Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning) Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: liten Short English summary This exercise shows a study of the friction between a small wooden block and a horizontal

Detaljer

Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN

Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN Emnekode: FYS101 Emnenavn: Mekanikk Dato: 08.1.011 Varighet: 0900-1300 Antall sider inkl. forside 6 sider illatte hjelpemidler: Lommekalkulator uten kommunikasjon,

Detaljer

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. m 1 gl = 1 2 m 1v 2 1. = v 1 = 2gL

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. m 1 gl = 1 2 m 1v 2 1. = v 1 = 2gL TFY46 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. Oppgave. a) Hastigheten v til kule like før kollisjonen finnes lettest ved å bruke energibevarelse: Riktig svar: C. m gl = 2 m v 2

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013 Norsk Fysikklærerforening i saarbeid ed Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolypiaden 1. runde 8. oktober 8. noveber 013 Hjelpeidler: Tabell og forelsalinger i fysikk og ateatikk Loeregner Tid:

Detaljer

4 Funksjoner og andregradsuttrykk

4 Funksjoner og andregradsuttrykk 4 Funksjoner og andregradsuttrkk KATEGORI 1 4.1 Funksjonsbegrepet Oppgave 4.110 Regn ut f (0), f () og f (4) når a) f () = + b) f () = 4 c) f () = + 5 d) f () = 3 3 Oppgave 4.111 f() = + + 1 4 3 1 0 1

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

9 Rotasjon. 9.1 Rotasjonsbevegelse. 9.2 Kraftmoment og vinkelakselerasjon Rotasjon

9 Rotasjon. 9.1 Rotasjonsbevegelse. 9.2 Kraftmoment og vinkelakselerasjon Rotasjon 74 9 Rotasjon 9 Rotasjon 9.1 Rotasjonsbevegelse 9.101 a) I en sirkel med radius 2,50 m spenner en vinkel v over en bue på 1,50 m. Hvor stor er v i radianer og i grader? b) En sirkelbue som er 14,0 cm lang,

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveiseksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 31. mars 2011 Tid for eksamen: 15:00-17:00, 2 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg:

Detaljer

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft.

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1 Magnetiske poler Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1. Nevn fem objekter som en magnet vil tiltrekke seg. 2. Hva kalles

Detaljer

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv UTVALG AV TESTER FOR JENTER Ferdighet Aerob Anaerob Max / eksplosiv Submax/Utholdende Stabilisering Overkropp Armene Hexagonal Obstacle Test Alder Utholdenhet Utholdenhet Styrke i beina Styrke i beina

Detaljer

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa.

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa. Oppgave 1 Vi har et legeme som kun beveger seg langs x-aksen. Finn den gjennomsnittlige akselerasjonen når farten endres fra v 1 =4,0 m/s til v = 0,10 m/s i løpet av et tidsintervall Δ t = 1,7s. a) = -0,90

Detaljer

Datalogging for ungdomstrinnet: Avstand, fart og akselerasjon

Datalogging for ungdomstrinnet: Avstand, fart og akselerasjon Datalogging for ungdomstrinnet: Avstand, fart og akselerasjon Ellen K. Henriksen og Carl Angell Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO Læreplanen sier at etter 10. årstrinn skal elevene kunne: planlegge

Detaljer

Ledere og deltakere: Se under hver av lekene.

Ledere og deltakere: Se under hver av lekene. Leker er en tidløs aktivitet, like moro for barn som for voksne. De kan brukes på mange måter i et juniorlag, alt fra hele kvelder med leker til enkeltinnslag i et større program. Leker kan brukes som

Detaljer

EKSAMEN I TFY4145 OG FY1001 MEKANISK FYSIKK

EKSAMEN I TFY4145 OG FY1001 MEKANISK FYSIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK LØSNINGSFORSLAG (5 sider): EKSAMEN I TFY445 OG FY00 MEKANISK FYSIKK Fredag 8. desember 2009 kl. 0900-00 Oppgave. Tolv flervalgsspørsmål

Detaljer

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999 E K S A M E N EKSAMENSSEKRETARIATET Fysikk 3FY AA6227 (ny læreplan) Elever og privatister 28. mai 1999 Bokmål Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Les opplysningene

Detaljer

F. Impulser og krefter i fluidstrøm

F. Impulser og krefter i fluidstrøm F. Impulser og krefter i fluidstrøm Oppgave F.1 Ved laminær strøm gjennom et sylindrisk tverrsnitt er hastighetsprofilet parabolsk, u(r) = u m (1 (r/r) 2 ) hvor u max er maksimalhastigheten ved aksen,

Detaljer