Fondsemisjon Omfang Likviditetseffekt Informasjonseffekt Oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fondsemisjon... 228 Omfang... 230 Likviditetseffekt... 230 Informasjonseffekt... 231 5.12 Oppgaver... 232"

Transkript

1 Innhold 1 INNLEDNING OG OVERSIKT Bakgrunn Analyseoppgaver Finansieringsprosjekter Forventet kontantstrøm Oppgaver RELEVANT RISIKO Innledning Prosjektrisiko for eierne Risiko for bedriften Risiko for eierne Porteføljers risikomål Varians og standardavvik Risikoholdning og risikokompensasjon Risikoholdning Risikokompensasjon Diversifisering og risikokompensasjon Relevant risiko Samvariasjon Korrelasjonskoeffisient og risikoeffekt Porteføljers forventning og risiko Diversifisering og risikoreduksjon Diversifiserbar og ikke-diversifiserbar risiko Tre risikotyper Beta Karakteristisk linje Betaestimater Udiversifiserte eiere Hovedpoenger Oppgaver RELEVANT RISIKO OG KAPITALKOSTNAD Innledning Effisiente porteføljer Effisienslinjen Effisienslinjen med risikofritt alternativ Tofondsresultatet Kapitalmarkedslinjen Innhold 9

2 3.3 Kapitalverdimodellen Markedsporteføljen i likevekt Risiko og kapitalkostnad i likevekt Estimater til KVM KVM for egenkapital og gjeld KVM for totalkapital Beta for gjeld KVM uten skatt Kapitalkostnad for nye prosjekter Kapitalkostnad for prosjekt kontra bedrift Beslutningsfeil med bedriftens kapitalkostnad Bedriftsdiversifisering Eierdiversifisering kontra bedriftsdiversifisering Konglomeratrabatt Verdiskapende konglomerater Alt i alt Informasjonseffisiens Tre effisienstyper Effisiensmekanismer Teknisk analyse og fundamentalanalyse Effisiens og ineffisiens Empiri som støtter effisienshypotesen Anomalier Anomalier i kritisk lys Effisiens som verdiskaper Kapitalverdimodellen i praksis Forutsetninger Tester av KVM Til KVMs forsvar Risikoanalyse med tradisjonelle metoder Følsomhetsanalyse Scenarioanalyse Simulering Beslutningstre Oppgaver FINANSIERING: EN OVERSIKT Innledning Finansieringsbeslutninger Gjeldsgrad og verdiskaping Investering og finansiering som en pakke Dividende Opsjoner Innhold

3 5 LANGSIKTIGE FINANSIERINGSFORMER Innledning Kapitalmarkedets hovedoppgaver Kanalisere og samle kapital Omfordele og spre risiko Verdsette økonomisk virksomhet Imperfeksjoner i kapitalmarkedet Ordinære lån Lånebetingelser Statlig kreditt Obligasjonslån Tegning Notering Obligasjonsprisen Beregning av obligasjonspris Effektiv rente Terminstruktur Terminstrukturens form Forventningsteorien Spotrente og implisitte terminrenter Inflasjonsforventninger Risiko Rentefølsomhet Løpetid Kupongrente Varighet Konvertible obligasjoner Konvertering Verdien av en konvertibel obligasjon Warrants Bokbasert kontra markedsbasert egenkapital Eiernes rettigheter og risiko Bokverdi Markedsverdi Omsetning av egenkapital Emisjon Annenhåndsomsetning Eierstruktur på Oslo Børs Tegningsretter Tegningsrettens verdi Teoretisk verdi og markedsverdi Tilbakekjøp av egne aksjer Aksjesplitt og fondsemisjon Aksjesplitt Innhold 11

4 Fondsemisjon Omfang Likviditetseffekt Informasjonseffekt Oppgaver GJELDSGRAD OG RISIKO Innledning Investeringsrisiko Kilder for investeringsrisiko Finansieringsrisiko Gjeldsgrad og faste forpliktelser Gjeldsgrad og overskudd Gjeldsgrad og systematisk risiko Investeringsrisiko Aksjerisiko Oppgaver GJELDSGRAD OG VERDI I PERFEKTE KAPITALMARKEDER Innledning Oppsplitting av kontantstrømmen Arbitrasje og likevektsverdier Verdiberegninger Forutsetninger Kapitalkostnad og verdi Utvidelser M&M og KVM Oppgaver GJELDSGRAD OG VERDI MED IMPERFEKSJONER Innledning Skatt og kontantstrøm Overskudd og kontantstrøm Ettleddsskatt Toleddsskatt Det norske skattesystemet Kontantstrøm med toleddsskatt Netto skattefordel ved gjeld Skatteminimerende gjeldsgrad Netto skattefordel ved gjeld i Norge Skatt, gjeldsgrad og verdi Gjeldfritt selskap Selskap med gjeld Oppsummerende eksempel M&M med ettleddsskatt Innhold

5 8.4 Skattesystem og rentenivå Indifferens Miller-likevekt (rente-likevekt) Tolkning Sammenfattende figur Skatt i kapitalverdimodellen Skattefaktoren s* Skattefaktoren i KVM KVM for gjeld og totalkapital KVM for alternative skattesystemer Andre imperfeksjoner Emisjonskostnader Vekst kontra kontroll Asymmetrisk informasjon Interessekonflikt mellom eierne og ledelsen Interessekonflikt mellom eierne og kreditorene Finansielle krisekostnader Sammenfattende figur Oppsummering Oppgaver SAMMENKOPLEDE INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSPROSJEKTER Innledning Gjeldskapasitet Målsatt gjeldsandel Bedriftens kontra prosjektets gjeldsandel Beregning av gjeldskapasitet Justert nåverdi Investeringsverdi Renteskattegevinst Billig lån Billig lån og renteskattegevinst Emisjonskostnader Sammenfatning om finansieringsverdi Kapitalkostnad for investeringsverdien Investeringsverdi i Miller-likevekt Investeringsverdi ved ettleddsskatt Totalkapitalmetoden Egenkapitalmetoden Sammenligning Gjeldskapasitet Kilder for finansieringsverdi Håndtering av investerings- og finansieringsrisiko Alt i alt Innhold 13

6 9.7 Oppgaver DIVIDENDE Innledning Varianter Kontantdividende Tilbakekjøp av egne aksjer Opphørsdividende, fondsemisjon og aksjesplitt Utbytteaksjer og naturalier Praksis Bransjemønstre i dividendepolitikken Lintner-modellen Tilbakekjøp Norsk dividendepolitikk gjennom 30 år Norge kontra andre land Dividende kontra nettodividende Dividende og avkastningskrav Dividende og pålydende Irrelevans Forutsetninger Formueseffekt for eierne Likviditet Transaksjonskostnader Unoterte selskaper Signalfunksjonen Si noe, men ikke alt Dividendeendring og kursendring Budbringer og budskap Interessekonflikter Dividende og fri kontantstrøm Dividende som lønnsomhetsårsak Gjennomlysing Insentiver for eier og leder Empiri Skattekonsekvenser Skattebaserte dividendeinsentiver Skatteklientell Gordon-modellen Oppsummering Oppgaver OPSJONER Innledning Grunntrekk ved opsjoner Innhold

7 Opsjoner på ulike eiendeler Standardisert opsjonskontrakt Investors kontantstrøm Opsjonens kontantstrøm ved forfall Opsjon, aksje og risikofritt prosjekt Salg-kjøp-paritet Kontinuerlig forrentning Arbitrasje og salg-kjøp-paritet Opsjonsverdi før forfall Opsjonsverdi og aksjekurs Opsjonsverdi, innløsningskurs og kontraktstid Opsjonsverdi og aksjens volatilitet Opsjonsverdi og rente Opsjonens fem verdibestemmende faktorer Binomisk opsjonsprismodell Sikringsportefølje Kontrollregning Generell innsikt fra enkel modell Black-Scholes-modellen Verdien av en kjøpsopsjon Beregnet og observert opsjonsverdi Forutsetninger Binomisk modell og BS-modell Sikringsportefølje Estimering av volatilitet Empiriske tester Opsjonstankegang i klassisk finans Kapitalstruktur og opsjonsverdi Endret investeringsrisiko Realopsjoner Verdidriverne i en realopsjon Realopsjonstyper Verdien av fleksibilitet Risiko i KVM kontra i OPM Opsjonens systematiske risiko Oppgaver AVRUNDING Innledning Risiko Kapitalverdimodellen Udiversifiserte eiere Risiko og interessekonflikt Fleksibilitet Innhold 15

8 Risikoreduksjon Analysekostnader Informasjonseffisiens Beskyttelse mot egen uvitenhet Ineffisiens og lønnsomhet Verdiskapende prosjekter Imperfekt kapitalmarked Investering kontra finansiering Verdiskapende investeringer LØSNINGSFORSLAG Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel LITTERATUR STIKKORD Innhold

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13

Innhold. Bruke øvingsfilene til boka... 13 Innhold Bruke øvingsfilene til boka... 13 KAPITTEL 1 Sluttverdiberegninger... 15 Sluttverdien av et beløp... 16 Beregne raskere med sluttverdiformelen... 17 Sluttverdien av ulike beløp... 19 Beregne sluttverdien

Detaljer

Handel med egne aksjerpå Oslo børs

Handel med egne aksjerpå Oslo børs NorgesHandelshøyskole - Bergen,Vår2013 Masterutredningi hovedprofilogfordypningsområde: FinansiellØkonomi Handel med egne aksjerpå Oslo børs - Etempiriskstudieaveffekt og motivasjon Av: Atle Johannessen

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

Masteroppgave i Finansiell Økonomi

Masteroppgave i Finansiell Økonomi Masteroppgave i Finansiell Økonomi Bruk av realopsjoner i verdivurdering av næringseiendom Adrian Husabø Bjørseth Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Juni, 2014 Forord Denne oppgaven er skrevet som et

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA Verdivurdering av Aker Seafoods ASA av Elin Bergum Ingvild Elise Karlsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Handelshøyskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige

Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige Fungerer mekaniske strategier? Av Alexander Eriksen Veileder: Trond M. Døskeland Masterutredning

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo Forord Denne masteroppgaven er det avsluttende arbeidet for studieretningen finansiell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Jeg ønsker å takke min veileder Egil Matsen for

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Prising av renteopsjoner

Prising av renteopsjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Prising av renteopsjoner - med fokus på Hull-White modellen - Mari Bolling Hasven Veileder: Professor Kristian Miltersen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen Prising av opsjoner ved lineær programmering Trond Arne Halvorsen Masteroppgave i samfunnsøkonomi Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Desember 2007 Prising av opsjoner ved lineær programmering

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren

Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren av førsteamanuensis Espen R. Moen og professor Christian Riis www.oeconomica.no 1 1 Adresse: Rektorhaugen 15, 0876 Oslo Om forfatterne Espen Moen er cand.oecon

Detaljer

1. Innledning 2. Formuesskatten reduserer egenkapital, risikotaking og verdiskaping i unotert sektor

1. Innledning  2. Formuesskatten reduserer egenkapital, risikotaking og verdiskaping i unotert sektor NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Høringsuttalelse fra Institutt for finans, NHH v/professor Terje Lensberg og professor Thore Johnsen 1. Innledning Utvalgets mandat har vært å foreslå

Detaljer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer -Studie av Islamske finansieringsmetoder Av Cengiz Taspinar Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer