Årsmøte februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 26. februar 2015"

Transkript

1 Årsmøte februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetningen for Behandle regnskapet for Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette kontingent for Behandle budsjett for Valg Etter årsmøtet blir det utdeling av vandrepokaler og premier fra klubbmesterskap Side 1

2 Årsmøte 2015 Dagsorden pkt. 6: Behandle innkomne forslag og saker Ved fristens utløp var det innkommet 1 forslag til behandling på Årsmøtet, fremmet av Styret. Sak 1: Avsetting av midler for fremtidig innebane Ønsket vedtak: Styret ber om at følgende: Kr ,- avsatt med formål Skytternes og Jegernes Hus frigjøres. Det avsettes totalt kr ,- med formål å bygge ny innebane. Styret ved styrevedtak disponerer disse midlene til dette formålet når klubben har etablert egnede lokaler. Bakgrunn: Klubben arbeider aktivt med å få etablert en egen ny innebane i forbindelse med at vi mister vårt tilbud på NIH. På grunn av stor mangel på etablerte innebaner, jobber klubben med å finne egnede lokaler og etablere en egen ny skytebane innendørs. Målsetningen er å gjennomføre et realistisk prosjekt med lav kompleksitet, risiko og kostnad i første steg. Årsmøtet vedtok i 2013 å avsette kr ,- med formål å investere i Skytternes og Jegernes Hus. Dette prosjektet har stadig økt i kostnad samtidig som inntekstgrunnlaget basert på massedeponering for støyvoller er borte. Klubben har heller ikke blitt tilbudt å kjøpe seg inn som deleier etter flere anmodninger. Klubben jobber ikke lenger med denne muligheten. Det er derfor ønskelig å frigjøre disse kr ,-, og å avsette totalt kr ,- til bygging av en ny og egen innebane i et fremtidig egnet lokale. Dagsorden pkt. 7: Fastsette kontingent for 2015 Styret foreslår kontingent blir uendret og dermed skal være for 2015: Hovedmedlem: kr. 1050,- (inkluderer krets- og forbundskontingent på kr 375,-) Gjestemedlem: kr. 750,- Husstandsmedlem: kr. 700,- (inkluderer krets- og forbundskontingent på kr 275,-) Junior: kr. 350,- Støttemedlem: kr. 150,- Fakturagebyr for papirfaktura: kr. 50,- Klubben går fra 2015 over til faktureringstjeneste fra NIF, og medlemmene vil få tilsendt faktura på e-post eller SMS. Side 2

3 Innhold Organisasjonskart 4 Tillitsvalgte 4 Styret 5 Luftgruppa 9 Banegruppa 10 Feltgruppa 11 Svartkruttgruppa 13 Metallsilhuett 14 Kurs og samlinger 14 Diverse statistikk 15 Klubbrekorder 16 Vandrepokalene 19 Medaljestatistikk 20 Resultatregnskap 26 Balanse 28 Side 3

4 Organisasjonskart Tillitsvalgte Styret Andre Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Oppmenn Luftpistol ISSF/bane Feltpistol Svartkrutt Erik Wehler Geir Øye Kjetil Risåsen Grete Sørum Per Eivind Måreid Erland de Flon Arne Kvam Gina Waage Ove Horgen Øyvind Mathisen Morten Støen Thor Rydén Ordenskansler Vara ordenskansler Utdanningskontakt IT-ansvarlig El-skive-ansvarlig Kontaktperson Metallsilhuett Revisor Thor Rydén Ole-Petter Rasch- Olsen Geir Solheim Patrick Kvaksrud Patrick Kvaksrud og Andrei Kassatkiné Dag Evert Borud Geir Solheim og Fredrik Galtung Side 4

5 Styret Klubbens styre har i løpet av 2014 avholdt 8 ordinære styremøter. På disse møtene har det vært behandlet 57 saker. Det har blitt behandlet og orientert rundt vanlige driftsoppgaver i klubben, i tillegg til behandling av regnskap og budsjett, planlegging av årsmøte og dugnader, medlemsmøte for å nevne noe. Styret etablerte tidlig på året en arbeidsgruppe for å jobbe videre med klubbens deltakelse i Skytternes og Jegernes Hus (SJH) på Løvenskiold. Årsmøte 2013 avsatte midler for å kunne gå inn som medeier i dette prosjektet. Gruppen bestod av Erik Wehler, Kjetil Risåsen og Ove Horgen. Gruppen har jobbet med å samle informasjon om prosjektet slik at styret kunne ta en god beslutning med lavest mulig risiko om å kjøpe seg inn som medeier eller ikke. Klubben har i lang tid både muntlig og skriftlig anmodet SJH om et svar på om klubben hadde muligheter til å kjøpe seg inn. Da som eneste pistolklubb. Dette ble aldri besvart. Dette arbeidet har pågått frem til oktober Prosjektet ble da praktisk talt lagt på is da Bærum Kommune valgte å ikke behandle reguleringsplanen for Løvenskioldbanen. En annen viktig sak som styret og spesielt styreleder har brukt mye tid på, har vært rundt pistolbanen klubben leier på Norges Idrettshøyskole (NIH). NIH informerte sent i 2013 at alle klubber måtte fjerne sine våpenskap fra høyskolen, og at klubbvåpen ikke lenger kunne lagres der. Sammen med Akademisk Skytterlag (ASL) kom vi til enighet med høyskolen. BPK og ASL etablerte sammen et eget våpenrom i tilknytning til pistolbanen. Denne er med godkjent alarm med tilknyttet alarmsentral og vekterutrykning. Kostnaden rundt dette ble delt likt mellom BPK og ASL. Samtidig har det blitt klart at NIH starter oppussing av høyskolen våren NIH har besluttet at pistolbanen da skal legges ned og ikke videreføres. Klubben mister dermed et verdifullt tilbud innendørs i vintersesongen. Dette er et tilbud vi har hatt i veldig mange år. Vi har i lang tid lett etter nye muligheter andre steder både i Oslo og Bærum. Men som kjent er det stor mangel på innendørs pistolbaner. Banene som egner seg har allerede i dag stor belastning og ingen tilgjengelig tid for oss. Klubben har innsett at den beste muligheten er å selv finne et egnet lokale og etablere vår egen skytebane der. Vi har nå etablert en arbeidsgruppe som aktivt jobber for å finne et egnet lokale for skytebane. Gruppen har bestått av Erik Wehler, Geir Øye, Kjetil Risåsen og Ove Horgen. Vi har etablert kontakt med Bærum Idrettsråd (BIR), Bærum Kommune Eiendom og Natur og Idrett for støtte og hjelp i dette arbeidet. Det er gjennomført flere møter og befaringer den seneste tiden. Dette er et arbeid som krever mye tid, krefter og tålmodighet fra arbeidsgruppen. Det ble 26 mai gjennomført et medlemsmøte på klubbhuset med godt oppmøte. Her ble det orientert rundt sakene klubben jobbet med og medlemmene kunne stille spørsmål og komme med innspill til styret. Medlemsmøtet ble avrundet med servering av mat ute rundt grillen. I juni og oktober ble det gjennomført årets vår og høstdugnader. Klubben er med i Samarbeidsutvalget(SU) for pistolbanene på Løvenskiold, og det er gjennomført ett møte i SU i Økonomi Klubben har i år igjen levert et godt resultat. En stor del av dette kommer fra stevneinntekter, og inntekt fra sikkerhetskurs. Stevneinntektene er rimelig jevnt fordelt mellom luft-, bane- og feltgruppene. Dette viser igjen at det er tillitsvalgte og Side 5

6 medlemmenes bidrag som gir klubben et økonomisk livsgrunnlag, og som også gjør at vi er i stand til å holde medlemskontingenten stabilt lav og ikke minst ha gratis trening for medlemmene. En stor takk til Bærum kommune, Akershus Skytterkrets og Norges Skytterforbund for økonomisk støtte i Anlegg Løvenskioldbanen Aktiviteten på klubbens utendørsbane på Løvenskiold har vist seg å øke i Klubbens elektroniske skiver har blitt flittig brukt og har gjort det mer effektivt å gjennomføre både treninger og stevner. Det ekstra arbeidet det har medført å drifte og vedlikeholde dette utstyret har ført til at vi har etablert egen el-skive-ansvarlig for å lette oppmannens oppgaver. Banen har i år igjen blitt flittig benyttet året rundt av feltgruppen. Vinteraktivitetene har vist seg å bli populære aktiviteter for både klubbens og naboklubbenes medlemmer. Det har til og med ved enkelte torsdagstreninger vært nødvendig å sende hjem skyttere da det har vært helt fullt. Dette må tross alt ses på som et positivt signal. Kolsås Klubbens luftbane på Kolsås drives stabilt og dyktig videre av luftoppmannen og hans hjelpere. Det har vært stadig flere aktiviteter både på dag og kveldstid. Dette har vært en nyttig arena for rekruttering av blant annet kvinner og juniorer. Norges Idrettshøgskole Klubben har i en årrekke vært leietaker av pistolbanen på NIH. I vintersesongen har klubbens banegruppe flyttet inn i varmere omgivelser her. Banegruppens tirsdagstreninger har vist seg å ha et veldig bra oppmøte både blant etablerte og nye skyttere. Klubben etablerte i starten av året eget våpenrom i tilknytning til pistolbanen med alarm med overføring til alarmsentral og vekterutrykning i samarbeid med Akademisk Skytterlag. Dette ble gjort for å oppfylle våpenlovens krav til sikker oppbevaring av våpen. Dermed kunne klubben fortsatt oppbevare våre klubbvåpen på NIH. NIH har besluttet å legge ned pistolbanen i forbindelse med ombygging av skolen. Dette blir derfor klubbens siste vintersesong i disse lokalene. Aktivitet Pr har klubben 481 aktive medlemmer. Medlemmene fordeler seg som følger: Medlemmer Antall Hovedmedlemmer 377 Husstandsmedlemmer 26 Gjestemedlemmer 24 Juniormedlemmer 11 Støttemedlemmer 20 Æresmedlemmer 10 Tillitsvalgte 13 Til sammen 481 Ved hjelp av god innsats og dugnads mot ble luftbanens bodega pusset opp. Bodegaen fremstår nå som lys og trivelig, og ikke minst enda mer praktisk. Vi takker for økonomisk støtte fra Akershus Idrettskrets til dette arbeidet. Side 6

7 Treningsaktiviteten viser i år igjen en god økning siden sist år. Fordelingen på våre forskjellige baner er som følger: Skyteaktivitet Løvenskiold NIH Sum Krutt Luft Totalt Klubben kan vise til et godt år resultatmessig i Norges-, Distrikts- og Kretsmesterskapene. Takket være bra deltakelse og ikke minst vår toppskytter ble vi i år igjen Norges beste klubb på bane-nm. Oversikt over våre medaljer i NM, DM og KM: NM DM KM Sølv Bronse Sølv Sum Sum Sum Totalt Luft Bane (ISSF) Felt Svartkrutt Bronse Sølv Bronse Handlingsplan Klubben arbeider kontinuerlig for at klubbens medlemmer skal få et så godt tilbud som mulig. For at dette skal være mulig er klubben helt avhengig av at alle hjelper til med å bidra. Styret, oppmenn og tillitsvalgt arbeider hardt gjennom hele året, men uten bidrag og engasjement fra øvrige medlemmer kommer vi ingen vei. Viktige saker for året som gikk var (2014): Skytternes og Jegernes Hus Etablere våpenrom og alarm på NIH Finne erstatning for innebanen på NIH Viktige saker i året som kommer er (2015): Arbeide med å finne egnede lokaler for ny innendørs skytebane Bedre forholdene på standplass/bane for vintertrening kommende vinter Øke deltagelse fra flere medlemmer i drift av klubben Engasjement og deltagelse Det er mange som har bidratt til å holde klubben i drift i året som har gått. Det krever til tider veldig mye tid og krefter fra mange å lese og svare på e-post, papirarbeid, administrative oppgaver, søknader om midler og støtte, drift og vedlikehold av våre lokaler og baner, planlegging og gjennomføring av treninger og stevner, osv. osv. Jeg vet at dette Side 7

8 til tider går på bekostning av egen fritid, familie, jobb og ikke minst personlig skytetrening. BPK er fortsatt en klubb som drives av og med medlemmene på frivillig basis og på egen tid ulønnet. Er det områder du mener klubben kan bli bedre på, så bli med og engasjere deg, ta ansvar og vær med å bidra. Det er både lærerikt, utfordrende og ikke minst veldig givende. Jeg ønsker å takke alle som har vært med på å løfte klubben videre, hjulpet til å drive treninger og stevner, holde anlegget ved like, og ikke minst å skape et godt miljø og god trivsel. Jeg vet det er mange som legger inn en uerstattelig innsats for at vi alle skal ha et godt tilbud og et miljø vi trives i. En stor og fortjent takk til styremedlemmer, oppmenn, standplassledere og alle andre bidragsyterne for innsatsen i Det er mange gode hjelpere som dessverre ikke har blitt nevnt her. De har bidratt med standplassledelse, opp- og ned rigging til konkurranser og stevner, kaffekoking, vaffelsteking og pølsekoking, rydding og vasking, deltatt på dugnader og ellers et godt miljø. Det er dere som gjør klubben vår til et godt sted å være. Erik Wehler Styreleder Side 8

9 Luftgruppa 2014 har vært preget av rotete omgivelser siden Kolsås Senter bygges om. På den positive siden får vi heis rett fra kjøpesenteret ned i lokalene våre. Vi fikk midler til oppdatering av Bodegaen, og en dugnadsgjeng pusset opp så lokalet fremstår mye lysere, og med vann og avløp i ny kjøkkenkrok. Dessuten er det installert permanent storskjerm-visning på standplass for finaler. Vår deltagelse i NM på Hønefoss ble en suksess med som vinner av finalen og han ble dermed Norgesmester. Det ble gull til Ove Horgen i V60. Dessuten tok veteranlaget gull med Ove Horgen, Arne Kvam og Morten Schjoldager et poeng foran Stavanger Pk. Det ble gull til luftsprintlaget med, Ove Horgen og Pål Hembre. Laget vårt i åpen klasse (Pål Hembre, og Peder Sperstad) mistet gullet på innertiere mot Trondheims Pk. Arne Kvam og Morten Schjoldager fikk bronse i henholdsvis V50 og V60. Anne Mette Sæteren, Arne Røshol, Ronny Johnerud, Kjetil Risåsen, Øyvind Mathisen, Bjørn Hervard, Per Erik Syverstad, Mattis og Ludvik Hembre deltok også med heder. Samme Mattis og Ludvik fikk tildelt stipend av Norges skytterforbund på kr Klubbmester Luft 2014 ble. Anne Mette Sæteren ble beste kvinne og Ove Horgen beste veteran. BPK arrangerte Distriktsmesterskapet med god deltagelse. Pål vant herrefinalen med Morgan på tredje. I damefinalen tok Anne Mette bronse med Liv Fritzvold på 7. plass. V50 ble vunnet av Arne Kvam. V60 ble vunnet av Ove Horgen med Per Erik Syverstad på tredje. I V70 tok Bjørn Hervard gullet. Damelaget med Liv, Anne Mette og Anne Gundersen og herrelaget med Pål, Peder Sperstad og Morgan tok hvert sitt gull. Våre tre faste på landslaget,, og Anne Mette Sæteren, skyter stabilt godt. Pål fikk 1. plass i Swedish Cup, som er et internasjonalt luftstevne i Sävsjö i Sverige, og kåret til beste skytter uansett klasse. Anne Mette Sæteren ble nummer to i Norgescup luftpistol Årsbeste i Norge 2014 ble notert på et av våre stevner på Kolsås; med 581. Så har vi startet, med god deltagelse, BPK Luft-Cup med finale i mars skjøt luftserien 2014, og vinner ble Pål Hembre fulgt av Morgan, Anne Mette og Ove. Følgelig ble Anne Mette vinner av damenes pokal, med Anne Gundersen og Liv Fritzvold på neste plasser oppmøter i 2014 ga igjen en økning fra tidligere år. BPK arrangerte 24 approberte stevner med 736 starter og deltagere fra mange forskjellige klubber, og det ikke bare fra Østlandet. Som dere ser var det et godt år i luftgruppa. Men bak gode resultater ligger det mye trening. Og vi ønsker flere skal komme og skyte med oss. Unge og gamle. Det er plass til alle. Vi trener og har stevner mandager og onsdager, og kan skyte sammen med Ørn tirsdag og torsdag. Lunsjklubben skyter hver dag kl. 11:00 i vinterhalvåret. Vi har moderne utlånsvåpen til de som vil komme og prøve, og du betaler bare for kulene. Ove Horgen Oppmann luft Side 9

10 Banegruppa Det har vært et travelt år for banegruppa med mange åpne stevner og ikke minst NM i Bergen. Treningen har gått bra takket være flere nye standplassledere. Banens el-skiver har fungert bra, mye takket være våre to nye el-skiveansvarlige Patrick Kvaksrud og Andrei Kassatkiné. De to karene skal ha full ros og lykke til med arbeidet med skivene. Sportslig så går det jo over all forventning, hovedsakelig takket være og. På slutten av året fikk vi melding om at Anne-Mette Sæteren også var tatt inn i varmen på landslaget, så da har vi 3 skyttere som satser for fullt, og det må jo gi resultater. Ut på høsten ble det tid til ett kurs i regi av Pål, som var veldig vellykket, hvor deltagerne gikk hjem med mange nye ideer. Til slutt vil jeg ønske alle sammen lykke til med skytingen i det nye året. Se på våre toppskyttere så ser vi hva som skal til. Trening, trening og litt trening til slutt. Øyvind Mathisen Oppmann ISSF/bane Klubbens topp-skytter s 2 seire i E-cup finaler i Grov og Standard må nevnes, og en flott 5. plass i VM. deltok også i VM, og er nå med å puste Pål i nakken. Det mangler ikke mange poengene nå. Masse medaljer og topplasseringer under NM, hvor vi også i år ble Norges mestvinnende klubb. I tillegg fikk kongepokalen, som i år ble utdelt til pistolskytter. Under NM i Bergen fikk vi med to nye fra kvinnesiden, som også gjorde sine ting meget bra. Marit Yttervik og Vibeke Sætre skjøt veldig bra, og plasserte seg godt opp på listene. Vi hadde også flere nye med fra herresiden, som fikk føle det høye nivået i toppen. Vil benytte anledningen også her, til å takke Vibeke og Marit for hyggelig fest i Vibekes hjem i Bergen i forbindelse med NM. Det var et høydepunkt for alle sammen, og den som sier at det regner i Bergen, tar feil. Side 10

11 Feltgruppa Sesongen begynte med det første vinterfeltstevnet allerede 12. januar. Dette er uapproberte stevner hvor det skytes i våpengruppene militær, revolver, fin og Magnum (1 og 2 i samme gruppe), og hvor vi også har invitert skyttere fra naboklubbene til å delta. Frem til påske ble det avholdt i alt 6 stevner, hvor 50 skyttere gjennomførte totalt 260 starter. Kombinert med vaffel- og kaffeservering i klubbhuset har dette arrangementet vist seg å være et kjærkomment tilbud i en ellers stille del av sesongen. Vinterserien, som består av en halvmatch av hurtigprogrammet og som skytes med militær, revolver og finpistol, ble gjennomført med 19 runder mellom november 2013 og april Alle som oppnår 50 p i en 5-skudds serie, blir registrert i 50-klubben. I løpet av de 651 startene (= 3906 tellende 5-skudds serier) som ble avviklet, fikk vi 15 registreringer i 50- klubben, fordelt på 7 skyttere. Vi registrerer at antallet starter økte fra 406 i 2013 til 651 i 2014, mens antall 50-serier sank fra 24 i 2013 til bare 15 i 2014! Vinterserien ble avsluttet med premieutdeling til de 3 beste i hver våpengruppe etter at den 19. og siste runden var gjennomført i april. Den tradisjonelle Militær- og Revolvercupen ble som vanlig avholdt med 3 konkurranser i vårsesongen og 3 i høstsesongen. Totalt 27 deltagere gjennomførte 109 starter fordelt på de 6 rundene, som er en liten økning i forhold til året før. Også i år stakk oppmannen avgårde med den store pokalen i begge cupene! Deltagelsen i approberte feltstevner har vært betydelig større i 2014 enn i Regner vi med norgesmesterskapene, har 30 BPKskyttere gjennomført 312 starter i 2014, mot 22 skyttere og 244 starter i Også i år er det Lars Peter Wilson som topper listen med 42 starter, med Paul H. Endresen (31), Anders Condrup-Jensen (30) og Christian Faye Eng (23) på de neste plassene. Norgesmesterskapene ble i 2014 avholdt på Myhrespiten ved Hokksund (Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2) og på Terningmoen ved Elverum (Fin, Grov, Militær og Revolver). Deltagelsen fra BPK var litt høyere enn i fjor, med 17 skyttere og 60 starter (mot 15 skyttere og 53 starter i fjor). Medaljefangsten ble også litt bedre enn i fjor, ved at Dag Borud sikret seg en sølvmedalje i Militærpistol klasse Menn, Bjørn Hervard bronse i Grovpistol klasse V70 og Øyvind Mathisen bronse i Finpistol klasse V70. I tillegg tok veteranlaget bestående av Bjørn Hervard, Arne Kvam og Morten Støen en sølvmedalje i Grovpistol. I militærklassen skjøt Dag Borud 100 poeng (2 p under maks) med 23 innersoner, som var dagens høyeste resultat etter ordinær skyting! Dette sikret ham Forsvarssjefens pokal for beste militærskytter, men i en meget spennende omskyting om gullmedaljen måtte Dag til slutt gi tapt for Kjetil Bromark fra Modum Pk. I kretsmesterskapene er BPKs feltskyttere som regel flittige gjester på premiebordet. I år ble det gullmedaljer til Dag Borud i Fin, Finn- Cato Hansen i Grov og Lars Peter Wilson i Spesialrevolver. Øvrige medaljer fremkommer i medaljeoversikten. I Distriktsmesterskapene ble det ingen ting på oss i år. Som vanlig er det arrangert klubbmesterskap i alle våpengrupper unntatt Magnum 1 og Magnum 2. Militær og Revolver samt Fin og Grov ble lagt inn i Oslo pistolklubbs vår- og høstfeltstevner, noe oppmannen tenkte skulle trekke noen flere BPK-skyttere til disse approberte stevnene. Spesielt i Fin og Grov slo dette feil, og deltagelsen i disse øvelsene var nærmest skandaløst dårlig. Medaljefordeling fremkommer i medaljeoversikten. Side 11

12 De ordinære torsdagstreningene har som i fjor blitt gjennomført med god deltagelse. Vi har etter hvert fått en del standplassledere å spille på, så dette glir nå bra. Men det er fremdeles behov for å rekruttere nye, så meld fra til oppmannen hvis du kan tenke deg å bidra! Litt vanskeligere har det vært å få med folk til å bemanne standplasser når vi har hjulpet Oslo pistolklubb med mannskap på vår- og høstfelten. Det samme var tilfellet på mørkefelten som vi arrangerte sammen med OPK og OSS sent i høst. Dette er litt synd, for oppmannen er helt avhengig av at folk kan forplikte seg til å bidra noe tid i forveien. Hvis ikke, må vi slutte å delta i dette samarbeidet på Løvenskioldbanen. banen. Som sagt er vi avhengige av at folk bidrar på den ene eller den andre måten. Vi er klar over at ikke alle er komfortable med å stå frem foran mange mennesker og ta ledelse osv., men husk på at det å møte opp på det vi arrangerer også er et viktig bidrag til miljøet og klubben. Morten Støen Oppmann felt To kurs for nye feltskyttere ble arrangert i henholdsvis april og juni. Til sammen 18 deltagere gjennomførte kursene, og gledelig mange av disse har vært flittige gjester på torsdagstreningene og annen aktivitet hele sesongen. Vi ser et lite generasjonsskifte i feltgruppa nå. Våre veteranskyttere, som i flere år har drevet jevnt og trutt medaljesanking i både KM, DM og NM-konkurransene, begynner å tre litt tilbake til fordel for en god håndfull yngre skyttere som tydelig er på vei opp. Dette er gledelig! Kanskje ikke spesielt at veteranene sakker av litt, men at etterveksten ser ut til å være brukbar, er bra. Flere av dem har denne sesongen skutt seg opp i A- og B-klassene, og jeg er helt sikker på at flere av dem vil gjøre seg sterkt gjeldende ihvertfall i KMkonkurransene i 2015-sesongen. Men også i NM-sammenheng har vi et par skyttere som kniver helt i toppen i de store klassene, så det er all grunn til å imøtese neste sesong med spenning og optimisme. Jeg vil avslutte med å takke alle som har bidratt både som standplassledere og som deltagere på de ulike aktivitetene vi har på Side 12

13 Svartkruttgruppa Øivind Arnesen har som de siste årene vært klubbens eneste aktive konkurranseskytter. I år har han deltatt i DM (Distriktsmesterskap Østlandet), med et sølv i Mariette og en bronse i S&W original. Klubbmesterskapet i 13 skudd ble arrangert 27/8 med 9 deltagere. Dette var en liten økning fra Birger Kampeseter knep seieren foran Øivind Arnesen og Jerry Hurum. Treningsaktiviteten på onsdagene har tatt seg litt opp i 2014, flere folk og meget god stemning. Hvis klubben hadde hatt klubbvåpen til utlån for nye medlemmer hadde nok aktiviteten vært større. Nå er det bare medlemmer med egne våpen som har mulighet til å delta på treninger og konkurranser. BPK har ved årsskiftet 14 medlemmer i NSU (Norsk svartkruttunion). Dette er en liten økning fra Til opplysning har politiet blitt markant strengere med å godkjenne erverv av svartkruttvåpen. Nå krever de at søker er tilsluttet et godkjent forbund før søknaden leveres. I og med at NSF ikke har svartkrutt på sitt program må man være medlem hos NSU eller tilsvarende godkjent forbund. Til slutt vil jeg ønske medlemmene velkommen til et nytt godt skyte-år. Thor Rydén Oppmann svartkrutt Side 13

14 Metallsilhuett I 2014 har skyttere i Bærum pistolklubb vært mer aktive på Metallsilhuett-fronten enn foregående år, med to skyttere i NM luftrifle, og en skytter i NM luftpistol. Det ble dessverre ingen medaljer med hjem for klubben, men vi håper på bedre resultater neste år. Dag Evert Borud Kontaktperson metallsilhuett Kurs og samlinger Det ble avholdt 3 sikkerhets-/begynner-kurs i pistolskyting i Ett på våren og to på høstsemesteret på grunn av stor etterspørsel. Det er stor pågang på disse kursene og er de uheldig med datoene kan enkelte måtte vente et år før de får plass. Men når vi endelig kommer i gang er det stor iver og god stemning selv om det blir en intens lørdag. All skyting må foregå denne dagen etter skyte forbudet på søndager på Løvenskioldbanen. Både på vårsemesteret og høstsemesteret har vi fått låne litt skytetid av svartkruttfolket som har gitt oss en mulighet til å bedrive særtrening for de aller ferskeste. Dette har vist seg å være verdifull ekstratrening som vi må prøve å utnytte enda mer. har også holdt opplæring for viderekommende med godt oppmøte og god tilbakemelding. Jeg vil takke de som har bidratt til rekruteringen, noe vi alle er avhengig av å få flere og bedre ressurser for fremtiden. Geir Solheim Utdanningskontakt Side 14

15 Diverse statistikk Antall starter på approberte stevner Bane Felt Total Pl. Navn Anne Mette Seteren Peder Sperstad Lars Peter Wilson Bjørn Hervard Ove Horgen Frode Nilsen Arne Kvam Øyvind Mathisen Ludvik Hembre Anders Condrup- Jensen Kjetil Risåsen Paul H Endresen Ronny Johnerud Christian Faye Eng Erland de Flon Arne Røshol Ove Dahl Mattis Hembre Jerry Hurum Morten Støen Finn Cato Hansen Gjermund Hjorthaug Dag Borud Roar Olsen Jon Patrick Murray Marit Yttervik Ole Helø Stein Bjørseth Liv Fritzvold Atle Bergsrud Vibeke Sætre Ulf Svensson Einar Thomassen Anne Gundersen Morten Schjoldager Lars Rannestad Lars Erik Helø Thomas Høven Jan H. Eriksen Jan Vegard Børresen Geir Thoresen Lars Indergård Tim Leo Hembre Erik Paasche Rune Bjørgo Per Holmvang Ragnar Sagbakken Marit Horgen Per Erik Syverstad Morten Nordholm Jeff Ortopan Jenny Hervard Einar Tønnesen Truls Wiberg Patrick Kvaksrud Anja Skagmo Håvard Skagmo Henrik Faye Total Antall skyttere Side 15

16 Klubbrekorder Klubbrekorder kan settes i åpne, approberte stevner eller i klubbmesterskap Finpistol Menn 595 Satt Kvinner Anne Gundersen 571 Satt Junior Jarle Karlsen 566 Satt V Satt V60 Morten Schjoldager 549 Satt V70 Ove Dahl 546 Satt Grovpistol Åpen 595 Satt V Satt Ny! V60 Bjørn Hervard 537 Satt V70 Ove Dahl 523 Satt Standard Menn 584 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 546 Satt Junior Jarle Karlsen 550 Satt V Satt V60 Ove Horgen 536 Satt V70 Øyvind Mathisen 515 Satt Ny! Hurtig Fin Menn 598 Satt Kvinner Anne Gundersen 561 Satt Junior Jarle Karlsen 567 Satt V Satt Ny! V60 Ove Dahl 566 Satt V70 Øyvind Mathisen 555 Satt Ny! Hurtig Grov Åpen 594 Satt V Satt V60 Ove Dahl 558 Satt V70 Ove Dahl 549 Satt Hurtig Militær Åpen Lars Peter Wilson 542 Satt V50 Arne Kvam 544 Satt V60 V70 Bjørn Hervard 512 Satt Hurtig Revolver Side 16

17 Åpen Lars Peter Wilson 567 Satt V50 Arne Kvam 554 Satt V60 V70 Bjørn Hervard 527 Satt Luftpistol Menn Satt Menn Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 378 Satt Junior Ludvik Hembre 474 Satt Ungdom Ludvik Hembre 370 Satt Ny! V Satt Ny! V60 Ove Horgen 377 Satt V70 Bjørn Hervard 368 Satt Luftsprint Menn 300 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 289 Satt Ny! Junior Ungdom Ludvik Hembre 282 Satt V Satt V60 Ove Horgen 292 Satt V70 Bjørn Hervard 287 Satt Fripistol A Åpen 559 Satt V Satt V60 Morten Schjoldager 524 Satt V70 Bjørn Hervard 499 Satt Fripistol B Åpen 570 Satt V Satt Ny! V60 Morten Schjoldager 526 Satt V70 Bjørn Hervard 466 Satt Silhuett Åpen 589 Satt V Satt V60 Ove Horgen 530 Satt V70 Ove Dahl 530 Satt NAIS Fin Menn 300 Satt Kvinner Anne Mette Sæteren 283 Satt Junior Side 17

18 Ungdom Ludvik Hembre 233 Satt V Satt V60 Ove Eugen Horgen 286 Satt V70 Ove Dahl 278 Satt NAIS grov Åpen Morten Støen 289 Satt Svartkrutt Mariette Øivind Arnesen 96 Satt skudd Patronrev. Øivind Arnesen 94 Satt skudd Seriepokalen Menn 1766 Satt i 2012 Kvinner Anne Mette Sæteren 1674 Satt i 2014 Junior Øivind Grydeland 1167 Satt i 1999 Luftserien Menn 1163 Satt i 2011 Kvinner Anne Mette Sæteren 1127 Satt i 2014 Militærcup Åpen Dag Evert Borud 1374 Satt i 2010 Revolvercup Åpen Dag Evert Borud 1377 Satt i 2010 ISSF-pokalen Åpen 1702 Satt i 2012 Side 18

19 Vandrepokalene Seriepokalen ble vunnet av med 1736 poeng, Peder Sperstad på andre plass med 1646, og Anders Condrup-Jensen på tredje med 1634 poeng. Anne Mette Sæteren tok seieren i kvinneklassen med 1674 poeng foran Vibeke Sætre på andre plass med 1543 poeng og Anne Gundersen på tredje plass med 1539 poeng. 50 deltakere deltok en eller flere ganger. ISSF-pokalen er sammenlagtresultater fra klubbmesterskapene i Standard, Finpistol og Hurtig Fin. Det har vært 8 skyttere som har deltatt i alle 3 klubbmesterskapene. Anders Condrup Jensen vant med 1607 poeng, etterfulgt av Peder Sperstad med 1585 poeng og Vibeke Sætre på tredje med Standard Hurtig Fin Finpistol Sum 1 Anders Condrup-Jensen Peder Sperstad Vibeke Sætre Arne Kvam Erland De Flon Marit Yttervik Lars Ervik Kjetil Risåsen Militærcupen ble vunnet av Morten Støen, 1361 poeng, etterfulgt av Finn-Cato Hansen og Erland de Flon med henholdsvis 1350 og 1296 poeng. Revolvercupen ble vunnet av Morten Støen med 1361 poeng. Per Holmvang kom på andre plass med 1261 poeng. Erland de Flon tok også her tredje plass med 1258 poeng. På Kolsås ble Luftserien i år igjen vunnet av med 1160 poeng. kom på andre plass med 1135 poeng og Ove Horgen tok tredje plass med 1087 poeng. I kvinneklassen tok Anne Mette Sæteren seieren med 1127 poeng etterfulgt av Anne Gundersen og Liv Fritzvold med henholdsvis 1046 og 1018 poeng. Side 19

20 Medaljestatistikk Fullstendige resultatlister for klubb- og seriemesterskap finnes på klubbens hjemmesider. Klubbmesterskap Luftpistol Peder Sperstad Kvinner: Anne Mette Sæteren Anne Gundersen V55: Ove Eugen Horgen Jan Henrik Eriksen Per Erik Syverstad Finpistol Peder Sperstad Anders Condrup Jensen Nils Munch-Møller Kvinner: Vibeke Sætre V55: Morten Støen Ove Eugen Horgen Standard Anders Condrup Jensen Nils Munch-Møller Kvinner: Anne Mette Sæteren Vibeke Sætre V55: Arne Kvam Sølv Sølv Sølv 354 Bronse Sølv 538 Bronse Sølv Sølv 506 Bronse Sølv 482 Hurtig fin Anders Condrup Jensen Kvinner: Anne Mette Sæteren V55: Ove Horgen Morten Støen Hurtig grov Arne Kvam Fripistol Anne Mette Sæteren Finfelt Christian Faye Eng Veteran: Arne Kvam Grovfelt Morten Støen Arne Kvam Paul Håkon Endresen Militærfelt Sølv 551 Bronse Sølv Sølv 529 Bronse Sølv 518 Bronse Sølv 90 Bronse Side 20

21 Arne Kvam Dag Borud Anders Condrup-Jensen Revolverfelt Morten Støen Arne Kvam Ove Dahl Spesialpistol Morten Støen Christian Faye Eng Spesialrevolver Dag Borud David Vogt Anders Condrup-Jensen Svartkrutt Birger kampeseter Øivind Arnesen Jerry Hurum Seriemesterskap Luftserien Ove Horgen Kvinner: Anne Mette Sæteren Anne Gundersen Liv Fritzvold Sølv 95 Bronse Sølv 91 Bronse Sølv Sølv 76 Bronse Sølv 77 Bronse pl pl pl pl pl pl. Seriepokalen Peder Sperstad Anders Condrup-Jensen Kvinner: Anne Mette Sæteren Vibeke Sætre Anne Gundersen Militærcupen Morten Støen Finn-Cato Hansen Erland de Flon Revolvercupen Morten Støen Per Holmvang Erland de Flon Norgesmesterskap Luftpistol V50: Arne Kvam V60: Ove Eugen Horgen Morten Schjoldager Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Lag Veteran: pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl pl. Bronse Bronse Sølv Side 21

22 Arne Kvam, Morten Schjoldager, Ove Eugen Horgen Luftsprint Lag, Ove Eugen Horgen, Pål Hembre Finpistol Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Grovpistol V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Bronse Sølv Bronse Hurtig fin V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Hurtig grov Fripistol V50: Peder Sperstad V60: Ove Horgen Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Lag Veteran: Ove Horgen, Øyvind Mathisen, Peder Sperstad Sølv Sølv Bronse Sølv Sølv Silhuett Bronse Finfelt V70: Øyvind Mathisen Bronse Standard Sølv Grovfelt V70: Bjørn Hervard Lag Veteran: Bronse Side 22

23 Arne Kvam, Morten Støen, Bjørn Hervard Sølv V70: Bjørn Hervard 520 Militærfelt Dag Evert Borud Sølv Grovpistol 579 Distriktsmesterskap Luftpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Mattis Hembre V50: Arne Kvam V60: Ove Eugen Horgen Per Erik Syverstad V70: Bjørn Hervard Lag, Peder Sperstad, Morgan Bunes Lag Kvinner: Liv Fritzvold, Anne Mette Sæteren, Anne Gundersen Finpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren V50: Peder Sperstad Bronse 372 Bronse 345 Bronse Bronse Standard Kvinner: Anne Mette Sæteren V50: Peder Sperstad Lag Peder Sperstad,, Anne Mette Sæteren Hurtig fin Morgen Bunes Kvinner: Anne Mette Sæteren Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Hurtig grov Morgen Bunes Fripistol V50: Peder Sperstad Sølv 511 Sølv Bronse 543 plakett Bronse Side 23

24 V70: Bjørn Hervard Lag, Morgan Bunes, Anne Mette Sæteren Kretsmesterskap Luftpistol U12: Tim Leo Hembre U16: Ludvik Hembre Mattis Hembre Jenny Hervard V50: Arne Kvam V70: Bjørn Hervard Finpistol Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Ludvik Hembre V50: Peder Sperstad V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Sølv Sølv 273 Bronse Sølv Anne Mette Sæteren, Øyvind Mathisen, Ludvik Hembre Hurtig fin Kvinner: Anne Mette Sæteren U16: Ludvik Hembre V50: Peder Sperstad V70: Øyvind Mathisen Lag, Morgan Bunes, Peder Sperstad Anne Mette Sæteren, Øyvind Mathisen, Ludvik Hembre Fripistol Anne Mette Sæteren V70: Øyvind Mathisen Finfelt Dag Evert Borud Grovfelt Finn-Cato Hansen Lars Peter Wilson V50: 1587 Sølv Sølv Sølv Sølv 518 Bronse Sølv Side 24

25 Arne Kvam V70: Ove Dahl Revolverfelt Lars Peter Wilson Dag Borud V50: Arne Kvam 104 Sølv 101 Sølv 106 Sølv 105 Bronse 100 Sølv Spesialrevolver Lars Peter Wilson Dag Borud Sølv Spesialpistol Dag Borud 93 Sølv Side 25

26 Resultatregnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER: Noter Kontingenter Inntekter arrangerte stevner Klubbmesterskap Salg klubb effekter Salg kiosk Grasrotandelen Leieinntekter feltbane, klubbhus Refusjon på investering Arrangerte kurs Tilskudd el skiver Tilskudd kom/krets/sær Annen inntekt INNTEKTER: KOSTNADER: Deltagelse i stevner/nm Kurs og seminar Våpenkjøp Varer for videresalg Styrekostnader Utgifter standplassledere Leie lokaler, bane/utstyr No Lys, varme vedr. lokaler Skiver og materiell Reparasjon og vedlikehold utstyr No Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Trykksaker Premier klubbmesterskap Andre kostnader luftgruppe El skiver Investering el skiver Andre kostnader Porto Vedlh. og drift klubbhus og bane No Tilskudd reguleringsplan Løvenskiold Kontingent skytterkretsen Forbundskontingent Årsfest/møter Side 26

27 7 500 Forsikringspremie Bankgebyrer Renteinntekter KOSTNADER Årsoverskudd (-) /Årsunderskudd(+) Noter til resultatregnskapet Note 1: Leie november og desember 2013, forfalt i 2014 Note 2: Ekstra kostnader i forbindelse med sikring av våpen Note 3: Ved fare for å ikke ha innebane vinter 2015/16 er det satt av ekstra til tilrettelegging. Forslag til avsetning av overskudd 2014: Regnskapets overskudd for 2014 avsettes konto for egenkapital. Side 27

28 Balanse EIENDELER 1540 Beholdning nøkler Beholdning premier Bruskasse, kontanter Kasse luftgruppe Bank Bank el-skiver SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 2010 Kreditorer Depositum nøkler klubbhus Skyldig kretskontingent Leverandørgjeld Periodisering SUM GJELD EGENKAPITAL 2050 Kapital 1/ Årsresultat SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Bærum Erik Wehler Kjetil Risåsen Grete Sørum Leder Sekretær Kasserer Geir Øye Erland de Flon Per Eivind Måreid Nestleder Styremedlem Styremedlem Side 28

KlubbNytt. Bærum Pistolklubb Årgang Nummer 2 Mars 2011

KlubbNytt. Bærum Pistolklubb Årgang Nummer 2 Mars 2011 KlubbNytt. Bærum Pistolklubb Årgang 2011 - Nummer 2 Mars 2011 www.bpk.no Leder: Som klubbens nye leder, vil jeg aller først takke for tilliten jeg ble vist på årsmøtet. Også nestleder Morgan Bunes, kasserer

Detaljer

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb 2006-2014 NAIS Poengtabell Fin Grov Bronsemerke 200 180 Sølvmerke 210 190 Gyltmerke 220 200 Ønsker du å bestille NAIS Merke eller medalje. Bronsemedalje 240

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Møtenummer: 7/2014 Dato: 24/9-2014 Kl.: 18:30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Erik Wehler, Geir Øye, Grete Sørum, Kjetil Risåsen, Ove Horgen, Øyvind Mathisen, Erland De Flon og Patrick

Detaljer

Bærum Pistolklubb. Stiftet 7/

Bærum Pistolklubb. Stiftet 7/ Referat fra styremøte den 7. Mai 2014 kl. 1800 Tilstede: Arne Kvam, Erik Wehler, Geir Solheim, Øyvind Mathisen, Grete Sørum, Per E Måreid, Ove Horgen, Thor Rydèn, Geir Øye, Erland de Flon, Gina Waage og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

BÆRUM PISTOLKLUBB. Postboks 101, 1332 Østerås

BÆRUM PISTOLKLUBB. Postboks 101, 1332 Østerås RESULTATLISTE Stevne nr: 1202081 med DM Østlandet-Nord. Sted: Kolsås BÆRUM PISTOLKLUBB Dato: 17.-18. mars 2012 Postboks 101, 1332 Østerås Stevneleder: Ove Horgen Org.nr.: 975 684 199 Dommere: Pål Hembre,

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag Dagsorden: Godkjenning av innkalling Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent) Beretning fra styret for år 2014, inkl. komiteer og utvalg Regnskap for 2014 Revisors

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen,

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen, Styret i Nøtterø Skytterlag avd./ N.S.F. har i 2013 bestått av Leder Kasserer Sekretær Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Styremedlemmer Harald Enger Anders Mathisen Signe Karin

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenne innkallingen 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011

Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011 Årsberetning for Nøtterø Skytterlag /avd NSF 2011 Styret i Nøtterø Skytterlag /avd NSF har i 2011 bestått av: Leder Kass. Sek. Styremedlemmer Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Harald

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT 2008

MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Saksliste til årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 2. Valg av dirigent, referent årsmøte 3. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900 Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og begynne arbeidet med

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012 Møte dato 01.10.2012 Sted Kurud Tid 18.00 21.00 Neste møte 07.01.2013 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref)

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Oppegård Skytterlag Styrets rapport for 2014

Oppegård Skytterlag Styrets rapport for 2014 Generelt Oppegård Skytterlag (OSL) hadde i 2014 et år med meget høy aktivitet og god oppslutning om sine organiserte aktiviteter. Det har vært noen utfordringer knyttet til klager fra naboer rundt støy

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Løvenskiold Open 2010 Fin- og grovpistol. Klasse A, fin. Klasse B, fin

Løvenskiold Open 2010 Fin- og grovpistol. Klasse A, fin. Klasse B, fin Arr: Oslo pk, Bærum Pk Stevneansvarlig: Lars Kanedal Jury: Lars Kanedal, Peder Sperstad, Petter Kleiven Stevnenr: 1002013 Dato: 29.05.2010 Løvenskiold Open 2010 Fin- og grovpistol Klasse A, fin 1Pål Hembre

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Møtenummer: 8/2014 Dato: 29/10-2014 Kl.: 18:30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Erik Wehler, Erland De Flon, Øyvind Mathiesen, Ove Horgen, Kjetil Risåsen, Thor Rydèn, Morten Støen, Gina

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Oppegård Skytterlag Postboks Kolbotn Telefon: Epost: Hjemmeside:

Oppegård Skytterlag Postboks Kolbotn Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 170 1411 Kolbotn Telefon: 90797102 Epost: Sommerlyst@gmail.com Hjemmeside: http://www.oppegaardsl.org Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1102030 Bane: Kurud Stevneleder: Willy Klette Dommer(e):

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede * Det var 14 stemmeberettigede til stede. Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011: INFORMASJONSBLAD FOR NR. 1 2011 23. ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Onsdag 30. mars 2011, kl. 19 00 i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol Regler og retningslinjer Norma Ungdomscup Pistol Norma Ungdomscup er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap Side 1 av 8 Stevnerapport Løvenskiold Open 2003 - Hurtigpistol Løvenskiold Open 2003, 15-06-2003 Stevnenr: 02024 Distriktsmesterskap Østlandet Nord Arrangør : Oslo,, Bærum, Oslo Sportsskyt Kontaktperson:

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer