Referat fra styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte"

Transkript

1 Referat fra styremøte Møtenummer: 7/2014 Dato: 24/ Kl.: 18:30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Erik Wehler, Geir Øye, Grete Sørum, Kjetil Risåsen, Ove Horgen, Øyvind Mathisen, Erland De Flon og Patrick Kvaksrud. Saksliste Vedtakssaker: Sak 32/2014 Sak 33/2014 Sak 34/2014 Sak 35/2014 Booking av bane Hjelpefunksjon bane Endring av ansvarsoppgavene til Webmaster. Oppussing Kolsås Sak 36/2014 Gruppe for å finne plass til inneskyting etter sesongen 2015 Orienteringssaker: Sak O-5/2014 Sak O-6/2014 Sak O-7/2014 Endring av klubbens Webmaster. Hvordan forholde oss til trening av juniorer? Videre arbeid med Skytternes og Jegernes Hus. Sak O-8/2014 Høstseminar Sak O-9/2014 Ivaretakelse av Klubbhuset. Møteplan styret: Møte 8/ september 2014 kl. 18:30 på klubbhuset Møte 9/ oktober 2014 kl. 18:30 på klubbhuset Møte 10/ desember 2014 kl. 18:30 på klubbhuset Med Hilsen Kjetil Risåsen Sekretær BPK

2 Ekstra sak: Godkjenning av forrige referat: Referat godkjent. Saksdokumenter Vedtakssaker er Sak 32/14 3 Booking av bane Banen er i Sommerhalvåret normalt ledig mandag og fredag kveld samt lørdager og er i hovedsak de muligheter som finnes for egentrening. Ved flere tilfeller har banen vært okkupert av stevner på kort varsel. Senest mandag 1/9, hvor dette ble annonsert samme dag på «skyting.no» og dagen før (31/8) på «bpk.no» med den konsekvens at flere trodde banen var ledig og kom på banen med uforrettet sak. En person hadde til og med kjørt helt fra Rælingen. Ved booking av banen på ledige dager til stevner eller andre ting som legger beslag på hele banen, må dette legges ut på «skyting.no» og «bpk.no» senest 5 kalenderdager i forkant. Ikke vedtatt. Ved booking av banen på ledige dager til stevner eller andre ting som legger beslag på hele banen, bør dette legges ut på «skyting.no» og «bpk.no» senest 5 kalenderdager i forkant.

3 Sak 33/14 3 Hjelpefunksjon bane Baneoppmann har fått "tak i" 2 unge medlemmer som er spesialister på data. Disse har sagt seg villig til å ta ansvaret for el-skivene, og har pr. dags dato vist stor interesse og innsats. Oppmannen ber om at det opprettes en stilling som disse to kan besette og dele seg imellom, med betaling, f.eks pr. stk. Det er masse jobb, og vi er helt avhengige av kyndige folk. De må selvfølgelig få nøkler til styrerommet, da el-skivenøklene henger der. Foreslår at de skal rapportere direkte til baneoppmannen. Tror dette er en veldig god løsning for klubben. Forslag til vedtak: "Forslaget Vedtas" Det besluttes å opprette rollen el-skive ansvarlig. Rolle faller under tidligere vedtak som fritak for medlemsavgift inngår ved verv. Honnorar for denne rollen vedtas ikke på nåværende tidspunkt. Dette blir evt. en besluttet ved budsjettering for neste år hvor honorar og satser for verv er tema. Sak 34/14 Endring av ansvarsoppgavene til Webmaster Klubben har de siste årene blitt mer digital med flere tjenester på nett og mer IT utstyr på klubbhuset. Det er viktig at dette blir administrert og vedlikeholdt regelmessig og på en profesjonell og strukturert måte. Sammen med økt ansvar kan det være hensiktsmessig å utvide rollens navn fra Webmaster til IT-ansvarlig. Rollen Webmaster endres til IT-ansvarlig. Rollens ansvarsområder gjennomgås i styret og besluttes. Rollen endres til IT- ansvarlig og besluttes. Ansvarsområder ble gjennomgått, og legges som egen sak til beslutning neste styremøte.

4 Sak 35/14 Oppussing Kolsås Lokaliteten er fra 1982, regnet som midlertidig, er nå sliten og har et lite rasjonelle i utlegg. Vi ønsker å oppdatere møterommet, bodegaen, med nytt gulv, ny oppvaskbenk og maling av tak. Nålefilten på gulvet passert det punkt hvor det går å gjøre den ren. Kjøkkenbenken monteres på vegg hvor det kan tilkobles vann. Tak og ventilasjon vaskes ned og males i lys farge. Styret beslutter å bevilge nødvendige midler til oppdatering av Bodegaen på Kolsås. Oppusing gjøres så nøkternt som mulig, og har en ramme på ca Styret gir en ramme på ,-. Sak36/14 Gruppe for å finne plass til inneskyting etter sesongen 2015 Etter 2015 er det ikkje lenger mulig å trene 25m på NIH: Det er viktig for klubbens fremtid at vi har kontinuitet i inne trenings mulighetene, ikkje minst for å holde på de av våre medlemmer som er på et høyt plan og viser vei for oss andre. Disse forsvinner helt sikkert uten treningsmuligheter gjennom vinterhalvåret. Opprette en selvstendig hurtigarbeidene komité som ser på muligheter for vintertrening. Det opprettes en gruppe bestående av Geir Øye, Thor Rydèn, Ove Horgen. Erik Wehler setter i gang en prosess for videre gjennomgang.

5 Orienteringssaker 0-5/14 Endring av klubbens Webmaster Tidligere Webmaster har hatt denne rollen i mange år, og gjort en god jobb. I de siste par årene har Webmaster dessverre ikke vært tilgjengelig på den måten klubben har behov for, og mye av arbeidet har blitt utført av Leder. For å ta steget videre, har klubben hatt en dialog med en ny kandidat Patrick Kvaksrud som kan gå inn i denne rollen med motivasjon og arbeidsvilje. Han er nytt medlem i år og jobber til daglig i IT avdelingen til Norges Idrettsforbund. Det er styret som tilsetter webmaster, og Leder går inn for at vi tilsetter Patrick i denne rollen umiddelbart. Styret tilsetter Patrick Kvaksrud som Webmaster umiddelbart. Dette ble vedtatt per mail i styret. 0-6/14 Hvordan forholde oss til trening av juniorer? Klubben har fått nye juniormedlemmer etter siste sikkerhetskurs. Reglene pålegger klubbers trener for juniorer å levere poilitiattest. «Politiattest for idrettslag Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.» Dette ble diskutert i styret, og om skyteledere faller innenfor krav om politiattest. Det undersøkes videre hvordan NIF vurderer dette i vårt tilfelle. Mindreårige anmodes derfor til å ha med seg foresatte på trening frem til dette er avklart.

6 O- 7/14 Videre arbeid med Skytternes og Jegernes Hus Klubben har ikke mottatt svar på brev til SJH hvor klubben ber om mulighet for å gå inn som medeier. Leder har hatt samtale med Ivar Maage. Maage orienterer om at prosjektet nå stor stille på grunn av kommunens avvisning av reguleringssøknad knyttet til bygging av støyvoller. Dette er grunnlaget til hele prosjektet, både i forhold til reguleringsplan og finansiering basert på massedeponering. Anbefalingen fra Maage er at klubben avventer videre engasjement i prosjektet til det er kommet løsninger rundt dette. O- 8/14 Høstseminaret 2014 (BIR) Bærum Idrettsråd inviterer alle idrettslag i Bærum til vårt høstseminar oktober på Sundvolden Hotel. Av programmet som er under utarbeidelse kan vi nevne at hovedtema vil være en lokalidrettspolitisk debatt med sentrale kommunepolitikere, med henblikk på programmene for neste kommunestyreperiode. Leder, nestleder eller sekretær har ikke mulighet til å delta på dette i år. Ingen andre i styret hadde mulighet.

7 0-9/14 Ivaretagelse av klubbhuset Vårt klubbhus på Løvenskioldbanen ser til tider ut som et grisehus. Dette både når det gjelder renhold og rot. Eksempelvis har det nå i lengre tid stått massevis av brett med tomme mineralvannbokser på bordet inne i klubblokalet. Men også i resten av huset er det rot, gamle papirer osv. osv. som ligger og slenger. Det vites ikkje om vedlikehold inne/ute i styremodellen er ment å dekke dette. Helst burde vi hatt noen en gruppe/komité/utvalg eller lignende som har ivaretagelse av klubbhuset som oppgave. Det er nå altfor få som drar lasset i klubben! Aktiviteten ute på banene fungerer ganske brukbart. Muligens administrasjonen også;. Men noen støttefunksjoner, som for eksempel det som tas opp her, fungerer ikke så bra. For få drar lasset i dag, og det er stor fare for at flere av de som drar det pr. i dag ikke orker meir når denne perioden går mot slutten. Dette gjorde vel oppmann bane litt rede for på forrige styremøte. Saken ble diskutert i styret. Flere så utfordringer med rot i klubbhuset, på kontoret og i styrerommet. Erland arrangerer sammen med bane og feltoppmann en gjennomgang i styrerommet, og det besluttes hva som evt. kan kastes. Alle forslag, ønsker om opprydding etc. sendes til Erland, slik at han blir informert og kan igangsette evt. tiltak.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer