Årsmøte februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 26. februar 2015"

Transkript

1 Årsmøte februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetningen for Behandle regnskapet for Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette kontingent for Behandle budsjett for Valg Etter årsmøtet blir det utdeling av vandrepokaler og premier fra klubbmesterskap Side 1

2 Årsmøte 2015 Dagsorden pkt. 6: Behandle innkomne forslag og saker Ved fristens utløp var det innkommet 1 forslag til behandling på Årsmøtet, fremmet av Styret. Sak 1: Avsetting av midler for fremtidig innebane Ønsket vedtak: Styret ber om at følgende: Kr ,- avsatt med formål Skytternes og Jegernes Hus frigjøres. Det avsettes totalt kr ,- med formål å bygge ny innebane. Styret ved styrevedtak disponerer disse midlene til dette formålet når klubben har etablert egnede lokaler. Bakgrunn: Klubben arbeider aktivt med å få etablert en egen ny innebane i forbindelse med at vi mister vårt tilbud på NIH. På grunn av stor mangel på etablerte innebaner, jobber klubben med å finne egnede lokaler og etablere en egen ny skytebane innendørs. Målsetningen er å gjennomføre et realistisk prosjekt med lav kompleksitet, risiko og kostnad i første steg. Årsmøtet vedtok i 2013 å avsette kr ,- med formål å investere i Skytternes og Jegernes Hus. Dette prosjektet har stadig økt i kostnad samtidig som inntekstgrunnlaget basert på massedeponering for støyvoller er borte. Klubben har heller ikke blitt tilbudt å kjøpe seg inn som deleier etter flere anmodninger. Klubben jobber ikke lenger med denne muligheten. Det er derfor ønskelig å frigjøre disse kr ,-, og å avsette totalt kr ,- til bygging av en ny og egen innebane i et fremtidig egnet lokale. Dagsorden pkt. 7: Fastsette kontingent for 2015 Styret foreslår kontingent blir uendret og dermed skal være for 2015: Hovedmedlem: kr. 1050,- (inkluderer krets- og forbundskontingent på kr 375,-) Gjestemedlem: kr. 750,- Husstandsmedlem: kr. 700,- (inkluderer krets- og forbundskontingent på kr 275,-) Junior: kr. 350,- Støttemedlem: kr. 150,- Fakturagebyr for papirfaktura: kr. 50,- Klubben går fra 2015 over til faktureringstjeneste fra NIF, og medlemmene vil få tilsendt faktura på e-post eller SMS. Side 2

3 Innhold Organisasjonskart 4 Tillitsvalgte 4 Styret 5 Luftgruppa 9 Banegruppa 10 Feltgruppa 11 Svartkruttgruppa 13 Metallsilhuett 14 Kurs og samlinger 14 Diverse statistikk 15 Klubbrekorder 16 Vandrepokalene 19 Medaljestatistikk 20 Resultatregnskap 26 Balanse 28 Side 3

4 Organisasjonskart Tillitsvalgte Styret Andre Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Oppmenn Luftpistol ISSF/bane Feltpistol Svartkrutt Erik Wehler Geir Øye Kjetil Risåsen Grete Sørum Per Eivind Måreid Erland de Flon Arne Kvam Gina Waage Ove Horgen Øyvind Mathisen Morten Støen Thor Rydén Ordenskansler Vara ordenskansler Utdanningskontakt IT-ansvarlig El-skive-ansvarlig Kontaktperson Metallsilhuett Revisor Thor Rydén Ole-Petter Rasch- Olsen Geir Solheim Patrick Kvaksrud Patrick Kvaksrud og Andrei Kassatkiné Dag Evert Borud Geir Solheim og Fredrik Galtung Side 4

5 Styret Klubbens styre har i løpet av 2014 avholdt 8 ordinære styremøter. På disse møtene har det vært behandlet 57 saker. Det har blitt behandlet og orientert rundt vanlige driftsoppgaver i klubben, i tillegg til behandling av regnskap og budsjett, planlegging av årsmøte og dugnader, medlemsmøte for å nevne noe. Styret etablerte tidlig på året en arbeidsgruppe for å jobbe videre med klubbens deltakelse i Skytternes og Jegernes Hus (SJH) på Løvenskiold. Årsmøte 2013 avsatte midler for å kunne gå inn som medeier i dette prosjektet. Gruppen bestod av Erik Wehler, Kjetil Risåsen og Ove Horgen. Gruppen har jobbet med å samle informasjon om prosjektet slik at styret kunne ta en god beslutning med lavest mulig risiko om å kjøpe seg inn som medeier eller ikke. Klubben har i lang tid både muntlig og skriftlig anmodet SJH om et svar på om klubben hadde muligheter til å kjøpe seg inn. Da som eneste pistolklubb. Dette ble aldri besvart. Dette arbeidet har pågått frem til oktober Prosjektet ble da praktisk talt lagt på is da Bærum Kommune valgte å ikke behandle reguleringsplanen for Løvenskioldbanen. En annen viktig sak som styret og spesielt styreleder har brukt mye tid på, har vært rundt pistolbanen klubben leier på Norges Idrettshøyskole (NIH). NIH informerte sent i 2013 at alle klubber måtte fjerne sine våpenskap fra høyskolen, og at klubbvåpen ikke lenger kunne lagres der. Sammen med Akademisk Skytterlag (ASL) kom vi til enighet med høyskolen. BPK og ASL etablerte sammen et eget våpenrom i tilknytning til pistolbanen. Denne er med godkjent alarm med tilknyttet alarmsentral og vekterutrykning. Kostnaden rundt dette ble delt likt mellom BPK og ASL. Samtidig har det blitt klart at NIH starter oppussing av høyskolen våren NIH har besluttet at pistolbanen da skal legges ned og ikke videreføres. Klubben mister dermed et verdifullt tilbud innendørs i vintersesongen. Dette er et tilbud vi har hatt i veldig mange år. Vi har i lang tid lett etter nye muligheter andre steder både i Oslo og Bærum. Men som kjent er det stor mangel på innendørs pistolbaner. Banene som egner seg har allerede i dag stor belastning og ingen tilgjengelig tid for oss. Klubben har innsett at den beste muligheten er å selv finne et egnet lokale og etablere vår egen skytebane der. Vi har nå etablert en arbeidsgruppe som aktivt jobber for å finne et egnet lokale for skytebane. Gruppen har bestått av Erik Wehler, Geir Øye, Kjetil Risåsen og Ove Horgen. Vi har etablert kontakt med Bærum Idrettsråd (BIR), Bærum Kommune Eiendom og Natur og Idrett for støtte og hjelp i dette arbeidet. Det er gjennomført flere møter og befaringer den seneste tiden. Dette er et arbeid som krever mye tid, krefter og tålmodighet fra arbeidsgruppen. Det ble 26 mai gjennomført et medlemsmøte på klubbhuset med godt oppmøte. Her ble det orientert rundt sakene klubben jobbet med og medlemmene kunne stille spørsmål og komme med innspill til styret. Medlemsmøtet ble avrundet med servering av mat ute rundt grillen. I juni og oktober ble det gjennomført årets vår og høstdugnader. Klubben er med i Samarbeidsutvalget(SU) for pistolbanene på Løvenskiold, og det er gjennomført ett møte i SU i Økonomi Klubben har i år igjen levert et godt resultat. En stor del av dette kommer fra stevneinntekter, og inntekt fra sikkerhetskurs. Stevneinntektene er rimelig jevnt fordelt mellom luft-, bane- og feltgruppene. Dette viser igjen at det er tillitsvalgte og Side 5

6 medlemmenes bidrag som gir klubben et økonomisk livsgrunnlag, og som også gjør at vi er i stand til å holde medlemskontingenten stabilt lav og ikke minst ha gratis trening for medlemmene. En stor takk til Bærum kommune, Akershus Skytterkrets og Norges Skytterforbund for økonomisk støtte i Anlegg Løvenskioldbanen Aktiviteten på klubbens utendørsbane på Løvenskiold har vist seg å øke i Klubbens elektroniske skiver har blitt flittig brukt og har gjort det mer effektivt å gjennomføre både treninger og stevner. Det ekstra arbeidet det har medført å drifte og vedlikeholde dette utstyret har ført til at vi har etablert egen el-skive-ansvarlig for å lette oppmannens oppgaver. Banen har i år igjen blitt flittig benyttet året rundt av feltgruppen. Vinteraktivitetene har vist seg å bli populære aktiviteter for både klubbens og naboklubbenes medlemmer. Det har til og med ved enkelte torsdagstreninger vært nødvendig å sende hjem skyttere da det har vært helt fullt. Dette må tross alt ses på som et positivt signal. Kolsås Klubbens luftbane på Kolsås drives stabilt og dyktig videre av luftoppmannen og hans hjelpere. Det har vært stadig flere aktiviteter både på dag og kveldstid. Dette har vært en nyttig arena for rekruttering av blant annet kvinner og juniorer. Norges Idrettshøgskole Klubben har i en årrekke vært leietaker av pistolbanen på NIH. I vintersesongen har klubbens banegruppe flyttet inn i varmere omgivelser her. Banegruppens tirsdagstreninger har vist seg å ha et veldig bra oppmøte både blant etablerte og nye skyttere. Klubben etablerte i starten av året eget våpenrom i tilknytning til pistolbanen med alarm med overføring til alarmsentral og vekterutrykning i samarbeid med Akademisk Skytterlag. Dette ble gjort for å oppfylle våpenlovens krav til sikker oppbevaring av våpen. Dermed kunne klubben fortsatt oppbevare våre klubbvåpen på NIH. NIH har besluttet å legge ned pistolbanen i forbindelse med ombygging av skolen. Dette blir derfor klubbens siste vintersesong i disse lokalene. Aktivitet Pr har klubben 481 aktive medlemmer. Medlemmene fordeler seg som følger: Medlemmer Antall Hovedmedlemmer 377 Husstandsmedlemmer 26 Gjestemedlemmer 24 Juniormedlemmer 11 Støttemedlemmer 20 Æresmedlemmer 10 Tillitsvalgte 13 Til sammen 481 Ved hjelp av god innsats og dugnads mot ble luftbanens bodega pusset opp. Bodegaen fremstår nå som lys og trivelig, og ikke minst enda mer praktisk. Vi takker for økonomisk støtte fra Akershus Idrettskrets til dette arbeidet. Side 6

7 Treningsaktiviteten viser i år igjen en god økning siden sist år. Fordelingen på våre forskjellige baner er som følger: Skyteaktivitet Løvenskiold NIH Sum Krutt Luft Totalt Klubben kan vise til et godt år resultatmessig i Norges-, Distrikts- og Kretsmesterskapene. Takket være bra deltakelse og ikke minst vår toppskytter ble vi i år igjen Norges beste klubb på bane-nm. Oversikt over våre medaljer i NM, DM og KM: NM DM KM Sølv Bronse Sølv Sum Sum Sum Totalt Luft Bane (ISSF) Felt Svartkrutt Bronse Sølv Bronse Handlingsplan Klubben arbeider kontinuerlig for at klubbens medlemmer skal få et så godt tilbud som mulig. For at dette skal være mulig er klubben helt avhengig av at alle hjelper til med å bidra. Styret, oppmenn og tillitsvalgt arbeider hardt gjennom hele året, men uten bidrag og engasjement fra øvrige medlemmer kommer vi ingen vei. Viktige saker for året som gikk var (2014): Skytternes og Jegernes Hus Etablere våpenrom og alarm på NIH Finne erstatning for innebanen på NIH Viktige saker i året som kommer er (2015): Arbeide med å finne egnede lokaler for ny innendørs skytebane Bedre forholdene på standplass/bane for vintertrening kommende vinter Øke deltagelse fra flere medlemmer i drift av klubben Engasjement og deltagelse Det er mange som har bidratt til å holde klubben i drift i året som har gått. Det krever til tider veldig mye tid og krefter fra mange å lese og svare på e-post, papirarbeid, administrative oppgaver, søknader om midler og støtte, drift og vedlikehold av våre lokaler og baner, planlegging og gjennomføring av treninger og stevner, osv. osv. Jeg vet at dette Side 7

8 til tider går på bekostning av egen fritid, familie, jobb og ikke minst personlig skytetrening. BPK er fortsatt en klubb som drives av og med medlemmene på frivillig basis og på egen tid ulønnet. Er det områder du mener klubben kan bli bedre på, så bli med og engasjere deg, ta ansvar og vær med å bidra. Det er både lærerikt, utfordrende og ikke minst veldig givende. Jeg ønsker å takke alle som har vært med på å løfte klubben videre, hjulpet til å drive treninger og stevner, holde anlegget ved like, og ikke minst å skape et godt miljø og god trivsel. Jeg vet det er mange som legger inn en uerstattelig innsats for at vi alle skal ha et godt tilbud og et miljø vi trives i. En stor og fortjent takk til styremedlemmer, oppmenn, standplassledere og alle andre bidragsyterne for innsatsen i Det er mange gode hjelpere som dessverre ikke har blitt nevnt her. De har bidratt med standplassledelse, opp- og ned rigging til konkurranser og stevner, kaffekoking, vaffelsteking og pølsekoking, rydding og vasking, deltatt på dugnader og ellers et godt miljø. Det er dere som gjør klubben vår til et godt sted å være. Erik Wehler Styreleder Side 8

9 Luftgruppa 2014 har vært preget av rotete omgivelser siden Kolsås Senter bygges om. På den positive siden får vi heis rett fra kjøpesenteret ned i lokalene våre. Vi fikk midler til oppdatering av Bodegaen, og en dugnadsgjeng pusset opp så lokalet fremstår mye lysere, og med vann og avløp i ny kjøkkenkrok. Dessuten er det installert permanent storskjerm-visning på standplass for finaler. Vår deltagelse i NM på Hønefoss ble en suksess med som vinner av finalen og han ble dermed Norgesmester. Det ble gull til Ove Horgen i V60. Dessuten tok veteranlaget gull med Ove Horgen, Arne Kvam og Morten Schjoldager et poeng foran Stavanger Pk. Det ble gull til luftsprintlaget med, Ove Horgen og Pål Hembre. Laget vårt i åpen klasse (Pål Hembre, og Peder Sperstad) mistet gullet på innertiere mot Trondheims Pk. Arne Kvam og Morten Schjoldager fikk bronse i henholdsvis V50 og V60. Anne Mette Sæteren, Arne Røshol, Ronny Johnerud, Kjetil Risåsen, Øyvind Mathisen, Bjørn Hervard, Per Erik Syverstad, Mattis og Ludvik Hembre deltok også med heder. Samme Mattis og Ludvik fikk tildelt stipend av Norges skytterforbund på kr Klubbmester Luft 2014 ble. Anne Mette Sæteren ble beste kvinne og Ove Horgen beste veteran. BPK arrangerte Distriktsmesterskapet med god deltagelse. Pål vant herrefinalen med Morgan på tredje. I damefinalen tok Anne Mette bronse med Liv Fritzvold på 7. plass. V50 ble vunnet av Arne Kvam. V60 ble vunnet av Ove Horgen med Per Erik Syverstad på tredje. I V70 tok Bjørn Hervard gullet. Damelaget med Liv, Anne Mette og Anne Gundersen og herrelaget med Pål, Peder Sperstad og Morgan tok hvert sitt gull. Våre tre faste på landslaget,, og Anne Mette Sæteren, skyter stabilt godt. Pål fikk 1. plass i Swedish Cup, som er et internasjonalt luftstevne i Sävsjö i Sverige, og kåret til beste skytter uansett klasse. Anne Mette Sæteren ble nummer to i Norgescup luftpistol Årsbeste i Norge 2014 ble notert på et av våre stevner på Kolsås; med 581. Så har vi startet, med god deltagelse, BPK Luft-Cup med finale i mars skjøt luftserien 2014, og vinner ble Pål Hembre fulgt av Morgan, Anne Mette og Ove. Følgelig ble Anne Mette vinner av damenes pokal, med Anne Gundersen og Liv Fritzvold på neste plasser oppmøter i 2014 ga igjen en økning fra tidligere år. BPK arrangerte 24 approberte stevner med 736 starter og deltagere fra mange forskjellige klubber, og det ikke bare fra Østlandet. Som dere ser var det et godt år i luftgruppa. Men bak gode resultater ligger det mye trening. Og vi ønsker flere skal komme og skyte med oss. Unge og gamle. Det er plass til alle. Vi trener og har stevner mandager og onsdager, og kan skyte sammen med Ørn tirsdag og torsdag. Lunsjklubben skyter hver dag kl. 11:00 i vinterhalvåret. Vi har moderne utlånsvåpen til de som vil komme og prøve, og du betaler bare for kulene. Ove Horgen Oppmann luft Side 9

10 Banegruppa Det har vært et travelt år for banegruppa med mange åpne stevner og ikke minst NM i Bergen. Treningen har gått bra takket være flere nye standplassledere. Banens el-skiver har fungert bra, mye takket være våre to nye el-skiveansvarlige Patrick Kvaksrud og Andrei Kassatkiné. De to karene skal ha full ros og lykke til med arbeidet med skivene. Sportslig så går det jo over all forventning, hovedsakelig takket være og. På slutten av året fikk vi melding om at Anne-Mette Sæteren også var tatt inn i varmen på landslaget, så da har vi 3 skyttere som satser for fullt, og det må jo gi resultater. Ut på høsten ble det tid til ett kurs i regi av Pål, som var veldig vellykket, hvor deltagerne gikk hjem med mange nye ideer. Til slutt vil jeg ønske alle sammen lykke til med skytingen i det nye året. Se på våre toppskyttere så ser vi hva som skal til. Trening, trening og litt trening til slutt. Øyvind Mathisen Oppmann ISSF/bane Klubbens topp-skytter s 2 seire i E-cup finaler i Grov og Standard må nevnes, og en flott 5. plass i VM. deltok også i VM, og er nå med å puste Pål i nakken. Det mangler ikke mange poengene nå. Masse medaljer og topplasseringer under NM, hvor vi også i år ble Norges mestvinnende klubb. I tillegg fikk kongepokalen, som i år ble utdelt til pistolskytter. Under NM i Bergen fikk vi med to nye fra kvinnesiden, som også gjorde sine ting meget bra. Marit Yttervik og Vibeke Sætre skjøt veldig bra, og plasserte seg godt opp på listene. Vi hadde også flere nye med fra herresiden, som fikk føle det høye nivået i toppen. Vil benytte anledningen også her, til å takke Vibeke og Marit for hyggelig fest i Vibekes hjem i Bergen i forbindelse med NM. Det var et høydepunkt for alle sammen, og den som sier at det regner i Bergen, tar feil. Side 10

11 Feltgruppa Sesongen begynte med det første vinterfeltstevnet allerede 12. januar. Dette er uapproberte stevner hvor det skytes i våpengruppene militær, revolver, fin og Magnum (1 og 2 i samme gruppe), og hvor vi også har invitert skyttere fra naboklubbene til å delta. Frem til påske ble det avholdt i alt 6 stevner, hvor 50 skyttere gjennomførte totalt 260 starter. Kombinert med vaffel- og kaffeservering i klubbhuset har dette arrangementet vist seg å være et kjærkomment tilbud i en ellers stille del av sesongen. Vinterserien, som består av en halvmatch av hurtigprogrammet og som skytes med militær, revolver og finpistol, ble gjennomført med 19 runder mellom november 2013 og april Alle som oppnår 50 p i en 5-skudds serie, blir registrert i 50-klubben. I løpet av de 651 startene (= 3906 tellende 5-skudds serier) som ble avviklet, fikk vi 15 registreringer i 50- klubben, fordelt på 7 skyttere. Vi registrerer at antallet starter økte fra 406 i 2013 til 651 i 2014, mens antall 50-serier sank fra 24 i 2013 til bare 15 i 2014! Vinterserien ble avsluttet med premieutdeling til de 3 beste i hver våpengruppe etter at den 19. og siste runden var gjennomført i april. Den tradisjonelle Militær- og Revolvercupen ble som vanlig avholdt med 3 konkurranser i vårsesongen og 3 i høstsesongen. Totalt 27 deltagere gjennomførte 109 starter fordelt på de 6 rundene, som er en liten økning i forhold til året før. Også i år stakk oppmannen avgårde med den store pokalen i begge cupene! Deltagelsen i approberte feltstevner har vært betydelig større i 2014 enn i Regner vi med norgesmesterskapene, har 30 BPKskyttere gjennomført 312 starter i 2014, mot 22 skyttere og 244 starter i Også i år er det Lars Peter Wilson som topper listen med 42 starter, med Paul H. Endresen (31), Anders Condrup-Jensen (30) og Christian Faye Eng (23) på de neste plassene. Norgesmesterskapene ble i 2014 avholdt på Myhrespiten ved Hokksund (Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2) og på Terningmoen ved Elverum (Fin, Grov, Militær og Revolver). Deltagelsen fra BPK var litt høyere enn i fjor, med 17 skyttere og 60 starter (mot 15 skyttere og 53 starter i fjor). Medaljefangsten ble også litt bedre enn i fjor, ved at Dag Borud sikret seg en sølvmedalje i Militærpistol klasse Menn, Bjørn Hervard bronse i Grovpistol klasse V70 og Øyvind Mathisen bronse i Finpistol klasse V70. I tillegg tok veteranlaget bestående av Bjørn Hervard, Arne Kvam og Morten Støen en sølvmedalje i Grovpistol. I militærklassen skjøt Dag Borud 100 poeng (2 p under maks) med 23 innersoner, som var dagens høyeste resultat etter ordinær skyting! Dette sikret ham Forsvarssjefens pokal for beste militærskytter, men i en meget spennende omskyting om gullmedaljen måtte Dag til slutt gi tapt for Kjetil Bromark fra Modum Pk. I kretsmesterskapene er BPKs feltskyttere som regel flittige gjester på premiebordet. I år ble det gullmedaljer til Dag Borud i Fin, Finn- Cato Hansen i Grov og Lars Peter Wilson i Spesialrevolver. Øvrige medaljer fremkommer i medaljeoversikten. I Distriktsmesterskapene ble det ingen ting på oss i år. Som vanlig er det arrangert klubbmesterskap i alle våpengrupper unntatt Magnum 1 og Magnum 2. Militær og Revolver samt Fin og Grov ble lagt inn i Oslo pistolklubbs vår- og høstfeltstevner, noe oppmannen tenkte skulle trekke noen flere BPK-skyttere til disse approberte stevnene. Spesielt i Fin og Grov slo dette feil, og deltagelsen i disse øvelsene var nærmest skandaløst dårlig. Medaljefordeling fremkommer i medaljeoversikten. Side 11

12 De ordinære torsdagstreningene har som i fjor blitt gjennomført med god deltagelse. Vi har etter hvert fått en del standplassledere å spille på, så dette glir nå bra. Men det er fremdeles behov for å rekruttere nye, så meld fra til oppmannen hvis du kan tenke deg å bidra! Litt vanskeligere har det vært å få med folk til å bemanne standplasser når vi har hjulpet Oslo pistolklubb med mannskap på vår- og høstfelten. Det samme var tilfellet på mørkefelten som vi arrangerte sammen med OPK og OSS sent i høst. Dette er litt synd, for oppmannen er helt avhengig av at folk kan forplikte seg til å bidra noe tid i forveien. Hvis ikke, må vi slutte å delta i dette samarbeidet på Løvenskioldbanen. banen. Som sagt er vi avhengige av at folk bidrar på den ene eller den andre måten. Vi er klar over at ikke alle er komfortable med å stå frem foran mange mennesker og ta ledelse osv., men husk på at det å møte opp på det vi arrangerer også er et viktig bidrag til miljøet og klubben. Morten Støen Oppmann felt To kurs for nye feltskyttere ble arrangert i henholdsvis april og juni. Til sammen 18 deltagere gjennomførte kursene, og gledelig mange av disse har vært flittige gjester på torsdagstreningene og annen aktivitet hele sesongen. Vi ser et lite generasjonsskifte i feltgruppa nå. Våre veteranskyttere, som i flere år har drevet jevnt og trutt medaljesanking i både KM, DM og NM-konkurransene, begynner å tre litt tilbake til fordel for en god håndfull yngre skyttere som tydelig er på vei opp. Dette er gledelig! Kanskje ikke spesielt at veteranene sakker av litt, men at etterveksten ser ut til å være brukbar, er bra. Flere av dem har denne sesongen skutt seg opp i A- og B-klassene, og jeg er helt sikker på at flere av dem vil gjøre seg sterkt gjeldende ihvertfall i KMkonkurransene i 2015-sesongen. Men også i NM-sammenheng har vi et par skyttere som kniver helt i toppen i de store klassene, så det er all grunn til å imøtese neste sesong med spenning og optimisme. Jeg vil avslutte med å takke alle som har bidratt både som standplassledere og som deltagere på de ulike aktivitetene vi har på Side 12

13 Svartkruttgruppa Øivind Arnesen har som de siste årene vært klubbens eneste aktive konkurranseskytter. I år har han deltatt i DM (Distriktsmesterskap Østlandet), med et sølv i Mariette og en bronse i S&W original. Klubbmesterskapet i 13 skudd ble arrangert 27/8 med 9 deltagere. Dette var en liten økning fra Birger Kampeseter knep seieren foran Øivind Arnesen og Jerry Hurum. Treningsaktiviteten på onsdagene har tatt seg litt opp i 2014, flere folk og meget god stemning. Hvis klubben hadde hatt klubbvåpen til utlån for nye medlemmer hadde nok aktiviteten vært større. Nå er det bare medlemmer med egne våpen som har mulighet til å delta på treninger og konkurranser. BPK har ved årsskiftet 14 medlemmer i NSU (Norsk svartkruttunion). Dette er en liten økning fra Til opplysning har politiet blitt markant strengere med å godkjenne erverv av svartkruttvåpen. Nå krever de at søker er tilsluttet et godkjent forbund før søknaden leveres. I og med at NSF ikke har svartkrutt på sitt program må man være medlem hos NSU eller tilsvarende godkjent forbund. Til slutt vil jeg ønske medlemmene velkommen til et nytt godt skyte-år. Thor Rydén Oppmann svartkrutt Side 13

14 Metallsilhuett I 2014 har skyttere i Bærum pistolklubb vært mer aktive på Metallsilhuett-fronten enn foregående år, med to skyttere i NM luftrifle, og en skytter i NM luftpistol. Det ble dessverre ingen medaljer med hjem for klubben, men vi håper på bedre resultater neste år. Dag Evert Borud Kontaktperson metallsilhuett Kurs og samlinger Det ble avholdt 3 sikkerhets-/begynner-kurs i pistolskyting i Ett på våren og to på høstsemesteret på grunn av stor etterspørsel. Det er stor pågang på disse kursene og er de uheldig med datoene kan enkelte måtte vente et år før de får plass. Men når vi endelig kommer i gang er det stor iver og god stemning selv om det blir en intens lørdag. All skyting må foregå denne dagen etter skyte forbudet på søndager på Løvenskioldbanen. Både på vårsemesteret og høstsemesteret har vi fått låne litt skytetid av svartkruttfolket som har gitt oss en mulighet til å bedrive særtrening for de aller ferskeste. Dette har vist seg å være verdifull ekstratrening som vi må prøve å utnytte enda mer. har også holdt opplæring for viderekommende med godt oppmøte og god tilbakemelding. Jeg vil takke de som har bidratt til rekruteringen, noe vi alle er avhengig av å få flere og bedre ressurser for fremtiden. Geir Solheim Utdanningskontakt Side 14

15 Diverse statistikk Antall starter på approberte stevner Bane Felt Total Pl. Navn Anne Mette Seteren Peder Sperstad Lars Peter Wilson Bjørn Hervard Ove Horgen Frode Nilsen Arne Kvam Øyvind Mathisen Ludvik Hembre Anders Condrup- Jensen Kjetil Risåsen Paul H Endresen Ronny Johnerud Christian Faye Eng Erland de Flon Arne Røshol Ove Dahl Mattis Hembre Jerry Hurum Morten Støen Finn Cato Hansen Gjermund Hjorthaug Dag Borud Roar Olsen Jon Patrick Murray Marit Yttervik Ole Helø Stein Bjørseth Liv Fritzvold Atle Bergsrud Vibeke Sætre Ulf Svensson Einar Thomassen Anne Gundersen Morten Schjoldager Lars Rannestad Lars Erik Helø Thomas Høven Jan H. Eriksen Jan Vegard Børresen Geir Thoresen Lars Indergård Tim Leo Hembre Erik Paasche Rune Bjørgo Per Holmvang Ragnar Sagbakken Marit Horgen Per Erik Syverstad Morten Nordholm Jeff Ortopan Jenny Hervard Einar Tønnesen Truls Wiberg Patrick Kvaksrud Anja Skagmo Håvard Skagmo Henrik Faye Total Antall skyttere Side 15

16 Klubbrekorder Klubbrekorder kan settes i åpne, approberte stevner eller i klubbmesterskap Finpistol Menn 595 Satt Kvinner Anne Gundersen 571 Satt Junior Jarle Karlsen 566 Satt V Satt V60 Morten Schjoldager 549 Satt V70 Ove Dahl 546 Satt Grovpistol Åpen 595 Satt V Satt Ny! V60 Bjørn Hervard 537 Satt V70 Ove Dahl 523 Satt Standard Menn 584 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 546 Satt Junior Jarle Karlsen 550 Satt V Satt V60 Ove Horgen 536 Satt V70 Øyvind Mathisen 515 Satt Ny! Hurtig Fin Menn 598 Satt Kvinner Anne Gundersen 561 Satt Junior Jarle Karlsen 567 Satt V Satt Ny! V60 Ove Dahl 566 Satt V70 Øyvind Mathisen 555 Satt Ny! Hurtig Grov Åpen 594 Satt V Satt V60 Ove Dahl 558 Satt V70 Ove Dahl 549 Satt Hurtig Militær Åpen Lars Peter Wilson 542 Satt V50 Arne Kvam 544 Satt V60 V70 Bjørn Hervard 512 Satt Hurtig Revolver Side 16

17 Åpen Lars Peter Wilson 567 Satt V50 Arne Kvam 554 Satt V60 V70 Bjørn Hervard 527 Satt Luftpistol Menn Satt Menn Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 378 Satt Junior Ludvik Hembre 474 Satt Ungdom Ludvik Hembre 370 Satt Ny! V Satt Ny! V60 Ove Horgen 377 Satt V70 Bjørn Hervard 368 Satt Luftsprint Menn 300 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 289 Satt Ny! Junior Ungdom Ludvik Hembre 282 Satt V Satt V60 Ove Horgen 292 Satt V70 Bjørn Hervard 287 Satt Fripistol A Åpen 559 Satt V Satt V60 Morten Schjoldager 524 Satt V70 Bjørn Hervard 499 Satt Fripistol B Åpen 570 Satt V Satt Ny! V60 Morten Schjoldager 526 Satt V70 Bjørn Hervard 466 Satt Silhuett Åpen 589 Satt V Satt V60 Ove Horgen 530 Satt V70 Ove Dahl 530 Satt NAIS Fin Menn 300 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 283 Satt Junior Side 17

18 Ungdom Ludvik Hembre 233 Satt V Satt V60 Ove Eugen Horgen 286 Satt V70 Ove Dahl 278 Satt NAIS grov Åpen Morten Støen 289 Satt Svartkrutt Mariette Øivind Arnesen 96 Satt skudd Patronrev. Øivind Arnesen 94 Satt skudd Seriepokalen Menn 1766 Satt i 2012 Kvinner Anne Mette Sæteren 1674 Satt i 2014 Junior Øivind Grydeland 1167 Satt i 1999 Luftserien Menn 1163 Satt i 2011 Kvinner Anne Mette Sæteren 1127 Satt i 2014 Militærcup Åpen Dag Evert Borud 1374 Satt i 2010 Revolvercup Åpen Dag Evert Borud 1377 Satt i 2010 ISSF-pokalen Åpen 1702 Satt i 2012 Side 18

19 Vandrepokalene Seriepokalen ble vunnet av med 1736 poeng, Peder Sperstad på andre plass med 1646, og Anders Condrup-Jensen på tredje med 1634 poeng. Anne Mette Sæteren tok seieren i kvinneklassen med 1674 poeng foran Vibeke Sætre på andre plass med 1543 poeng og Anne Gundersen på tredje plass med 1539 poeng. 50 deltakere deltok en eller flere ganger. ISSF-pokalen er sammenlagtresultater fra klubbmesterskapene i Standard, Finpistol og Hurtig Fin. Det har vært 8 skyttere som har deltatt i alle 3 klubbmesterskapene. Anders Condrup Jensen vant med 1607 poeng, etterfulgt av Peder Sperstad med 1585 poeng og Vibeke Sætre på tredje med Standard Hurtig Fin Finpistol Sum 1 Anders Condrup-Jensen Peder Sperstad Vibeke Sætre Arne Kvam Erland De Flon Marit Yttervik Lars Ervik Kjetil Risåsen Militærcupen ble vunnet av Morten Støen, 1361 poeng, etterfulgt av Finn-Cato Hansen og Erland de Flon med henholdsvis 1350 og 1296 poeng. Revolvercupen ble vunnet av Morten Støen med 1361 poeng. Per Holmvang kom på andre plass med 1261 poeng. Erland de Flon tok også her tredje plass med 1258 poeng. På Kolsås ble Luftserien i år igjen vunnet av med 1160 poeng. kom på andre plass med 1135 poeng og Ove Horgen tok tredje plass med 1087 poeng. I kvinneklassen tok Anne Mette Sæteren seieren med 1127 poeng etterfulgt av Anne Gundersen og Liv Fritzvold med henholdsvis 1046 og 1018 poeng. Side 19

20 Medaljestatistikk Fullstendige resultatlister for klubb- og seriemesterskap finnes på klubbens hjemmesider. Klubbmesterskap Luftpistol Peder Sperstad Kvinner: Anne Mette Sæteren Anne Gundersen V55: Ove Eugen Horgen Jan Henrik Eriksen Per Erik Syverstad Finpistol Peder Sperstad Anders Condrup Jensen Nils Munch-Møller Kvinner: Vibeke Sætre V55: Morten Støen Ove Eugen Horgen Standard Anders Condrup Jensen Nils Munch-Møller Kvinner: Anne Mette Sæteren Vibeke Sætre V55: Arne Kvam Sølv Sølv Sølv 354 Bronse Sølv 538 Bronse Sølv Sølv 506 Bronse Sølv 482 Hurtig fin Anders Condrup Jensen Kvinner: Anne Mette Sæteren V55: Ove Horgen Morten Støen Hurtig grov Arne Kvam Fripistol Anne Mette Sæteren Finfelt Christian Faye Eng Veteran: Arne Kvam Grovfelt Morten Støen Arne Kvam Paul Håkon Endresen Militærfelt Sølv 551 Bronse Sølv Sølv 529 Bronse Sølv 518 Bronse Sølv 90 Bronse Side 20

21 Arne Kvam Dag Borud Anders Condrup-Jensen Revolverfelt Morten Støen Arne Kvam Ove Dahl Spesialpistol Morten Støen Christian Faye Eng Spesialrevolver Dag Borud David Vogt Anders Condrup-Jensen Svartkrutt Birger kampeseter Øivind Arnesen Jerry Hurum Seriemesterskap Luftserien Ove Horgen Kvinner: Anne Mette Sæteren Anne Gundersen Liv Fritzvold Sølv 95 Bronse Sølv 91 Bronse Sølv Sølv 76 Bronse Sølv 77 Bronse pl pl pl pl pl pl. Seriepokalen Peder Sperstad Anders Condrup-Jensen Kvinner: Anne Mette Sæteren Vibeke Sætre Anne Gundersen Militærcupen Morten Støen Finn-Cato Hansen Erland de Flon Revolvercupen Morten Støen Per Holmvang Erland de Flon Norgesmesterskap Luftpistol V50: Arne Kvam V60: Ove Eugen Horgen Morten Schjoldager Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Lag Veteran: pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl. Bronse Bronse Sølv Side 21

22 Arne Kvam, Morten Schjoldager, Ove Eugen Horgen Luftsprint Lag, Ove Eugen Horgen, Pål Hembre Finpistol Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Grovpistol V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Bronse Sølv Bronse Hurtig fin V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Hurtig grov Fripistol V50: Peder Sperstad V60: Ove Horgen Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Lag Veteran: Ove Horgen, Øyvind Mathisen, Peder Sperstad Sølv Sølv Bronse Sølv Sølv Silhuett Bronse Finfelt V70: Øyvind Mathisen Bronse Standard Sølv Grovfelt V70: Bjørn Hervard Lag Veteran: Bronse Side 22

23 Arne Kvam, Morten Støen, Bjørn Hervard Sølv V70: Bjørn Hervard 520 Militærfelt Dag Evert Borud Sølv Grovpistol 579 Distriktsmesterskap Luftpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Mattis Hembre V50: Arne Kvam V60: Ove Eugen Horgen Per Erik Syverstad V70: Bjørn Hervard Lag, Peder Sperstad, Morgan Bunes Lag Kvinner: Liv Fritzvold, Anne Mette Sæteren, Anne Gundersen Finpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren V50: Peder Sperstad Bronse 372 Bronse 345 Bronse Bronse Standard Kvinner: Anne Mette Sæteren V50: Peder Sperstad Lag Peder Sperstad,, Anne Mette Sæteren Hurtig fin Morgen Bunes Kvinner: Anne Mette Sæteren Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Hurtig grov Morgen Bunes Fripistol V50: Peder Sperstad Sølv 511 Sølv Bronse 543 plakett Bronse Side 23

24 V70: Bjørn Hervard Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Kretsmesterskap Luftpistol U12: Tim Leo Hembre U16: Ludvik Hembre Mattis Hembre Jenny Hervard V50: Arne Kvam V70: Bjørn Hervard Finpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Ludvik Hembre V50: Peder Sperstad V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Sølv Sølv 273 Bronse Sølv Anne Mette Sæteren, Øyvind Mathisen, Ludvik Hembre Hurtig fin Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Ludvik Hembre V50: Peder Sperstad V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Anne Mette Sæteren, Øyvind Mathisen, Ludvik Hembre Fripistol Anne Mette Sæteren V70: Øyvind Mathisen Finfelt Dag Evert Borud Grovfelt Finn-Cato Hansen Lars Peter Wilson V50: 1587 Sølv Sølv Sølv Sølv 518 Bronse Sølv Side 24

25 Arne Kvam V70: Ove Dahl Revolverfelt Lars Peter Wilson Dag Borud V50: Arne Kvam 104 Sølv 101 Sølv 106 Sølv 105 Bronse 100 Sølv Spesialrevolver Lars Peter Wilson Dag Borud Sølv Spesialpistol Dag Borud 93 Sølv Side 25

26 Resultatregnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Noter Kontingenter Inntekter arrangerte stevner Klubbmesterskap Salg klubb effekter Salg kiosk Grasrotandelen Leieinntekter feltbane, klubbhus Refusjon på investering Arrangerte kurs Tilskudd el skiver Tilskudd kom/krets/sær Annen inntekt INNTEKTER: KOSTNADER: Deltagelse i stevner/nm Kurs og seminar Våpenkjøp Varer for videresalg Styrekostnader Utgifter standplassledere Leie lokaler, bane/utstyr No Lys, varme vedr. lokaler Skiver og materiell Reparasjon og vedlikehold utstyr No Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Trykksaker Premier klubbmesterskap Andre kostnader luftgruppe El skiver Investering el skiver Andre kostnader Porto Vedlh. og drift klubbhus og bane No Tilskudd reguleringsplan Løvenskiold Kontingent skytterkretsen Forbundskontingent Årsfest/møter Side 26

27 7 500 Forsikringspremie Bankgebyrer Renteinntekter KOSTNADER Årsoverskudd (-) /Årsunderskudd(+) Noter til resultatregnskapet Note 1: Leie november og desember 2013, forfalt i 2014 Note 2: Ekstra kostnader i forbindelse med sikring av våpen Note 3: Ved fare for å ikke ha innebane vinter 2015/16 er det satt av ekstra til tilrettelegging. Forslag til avsetning av overskudd 2014: Regnskapets overskudd for 2014 avsettes konto for egenkapital. Side 27

28 Balanse EIENDELER 1540 Beholdning nøkler Beholdning premier Bruskasse, kontanter Kasse luftgruppe Bank Bank el-skiver SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 2010 Kreditorer Depositum nøkler klubbhus Skyldig kretskontingent Leverandørgjeld Periodisering SUM GJELD EGENKAPITAL 2050 Kapital 1/ Årsresultat SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Bærum Erik Wehler Kjetil Risåsen Grete Sørum Leder Sekretær Kasserer Geir Øye Erland de Flon Per Eivind Måreid Nestleder Styremedlem Styremedlem Side 28

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Møtenummer: 7/2014 Dato: 24/9-2014 Kl.: 18:30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Erik Wehler, Geir Øye, Grete Sørum, Kjetil Risåsen, Ove Horgen, Øyvind Mathisen, Erland De Flon og Patrick

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer